Inleiding

De ontmoeting met je tweelingziel heeft zoveel impact dat het je leven even op zijn kop zet. Nou ja, "even", eigenlijk verandert je leven daarna compleet. Het is als een wake up call, je leven krijgt ineens een andere wending. In de ontmoeting wordt je hart letterlijk en figuurlijk geopend. En het gevoel wat dit in jou veroorzaakt, dát noemen we echte liefde. Dit gevoel is voor de meeste mensen nieuw, omdat het zo diep bij je binnenkomt. Het gaat verder dan verliefdheid, het is dieper en completer. 
Deze verbinding wil je niet meer kwijtraken, omdat je je realiseert dat dit een betekenis heeft. Dit is geen toeval. Maar hoe dan? Op welke manier kan de verbinding blijven bestaan? En wat betekent dit voor je omgeving? En wil die ander dit ook? 
De ontmoeting met je tweelingziel is het begin van een spirituele reis die tot in het diepste in je door dringt. Je zoekt naar een manier om deze ontmoeting een plek te kunnen geven. Hierbij loop je tegen beperkingen aan. Het beinvloedt alles in je leven en wat je ook probeert: die ander gaat niet meer uit je gedachten weg. 

Je vraagt je af "waarom ik?" en "waarom nu?". Het antwoord is: Je bent uitgekozen en de ontmoeting stond al vanaf je geboorte gepland.

Tweelingzielen leren dat er meer is tussen hemel en aarde. Er is meer en in die zoektzocht begrijp je stap voor stap waarom jij je tweelingziel moest ontmoeten. Het tweelingzielenpad is een intens pad die tot doel heeft om je terug te brengen bij liefde. Liefde als eindstation. Om hier te komen ontstijg je het aardse leven. Het aardse leven gaat over dualiteit. Het pad gaat over geduld, vertrouwen, overgave én over liefde. We noemen het een pad, omdat het terugbewegen naar de liefde, naar wie je werkelijk bent, met kleine stapjes tegelijk gaat. Het is een transformatieproces die je leidt naar hogere energie. Dat moet ook, want echte liefde kun je alleen omarmen wanneer je op de hoogste trede van liefde bent. Alleen daar, op die hoogste trede, kom je los van alle hechtingen en kun je je openstellen voor dat wat het leven voor jou in petto heeft. Het pad brengt je bij nieuwe inzichten, bij een groter bewustzijn, en elke keer opnieuw opent je hart een stukje meer. Je hart, de belangrijkste toegangspoort naar échte liefde. Weinig mensen weten niet hoe ze dit hart kunnen openen. Ze "denken" het te weten. En juist dat "denken" zit ze in de weg. Het is de ingang naar een staat van zijn waar je vrede en rust ervaart. 

De liefde tussen tweelingzielen is niet-aards. Je ervaart in het contact een diepe spirituele verbinding en het is die verbinding die er voor zorgt dat je bij elkaar wilt zijn. Zodra het hoofd, het denken, het overneemt verdwijnt de verbinding en ontstaat er ruis. De niet-aardse verbinding gaat over een spirituele verbinding en hoe gek dit voor velen nog klinkt: deze verbinding wordt op een bovennatuurlijke manier geleid. Je kunt het proces daarom niet afdwingen of controleren, omdat het samenkomen van tweelingzielen in handen is van iets hogers. Je kunt het proces wel stoppen of beeindigen, namelijk door niet meer te investeren in je groei. Door vast te blijven houden aan het aardse leven en te kiezen voor aardse behoeften en verlangens.
Wanneer je eenmaal hebt geproefd van de echte liefde weet je dat je nooit meer wat anders wilt. Voor veel tweelingzielen betekent dit dat ze bereid zijn om voor de liefde het roer om te gooien. Het aardse leven wordt dan ingeruild voor een spiritueel leven. Het spirituele leven gaat vooral over bewustzijn en kiezen voor liefde als in liefde praten, liefde denken en liefde doen. Zo lang de aandacht ligt op het innerlijke proces en niet op je tweelingziel, kom je stapje voor stapje dichterbij het einddoel. En dit maakt de reis zo zwaar en intens. Je mag geloven en hopen dat union voor jullie is weggelegd, maar je moet wel focus kunnen houden op jezelf. 

De tweelingzielenreis is een reis die je alleen af legt en daarom voelt het voor velen als een eenzame reis. Jij alleen voelt hoe diep en complex de verbinding is. Dat kun je niet delen met je omgeving.

Wat zijn tweelingzielen?

Hierover bestaan verschillende uitwerkingen. Mijn ervaring en kennis over dit onderwerp is inmiddels zo helder als water: tweelingzielen zijn twee individuen die diezelfde zielsenergie delen en daarom een ongelooflijke aantrekkingskracht op elkaar hebben. Ze zijn voor de incarnatie gesplitst uit één ziel en hebben daarmee dezelfde zielsoorsprong. Het universum brengt tweelingzielen met elkaar in contact op het moment dat het tijd is dat beiden zich versneld gaan ontwikkelen en ontwaken. Het doel hiervan is dat ze in union komen. Union als in één worden met wie ze werkelijk zijn: liefde. Daar waar je één bent met liefde, sta je in verbinding met de hoogste bron. Daar op dat punt ben je getransformeerd en ben je klaar voor union met je tweelingziel. De union zorgt voor een ongekende hoeveelheid hoge en positieve energie. Deze energie heeft de aarde nodig om een nieuw bewustzijn te kunnen gaan neerzetten. Een nieuw bewustzijn is een hoger bewustzijn. Het zorgt ervoor dat de mensheid daarna op een andere frequentie kan gaan leven. De frequentie van onvoorwaardelijke liefde. 

De ontmoeting tussen tweelingzielen kan het beste worden omschreven als overweldigend, verwarrend en op verschillende momenten ook uitputtend. Het zien en voelen van je tweelingziel komt binnen tot in het diepste van je eigen ziel. Hierdoor ontstaat er een weten waar je niet aan voorbij kunt. Na de ontmoeting kun je je verward voelen. In feite worden de grootste angsten in jezelf aangewakkerd en naar de oppervlakte gebracht. Deze angsten mogen getransformeerd worden. 

Tweelingzielen delen door hun zielsoosprong dezelfde zielsenergie. Ze denken en voelen hetzelfde. Ondanks dat ze beide in een andere omgeving, andere context zijn opgegroeid, is hun essentie identiek waardoor de levenslessen voor beiden ook identiek zijn. Die ander is dus een kopie van jou. Jij bent hem/haar en hij/zij is jij. Dit vinden we moeilijk te bevatten, omdat ons brein dit niet aan kan. Maar op het moment wanneer je de ander ontmoet voel je dat er in jou een trilling plaatsvindt, een schok of je ervaart even een verhoogde hartslag. En wanneer je de ander in de ogen kijkt, dan springt er een vonk over die we goddelijk noemen. Het oogcontact zorgt ervoor dat de verbinding tussen jullie vanaf dan geactiveerd is. 

Tweelingzielen vertegenwoordigen de echte liefde, daar waar het bij twee mensen werkelijk om draait. Dat komt, omdat ze uit één gemaakt zijn. Ze zijn elkaars gelijke. Ze zijn dus in potentie voortbestemd om samen te komen en ook om samen oud te worden, maar daar moeten ze wel wat voor doen. En dat pad bewandelen lukt niet iedereen.
Ze zijn namelijk voortbestemd om samen te leven in harmonie, mits er geen enkele schil meer om hun ziel aanwezig is. Een schil die gaat over overtuigingen, overlevingsmechanismen en programmeringen. Alle maskers gaan er af, al het ego wordt losgelaten. Zo lang er nog ego is stoten ze elkaar af, omdat het de energie tussen hen blokkeert.  

Veel tweelingzielen gaan op een gegeven moment op zoek naar hulp. Dat heeft vier redenen:
Ze zien de potentie die er is in de liefde, maar op de een of andere manier wil het maar niet lukken
Ze zijn geblokkeerd of afgewezen door hun tweelingziel en gaan door een dark night of the soul heen
Ze ervaren dat het pad eenzaam is. Ze kunnen het met niemand delen en zoeken iemand met wie ze de situatie kunnen bespreken
Ze willen vooruitgang boeken en zoeken naar manieren om te groeien 

Tweelingzielen en wat nog meer?  

De term tweelingzielen lijkt qua inhoud en vorm op een aantal andere termen. Soms kan dit verwarrend werken. Vooralsnog is mijn overtuiging dat tweelingzielen en tweelingvlammen dezelfde betekenis dragen. De term tweelingstralen, kosmische geliefden of nieuwetijdsgeliefden stammen af van tweelingzielen. Dat wil zeggen dat ze door de mens zijn bedacht en in het leven zijn geroepen. Je zou kunnen zeggen dat ze voor extra verwarring kunnen zorgen, omdat het soms lijkt alsof er sprake is van een hierarchie. En dan komen we uit bij het ego.    

Er zijn drie relatievormen die wat verder toegelicht worden. Namelijk de soulmate relatie, de karmische relatie en de toxische relatie. Dit zijn aardse relatievormen en veel tweelingzielen hebben hiermee te maken of hebben hiermee te maken gehad. Aardse relaties zijn karmisch. Dat wil zeggen, dat de relatie ontstaan is vanuit een afhankelijkheid of hechting. Het is iets anders dan echte liefde. Echte liefde voel je vanaf het begin, het is een weten. Er hoeft dan geen sprake te zijn van verliefdheid. In de verbinding is alles goed en perfect.

Tweelingzielen ervaren in de verbinding echte liefde. Alleen mogen ze gaan inzien dat die verbinding pas werkt en slaagt wanneer alle karmische stukken zijn opgeruimd.

De soulmate relatie

Een soulmate relatie gaat over de liefdesverbinding tussen twee zielsverwanten. Een zielsverwant is iemand die op zielsniveau resoneert met de ander. Je draagt beide je eigen unieke zielsenergie en die vibreert voor bepaalde aspecten op dezelfde frequentie. In heel veel voelt die ander dus als thuiskomen, maar niet in alles. Het belangrijkste verschil met een tweelingziel is dat een soulmate geen kopie is van jou én dat hij/zij je ook niet spiegelt. En juist daardoor, omdat er geen sprake is van een spiegeling, verloopt die relatie meestal heel harmonieus. Het is iemand bij wie je rust vindt en met wie je als vanzelf een makkelijk contact onderhoudt. In de soulmate verbinding vul je elkaar aan en begrijp je elkaar. Er zijn relatief weinig triggers. Daarmee zou je kunnen zeggen dat ze elkaar dan ook niet of weinig uitdagen of stimuleren tot groei. Dat doen ze wel, maar op een ander niveau. Soulmates laten elkaar namelijk vrij en in die vrijheid gaan beide op verkenning. Dit gaat heel lang goed en soms zelfs een heel leven lang. Maar het kan ook zijn dat de verbinding op een gegeven moment op is. Dan heeft de relatie geen toegevoegde waarde meer. Sterker nog, dan beginnen de triggers, omdat je dan ervaart dat je soulmate niet mee groeit of kan groeien. Daarom is een soulmate relatie een aardse relatie.  
In de Soulmate relatie is er overigens wel sprake van liefde, maar niet op het niveau van onvoorwaardelijke liefde. Soulmates vergeven elkaar gemakkelijk en soms lijkt het alsof de liefde volmaakt is. Toch is dat niet zo, omdat in elke aardse relatie partners leven vanuit een masker. Dat wil zeggen dat ze niet alle gedachten delen met hun partner en ook dat gedachten soms iets anders vertellen dan het gedrag wat ze laten zien. In de afhankelijkheid, in de hechting, met de ander hebben ze het er voor over om de vrede te bewaren. Dat ze daarom niet alles delen en op de achtergrond ook oordelen, dat houdt het karmische in stand.
Onvoorwaardelijke liefde kom je dan ook alleen tegen bij tweelingzielen. Het is een staat van zijn en wanneer tweelingzielen dit bereikt hebben, kan de verbinding in harmonie plaatsvinden. Tweelingzielen matchen op alle aspecten, waardoor ze in de staat van onvoorwaardelijke liefde als vanzelf voor elkaar kiezen. Een soulmate matchen op een aantal aspecten, maar niet op alles.  
Soulmates kunnen ook hele goede vrienden of vriendinnen zijn. Een relatie hoeft niet altijd te oplossing te zijn om in verbinding te staan met je soulmate. Bij de meeste tweelingzielen is dit onmogelijk, omdat de fysieke aantrekkingskracht hiervoor te sterk is.  

Meer informatie over het verschil is tussen een soulmate en een tweelingziel lees je HIER

De karmische relatie

Wanneer je de verbinding met je tweelingziel probeert uit te leggen aan je omgeving zal je merken dat velen dit niet willen en ook niet kunnen begrijpen. Dat komt, omdat we in die verbinding echte liefde ervaren en veel mensen niet weten wat dit inhoudt en hoe dit voelt. De liefdesrelatie die je veelal tegenkomt in deze wereld kun je categoriseren als karmische relaties. De vorm en inhoud van deze relaties worden als "normaal" gezien. Het is in lijn der verwachting wanneer jouw relatie voldoet aan de kenmerken van een karmische relatie. 

Echte liefde kun je niet uitleggen, omdat het op een ander bewustzijnsniveau plaatsvindt. Woorden zijn aards en werken beperkend. Met woorden kun je echte liefde nooit verklaren.

Een karmische relatie is aards en dat houdt onder meer in dat de relatie bestaat uit verwachtingen die voortkomen uit programmeringen. Ze ontstaan vanuit een ander fundament dan waar het bij echte liefde om gaat. Een aardse relatie bestaat uit vanzelfsprekendheden waarmee het comfort en de veiligheid van beide partners wordt gegarandeerd. Die vanzelfsprekendheden noemen we patronen. In de aardse programmeringen hebben we geleerd om zelf een partner uit te kiezen dan wel de ouders / familie de partner te laten uitkiezen. We hebben geleerd om controle uit te oefenen op wie we als partner uitkiezen en ook wanneer dit mag gebeuren. Het is ook met die reden dat er zoveel datingsites zijn. Mensen die aan aarde gebonden zijn willen meestal niet alleen eindigen en dus gaan ze op zoek naar een partner. Er liggen vaak andere redenen aan ten grondslag, dan wanneer we het hebben over echte liefde. In de echte liefde bepaalt het lot wanneer de ontmoeting plaatsvindt en hoe die ander er uit ziet. Verliefdheid speelt vaak een belangrijke rol in het ontstaan van een karmische relatie. Verliefdheid ontstaat doordat we gecharmeerd zijn van het uiterlijk en ook door het gedrag van de ander. Zonder dat we dit door hebben doet dit gedrag ons meestal, onbewust, denken aan vader en/of moeder. Hierdoor ervaar je in verbinding met die ander dat hardnekkige patronen en programmeringen kunnen blijven bestaan en dat voelt fijn, comfortabel en veilig.
Verliefdheid gaat niet over de ware, maar over een tekort in jezelf. Het is het signaal dat er een disbalans in jou aanwezig is. Die ander zorgt ervoor dat het tekort in jezelf opgevuld wordt, waardoor je geen "last" hebt van die disbalans. Heb je bijvoorbeeld geleerd dat je moeder alle emotionele beslissingen voor jou kon nemen, dan zal je dat gedrag graag terug willen zien in je toekomstige partner. Of was het gedrag van je vader dominant en trad hij hard op met dreigende woorden, dan voelt het voor jou comfortabel wanneer je een partner treft die hetzelfde gedrag laat zien. Want voor jou roept harde taal in je onderbewustzijn een herkenning op waar je heel je kindertijd onderdeel van bent geweest. Onbewust verlang je terug naar die tijd en je partner brengt je hier opnieuw mee in contact. Dit verlangen komt voort uit een programmering. Het zegt niets over echte liefde.   

In de aardse relatie gaan we er allemaal vanuit dat verliefdheid op een dag verdwijnt en dat er houden van voor in de plaats komt. In een karmische relatie gaan mensen er vanuit dat je selectief mag zijn van wie je houdt. Want wanneer je van iemand houdt, dan weet je ook zeker dat die ander van jou houdt. Houden van is in de aardse relatie een vorm van bezit. Je houdt van de ander en dit houden van kan ook weer over gaan. Het gaat over wanneer de ander niet meer voldoet aan je verwachtingen. Het verschil met echte liefde is dat "houden van" niet meer telt. Je houdt namelijk van iedereen, van elk mens. Of het nu je buurvrouw is, je broer of een oud klasgenoot. In de echte liefde is de liefde een "weten". Je bent op dat niveau onafhankelijk van de ander. De liefde is daarom onveranderlijk, onvernietigbaar, onuitwisbaar.   

Een karmische relatie kan blijven voortbestaan als gevolg van de aanwezigheid van het ego. Met het ego bedoelen we alle overlevingsmechanismen die ervoor zorgen dat bestaansrecht gegarandeerd wordt (meer over het ego lees je HIER). De overlevingsmechanismen worden geleid door complexe overtuigingen die van generatie op generatie zijn doorgegeven. De meeste karmische partners hebben de overtuiging dat genieten en gezelligheid bestaat uit eten, drinken en entertainment. Afhankelijk van hoe ze zich voelen zullen ze de ene week meer afleiding zoeken dan de andere week. Weekenden zijn vaak ingepland met verschillende activiteiten, zodat we voldoen aan alle verwachtingen in de buitenwereld en we kunnen teren op het eten en het drinken waar we gebruik van maken.  

In de karmische relatie zijn partners op elkaar ingespeeld en kunnenze goed samenwerken. Het is een bevestiging van het comfortabele leven wat ze leiden. Patronen worden in stand gehouden omwille van de vrede. Dit zijn patronen die gaan over de taakverdeling in huis en ook over de manier waarop we op elkaar reageren en hoe we samen acteren in de buitenwereld. Karmische partners vinden het meestal moeilijk om een punt achter de relatie te zetten, omdat ze dan ook alle veiligheid en vanzelfsprekendheid opgeven. Ze vragen zich af wat je er voor terug krijgt en of dat op weegt tegen datgene wat er nu is. Waarom zou je iets willen veranderen wat goed loopt? 
Een karmische relatie kan dan ook een heel leven duren. Net zo lang tot er een vanzelfsprekende schakel weg valt. Dat is het moment waarop een karmische relatie meestal in beweging komt. Het systeem raakt dan namelijk uit evenwicht en dat zorgt voor onrust. In die onrust komt het ego in opstand waardoor ze angsten en irritaties ervaren. Wegvallende schakels die een karmische relatie meestal uit balans brengen zijn bijvoorbeeld: 
Het overlijden van één van de ouders
Verliefdheid / vreemdgaan
Wanneer één van de twee zich spiritueel gaat ontwikkelen
Verlies van baan, verlies van geld
Verlies van gezondheid    

De meeste tweelingzielen hebben te maken of te maken gehad met een karmische relatie. Vaak zijn ze nog gebonden wanneer ze de ander ontmoeten. Dat wat ze dan voelen is vaak zo overweldigend, omdat ze dit nog nooit gevoeld hebben. Dit gevoel kennen ze niet en het maakt dat ze er door verward raken. Velen denken dan ook dat hun tweelingziel prima in hun leven kan blijven terwijl ze nog gebonden zijn. Ze weten dan nog niet dat de energie gaandeweg de tijd tussen beide meer en meer geactiveerd zal gaan worden. Ze komen er al vrij snel achter dat ze niet zonder hun tweelingziel willen en kunnen leven en tegelijkertijd willen ze ook niet onthechten van hun karmische partner. In dit proces ervaren ze veel mentale kwellingen, omdat het in hun ogen vrijwel onmogelijk is om een goede keuze te kunnen maken.
Pas later realiseren ze zich dat hun huidige karmische relatie bestaat uit patronen en dat ze in die relatie niet gezien worden voor wie ze werkelijk zijn. Die sluier viel weg toen ze in verbinding stonden met hun tweelingziel. Ze hadden voor het eerst het gevoel dat ze zichzelf konden zijn, volledig. Patronen vielen weg, het masker kon af. Ineens was al het uiterlijke niet meer belangrijk.  

Wanneer een tweelingziel ontwaakt dan beseft hij/zij dat liefde over iets anders gaat dan waar ze tot op heden altijd in geloofd hebben. In dit proces gaan ze eveneens inzien dat de karmische relatie beperkend werkt, omdat de patronen en hechtingen er voor zorgen dat ze veel te veel vanuit hun hoofd leven. Pas wanneer ze de ruimte nemen om het ratio in te leveren voor gevoel, kan er een verandering op gang komen. Ze gaan zich dan onthechten van het vanzelfsprekende leven en in dat proces ontkom je er niet aan dat de karmische partner hierin mee wordt getrokken. Want de hechting tussen karmische partners is hardnekkig. Vaak zie je dan dat de karmische partner getriggerd wordt en vragen gaat stellen. Er komen oordelen en discussies en dat zorgt ervoor dat alle schakels gaan wankelen. Dit proces is nodig om groei mogelijk te maken. Wanneer een van beide partners onthecht is, zie je vaak dat een karmisch relatie niet meer werkt. Er is dan geen reden meer voor partners om nog bij elkaar te blijven. Soms blijven ze alsnog bij elkaar omwille van de kinderen of vanwege andere uitdagingen zoals gezondheid of financien.     

Karmische partners hebben samen karma uit te werken, omdat er sprake is van wederzijdse afhankelijkheid. Tweelingzielen hebben elkaar niet nodig om te groeien. Ze doen dit los van elkaar.

Helaas kom je vaak tegen, dat wanneer één van beide karmische partners besluit om de relatie te beëindigen dat de andere partner dan doorschiet in het ego. Hij of zij laat dan slachtoffergedrag zien of betrekt de omgeving er bij. Door veel steun te zoeken bij andere mensen zal hij/zij zich sterker voelen en is het wellicht nog mogelijk om de partner vast te kunnen houden. Wanneer iemand doorschiet in het ego zie je dat diegene volledig afhankelijk is geworden van de ander. Ze zijn zich dan gaan identificeren met hun partner, waardoor ze denken dat een leven zonder die ander geen zin meer heeft. Bij het wegvallen van de partner zullen ze alles verliezen. Alles valt dan als een kaartenhuis in elkaar. De extreme angst die dan ontstaat kan dan omslaan in toxisch gedrag.  

Wanneer je inziet dat het normale leven gaat over hechtingen en patronen en je wilt dit gaan doorbreken, dan begrijp je ook dat je omgeving zal gaan oordelen. Dat komt, omdat jouw groei van invloed is op hun leven. Alle hechtingen en patronen zijn als het ware door je omgeving geabsorbeerd. Op deze manier houden we alles met elkaar in stand. Wijk je hier vanaf, dan gaat de omgeving aannames doen, oordelen en afwijzen. Om die wereld achter je te laten ga je door een zogeheten wildernis heen. Soms zelfs voelt het even als moeras. Het leven wordt dan even chaotisch en donker. Je kunt dan veel "lijden" gaan ervaren. Door vanuit wilskracht vol te houden en focus te houden op dat wat je wilt, kun je er uit ontsnappen. 

Wat levert het op om alles overhoop te halen? Want zo voelt het voor velen. Wanneer je patronen gaat doorbreken in een relatie, gaat dat ten koste van de sfeer en ook van de vanzelfsprekendheden. Weerstand en discomfort komen dan naar de oppervlakte. Wat het je oplevert is dat je gevoelsleven kan gaan openen. Je hart gaat openen en je zal dan merken dat je op fysiek-, mentaal-, emotioneel- en spiritueel niveau sterker wordt. Je zal dan merken dat er nieuwe deuren voor je open gaan. Je zal dan merken dat negatieve gedachten, destructieve gedachten, angstgedachten, verslavingen uit je leven verdwijnen. En daar gaat échte vrijheid om. Niets meer nodig hebben om toch gelukkig te kunnen zijn. Rust ervaren midden in de storm. Je groeit dan naar onvoorwaardelijke liefde. Deze vorm van liefde vind je in een hoger bewustzijn. Je leeft dan in het nu en ervaart rust en vrede, ongeacht de omstandigheden in de buitenwereld. 

Wil je meer lezen over wat het verschil is tussen echte liefde en een karmische relatie, klik dan HIER

De toxische - karmische relatie

Een karmische relatie wordt toxisch wanneer de balans van geven en nemen tussen partners verstoord is. Wanneer er sprake is van ongezonde en onvolwassen patronen die niets met liefde te maken hebben. Vaak uit het zich in het geven van een bevestiging, goedkeuring of door het geven van extra aandacht. In een toxische relatie wordt de liefde meestal gekocht door het geven van een cadeau, door iemand mee te nemen naar een restaurant, door het geven van sex, enzovoort. Het is een manier om de partner te belonen of stil te krijgen. In de relatie is sprake van "emotionele armoede". Vaak zie je dat partners elkaar gebruiken en ontbreekt het aan gelijkwaardigheid en respect. De toxiciteit ontstaat door manipulatie, intimidatie, controle en door te straffen en te belonen. 
De energie in huis en tussen twee partners wordt positief dan wel harmonieus gehouden door middel van aangepast gedrag. Dit manoevreren houdt in dat één van de twee op zijn / haar tenen loopt, terwijl diegene niet beter weet. Vaak is het zo dat de toxische partner diepgewortelde verstoringen in zich draagt. Verstoringen ontstaan als gevolg van toxische ouders en/of familieleden die dezelfde energie in zich dragen. Het is een donkere energie die om de ziel heen circuleert. Deze donkere energie zit vast en in de meeste gevallen is deze energie niet, maar zeker niet zonder hulp van buiten, te transformeren. Deze mensen dragen deze energie al hun hele leven bij zich. Ze weten niet beter. Het is veelal een persoonlijkheidsstoornis die niet altijd door een externe instantie is vastgesteld. Toxiciteit draagt kenmerken in zich van narcisme of saddisme. De toxische partner weet altijd alles naar zijn/haar eigen hand te zetten. Ofwel door slachtoffergedrag ofwel door de leiding te nemen. Hoe dan ook: De schuld ligt altijd bij de ander.

Toxische mensen maken bij het zoeken naar een nieuwe levenspartner instinctief een keuze die niets met liefde te maken heeft. Ze kijken naar andere voorwaarden, terwijl hun misleidende en verleidende gedragingen ondertussen de ander doen geloven dat dit de ware liefde is. Dit alles gebeurt onbewust. Toxische partners kiezen er vaak voor, op onbewust niveau, om met een tweelingziel een relatie aan te gaan. Dat komt, omdat tweelingzielen veel licht in zich dragen, ze loyaal zijn, zich wegcijferen en een enorm inlevingsvermogen hebben. Een toxische partner zal altijd ten koste van de ander zich beter willen voelen. Ofwel door middel van sarcastische grapjes, ofwel door iemand onzeker te maken, ofwel door iemand bewust te negeren. Het maakt ze niet uit hoe de ander zich voelt, zo lang ze er zelf maar geen last van hebben. Medeleven en inlevingsvermogen zijn aangeleerd en daarmee altijd "gespeeld".

Op het moment waneer de toxische partner zich veilig voelt in de relatie dan gaat hij/zij gaandeweg steeds meer toxische energie inzetten. Dit vertaalt zich in gedragspatronen die de ander (de tweelingziel) als "normaal" beschouwd. Hij/ zij weet niet beter. Het leven met een toxische partner resulteert meestal in een leven waarin regelmatig obstakels en chaos ervaren worden. De toxische partner vertoont meestal neurotisch gedrag en kan kan lang blijven hangen in iets. Ze hebben obsessieve neigingen en zijn op een bepaalde manier overheersend. Het obsessieve gedrag zie je vaak terug bij een van de ouders van de toxische partner. Ze dragen een voortdurende vorm van onrust in zich. Ze zijn eigenlijk altijd op zoek naar meer of beter. Ze zijn altijd bang, bang voor het maken van verkeerde keuzes, bang voor vanalles. Om zichzelf te beschermen tegen het kwaad kunnen ze rigide patronen ontwikkelen waar ze zich aan vast houden en waar de andere gezinsleden dan ook in mee moeten gaan. Ze kunnen dan ook impulsief overkomen, maar het tegenovergestelde en dus besluiteloos zijn komt ook voor. 
In het werk zoeken ze iets wat hen status of macht geeft. Ze willen graag over anderen kunnen beslissen ofwel "baasje" spelen. 
Toxische partners bewegen zich veelal in de eerste of tweede dimensie terwijl een tweelingziel het beste tot zijn recht komt in een vijfde dimensie omgeving die typisch overeenkomt met die van de vijfde dimensie beweegt. De tweede dimensie is een lage vorm van energie, waarin geld, oordelen en verwachtingen een grote rol spelen. Je komt er ook haat tegen en egocentrisme. De toxische partner kost energie, omdat deze altijd bezig is ten koste van anderen te overleven. Dit gebeurt onbewust en via manipulatie en chantage. Leven met een toxische partner kan beschadigend werken voor je eigenwaarde.  

Veel tweelingzielen komen in hun leven een keer terecht in een toxische relatie. Een meestal is dit voordat ze hun tweelingziel ontmoeten. Soms kun je vanaf een afstand zien dat er sprake is van een toxische relatie. Dan zie en hoor je met eigen ogen en oren dat een partner respectloos om gaat met de ander. Respectloos door te dirigeren, door ten koste van de ander grapjes te maken, door iemand opvallend te negeren of verbaal aan te vallen. Maar helaas is het in de meeste gevallen voor buitenstaanders moeilijk vast te stellen. Toxische partners weten namelijk hoe ze zich moeten gedragen waar anderen bij zijn, ze weten hoe ze hun partner moeten bespelen zonder dat diegene er vandoor gaat. Het is het opzoeken van grenzen en het langzaam aan verschuiven van deze grenzen, zonder dat de ander dit in de gaten heeft. Een toxische partner heeft maar 1 doel en dat is zijn/haar partner volledig afhankelijk maken. Afhankelijk maken in emotioneel en financieel opzicht. Toxische partners zijn verbaal intelligent en beschikken over een zeer sterke intuitie. Hiermee kunnen ze de ander onder controle houden, bedreigen en onzeker houden. 
Veel tweelingzielen hebben voor de ontmoeting met hun toxische partner al een bewogen leven achter de rug. Ze zijn al enigszins gewend om niet gezien en niet erkend te worden. Ze zoeken naar een partner bij wie ze zich veilig voelen of waar ze op dat moment in hun leven wat voor kunnen betekenen. Tweelingzielen willen altijd het goede in iemand zien en onthouden en daarom vooral de goede momenten die er zijn of waren. Dat houdt ze op de been en daar teren ze op. Wat ze niet weten is dat een toxische partner voortdurend intuned op hun energie. Ze worden als het ware leeggezogen zonder dat ze het door hebben. Vermoeidheid of fysieke problemen zie je na verloop van tijd altijd ontstaan bij de (tweelingziel) partner. Die het als vanzelf gooit op te hard werken of andere externe omstandheden.
Een toxische partner is niet in staat om te groeien. De ontwrichting in deze persoon is dermate groot en de donkere energie is zo sterk dat de verbinding met hun ziel is verdwenen. Ze leven volledig vanuit hun hoofd en pushen de (tweelingziel)partner om hetzelfde te doen. Door hun verbale kracht en manipulatieve talenten maakt de toxische partner zijn/haar (tweelingziel) partner vanzelf afhankelijk. Dat gebeurt heel geleidelijk en als gevolg van verschillende gebeurtenissen, wat veelal obstakels zijn voortkomend uit de energie die ze uitzenden. Ze trekken donkere energie aan, omdat dit vanuit de universele wet van de aantrekkingskracht zo bepaald is. De donkere energie in hen maakt dat ze gaandeweg steeds meer macht, manipulatie en controle zullen toepassen. Intimiteit wordt teruggebracht naar lust. 

De (tweelingziel) partner raakt volledig verstrikt in de relatie doordat er verschillende aspecten zijn waar zij zich verantwoordelijk voor voelen. Daar komt bij dat ze vaak de schuld krijgen en de schuld op zich nemen. Ze zien zichzelf als de oorzaak van het ongeluk of het leed. Ze blijven in de relatie, omdat ze er aan gewend zijn en, omdat schuldgevoel overheerst. Zij zijn de schuld van alles en dus is het aan hun om dit te herstellen. In die werkelijkheid leven ze. Ze leven als het ware in een sprookje, omdat ze teren op die fijne momenten waarin de balans toch echt even aanwezig leek. Ze zijn er in gegroeid en hebben geleerd om vanuit hun hoofd te leven. De wonden ontstaan uit hun jeugd of uit een traumatische gebeurtenis in hun leven hebben er voor gezorgd dat ze minderwaardig over zichzelf zijn gaan denken of ze zijn gaan twijfelen aan zichzelf. De toxische partner heeft dit gevoel bevestigd en versterkt. De perfecte relatie blijkt niet te bestaan en dus is dit goed genoegd. 

In een toxische relatie hebben ouders en familie leden een zeer invloedrijke rol. Zij bevestigen wat "normaal" is en bewaken dit ook. Omdat het karma van de toxische partner diepgeworteld is ingebed in de hele familielijn, dragen de meeste broers / zussen deze zelfde energie in zich. En zo worden alle factoren die je aan het twijfelen zouden kunnen brengen rondom de tweelingziel dichtgemetseld waardoor hij / zij niet anders kan dan de situatie voor waar en normaal aan te nemen. De toxische partner weet met zijn/haar innemende eigenschappen de familie van de (tweelingziel) partner "in te pakken" en dus ook daar ervaart de (tweelingziel) partner dat zijn/haar relatie normaal en goed is. In het dagelijks leven haalt de (tweelingziel) partner energie uit het werk of door alleen te zijn. Muziek helpt om te verwerken en de natuur helpt om op te laden. Het zien opgroeien van de kinderen geeft hen ook energie. Ze zijn in het leven volledig naar buiten gericht, hebben geleerd zichzelf weg te cijferen en passen zichzelf voortdurent aan, zodat er harmonie is en blijft. Diep van binnen zijn ze niet gelukkig. Dit gevoel vermijden ze door middel van afleidingen, obsessies of verslavingen.

Wanneer een tweelingziel in een toxische relatie gaat in zien dat er geen liefde is bij de ander en dat liefde noodzakelijk is voor je groei en je beleving van geluk en plezier, dan breekt er een periode van verwarring en strijd aan. Het ego zal voortdurend proberen om de (tweelingziel) partner terug te drukken in zijn/ haar "hok". Er komen veel angsten naar boven die vooral beginnen met "wat als...". Onze gedachten kunnen ontelbare scenarios bedenken en ons ego zal helpen om de meeste scenarios in negatieve zin uit te werken. Deze scenarios lijken zo realistisch dat het bijna onmogelijk lijkt om de andere kant van de medaille te kunnen gaan ervaren. 
Op andere momenten zullen er ook heldere inzichten komen die duidelijk maken dat zijn/haar huidige relatie geen geluk brengt. Dat zijn/haar partner niet het beste in hem/haar naar boven brengt. Wat hij/zij mist is interesse, respect, fysieke aandacht en emotionele binding. Hij/zij ziet in dat er geen intimiteit is op zielsniveau. Hij/zij gaat inzien dat hij/zij zich niet compleet voelt bij de ander, niet mooi voelt en al helemaal niet gewenst. Het is ook geen toeval dat de tweelingziel ten tijden van de toxische verbinding zijn/haar tweelingziel ontmoet. Hierdoor gaat hij/haar ervaren wat echte liefde is en dat echte liefde bestaat. Dat het puzzelstukje waar hij/zij altijd naar heeft verlangt daar is. Daarom voelt deze liefde ook zo overweldigend. Het is zoveel in één keer. 

De toxische partner zal het ontwaken als een dreiging gaan zien en reageren als een kat in het nauw. Hij/zij is doodsbang om alleen achter te blijven. In wezen hebben ze een groot afhankelijkheids probleem. Om de (tweelingziel)partner niet kwijt te raken zullen ze hem/haar in eerste instantie overdreven gaan controleren. Daar komt bij dat ze in staat zijn om gezondheid als troef in te zetten. Toxische partners stappen gemakkelijk in een slachtoffer rol om zo ook de sympathie van de omgeving voor zich te kunnen gaan winnen. Door zich als slachtoffer op te stellen proberen ze daarnaast bij de (tweelingziel) partner een schuldgevoel te creeeren. Ook zullen ze proberen om de (tweelingziel)partner te chanteren door bijvoorbeeld te dreigen dat de kinderen hem/haar niet meer willen zien. Of benadrukken dat de kinderen hierdoor zullen gaan ontsporen. Ze kunnen ook dreigen met geld. Alles wordt ingezet om ervoor te zorgen dat een (tweelingziel) partner gaat twijfelen. Om hem/haar terug in die afhankelijke positie te krijgen. Dat geldt dus ook voor romantische aanzoeken of intieme toespelingen. Alle gedrag is gemanipuleerd en is geen echte liefde. De kooi die ze gecreëerd hebben moet gesloten blijven.
Wanneer de toxische partner merkt dat hij/zij geen invloed meer heeft op de keuze van de (tweelingziel) partner zal er een periode aanbreken van minachting, cynisme en verwijten. Slachtoffergedrag maakt hier ook nog steeds onderdeel van uit. Familie en ook vrienden worden er in betrokken en tegen hem/haar opgezet. Het liefste zien ze hun partner kapot gaan, omdat ze zichzelf niet willen voelen. Het is een heftige periode, waarbij de tweelingziel steeds meer inzichten krijgt over de ware aard van zijn/haar toxische partner en welke rol de omgeving hierin speelt. Uiteindelijk lukt het hem om hieruit te breken, om zich te bevrijden. 

Het helpt in de periode van ontwaken om mensen om je heen te verzamelen die op geen enkele manier verbonden zijn met de toxische partner. Je bouwt aan een nieuw leven met nieuwe contacten. Het universum zal je helpen om deze nieuwe contacten op je pad te brengen. Deze nieuwe contacten horen alleen jouw verhaal aan. Ze zijn op geen enkele manier beinvloed door de toxische partner. Deze mensen kunnen je helpen met financien, huisvesting of om de kracht in jezelf terug te vinden. Je zal merken dat je eerst een drempel over moet om hulp te vragen en te ontvangen. Daarin laat je ook opnieuw weer een stuk ego los, wat nodig is voor je groei. Het losbreken uit een toxische relatie kost tijd en veel energie. De toxische verbinding moet helemaal verbroken zijn. Dat wil zeggen dat je op geen enkele manier meer afhankelijk bent van de ander. Niet op emotioneel niveau, niet op fysiek en ook niet op financieel niveau. Je voelt en weet dat de toxiciteit is uitgewerkt. De ander heeft geen grip meer op je en zal ook geen grip meer op je krijgen. Dat is het moment waarop je bevrijd bent, geheeld bent en klaar bent voor de volgende stap. Wil je hier graag hulp bij, dan ben je van harte welkom. Tijdens een sessie haal ik negatieve energie bij je weg die de toxische partner en/of familie leden / vrienden bij je hebben achtergelaten. Deze negatieve energie maakt het voor jou moeilijk om in je eigen kracht te komen. Een sessie in de praktijk werkt hierin het beste. Na de sessie ervaar je meer licht, kracht en rust. Verder word je bewustzijn geactiveerd, zodat je vanuit een gezond perspectief keuzes kunt gaan maken. Liefde voor jezelf staat hierin centraal. Klik HIER om de sessie te boeken. 

Tweelingzielen komen pas in union wanneer de toxische dan wel karmische relatie volledig is uitgewerkt, zodat er op mentaal, emotioneel, fysiek en spiritueel niveau geen enkele verbinding meer aanwezig is. Met name op emotioneel niveau hebben ze veel werk te doen. Emotioneel loskomen van de partner, van kinderen, familie, vrienden. In het losbreken uit al deze verbindingen is het de tweelingziel die een wedergeboorte ervaart. Het is hem / haar tot op het diepste niveau gelukt om zich te bevrijden. Hij/zij staat er meestal alleen voor, omdat vrijwel alle vrienden en familieleden beïnvloed zijn door de toxische partner. Door zijn/haar goedheid en de bereidwilligheid om het goed en gedegen af te sluiten ondergaan ze een zwaar proces. Het is vrijwel onmogelijk om het met een toxische partner goed en vredig af te sluiten. Daar is heel veel geduld en tactiek voor nodig. Het vraagt om een groot uithoudingsvermogen. De kracht om dit vol te houden en door te zetten halen ze uit de liefde die ze voelen voor hun tweelingziel. Dit proces wordt gekenmerkt door de dark night of the soul die meerdere keren van zich laat horen. Tweelingzielen mogen de kracht in zichzelf terugvinden. 

De runner en de chaser

In het proces van tweelingzielen zie je vaker dat er sprake is van een runner en een chaser dynamiek. De runner staat voor de renner. De chaser staat voor de jager. 
Op het moment wanneer tweelingzielen elkaar ontmoeten worden ze als het ware wakker geschud uit een droom. Ze leven namelijk tot dan toe in een wereld waarvan ze hadden aangenomen dat het zo moet zijn. Ze hebben beide door opvoeding en door relaties geleerd dat liefde niet perfect is en dat je moet accepteren dat het is zoals het is. Ze hebben beide geleerd om te overleven en dus zijn ze vooral gehecht aan dat wat ze denken. Op het moment wanneer tweelingzielen elkaar ontmoeten bestaat hun leven uit vaste patronen en hechtingen. Ze weten dan nog niet dat echte liefde bestaat en dat deze liefde over iets heel anders gaat dan wat ze tot dan toe gewend zijn geweest. Dat wat zij als "normaal" zien, is in de wereld van echte liefde verre van normaal. 
Wanneer ze elkaar ontmoeten is de liefde onbeschrijfelijk groot en diepgaand. Het hoofd heeft hier geen grip op, want deze liefde kan niet met taal onder woorden gebracht worden. En dat geeft verwarring, want ze leunen en steunen op hun gedachten.
De runner heeft geleerd om gevoel uit te schakelen. Gevoel is complex en brengt verwarring en pijn. De liefde die hij of zij voelt tijdens de ontmoeting is overweldigend. Het is teveel in 1x. Het maakt ze benauwd en argwanend. Totdat ze niet anders meer kunnen dan te gaan rennen. Meestal gebeurt dit resoluut. De chaser ziet het dan niet aan komen. De deur gaat dan dicht.
De chaser heeft eveneens geleerd om gevoel uit te schakelen, maar heeft geleerd om te krijgen wat ze wil (meestal is de chaser vrouwelijk). Dit komt, omdat we leven in een wereld waarin de mannelijke energie centraal staat. Dat wil zeggen dat vrouwen hebben geleerd om de mannelijke energie te belichamen. Hierdoor hebben ze zichzelf volledig ontkent, waardoor het leven hen vooral energie kost. Het is met die reden dat veel vrouwen in een burn out terecht komen. Ze heeft geleerd om actie te ondernemen en initiatief te nemen om haar doelen te kunnen bereiken. Ze heeft ook geleerd dat controle en manipulatie helpen om doelen te kunnen bereiken. Ze weet daarom niet beter dan dat ze moeite moet doen in de liefde. Dat ze initiatief moet nemen, dat ze verbaal sterk moet zijn, dat ze een leider moet zijn. Hierdoor gaat ze jagen en al helemaal wanneer de runner steeds meer stapjes terug doet. 

De runner en de chaser laten zien dat de energie tussen man en vrouw verstoord is, deze is uit balans. Beide worden geleid door het ego waardoor de energie verstoord is. Het is de mannelijke energie die het hart gesloten heeft, terwijl een geopend hart hem wijsheid brengt. Doordat deze gesloten is zal de man sneller geneigd zijn om zijn leven in te delen in andere prioriteiten, namelijk meer in hebzucht, aanzien en macht. Het is de vrouwelijke energie die eveneens het hart gesloten heeft, terwijl zij degene is in de tweelingzielen verbinding die het hart geopend moet hebben zodat deze energie doorwerkt in die van de man. Aangezien beide verbonden zijn via de chakra's en organen, is het hartchakra het centrum van de verbinding tussen tweelingzielen. Het hartcentrum is vrouwelijke energie.  

Er zijn verschillende theorieen over de runner en de chaser. Zo wordt er gezegd dat de runner degene is met bindingsangst en dat de chaser degene is met verlatingsangst. Het is onderaan de streep allemaal angst. Ik zie dat elke tweelingziel zowel bindingsangst als verlatingsangst heeft. 

Wil je meer lezen over de runner, over de mannelijke energiedrager? Klik dan HIER

Wat is het doel van de ontmoeting tussen tweelingzielen?

Het universum heeft maar één doel met de ontmoeting, dat is dat je aan de slag gaat met jezelf. Alles loslaten wat jou uit je kracht haalt, alles wat jou gevangen houdt. Het is het pad van compleet vrij worden. Dit betekent dat liefde alles getransformeerd heeft waardoor je denkt in liefde, handelt in liefde en praat in liefde. Je bekijkt het leven vanuit liefde. Alles wat lager is dan liefde, alles waar een oordeel, aanname of angst op zit mag in het proces getransformeerd worden. Zo lang dit nog niet is gebeurd, heb je werk te doen. De weg naar union houdt in dat je leven 180 graden zal keren. Hiervoor heb je wilskracht en discipline nodig. 

Alle onzekerheden, negatieve denkpatronen en overtuigingen die jij in je draagt zijn door buitenaf gecreeerd. Door een gebeurtenis of door een persoon / meerdere personen. Misschien is het goed om deze zin nog een keer te herhalen voor jezelf. Je onzekerheden en overtuigingen die je bij je draagt, dat ben jij niet. Je bent dus ook weer in staat om dit los te laten.  
De gedragspatronen die je daaruit hebt ontwikkeld zijn zijn de "oude jassen" die voor comfort en veiligheid zorgen. Het is de voorspelbaarheid van ons leven waarbinnen we ons graag bewegen. Wat velen niet weten is dat deze voorspelbaarheid je weg houdt van wie jij werkelijk bent. Je ziel gaat steeds meer protesteren en hierdoor ervaren mensen gaandeweg onrustige gevoelens. We zijn immers niet gewend om naar onze ziel te luisteren. Het hoofd bepaalt de weg. Totdat er een moment komt dat mensen zich gaan afvragen, is dit het nou? Is dit de reden van mijn bestaan hier op aarde? Vaak is de ontmoeting met je tweelingziel het startpunt voor dit proces. Omdat de timing niet handig is of de omstandigheden uiterst ongemakkelijk zijn, vragen velen zich af: Waarom overkomt mij dit? Wat wil mij dit vertellen? 

De "oude jassen" in ons leven hebben ons geholpen om te overleven. We hebben ze aangetrokken, zodat we geaccepteerd werden door de buitenwereld of om de pijn die in onszelf niet te hoeven voelen. Doordat je al deze jassen hebt aangetrokken, heb je je als het ware aangepast aan de buitenwereld. Daarmee ben je gaan overleven in plaats van gaan leven. En door te overleven hoef je minder te voelen en zijn het de bevestigingen en waarderingen van buitenaf die jou het gevoel van bestaansrecht geven. Ondertussen is het een vorm van lijden geworden, je rent jezelf compleet voorbij. De programmeringen en systemen die in ons leven zijn opgelegd hebben er voor gezorgd dat je hoofd actief werd. Zonder je hoofd kon je niet overleven, maar nu is het tijd voor gevoel. Je ziel heeft een missie en wil dat jij deze missie gaat omarmen. Deze missie kun je alleen gaan leven wanneer je aan de slag gaat met jezelf. Jezelf? Ja met het ZELF in jou, je hogere zelf, je ziel. Dat is iets anders dan je "ikje", je hoofd. Je ziel gaat over gevoel, over je roeping, over jouw unieke talenten en het pad wat hierbij hoort. 

In plaats van vluchten door het opzoeken van onrust en afleiding kies je voor vrijheid, eenheid en liefde. Dit verlangen zit in ieder mens. Het is onze natuurlijke staat van zijn: vrijheid, eenheid en liefde. 

Een tweelingzielenreis gaat over onafhankelijk worden van alles en iedereen door je verantwoordelijkheid te nemen voor alles in het leven. Het gaat over onvoorwaardelijk liefhebben.

Een tweelingzielenrelatie leert jou dat je in dit leven eerst moet sterven, zodat je nooit meer hoeft te sterven. De angst om te sterven mag namelijk in het leven overwonnen worden, door je eigen Goddelijke kern te ontdekken. 
Het gaat er om dat je gaat doorzien dat angsten niet bestaan. Angsten zijn een illusie, gecreëerd door het hoofd. Pas wanneer je in je kracht staat zullen alle angsten verdwijnen. Angsten zijn een trigger, een boodschap, die jou vertellen dat je werk te doen hebt. Innerlijk werk. De afleidingen in het leven zorgen ervoor dat angsten in stand blijven. Of het nu televisie of school is, alles is er op gericht om je hoofd actief te houden. Dit zijn programmeringen, net als de waarden en normen die je van je ouders hebt meegekregen. Dit alles is niet jouw waarheid, maar opgelegd en door jou aangenomen. Een opmerking die hier vaak gegeven wordt is "het hoofd moet ook aan staan, anders kun je je werk niet doen. De maatschappij is nu eenmaal zo ingericht." Deze opmerking gaat alleen op als je er in gelooft. Ik geloof dat we onze realiteit zelf kunnen creeren. Die magie hebben we in ons. Denk aan de kracht van manifesteren, het maken van quantum leap sprongen en het shiften naar verschillende tijdlijnen. Wanneer je jezelf verdiept in dit soort onderwerpen gaat er een andere wereld voor je open. 

Wat houdt een tweelingzielenreis in? 

De ontmoeting tussen tweelingzielen kan het beste worden omschreven als overweldigend en verwarrend. Het zien en voelen van je tweelingziel komt binnen tot in het diepste van je eigen ziel. Na de ontmoeting ben je geraakt, ontroerd en ongelooflijk blij. En door de verwarring worden tegelijkertijd ook alle angsten in jezelf aangewakkerd. Hoeveel je ook je best doet om die ander te vergeten, vanaf dat moment draag je je tweelingziel mee in je hart. Een echte tweelingziel vergeet je nooit meer. Sterker nog: er gaat geen dag voorbij of je denkt niet aan je tweelingziel.

Een tweelingzielenreis is de weg naar innerlijke bezieling, innerlijke verrijking, innerlijke voldoening en innerlijke kracht. Het is een spirituele weg met als eindpunt liefde en vrijheid. Het spirituele pad is een pad dat smaller en smaller wordt. Dat wil zeggen dat je mensen los gaat laten en patronen gaat doorbreken. Het kent vele hobbels en uitdagingen en alles verloopt stap voor stap. Het is een eenzame reis, maar jij bent uitgekozen om deze weg in te slaan. Tweelingzielen worden uitgenodigd om te groeien naar onvoorwaardelijke liefde. Onvoorwaardelijke liefde vind je in een andere dimensie dan de dimensie waarin we zijn opgegroeid.  

Citaat uit de praktijk: "hele dagen ben ik maar aan het huilen, de tranen blijven stromen. Ik kan het niet stoppen. Wanneer houdt dit hart verscheurende gevoel eens op? Hoe lang kan ik dit nog volhouden?"

Tijdens een tweelingzielenreis is één van de twee meer ontwaakt dan de ander. Dit noemen we de leidende energie. Meestal is dit de vrouw (of degene die de meeste vrouwelijke energie bezit). Degene die leidend is in de energie zal eerst het werk moeten doen voor de union. Dit klinkt misschien gek, maar we hebben hier te maken met een verbinding gebaseerd op energie. Het is geen aardse verbinding, dus alle verwachtingen en overtuigingen daaromtrent moeten worden losgelaten. Let wel: dat de een meer ontwaakt is zegt niets over de potentie van de ander. Veelal is het de mannelijke energie die het meest krachtig is. Zijn energie is Goddelijk en kan creeren. Om in zijn ware kracht te komen heeft hij de vrouwelijke tweelingziel nodig, zodat zijn creerende kracht verbonden wordt met zijn hart. En andersom is dit ook het geval. De vrouwelijke tweelingziel staat volledig in haar kracht wanneer de mannelijke tweelingziel in zijn kracht staat. Hij is dan vooral leidend en beschermend, zodat zij zich kan overgeven aan dat wat er is. Zij is dan in staat om in rust te voelen en vanuit daar keuzes te kunnen maken.  

In de tweelingzielen reis is het jouw taak om het ego te laten sterven. Dit gebeurt als vanzelf, wanneer je je gedachten steeds meer kunt gaan observeren. Je laat je dan niet meer leiden door je gedachten, maar kiest zelf welke gedachte je aanvaard en welke niet. Het ego wordt ingewisseld voor gevoel. Je gevoel wordt primair, het ego secundair. Dat is de weg. 
Het ego wordt bepaald door overtuigingen en patronen en resulteert daarmee altijd in verwachtingen en oordelen. Dat is negatieve energie en staat haaks op liefde. Je ziel verlangt naar vrijheid, eenheid en liefde en het ego naar veiligheid en externe bestaansrecht. Het ego is gericht op overleven en zal je altijd willen beïnvloeden met angst gedachten. Deze zijn veelal kritisch en oordelend. Je leeft hierdoor meer in het verleden en in de toekomst dan in het nu. Je wordt gevoed met wantrouwen waardoor je hart sluit. Het is dan niet meer mogelijk om in verbinding te staan met jezelf en met anderen. Je hoofd maakt overuren wanneer het ego geladen is. 

Een van de stappen die je gaat nemen in dit proces is het voelen en doorvoelen van alles wat in jou wordt aangeraakt. Het proces voelt soms aan als sterven. Het concept van "de dark night of the soul" hoort hier ook bij. Klik HIER voor meer informatie. 

Het proces wat jij doorloopt om in union te komen is er een van vallen en opstaan. Van bergen en dalen. Iedereen doorloopt een ander proces met een ander tijdpad, afhankelijk van het werk dat je in je leven al gedaan hebt en afhankelijk van de roeping die er voor je ligt.  
Een tweelingzielenreis is niet voor iedereen weggelegd. Het is voor die personen die een bewogen leven achter zich hebben. Het universum weet wat je aan kunt, daarom ben jij uitgekozen om dit pad te bewandelen. De tweelingzielenreis gaat over jou, over de liefde voor jezelf en voor het leven op aarde. Het gaat over jouw roeping in dit leven, want je draagt hoge energie bij je en die mag je in de wereld gaan zetten.  

In verschillende theorieen wordt er gesproken over een laatste leven op aarde. In mijn beleving is dit weggelegd voor de tweelingzielen die in harmonische union samen komen. Harmonische union is het pad van verlichting. Hoe dan ook: de weg naar union is een overweldigend en moeilijk pad. Het is het grootste geschenk wat je te wachten staat. 

Lees het artikel: "Hoe overleef ik de tweelingzielenreis", klik HIER

De tweelingzielenreis bestaat in de meeste gevallen uit vier fasen: de bubbelfase, de duw- en trekfase, de separatiefase en union. Deze fasen worden achtereenvolgens uitgewerkt.

Fasen in de tweelingzielenreis

In de tweelingzielenreis zijn er een aantal fasen te onderscheiden. Deze fasen zie je bij de meeste tweelingzielen terugkomen. Soms heel subtiel en heel kort, en soms overduidelijk. De fasen geven aan dat tweelingzielen allemaal hetzelfde proces doorlopen. De fasen geven aan dat deze liefde een bestemming heeft, dat er een doel onder ligt. De fasen geven aan dat je niets kunt overhaasten en dat overgave aan het proces de enige manier is om er doorheen te komen. De fasen geven ook aan dat er een eindpunt is. Dit geeft moed, geef dus nooit op. Blijf altijd door gaan, hoe zwaar je het ook hebt.  
Let wel, iedere tweelingzielenreis is uniek. Er zijn tweelingzielen die nog nooit een bubbelfase ervaren hebben, maar die toch de Godsvonk hebben gevoeld in het oogcontact. Er zijn ook tweelingzielen die nog nooit in separatie zijn geweest en toch zeker een bijzondere groei doormaken. Er zijn tot slot ook tweelingzielen die telkens weer van duwen en trekken naar separatie gaan en dat wordt dan telkens opnieuw herhaald. Wanneer jij wilt weten of je tweelingziel écht je tweelingziel is, dan zijn er twee belangrijke aanknopingspunten: 
Wat de ander ook zegt of doet: De diepe liefde die je voor hem/haar voelt verandert gewoonweg niet
Je denkt elke dag aan die ander, terwijl je daar echt niet altijd behoefte aan hebt. Je lijkt het niet te kunnen stoppen, de gedachten blijven als vanzelf binnenkomen.

Fase 1: De bubbelfase

Wanneer je je tweelingziel ontmoet beland je in de zogeheten bubbelfase. Het is als een blikseminslag. Je kijkt in iemand zijn / haar ogen en ervaart een vorm van thuiskomen wat je nog nooit eerder hebt gevoeld. De aantrekkingskracht is enorm en de manier waarop je de ander waarneemt is die vanuit bewondering. Trots en blijheid zijn gevoelens die dan aanwezig zijn. Je begrijpt het zelf ook niet, maar je voelt dat je volledig jezelf kunt zijn bij die ander. Je durft het aan om je kwetsbaar op te stellen en om je diepste geheimen met de ander te delen. En dat in een periode dat je elkaar nog niet eens zo heel goed kent. Het innerlijke kind in jou wordt opnieuw aangewakkerd en uitgebreid lachen of gek doen is ook typisch iets voor tweelingzielen. De lichamelijke aantrekkingskracht is enorm en als je intiem bent in deze periode dan zal je ervaren dat wat je met elkaar deelt uniek is en dat je dit nog nooit zo mooi en intens hebt ervaren. De lichaamsgeur van de ander en de zielsverbinding die je ervaart tijdens de intimiteit is perfect en compleet.  

De communicatie verloopt gemakkelijk en als vanzelf. Met name wanneer je elkaar ziet en spreekt. Dan is het alsof de energie magisch werkt. Op afstand is het wat lastiger en kan het soms vragen oproepen. Of het nu via whats app is of via andere manieren van telefonisch contact, de energie is dan minder magisch. 
In de verbinding met je tweelingziel lijkt het wel of je op elkaar bent afgestemd. En dat klopt ook. Je kent elkaar door en door terwijl je elkaar nog niet zo heel lang kent. Het kan ook dan al verwarrend zijn en soms als overweldigend voelen. Je voelt de energie van de ander, omdat het jouw essentie is die je waarneemt. 

De timing van de ontmoeting is meestal niet handig. Het kan zijn dat een van de twee gaat trouwen, in verwachting is, gaat verhuizen of op het punt staat om te gaan reizen. De ontmoeting is daarom nog meer verwarrend, omdat de omstandigheden je aan het denken zetten. "Is dit een valstrik van het universum of is dit echt?" "word ik hier afgeleid en is het te mooi om waar te zijn of klopt alles wat ik voel en zie?" Deze vragen poppen als vanzelf op, omdat alles zo overweldigend is. Vaak ook brengt het grote angsten met zich mee. De angst om alleen achter te blijven en alles en iedereen kwijt te raken is een oer angst en juist daarom wordt een tweelingziel ook hierin getriggered. 

De bubbelfase is intens en duurt niet heel lang. Het universum wil je deze ervaring echter niet ontnemen. Want in deze fase is het belangrijk dat je de verbinding met je tweelingziel herinnert. Dat er een innerlijk weten ontstaat die je er van bewust maakt dat dit gevoel nooit meer weg zal gaan. Dat dit perfect is en gekoesterd mag worden. Deze fase zorgt ervoor dat je gelooft in een wederontmoeting. Dat je gelooft in een hoger plan. Deze fase helpt je om telkens opnieuw in vertrouwen te blijven, want wat je hebt gevoeld is de waarheid. 

Fase 2: De duw- en trekfase

Tijdens de bubbelfase zal je gaan merken dat er externe omstandigheden zijn die invloed gaan hebben op de fijne verbinding die er tussen jullie is. Vaak is er een derde partij in het spel of keuren ouders en familie de relatie af. Het kan ook zijn dat je tweelingziel telkens afspraken af zegt ofdat hij niet goed te bereiken is. Er komt zogezegd ruis op de lijn en deze ruis heeft te maken met angst. Angst bij je tweelingziel en ook angst bij jou. Angst zorgt voor emoties en die zorgen ervoor dat we meer en negatiever gaan denken. We gaan jaloezie voelen, schuld en schaamte en ook boosheid en verdriet. Het lijkt soms gewoonweg onmogelijk om elkaar nog te kunnen ontmoeten in een ontspannen setting. In dit proces doen we veel aannames en dat komt de onspannen sfeer tussen tweelingzielen niet ten goede. Je komt niet meer volledig tot je recht bij die ander. De gevoelens van angst worden gaandeweg de tijd steeds groter.
In de duw- en trekfase worden de triggers geactiveerd, omdat de omstandigheden niet ideaal zijn. Er is geen sprake van harmonie en hierdoor ontkom je er niet aan dat het ego steeds nadrukkelijker op de voorgrond gaat treden. 

De kern van alle triggers is te vinden in de verlatingsangst en de bindingsangst die bij beide aanwezig is. Beide denken dat ze niet goed genoeg zijn, dat ze het niet goed genoeg doen. Beide denken ook dat de ander niet te vertrouwen is. Door de emotionele verwaarlozing in onze jeugd hebben we het karma van onze ouders opgepikt. Veel tweelingzielen gaan er vanuit dat hun intuitie gekoppeld is aan hun gedachtewereld. Dat wat we denken zal in de meeste gevallen ook wel waar zijn. En dan is wantrouwen en angst een belangrijk signaal om iemand te gaan vermijden. Door te vertrekken, weg te lopen, de liefde te ontkennen en te doen alsof het niet bestaat hopen ze dat alle pijn vanzelf weggaat.

Deze fase is nodig om te weten waar je aan moet werken wanneer je in de separatiefase terecht komt. En dan komt dus het moment dat één van de twee afstand neemt. Dit moment is onverwachts en heftig. De separatiefase is dan aangebroken.

Fase 3: De separatiefase 

Tijdens de separatiefase komt er een einde aan het contact met je tweelingziel. Beide nemen afstand van elkaar en er is geen ruimte meer om elkaar te benaderen. Deze fase is nodig om in rust te komen, om jezelf weer te kunnen gaan voelen en vooral om aan de slag te gaan met jezelf. De separatiefase is er ook voor om je te realiseren wat voor jou belangrijk is in dit leven. Ben je bereid om aan jezelf te gaan werken of laat je alle oude jassen aan en ga je door met waar je mee bezig bent? Echter, de ontmoeting met je tweelingziel zal je laten realiseren dat dit "oude" leven niet meer mogelijk is. Je systeem is aangewakkerd en vanaf dan zal het universum er alles aan doen om je er aan te blijven herinneren wie je tweelingziel ook al weer is en wat je voor hem / haar voelt. Dit gebeurt in symbolen, maar ook in  "toevallige"gebeurtenissen. Je ziet zijn / haar naam overal, herinneringen duiken op in je telefoon of in de buurt, dubbele cijfers, andere synchroniciteiten. Er gebeurt vanalles waardoor de verwarring soms weer de kop op steekt. 

Tijdens de separatiefase kun je twee dingen doen: blijven hangen in verdriet en hopen dat er weer contact komt of accepteren dat het is zoals het is en er alles aan doen om jezelf uit het lijden te trekken. Het oude leven opnieuw oppakken en doorgaan zal lastig worden, omdat de herinneringen en de pijn voordurend omhoog zullen komen. 
Het lijden wat je ervaart is nodig om te komen tot groei. 

Tijdens de duw- en trekfase en ook tijdens de separatiefase zal het universum je gaan uittesten. Je zal afleidingen gepresenteerd krijgen en de vraag is of je deze aan neemt of dat je trouw blijft aan je tweelingziel. In welke mate kun jij je focussen op je heling? De afleidingen zullen als als een boodschap voelen, alsof de separatiefase klopt en jullie niet bij elkaar horen. Maar het universum zal daar altijd wat tegenover stellen. Zodat jij je op een later moment realiseert dat het een manier was om je uit te testen in plaats van je te bevestigen dat het allemaal "too good to be true" was. 

Tijdens de separatiefase is het de bedoeling dat je alle angsten gaat aankijken en loslaten. Iedereen doet dit op zijn / haar eigen tempo en op zijn /haar manier. Dit zijn angsten zoals bindingsangst, verlatingsangst, gevoelens van schuld, wantrouwen, boosheid, eenzaamheid, enzovoort. Het zijn veelal grote wonden die we uit vorige levens hebben meegenomen en die we in dit leven mogen gaan oplossen.

De separatiefase noemen we ook wel de onthechtingsfase. In de onthechtingsfase zullen er veel gevoelen en gedachten omhoog komen. Dat komt, omdat het ego in het nauw gedreven wordt. Het is zijn manier om heel veel negatieve gedachten bij jou omhoog te brengen in de hoop dat je terug valt in oud gedrag en dus in emotioneel lijden. Mijn tip is om in deze fase alle prikkels van buiten te vermijden. Tenminste zoveel en zo vaak mogelijk. Zonder prikkels heb je namelijk geen afleiding waardoor je de verbinding met liefde kunt versterken. Het is alsof je even moet ontgiften van alle externe invloeden. Dat kun je het beste alleen doen. Later kun je altijd weer terugkeren in het "normale" leven, maar je zal dan merken dat je dat niet meer wilt. Tijdens deze fase ga je het ego laten sterven. Dat sterven gaat gepaard met het brengen van offers. De hunkeringen van het ego zullen in deze fase toe gaan nemen en het is aan jou om vanuit wilskracht er niet aan toe te geven. Wanneer het ego sterft, opent je hart volledig. Daarom is onthechten ook zo pijnlijk, omdat het hart dan open breekt. 

Tijdens de separatiefase is het de bedoeling dat je de verbinding met je essentie gaat herstellen. Jouw essentie is puur licht, pure liefde. De verbinding kan alleen hersteld worden wanneer je 100% vanuit jouw waarheid gaat leven. Jouw waarheid is dat wat jouw hart je in geeft. Je gaat een contract met je ziel aan waarin staat: ik luister naar mijn gevoel en ik handel naar mijn gevoel. Wanneer jouw gevoel zegt, mijn tweelingziel is de liefde van mijn leven. Dan is het de bedoeling dat je hier trouw aan blijft. Ook al roept je hoofd / ego dat je meer waard bent dan wachten, dat je niet alleen wil zijn. Dat zegt je hoofd en als het goed is luister je daar dan niet meer naar. Het gaat er om dat je gaat luisteren naar je gevoel. 

Om goed te kunnen voelen zal je vaker de rust moeten gaan opzoeken. Rust wil zeggen dat je je lijf de kans geeft om te ontspannen. Televisie kijken valt niet onder rust, omdat je hersenen dan nog steeds op actief staan. Rust vind je door te gaan zitten of liggen zonder prikkels om je heen, door te luisteren naar rustige muziek, door te gaan schilderen, alleen te gaan dansen,  door het ontvangen van een ontspanningsmassage, door naar de sauna te gaan of in bad te gaan liggen. Wanneer je het lichaam leert om te ontspannen ga je als vanzelf helen en activeer je je gevoelsleven. Langzaamaan zal je steeds beter gaan waarnemen wat je gevoel, je ziel, je wilt vertellen. In feite leer je in deze fase jezelf kennen. Je ZELF, de ziel in jou. Daarom moet je in deze fase ook in separatie zijn, omdat union alleen kan plaatsvinden wanneer je hebt ervaren hoe belangrijk jij zelf bent. Het moment waarin je de belofte doet dat je jezelf nooit meer wegcijfert omwille van de ander, dat je roeping centraal staat in je leven, dat je in de relatie met de ander structureel tijd vrijmaakt voor je ZELF, dan ben je onderweg naar union. 

Om jezelf te leren kennen is het belangrijk dat je tijdelijk dan wel permanent los komt van alles en iedereen in je leven. Het vraagt van jou om alle hechtingen in het leven onder ogen te zien en alles waar een hechting op zit los te laten. Het is een vrije val in het diepe waarmee je je gevoelsleven opent.
Om jezelf te leren kennen is het belangrijk dat je alle prikkels van buiten vermijdt. Tenminste zoveel en zo vaak mogelijk. Zonder prikkels heb je namelijk geen afleiding waardoor je de verbinding met jezelf kunt versterken. Dat je daarna de buitenwereld weer nodig hebt om te testen of je de verbinding met jezelf vast kunt houden, dat is heel normaal. Dat is het leven. Maar daarvoor moet je eerst terug naar de basis. 

Je tweelingziel heeft een enorme aantrekkingskracht op jou. Wanneer het je lukt om in dit proces van loslaten ook je tweelingziel los te laten, dan ben je klaar voor union. Je hebt namelijk ervaren dat je verward raakte in de verbinding met je tweelingziel. Omdat hij /zij voelt als thuiskomen, wil je maar één ding en dat is bij hem /haar zijn. Het universum wil dat die fase gesloten gaat worden. Dat je nooit meer van jezelf verwijderd raakt, dat je jezelf nooit meer opoffert voor de ander. Jij en je roeping staan op één, altijd. In het loslaten van alle hechtingen is het loslaten van je tweelingziel de grootste uitdaging. In deze fase mag je ook door dat proces heen. Dat betekent niet dat je niet meer aan hem / haar denkt. In tegendeel. Je laat het gemis, het verlangen en het lijden van het afgescheiden zijn los. Dit is een proces en dat vraagt om geduld. Dat zal niet meteen lukken. Want het loslaten vraagt ook om liefde. Eerst mag je door de lagen van frustratie, ongeduld en pijn heen. Dan kom je op een punt dat je liefde voelt en dat je de roep van je ziel voelt die zegt dat het nu tijd voor jou is. 

In de separatiefase ga je onthechten van je omgeving en herstel je de verbinding met jezelf. Het is een tijd van heling en groei.

In de separatiefase is het goed om een journal of dagboek bij te houden. Hierin schrijf je alle inzichten die tot je komen. Want reken maar dat je in deze periode veel nieuwe inzichten of levenslessen gaat ontvangen. Het is misschien wel de meest leerzame periode uit je leven. 

Fase 4: Union

De union fase houdt in dat tweelingzielen samen komen, in harmonie en voor de rest van hun leven. Op dat moment hebben beide aan alle stukken gewerkt en is er niets meer wat er tussen hen in kan staan. Er is alleen nog maar onvoorwaardelijke liefde aanwezig. Onvoorwaardelijk, dat wil zeggen dat ze met heel hun hart voor elkaar kiezen. Zonder voorwaarden. Om hiertoe te komen, zullen ze eerst in union met zichzelf moeten komen. 100% in verbinding staan met je ziel. Alle negatieve gevoelens uit het verleden hebben geen functie meer, triggers zijn aangekeken en beide hebben gewerkt aan balans en onafhankelijkheid. Union houdt altijd in dat iedere tweelingziel een "dark night of the soul" (link) heeft ervaren en dat het ego gestorven is (link). Deze twee aspecten horen bij de reis. 

Tweelingzielen zijn in potentie in staat om een harmonieus liefdesleven te leiden. Een leven waarin ze zowel op fysiek-, emotioneel-, mentaal- als op spiritueel niveau met elkaar verbonden zijn. Dit gebeurt alleen wanneer ze de weg van hun ziel bewandelen en hier trouw aan zijn. Om je ziel te kunnen horen en te kunnen volgen moet je eerst de weg naar binnen afleggen. Dit is een proces en dat kost tijd (en heel veel geduld, vertrouwen en wilskracht). Het kan zijn dat tweelingzielen samen komen, nog eerder dan er sprake is van union. Dit kan gebeuren wanneer de vrouwelijke tweelingziel manifestatiekracht in zet. Dit is een mentale kracht die we allemaal in ons dragen. Je komt dan eerder samen, maar dat noemen we geen union. Onderliggende triggers zullen dan altijd blijven bestaan. En deze leiden onherroepelijk tot een herhaling van eerdere fasen. Wie kiest er dan voor union? Wie bepaalt dan of union mogelijk is? Dát is het geheim van de tweelingzielenreis. Dat vindt plaats op divine timing.  

De weg naar binnen vraagt dus om wilskracht en om focus. Voor zowel de vrouwelijke tweelingziel als de mannelijke kan het betekenen dat er een derde partij moet worden verlaten. De reis heeft invloed op jouw relatie met familie, vrienden en ook met kinderen. Je verandert misschien van baan en ook merk je dat je voor andere dingen gaat kiezen dan dat je voorheen deed. Dit alles heeft veel impact en daarom is het belangrijk om nooit te vergeten dat de reis je uiteindelijk brengt bij plezier en overvloed. Je komt eerst even in oncomfortabele fase terecht en ook die verdwijnt weer. Alles keert uiteindelijk ten goede. Echt alles. 

Union gaat over onafhankelijk worden. Dit gaat verder dan voor jezelf kunnen zorgen en zelfstandig zijn. Je wordt de beste versie van jezelf. Alles wat je in een partner bewondert, dat ga jij integreren. Dat ben jij. Het is de weg van onthechting (wil je meer weten over het onderwerp onthechten, klik dan HIER). Niemand heeft in de union fase invloed op jou. Niets heeft in de union fase nog invloed op jou. Union is de weg naar ultieme vrijheid. Vrijheid in handelen, denken en voelen. Je luistert naar je gevoel en handelt naar je gevoel vanuit de intentie van liefde. Ongeacht de consequenties. Zelfzorg staat op één. Je neemt tijd om op te laden, de verbinding met jezelf is het belangrijkste. 

Je bent toe aan union wanneer je in staat bent om je tweelingziel na union ook weer los te laten mocht hij/zij dit nodig hebben.Het is de grootste vorm van vertrouwen in de liefde die er is. En juist daardoor kun je de ander volledig zichzelf laten zijn. Je koestert zijn/haar eigenheid, je laat de ander volledig vrij. Het is in symbolische zin de bloem die je laat staan op het grasveld en waar je van kunt genieten. Hoe de bloem ook staat, welk weertype ook van toepassing is. Je plukt de bloem niet. Je bewondert de bloem altijd en overal. En met jouw licht voed je de bloem vanaf een afstand, zodat deze altijd kan bloeien.  

In de praktijk hoor ik veel vrouwen zeggen: "ik heb geen zin om nog tien jaar te moeten wachten op mijn tweelingziel. Ik ben het ook wel een beetje zat dat lange wachten." 
Bij het lezen van de zin, voel je de weerstand. Er zit iets van dwang in, boosheid en ongeduld. En om in union te kunnen komen is vertrouwen, geduld en overgave zo belangrijk. En waarom? Omdat het universum jou niet voor niets in contact heeft gebracht met je tweelingziel. Het gaat er niet om wat jij wilt in het leven. Het leven wil iets van jou! Je hebt een roeping en het universum wil jou er van bewust maken dat nu de tijd is aangebroken om aan je roeping te werken. Alleen dan kun je in harmonische union komen. De aarde snakt naar het licht wat tweelingzielen in zich dragen. Je hebt een roeping om dat licht in te gaan zetten. En dat kan alleen als jij opent. Als je vanuit je gevoel gaat leven. Daar kun je geen afleidingen bij gebruiken. 

In de weg naar union is het belangrijk dat je voor een x-periode alle aardse verlangens, behoeften en verleidingen los laat. De tijd is aangebroken om jouw grootse kracht tot bloei te laten komen en in te gaan zetten. Al het aardse komt vanzelf weer op je pad. Union betekent dat je aandacht gaat hebben voor je ziel.
En je ziel heeft slechts 3 verlangens. Dat zijn: liefde, eenheid en vrijheid: 

Liefde, in de zin van onvoorwaardelijke liefde (waaronder zelfliefde)
Eenheid, in de zin van 100% verbonden zijn met je ziel en daarmee met al het levende om je heen
Vrijheid, in de zin van 100% onafhankelijk zijn van alles en iedereen.  

Hoe kom ik in union? 

Wil je in union komen met je tweelingziel dan zal je tenminste eerst in union moeten komen met jezelf. Beide zielen doorlopen tijdens de separatiefase een proces, tenminste dat is wat voor hen is weggelegd. Of dat jouw tweelingziel dit ook gaat oppakken is aan hem of haar. Gaat hij of zij dit proces niet aan, dan is union tussen jullie beide onmogelijk. Maarrrrr vergeet de kracht van het universum niet, de kracht van de spirituele wereld. Deze wereld heeft namelijk tweelingzielen energie nodig. Dus zal er vanalles gebeuren in het leven van je tweelingziel om hem / haar wakker te krijgen en hem / haar te laten realiseren dat er werk aan de winkel is. Dit kan zijn door jou vaker op zijn / haar pad te sturen, dus door toevallige ontmoetingen te organiseren. Of door hem / haar bedrust te geven, zodat het gevoelsleven kan worden geopend. En zo zijn er nog veel meer gebeurtenissen te noemen die geen toeval zijn. 

Jullie zijn dragers van één en dezelfde ziel. Daar waar jij je in ontwikkelt, daar ontwikkel jij direct ook je tweelingziel mee. Daar waar de een het proces bewust ervaart en door fases van ontwaken heen gaat, zal de ander het proces in eerste instantie nog onbewust ervaren. Onbewust wil zeggen dat je tweelingziel constateert dat er iets verandert in zijn/haar leven, maar niet begrijpt waarom dit gebeurt. Hij/zij benadert het leven nog vanuit oorzaak - gevolg en is met name bezig met overleven. Dat wat hij/zij ervaart kan dan ook als een dreiging voelen, omdat het niet controleerbaar is en het buiten zijn/ haar comfortzone ligt. 
Wanneer je dit niet goed begrijpt, ga dan terug naar jouw tijd twintig jaar geleden. Hoe stond je toen in het leven? Je was toen waarschijnlijk nog niet ontwaakt. Het leven overkwam je en om te kunnen bestaan moest je vooral studeren, werken en jezelf aanpassen. De adviezen die je in die tijd kreeg kwamen niet aan. Terwijl dit twintig jaar later wel het geval is. Zo werkt het met bewuszijn. 

Spreek met jezelf af dat je besluit om vanaf vandaag nooit meer zoveel pijn en verdriet in je leven toe te laten. Het is jou niet aangedaan, het is jou overkomen. Dat wil zeggen, door jezelf sterker te maken, de verbinding met jezelf te herstellen, zal deze pijn geheeld worden. Je gaat de wond die er al heel lang zit helen. De wond die iets raakt in jouw bestaansrecht. Eenzaamheid en geluk hangen hier ook mee samen. In het tweelingzielenproces leer je om alles te overstijgen, waardoor geen enkele trigger jou meer uit balans kan krijgen. Je onthecht jezelf van alles en iedereen en daarmee ook van je tweelingziel. Wat overblijft is pure liefde die in volledige vrijheid kan bestaan. Deze pure liefde, dat ben jij en dat heeft de wereld nodig. En daarmee word je als een magneet voor je tweelingziel, omdat jullie ziel alleen tot leven komt in de energie van onvoorwaardelijke liefde.  

Laat ik het zo stellen: wanneer jij je afgewezen voelt door je tweelingziel, dan is er een wond in jou die nog geheeld mag worden. Want wanneer je 100% in liefde met jezelf bent, dan kan niemand je meer afwijzen. Afwijzing kan niet leuk zijn, maar verscheurd worden van binnen door pijn en verdriet dat is duidelijk een wond die alleen jij kunt helen. Er is namelijk geen afwijzing mogelijk als je jezelf niet meer afwijst. Jezelf is je ziel. Dat houdt in dat je alle vormen van dualiteit in jezelf gaat loslaten. Dualiteit betekent in dit verband schuld, schaamte, onzekerheid, eenzaamheid, boosheid, enzovoort. Deze gevoelens kunnen in de onvoorwaardelijke liefe niet meer in je bestaan. Betekent dit dat je ze niet meer mag voelen? Jawel, voelen is heel goed maar je mag daar geen label meer aan hangen. Gevoel is namelijk niet in woorden uit te drukken. Jij hebt daar boosheid van gemaakt. Dat is jouw perspectief, jouw hoofd geweest. Gevoel wil alleen maar gevoeld worden. 

Je zou dus kunnen zeggen dat je toe bent aan union wanneer je tweelingziel welkom is in je leven en tegelijk voel en weet je dat je ook zonder hem/haar weer verder kunt, mocht dit nodig zijn. De union dwingt jou om je te onthechten van alles en iedereen. Dat staat los van je geloof dat jullie bij elkaar horen en dat jij je thuis voelt bij je tweelingziel. Het staat er van los dat jij weet dat jouw liefde voor je tweelingziel compleet en alles overstijgend is. En toch ben je in staat om met dat gevoel hem /haar los te laten. Dat is innerlijke kracht en meesterschap.  Het gaat erom dat je leert om comfortabel te zijn met alleen zijn. Alleen zijn zonder afleiding, zonder prikkels. Het is niet voor niets de moeilijkste, meest verwarrende en zwaarste weg die er is. Tweelingzielen dragen licht in zich en heel veel liefde en dit moet ten behoeve van de aarde eerst volledig gaan openen alvorens een harmonieuze union mogelijk wordt gemaakt. Pas wanneer jij je volledig opent, je vrij voelt in alles en tegelijkertijd je verbonden voelt met alles en iedereen. Dan schijnt jouw licht en kun je daarmee andere mensen helpen om te ontwaken. Je helpt de aarde door jouw licht te laten schijnen.  

Er is veel wilskracht en doorzettingsvermogen nodig om het eindpunt te kunnen bereiken. De tweelingzielenreis is niet voor niets een sterfproces. Je gaat door verschillende lagen heen waarin je offers brengt. Zonder offers geen union. 

Stappenplan om te komen tot union

De volgende stappen kunnen je helpen om in union te komen. Union gaat over onvoorwaardelijke liefde, over de vijfde dimensie. Union gaat over zelfliefde en over het universum. Om in union te komen met je tweelingziel focus je op union met jezelf. Je zal zien dat het stappenplan in eerste instantie gaat over loslaten. Loslaten van alles en iedereen waarmee jij je geidentificeerd hebt en alles wat jou nog blokkeert om in verbinding te staan met je gevoel. Loslaten brengt je in verbinding met jezelf, met je centrum. Daarna kun je je vanuit gelijkwaardigheid en vrijheid met anderen om je heen verbinden. 
De stappen kunnen in de volgorde zoals beschreven opgepakt worden, maar dit is geen must. Voel voor jezelf wat bij jou aandacht nodig heeft. Pak er uit wat voor jou resoneert. Uiteindelijk zit iedereen in een bepaalde ontwikkelfase gedurende het proces. Ieder pad is uniek.   

Stap 1: Werken aan bewust "zijn"
Stap 2: In het nu zijn
Stap 3: Ontkoppelen van hoofd en gevoel
Stap 4: Ontspan en vertraag
Stap 5: Voelen
Stap 6: Onthechten
Stap 7: Omgaan met weerstand
Stap 8: Schaduwwerk
Stap 9: Werken aan vergeving
Stap 10: Belichaam de liefde
Stap 11: Plezier maken en genieten
Stap 12: Bewust consumeren

Stap 1: Werken aan bewust "zijn"

Verandering, wezenlijke verandering, kan alleen plaatsvinden wanneer je bewust bent. In het proces van union is het belangrijk om 100% van de dag bewust te zijn. Bewust wil zeggen dat je met je zintuigen incheckt, waar je ook bent. Iedere nieuwe omgeving vraagt om opnieuw in te checken en die omgeving te ervaren. Dat doe je door te observeren. Wanneer je bewust aanwezig bent dan weet je precies wat je doet, wat je denkt en wat je zegt. Aangezien ons gedrag voor 98% wordt bepaald door ons onderbewustzijn, kun je hier op deze manier grip op krijgen. En aangezien gedachten vaak van buitenaf spontaan bij ons binnenkomen, kun je dit eveneens gaan controleren.
Je bent aanwezig wanneer je contact kunt maken met je lichaam, in ieder moment en waar dan ook. Je kunt dit oefenen door op een stoel te gaan zitten. Maak dan contact met de stoel, door je rug en zitvlak en voetzolen waar te nemen. Je checkt dus eerst in bij jezelf en daarna met je omgeving. Het doel hiervan is dat je in verbinding met de ander altijd de verbinding met jezelf voorop stelt. Je kan pas je hart laten spreken, als je hier contact mee hebt. Vergeet je jezelf in een gesprek, omdat je aandacht alleen maar naar buiten gericht is, dan raak je de verbinding met jezelf ook kwijt. Gevolg hiervan is dat je in verbinding met de ander vanuit je hoofd reageert en niet vanuit je gevoel en dus niet vanuit liefde. 

Wanneer je bewust aanwezig bent, dan staan als vanzelf je zintuigen aan en lukt het je niet meer om te denken. Ook dat is een vast gegeven. Probeer het maar eens: Ga op een stoel zitten en kijk om je heen. Neem alle details in je op. Blijf kijken, luisteren, ruiken en proeven om je omgeving volledig waar te nemen. Als het goed is ervaar je dat je geen enkele gedachte kunt ontvangen wanneer je dit toepast. Voilá, dit is de weg naar geluk! Probeer dit zo vaak mogelijk op de dag in te zetten. 

De voordelen van in het nu aanwezig zijn, zijn onder andere dat je zenuwstelsel hiermee tot rust wordt gebracht, waardoor opgehoopte stress gaandeweg door je lichaam kan worden opgeruimd. Daarnaast kom je zelf veel vaker en langer in een positieve flow terecht. Ook zal je gaandeweg gaan ervaren dat je gevoelsleven steeds verder gaat openen. En gevoel hoort bij wie je bent!    

Wanneer je 100% van de dag bewust aanwezig bent, dan ben je als vanzelf in het nu aanwezig. In het nu is er geen plek voor je hoofd. En dat is precies de bedoeling. Liefde kan alleen maar bestaan in het nu. Het verleden en de toekomst spelen zich af in je hoofd. Dat is geen liefde. In liefde kun je alleen maar zijn, in het moment. Daar ligt jouw pad. 
Iedereen die geen geluk ervaart of die negatieve gevoelens heeft is niet in het nu aanwezig.

Door veel te doen stap je uit je kracht, omdat de actie vaak vraagt om aandacht van je hoofd. Je moet goed opletten en waar nodig bijsturen of de tijd in de gaten houden. Wanneer je in liefde bent met alles en iedereen staat je hoofd uit en sta jij in je kracht. 

Je kunt aan het dit proces beginnen door eerst alles los te laten wat jou vanaf je baby-tijd tot aan nu is aangeleerd. Dat wil zeggen alle programmeringen, overtuigingen en gedachten. In dit proces zal je steeds meer bevestigd worden dat je essentie iets anders is dan je gedachten, emoties en je lichaam. Wanneer je terug gaat naar wie jij als baby was en je verplaatst jezelf er ook even in. Dan zie je dat een baby compleet tevreden ter wereld kwam. Een baby accepteert het leven zoals het komt, een baby geeft geen ego of eigen wil. Het is in overgave en heeft alleen maar liefdevolle eigenschappen zoals vrede, rust, vertrouwen, tevredenheid en liefde. Een baby ziet elk moment als een wonder en is onbevangen en blij. Een baby is de perfecte staat van "zijn". Door opvoeding en andere omgevingsinvloeden wordt een baby meer en meer van het 0-punt afgedreven en zal het hoofd meer ruimte gaan innemen. 

Tweelingzielen hebben in hun leven geleerd om te overleven door hard te werken. Hard werken in de zin van presteren of door zichzelf weg te cijferen omwille van het geluk van anderen. Ze hebben in hun leven geleerd zich aan te passen aan de buitenwereld. Aanpassen kost energie en dat is hard werken. In de wereld van dualiteit, de wereld van oordelen en verwachtingen, moeten we vooral veel "doen". Door actie is er resultaat. En resultaat helpt jou om je bestaansrecht te kunnen garanderen. 

Tweelingzielen mogen het pad van liefde bewandelen en gaan ervaren dat ze de mensheid dienen door te "zijn".  Jouw licht is zo groot en sterk, dat je door je aanwezigheid hele ruimtes en lokale gemeenschappen kunt bereiken. Dit klinkt misschien wat ongeloofwaardig, maar toch is het zo. Let er maar eens op hoe graag mensen in je omgeving / nabijheid zijn. Hoe graag mensen je aanraken of even met je in gesprek willen. Dat is niet alleen, omdat je zo aardig bent, maar vooral omdat jouw energie torenhoog is. Jij danst in de muziek van liefde en andere mensen voelen dat. 

Door veel te doen stap je uit je kracht, omdat de actie vaak vraagt om aandacht van je hoofd. Je moet goed opletten en waar nodig bijsturen of de tijd in de gaten houden. Wanneer je in liefde bent met alles en iedereen staat je hoofd uit en sta jij in je kracht. Dit is een essentieel punt in de union reis. Je moet helemaal niks meer, waarmee ik bedoel dat je jezelf niet meer hoeft te bewijzen. 

Last but not least: tweelingzielen dragen dezelfde ziel. Je ziel is 100% bewustzijn en navigeert door dit leven via ervaringen. Union betekent dat je op zielsniveau werk te doen hebt. Dit werk is niet meer en niet minder dan bewustzijn en accepteren dat wat er is, vertrouwen dat je geleid wordt en in overgave zijn voor dat wat zich aandient. 

Lees ook het artikel "Hoe groter je bewustzijn, hoe gelukkiger je bent.", klik HIER

Stap 2: In het nu zijn

Wanneer je 100% van de dag bewust aanwezig bent, dan ben je als vanzelf in het nu aanwezig. In het nu is er geen plek voor je hoofd. En dat is precies de bedoeling. Liefde kan alleen maar bestaan in het nu. Het verleden en de toekomst spelen zich af in je hoofd. Dat is geen liefde. In liefde kun je alleen maar zijn, in het moment. Daar ligt jouw pad. 
Zoals Eckart Tolle schreef, in het nu ervaar je alleen maar geluk. Dat is de waarheid. Iedereen die geen geluk ervaart of die negatieve gevoelens heeft is niet in het nu aanwezig. 

Stap 3: Ontkoppelen van hoofd en gevoel

De tweelingzielenreis gaat over de weg terug naar je ZELF. Het ZELF is je ziel en je ziel bestaat voor 100% uit bewustzijn. Je kunt het vergelijken met gevoel, omdat in dit gegeven gevoel ook betekent intuitief voelen en energie waarnemen. Je hoofd is een andere "entiteit" dan je ziel en daarom is het belangrijk dat je in je proces je hoofd gaat ontkoppelen van je gevoel. Beide mag je op een andere manier gaan benaderen. De tweelingzielenreis vraagt om focus en wilskracht. Je kunt de weg alleen voltooien wanneer je 100% van de dag bewust aanwezig bent. Aanwezig in de zin van "in het nu zijn en registreren wat je doet, denkt en zegt". 

Je hoofd bestaat uit gedachten die in woorden of beelden tot je komen. Gedachten komen en gaan. Het is energie in beweging. Gedachten komen tot jou. Gedachten zijn in feite magie en wanneer je verder bent in je spirituele groei zal je gaan ervaren dat wanneer je een gedachte aanneemt het als vanzelf in je werkelijkheid zal gaan manifesteren. Daarom is het zo waardevol om uit de illusie te stappen dat alle gedachten waar zijn of een boodschap in zich dragen. Dat is niet zo. Het is aan jou om uiteindelijk te kiezen welke gedachten zich in je leven mogen gaan manifesteren en welke niet.
Wanneer je aan het begin staat van je spirituele ontwikkeling kan het zijn dat je hoofd nog heel veel aan het woord is. Het is dan niet gemakkelijk om bovenstaande toe te passen. Er zijn dan zoveel gedachten dat het niet meer bij te houden is. Daar mag eerst rust in gebracht worden. 
Wat je als tussenstap kunt gaan doen is je hoofd gaan controleren en herprogrammeren. Alle gedachten die spontaan voorbij komen ga je dan controleren op positiviteit. Je kunt er vanuit gaan dat spontane gedachten in 95% van de gevallen negatief geladen zijn. Het is aan jou om deze spontane gedachten te gaan corrigeren. Waarom? Omdat ze een grote invloed hebben op je energie. Tweelingzielen komen alleen in union wanneer ze in staat zijn om hun energie sky high te houden. Liefde is de hoogste vorm van energie en daar ga jij je op focussen. 
Veel gedachten komen razendsnel tot je. Het zal in het begin lastig zijn om alle gedachten te gaan "onderscheppen". Wat helpt is om in het begin 5x een alarm in te stellen op je telefoon. Eke keer wanneer het alarm af gaat check je wat je op dat moment dacht. Deze gedachte schrijf je op en ga je herprogrammeren. 
Een andere reden voor het ontkoppelen van je hoofd en je gevoel is dat veel emoties voortkomen uit ons denken. Ons hoofd maakt van een gevoel een "lijden", er worden verschillende gedachten gekoppeld aan dat ene gevoel waardoor slachtofferschap en pijn gaan overheersten. Je hoofd is alleen functioneel als het in dienst staat van je ziel, van je gevoel. Bij veel mensen is het hoofd primair aanwezig en bepaalt het je realiteit.   

Je hoofd is het EGO en denkt altijd in termen van dualiteit en in termen van tijd. Je ziel, ofwel je gevoel, doet dit niet. Daarom kunnen beide niet samen gaan. Samen in de zin van "ik denk en daarom voel ik". Je gevoel bestaat uit een abstracte samenhang van termen die ergens in de buurt komen van dat wat je van binnen waarneemt. Onze taal is beperkend als het gaat om gevoel. Hoe dan ook zeg ik altijd: wanneer je gevoel kunt omschrijven aan de hand van abstracte woorden zoals kleur, samenhang, vorm en dichtheid, dan zit je goed. Wanneer je gevoel gaat omschrijven van concrete woorden, woorden waarmee een label of ticket wordt samengesteld, dan is je hoofd aan zet. 

Met andere woorden: wanneer je een drukkende pijn voelt in je buik en deze pijn verplaatst zich naar je maag. Je zou deze pijn ook als een roterende wind kunnen omschrijven met de kleur rood er in. Dan ben je bezig om echt te voelen. Wanneer je zegt: Ik ben zo eenzaam, ik voel me zo rot en weet niet waarom ik nog besta. Dan is je hoofd aan het woord en die heeft er lijden van gemaakt. 

Het is dus aan jou de taak om je hoofd niet meer aan te zetten wanneer je gevoel zich aan dient. Gevoel wil gevoeld worden, meer niet. Soms is het gevoel drukkend en soms licht. Alles mag gevoeld worden en dat is in jouw proces de bedoeling.  

Stap 4: Ontspan en vertraag

Veel mensen denken bij ontspanning aan leuke dingen doen. Wanneer je leuke dingen doet, dan ga je een activiteit ondernemen. Je brengt dan als het ware balans aan tussen de verplichte dingen in het leven en de leuke dingen in het leven. Tijdens een activiteit zijn we beter in staat om ons denkproces even stop te zetten. Daarom zeggen mensen vaak voordat ze gaan sporten "ik ga even mijn hoofd leeg maken". 

Voor een deel klopt het dat je je hoofd leeg maakt tijdens een "leuke" activiteit. Voor een deel klopt het niet. Om in union te komen met jezelf is het de bedoeling dat je je gevoelsleven maximaal gaat openen. In jouw gevoel zit je kracht. Gevoel is wie jij in wezen bent. Tijdens een activiteit wordt je gevoel niet geopend of geactiveerd. Wat er tijdens een activiteit gebeurt is dat het denken even on hold wordt gezet. Dit gebeurt lang niet altijd volledig, het denken wordt dan wel even verminderd. Ik zou daar nog aan willen toevoegen dat je gevoel bij een intensieve activiteit juist geblokkeerd wordt. Dus daar waar sprake is van intensiteit, waar uithoudingsvermogen en conditie een belangrijke rol spelen, daar wordt je gevoel geblokkeerd. Je ego is dan namelijk bezig met een doel, een prestatie. Het doel is bijvoorbeeld winnen of jezelf in snelheid verbeteren.   

Ontspannen zodat je meer kunt gaan voelen kan alleen maar gebeuren wanneer je in een omgeving bent met weinig tot geen prikkels (prikkels zijn geluiden en bewegingen van mensen / dieren / dingen) en wanneer je een activiteit in slow motion / in een vertraging onderneemt. Sporten leidt dus niet tot meer voelen, maar rustig wandelen wel. Naar een pretpark gaan leidt dus niet tot meer voelen, maar in je eentje om een groot meer heen wandelen wel. 

In het proces van meer voelen en minder denken is het mijn advies om elke dag even helemaal niets te doen. Of dit nu voor een half uur is of langer, dat is aan jou. Je gevoelsleven kan dan in een stroomversnelling komen. Dit betekent dat je dan op een stoel gaat zitten of dat je gaat liggen ergens op de bank of op het bed. Het enige wat je dan doet is je lichaam in een totale staat van ontspanning brengen met je ademhaling en 100% van je aandacht, door:

- via je buik- in en uit te ademen
- je ademhaling te vertragen
- het uit-ademen twee keer zo lang te maken als het inademen
- met je aandacht naar binnen te keren, in je lichaam aanwezig te zijn
- ieder lichaamsdeel met je aandacht scannen en deze voelen met je waarnemingsvermogen
- ieder lichaamsdeel afzonderlijk tot onspanning brengen, alle spieren in dit lichaamsdeel nagaan en met je intentie het lichaamsdeel toespreken dat alle spieren losgelaten mogen worden
- hetzelfde pas je ook toe voor ieder orgaan (nieren, lever, maag, longen, hart, enz) 
- voel wanneer je uit-ademt dat je lichaam door de zwaartekracht dieper in de stoel of het bed weg zakt

Verderop in deze tekst komt aan bod waarom het in balans brengen van mannelijke- en vrouwelijke energie zo belangrijk is. Vrijwel iedereen is opgegroeid in een omgeving waar van jou verwacht werd dat je je kon aanpassen. Waar van jou verwacht werd dat je prestaties kon leveren op school. School was veelal ingericht op "denken", het IQ. Er was minder aandacht voor emotionele intelligentie (EQ). In feite komt het er op neer dat je vanaf je geboorte geleerd hebt om "aan" te staan. Hiermee bedoel ik dat je aandacht naar buiten gericht was. Op tijd kunnen schakelen en aanpassen vraagt van jou om je antennes voortdurent naar buiten toe aan te zetten. Vaak zie ik bij mensen dat ze aan staan wanneer de ogen ver geopend zijn. De oogleden zijn omhoog getrokken. Bij een ontspannen houding zie je dat oogleden vaak iets zakken voor het oog. Het voorhoofd is dan ook ontspannen en de kaken eveneens. Probeer het zelf maar eens uit. 

Veel tweelingzielen hebben bewust of onbewust een onveilige jeugd ervaren. Er waren in het gezin veel spanningen aanwezig, waardoor je als vanzelf alles en iedereen in de gaten hield. Of je voelde een druk op school om erbij te kunnen (blijven) horen. Dat wat je aantrok aan kleding of het gedrag wat je in de klas liet zien bepaalde of dat je meer of minder vrienden had. Of je voelde een druk om hoge cijfers te halen, want met hoge cijfers waren je ouders trots en kreeg je aanzien in de klas. 

Je overlevingssysteem stond hierdoor op jonge leeftijd aan. Je kon op ieder moment vechten, vluchten of bevriezen. Wanneer je overlevingssysteem geactiveerd wordt dan wordt je complete immuunsysteem volledig ontregeld, je tweede chakra blokkeert en je zenuwstelsel ervaart vanaf dat moment permanente stress. Je nieren krijgen veel te verduren, je bijnieren eveneens en je hart ook. Je hoofd wordt als vanzelf geactiveerd, omdat je tweede chakra geblokkeerd is. 
De stress wordt opgeslagen in je cellen en elke keer als er zich een nieuw stressvol moment voor doet, wordt dit overlevingssysteem extra gevoed. Totdat het op tilt slaat en je bijvoorbeeld een burn out krijgt, een nierbekkenontsteking of hartfalen. 

Vaak zie ik bij mensen dat ze aan staan wanneer de ogen ver geopend zijn. De oogleden zijn omhoog getrokken. Bij een ontspannen houding zie je dat oogleden vaak iets zakken voor het oog. Het voorhoofd is dan ook ontspannen en de kaken eveneens. Probeer het zelf maar eens uit.  

De weg naar het voelen wordt door stress geblokkeerd. Als deze stress niet uit je cellen wordt opgeruimd, zal het moeilijk blijven om meer te kunnen gaan voelen. De stress moet eerst uit je lichaam worden afgevoerd en dit kan alleen als jij daar de aandacht en tijd voor hebt en neemt. Aandacht en tijd voor je lijf. 
Een vraag voor jou: Wanneer heb jij voor het laatst werkelijk aandacht aan je lijf geschonken? Met andere woorden: Heb je voor de spiegel gestaan en jezelf geobserveerd of ben je op de bank gaan liggen zonder afleidingen zoals je telefoon, televisie of een boek. En eveneens zonder in slaap te vallen. Slaap is goed, maar de aandacht voor je lijf is daarmee nog niet gerealiseerd. Hoeveel aandacht, hoeveel tijd, besteed jij aan je lijf? Niet alleen je gezicht, maar aan alles? Aandacht is energie. Daar waar jij je aandacht op richt, daar gaat jouw energie naar toe. De tijd is nu aangebroken om je lichaam de aandacht te geven die het verdient.

Veel tweelingzielen hebben in hun leven geleerd om te geven. Het ontvangen van liefde vinden ze lastiger. Echter, om vanuit het hart te kunnen geven moet je met een geopend hart kunnen ontvangen. Het is altijd een wisselwerking. Om te kunnen ontvangen moet je in verbinding staan met je gevoel en dus met je lijf. Daarom is het zo belangrijk om je lijf elke dag te voelen. Te voelen aan de buitenkant en aan de binnenkant. De buitenkant door midel van aanraking en liefdevolle aandacht met je ogen. De binnenkant door middel van bewustwording, door in rust contact te maken met de binnenkant van je lijf en door te voelen vanuit abstracte taal. Abstracte taal is woorden geven aan gevoel door middel van kleur, vorm, beweging en druk.  

Stap 5: Voelen

Er is een wezenlijk verschil tussen emoties en gevoel. Emoties worden gevoed door ons hoofd, dus onze gedachten. Emoties zijn dus niet van jou, maar horen thuis bij het ego. Wanneer je veel moet huilen en je weet ook waarom je huilt dan kun je er vanuit gaan dat je met een emotie te maken hebt. Emoties zorgen er altijd voor dat je lijdt. 

Gevoel is altijd abstract. Pas wanneer we er woorden aan geven, dan verandert het in een emotie. Dit klinkt misschien gek, maar als je buikpijn hebt dan helpt het jou niet als je daar over na gaat denken. De buikpijn wil namelijk alleen maar worden waargenomen in de zin van: waar zit de buikpijn, hoe voelt het? Laat je het hoofd hier tussen komen, dan denk je dat je je eenzaam voelt. Dan wordt alles dramatischer. Je hangt er dan een label aan en dat label is een illusie. Wanneer je die grens gepasseerd bent, dan komt het ego om de hoek. Die gaat er namelijk nog meer gedachten op loslaten, zoals "je doet er niet toe" en "het komt toch niet meer goed". De buikpijn zal dan veranderen in iets groters en iets tragischers waardoor het wordt omgezet in een emotie. Dit gebeurt allemaal in een paar seconden. 

Gevoel komt binnen in je borstkas en in je buik. Liefde voel je het sterkste in je borstkas, in je hartchakra. De diepte er van voel je in je buik (het gedeelte boven je navel). Alles wat samenhangt met liefde, komt binnen in je hartchakra. Liefde, dankbaarheid, romantiek, tederheid, plezier, blijdschap. Het zijn de enige gevoelens die bij ons horen. Alles wat lager is, noemen we een trigger. Triggers horen bij schaduwwerk. Het zijn wonden uit je jeugd die je bent vergeten of je die je hebt genegeerd. Elke keer wanneer een wond wordt aangeraakt, voelt het als pijn en beladen. De meeste mensen willen dit niet voelen en gaan dat reageren of komen in actie. De mensen die beseffen dat dit gevoel aangekeken wil worden, nemen daar de tijd voor. Liefde kent geen boosheid of oordelen. Zo lang je die gevoelens in je draagt, is het tijd om ze eerst los te gaan laten. Je laat ze los door er bewustzijn op te krijgen en er contact mee te maken. Abstract. Dus waarnemen, zonder te oordelen. Dit met als doel dat je jezelf reset naar de neutrale staat van een baby. Een baby is geduldig, tevreden, rustig, blij. Een baby leeft vanuit overgave. 

Wanneer we over triggers spreken, als zijnde een onderdeel van schaduwwerk, dan is er nog een tweede aspect aan toe te voegen. In het proces van voelen vergeten we vaak dat er zoveel onderliggende overtuigingen en wonden liggen, dat we deze zelf niet eens meer kunnen waarnemen. Wat je wel kunt waarnemen is de mate waarin je zuiver in het leven staat. Wanneer handel je vanuit liefde, onbaatzuchtigheid en onvoorwaardelijkheid, en wanneer schiet je door in ongezond gedrag zoals manipulatie, straffen en controleren? Durf je in de spiegel te kijken en durf je te zien dat je iets doet, denkt of zegt uit eigen belang of om de ander te schaden? Dit is voor veel mensen een uitdaging. Schaduwwerk vraagt van jou om toe te durven geven dat je niet altijd in liefde bent. Het vraagt van jou dit onder ogen te zien en het te gaan doorbreken. 

Bijvoorbeeld: 

Een vriendin reageert niet op je belangstellende what's app bericht. Je hebt een paar dagen gewacht en iedere dag merk je dat je gedachten donkerder worden. Tot het moment dat je denkt: weet je, stik er maar in! 

Je bericht begon dus heel liefdevol, maar je gedachten over haar eindigen heel destructief. Het bericht wat je stuurde was dus niet gestuurd vanuit onvoorwaardelijke liefde, maar voorwaardelijk. Je verwacht op zijn minst een bericht terug. Hierin mag je nog groeien.  

Stap 6: Onthechten

We hebben gedurende ons leven geleerd om ons aan te passen. Aan te passen aan het gezin, de maatschappij en de verschillende systemen. De aanpassing heeft er toe geleid dat je de buitenwereld bent gaan zien als dé waarheid. De aanpassing heeft er toe geleid dat je dat gedrag als jouw identiteit bent gaan zien, wie jij bent. In deze stap ga je onthechten en dat wil zeggen dat je afscheid gaat nemen van de identiteit die jij zelf hebt aangenomen. Je gaat afscheid nemen van de patronen die de aanpassing in stand houden. Het onthechtingsproces gaat over onafhankelijk worden. Alles waar jij mee verbonden bent ga je loslaten. Tijdelijk of permanent, dat maakt niet uit. Het gaat er om dat je het comfort in je leven los laat, om zo eerst een periode van discomfort te gaan ervaren. En van discomfort ontstaat als vanzelf comfort.

Het onthechtingsproces is een heel belangrijk onderdeel om te komen tot union. In dit proces ga je zien hoe vaak jij jezelf aanpast aan anderen. Je gaat zien vanuit welke overtuigingen je dit doet. Je gaat voelen dat onthechten vooral veel angst en onrust veroorzaakt. Zo lang jij de verwachtingen van een ander nog in stand houdt blijven jullie beide hangen in de wereld van het ego. Stap jij er uit, dan doet dat ook iets met die ander. Daar ligt groei voor jullie beide.

In het onthechten kun je een lijst opstellen met belangrijke verantwoordelijkheden waar je niet onderuit komt. Wanneer je die patronen doorbreekt, dan ontloop je je taak als ouder of als medewerker in een bedrijf. Op een andere lijst schrijf je de patronen of routines op die jij belangrijk vindt, waarvan je weet dat je ouders dit belangrijk vinden, waarvan je weet dat je vrienden dit belangrijk vinden. De lijst bestaat uit verwachtingen enerzijds en ook routines en rituelen die onderdeel uitmaken van je dag of week.  

Voorbeelden van "belangrijke" verantwoordelijkheden

- boodschappen doen voor de hele week
- de hond uitlaten
- werktijden aanhouden
- douchen
- 1x per week de was draaien 
- zoon / dochter naar zwemles brengen 
- opdrachten werk binnen deadline aanleveren

Voorbeelden van verplichtingen 

- bedrijfsborrel bijwonen
- tussendoor boodschappen doen, zoals wat extra's halen voor de koffie
- extra was draaien voor de ene shirt wat je graag draagt
- vriendinnen binnen een dag terug appen
- elke dag het nieuws kijken
- langs gaan bij vader of moeder
- naar verjaardag gaan 
- make up op doen
- 3x per week sporten

Alle activiteiten uit je tweede lijst hangen samen met een verwachting en deze mogen opnieuw beoordeeld worden. Soms zijn het activiteiten waar een ander in betrokken is en soms gaat het alleen over jou. Vaak zijn dit rituelen die jou een veilig gevoel geven of gedragingen waarmee jij erkenning of bevestiging hoopt te krijgen. Wanneer je de activiteit niet meer onderneemt kan het zijn dat je onrust of angst voelt ontstaan. Je weet dan dat het een ongezonde hechting is. Het is belangrijk dat je deze hechting permanent verbreekt.   

In het kort komt het er op neer dat je in het proces naar union je mag onthechten van:

patronen en routines
verwachtingen
vormen van aanpassing
overtuigingen 
afleiding 

Wat ben jij bereid om op te offeren uit je leven omwille van de union? Welke hechting houd jou in angst? Geld? Aandacht? Drukte? Union gaat over het opofferen van zaken waar je graag controle op wilt houden.  

Welke herhalende activiteiten onderneem je dagelijks / wekelijks / maandelijks? Wat zou er gebeuren als je deze niet meer zou ondernemen? Wordt iemand anders boos, ga je weerstand ervaren? Mooi, want dan mag je dat patroon gaan doorbreken. In de wereld van onvoorwaardelijke liefde accepteer je de ander namelijk volledig. Verwachtingen horen niet in deze wereld thuis. Als iemand anders boos of teleurgesteld raakt, is dat een wond in diegene die hij/zij mag gaan helen. Jij bent daar niet verantwoordelijk voor. Mensen die onvoorwaardelijk van je houden zullen accepteren dat je iets niet meer doet of zegt. 

Word jij onrustig van binnen wanneer je een activiteit niet meer onderneemt? Mooi, dan mag je dat patroon gaan doorbreken. Daar ligt namelijk een ongezonde hechting op. 

Voorbeelden van herhalende activiteiten waar mogelijk een ongezonde hechting op zit:
- veel make up dragen
- je ouders 4x per week bellen
- je huis zeer regelmatig poetsen
- vaker boodschappen doen in de week
- regelmatig sporten
- dagelijks social media checken
- dagelijks berichten versturen
- in spontane ontmoetingen vragen hoe het met de ander gaat (terwijl je dit niet echt interesseert)
- elke dag het nieuws kijken
- elke dag affirmeren
- kleding op kleur en alfabet opvouwen

Tot slot mag je in dit proces ook gaan kijken naar de activiteiten die er voor zorgen dat je afgeleid wordt van je gevoel. Vaak onderneem je deze activiteiten onbewust, maar in dit proces word je bewust van alles wat je doet in het leven. Je zal gaan ervaren dat vrijwel alle vormen van afleiding zorgen voor een blokkade in je gevoel. Je kunt wel plezier ervaren en blij zijn door iets te ondernemen, maar dat is niet wat in deze stap belangrijk is. In deze stap is het belangrijk dat je eerst thuis komt in jezelf, in je lijf en gevoelswereld. Past wanneer de liefde belichaamd is, ga je in het leven staan en ervaar je elke dag opnieuw plezier en blijheid. Daar heb je dan niet noodzakelijk een etentje of andere activiteit voor nodig. Voorbeelden van afleiding zijn alle vormen van entertainment.  

Voor meer informatie over onthechten en handvatten hoe je dit aan kunt pakken, klik HIER

Stap 7: Omgaan met weerstand

In het proces van onthechten ga je een verandering inzetten die invloed heeft op je innerlijke leven en op je uiterlijke leven. Je neemt bewust afstand of afscheid van iets of iemand om te werken aan een gezonde - en volwassen levensstijl.
Veel mensen zijn gevangen door onzekerheid en angst, maar hebben geleerd om dit gevoel te vermijden. Hechtingen en patronen zorgen ervoor dat het gevoel genegeerd kan worden. Door het gevoel te negeren ontkennen we onszelf en die disbalans resulteert uiteindelijk in fysieke klachten, in vormen van uitputting of emotionele instabiliteit. Het resulteert ook in nog meer negatieve gedachtepatronen die er op hun beurt voor zorgen dat er weer nieuwe hechtingen moeten gaan onstaan om ook die weer aan te kunnen. Uiteindelijk ontstaat er een netwerk van hechtingen waardoor het een met het ander samenhangt. Het wordt complex. Hoe complexer, hoe hardnekkiger. 
Je zal gaan ervaren dat wanneer je uit een hechting stapt, dat er meestal nog 50 andere hechtingen mee samenhangen. De ene hechting is moeilijker los te laten / te doorbreken dan de andere. Wanneer je gaat onthechten krijg je te maken met weerstand. Er zijn twee soorten weerstand die jou zullen gaan uitdagen:

- weerstand van buiten

- weerstand van binnen

De weerstand van buiten ontstaat wanneer het onthechten hen raakt. Besluit je bijvoorbeeld op een dag geen alcohol meer te drinken, dan zullen je vrienden met wie je maandelijks op het terras zit daar iets van gaan vinden.
De weerstand van buiten raakt de mensen die er mee samenhangen. Deze mensen worden op dat moment getriggerd. Meer over triggers lees je HIER. Mensen die nog niet bewust in het leven staan of niet weten wat triggers zijn zullen altijd reageren vanuit weerstand. Want het ongemakkelijke gevoel is in hun ogen door jou veroorzaakt. Wat er gebeurt is dat ze je gaan afwijzen of gaan veroordelen. Je bent ineens saai geworden of veranderd. Ze gaan vragen stellen die aannames in zich dragen. Of ze gooien de deur dicht. Iemand die gezond en volwassen is heeft geen enkele hechting. Je durft dan alle gevoelens toe te laten. Je ziet dan in dat wat jij voelt niet over de ander gaat, maar over jouzelf.    

Voorbeelden van hechtingen, verslavingen en ongezonde patronen zijn:
mensen bellen wanneer je onrust voelt
om de twee of drie uur social media checken
zoveel mogelijk workshop of trainingen volgen, om zo weg te zijn bij je eigen onrust
een voorraad aanleggen in huis, voor het geval dat
bij onrust, anderen opzoeken via whats app en vragen hoe het gaat
obsessief bezig zijn met gezond eten
roken
alcohol drinken, omdat je dat gezellig vindt
foto's plaatsen op social media, om aandacht te krijgen
snacken om het gevoel van onrust te vermijden
nagelbijten
Op je lip bijten, op je tong bijten
je handen wassen na elk contactmoment
drie keer controleren van de deur van je auto, of deze echt op slot is
stof in je huis op een obsessieve manier elke dag opnieuw weg willen halen 
op regelmatige basis slaapmedicatie nodig hebben
elke dag het nieuws willen zien of lezen
gaan poetsen wanneer je onrust voelt
met make up de deur uit gaan. Zonder geeft je een onrustig gevoel
mensen opzoeken, drukte opzoeken, om de onrust in jezelf te vermijden
kleding kopen om onrust in jezelf te vermijden
in de tuin werken om onrust in jezelf te vermijden
whats app berichten binnen een dag beantwoorden, om onrust te vermijden
elke zondag even bij je ouders langsgaan, om onrust te vermijden

We ondernemen veel activiteiten om de onrust in onszelf te vermijden. Deze activiteiten noemen we afleiding. Er is niks mis met het ondernemen van leuke dingen, maar wel wanneer je daarmee je gevoel vermijdt. Wanneer je deze activiteiten in je transformatieproces gaat vermijden, dan ga je sneller zien welke hechtingen in je leven actief zijn. Hechtingen zijn namelijk complex. De hechtingen die je nu nog niet door hebt, die zijn er ook. Het kost daarom tijd, veel tijd, voordat ook deze naar de oppervlakte komen. Vaak is een complexe hechting die je niet ziet verbonden met harnekkige gedragspatronen en overtuigingen. De overtuiging is voor jou dé waarheid en zo lang je daarin geloofd ben je niet in staat om de hechting af te brengen. Het is een ui die je laagje voor laagje af pelt.

Dat hechtingen soms heel complex kunnen zijn, is uit te leggen aan de hand van onderstaand voorbeeld: 

Stel je hebt de drang om je huis schoon te houden. Dit is een hechting, omdat het schone huis bepaalt of jij je lekker in je vel voelt. Twee van jouw eigenschappen zijn dat je hoge eisen stelt (perfectionistisch bent) en dat je gedisciplineerd bent. Je hebt de hechting in de gaten en besluit om hiermee te stoppen. Het onthechten lijkt daarmee geen probleem, omdat je stopt met schoonmaken. Je ziet tegelijk dat het huis viezer wordt, maar je weet ook waarvoor je dit doet. Wat je niet ziet is dat je ondertussen meer en meer uren bent gaan doorbrengen in de tuin. De tuin is nu een kunstwerk aan het worden en elke dag besteed je hier aandacht aan. "Buiten zijn is goed voor me en de natuur heelt me", dat zijn jouw gedachten. Je bent ondertussen de hechting aan het verplaatsen van binnen naar buiten en hebt dit niet in de gaten. Wat je ook niet door hebt is dat het stoppen van de hechting van poetsen ervoor zorgt dat je vaker op de dag sjachrijnig bent. Je partner heeft hier veel last van, omdat hij vanalles moet en hij in jouw ogen weinig goed doet. Om de hechting echt te kunnen loslaten is het de bedoeling dat je minder gaat doen in je leven en dat je gaat voelen. 

Wanneer je besluit om de onrust toe te laten, ben je de heching aan het loslaten. Het toe laten van de onrust betekent ook dat je alle negatieve gedachten die als gevolg daarvan ontstaan, gaat negeren. Door de weerstand van buiten te negeren of in ieder geval niet toe te laten, kun je de mentale kwelling voor zijn. Want elke vorm van schuldgevoel, schaamte of eenzaamheid is een mentale kwelling. De weerstand van buiten roept dit op. En dit is tegelijk ook de weerstand van binnen. Het is de twijfel in jezelf, de onzekerheid, de kwellende gedachten die gaan over jouw bestaansrecht. De kwellende gedachten die gaan over de waarde die jij toevoegt aan dit leven. Het gaat over zelfacceptatie, over zelfliefde, over zelfwaardering. De strijd in jou gaat over het ego die probeert om via negatieve gedachtepatronen tot je door te dringen. Gedachtepatronen proberen je naar beneden te halen. Wanneer je meer rust toe laat in je leven en je de dingen in een trager tempo onderneemt, kun je de gedachtepatronen op tijd signaleren en afwijzen. 

Stap 8: Schaduwwerk

In deze fase ga je alle triggers in je leven opzoeken, ontvangen en doorvoelen. Triggers zijn opmerkingen of gebeurtenissen van buitenaf die een gevoel van weerstand bij je oproepen. Dit gevoel hebben we in ons leven omgezet in een fight- flight of freeze reactie. Ons hoofd heeft geleerd om het gevoel direct te blokken en er iets anders mee te gaan doen. Door in deze fase alles als een les te zien, en zelfs als een cadeautje, kun je je gevoelswereld verder gaan openen. Je hoofd blokken is het sleutelwoord in dit proces. Voelen, voelen en doorvoelen. 

Onthechten hoort bij dit proces. Maar het gaat nog verder. Schaduwwerk vraagt van jou om zuiver naar je zelf te zijn. Wanneer handel je vanuit liefde en ben je daarin onbaatzuchtig en wanneer schiet je door in ongezond gedrag waarin je iemand manipuleert, intimideert of controleert Schaduwwerk is in de spiegel kijken en constateren dat je iets doet, denkt of zegt uit eigen belang. Dit is voor veel mensen een moeilijke stap. Schaduwwerk vraagt van jou om toe te durven geven dat je niet altijd in liefde bent. Het vraagt van jou dit onder ogen te zien en het te gaan doorbreken. 

Bijvoorbeeld: 

Een vriendin reageert niet op je belangstellende what's app bericht. Je hebt een paar dagen gewacht en iedere dag merk je dat je gedachten donkerder worden. Tot het moment dat je denkt: weet je, stik er maar in! 

Je bericht begon dus heel liefdevol, maar je gedachten over haar eindigen heel destructief. Het bericht wat je stuurde was dus niet gestuurd vanuit onvoorwaardelijke liefde, maar voorwaardelijk. Je verwacht op zijn minst een bericht terug. Hierin mag je nog groeien. 

Besef je wel dat alles energie is. Wanneer je lelijk over een ander denkt, dan vuur je op dat moment karma op die ander af. Hierdoor breng je de ander als vanzelf in een zwaarder proces, in een moeizamer leven. Vind je jezelf echt liefdevol en wil je toegewijd zijn aan de liefde, dan mag je dit patroon gaan doorbreken.  

Stap 9: Werken aan vergeving

Vergeving is een vorm van schaduwwerk en wordt hier apart benoemd, omdat het in dit geval gaat over de mens en in het schaduwwerk wat eerder genoemd is heb ik het over de activiteit. Wanneer we innerlijk werk toepassen, dan gaan we meestal terug naar een impactvolle gebeurtenis in ons leven. Innerlijk werk heeft tot doel om de gebeurtenis neutraal te maken. Dat wil zeggen dat het je niet meer belast of belemmert in je leven. Een veelgebruikte methode hiervoor is EMDR. 

Wanneer iemand jou iets heeft aan gedaan, dan kan het zijn dat je hem/haar dit kwalijk neemt. Je kunt bijvoorbeeld boosheid of wrok voelen. Elke keer wanneer je deze persoon ziet of van hem/haar hoort, ervaar je opnieuw die boosheid. Het gevoel ontstaat ook wanneer je aan hem/haar denkt. De boosheid of teleurstelling is in jou aanwezig en levert je geen energie op. In het ergste geval wens je de ander minder fijne dingen toe. Je hoopt ergens op boetedoening of karma wat wordt uitgewerkt. Wat er in wezen gebeurt is dat je negatieve energie in jezelf brengt en het ego het steeds meer van gaat overnemen. Alles wat je van die ander denkt is negatief. Negatief denken gaat over gedachten die gericht zijn op boosheid, afgunst, angst, schuld, wrok, negativiteit, lust, macht, controle.

Wanneer jij iets gedaan hebt waar je spijt van hebt, dan is er ook sprake van negativiteit. Spijt kan zorgen voor gevoelens van schuld, schaamt of boosheid. Hierdoor kun je in een neerwaartse spiraal komen waarin zelfafwijzing, straffen en zelf vernedering opzetten. Spijt hebben is heel gezond alleen wordt het ongezond wanneer je er in blijft hangen en wanneer het aan jou blijft hangen.

Inzien dat jouw leven zo is gelopen zoals het is gelopen en er met dankbaarheid naar kijken is een belangrijke stap in je groei. Wat dan nog overblijft is je omgeving, de mensen om je heen die invloed hebben gehad op deze negatieve ervaring. En ook jezelf, want het ego wil je laten doen geloven dat ook jij schuldig bent aan deze negative ervaring.  
Zolang je de mensen om je heen en jezelf niet vergeven hebt, werkelijk van binnen vergeven hebben, blijft er ruis in je systeem ontstaan. Deze ruis kun je het beste ervaren wanneer je opnieuw oog in oog met deze mensen staat en constateert dat je hart gesloten blijft. Je bent nog steeds op je hoede of onrustig. 
Om jezelf vrij te maken is het belangrijk om alles en iedereen te vergeven. Hoe je dit kunt doen leer je HIER

Stap 10: Belichaam de liefde

Spreek, denk en handel vanuit liefde. Dat betekent dat liefde je primaire focus wordt. Dat je een contract aan gaat met de bron, met God, met het universum en je ziel. Het is de enige weg naar union. Stel jezelf bij alles wat je doet of mee maakt de vraag: Wat zou de liefde doen? Hoe zou de liefde handelen? Wat zou de liefde zeggen? Wat zou de liefde denken?
In de wereld van energie trek je aan wat je uit zendt. Alles, maar dan ook alles wat je denkt, doet, zegt op een dag is een boodschap naar het universum. Denk je in oordelen, dan trek je dualiteit aan. Denk je kritisch dan trek je lagere energie aan. Claim je iemand, dan trek je negatieve energie aan. Manipuleer je, dan trek je die energie ook naar je toe. Het belang van leven vanuit liefde is zo groot. Deze zou met hoofdletters op je koelkast geplakt mogen worden. Dit gaat dus ook over zelfliefde. Hoe denk je over jezelf? Wat zou de liefde doen?

In het belichamen van de liefde heb je de taak als tweelingziel om iedereen die je op je pad tegenkomt een fijn en positief gevoel te geven. Het is jouw taak om anderen te upliften. Dit doe je de hele dag. In feite komt het er op neer dat je meer geeft in het leven dan dat je ontvangt. 

Daarnaast denk je over iedereen, op elk moment van de dag, positief. Of het nu een crimineel is, een verkoopmedewerker of een voorbijganger op straat. Je zal er van versteld staan hoe vaak je nog in een oordeel denkt. Bewustwording hierop maakt dat je jezelf gaat corrigeren. 

In het belichamen van de liefde hoeft het niet altijd zichtbaar te zijn wat je voor een ander doet. Onvoorwaardelijk liefde geven houdt namelijk ook in dat je er niets voor terug verlangt. Ook geen erkenning of een gerichte glimlach naar jou. Je hebt als taak om de aarde te transformeren door de juiste energie onder de mensheid te brengen.  Dit kun je dus ook doen door voor iemand te bidden of om voor een ander te affirmeren. Affirmeren dat die ander in zijn/haar kracht staat, dat die ander gelukkig is en zijn/haar mooiste leven leidt. 

Voordat je de liefde belichaamd hebt en het een natuurlijk onderdeel is van jouw wezen in alledag, zal je eerst bewustwording moeten krijgen op de huidige stand van zaken. De stand van zaken met betrekking tot de liefde in jou. Je gaat bewust liefde toepassen. Pas wanneer je merkt dat het een vanzelfsprekendheid wordt, dan kun je gaan "zijn". Je leeft je leven in het nu en helpt wanneer iemand jou om hulp vraagt. je uplift iedereeen als vanzelf en je denken is tot een miniumum beperkt. Liefde kan alleen bestaan als je niet meer denkt. Liefde is iets van het hart. Je hoofd blokkeert je hierin. 

Voor meer informatie over dit onderwerp, zie de titel "wat houdt onvoorwaardelijke liefde in" iets verderop in deze tekst.  

Om in union te komen zal je boven alles moeten gaan staan wat niet liefdevol is. Dat betekent nooit meer oordelen, nooit meer boos zijn, geen triggers meer toelaten, iedereen vergeven. Het betekent dat het duister geen enkele vat meer op je heeft 

Stap 11: Plezier maken en genieten

Jouw unieke pad bewandelen gaat altijd over liefde. In liefde zijn met het leven betekent dat wat je doet, wat je ervaart altijd resoneert met je hart. Vanuit je hart leven houdt in dat je datgene doet wat jou blij maakt. Je mag in deze fase gaan voelen wat het verschil is tussen het ego en je hart. Wanneer je ego blij is, is dit van korte duur en heeft het te maken met aanzien, macht en hebzucht. De blijdschap van je hart gaat over vrede, rust, harmonie en een bijdrage leveren aan de wereld.
Het is belangrijk dat tweelingzielen los van elkaar plezier maken in het leven. In het proces van onthechten heb je al ervaren wat noodzakelijke verplichtingen zijn. Deze verantwoordelijkheden draag je en dat is prima. Maar alles wat daarnaast als een verplichting voelt, dat ga je niet meer doen. Het is jouw leven en dat mag elke dag gevierd worden. Dat betekent dus dat je elke dag kiest voor je mooiste leven. Het gaat hier om kleine dingen die voor jou betekenisvol zijn. Waar jij van kan genieten. Voor de een is dit rustig wakker kunnen worden en genieten van een kop koffie in de tuin. Voor de ander is dit werken aan een persoonlijk project wat tevens je missie in dit leven is. Plezier maken en genieten is een hoge vorm van energie en dit komt altijd uit je hart. Dat wat jou blij maakt, dat is je hogere zelf die als kompas dient voor het leven. We zijn gemaakt om te genieten, om een leven te leiden vanuit plezier en inspiratie. Wanneer je merkt dat je een dag weinig inspiratie en plezier ervaart, kies er dan altijd voor om iemand anders blij te maken of zoals ze mooi in het Engels zeggen "to be in service of others". Breng je overbruurvouw van 80 jaar een bloemetje en je zal merken dat je eigen energie daarmee eveneens verhoogd wordt. 

Stap 12: Bewust consumeren

Probeer op een dag selectief te zijn in wat je consumeert. Met consumeren bedoel ik hier: ben selectief in wat je luistert, wat je ziet, wat je eet en wat je drinkt. Alles in ons leven, werkelijk alles, is gevuld met energie. Lage energie is de energie van dreigementen, angst en akelige nieuwsberichten. Lage energie is de energie van niet-biologisch eten. Lage energie is de energie van veel dierlijke producten. Lage energie is de energie van mensenmassa's. Lage energie is bijvoorbeeld luisteren naar de problemen van anderen, het is de energie van kijken naar een vechtpartij of echtelijke ruzie op straat. Alles wat je ziet, dat absorbeer je. Het verlaagt je energie en heeft tot gevolg dat je hoofd aan gaat staan. Je hoofd, je ego, is namelijk bezig met angst.
Ook is het in deze fase goed om minder te gaan lezen, in welke zin dan ook. Lezen is een manier om het hoofd te activeren. Eerst mag de balans hersteld worden in jezef. Pas later kun je alles weer oppakken en natuurlijk ben je dan een luisterend oor voor anderen die dat nodig hebben.   

Hoge energie is de energie van positieve woorden, van inspirerende teksten (mits met mate consumeren), van producten waar veel zonlicht op geschenen heeft, van producten die diervriendelijk zijn.  

Tweelingvlammen komen in union  

De tweelingzielenreis gaat over union. Union gaat over samensmelten tot één. In het aardse is het samensmelten niet mogelijk, maar in de energie wel. Tweelingzielen worden ook wel aangeduid met de term tweelingvlammen. Wanneer je twee vlammen tegen elkaar aan houdt, dan smelten ze samen tot één. Het is de spirituele samensmelting. Je kunt het verschil dan niet meer zien, ze zijn dan samen en vormen één.  
Union houdt in dat je terug bent op de plek van jouw essentie. Je bent dan geheeld, je bent dan heel. Je bent dan in balans en in staat om in harmonie te leven met de liefde van je leven. De cirkel is dan rond.

Op welke manier wordt de cirkel gesloten?
1.je bent dan onthecht van je omgeving, van mensen, patronen en van materie. Door die onthechting is je gevoelsleven gaan openen
2.je durft het vanaf dan aan om alles te voelen en alle gevoel er te laten zijn. Hierdoor is je hartcentrum geopend
3.je hebt het ego dan laten sterven waardoor de gedachten in je hoofd vanaf dan alleen nog maar functioneel zijn. Alle ballast is losgelaten en opgeruimd
4.je staat vanaf dan in verbinding met gezonde- en volwassen energie waarmee jij met je tweelingziel de yin en de yang vertegenwoordigd. Je hebt de mannelijke energie of de vrouwelijke energie belichaamd wat nodig is om in union te kunnen komen
Union is te vergelijken met de cirkel die rond is, er is dan sprake van eenheid. 

Tweelingzielen zijn geboren voor de volmaakte liefde en daarvoor moeten ze zichzelf eerst gaan ontdoen van alles wat de volmaakte liefde in de weg zit. De volmaakte liefde gaat over vrijheid, over zuiverheid, zachtheid, over onbaatzuchtigheid en over vertrouwen. De volmaakte liefde vind je voorbij het ego. En de manier om hier te komen is door het aardse leven met alle hechtingen en verlangens los te laten. En dat is een heel moeilijk pad. Het is een innerlijke weg en een bovennatuurlijke weg. Er komt een moment dat je ogen gaan openen en dat je jezelf beseft dat het leven op aarde vooral gaat over het in stand houden van hechtingen. Die hechtingen houden je gevangen in angst. In de wereld van onvoorwaardelijke liefde is geen angst.  

De ontmoeting met je tweelingziel kun je zien als een aanmoediging om een andere weg in te slaan. Want wanneer je werkt aan onvoorwaardelijke liefde, dan groei je toe naar een wedergeboorte. Je laat het oude los. Ben je klaar voor union, dan zal je herenigd worden met je tweelingvlam. De hereniging is niet te controleren of te organiseren. De hereniging wordt bepaald door de bron en vindt daarom plaats op een onverwacht moment. En dat maakt de reis zo ingewikkeld en taai. Je moet de ander loslaten, maar je mag er op vertrouwen dat er een dag komt dat jullie er klaar voor zijn. Ben je er klaar voor, dan ben je veranderd. Je bent dan getransformeerd. Je oude "ik" bestaat dan niet meer.   

Daar waar de een wordt aangespoord om te transformeren, zal de ander onbewust groeien en dat vindt plaats op het moment van divine timing.   

Waarom is separatie zo belangrijk? 

In de duw- en trekfase merk je dat de verbinding je begint uit te putten. Jullie begrijpen elkaar niet en dat werkt frustrerend. De aardse verwachtingen die we hebben opgebouwd in ons leven werken niet in deze verbinding. Je tweelingziel is anders en voldoet niet aan die verwachtingen. Je triggert elkaar. Daar waar de een getriggerd wordt, is zijn/haar reactie een trigger voor de ander. Wil je meer lezen over triggers, klik dan HIER
De uitputting is niet voor niets. Er komt een moment, dit is bij veel tweelingzielen het geval, dat het universum ingrijpt en je uit elkaar wordt getrokken. De deur wordt dan dichtgesmeten. Dat is nodig, want de separatiefase moet door jou alleen doorlopen worden. Daar kun je je tweelingziel niet bij gebruiken. Dat komt, omdat jullie elkaar afleiden in de energie. Zijn energie brengt haar uit balans en haar energie zet hem stil in zijn ontwikkeling.

In je kracht staan en blijven daar gaat het om in de tweelingzielenreis. En dat kan alleen wanneer je volledig authentiek bent. Onafhankelijk worden van alles en iedereen, zelfredzaam worden op het vlak van financien, huisvesting, gezondheid en sociale contacten. Tweelingzielen zijn invoelend en hebben in hun leven geleerd om zich aan te passen aan de buitenwereld. Ze dragen een groot empathisch vermogen met zich mee wat er vaak in resulteert dat ze zich wegcijferen in een omgeving die dominant, manipulatief of veeleisend is. Dit aanpassingsvermogen is ver doorgevoerd in hun leven. Dit geldt overigens voor elk mens, alleen hebben tweelingzielen de taak om als pioniers van deze aarde als eerste zich te ontdoen van al die "jassen". Vaak hebben ze een diep verlangen om authentieker te zijn, maar weten ze niet hoe dit voor elkaar te krijgen. 
Authenticiteit heeft alles met je eigen energie te maken. En aangezien jouw tweelingziel een ongelooflijke aantrekkingskracht op je heeft, betekent dit dat je graag in zijn/haar energie aanwezig bent. Door kennis te nemen van je eigen energie en hierop te vertrouwen zal je eerst los moeten komen van de energie van je tweelingziel. Je ontkomt er gewoonweg niet aan. Ik heb veel voorbeelden in de praktijk gezien waarin tweelingzielen niet in separatie gingen en dat was uitputtend. Beide bleven in hun eigen oude vertrouwde patronen circuleren of één van de twee bleef er in hangen. Daarmee bleef de afhankelijkheid in stand en kwamen en komen ze beide niet in hun kracht.  

De separatiefase is nodig om los van elkaar onafhankelijk van wie dan ook te worden. De angst om alleen achter de blijven mag je gaan overwinnen, door het alleen zijn te gaan omarmen. In de separatiefase gaan beide tweelingzielen zich realiseren hoe diep de liefde voor elkaar is, hoe constant en dus onvoorwaardelijk. Ze gaan inzien dat bepaalde acties of woorden vanuit het ego zijn ontstaan. Dat het een manier was om jezelf te verdedigen of te beschermen voor iets wat een illusie bleek. Ze gaan in die fase inzien dat het gedrag van de andere tweelingziel eveneens een beschermingsmechanisme was. Dat het ego iets riep wat ze diep van binnen helemaal niet wilden. Iedereen ervaart in deze fase een aantal emotielagen waarbij schuld, spijt en vergeving voorbij komen.
De separatiefase is de belangrijkste fase in het tweelingzielenproces. Het is een fase van onthechting, groei en geduld. Je wordt aangemoedigd om regie te nemen over je eigen leven. Het is klaar met de buitenwereld, klaar met alle verwachtingen en bemoeienissen. Niemand begrijpt deze reis en ook dat heeft een functie. Deze reis zorgt ervoor dat je wordt afgezonderd van de rest.
In de separatiefase ervaar je bliss momenten en momenten van diep verdriet en gemis. Je gaat stappen nemen om jezelf terug te vinden. Je authenticiteit. Je vecht jezelf uit de wereld van verwachtingen en oordelen. Je maakt je los, je breekt los van iedereen die je vast wil houden. De bemoeizucht van familie of partner of de aannames van je omgeving. Soms is het heel vermoeiend en ervaar je dat je er alleen voor staat. Je kunt met je verhaal bij vrijwel niemand terecht. Dat komt, omdat je een pionier bent. Je bent uitgekozen om dit pad te bewandelen. Om andere mensen te gaan helpen dit zelfde pad te bewandelen, het pad van onthechten en in liefde komen met jezelf. 

Inzicht in het ego

Het ego is datgene waarmee jij jezelf identificeert in dit leven, waarmee jij je staande kunt houden. Het ego staat los van persoonlijkheid. Het is een gecreerde identiteit die de dualiteit in de samenleving in stand houdt. Het is het denken in afgescheidenheid, in de ik versus jij. In plaats van wij. Dit kan heel expliciet zichtbaar worden op het moment wanneer iemand een oordeel uit spreekt. Je ziet het ook ontstaan wanneer er strijd is als in "winnen of verliezen" en wanneer iemand op zoek is naar bevestiging.  
Het ego wordt nog wel eens beschreven als een onmisbaar onderdeel van de mens. Het gaat dan met name om de functionele kant van het ego. Echter, je kunt hier pas gebruik van maken wanneer je de ongezonde kant van het ego hebt laten sterven. Zo lang je dit niet gedaan hebt, kan de functionele kant van het ego niet tot zijn recht komen. Met het ego worden in dit stuk alle negatieve-, ongezonde- en onvolwassen gedachten en gedragspatronen bedoeld.  Het zijn de gedachten die destructief, verwijtend, veroordelend en belastend zijn. Het zijn de gedachten die je bang maken, die je schuldig laten voelen, die je laten schamen. 

Het ego kan kan ook subtiel zijn. En op dat niveau mag het ego ook transformeren. Bijvoorbeeld wanneer jij tegen iemand op kijkt. Iemand speciaal vindt, niet vanuit liefde bezien maar vanuit een tekort in jezelf. Iemand daarmee sneller als leraar beschouwen en jezelf in de rol van leerling plaatsen. Je zou denken dat daar niets mis mee is. Toch is het in dit opzicht belangrijk om in te zien dat we allemaal alles al in ons dragen. We komen uit dezelfde bron, we hebben dezelfde afkomst. Onze opvoeding en het sociale leven er omheen heeft ons in een richting geleid waar we meer mochten gaan leren over een specifiek onderwerp of een specifieke vaardigheid. Maar als we werkelijk diep van binnen voelen dat we een bepaalt talent willen ontwikkelen, dan is dat altijd mogelijk. In dat opzicht mag je jezelf dus altijd gelijkwaardig opstellen aan de ander.

Wanneer je je open stelt voor iedereen, dan komt wijsheid als vanzelf tot je. En deze wijsheid kan zelfs door een kind aan jou worden onderwezen. Daar hoef je niet voor gestudeerd te hebben. Sommige mensen kiezen er voor om hun leven lang één beroep te blijven uitoefenen en sommige kiezen er voor om te proeven van verschillende beroepen. Is de een wijzer dan de ander? Nee, helemaal niet. Je voelt vanzelf wanneer het ego leiding neemt en wanneer dit liefde is. Wanneer je vanuit waardering naar iemand kan kijken en kan genieten van dat wat de ander neer zet in het leven. Dan is er sprake van liefde. Wanneer je jezelf vergelijkt met een ander en daarin voelt dat je nog een weg te wandelen hebt, dan is het ego in beeld. 

In elke verbinding, elke ontmoeting met een ander is er sprake van een uitwisseling. Je inspireert elkaar, altijd.  

Op het vlak van spiritualiteit werkt het net zo. Iemand is niet meer spiritueel begaafd dan jij. Je zou kunnen zeggen dat ieder in een andere fase zit en dat elke fase zijn/haar eigen uitdagingen kent. Een fase zegt niets over meer of minder, zeker niet als het gaat om non-lineaire fasen. Dat wil zeggen dat de fasen parallel aan elkaar kunnen bestaan in plaats van via een trap-systeem. 

Zie jezelf altijd als gelijkwaardig aan de ander. We zijn allemaal leraar en leerling tegelijkertijd. Wanneer jij in staat bent om materie vanuit verschillende perspectieven te benaderen dan ben je meester in het loslaten van het ego. De weg van de perspectief veranderingen is de weg naar een ego loos bestaan. Met een ander perspectief bedoel ik dat je jezelf altijd kunt verplaatsen in de ander. Dat je begrijpt waarom iemand iets zegt op de manier zoals hij/zij het zegt. Hij/zij heeft een andere achtergrond dan jij. Heeft een andere opvoeding gehad en dus andere overtuigingen. Het betekent niet dat jouw fundament als los zand is. Jouw fundament gaat over jou en daar hoef je een ander niet mee "lastig" te vallen. Tenzij die ander aan jou vraagt om daar inzicht in te geven. Dan staat iemand open voor jouw opvattingen over het leven, over jouw grenzen en jouw drijfveren.
Wanneer het je lukt om vast te houden aan je eigen fundament, zonder die aan een ander op te dringen en wanneer het je lukt om vanuit dat fundament een ander te kunnen gaan zien vanuit begrip en compassie, dan heb je het ego aan de kant gezet. Dan is niets of niemand meer een trigger voor jou. Daar waar triggers zijn, daar is ego. Tweelingzielen zijn er voor om andere zielen in hun ware potentie te zetten, om andere andere mensen te upliften en positief te laten voelen. Dat kunnen ze door gewoon te "zijn" en ook door in het gesprek een wezenlijke verbinding te maken. Je plant daarmee als vanzelf een zaadje bij die ander, zonder te hoeven benoemen dat iemand nog in zijn/haar ego zit. 

Het ego heeft een ander nodig, omdat het afhankelijk is van externe omstandigheden en externe factoren. Het ego is liefdeloos en belicht de andere kant van liefde, namelijk angst, schuld, schaamte en onzekerheid. Daarom rennen er ook zoveel mensen weg op het moment wanneer ze echte liefde voelen. Het wordt niet herkend door het ego en dus is het eng.
Om los te komen van alle comfort en veiligheid die het ego in je leven heeft opgebouwd, laat je het ego stap voor stap sterven. Het sterven van het ego gaat over loslaten en onthechten. Je brengt offers om het ego te kunnen laten sterven. Het ego wordt dan als het ware uitgehongerd. En dat doet iets met je, omdat de hechting aan het ego heel sterk is. Het hart, de plek waar liefde binnenkomt, breekt open wanneer het ego sterft. Het proces voelt heel ongemakkelijk, maar door het stap voor stap aan te gaan kom je er vanzelf. Van het een komt het ander. Alles dient zich als vanzelf aan. Het is als een afkickproces. Patronen en hechtingen zijn vaak heel hardnekkig en ze werken op dezelfde manier als een verslaving. Meer hierover lees je HIER.   

Het ego kan worden opgesplitst in vier domeinen. Het ego voelt zich verantwoordelijk voor deze vier domeinen en zo lang je nog niet in onvoorwaardelijke liefde bent, zal het ego jou hierin gaan leiden door je te misleiden, te beinvloeden, te manipuleren en te verleiden. Dit gebeurt via je gedachten en wel door gedachten naar jou toe te sturen. Gedachten bepalen altijd ons gedrag en ook onze emoties.  De vier domeinen die centraal staan, zijn:

-Focussen op de buitenwereld
Het ego stimuleert je om je te identificeren met je buitenwereld. Dat wil zeggen dat het ego je leert om te zien welke voorwaarden de buitenwereld stelt, zodat je jezelf daarop aan kunt passen. Het ego leert je dat je afhankelijk bent van je buitenwereld, want daar ligt je bestaansrecht. Zo lang jij past in het plaatje van de buitenwereld, voldoe je aan de "norm". Dat houdt in dat jouw identificatie, wie jij bent, daaruit afgeleid moet worden. Dus wanneer het belangrijk is dat je deelneemt aan een teamsport en wanneer het belangrijk is dat je jezelf kleed volgens de nieuwste mode, dan doe je dat. En dan is dat ook gelijk hetgeen waar mensen je aan kunnen herkennen.   

-Leven in angst
Het ego wil dat je elk moment van de dag "high alert" bent. Dat wil zeggen dat het ego wil dat je scherp blijft en ziet wat er om je heen gebeurt. In de buitenwereld is het onveilig. Je kunt op verschillende manieren verliezen. Je kunt je gezondheid verliezen, je kunt vrienden verliezen, je kunt je bestaansrecht verliezen, je kunt je leven verliezen. De dreiging om iets of iemand te verliezen en vooral om jezelf te verliezen ligt altijd op de loer. Het ego wil daarom dat je actiegericht bent, dat je drie stappen vooruit denkt, dat je analyseert en dat je denkt in termen van vechten, vluchten of bevriezen. 

-Denken in dualiteit
Het ego wil dat je denkt in termen van afgescheidenheid. Dat je denkt in ik versus jij en dat je denkt in termen van goed en fout. Het ego wil dat je aan jezelf denkt en dat je naar anderen wijst wanneer er sprake is van een conflict of misverstand. Het ego wil dat je denkt in termen van zelfliefde en dat je daarmee jezelf op de eerste plaats gaat zetten door het doen van dingen die jij leuk vindt. 

-Vermijden van gevoel 
Het ego wil dat je gevoel vermijdt, omdat gevoel niets te maken heeft met je denken. Wanneer je gaat voelen word je door iets anders beinvloedt wat het ego niet wil. Het ego wil zeggenschap over jouw hele leven en dat houdt in dat hij je leidt en bestuurt via je hoofd, je gedachten. Het ego doet veel mensen geloven dat gedachten hetzelfde zijn als je intuitie. Terwijl dat niet het geval is. Je intuitie is een onderbuikgevoel. Gedachten staan hier los van. 

In de aardse wereld, de wereld van dualiteit, de wereld die je om je heen ziet, daarin is het ego leidend. Dat wil zeggen dat iedereen geleid wordt door het ego en dat iedereen dus ook door de invloed van gedachten op elkaar reageert. Het bijzondere is dat we allemaal denken dat het onze eigen gedachten zijn, maar dat is dus niet zo. Het ego staat los van wie je bent en de gedachten die als vanzelf bij je binnenkomen worden niet door jou geproduceert. Dit ziet niet iedereen, waardoor er als vanzelf veel verdeeldheid in de wereld ontstaat, chaos ook en waarin je ziet dat mensen gekke dingen gaan doen. Tweelingzielen mogen zichzelf bevrijden uit de klauwen van het ego. Maar dit is niet zomaar gedaan. Dit is een hele klus. Je hebt dan te maken met een sterfproces en ieder sterfproces is pijnlijk. Want het vraagt van jou om offers te brengen, anders kun je het ego niet kwijtraken. Offers in de zin van iets niet meer doen of afscheid nemen van iets. Want zo lang het ego de vier domeinen nog in stand kan houden in je leven, is deze nog niet gestorven.

Wat zijn de uitdagingen in de tweelingzielenreis? 

De tweelingzielenreis kent een aantal typische uitdagingen. De uitdagingen kom je veel tegen, maar het is ook belangrijk te weten dat elke tweelingzielenreis uniek is. Het kan zijn dat jij deze uitdagingen niet herkent.

1.De timing van de ontmoeting met je tweelingziel is in heel veel gevallen vaak niet handig. Zo komt het voor dat een van de twee net een nieuw huis heeft gekocht of hij/zij verwacht gezinsuitbreiding of hij/zij gaat trouwen of hij/zij gaat voor langere tijd op reis. Het kunnen verschillende redenen zijn en elke reden heeft impact op de tweelingzielverbinding. Omdat het die ene reden is die er voor zorgt dat één van de twee niet kan of wil kiezen of dat één van de twee de deur uiteindelijk op slot draait. 
2.Ondanks dat je dezelfde zielsenergie deelt kan het zijn dat je tweelingziel soms anders reageert en zich anders gedraagt dan wat jij als "normaal" ziet. Dat wat de een normaal vindt, vindt de ander abnormaal. Dit komt, omdat beide tweelingzielen gehecht zijn aan het ego. Het ego is niet wie ze werkelijk zijn. Het ego bestaat uit gedachtepatronen die vanuit overtuigingen en programmeringen zijn ontstaan. Het zijn de gedachten die alert maken of de gedachten die je ertoe aanzetten om iemand uit te testen. Het zijn de gedachten die je aansporen tot manipulatie of intimidatie. Het is niet jij die dat doet, maar de programmering. Hierdoor begrijpen tweelingzielen elkaar niet, want in de liefde reageer je niet op die manier. In de echte liefde blokkeer je iemand niet en kwets je een ander niet. En toch gebeurt het bij tweelingzielen. 
3.Tweelingzielen zijn beide opgegroeid in een andere context, andere omgeving. Die omgeving is invloedrijk, omdat het ego er een hechting van heeft gemaakt. Wanneer iemand zijn/haar tweelingziel ontmoet, dan zal de omgeving deze relatie in heel veel gevallen afkeuren. Dat kan komen door afkomst, door het leeftijdsverschil, door de situatie waar de ander in zit. De invloed van de omgeving zet de tweelingziel nog meer aan het denken, waardoor hij/zij gaat twijfelen. En dat is ook wat het ego voedt. De gedachtepatronen zullen daarom vooral wantrouwend zijn en zolang ze niet bij elkaar wonen heeft de omgeving meer invloed dan jijzelf. Als tweelingziel voel je jezelf dan vaak machteloos, omdat je ziet wat er gebeurt. Je kunt de ander niet wakker schudden, omdat die ander daar niet aan toe is. 
4.In de separatiefase zijn er nog meer oordelen in de omgeving aanwezig. Dat komt bijvoorbeeld, omdat de liefde tussen jullie bekend is geworden bij de huidige partner van je tweelingziel. Of doordat je tweelingziel op een harde en onredelijke manier de deur heeft dichtgegooid. De omgeving zal aan beide kanten de tweelingziel aansporen om de ander te vergeten. Door het ondernemen van veel leuke activiteiten hopen ze je op andere gedachten te brengen. Of door opnieuw te gaan daten hopen ze dat je voor een ander valt. Maar niemand kan je tweelingziel vervangen. Je kunt dus nog zoveel proberen, maar uiteindelijk weet je diep van binnen dat je jezelf voor de gek houdt.   
5.In de tweelingzielenreis is het belangrijk dat je je tweelingziel los laat, dat je probeert alle gedachten aan hem/haar te verdringen en tegelijk mag je er op vertrouwen dat union ooit plaats zal vinden. In deze reis wordt verwacht dat jij van je tweelingziel onthecht, maar ook dat je hoop blijft houden. Union komt wanneer jij het niet verwacht, wanneer jij je eigen leven leidt. Deze tegenstelling is voor velen een hele uitdaging.  
6.Tweelingzielen voelen zich lichamelijk tot elkaar aangetrokken. Die aantrekkingskracht is vergelijkbaar met vuur. Dat maakt dat tweelingzielen niet in staat zijn om vriendschappelijk met elkaar om te gaan. De seksuele energie tussen tweelingzielen staat altijd aan. 
7.Tweelingzielen zijn met elkaar verbonden via organen en chakra's. Dat wil zeggen dat je in staat bent om je tweelingziel op afstand waar te nemen. Wanneer de een lichamelijke problemen heeft of wanneer hij/zij emotionele pieken ervaart, dan kun je dit altijd van elkaar oppikken. 
8.Tweelingzielen ontvangen veel tekens op hun reis. Of het nu dubbele getallen zijn, de naam van je tweelingziel of zijn/haar auto, het zijn allemaal tekens die je ergens op willen wijzen. De uitdaging is om in balans te blijven, ongeacht de tekens die je ziet. Want tekens hoeven niet altijd iets te betekenen. Het kan ook zo zijn dat de energie van je tweelingziel zo sterk in jou verankerd is, dat deze tekens dan als vanzelf gemanifesteerd worden. Dat heeft dan dus niets met je tweelingziel te maken, maar alles met jezelf.  

De tweelingzielenreis bestaat uit vier kernaspecten. In deze vier vind je alle uitdagingen van de reis. Om deze tekst te kunnen lezen klik je HIER.   

Je tweelingziel manifesteren

Tegenwoordig hoor of zie je regelmatig het woord manifesteren terugkomen. Manifesteren als een vorm van magie waarin je je mentale kracht gebruikt om datgene in je leven te verwezenlijken waar je zo naar verlangt. Ik ben wat voorzichtig om manifesteren als ultiem middel te benoemen, omdat veel mensen er in door lijken te slaan. Het wordt een soort obsessie, terwijl het voor tweelingzielen alleen werkt wanneer het in de juiste context wordt ingezet. Er is namelijk een kans dat je met manifesteren het ego sterker maakt. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je luxe in je leven wilt of dat je sneller in union wilt komen dan wat de bedoeling is. Wanneer je manifesteren te vroeg in zet, dan kan dat er voor zorgen dat je in union. Maar dan hebben we het niet over harmonische union. Hierin vind je een belangrijk verschil. Wat mij betreft is manifestatie van je tweelingziel zeker functioneel, maar pas aan het einde van je proces. Wanneer je alle stukken hebt aangekeken, wanneer je liefde voelt stromen in je aderen voor al het levende om je heen. 

Manifestatie is niet het doel van jouw reis, onvoorwaardelijke liefde belichamen wel. Onvoorwaardelijke liefde kun je niet manifesteren en is cruciaal om in union te komen.

Waarom kom je niet in harmonische union wanneer je alleen manifestatie toepast? Omdat je daarmee de belangrijke taak voor jou als lichtwezen misloopt. Het is niet voor niets dat jij je tweelingziel hebt ontmoet. Dat is geen toeval, daar heeft het universum voor gezorgd. En waarom? Omdat je een taak hebt op aarde. Jij bent uitgekozen, jij wordt geroepen. Daarom ben je geincarneerd en dat is het doel van het tweelingzielenproces. Je kunt alleen in harmonische union komen wanneer liefde de enige taal is die je spreekt, denkt en van waaruit je handelt. En dat kan alleen wanneer je het denken tot een minimum hebt gebracht. Hiervoor moeten er een aantal essentiele factoren in je leven getransformeerd zijn, zoals patronen, afhankelijkheden en je bewustzijn. Je doorloopt het proces van ontwaken zoals het in wezen bedoeld is. 

In de wereld van de Law of Attraction zijn er een aantal stelregels die ervoor zorgen dat je mentale manifestatie tot een succes leidt. De mentale manifestatie dwingt jou om je mentale kracht sterker te maken. Het wijkt af van de natuurlijke manier van leven. Het heeft iets weg van controle en ongeduld, en dat zijn nu juist eigenschappen die je wilt transformeren. Het zijn eigenschappen van het hoofd die de weg naar het gevoel blokkeren. Hoe dan ook, manifesteren gaat over affirmeren en visualiseren. De zin die je affirmeert moet zodanig zijn opgebouwd dat de toekomst zich nu al afspeelt. Bijvoorbeeld "mijn tweelingziel en ik wonen gelukkig samen". Deze zin spreek je gedurende de dag vaker uit en terwijl je dit uitspreekt zie je het voor je en voel je het. Je wordt er blij van. Daarna laat je het los en vertrouw je er op dat het universum zijn werk doet. 

Nogmaals, een mentale manifestatie leidt nooit tot een harmonieuze union. Je zal de rest van je leven moeten blijven affirmeren om de union fase in stand te houden. Ik geloof er in dat wanneer je gevoelsleven primair wordt en je mind secundair, dat je dan als vanzelf in de energie van liefde komt te staan. In deze energie kun je manifesteren wat je wilt, zonder hier mentaal moeite voor te hoeven doen. Je hebt dan alle triggers aangekeken en daarmee het pad van onvoorwaardelijke liefde geintegreerd. Dit leidt tot een harmonische union.  

De magneet theorie 

In verschillende theorieën wordt de meest bewuste tweelingziel als de "leidende energie" neergezet. De tweelingziel met de leidende energie kan zichzelf als magneet inzetten voor de ander. Dat wil zeggen dat je als een magneet wordt voor de ander. De manier om dit te bereiken is door je te focussen op jezelf. Want wanneer jij je focust op jezelf, je ziel, dan focus je daarmee op jullie essentie. Focus jij je op jullie gemeenschappelijke essentie, dan kan de ander niet anders dan naar jou toe te trekken. Dat komt, omdat die ander onbewust in de energie naar je toe getrokken wordt. Hij wil dan (onbewust) één worden met die essentie. In de praktijk heeft dit zeker effect. Maarrrrrrr.......

De magneet theorie zorgt ervoor dat je gefocust blijft op je tweelingziel. En dat zorgt ervoor dat je uiteindelijk weer uit balans gebracht wordt. Want je kunt je tweelingziel wel aantrekken, maar zo lang jij nog niet in union bent zal je de ander ook weer afstoten. Zo gaat het in de meeste gevallen. Daar komt bij dat harmonische union niet ontstaat wanneer jij de focus op jezelf legt. Daar is veel meer voor nodig en als slagroom op de taart kom je uit bij divine timing. Het is dus niet aan jou om te bepalen wanneer je er klaar voor bent.
Wanneer je de focus bij jezelf legt omwille van jezelf, omwille van je eigen groei, dan word je als vanzelf die magneet. Komt je tweelingziel dan weer voorbij, dan blijf je focus houden op je eigen proces. Je weet dan dat je goed bezig bent. 

Om jezelf te beschermen is het goed om de theorie van "een magneet willen zijn" los te laten. Want als je die magneet bent, komt hij/zij maar zijn jullie nog niet klaar voor elkaar. Je ondergaat dan opnieuw een duw- en trekfase. De tweelingziel die het meest bewust is, is eveneens degene die telkens uit balans gebracht wordt. De onbewuste tweelingziel vindt het fijn om bij je zijn, omdat jouw energie hem / haar oplaadt. Na die oplaadtijd vertrekt hij weer en zet hij zijn andere leven weer voort. 

Hoe ga je om met triggers?

Een trigger is een gevoel van weerstand en ontstaat als gevolg van een gebeurtenis of opmerking. Vanuit dat gevoel hebben we de drang om te reageren. 
Een trigger is een uitnodiging voor jou om naar binnen te keren, omdat er iets geraakt wordt wat nog niet in vrede of harmonie is. 
Een trigger is daarom altijd te beschouwen als een cadeautje, als een mogelijkheid om te kunnen groeien. 
Een trigger zegt altijd iets over jou en nooit iets over de ander. 

Bovenstaande aspecten rondom triggers dienen als basis, zodat je er op een constructieve manier mee om kan gaan wat ten bate is voor jezelf en daarmee ook voor de ander. 

Stelregel 1: reageer nooit op een trigger. Reageren is een vorm van dualiteit en daarmee verlaag je je eigen energie. Je bent een tweelingziel en het is jouw taak om de energie hoog te houden. Reageren, dus er tegenin gaan, is duaal gedrag. Het is jouw taak om in onvoorwaardelijke liefde te blijven. Maar wat als er onrecht is? Ook dan reageer je niet, maar loop je weg of vermijd je het. Reageren is namelijk altijd een actie die het ego bedacht heeft. Het is beter om in het moment weg te lopen of om ervoor te kiezen om pas na drie nachten te reageren. Na drie nachten merk je namelijk dat je veel verstandiger, wijzer, warmer en tactischer kunt reageren dan in het moment. Mensen die reageren in het moment die vermijden hun gevoelsleven en willen de pijn die ze voelen op een ander projecteren. Die pijn mag je zelf dragen. Reageren is altijd een vorm van weerstand. Je kunt op dat moment beter zeggen: ik kom hier later op terug. 
Stelregel 2: een trigger nodigt je uit om de ander te helpen in liefde te blijven, omdat die ander dat op dit moment niet lukt. Wij zijn helpers. Daar waar het ego aan staat, hebben mensen maskers op en weten ze niet wat ze doen. 
Stelregel 3: iedere gebeurtenis is van nature neutraal in energie. Het is jouw perceptie die bepaalt hoe je de gebeurtenis ervaart. 
Stelregel 4: In iedere verbinding en situatie ben je observeerder. Dat wat een ander zegt of doet is zijn / haar wereld. Dat zegt niets over jou. In de wereld van onvoorwaardelijke liefde heeft iedereen zijn / haar waarheid. Jij hoeft niemand te overtuigen van jouw waarheid, jij laat de waarheid van een ander bij die ander. Tenzij jij nog hechtingen hebt ten aanzien van die ander, tenzij jij nog in je ego zit, dan zal je geneigd zijn om je met iedere opmerking te identificeren. Wat dus niet de bedoeling is. 

Om in de energie van onvoorwaardelijke liefde te zijn en te blijven is het belangrijk dat we onze binnenwereld en buitenwereld in balans houden. Wanneer je weerstand voelt, dan is dit een signaal dat je innerlijk werk te doen hebt. Je kunt namelijk triggers overstijgen, je kunt ze transformeren zodat je er nooit meer last van hebt.

Een voorbeeld:
Je rijdt op de snelweg en merkt op dat een automobilist bij jou aan het bumperkleven is. Je constateert dat diegene haast heeft. Wat de reden ook mag zijn, het is mogelijk dat de haast gegrond is. Je besluit om rechts te gaan rijden en hem voor te laten gaan. 
Uit dit voorbeeld blijkt dat deze gebeurtenis geen trigger bij jou veroorzaakt. Je innerlijke wereld is in vrede en harmonie. 

Voorbeeld 2: Je rijdt op de snelweg en merkt op dat een automobilist bij jou aan het bumperkleven is. Je ergert je enorm aan dit gedrag. Je besluit om links te blijven rijden, zodat die ander weet dat jij niet wijkt voor een of ander dominant gedrag. 
Uit dit voorbeeld blijkt dat deze gebeurtenis bij jou een trigger veroorzaakt. Je hoofd gaat in verdediging en vanuit weerstand blijf jij links rijden. 

Je kunt triggers vermijden door elke situatie vanuit een positief perspectief te benaderen. Dat is een keuze en daarmee maak je het leven voor jezelf een stuk eenvoudiger en plezieriger. Daarin controleer je dus je gedachten en zorg je ervoor dat alle gedachten positief zijn. Positief wil ook zeggen dat je de situatie bekijkt vanuit inspiratie, vanuit een uitdaging om van te leren, vanuit liefde en dankbaarheid. 
Het wordt wat lastiger wanneer je in gesprek bent met een ander. In gesprek met de ander, of dit nu telefonisch of face to face is, is er weinig ruimte om even te reflecteren en tot jezelf te komen. Vaak lokt de ander een reactie uit waardoor we als het ware kortsluiting ervaren. De druk is dan te groot om de rust te kunnen bewaken. Wanneer je midden in je transformatieproces zit is het des te belangrijker om regie te houden op een gesprek. Regie houden door vragen te stellen in plaats van antwoorden te geven en door langzamer te praten dan Dit kan zijn, omdat de ander een oordeel heeft, verwachtingen heeft of een aanname doet. Het kan ook zijn, omdat jij een oordeel over de ander hebt. Een van de twee of beide staan op dat moment in hun ego. Dat houdt in dat de energie lager is en dat het hoofd aan zet is. Als het hoofd aan zet is, is je hart gesloten. Het is jouw taak om je hart open te houden. Hoe doe je dat? 
- Vermijd elke vorm van discussie waarin iemand de strijd met je aan wil gaan. Je kunt zeggen dat ieder zijn eigen waarheid heeft en dat het geen zin heeft om hierover discussie te voeren. Stap er op tijd uit, sluit het gesprek af. Hoe langer je in deze energie zit, hoe lager je eigen energie wordt. 
- Zeg tegen de ander, dat de aanname of het oordeel van hem / haar maakt dat je voelt dat hierdoor de verbinding met jou verbroken wordt. Dat gebeurt ook echt, maar de verbinding met jezelf wordt daarmee ook geblokkeerd. Reden te meer, om voor jezelf te zorgen en dit aan de ander kenbaar te maken. Niemand mag de verbinding met je hart verbreken, dat is zelfzorg nummer 1. 
- Wanneer iemand anders over jouw grens heen gaat, door te chanteren of te manipuleren is het belangrijk om direct de verbinding te verbreken. Blijf rustig en geef aan dat jouw grens is bereikt en dat jij op een later moment weer contact zal opnemen. Dat hou jij de regie en kun je wanneer je in rust bent en je hart geopend hebt opnieuw contact zoeken.  

Een trigger is dus een uitnodiging om naar binnen te keren. Wat hiermee bedoeld wordt is dat het gevoel en de gedachten die het bij je oproept iets zegt over jou. Het kan gaan over je kindertijd, het kan gaan over een latere periode. In feite is het een spiegel. 

Een aanvullende manier om de trigger los te laten is om je hoofd los te koppelen van je gevoel. Het gaat er om dat je de weerstand in je lijf voelt. Weerstand in je lijf voelen gaat over het waarnemen van energie. En daar koppel je abstracte woorden aan, zoals "ik voel een druk in mijn buik", "de energie voelt zwaar" en "dat wat ik voel past bij de kleur zwart". Op het moment wanneer je er concrete woorden aan geeft, dan ga je het labelen en wordt het iets van het hoofd. Woorden zoals eenzaamheid of dominantie, zijn typische woorden van het hoofd. Je lijf wil alleen maar voelen. Ga maar door de schaduw heen. Want dat is wat het is. Dualiteit gaat over lagere energie aankijken en transformeren naar hogere energie. Liefde, positiviteit, inspiratie, dankbaarheid zijn hierin bepalende woorden. 

Dark night of the soul 

Wanneer je geen grip meer lijkt te hebben op het leven, wanneer je wanhopig bent en er een diepe en intense vorm van angst omhoog komt, dat noemen we een dark night of the soul. Je staat dan met in een tunnel en hebt geen idee waar de uitgang is. Om je heen is het donker en het leven lijkt dan even uitzichtloos. Dit proces, deze fase, komt bij vrijwel alle tweelingzielen voor. Het is de fase waarin het ego voelt dat het aan terrein gaat verliezen. En wanneer het ego voor die tijd alles in je leven bepaalde, kan dat behoorlijk beangstigend zijn. 

Een dark night of the soul, donkere nacht van de ziel, is een tijdelijke fase. Er is licht aan het einde van de tunnel. Soms duurt de fase een week, soms kan het maanden duren. Het is belangrijk dat je de dark night of the soul ziet en dat je er voor waakt dat deze niet té diep gaat en ook niet té lang duurt. Wanneer deze te diep gaat kun je depressieve en destructieve gedachten gaan ervaren. Je bent dan op dat moment omringt met veel donkere energie. De donkere energie blokkeert je gevoel en de toegang naar je hart. Die donkere energie kan zo zwaar en laag zijn, dat je gekke dingen kunt gaan doen. Merk ze op tijd op en kom in actie. Een spirituele healing helpt je om donkere energie om je heen te verwijderen. Het maakt je proces iets lichter, iets minder zwaar. Je ontvangt dan weer nieuwe inzichten die je positieve energie geven. Wil je hier hulp bij, klik dan op onderstaande knop en verstuur de aanvraag. 

Contact opnemen

 

Een dark night of the soul duwt je naar de bodem van het leven. Daar waar je het leven heel even in twijfel gaat trekken. Het is de bedoeling dat je hier doorheen gaat en vooral dat je elke kwellende gedachte die naar boven komt gaat zien als een noodgreep van het ego om te stoppen met dit proces. Het ego is aan het sterven, probeer het als een overwinning te zien. Wanneer je de gedachten toe laat, dan laat je het ego winnen. Vermijd daarom elke donkere gedachte. 

Met name de mensen die veel denken in angst, onzekerheid, schuld en schaamte, die ervaren een dark night of the soul als heel intens. Je kunt er emotionele buien van krijgen en ook op fysiek vlak kun je ervaringen hebben. Heftige zweetaanvallen 's nachts bijvoorbeeld of intense nachtmerries. Je slaap kan verstoord raken, je eetpatroon ook. Alles wordt beinvloed door de gedachten die je uit balans willen brengen. Het ego is oersterk en die kracht hebben we hem zelf gegeven in ons leven. Willen we het ego nu aan de kant zetten, dan zal het ego terugslaan. Hij heeft zich niet zomaar gewonnen. Pas wanneer je ziet dat het een illusie is, dat er een wereld is die tegen jou probeert te strijden en dat die strijd gaat over donker en licht, dan kun je dit makkelijker bewaken. Wil je meer lezen over de dark night of the soul, klik dan HIER

Een dark night of the soul is bij uitstek geschikt voor het ego om je onder controle te houden. Er wordt dan maximaal donkere energie naar je toegestuurd. Dit gebeurt door de onzichtbare wereld Het is de bedoeling dat je die donkere energie de baas wordt.  

De dark night of the soul is overigens niet iets waar je voor kiest. Het is iets wat je overkomt. Je leven wordt wankel gemaakt door talloze gedachten waardoor je de grip op dit leven lijkt te verliezen. Even lijk je het gevoel te hebben dat je alles kwijt raakt in je leven en dat je er geen controle meer over hebt. Meestal gaat een wake up call vooraf aan een dark night of the soul. Het is een moment waarop je beseft dat je in het leven nooit controle hebt gehad. 

De spiraal van negativiteit en daarmee de intensiteit van een eventuele depressie kun je doorbreken als je er op tijd bij bent. Pas wanneer je er te lang in blijft hangen en niet weet wat je overkomt, geen begeleiding krijgt of informatie hierover kunt vinden dan kan het zijn dat je vast loopt. Je wordt dan als het ware apathisch voor alles en iedereen en zoekt naar ongezonde uitwegen om je beter te gaan voelen. Alles wat een afleiding in zich draagt en wat stofjes in jou opent die je fijner laten voelen zijn hierin een potentieel gevaar. Omdat het de weg is naar verslaving. Daarom is het zo belangrijk om drank en drugs te vermijden. Maar ook ongezond eten, extreem veel sporten, porno kijken zijn belangrijk om te vermijden. De ongezonde patronen dragen een verslaving in zich. 

Divine timing

Soms blijven tweelingzielen hangen in de duw- en trekfase. Ze kunnen buren zijn of collega's waardoor ze elkaar blijven tegenkomen. Vaak is het de vrouwelijke tweelingziel die er voor kiest om deze fase actief te houden. Ook al gaat dit ten koste van haar gezondheid, ze wil dolgraag voor haar tweelingziel zorgen en is bang dat hij haar zal vergeten. Ze zal er dan ook alles aan doen om het contact met hem in stand te houden. In feite is ze hierdoor grenzenloos geworden en accepteert ze veel te veel. Want hij zal haar geen duidelijkheid geven, omdat hij niet kan en wil kiezen. En hij zal blijven praten over zijn ex of huidige partner, waardoor hij haar het gevoel geeft dat hij deze mensen boven haar stelt. Ook zal ze genegeerd worden en ervaren dat haar tweelingziel soms ineens heel gesloten kan zijn. Het zijn tal van voorbeelden die het "lijden" van de vrouwelijke tweelingziel benadrukken. Ten koste van haar eigen energie blijft ze in zijn buurt. De mannelijke tweelingziel daarentegen vindt het "onbewust" wel prima. Hij ontvangt aandacht en daarmee energie van zijn vrouwelijke tweelingziel. Die energie voedt hem en daar voelt hij zich fijn bij. Waarom zou hij kiezen?  

Wat ik zie gebeuren is dat veel vrouwelijke tweelingzielen het doodeng vinden om de controle los te laten. Het loslaten van hun tweelingziel voelt als een sprong in het diepe, alsof ze geamputeerd worden. Het idee dat hun tweelingziel dan misschien wel een verbinding aan zal gaan met iemand anders verscheurt hen van binnen. Wat ze zich te weinig realiseren is dat door dit gedrag de harmonische union niet zal gaan plaatsvinden. Deze wordt uitgesteld. Wat ze zich ook te weinig realiseren is dat ze de weg bewandelen van zelf sabotage. Ze werken langzaam toe naar een moment waarin ze alle kracht kwijt zijn geraakt. Ze denken dat ze sterk genoeg zijn en onafhankelijk zijn van hun tweelingziel terwijl het tegenovergestelde het geval is. Omwille van jullie ziel, die jullie samen dragen, is het belangrijk dat er balans komt. Balans in de Yin en de Yang, in het vrouwelijke en het mannelijke. De vrouwelijke tweelingziel mag in haar kracht komen om dit mogelijk te maken. Vrouwelijke energie gaat over heling, gevoel, overgave, geduld, ontvangen en vertrouwen. Loslaten is het sleutelwoord om in deze energie te kunnen gaan stappen. De mannelijke tweelingziel staat in zijn kracht als hij kiest, als hij initatief neemt, als hij actie onderneemt. Hij is de energie van communicatie en van creatie.    

Het universum kent geen tijd. Tijd bestaat niet in de wereld van energie. Wanneer jij "besluit" om de union verder uit te stellen dan heeft het universum hier geen problemen mee. Dan zullen er een aantal "oude" cyclussen herhaalt gaan worden, net zo lang tot je de les begrepen hebt. En dit brengt ons bij de term "Divine timing". Het universum bepaalt wanneer je klaar bent voor union. Onze wil is zo sterk en "oude" patronen zijn zo diep geprogrammeerd in ons dat we in het tweelingzielenproces op verschillende momenten met de vuist op tafel willen slaan en roepen "en nu is het genoeg! Ik ben klaar voor union, ik wil nu union!" En ook op deze momenten zal je merken dat er geen union plaats vindt. Daarom is dit ook zo'n zwaar en moeilijk pad. Je breekt en breekt, totdat je jezelf er aan over geeft. Geduld wordt tot op de laatste druppel uitgeknepen. Het universum zegt, pas waneer jij je eigen leven leidt en je nauwelijks meer denkt aan je tweelingziel, dan zullen we hem op een onverwacht moment naar je toe sturen. Met andere woorden: Zo lang je nog een verwachting hebt, wordt de union uitgesteld. 

Divine timing gaat dus over de timing van de union. Mijn waarheid is dat het universum toe werkt naar een collectieve golf van unions. Er zijn veel signalen die ik op pik waaruit blijkt dat heel veel tweelingzielen naar een piekpunt gebracht worden. De lichtkracht die vrij komt als gevolg van een union is heel groot. Wanneer er wereldwijd heel veel tweelingzielen op hetzelfde moment in union komen dan kun je je voorstellen dat de lichtkracht ongekend groot zal zijn. Dat kan in mijn beleving niet ongemerkt voorbij gaan. Dit gaat gepaard met spektakel als een klap of een flits.  

Besef je daarom dat veel tweelingzielen op dit moment, net als jij, niet verder lijken te komen in het leven. Het voelt alsof iets je tegenwerkt, alsof je rondjes blijft rennen en hier niet uit komt. Veel tweelingzielen ervaren op dit moment een soort wanhoop, omdat iets je tegenhoudt of tegenwerkt. Het lijkt wel of tweelingzielen even in de wacht worden gezet, want het is te opvallend om zoveel gelijkenissen te horen. Het lijkt wel of de groep met tweelingzielen langzaamaan nog verder wordt uitgebreid, net zo lang tot het genoeg is. Totdat de klap kan komen. 

Het gaat er dus niet om wat jij wilt van het leven, maar wat het leven wil van jou. Je hebt een taak, een verantwoordelijkheid. Alle tweelingzielen hebben deze taak. Dat is je licht schijnen, zodat we naar een nieuwe aarde kunnen transformeren. Dat is de reden waarom jij geincarneerd bent. Deze taak vraagt om de focus te verleggen naar jezelf en je eigen energie bij jezelf te houden. Hoe veel je ook om je tweelingziel geeft. Je helpt hem door afstand te nemen, door hem los te laten. Wanneer jij je hart opent, omdat je in je vrouwelijke energie stapt, dan opent zijn hart ook. Zo werkt de verbinding. 

Wat houdt onvoorwaardelijke liefde in? 

Het tweelingzielenpad gaat over de weg naar onvoorwaardelijke liefde. Pas wanneer je onvoorwaardelijke liefde bent en dus compleet en volledig van jezelf houdt, kun je onvoorwaardelijk van al het levende om je heen houden. Andersom lukt dit niet, omdat je dan de kans loopt dat je jezelf weg cijfert. Je stelt jezelf ten dienste van de ander, je bent dan volledig afhankelijk van de ander geworden. Onvoorwaardelijke liefde vraagt om 100% zuiver denken, praten en handelen. Het vraagt om 100% bewustzijn op je ZELF. Alleen als je ten diepste eerlijk bent naar jezelf, kun je het pad van onvoorwaardelijke liefde afleggen. 
Onvoorwaardelijke liefde kent geen voorwaarden. Voorwaarden komen namelijk altijd voort uit het ego. In de onvoorwaardelijke liefde bestaat het ego niet, want het ego is er op uit om te oordelen. In de onvoorwaardelijke liefde bestaan geen oordelen. Daar vind je harmonie, vrede, liefde, vertrouwen, eerlijkheid en vriendelijkheid. 

Hoe kun je onvoorwaardelijke liefde zijn in de maatschappij van nu? Dit is een belangrijke vraag, omdat het antwoord op deze vraag verklaart waarom deze reis zo zwaar en intens is. In de maatschappij van nu kun je geen onvoorwaardelijke liefde belichamen. Daarvoor moet je jezelf afzonderen en afschermen. Het pad van onvoorwaardelijke liefde is smal. Het pad van de maatschappij van nu is breed. Je neemt dan dus afscheid van heel veel wat jou comfort en controle gaf. En daar is wilskracht voor nodig. 

Onvoorwaardelijke liefde is overgave
Wanneer je niets meer moet, geen voorwaarden meer hebt, wanneer er geen ego meer is: dan leef je in overgave. Overgave houdt in dat je vertrouwt op de leiding van het universum. Je hebt alle controle uit handen gegeven en bent je er van bewust dat er een levensopdracht ligt waar je naar toe wordt geleid. Je leert dat de leiding die je mag volgen gaat over liefde, positiviteit, inspiratie en harmonie

Onvoorwaardelijke liefde gaat over rust, reinheid, regelmaat
Deze drie aspecten brengen je bij onvoorwaardelijke liefde. Ze zorgen ervoor dat externe prikkels verdwijnen en dat je leven terug gebracht wordt naar eenvoud en soberheid. Dat is nodig, omdat het leven gaat over iets anders dan de afleidingen in de buitenwereld. De binnenwereld komt dan centraal te staan. 

Onvoorwaardelijke liefde gaat over vergeving
In de onvoorwaardelijke liefde bekijk je ieder mens vanuit de ogen van compassie. Iedereen in je leven, zelfs je grootste vijand, bekijk je met de ogen van liefde. Dat betekent niet dat je er mee om moet gaan. Het betekent dat elke gedachte bij wie dan ook liefdevol moet zijn. Boosheid komt niet voor in de wereld van onvoorwaardelijke liefde. Wat iemand jou ook heeft aangedaan, het is aan jou om die ander te vergeven. Wanneer je iemand vergeeft, is er geen boosheid of teleurstelling meer mee verbonden.  

Onvoorwaardelijke liefde gaat over de tegenwoordige tijd 
In de onvoorwaardelijke liefde zijn er geen gedachten die je aan het twijfelen brengen. Elke gedachte die er dan nog is, is geladen door het ego, en zal je sturen naar het verleden of naar de toekomst. Onvoorwaardelijke liefde vindt in het nu plaats, in het hier en nu. Want alleen dan kun je in overgave zijn. In het nu word je niet belemmert door gedachtenspinsels. In het nu ben je en accepteer je dat wat er is. In het nu is tevredenheid. 

Onvoorwaardelijke liefde gaat over dienstbaarheid
Wanneer je in overgave leeft, dan heb je er vertrouwen in dat je geleid wordt door een grotere macht. Sommige mensen noemen dit hun hogere zelf, anderen het universum. Je stelt jezef dan dienstbaar op. Op dat punt ben je niets meer. Je bent dan een kanaal of instrument waar de liefdevolle bron doorheen stroomt. 

Al het levende op aarde bekijk je vanuit liefde 
De manier waarop jij naar een ander kijkt, vertelt veel over jouw binnenwereld. Kun jij een ander nog steeds als liefdevol wezen zien, ook al heeft die ander jou pijn gedaan? Kun jij een crimineel die veroordeeld is tot levenslang nog steeds vanuit de ogen van liefde bekijken? Iemand vanuit liefde bekijken is iemand zien wie hij/zij in wezen is. In essentie komt het er op neer dat je bewust wordt dat we allemaal afkomstig zijn uit dezelfde bron. We zijn allemaal één. Wanneer je iemand met de ogen van negativiteit bekijkt, dan wijs je een aspect van jezelf ten diepste af. Hier ligt een link met je denkpatronen. Echter als je het denken uit zet, kun je dan alles om je heen vanuit liefde bekijken? Met ander woorden: zie je ieder wezen hier op aarde als een wonder. Ben je dankbaar voor de ogen die je hebt gekregen? Ben je dankbaar dat je zoveel kleuren om je heen kunt zien? Zie je dat alles en iedereen een weerspiegeling is van jouw ziel?  

Al je gedachten zijn gericht op liefde
Dat betekent dat je alleen nog liefdevolle gedachten hebt. Dit zijn positieve gedachten, motiverende gedachten, dankbare gedachten en compassievolle gedachten. Het zijn ook inspirerende gedachten. Alle gedachten die bekritiseren, oordelen of afwijzen die staan haaks op onvoorwaardelijke liefde. Wanneer je deze gedachten hebt, merk je dit op en corrigeer je jezelf. Op deze manier kun je het ego kleiner maken. Het ego zal blijven proberen om negatieve gedachten in je leven te brengen. Het is jouw bewustzijn die deze gedachten opmerkt en afwijst. 

Alles wat je zegt komt vanuit liefde
De woorden die je gebruikt zijn geladen met liefde. Dit betekent dat je in verbinding met de ander altijd stuurt op eenheid, vrijheid en liefde. Dat wat je zegt is oordeelloos en jouw waarheid. De ander is vrij om jouw waarheid wel of niet aan te nemen. Het ego is altijd op zoek naar dualiteit. Het ego gaat voor zwart-wit denken. Let daarom goed op wanneer je terecht komt in een discussie. Gaat de discussie over het verkennen van elkaars wereld, dan is dit inspirerend en dus gericht op liefde. Is een discussie gericht op gelijk krijgen, dan stap je hier uit. In de wereld van liefde heeft niemand gelijk. Iedereen is vrij in alles. Iedereen heeft een ander verleden, dé waarheid bestaat niet. 
Wanneer je in gesprek bent met de ander probeer je dan bewust te zijn van de woorden die je gebruikt. Het woord "moeten" geeft dwang aan. Dat is geen liefde. Wanneer je regelmatig jezelf naar beneden haalt of jezelf excuseert is dat een oordeel over jezelf en dus geen liefde.
Voel bij jezelf wat er gebeurt in een gesprek. Onhoud dat wanneer een ander niet in liefde is met zichzelf dat er dan spanning kan ontstaan. De ander wil graag projecteren en het beste wat je dan kunt doen is het gesprek beeindigen voordat de negatieve energie jouw hart gaat afsluiten. Bedank de ander liefdevol en geef aan dat het beter is voor jou om het gesprek niet voort te zetten. Alles staat of valt met zelfzorg in dit proces. 

Alles wat je doet komt vanuit liefde
Dit houdt in dat de acties die je in je leven onderneemt gericht zijn op liefde. Acties die ontstaan vanuit angst, die probeer je te vermijden. De acties die liefde omarmen zijn altijd geinspireerde acties. Alles wat in jouw beleving bijdraagt aan het welzijn van de mens of de aarde staat in verbinding met de liefde.
Hoe doe je dit op het werk? Wanneer je acties onderneemt vanuit ongeduld of bewijsdrang dan is dit een afwijzing naar liefde. Kun je jouw actie verbinden aan iets wat jou inspireert, kun je de actie zien in het verlengde van iets moois, iets waardevols, dan is het liefde. Een voorbeeld: Notulen opleveren kun je doen vanuit de drijfveer dat het een to do dingetje is wat moet worden afgevinkt. Dit is geen liefde. Notulen opleveren vanuit de gedachte dat je daarmee het bedrijf verder helpt en mensen tevreden maakt is wel liefde. Het gaat het dus om, om alle acties vanuit liefde te ondernemen. Het is de perceptie die je bij een handeling of actie hebt, wat maakt of de energie van liefde er mee verbonden is. 

De liefde tussen tweelingzielen is onvoorwaardelijk. Er zijn geen voorwaarden aan verbonden. Dit is ook een van redenen waarom veel mensen een tweelingzielenreis moeilijk vinden. Het is een kosmische verbinding die ook op dat niveau mag worden hersteld. 

Wanneer de vrouwelijke energie in union is met zichzelf wordt ze een magneet voor de mannelijke energie. Zij kiest namelijk onvoorwaardelijk voor zichzelf, zet zichzelf op de eerste plek, voelt haar innerlijke kracht en staat op dat moment in de ontvangende stand. De mannelijke energie, die dezelfde ziel deelt, kan dan niet anders dan ook voor zichzelf te kiezen en in zijn kracht te gaan staan. De mannelijke energie is initiatief nemend en dus zal hij de stap zetten richting de vrouwelijke energie. Union is mogelijk wanneer beide vanuit liefde kijken naar het nu en wanneer beiden het verleden achter zich hebben gelaten. In de union fase is geen ruimte meer voor oud zeer. 

Onvoorwaardelijke liefde is iets anders dan onvoorwaardelijk houden van. In de wereld van voorwaarden, de duale wereld, zijn mensen in staat om te roepen "ik hou onvoorwaardelijk van jou". Maar dit is iets anders dan onvoorwaardelijke liefde. Onvoorwaardelijke liefde is namelijk een staat van zijn. Het is een leefvorm, een instelling, een houding. Onvoorwaardelijk houden van is een typische opmerking van de aardse mens. De aardse mens die gehecht is aan de liefde. We kunnen namelijk met alle gemak roepen dat we onvoorwaardelijk van een ander houden, maar toch lelijk over die ander praten. We kunnen met alle gemak roepen dat we onvoorwaardelijk van iemand houden, terwijl we die ander op bepaalde momenten ook kunnen haten. Terwijl we ook in staat zijn om ontrouw te zijn. Terwijl we ook in staat zijn om die ander uit te lachen. Onvoorwaardelijk houden van is een gevoel van binnen waarmee je als een magneet naar die ander getrokken wordt. We denken dat dit onvoorwaardelijke liefde is, terwijl het juist een vorm van afhankelijkheid en hechting is.   

Tweelingzielen zijn emotioneel afhankelijk

De meeste tweelingzielen hebben in hun leven geleerd om te overleven. Hierdoor zijn ze zich gaan hechten aan patronen, mensen en dingen. Daar ligt een angst onder. Ze zijn bang om mensen of bezittingen kwijt te raken. Ze zijn bang dat ze het niet goed doen voor anderen. Ze hebben geleerd om zichzelf aan te passen aan de buitenwereld. Ze willen graag waarde toevoegen en vinden het fijn als er vrede is. Hierdoor zijn ze gaan pleasen, omdat ze niet beter weten. Dit voelt als de enige manier om mensen tevreden te kunnen stellen. 
Hierdoor zijn ze emotioneel afhankelijk geworden van hun omgeving. Zijn ze zichzelf vergeten en voelen ze zich pas goed wanneer hun omgeving zich goed voelt. Ze zijn zich gaan identificeren met de omgeving. Ze zouden willen dat het anders kon, maar hebben geen idee hoe. 
Tweelingzielen ontmoeten elkaar, omdat het tijd wordt dat ze los gaan komen van hun omgeving. Het universum wil ze helpen om een gezond volwassen persoon te worden die én grenzen kan bewaken én die tegelijk in liefde kan blijven met alles en iedereen. 
De ontmoeting met de tweelingziel schudt je wakker, omdat je ineens inziet dat échte liefde wel degelijk bestaat. En dat echte liefde gaat over gevoel, over een diep weten. Het gaat niet over je best doen en in de smaak vallen bij een ander. Het is een staat van "zijn". De ontmoeting brengt dit bewustzijn in beweging en dat is het begin van jouw groei naar onafhankelijkheid. In de bubbelfase ervaar je wat echte liefde is. In de fasen die daarna komen ervaar je dat het aardse leven een relatie tussen jullie beide onmogelijk maakt. 

Tweelingzielen reageren op elkaars energie. Is deze energie in balans, dan is er harmonie. De meeste tweelingzielen komen uiteindelijk terecht in een separatie. Dat is nodig, omdat de hechtingen en overtuigingen die dan nog in jou aanwezig zijn, te hardnekkig zijn. Deze moeten eerst worden afgebroken. Het afbreken van hechtingen en overtuigingen is een proces. Het gaat stapje voor stapje. En wat voor jou geldt, geldt ook voor je tweelingziel. Want tweelingzielen doorlopen dezelfde levenslessen. Welliswaar in een andere context, maar de lessen zijn identiek. Wanneer jij emotioneel afhankelijk bent van anderen dan is je tweelingziel dat ook.

In de wereld van 3D, de Matrix, de wereld van het ego zijn álle mensen afhankelijk. Dat komt, omdat we allemaal verslaafd zijn aan het ego. De verslaving is zo hardnekkig dat veel mensen het niet eens in de gaten hebben. Ze vinden het volledig normaal. Je kunt dit vergelijken met een kind wat opgroeit in de natuur, tussen de wilde dieren. Dit kind leert dat het normaal is om in geluiden te communiceren. Het ontwikkelt andere eigenschappen dan het kind wat opgroeit in een stad. Door onze opvoeding hebben we een blinde vlek ontwikkeld, die bij de meeste mensen alleen geopend kan worden iets heel veel impact heeft op hun leven. Een wake up call. De ontmoeting met je tweelingziel is als een wake up call en gaat jou helpen om je bewustzijn verder te openen.

Hetzelfde geldt voor de emotionele afhankelijkheid. De meeste tweelingzielen dragen dit als een diepgewortelde overtuiging in zich zoals "ik durf niet alleen te zijn", "ik kan niet zonder hen" of "ik ben een mislukking alleen, ik heb anderen nodig". Is een tweelingziel opgegroeid in een toxisch gezin dan heeft zijn vader of moeder of hebben beide ouders op verschillende manieren laten merken dat zoon of dochter er niet toe deed. En door manipulatie en intimidatie hebben ze het kind zover gekregen dat het precies deed eden wat vader of moeder zei. Het manipulatieve gedrag van vader en/of moeder vindt vaak onbewust plaats en komt ook weer voort uit hun eigen jeugd. Het is een vorm van aantrekken en afstoten wat er gebeurt en door de loyaliteit van het kind vindt er dan verwarring in hun hoofd plaats. Ze weten niet goed meer wat ze aan vader of moeder hebben en of het nu liefde of haat is, maar omdat er loyaliteit is komen ze telkens weer terug bij hun ouders. Het is karma wat van ouder op ouder wordt doorgegeven.     

De emotionele afhankelijkheid loopt als een rode draad door hun leven en de liefdesrelaties zijn hier ook allemaal op gebaseerd. Het is de blinde vlek waarmee ze hun bestaan voortzetten. Pas wanneer ze gaan inzien dat een blinde vlek ook kan worden losgelaten, wordt er een nieuwe weg geopend.  

Tweelingzielen veranderen van overleven naar leven

Tweelingzielen, en eigenlijk geldt dit voor alle mensen, zijn opgegroeid in een maatschappij waar mannelijke energie centraal stond en staat. Dit houdt in dat heel veel vrouwen geleerd hebben om te gaan leven vanuit mannelijke energie. Dit patroon zagen ze bij hun moeder en bij hun grootmoeder. De vrouwen hadden het meestal voor het zeggen in huis, namen initiatief, het waren sterke leiders met verbale kracht. Tenminste, dit was bij veel huishoudens zo. Vrouwelijke energie werd genegeerd, omdat je moest overleven. De angsten in de buitenwereld waren te groot om in rust en vertrouwen te blijven. Angst voor buitensluiting, voor afwijzing, voor de dood. Je bent hiermee opgegroeid en zo ook geprogrammeerd.   
De onzekerheden en overtuigingen die je bij je draagt, dat ben jij niet. Je bent dus ook weer in staat om dit los te laten.  
De gedragspatronen die je daaruit hebt ontwikkeld zijn de "oude jassen" die voor comfort en veiligheid zorgen. Het is de voorspelbaarheid van ons leven waarbinnen we ons graag bewegen. Wat velen niet weten is dat deze voorspelbaarheid je weg houdt van wie jij werkelijk bent. Er is een weten in jou aanwezig die roep dat dit niet het leven is wat je graag wilt. Je ervaart gaandeweg steeds meer en vaker onrustige gevoelens. Dat knagen in jou wil jou iets vertellen. Je zou kunnen zeggen dat het je ziel is die roept.

De "oude jassen" in ons leven hebben ons geholpen om te overleven. We hebben ze aangetrokken, zodat we geaccepteerd werden door de buitenwereld of om de pijn die in onszelf niet te hoeven voelen. Doordat je al deze jassen hebt aangetrokken, heb je je als het ware aangepast aan de buitenwereld. Daarmee ben je gaan overleven in plaats van gaan leven. En door te overleven hoef je minder te voelen en zijn het de bevestigingen en waarderingen van buitenaf die jou het gevoel van bestaansrecht geven. Ondertussen is het een vorm van lijden geworden, je rent jezelf compleet voorbij. De programmeringen en systemen die in ons leven zijn opgelegd hebben er voor gezorgd dat je hoofd actief werd. Zonder je hoofd kon je niet overleven. In plaats van te vluchten voor het leven wat bij jouw wezen past, kies je voor vrijheid, eenheid en liefde. Dit verlangen zit in ieder mens. Het is onze natuurlijke staat van zijn: vrijheid, eenheid en liefde. De manier om hier te komen is door jezelf te verloochenen. Jezelf is het ego, is een gemaakte identiteit die vooral denkt en 100% bezig is met hoe en wat de buitenwereld denkt.  

Een tweelingzielenreis gaat over onafhankelijk worden van alles en iedereen door je verantwoordelijkheid te nemen voor alles in het leven. Het gaat over onvoorwaardelijk liefhebben.

Een tweelingzielenrelatie leert jou dat je in dit leven eerst moet sterven, zodat je nooit meer hoeft te sterven. De angst om te sterven mag namelijk in het leven overwonnen worden. Het gaat er om dat je gaat doorzien dat angsten niet bestaan. Angsten zijn een illusie, gecreeerd door het hoofd. Pas wanneer je je eigen Godsvonk, jouw kracht, hebt ontdekt en omarmt zullen alle angsten verdwijnen. Angsten zijn een trigger, een boodschap, die jou vertellen dat je werk te doen hebt. Innerlijk werk. De afleidingen in het leven zorgen ervoor dat angsten in stand blijven. Of het nu televisie of school is, alles is er op gericht om je hoofd actief te houden. Dit zijn programmeringen, net als de waarden en normen die je van je ouders hebt meegekregen. Dit alles is niet jouw waarheid, maar opgelegd en door jou aangenomen. Een opmerking die hier vaak gegeven wordt is "het hoofd moet ook aan staan, anders kun je je werk niet doen. De maatschappij is nu nog zo ingericht." Deze opmerking gaat alleen op als je er in gelooft. 

Wil je meer lezen over hoe je deze reis kunt overleven? Klik dan HIER

Welke signalen duiden er op dat ik in union ben? 

Je bent blij met je leven, ook al is er geen fysieke union met je tweelingziel. Je hebt je eigen leven op orde, bent ondernemend en neemt voldoende tijd voor jezelf. Alles is goed in balans. Je hebt een helder bewustzijn op je innerlijke wereld en op de uiterlijke wereld. Je laat je energie niet meer naar beneden halen en ziet elke dag als een geschenk. Blijdschap overheerst in je leven.

Tegenslagen die je voorheen als negatief ervaarde, ervaar je nu als een gebeurtenis waar een betekenis aan gekoppeld kan worden. Deze betekenis heeft altijd als doel om je verder te ontwaken. Iedere tegenslag of gebeurtenis is dan ook een cadeau van het universum en wordt altijd ook weer opgelost. Je ervaart elke situatie in je leven dan ook als een momentopname wat geen enkele invloed heeft op je gemoedstoestand. Je bent en blijft positief. Niet, omdat je dat wilt, maar omdat het gebeurt. Je bent één met het leven, één met de bron. 

Je intuitie vertelt je wat juist is, wat resoneert met jou en wat jij dus als waarheid wilt aannemen. Dat wat in de buitenwereld als waarheid verkondigd wordt of wat waarheid lijkt neem je niet als vanzelfsprekend aan. Je intuitie is leidend in het maken van keuzes en het ondernemen van actie. 

Je leeft van dag tot dag. Elke dag is voor jou een nieuw geschenk en daar ligt je focus op. Je bent in staat om elke dag vanuit overgave te leven en om te genieten van alles wat zich op die dag voor doet. Je onderneemt vanuit inspiratie en accepteert het wanneer de dag ineens een andere wending krijgt. Iedere dag beleef je bewust. Dat wil zeggen dat je vertraagt en observeert. Alle indrukken laat je met plezier binnen komen. Alles zie je als een geschenk of boodschap. Gaandeweg de tijd zal je gaan merken dat je van minuut tot minuut gaat leven. Het leven wordt steeds intenser en mooier. 

Het verleden heeft geen plek meer in je leven. Dat houdt in dat het je gemoedstoestand niet meer uit balans kan halen. Wat er tussen jou en je tweelingziel is gebeurt, is verleden tijd. Het ego heeft geen plek meer, dat masker heb je afgezet. Je weet dat wat er gebeurt is heeft gezorgd voor healing en groei en daar ben je je tweelingziel en het universum dankbaar voor.  

Je gevoelswereld is primair, je denken is secundair. Dit merk je doordat je overdag meer meer gefocust bent op hoe je je voelt, dan op wat je denkt. Je neemt waar hoe je je voelt. Wanneer je gevoel negatief wordt, dan besteed je aandacht aan je gevoelswereld. Je laat je gevoel je denken en daarmee je handelen niet meer beinvloeden.  

Wanneer weet ik of union met mijn tweelingziel er aan komt?

Union met je tweelingziel gaat over divine timing. Union met je tweelingziel gaat over harmonische union en dat houdt in dat beide in onvoorwaardelijke liefde zijn. Het komt er op neer dat beide tweelingzielen het aardse leven hebben losgelaten, ze zijn er van onthecht. Wanneer je onthecht bent van het aardse leven, dan laat je je leiden door een bovennatuurlijke kracht. De een noemt dit je hogere zelf, de ander het universum of de bron en weer een ander God. Het gaat er om dat je in het proces naar union alle gevoelsluiken bent gaan openen en dat het negatieve of ongezonde denken volledig is getransformeerd. Je bent dan gegroeid van de derde dimensie naar de vijfde dimensie. In de vijfde dimensie leven mensen vanuit dienstbaarheid. Er is daar geen strijd of macht en ook geen hebzucht of onzekerheid. In de vijfde dimensie is het lichtlichaam om je heen gevormd en ben je in staat om door de sluiers van het leven heen te kijken. Het leven op aarde is nu nog ingericht op de derde dimensie. De vijfde dimensie gaat over een nieuwe aarde en die is in wording. En het is aan tweelingzielen om daarin pioniers te zijn. Divine is bezig om zoveel mogelijk tweelingzielen klaar te stomen om de vijfde dimensie te kunnen betreden. Union zal dan ook naar verwachting plaats gaan vinden via waves, ofwel via collectieve golfbewegingen. Betekent dit dan dat er nu nog geen tweelingzielen in union zijn? Dat klopt, er zijn op dit moment nog geen tweelingzielen in harmonische union. 

In het verleden zijn er al verschillende voorspellingen geweest dat een collectieve union er aan komt. Dit zijn vormen van bijgeloof waardoor veel tweelingzielen elke keer opnieuw een teleurstelling te verwerken hadden. Wat de voorspelling ook is, je kunt voor jezelf na gaan hoe ver je ongeveer in je proces bent. Het is belangrijk om jezelf te realiseren, dat jij met je menselijke brein slechts een beperkte toegang hebt tot wijsheid en intelligentie die er in de kosmos is. Daar waar jij denkt dat je klaar bent voor union, ziet divine nog verschillende aspecten die jou blokkeren om toe te treden in de vijfde dimensie. Veel mensen zijn onwetend over diepgewortelde overtuigingen en over de complexiteit van familiekarma wat jij als tweelingziel uit de vele generaties voor jou nog op mag lossen. De weg naar union is smal en dat houdt in dat je er veel voor op geeft. En toch word je hier ook in geleid, omdat veel tweelingzielen ervaren dat ze op afstand komen te staan van hun omgeving. Mensen begrijpen ze niet meer en ze kunnen ook niet hun verhaal delen. En wanneer je je verhaal dan wel deelt, dan gaan mensen er over oordelen of ze gaan zich zorgen maken. Het zijn allemaal aardse manieren om tweelingzielen te stagneren in hun groei. Want hoe aardser het leven is, hoe meer een tweelingziel stil komt te staan. 

Wanneer ben je onderweg naar union? Waar kun je dat aan merken of zien?    

De tweelingzielen reis leert je dat zelfliefde gaat over de liefde voor je ziel. Het is de weg naar binnen in plaats van naar buiten. Zelfliefde gaat over voelen en één zijn met je ziel door in stilte te zitten en door creatieve werkvormen toe te passen. Tweelingzielen die de reis naar binnen hebben afgelegd zullen gaandeweg meer en meer lichamelijke sensaties gaan ervaren. Deze sensaties zijn belangrijk, omdat het aangeeft dat het lichtlichaam sterker en sterker aan het worden is. Het lichtlichaam is nodig om in de vijfde dimensie meer te kunnen zien, horen en voelen dan dat we nu kunnen. Met lichamelijke sensaties bedoel ik tintelingen in je lichaam en dan met name in je handpalmen, onder je voeten, op je borstkas en op je kruin. De tintelingen op je borstkas kunnen ook aanvoelen als hartkloppingen of als een bepaalde druk. Dit is in de tweelingzielenreis een volkomen normaal gevoel, dat juist een positieve betekenis heeft. Ook kan het zijn dat je een piep in één van je oren hoort en ook dat is een positieve ontwikkeling.  

Behalve de lichamelijke sensaties zie en ervaar je elke dag veel tekens. Liedjes die gaan over union, berichten op social media die gaan over union, duivenparen, vogels die blij en opgewonden om je heen fladderen, je ziet veel witte vlinders vliegen en je ziet veel meer verliefde stelletjes om je heen dan je normaal gesproken ziet. Ook zwangere vrouwen zijn een teken en natuurlijk heel veel dubbele getallen. Je ziet veel vaker dan normaal het getal 11, 111 en 1111. De 1 staat voor een nieuw begin. En ook kun je het getal 555 zien wat staat voor een verandering. De 222 is eveneens een indicatie dat union dichtbij is. 000 betekent dat het universum voor je zorgt, dit geldt ook voor het getal 444. Zie je oplopende cijfers, zoals 1234 dan betekent dit dat er beweging en vooruitgang is. Alles komt nu in een stroomversnelling. Focus niet alleen op de cijfers, want dubbele cijfers betekenen ook dat je op je ascensiepad zit. Met andere woorden: dat je spiritueel aan het groeien bent en dat het universum je steunt.
Andere boodschappen die je kunt gaan zien zijn: 
- daar waar je ziet dat aan de weg wordt gewerkt: dit is een indicatie dat de weg vrij wordt gemaakt voor jullie
- dar waar aan de weg wordt gewerkt betekent dit ook dat alles nu naar de oppervlakte gebracht wordt. Alles wat onzuiver is of niet klopt. 
- bladblazers geven aan dat de weg wordt vrijgemaakt voor jullie
- huizen die in de steigers staan of je ziet dat er steigers worden opgebouwd. Dat betekent dat een nieuw leven gaat ontstaan, er wordt gerestaureerd / een nieuw begin
- je merkt dat je zin hebt in schoonmaken, nieuwe spullen wilt kopen, je huis verven enz. De energie helpt jou om je voor te bereiden op een nieuw begin
- je begint aan iets nieuws in je leven. Een nieuwe baan of een nieuwe hobby. Je zit in de energie van een nieuw begin
- daar waar jou opvalt dat mensen aan de tuin werken, dat wegen aangeveegd worden, bomen gesnoeid worden, word jou verteld dat een frisse start in zich is
- daar waar je meer dan normaal mensen ziet lopen met reiskoffers wil dit zeggen dat iemand zijn koffers aan het pakken is
- pijn aan je tanden, een bloedneus, verstopte neus, lipbijten, droge hoest duidt er op dat je tweelingziel op het punt staat om een beslissing te nemen
- heb je last van een plotselinge droge hoest, dan betekent dit dat je tweelingziel angsten aan het loslaten is
- zie ergens een bij, een regenboog of zie je een unicorn dan duidt dit er op dat er wonderen op je pad komen
- zie je ineens opvallend veel zwangere vrouwen dan duidt dit op een nieuw begin
- zie je ineens opvallend veel verliefde stelletjes in je omgeving of parende dieren dan duidt dit op een romantische liefde die er aan komt
- de liedjes die je hoort gaan over het vieren van de liefde, over samen oud worden. Je wordt vrolijk van deze liedjes, ze geven je energie
- zie je opvallend veel hartjes op de weg, in tijdschriften, in de natuur, dan geeft dit aan dat er een ware liefde is voor jou
- je ervaart veel wind om je heen: the winds of change
- veel regen is het teken van reiniging
- overvliegende vliegtuigen geven aan dat grote afstanden in één keer overbrugd worden 

Het gaat er om dat iets je spontaan opvalt. Wanneer je op zoek gaat naar boodschappen, dan heeft het niet die uitwerking en betekenis die je er graag bij wilt. Wanneer je in het nu leeft, ben je verbonden met je essentie en dan kunnen tekens zich gaan manifesteren. In het nu heb je geen doel voor ogen, in het nu ben je aanwezig en accepteer je dat alles wat op je pad komt een positieve betekenis heeft. 
Bovenstaande is dus een kleine samenvatting van mogelijke boodschappen die in de unionfase tot je kunnen komen. Er zijn nog veel meer voorbeelden te noemen.  
Je ervaart in deze fase dagelijks dat je in de union energie beweegt. Er hangt een bepaalde opwinding. Daar komt bij dat je de energie van je tweelingziel meer en meer kunt voelen. Alle fysieke symptomen die je spontaan voelt in je systeem, kunnen met je tweelingziel te maken hebben. Vaak bevatten deze symptomen een spirituele boodschap. 

Union is als een bovennatuurlijk verschijnsel. Beide tweelingzielen weten dan dat het moment is aangebroken. Het is vergelijkbaar met het zien van een visioen of het dromen over dé ontmoeting die bovennatuurlijk werkelijk is. 

Algemene tips op je tweelingzielenreis

1.Het kan je helpen in dit proces om met je tweelingziel te delen dat je vermoedt dat jullie tweelingzielen zijn. Hierdoor kun je hem/haar bewust maken van de reis en kan ook bij hem/haar wat verwarring worden weggenomen. Het is dan aan hem of haar om hier meer over te gaan lezen. Op een later moment kun je hier nog eens met hem/haar over spreken. Het verbindt jullie, het maakt de band sterker.   
2.Krijg voor jezelf helder waar je vrolijk van wordt, wat jou inspiratie geeft, waar jij energie van krijgt in het leven. Schrijf dit op een blaadje, zodat je daar altijd naar terug kunt grijpen wanneer het even tegen zit.
3.Zorg ervoor dat je gevoelens van ongeduld, schuld, jaloezie, wrok, boosheid en slachtofferschap gaat aankijken en loslaten. Dit zijn ongezonde gevoelens die negativiteit in zich dragen. Deze gevoelens hebben met jouw eigen wonden uit het verleden te maken. Het zijn in feite allemaal triggers. Meer over triggers lees je HIER
4.Zorg ervoor dat je je tweelingziel uiteindelijk als een zelfstandig krachtig wezen gaat zien. Iemand die zijn / haar eigen pad bewandelt en heel goed weet wat hij / zij nodig heeft om compleet te worden. De tweelingzielenreis gaat over onafhankelijkheid. Jouw tweelingziel moet zijn/haar eigen pad bewandelen. Daar mag en kan jij niets in betekenen. 
5.Ben er van overtuigd dat je twin naar je toe komt. Maar verwacht niets
6.Zie de tekens van het universum onderweg als een fijne ondersteuning, maar hang hier niet teveel aan vast. Dubbele getallen en synchroniciteiten willen zeggen dat je goed bezig bent, dat je precies daar bent waar je moet zijn. Ze zijn er voor om je aan te moedigen
7.Wanneer je in separatie bent, bedwing jezelf dan om niet nieuwsgierig te zijn naar je tweelingziel. Ga dus geen profiel foto checken op social media. Nieuwsgierigheid is een vorm van controle. Het zorgt ervoor dat je meer met hem bezig bent, dan met jezelf
8.Houd je gedachten in het hier en nu. Denk niet na over zijn of haar leven, waarom hij of zij iets gedaan heeft of wat hij/zij dagelijks doet. Hou je gedachten op je eigen leven en richt je op het hier en nu. Iedere vorm van analyse over je tweelingziel is een vorm van controle en dat is nu juist wat je mag gaan loslaten.
9.Ben zuiver in wat je doet en probeer niets te forceren of te manipuleren. Met andere woorden: wanneer je een bericht plaatst op social media doe je dit niet om indruk te maken op je tweelingziel  
10.Hoe minder je met je tweelingziel bezig bent, hoe beter. Omdat het je uit balans brengt. Je kunt niet samen zijn en dan is aan die ander denken alleen maar een kwelling 

De tweelingzielenreis vraagt om wilskracht en focus  

Wanhoop, verdriet, ongeduld, frustratie, verwarring en uitputting........dit zijn veelgehoorde termen tijdens de tweelingzielenreis. De reis is zwaar. Niemand weet wat het eindpunt is, niemand weet hoe lang de reis gaat duren. Er zijn tweelingzielen die al meer dan tien jaar bezig zijn en er zijn er die pas sinds kort hun tweelingziel hebben ontmoet. Iedere reis is uniek, maar voor iedereen is de reis even zwaar. Alles wat nog niet in onvoorwaardelijke liefde is wordt blootgelegd op de reis. En dat wat blootgelegd wordt vreet aan je en voelt als een kwelling, omdat precies datgene tussen jou en je tweelingziel in staat. Alles wat nog niet in onvoorwaardelijke liefde is duwt jullie van elkaar af. En dat komt, omdat de energie van iedere tweelingziel bepalend is voor de verbinding die ze samen ervaren. Is de energie hoog en in balans, dan is er harmonie en zijn ze samen. Is de energie laag en uit balans, dan rent één van de twee weg. Tweelingzielen kunnen geen aardse relatie hebben  zoals we dit in ons leven gewend zijn geweest. Tweelingzielen die wel een aardse relatie aan gaan hebben te maken met kwellingen en tegenwerkingen. Ervaar je dit niet, dan zijn jullie geen tweelingzielen. 

De vrouwelijke energiedrager zal een zwaardere weg af moeten leggen dan de mannelijke energiedrager. Dit noemen we ook wel de weg van de hoge priesteres. De vrouwelijke energiedrager, ofwel vrouw, mag eerst onafhankelijk worden door te onthechten. In dit proces merkt ze dat ze meer op afstand komt te staan ten opzichte van haar sociale omgeving. Ze zal ook gaan merken dat het voelt als een eenzaam pad, omdat ze haar verhaal met vrijwel niemand kan delen. Dat kan zijn, omdat haar omgeving er niet voor open staat of, omdat de verbinding met haar tweelingziel te complex is. Het kan zijn dat ze nog gebonden is ofdat hij nog gebonden is. Deze gevoelens van eenzaamheid zal de mannelijke tweelingziel op zijn manier ook ervaren.  Het is een weg waarin je meer en meer tot de conclusie komt dat dit gaat over alleen zijn, ofwel al-één zijn. Je ben op het spirituele pad terecht gekomen. Niet om eenzaamheid te gaan ervaren, maar om los te breken van alle hechtingen. Het universum dwingt je om alles wat als "normaal" voelt los te gaan laten. Iedere vrouwelijke tweelingziel wordt door haar mannelijke tweelingziel gezien als een godin. Hier mag ze zelf in gaan geloven door haar unieke eigenschappen te gaan ontdekken en omarmen. Een godin staat alléén bovenaan de troon, op eenzame hoogte. Niet vanuit ego of trots, maar vanuit kracht. Vrouwelijke tweelingzielen werken samen met anderen zonder zichzelf in een ander te verliezen. Tweelingzielen zijn de pioniers van de nieuwe aarde. De nieuwe aarde, daar waar de vijfde dimensie is en waar iedereen in onvoorwaardelijke liefde leeft. Daar waar harmonie is, daar is de tweelingziel verbonden met alles en iedereen. De unieke eigenschappen van de vrouwelijke tweelingziel kun je alleen ontdekken wanneer je jezelf afzondert, wanneer je tijd alleen door brengt. Zonder prikkels van buiten, zonder meningen en afleidingen. Daarom ook worden vrouwelijke tweelingzielen als vanzelf afgezonderd. Zoek je nog steeds een ideale combinatie tussen afzondering enerzijds en aards genieten anderzijds, dan zal het proces langer duren. Iedereen doet het op zijn/haar manier en word tegelijk stevig aangemoedigd door het universum. 

De belangrijkste boodschap is: Houd vol. Hoe moeilijk de momenten ook zijn, hoe verdrietig en eenzaam je jezelf ook voelt. Hou vol. Er komen betere tijden aan. 

De tweelingzielenreis en jouw roeping  

Tweelingzielen worden klaargestoomd om een belangrijke bijdrage te leveren aan het ontstaan van de nieuwe aarde. Je hebt een Goddelijke missie. Ik? Ja, elke tweelingziel heeft een Goddelijke missie. En om deze missie te kunnen gaan leven moeten ze één worden met de Goddelijke bron en dat is de puurste staat van liefde. Liefde kent geen hoofd en daarmee geen controle, ongeduld, angst of wantrouwen. Liefde is de hoogste vorm van energie die denkbaar is. En om hier te komen ga je door een proces heen. Dit proces is vergelijkbaar met een ego-dood. Het is een proces van uitzuiveren. Je moet door gevoelslagen heen om bij je Godsvonk uit te komen. Sla je de gevoelslagen over, omdat je de liefde via mentale kracht wilt manifesteren, dan ben je niet in lijn met hoe het universum de tweelingzielenreis bedoeld heeft. Dit proces vraagt om je leven 180 graden te keren. Het is een heftig proces, maar onvermijdelijk. In feite heb je geen keus, je wordt op verschillende manieren gedwongen om je hoofd te laten hangen. Jouw tijd om te veranderen is aangebroken. 

Het is voor tweelingzielen en dan met name de vrouwelijke tweelingziel, belangrijk om het sterfproces als eerste te doorlopen. Je wordt naar de allerdiepste pijnlagen geleid. In dit proces kun je de hemel en de hel naast elkaar ervaren. De hemel die staat voor het ultieme Goddelijke samenzijn, het hemelse gevoel dat je kunt hebben wanneer het leven in een flow gaat en je dankbaar bent voor alles wat op jouw pad komt. De hemel is het contact met je tweelingziel en op de momenten dat hij bereikbaar is omarm je dit gevoel en is het opnieuw een bevestiging voor je dat dit klopt, dat de verbinding klopt. Daarnaast ervaar je de hel, omdat die staat voor de rauwe afscheidingspijn, de diepe eenzaamheid en het verscheurde gevoel van afwijzing en machteloosheid. Juist in dit proces zit jouw heling, jouw weg naar eenwording. De pijn nodigt je elke keer weer uit om terug te gaan naar je basis, naar jouw kern. In deze basis leer je hoe je jezelf volledig kunt onthechten van alles wat zich vanuit de persoonlijkheid nog wil hechten aan iets of iemand buiten jezelf. Het heilige huwelijk zoals ze dit noemen, zit in jou en wordt in jou gevormd. Het heilige huwelijk bestaat uit het helen en omarmen van de gezonde mannelijke- en vrouwelijke energie. Deze weg is loodzwaar, omdat er een herhaling in lijkt te zitten waar je soms maar niet uit lijkt te komen. Een herhaling van dezelfde patronen. Of een herhaling van dezelfde situaties. Het zijn de ups en de downs die telkens weer uit dezelfde hoek lijken te komen. Net zolang tot je het begrepen hebt, tot het geheeld is. Tot je niet meer duwt of trekt, tot je niet meer eindeloos lang huilt, tot je niet meer boos weg rent of de ander blokkeert. Aan het einde van de reis sta je in je kracht en weet je wat de bedoeling is. Daar weet je hoe belangrijk liefde is en dat de rest een illusie is. Je roeping heeft alles te maken met het belichamen van de vrouwelijke energie. Want vrouwelijke energie gaat over situaties kunnen doorzien, door andere zintuigen in te zetten dan de aardse zintuigen. Vrouwelijke energie gaat over uitstraling die andere mensen als vanzelf bindt, omdat de uitstraling oprecht, zuiver en eerlijk is. En, omdat de uitstraling gaat over liefde.     

Het omarmen van je roeping is voor de vrouwelijke tweelingziel essentieel in het tweelingzielenproces. Want die roeping vraagt om toewijding. Deze toewijding gaat als vanzelf in ontstaan wanneer je ervaart dat het universum je op allerlei manieren je aan het begeleiden is. Soms zijn gebeurtenissen zo verbazingwekkend dat je weet dat er een sturing plaatsvindt. Je gidsen en engelen en ook dierbare overledenen doen er alles aan om jou op het pad van deze roeping te krijgen. 

Een tweelingzielenreis brengt je bij je gave en levensopdracht. Je onthecht je van het aardse leven en focust je op je roeping. 

Een tweelingzielenreis leidt tot het belichamen van je hogere zelf en activeert je roeping. In het belichamen van je hogere zelf heeft het ego geen enkele functie meer. Alles wat je dan nog doet komt vanuit inspiratie en liefde.

Dit pad vraagt van jou om boven alles te gaan staan wat niet liefdevol is. Het houdt in dat je het donker geen vat meer op je laat hebben. Dit doe je door in je eigen licht te gaan staan en door te geloven in jouw kracht. Wanneer jij in staat bent om jezelf leeg te maken, zodat de Bron door jou heen kan werken dan ben je er. Dan heeft liefde zich volledig in jou ontwaakt. Het donker is dan slechts nog een reminder voor de onvoorwaardelijke liefde. Ben je onvoorwaardelijke liefde, dan heeft het donker geen grip meer op je. 

Hoe ziet jouw roeping er in de praktijk uit? 

Dat kan verschillend zijn. Er zijn hierin geen grenzen, omdat liefde geen grenzen kent. Daar waar jij je thuis voelt, in dat werkveld mag jij je liefde gaan inzetten. Soms doen tweelingzielen dit samen door samen te werken. Dit zijn uitzonderingen, want meestal is het de vrouwelijke tweelingziel die een roeping heeft. Sommige tweelingzielen liften anderen op door gewoon te "zijn" in het leven . Soms kiezen ze voor een spiritueel beroep, om bepaalde spirituele gaven de ruimte te geven. 

Jouw lichtlichaam zal richting union om jou heen gaan vormen. Dit lichtlichaam raakt als vanzelf de mensen in jouw omgeving. Daar waar jij in je leven misschien niet gezien werd, gaan mensen je nu zien. Je zal merken dat mensen graag in jouw licht zijn, dat ze graag om je heen zijn. Ze voelen rust, lichtheid en vertrouwen. Wanneer jij de hoogste staat van liefde bereikt hebt, kun je met jouw licht andere mensen gaan ontwaken. En dat is nodig om de aarde naar een hogere energie te transformeren. 

Tweelingzielen zijn de pioniers van de nieuwe aarde

Tweelingzielen zijn de grondleggers, pioniers, van de nieuwe aarde. Dat wil zeggen dat zij de energie neerzetten die nodig is om de nieuwe aarde te doen kantelen. Om te komen tot een aarde waar harmonie een vanzelfsprekendheid is, waar geen veroordelingen meer zijn, waar geen angsten zijn, geen schuld en geen schaamte. Het lijkt nog zover weg, maar het is dichterbij dan je denkt.  

Er zijn tweelingzielen die zich afvragen waarom sommige mensen als vanzelf het geluk in hun schoot geworpen krijgen terwijl deze tweelingzielen het werk moeten verzetten. Dat komt, omdat voor tweelingzielen het ultieme is weggelegd. Het ultieme van een harmonieuze relatie, overvloed en geluk. Het is het hoogst haalbare leven op aarde, omdat het aardse daarmee overstegen wordt.  

De Nieuwe Aarde gaat niet over een kasteeltuin waarin we allemaal in vrede gaan leven. De Nieuwe Aarde gaat niet over een aardse leefvorm waarin geld niet meer zal bestaan of waarin er nooit meer uitdagingen zullen zijn. De Nieuwe Aarde gaat over een verandering in de mens. We transformeren naar de vlinder die we altijd zijn geweest. Daarvoor wordt het Goddelijke deel van ons, in ons, geactiveerd. Dit doen wij niet, dit gebeurt in de energie. God heeft hierin de leiding, moeder aarde schoont op. Het ego gaat van het toneel verdwijnen en daarmee alle negativiteit die we ooit in ons hebben gedragen. Het evenwicht wordt teruggebracht. Het evenwicht in ons en om ons heen. 
Het ego dat gericht is op veiligheid, status, macht, boosheid, angst, schaamte en schuld. Het ego dat zich vastklampt oude patronen die verwachtingen in stand houden. Het ego dat via geraffineerde kleine gedachten je probeert uit balans te brengen, zodat je emoties gaat ervaren. Het ego dat er op uit is om je neer te sabelen, zodat je de hele dag dieper weg zakt in verdriet. 

Het Goddelijke aspect in de mens is vrouwelijke energie. Dit Goddelijke aspect staat in verbinding met gevoel, liefde, vertrouwen en rust. Hoe meer we kunnen zijn met dit Goddelijke deel in ons, hoe sneller we zullen evolueren naar de Nieuwe Aarde. Pas wanneer je in onvoorwaardelijke liefde bent met alles en iedereen, ben je er klaar voor. De Nieuwe Aarde zal op verschillende fronten anders zijn dan wat we tot op heden gewend waren. We zullen gaan leven in een gemeenschap van goederen, omdat delen je hart vervult. We zullen in rust leven met elkaar, in vertrouwen en goed zijn voor mens, natuur en dieren. Het leven om ons heen zal drastisch veranderen, maar dit gebeurt alleen als we van binnen eveneens drastisch veranderd zijn. 

De "nieuwe" mens is de mens die je altijd al bent geweest, maar die je vergeten bent door alle programmeringen. Het Goddelijke aspect in ons is vergelijkbaar met de hemel. Wetende dat we in een illusie leven, in een door onszelf gecreerde realiteit, begrijp je misschien dat de hemel in jou uiteindelijk zal zorgen voor de hemel op aarde. 

De nieuwe aarde staat voor gelijkwaardigheid. Er is niemand meer of minder dan jij. Dat wat dan centraal staat in het leven is iets anders dan wat nu centraal staat. Nu zie je dat mensen afleiding zoeken, graag uiteten gaan of naar de bioscoop gaan. Dan is dat niet meer. Daar deel je een maaltijd met elkaar en ben je samen vanuit de juiste intenties. Afleiding bestaat dan niet meer. Dan "ben" je en dat is genoeg. Wanneer het ego nog centraal staat in je leven, kun je je hier weinig van voorstellen. En dat is ook begrijpelijk. Alles wat nu als "normaal" wordt gezien ga je loslaten en dan kom je als vanzelf uit bij een andere levensinstelling die je nu hebt. Het leven op de nieuw aarde bestaat uit leven in plaats van overleven. We staan in verbinding met elkaar door middel van wezenlijk contact. Het ego heeft geen plek meer op de nieuwe aarde. Alles wat je onderneemt en neerzet komt vanuit zingeving en inspiratie. Je onderneemt ten bate van het collectief. het "ik-je" doet niet meer ter zake. Je wordt gedreven en geleid door het hogere zelf, door de bron. 

Voordat de nieuwe aarde er is, zal er eerst chaos zijn. Dat komt, omdat structuren moeten worden afgebroken die al sinds jaar en dag centraal staan. Machtstructuren en overlegstructuren, multinationals en wet- en regelgeving. Tweelingzielen hebben in dit proces een belangrijke rol. Er zullen veel mensen, heel veel mensen, zoekende zijn. Niet begrijpen waar het heen gaat en wat dit voor hen betekent. De chaos zal naar een hoogtepunt gebracht worden. Er zullen aardbevingen zijn, oorlogsdreigingen, klimaatproblemen en verdeeldheid onder de bevolking. Mensen zullen in opstand komen en de waarde van geld zal eveneens tot veel spanning leiden. Mijn advies is om alle social media kanalen te sluiten en om televisie en internet sites met nieuws te vermijden. Mijn advies is om mensen die toxisch / negatief zijn te vermijden. Zo lang de Nieuwe Aarde er nog niet is, zal je merken dat de energie intenser gaat worden.
Het is aan jou om in deze tijd de rust te bewaken. De rust in jou. Houd de chaos buiten de deur. Het kan je helpen om te beseffen dat we in een illusie leven. De derde dimensie is een illusie. Hoezo? Omdat alles energie is en jouw realiteit is een spiegel van jouw energie. Het werkt dus omgekeerd ten opzichte van wat je altijd gewend bent geweest. Daar waar je eerst dacht dat jouw realiteit invloed heeft op jouw energie, kun je beter stellen dat jouw energie invloed heeft op jouw realiteit. Kies daarom zorgvuldig en ben selectief in wat je hoort en ziet. Omdat alles jouw energie beïnvloed en daardoor beïnvloed het jouw tastbare wereld. De wereld waarin jij leeft en beweegt. Leef je in het nu, dan kun je al heel veel negatieve energie en dus onrust uit je energetische systeem houden. Je raakt verwijderd van het nu wanneer je social media checkt, televisie kijkt of de krant leest. Je raakt verwijderd van het nu wanneer je denkt. Het nu is de ruimte waar je aanwezig bent. De rest is een illusie. 

Wanneer het je lukt om je uiterlijke wereld zo klein mogelijk te maken, dan vergroot je je innerlijke rust. Je blijft daardoor in verbinding met jezelf. Dit is de vijfde dimensie, dit is de frequentie van de Nieuwe Aarde. Geef jezelf de opdracht om dit vast te houden, nu en voor altijd. Het was altijd al belangrijk, maar het belang er van neemt nu meer en meer toe. 

Het gaat om jouw unieke licht

Veel tweelingzielen realiseren zich niet of onvoldoende hoeveel licht ze bij zich dragen en wat dit met andere mensen kan doen. Wanneer ik vraag of mensen graag in je nabijheid zijn, dan is het antwoord vaak ja. Dat gebeurt niet voor niets. Het licht wat je nu al bij je draagt is al ongekend groot. Mensen laden zich op in jouw licht. Dat gebeurt onbewust. Dat licht wat je naar buiten schijnt komt vanuit je ziel. De trilling van je ziel is heel hoog. Hoe hoger de trilling, hoe hoger de energie. 
Het universum wil dat je volledig gaat schijnen en dat kan alleen als je ware potentieel geopend is. Je ware potentieel bestaat uit:
- je authenticiteit 
- de balans tussen man- en vrouw energie
- plezier en positiviteit in het leven 

Je authenticiteit is wie jij bent, wat bij jou past. Wanneer je geen hechtingen meer hebt, wanneer je niet meer de drive hebt om je aan te passen aan een ander vanuit de behoefte aan goedkeuring, zal je merken dat je andere keuzes in het leven maakt. Je kunt je tijd maar 1x besteden en dat doe je vanuit je hart. Dat wat je hart je in geeft, dat is de weg. Authenticiteit gaat over gevoel, over in verbinding staan met jezelf. Altijd en overal. Het gaat over zelfzorg dat deze verbinding altijd aanwezig is en kan zijn. Je bent als het ware verankerd met jezelf. Hier ligt je grootste prioriteit. Wanneer jij je leven leidt vanuit inspiratie, vanuit dat wat jou plezier en voldoening geeft, dan straal je dit uit. Je leert andere mensen om goed voor jou en voor zichzelf te zorgen. Je bent een voorbeeld voor anderen hoe het leven ten volle ervaren kan worden.  

Wanneer de man- en vrouw energie in balans is tussen jou en je tweelingziel dan expandeer je daarmee je lichtkracht. De union tussen tweelingzielen zorgt ervoor dat dit licht ten volle gaat schijnen. Zowel jij als je tweelingziel dragen daarmee dezelfde lichtkracht in je. Kom je in union dan is dat in feite een explosie aan licht. 

Wanneer je het leven elke dag als een geschenk ziet waarin je plezier en positiviteit ervaart, dan straal je dit uit naar de buitenwereld. Je voedt als het ware jezelf en de ander met deze energie. Plezier en positiviteit bereik je wanneer je bij alles wat je doet in je leven een perspectief aanneemt van liefde of groei. Liefde is dankbaarheid, inspiratie, compassie en verwondering.  

God, Jezus en Maria Magdalena

Tweelingzielen hebben een Goddelijke verbinding. Ze zien in elkaar het Goddelijke. Ze ervaren dat zo lang dit Goddelijke in leven blijft, er harmonie is.
Zowel Jezus als Maria hebben belangrijke boodschappen gebracht naar deze aarde. Beide vertegenwoordigden een groot gevoel van liefde.  

Jezus Christus en Maria Magdalena waren tweelingzielen. Tweelingzielen lopen op hetzelfde pad als dat van Jezus en Maria. Zij lopen het pad van de liefde. De manier hoe Jezus de Goddelijkheid in het leven heeft neergezet gaat over overgave, vertrouwen en het dienen van de mensheid. Dat geldt ook voor Maria Magdalena. Zij heeft geleerd soeverein te worden en haar eigen waarheid te leven. Dat werd niet door iedereen gewaardeerd. Maria bleef trouw aan haarzelf. Maria was tot het laast loyaal aan Jezus. Ze heeft aan zijn voeten gezeten, heeft hem verzorgd, heeft naar hem geluisterd en is hem gevolgd op zijn pad. Ze was er toen hij stierf en wilde hem dragen nadat hij gestorven was. Dát is echte liefde. 

We staan aan de vooravond van de nieuwe aarde en tweelingzielen zijn de pioniers hiervan. De nieuwe aarde gaat over leven in harmonie, in onvoorwaardelijke liefde. Tweelingzielen mogen het Goddelijke in zichzelf realiseren.

De 144.000 uitverkorenen

In verschillende theorieen wordt beweerd dat er wereldwijd 144.000 tweelingzielen koppels zijn. Het wonderbaarlijke aan dit getal is dat je het terug ziet komen in de conspiracy theorieën, je ziet het terugkomen in de new age wereld en ook in de religieuze / bijbelse wereld. De 144.000 tweelingzielen worden de uitverkorenen genoemd of in het Engels The chosen ones. En in alle theorieën wordt dit getal gekoppeld aan de eindtijd of aan de nieuwe aarde. De 144.000 zijn geroepen en uitgekozen om een belangrijke taak te gaan vervullen. Het zijn deze 144.000 tweelingzielen die de liefde moeten gaan neerzetten op aarde. En hiervoor hebben zij als eerste dit intense proces moeten doorlopen. Het proces van sterven en opnieuw geboren worden. Tweelingzielen zijn aan aarde gebonden en zijn tot aan de ontmoeting met hun tweelingziel gehecht aan dit aardse leven. Ze halen daar hun bestaansrecht uit. In het contact met hun tweelingziel ervaren ze dat ze vastlopen. Ze voelen dat er iets in hun leven moet veranderen, omdat ze er anders aan onderdoor gaan. Eerst gaan ze op zoek naar aardse antwoorden, maar gaandeweg beseffen ze zich dat er geen antwoorden gegeven kunnen worden. Dan gaan ze verder op zoek en al snel komen ze tot de conclusie dat het een bovennatuurlijk verschijnsel is. En dat ze te maken hebben met een bijzondere verbinding die nooit meer te verbreken is.  

Er zijn zeven kenmerken te noemen die van toepassing zijn op de 144.000 uitverkorenen:

1.Wanneer je een uitverkorene bent dan voel je je niet thuis in deze wereld. Je voelt je alleen en vaak ook eenzaam. Je hebt misschien wel een sociaal leven, maar diep van binnen pas je niet in deze wereld. Je hebt dat gevoel altijd al gehad. 
2.De 144.000 uitverkorenen worden geisoleerd. Dat wil zeggen, dat ze ervaren dat ze deze ervaring niet met hun omgeving kunnen delen, omdat hun omgeving ze niet begrijpt. Ze nemen steeds meer afstand van deze omgeving of hun omgeving neemt steeds meer afstand van hen en dat is ook de bedoeling. Op die manier kan het universum ze gaan leiden. Je voelt dat er een beweging gaande is waar je geen grip op hebt.
3.Je merkt op dat je alle aardse behoeften en verlangens steeds meer aan de kant schuift. Daar waar vroeger televisie, social media en entertainment activiteiten belangrijk voor je waren, geef je er nu niets meer om. Je merkt dat het je geen verdieping brengt, dat het geen waarde toe voegt aan je leven. 
4.Uitverkorenen, oftwel tweelingzielen, komen andere uitverkorenen tegen om van elkaar te leren en om elkaar te steunen
5.Uitverkorenen willen zich graag spiritueel ontwikkelen. 
6.Uitverkorenen beschikken over specifieke en unieke talenten. Deze talenten worden op het juiste moment, divine timing, omgezet in gaven. Gaven kunnen zijn: wijsheid, helderzien, helderhoren, helderweten, heldervoelen, lesgeven, begeleiden, opvoeden, opvangen, communiceren, genezen, enzovoort. 
7.Uitverkorenen willen hun waarheid leven, streven naar zuiverheid en echtheid

Over de uitverkorenen wordt gezegd dat ze onderweg naar union heel veel tegenslagen en moeilijkheden ervaren. Jezelf losmaken van familie en vrienden en ook loskomen van het aardse systeem zorgt ervoor dat je impopulair wordt. Hierdoor leren ze om zichzelf te overwinnen in gevoelens van schaamte. Ze ervaren dat de wereld een oordeel heeft, omdat ze anders zijn dat zij. Ze zijn niet "normaal" en hierdoor ontstaat er schaamte. In dit proces wordt er in jou karakter gevormd, zodat je schaamte gaat loslaten. Ze leren dat kwetsbaarheid hun kracht is. Doordat de wereld afstand van jou neemt, zal je je kwetsbaarder voelen. In dit proces ga je leren om je kwetsbaarheid te omarmen. Tot sot leren uitverkorenen dat de roeping die ze hebben gepaard gaat met een verantwoordelijkheidsbesef. hierdoor leren ze angsten te overstijgen. Ze worden een leeuw die alles aan kan.  

Groeien van ik-bewustzijn naar eenheidsbewustzijn

Het ik-bewustzijn is het ego. Het tweelingzielenproces vraagt van jou om het ego los te laten. Want wanneer het je lukt om afstand te nemen van het ego, dus van het hoofd, dan opent je gevoelswereld. Dit noemen we je ziels-bewustzijn. Een ander woord voor je gevoelswereld is daarom ook je ziel of hogere zelf. De bron of God zijn eveneens hetzelfde. Om je zielsbewustzijn te realiseren zal je je bewustzijn mogen gaan vergroten. Alleen dan heeft je onderbewustzijn geen kans meer om je energie naar beneden te halen. Het gevolg daarvan is namelijk dat je direct weer terug komt in je hoofd. Dit klinkt ingewikkeld, maar met de wilskracht die een tweelingziel in zich draagt gaat je dat lukken. Het is jezelf ten diepste waarnemen en leven vanuit die authenticiteit. Jouw waarheid, is leven naar dat wat jij voelt. Niemand kan en mag hier invloed op hebben, dat geldt eveneens voor de omstandigheden. Niets mag en kan hier invloed op hebben. Wanneer je thuis komt in je ZELF, dan ben jij aanwezig in dit leven en draag jij jouw liefde uit aan de wereld. Je luistert naar je gevoel en je handelt naar je gevoel. Je bent toegewijd aan je ziel en je ziel is pure liefde. De vraagt om je bewust te zijn elk moment van de dag. Bewust van wat je denkt, zegt en hoe je handelt. 

Om te komen tot je zielsbewustzijn heb je afstand genomen van alle hechtingen, oordelen en overtuigingen. Er is niets of niemand meer die jou kan vasthouden of beïnvloeden. Zelfs het ego niet. Meer over het proces van onthechten lees je HIER

Wanneer we dat punt bereikt hebben, groeien we al vrij snel door naar de laatste stap, namelijk het eenheidsbewustzijn. Immers als je weet wie je in wezen bent, dan realiseer je je ook dat je verbonden bent met alles en iedereen. Dat iedereen een stukje van jezelf terug spiegelt. Hieruit ontstaat het eenheidsbewustzijn. Je bent één met alles wat leeft en niet leeft. Daarom is de onvoorwaardelijke liefde op dat punt dan ook volledig in je wezen geactiveerd en ingedeeld. Jij bent alles en dat houdt in dat je alles net zo liefdevol behandeld als jezelf. Jij bent de wereld en de wereld is jij. Het gevoel van afgescheidenheid is daarmee verdwenen. Delen en met elkaar groeien is het motto wat dan nog over blijft.  

Wie kijkt er door jou ogen? Kun je deze vraag beantwoorden? Is dit nog steeds jouw "ik" of is het iets groters dan dat? 

Leraar versus leerling

In de tweelingzielenreis ben jij leraar en leerling van jouw tweelingziel en omgekeerd ook. Doordat jullie elkaar spiegelen, ben je elkaars leraar. Dat wat gespiegeld wordt is ten behoeve van jouw healingproces. Daarnaast is het zo dat wanneer jij oordeelt over je tweelingziel dit betekent dat jij dat stuk in jezelf mag gaan aan kijken. Bijvoorbeeld, wanneer je oordeelt dat de ander ongeduldig is, dan ben jij dat zelf ook. Het is een trigger voor jou, omdat jij dat stuk in je draagt wat je wezen graag los wilt laten. 

De hele tweelingzielenreis bestaat uit healing. Want ook alle mensen om je heen, die betrokken zijn bij de tweelingzielenreis hebben jou iets te leren. De bemoeienis van de omgeving is soms intens te noemen. Het kost je energie, omdat ze je niet begrijpen. Dat wat deze mensen in jou triggeren, waardoor je weerstand of pijn ervaart is een uitnodiging om te helen. Helen door je te beseffen dat jij het bent die er voor kiest om deze negatieve gevoelens toe te laten. Iedere situatie is van zichzelf neutraal. Jij kiest er voor om een situatie vanuit weerstand te bekijken of vanuit positiviteit. Hoe dan? Door in te zien dat elke opmerking iets over de ander zegt. Iedereen reageert vanuit zijn/haar eigen wonden. Wanneer je je niet meer identificeert met de opmerking van een ander, ben je precies waar je wezen moet. De meeste mensen weten niet wat echte liefde is. Ze gaan er van uit dat de karmische liefde over echte liefde gaat. De liefde ervaren en voelen op zielsniveau kennen ze niet en vanuit dat referentiekader zullen ze zich gaan bemoeien met jou. Omdat ze jou zien lijden moedigen ze je aan om er een streep onder te zetten en op zoek te gaan naar wat beters. Maar zo werkt het niet bij tweelingzielen.  
Alles wat pijn doet, alles wat als een trigger op je in werkt, is iets wat jij nog te transformeren hebt.

De tweelingzielenreis leert jou om te kijken naar energie. Het leert jou om te observeren in plaats van te absorberen. Je omgeving wordt beinvloed door energie en dat hebben ze zelf niet door. Door je eigen ego tot stilte te brengen, kun je observeren en dichtbij jezelf blijven. Daarmee blijf je staan in meesterschap. Jij weet wat goed is voor jou, omdat je geleid wordt. En die leiding geef je niet uit handen aan je omgeving.  

Zijn er wel eens momenten geweest in je leven dat je volkomen in liefde was met alles en iedereen? Bijvoorbeeld tijdens een prachtige meditatie of tijdens een avond dansen met gelijkgestemden, tijdens het lezen van een inspirerend boek of het kijken van een inspirerende film. Dat gevoel, dat mag er altijd zijn. Dat is je basis, dat is wie jij in wezen bent. Met dat gevoel heb jij jezelf van iedereen ontkoppeld en tegelijk voel je je diep verbonden met iedere ziel om je heen. We hebben op deze momenten het ego losgelaten. Ons hoofd staat niet meer aan, er is geen dreiging meer. 

Wanneer je dit gevoel van verbondenheid met alles hebt versterkt en inziet dat iedereen met jou verbonden is, omdat we zielen zijn afkomstig uit één bron, dan ben je precies waar je wezen moet. Dan heb je alles geheeld en zijn alle tekortkomingen, verwachtingen, oordelen getransformeerd. 

Elkaar spiegelen

Tweelingzielen spiegelen elkaar en dit doen ze al een leven lang. Ze doorlopen namelijk dezelfde levenslessen, ze denken hetzelfde, ze voelen hetzelfde. In essentie zijn ze dus hetzelfde en toch vertegenwoordigen ze de yin en de yang en is de één meer bewust en de ander meer onbewust. Dit houdt in dat de één leidend is in de energie en de ander volgt. Je bent hierdoor een onbewuste spiegel geworden voor de ander. De tweelingziel die het meest bewust is, daar waar vuur in zit, dat is de "chaser" en hij/zij gaat het voorbeeld geven in de energie. Want zo lang hij/zij nog naar buiten gericht is en denkt aan zijn/haar tweelingziel, zo lang zal zijn/haar tweelingziel eveneens wegrennen van wie hij/zij werkelijk is.
Innerlijk werk is essentieel voor de chaser. Daar ligt de kracht van onafhankelijkheid en het ervaren van liefe. Door je aandacht naar binnen te richten heb je aandacht voor het "zelf" en dus je ziel. Je ziel is wie jullie samen zijn. Je hebt dan aandacht voor jullie. Vanaf dat moment breng je in de energie een ontwikkeling op gang die ten bate is voor je tweelingziel. Want hij/zij zal dit gaan spiegelen, niet door meer innerlijk werk te gaan doen maar doordat hij/zij in de energie naar jou toe getrokken wordt. Je wordt dan een magneet. Zo werkt de energie. Richt je je aandacht naar buiten, omdat je ego ongeduldig, boos, teleurgesteld of wanhopig is, dan zal je tweelingziel dit spiegelen en van je weg rennen. Ben jij trouw aan jezelf, aan je ziel, dan zal je tweelingziel naar je toekomen. Neem je actie op basis van angst of wil je aandacht / bevestiging, dan zal je tweelingziel van je wegrennen. De mate waarin je in jezelf gelooft en de mate waarin jij je eigen sparringpartner / adviseur wordt, bepaalt of je tweelingziel naar je toe trekt of van je weg rent. Ben jij blij met je leven en ben je tevreden, dan zoek je niets buiten jezelf. Ben je nog zoekende of heb je zorgen, dan is je aandacht nog naar buiten gericht. Hierdoor kun je nog niet in union komen. Balans in je leven is dus heel belangrijk om in union te kunnen komen. Balans op financieel vlak, op emotioneel vlak en op het vlak van gezondheid, werk en relaties. 

De mannelijke tweelingziel als de keizer

Tweelingzielen lopen naast hun eigen individuele pad ook een collectief pad. Dat houdt in dat je als tweelingziel soms geen stappen vooruit kan maken, omdat het collectief je hierin hindert. Dit klinkt gek, maar union vindt plaats op het moment wanneer een grote groep tweelingzielen er klaar voor is. Het is divine die deze tweelingzielen allemaal op hetzelfde moment in union laat komen. Het is dus niet alleen maar een individueel proces, maar zeker ook een collectief proces. De tweelingziel man wordt over het algemeen vergeleken met de keizer. De keizer is in wezen het hoogst haalbare. Eenmaal daar aangekomen is hij in union met zichzelf en klaar om in union te komen met zijn vrouwelijke tweelingziel.  

De keizer staat symbool voor innerlijke kracht, vastberadenheid, stabiliteit, ambitie en authoriteit. De keizer heeft door zijn ervaring in het leven een alwetendheid ontwikkeld. Dit weten heeft hij zodanig belichaamd, dat niets of niemand hem nog van zijn troon kan stoten. Niemand kan hem nog uit balans halen. Hij heeft zijn angsten overwonnen en weet wat hij wil en hij kiest heel bewust en vol vertrouwen en vanuit een geopend hart. Dat wil zeggen dat hij niemand moedwillig pijn doet en dat wat hij doet voortkomt uit zijn hart. 
De mannelijke tweelingziel heeft zich in zijn leven moeten aanpassen. Aanpassen aan de maatschappelijke normen, aanpassen aan de verwachtingen die er waren in het gezin. Hierdoor is hij de verbinding met zichzelf kwijtgeraakt. De verbinding met zijn gevoel, met zijn ziel en met zijn hart. Hij leeft zijn leven elke dag opnieuw en heeft aangenomen dat dit de waarheid is. Dat het zo hoort en dat dit het gevoel van echt geluk moet zijn. Hij heeft aangenomen, gelet ook op zijn ouders en vrienden en familie, dat het leven wat hij leidt heel "normaal" is. Patronen, verwachtingen en overtuigingen zijn diep in hem geworteld. 

De keizer heeft zichzelf terug gevonden. Doordat hij patronen is gaan doorbreken en zijn gevoelswereld is gaan openen is hij angsten aan gegaan. Hij heeft zich vrij gevochten in de wereld van verwachtingen, oordelen en aannames. Hij heeft dit eenzame pad zelf moeten doorkruisen en daarin zijn kracht gevonden. Op dit pad is hij gaan inzien welke functie het ego in zijn leven heeft gehad en het is hem gelukt om dit ego los te laten. Hij is zich bewust geworden van zijn gedrag terwijl het ego nog actief was. Hij is zich bewust geworden van zijn destructieve gedachten. In dit proces van ontwaken is hij gaan inzien wat zuiverheid voor hem betekent. Het is veel meer dan eerlijk zijn, het gaat over eerlijk zijn naar jezelf. Durven kiezen voor de liefde betekent durven loslaten en durven te blijven staan daar waar chaos en weerstand ontstaat. De keizer is thuisgekomen in zichzelf. Hij staat nu in verbinding met zijn ziel, met zijn gevoel. 
De keizer weet wat hij wilt en hoe hij dit kan bereiken. Hij is een symbool voor mannelijke kracht en deze wordt gedreven door zijn hart. Zijn acties komen voort uit inspiratie. Hij wil de mensheid, de natuur, de wereld dienen op een inspirerende manier. Hij wil ceeeren en daarmee toegevoegde waarde leveren. Tweelingzielen zijn er om de liefde te belichamen. Niet alleen voor de wereld, maar ook voor henzelf. De keizer weet dat echte liefde bestaat en is in staat om echte liefde uit te dragen. Hij is in union met zichzelf en heeft maar één doel dat is de verbinding met de vrouwelijke tweelingziel herstellen, vanuit onvoorwaardelijke liefde. Hij is klaar om te leiden en te beschermen. 

Om te kunnen gaan leven vanuit zijn hart en om zuiver en eerlijk in het leven te kunnen staan is hij afhankelijk van het werk van de vrouwelijke tweelingziel. De vrouwelijke tweelingziel is de leidende energie, omdat zij de toegangspoort is naar het hart. Vrouwelijke energie gaat over liefde, over het hart. Pas wanneer het haar gelukt is om haar hart te openen, open te breken, dan pas zal de energie in haar mannelijke tweelingziel gaan verschuiven en komt deze verder in beweging.  

De vrouwelijke tweelingziel als de hoge priesteres

De vrouwelijke tweelingziel is de leidende energie en daar zijn drie redenen voor te geven:
1. Zij is de toegangspoort naar het hart, daar waar de verbinding tussen haar en haar tweelingziel het sterkste is. Is haar hartchakra geopend, dan is ze in staat om te leven vanuit de intentie van liefde en ook stelt ze dan haar tweelingziel in staat om zijn hart te volgen
2. Zij is het meest bewust van de twee. Dat wil zeggen dat ze zichzelf gaat spiegelen en bereid is om het anders te gaan doen als dat ten goede komt aan de verbinding tussen haar en haar tweelingziel. Ze is in staat om trouw te blijven aan dat wat ze voelt en daar ook naar te handelen. Haar tweelingziel is daar (meestal) minder toe in staat.
3. Zij heeft een roeping waarin liefde centraal staat. De meeste mannelijke energiedragers hebben die roeping niet.
De tweelingziel vrouw is zogezegd de energiedrager van de nieuwe aarde. De nieuwe aarde gaat namelijk over vrouwelijke energie, over leven vanuit het hart en over de liefde. Je kunt de vrouwelijke tweelingziel vergelijken met de hoge priesteres. De hoge priesteres heeft het hoogste pad bewandeld. Het zwaarste pad, omdat het "je aardse leven" kost. Vrouwen hebben geleerd in hun leven om zich te identificeren met het ego. En wanneer het ego sterft, sterft ook je identiteit. Om dit sterven mogelijk te maken ga je onthechten en daar hoort ook bij dat je onthecht van je tweelingziel. Maar het loslaten van elkaar voelt als een amputatie. Het loslaten van je tweelingziel is verscheurend zwaar. Maar wil je de hoge priesteres gaan belichamen dan is dit belangrijk. Doe je dit niet dan kun je in union komen met je tweelingziel, alleen zal dit geen harmonische union zijn. Jullie zullen dan met elkaar het aardse leven verder doorlopen en het duwen en trekken zal hier dan nog steeds onderdeel van uitmaken. En, omdat de liefde zo diep gaat neem je dat voor lief. Het zal je energie gaan kosten, maar ook dat heb je er voor over. Beter duwen en trekken dan helemaal geen contact meer. En toch is het nodig dat je verder groeit, want het leven heeft veel meer voor je in petto. Wanneer je de eindstreep bereikt wil je niet anders meer. Vergelijk het met een bevalling. De bevalling zelf doet heel pijn, maar wanneer het kindje er is ben ben je alle pijn vergeten. Dit had je er allemaal voor over! 

De hoge priesteres is thuis in de onzichtbare wereld. Ze heeft de uitdaging om de onbekende diepte van de ziel te gaan verkennen. Het rijke innerlijke landschap waar we over beschikken bestaat uit het onderbewuste en het bewuste. Het is de bedoeling dat de vrouwelijke tweelingziel het onderbewuste gaat verkennen. Het onderbewuste bestaat uit al die lagen die we gedurende ons leven geabsorbeerd hebben. Lagen zoals normen en waarden en ook overtuigingen en verwachtingen. Ons gedrag wordt voor 98% bepaald door ons onderbewustzijn. Pas wanneer we weten waar ons onderbewustzijn uit bestaat, kunnen we hier grip op krijgen en deze toetsen aan onze eigen waarheid. Aan die van de waarheid van de ziel. 
De hoge priesteres is in staat om dichtbij haar zelf te blijven, om in verbinding te blijven staan met haar eigen waarheid. Door haar sterke intuitie en heldervoelendheid kan ze de energie om haar heen waarnemen en op basis daarvan een richting uit gaan. De hoge priesteres staat voor spirituele groei.  

Ze leert je om te luisteren naar de signalen van je lichaam, omdat onze intuitie vaak wordt gevoeld in de vorm van lichamelijke symptomen. Door naar je lichaam te luisteren kun je weer contact maken met dat wijze deel van jezelf dat je kan leiden naar de juiste keuze. Dit is het hogere zelf. Daarom wordt er in het stappenplan om te komen tot union ook zoveel aandacht besteed aan rust, traagheid en het voelen van je lijf. 

De hoge priesteres leert je ook om uit de wereld van angsten te stappen. Angst is het hoofd en dat staat haaks op voelen. Angst is een lage vorm van energie en daarmee trek je een wereld van angst aan. Het heeft tot doel om je uit je kracht te halen, ondanks dat het in eerste instantie als comfortabel en veilig voelt. De hoge priesteres leert je om je hoofd te negeren en je te focussen op je gevoelswereld. Wanneer je deze omslag kunt maken, dan ga je hiervan profiteren in het leven. Je energie gaat dan namelijk omhoog en je intuitie neemt toe. De wereld die je vanaf dan aantrekt zal de wereld zijn van liefde. Het ligt allemaal binnen handbereik, alleen moet je om er te komen eerst door de modder. 

De hoge priesteres maakt contact met het leven via dromen en via boodschappen die vanuit het universum aan haar worden doorgegeven. Deze boodschappen kun je alleen ontvangen wanneer je hoofd uit staat. Afleiding zorgt ervoor dat je niet gaat voelen. Of je nu naar een restaurant gaat of je gaat naar de supermarkt. In feite is vrijwel alles wat we ondernemen in het leven een vorm van afleiding. De weg terug naar je zelf vraagt om stilte, om niets doen. Het is de weg van alleen zijn en waarnemen in het nu. 
Dit is niet voor altijd het geval. Eerst mag je het contact tussen je ZELF en het universum gaan versterken en uitdiepen en pas daarna komt het aardse weer aan bod.  

Wil je meer lezen over de hoge priesteres, klik dan HIER
Lees de blog die gaat over leiding nemen in de tweelingzielen verbinding, klik HIER

Lees ook de blog die gaat over eenzaamheid, want veel vrouwelijke tweelingzielen hebben te maken met eenzame gevoelens. En dat is niet voor niets. De blog vind je HIER

De man en vrouw energie in balans brengen

Tweelingzielen zijn geincarneerd uit één ziel. Ze zijn drager van dezelfde ziel en hebben de taak om de balans van deze ziel te herstellen. De balans in de zin van Yin en Yang, de man en vrouw energie op de juiste manier belichamen. We zijn allemaal opgegroeid in een maatschappij waar de man-energie centraal stond. In de afgelopen 2000 jaar is deze energie leidend geweest. Dat veel tweelingzielen elkaar nu ontmoeten en samenkomen is, omdat zij de taak hebben om de energie te gaan keren. De aarde heeft meer vrouwen-energie nodig. 
En, omdat veel vrouwelijke tweelingzielen geleerd hebben om de man-energie te belichamen ligt hier met name voor hen een belangrijke taak om dit te transformeren. De mannelijke tweelingzielen hebben de taak om in hun kracht te komen, door uit de gewonde energie te stappen. Dat is de energie van macht, lust en hebzucht. Wanneer zij vanuit hun hart in de wereld staan, dan creeeren ze op basis van inspiratie in plaats van prestatie. 

De meeste vrouwelijke tweelingzielen hebben geleerd om de man-energie te belichamen. Ze zijn veelal initiatief nemend, actiegericht, nemen graag de leiding en zijn communicatief vaardig. Ze kunnen multi-tasken en daar ligt met name hun valkuil. Het zijn echte power vrouwen die geleerd hebben om onafhankelijk te zijn. Onafhankelijk door te vechten en niet op te geven. Hierdoor is als vanzelf de zachtheid en de rust op de achtergrond geraakt. Ze belemmeren hierdoor de mannelijke tweelingziel om in hun kracht te komen en vergeten zichzelf waardoor ook daar de kracht ontbreekt. De balans in de man-vrouw energie mag dus hersteld worden en daarin hebben ze beide een taak. Wanneer deze balans hersteld is komen ze in union. 

Het herstellen van de balans in de man- en vrouw energie vraagt van de meeste vrouwelijke tweelingzielen om een 180 graden verandering in het leven. En dat heeft tot gevolg dat het leven van de mannelijke tweelingziel ook 180 graden zal veranderen. Bij beide mag de wereld van het voelen geopend worden. Dit vraagt van de vrouwelijke tweelingziel om de controle los te laten, geduld op te brengen, te luisteren en in overgave te zijn. Wanneer je besluit om dit aan te gaan zal je gaan merken dat er veel onrust omhoog komt. Door met deze onrust te zijn in plaats van afleiding te zoeken gaat je gevoelsleven groeien. Afleiding is namelijk een vorm van actie en dat is opnieuw typisch mannelijke energie. 

Om de verandering in te zetten is wilskracht en discipline nodig. De meeste tweelingzielen beschikken hier van nature over. Dat komt door een bewogen jeugd waarin ze zichzelf hebben moeten bewijzen of waarin ze geleerd hebben te overleven. Wilskracht noem ik hier, omdat het in de separatiefase nodig is om vol te houden. Wanneer je in union bent, valt wilskracht als vanzelf weg. In de unionfase mogen we "zijn". Dan is alles uitgewerkt en leven we vanuit onze ziel. Wilskracht is dan iets van je ego en niet meer nodig. 
De theorie over tweelingzielen is voor de meeste mensen eenvoudig en begrijpelijk. Het in de praktijk brengen van deze theorie blijkt ontzettend lastig. 

Een beter begrip van de mannelijke energie 

Leidingnemen
EGO / Mind
Beschermend
Analyserend 
Actiegerichtheid
Communiceren
Individualisme
Creatie 
Overleven
Controle
Doelgericht
Resultaatgericht
Verklarend
Nuchterheid

De eigenschappen hier genoemd zijn van toepassing op de mannelijke tweelingziel. Het is de bedoeling dat hij deze energie primair belichaamd. Dat houdt bijvoorbeeld in dat hij leiding neemt, actie onderneemt en zijn hoofd gebruikt om controle te houden om de situatie in de buitenwereld. Dit alles vanuit een gezonde drijfveer en dat is vanuit een geopend hart in plaats van vanuit macht, lust of hebzucht. Dit klinkt logisch, maar hoe vaak komt het voor dat je bij vrienden of familie op bezoek bent en constateert dat de vrouw "de broek" aan heeft? Dat je ziet dat de man vooral doet wat de vrouw zegt. Wat je dan ook ziet is een naar binnen gekeerde man, want als een man zich niet geaccepteerd en gewaardeerd voelt in een verbinding dan keert hij naar binnen of vlucht hij. In gezelfschap is de enige weg die van afleiding door alcohol, eten, macht en cynisme. Hij zet zijn ego in om houding te geven. 
De liefde tussen deze mensen is vaak teruggebracht tot een goed georganiseerde "fabriek" waarin iedereen weet wat zijn/haar taak is en er primair aandacht is voor de zorg voor kinderen en het voor elkaar krijgen van de financien. Er zijn uiteraard uitzonderingen. Ik schets hier een beeld van een gemiddeld gezin waarin de man-vrouw energie niet in balans is.
Tweelingziel mannen kunnen daarnaast ook in een karmische relatie zitten. Karmisch wil zeggen dat er geen balans is in geven en nemen. Karmisch wil ook zeggen dat het "normaal"is om elkaar naar beneden te halen door sarcasme of cynisme. Er zijn vaak woorden over inkomen en onderling wordt strijd gevoerd. Daarnaast zie je ook dat intimiteit gebaseerd is op lust. En toch zijn de patronen ook in een karmische relatie zo harnekkig ontwikkeld en belichaamd, dat het bijna onmogelijk lijkt om er uit te stappen. Vanzelfsprekendheden, veiligheid en verantwoordelijkheden lijken hierin de boventoon te voeren. Je bent ooit deze verbinding aan gegegaan en dus is dit je "lot". Veel mannelijke tweelingzielen weten dat deze relatie niet zaligmakend is, maar door de aanwezigheid van verlatingsangst komen ze moeilijk in beweging. Uiteindelijk gaat het er om dat ze intuitief gaan voelen dat ze het waard zijn om van gehouden te worden, dat ze meer in hun mars hebben dan dat ze in deze verbinding kunnen laten zien. Dat het ontvangen van liefde niet in balans is en dat ze dat wel verdienen. Omdat de vrouwelijke tweelingziel werkt aan het openen van haar hart, voelt de mannelijke tweelingziel dat de telepathische verbinding met zijn tweelingziel toeneemt. En zo kan hij steeds meer in het vertrouwen stappen dat ze zijn liefde zal beantwoorden mocht hij de kracht voelen om uit de karmische verbinding te stappen.  

Mannelijke energie is in wezen altijd naar buiten gericht. Hij controleert de omgeving, signaleert en onderneemt actie waar nodig. De man-energie is de energie van het keelchakra, hij communiceert. Wanneer zijn hart geopend is dan spreekt hij vanuit zijn hart en is hij er op uit om te creeeren in het leven, zodat anderen er van mee kunnen genieten. De meeste tweelingziel mannen zijn muzikaal, hebben affiniteit met muziek. Ze zijn creatief en ook hebben de meeste tweelingziel mannen helende gaven in hun stem. Veel tweelingziel mannen oefenen een beroep uit waar hun stem of waar muziek en creativiteit een belangrijke plek in neemt. 

De mannelijke tweelingziel heeft over het algemeen tijd nodig om zaken te processen. Dat wat hij mee maakt in het leven wil hij op zijn eigen tempo een plek kunnen geven. Deze tijd is nodig en wanneer de vrouwelijke tweelingziel hier te weinig geduld voor heeft, dan voelt hij zich onder druk gezet. Wanneer een mannelijke tweelingziel zich onder druk voelt staan of gestresst voelt dan vlucht hij of keert hij naar binnen. Het gevolg is dat het contact verbroken wordt. Niet, omdat hij dit met opzet doet maar omdat hij niet anders kan. Daarom is geduld, overgave en vertrouwen bij de vrouwelijke tweelingziel zo belangrijk. Dan ontstaat er evenwicht in de energie en daardoor blijft de liefde stromen. Wat je vaak ziet is dat de vrouw de taken in huis bepaalt, terwijl het de bedoeling is dat ze dit los laat en er op kan vertrouwen dat de mannelijke energie weet wanneer het tijd is om iets in het huis te doen. 

De mannelijke tweelingziel heeft de taak om tijdens zijn reis op aarde het duale leven te ervaren en daar zijn plek in te nemen. In plaats van overleven en aanpassen gaat het er om dat hij ruimte in neemt en in zijn kracht komt. Voor de meeste mannen geldt dat ze hun hele leven een diep verlangen hebben gehad naar echte liefde. Hij heeft nooit de kans gekregen om deze liefde te ervaren. In zijn achterhoofd, in zijn weten, is dat verlangen altijd blijven bestaan. De meeste mannelijke tweelingzielen hebben zich in hun leven incompleet gevoeld. Dit geldt ook voor de meeste tweelingziel vrouwen. Ze hebben geaccepteerd dat de liefde die ze hebben mogen ervaren blijkbaar niet perfect is en niet perfect kan zijn. Dit is als een hardnekkige overtuiging in hun systeem gaan zitten. Daarom is de ontmoeting met hun tweelingziel ook zo overweldigend, want echte liefde bestaat niet.  

Door zijn opvoeding en door maatschappelijke invloeden heeft hij geleerd dat mannelijke energie gebaseerd is op macht, lust en hebzucht. Het is belangrijk om mee te kunnen doen in de materialistische wereld. Hij heeft gezien bij vrienden en familie leden hoe de mannelijke energie zich bewoog in de wereld. Dit werd versterkt door social media en televisie. Via macht was winst te halen, via macht kon je bestaan en overleven. Een belangrijke drijfveer voor macht was geld.
Veel mannelijke tweelingzielen zijn in een relatie afgewezen of zelfs bedrogen. Dit verleden is als een wond in zijn systeem gaan zitten en heeft hem geleerd om zijn gevoel verder af te sluiten. In een volgende relatie koos hij onbewust voor veiligheid, vrede en harmonie. Vaak is deze relatie of ongelijkwaardig of voorwaardelijk. Dat wil zeggen dat je aan eisen moet voldoen en zo lang als je daar aan voldoet dan is er harmonie. 
In het proces van union gaat hij inzien dat de illusie waar hij in geleefd heeft, hem heeft weggehouden bij zijn kracht. Hij voelt een sterke behoefte om onafhankelijk te kunnen zijn, maar er is ook angst om dit aan te gaan. Hij weet niet of hij dat aan kan. Financieel niet en ook speelt eenzaamheid hierin een rol. 
In het proces van union zal hij steeds meer tekenen van het universum gaan ontvangen om deze angst te gaan overstijgen. Doordat hij ascendeert gaat hij het leven vanuit een ander perspectief bekijken. Hij wil een verandering doormaken door niet meer te overleven, maar te gaan leven. Dit kan alleen als hij voor zichzelf gaat kiezen. Het karma wat hij hierin mag uitwerken is het karma van de verslaving en de afhankelijkheid. Dit is een diepgewortelde angst. Of het nu verslaving aan sex, drugs, alcohol, eten of werk is doet er niet toe. Hij is de enige die dit karma zelf kan doorbreken en wordt hierin geholpen door het universum en ook door de vrouwelijke tweelingziel energie. Hoe meer de vrouwelijke tweelingziel in haar kracht komt en voor haar zelf kiest, hoe meer dit door werkt in de energie waar hij kracht uit kan putten. 

In feite komt het er op neer dat de mannelijke tweelingziel in zijn leven geleerd heeft om zichzelf op te offeren ten behoeve van het geluk van anderen. Dit heeft hij in zijn opvoeding meegekregen. Regelmatig hoor ik dat de moeder uit het gezin van de mannelijke tweelingziel in haar leven nooit in staat is geweest om hem in zijn kracht te zetten. Ze wist niet beter, omdat ook zij was opgevoed met een verkeerd beeld van man-vrouw energieen. Zijn moeder heeft net zo goed geleerd om te overleven waardoor ook zij de drager van mannelijke energie werd. Ze heeft haar zoon de illusie meegegeven dat vrouwen beschikken over mannen energie. Dat vrouwen leiden, beschermen en actiegericht zijn. En ook dat vrouwen veeleisend zijn, rationeel en verbaal sterk. Hierdoor heeft de mannelijke tweelingziel geleerd om de vrouw te laten leiden en om zijn eigen krachten te onderdrukken. Daar komt bij dat de vader in het gezin vaak, samen met de moeder, liet zien dat gevoel weinig tot geen plek had. Gevoel in de zin van liefde, praten over liefde, praten over gevoel en affectie. Liefde kwam tot uiting via zorg en het nakomen van verantwoordelijkheden. Dit patroon heeft de mannelijke tweelingziel geabsorbeerd en voor waar aangenomen. 

De ontmoeting met zijn vrouwelijke tweelingziel heeft de mannelijke tweelingziel in verwarring gebracht. Het overweldigende gevoel en de lichamelijke aantrekkingskracht pasten niet zijn woordenboek van dat moment. Ze kan door zijn masker heen kijken. Ze ziet wie hij werkelijk is en dat voelt in bepaalde opzichten heel eng. Deze angst en de verwarring zorgt er voor dat zijn ego verder geactiveerd wordt, omdat hij het niet begrijpt en het niet kan verklaren. Het moet een fata morgana zijn, dat kan niet anders. Dit wordt versterkt door zijn omgeving die het fenomeen tweelingzielen niet kennen en vaak oordelen. Hij wordt hierdoor beinvloed in dit proces en daardoor raakt hij nog meer in verwarring. Zij ego is er voor om hem veilig te houden en dus zal de stem in hem om afstand te nemen steeds groter worden. 
 
Tijdens de separatie krijgt de tweelingziel man tijd en ruimte om alles vanaf een afstand te bekijken. Dat er geen contact meer is voelt hij als een sterk gemis. Dit gemis gaat diep en dat gevoel kan hem niet ontgaan. In die periode ontmoet hij andere mensen die iets bij hem verder ontwaken, gaat hij meer lezen over spirituele onderwerpen en ervaart hij dat het universum hem steunt. Hij komt er gaandeweg achter dat echte liefde bestaat. Beetje bij beetje gaat hij inzien dat door de programmeringen in zijn jeugd hij heel zijn leven in een illusie heeft geleefd. In de illusie waarin hij is opgegroeid kon hij niet anders dan kiezen voor een vrouw die veel weg had van dat wat hij in zijn jeugd ervaren heeft. Deze illusie leverde hem een vanzelfsprekend leven op waarin voorspelbaarheid en harmonie en veiligheid centraal stonden. Maar, omdat zijn ware kracht en dus zijn ware Zelf hiermee onderdrukt werden kon hij niet anders dan afhankelijkheden gaan creeren en bepaalde verslavingen in zijn leven brengen. Het was voor hem de enige manier om zijn gevoelswereld te onderdrukken en te accepteren dat dit leven het leven was wat voor hem was weggelegd. Door de ontmoeting met zijn tweelingziel weet hij nu dat liefde bestaat, echte onvoorwaardelijke liefde. In het proces naar union is het aan hem om wel of niet voor zichzelf te kiezen. Zichzelf is zijn ziel, wie hij in wezen is. Wanneer hij zijn kracht gevonden heeft dan staat hij met beide voeten in de aarde. stevig, wijs en weet hij welk doel hij wilt gaan halen en is hij hierin vastberaden. Hij is er klaar voor om alleen verder te gaan, om alles los te laten wat hem ooit in de illusie heeft gehouden. De dark night of the soul (in deze webtekst kun je hier meer over lezen) heeft hem geleerd dat het voelen en doorvoelen niet eng is maar hem juist verrijkt. Dat de diepte van zijn gevoel een toegangspoort is naar kracht. Hij kon niet anders dan alleen door dit proces gaan, niemand anders kon hem hierbij helpen. En op het moment wanneer hem dat gelukt is, weet hij dat hij alles aan kan. 

Een beter begrip van de vrouwelijke energie 

Vertrouwen
Overgave
In het NU leven
Geduld
Creativiteit
Verzorgend
Zorgzaam
Liefde
Voelen
Helen
Samenwerken
Harmonie
Luisteren
Ontvangen
Acceptatie
Dankbaarheid

De eigenschappen die horen bij de vrouwelijke energie zorgen ervoor dat de vrouw haar aandacht naar binnen richt. De vrouwelijke tweelingziel voelt in op de energie in haar en om haar heen en voedt daarmee de mannelijke energie die vervolgens keuzes kan maken en tot actie over kan gaan. Hier geldt het gezegde "zo boven, zo beneden". Hiermee wordt bedoeld, dat de vrouwelijke tweelingziel in tapt op de energie van de kosmos. Dat wat ze denkt en visualiseert kan ze gaan manifesteren. De man brengt het in het aardse en gaat creeeren. Om hiertoe te komen zal de vrouwelijke tweelingziel haar ego moeten gaan loslaten. En dit lukt alleen in stilte, in rust. Veel vrouwen kampen met een te vol hoofd. Ze hebben letterlijk zoveel aan hun hoofd, omdat ze voortdurend in die mannelijke energie tappen. Ze voelen zich verantwoordelijk, willen controle houden en moeten vooral heel veel to-do lijstjes afwerken. Dit geeft ze een veilig gevoel. Ze komen hierdoor wel krachtig over, maar staan hierdoor juist niet in hun kracht. Ze putten zichzelf volledig uit. Daarom kom je veel vrouwen tegen met burn-out verschijnselen of met migraine klachten. Ze hebben niet in de gaten dat ze in een verkeerde energie leven. Dat dit niet de energie is die onderdeel uit maakt van hun ware natuur. 
Wanneer de vrouwelijke tweelingziel leert om haar lichaam liefde en aandacht te geven, om haar innerlijke wereld te observeren en om te accepteren dat ze mag ontvangen. Dan gaan er steeds meer mogelijkheden in haar systeem ontstaan. Ze opent als het ware de poort naar de spirituele wereld. Eerst zal ze tintelingen gaan ervaren, dan gaat ze kleuren zien en gaandeweg wordt dit verder opgevoerd. Zo zal ze op een gegevens moment een voortdurende piep in haar oor gaan horen, een trilling in haar borstkas, jeuk op haar kruin en zal ze snachts levendig gaan dromen. Dit gebeurt niet voor niets. Dit is de wereld waarin de vrouwelijke tweelingziel thuishoort en waar ze haar kwaliteiten kan gaan openen. De vrouwelijke tweelingziel leert dat de buitenwereld ontstaat door wat er in haar leeft. Ze leert om vanuit verschillende perspectieven naar het leven te kijken. 
De vrouwelijke tweelingziel heeft als belangrijkste taak om haar eigen leven zo in te richten dat ze iedere dag, ieder moment plezier heeft in het leven. Plezier in de zin van zingeving, voldoende, liefde en dankbaarheid. Ze leert dat haar gedachten hier een belangirjk onderdeel van zijn en dat gedachten haar realiteit bepalen. Door positief in het leven te staan, leeft ze in hoge energie en zal het leven bestaan uit overvloed en geluk. Ze leert dat haar buitenwereld een reflectie is van haar binnenwereld. Ze weet als geen ander dat het gezegde klopt "zo binnen, zo buiten". Onze realiteit komt voort uit hoe onze binnenwereld geordend is. Bij verwarring of tegenslagen keert ze naar binnen in plaats van dat ze de buitenwereld analyseert.

Veel vrouwelijke tweelingzielen hebben in dit leven geleden. Ze zijn slachtoffer van een zware jeugd en hebben vooral hard moeten werken in het leven. De meeste gewonde vrouwelijke tweelingzielen zijn negatief kritisch en hun hoofd is hierin leidend. Ze leren tijdens de reis dat je met gedachten alles creert in het leven. Dat God of de bron altijd doorwerkt in het leven en altijd tot doel heeft om jou te laten groeien. Ze leert dat elke tegenslag in het leven een cadeau is en is de mensen en gebeurtenissen in haar leven dankbaar voor wat ze haar gebracht hebben. Zonder duisternis is er geen licht. Zonder lijden weet je niet wat geluk is. Tweelingziel vrouwen weten wat duisternis is, weten wat lijden is. En juist dat heeft ervoor gezorgd dat ze licht kunnen schijnen op het pad van anderen en dat ze genieten van dat wat er is. 

Tweelingziel vrouwen leven in verbinding met de energie in hen en om hen heen. Ze weten dat alles energie is en dat energie altijd in beweging is. Hierdoor heeft het geen zin om met het verleden bezig te zijn en zo geldt dit ook voor de toekomst. Ze zijn in staat om in het moment te leven en vanuit overgave. Ze is in staat om zich wezenlijk te verbinden met anderen, omdat ze als geen ander de taal van de liefde spreekt. In liefde ben je volledig aanwezig in het moment. Er is geen actie nodig. Hiermee geeft ze aan de ander en is ze ook in staat om te ontvangen. 

De vrouwelijke tweelingziel is opgegroeid in een mannen-maatschappij waarin (ongezonde) mannelijke energie centraal stond. Presteren, gezien worden en macht waren belangrijke drijfveren. Drijfveren die haar bestaansrecht bevestigden. De manier waarop met elkaar werd omgegaan in het gezin, de familie en in de maatschappij stimuleerden dit. Zo zocht je als kind naar goedkeuring in het gezin. Je paste je aan en liet je glimlach zien op de momenten dat je voelde dat het nodig was. Nodig, omdat je dan aandacht zou krijgen, goedkeuring of bevestiging. Of je leerde al vroeg om gespannen situaties te ontvluchten, door te glimlachen, door jezelf te bewijzen of jezelf onzichtbaar te maken. Het glimlachen of je best doen was dus niet altijd een vanzelfsprekendheid. Het was ook een vorm van overleven. Het woord "overleven" is typisch mannelijke energie. Wanneer je in de overlevingsstand staat dan gaat je hoofd als vanzelf aan. Je hoofd analyseert de omgeving en signaleert wanneer je actie moet ondernemen. Daarom is actiegerichtheid eveneens typisch mannelijke energie. Het hangt allemaal met elkaar samen.

Het loslaten van de controle zorgt ervoor dat ons overlevingsinstinct geactiveerd wordt. Je lichaam sluit op dat moment je hart en alle zenuwen worden geblokkeerd. De huidige wereld van dualiteit triggert ons overlevingsinstinct, omdat de dualiteit altijd bezig is met strijdt. Of het nu oordelen zijn of verwachtingen in alle gevallen moet je er op zijn voorbereid dat er een aanval kan komen. Door hier de komende tijd afstand van te nemen en je zoveel mogelijk te bewegen in een wereld van harmonie en liefde ga je je gevoelswereld openen. Kiezen voor jezelf in dit proces is heel belangrijk. Kiezen voor de juiste energie om je heen, de juiste mensen die je voeden. Overal waar jij je kunt ontspannen, waar jij niets hoeft en alles geaccepteerd wordt daar mag je nu zijn. En in de meeste gevallen betekent dit dat er twee plaatsen zijn waar je het beste tot je recht komt. Dat is in je eigen cocon thuis en in de natuur. Dit is niet voor altijd, maar zo lang als jouw proces die nodig heeft.   

Betekent dit dat de vrouwelijke tweelingziel geen mannelijke energie meer in zich zal dragen? Nee, dat is niet de bedoeling. De primaire energie moet worden omgezet en dat kan alleen wanneer je de weegschaal eerst om buigt naar de andere kant. Vanuit daar kan er dan balans plaatsvinden. 
Tweelingzielen die de vrouwelijke energie primair in zich dragen mogen aan de slag met het belichamen van de vrouwelijke energie. Ik schrijf hier "die de vrouwelijke energie primair in zich dragen", omdat er ook tweelingzielen zijn van hetzelfde geslacht. In een tweelingzielen verbinding tussen man en vrouw is het mijn opvatting dat de vrouw altijd de vrouwelijke energiedrager is en de man de mannelijke energiedrager. Dit staat haaks op sommige theorieën waarin wordt beweerd dat er ook vrouwelijk zijn met meer mannelijke energie en mannen met meer vrouwelijke energie. Dat zou kunnen, maar dan nog geloof ik dat de balans van de ziel alleen hersteld kan worden wanneer de vrouw de vrouwelijke energie belichaamd en de man de mannelijke energie. Uiteindelijk dragen we allemaal mannelijke- en vrouwelijke aspecten in ons. Immers als vrouw moet je vanuit je mannelijke energie ook in staat zijn om te kunnen overleven wanneer dit echt nodig is. Een vrouw zal ook ondernemend moeten zijn wil ze in haar leven haar creativiteit gaan realiseren. 

Vaak hoor je dat de vrouwelijke tweelingziel degene is die eerst ontwaakt. De man volgt daarna. Dit kun je als een korreltje zout nemen, omdat in mijn praktijk inmiddels genoeg voorbeelden voorhanden zijn waarin blijkt dat de man als eerste ontwaakte. En wat maakt het uit wie als eerste ontwaakt? Belangrijk is dat beide hun hart gaan openen en het leven gaan leiden wat bij hen past. Zonder concessies te doen aan wie dan ook. 
De nieuwe aarde vraagt om een nieuwe manier van leven waarin het niet meer om de massa gaat, maar om jouw unieke eigenschappen die de wereld kunnen verrijken.  

Wanneer je de vrouwelijke energie gaat belichamen, dan zal je gaan ervaren dat dit in kleine stapjes gebeurt. Het is een proces, je kunt de snelheid er van niet afdwingen. Het kost tijd. Je gevoelsleven openen kan nooit in één keer, dan kan ons hart niet aan. Vrouwelijke energie is de energie van rust en geduld en dat geldt dus ook voor het openen van je gevoelsleven. 

De aarde heeft vrouwelijke energie nodig. Vrouwelijke energie gaat over liefde, magie en harmonie. De aarde is bezig om te kantelen doordat de vrouwelijke energie massaal ontwaakt

Wanneer de vrouwelijke energie volledig is belichaamd, wordt als vanzelf de mannelijke energie in zijn kracht gebracht. En zo ontstaat er op zielsniveau balans en harmonie, precies wat de aarde nu nodig heeft. De vrouwelijke energie staat in haar kracht wanneer ze haar leven en haar relatie leidt vanuit de hoogste normen voor respect, loyaliteit en integriteit. De vrouwelijke energie is liefde en vanuit overgave, acceptatie en ontvangen kan ze de mannelijke energie inspireren en tot actie aan zetten.  

Gezonde vrouwelijke energie is er op gericht om een wezenlijke verbinding aan te gaan met ieder ander persoon. Deze wezenlijke verbinding gaat over een verbinding van hart tot hart. In een hart tot hart verbinding gaat het niet meer over de inhoud van een gesprek, maar veel meer over energie er om heen. Voelt iemand zich welkom en begrepen. Voelt iemand de ruimte bij jou om zichzelf te kunnen zijn. Kan iemand zijn verhaal kwijt en ben jij in staat om te luisteren en te zijn? Zonder oordeel, zonder advies. Hier licht de kracht van de vrouwelijke energie. 

Ze is in staat om voorbij het ego te kijken, om de mens vanuit zijn volle potentie en Goddelijkheid te zien en te benaderen (meer hierover klik HIER). Ze begrijpt dat we allemaal voortkomen uit de bron en dat we een expressie zijn van de bron. Ieder op zijn / haar eigen manier. En dat sommige mensen zich eerst door conflicterende energie heen moeten bewegen om zo de lessen te leren die voor hem /haar van toepassing zijn in dit leven. Haar meest waardevolle eigenschap is die van het zuiver geopende hart. Met haar empathische vermogen stimuleert ze haar mannelijke tweelingziel om de beste versie van zichzelf te zijn door buiten de kaders te denken en dualiteit te overstijgen. De gezonde mannelijke energie die verbonden is met zijn vrouwelijke tweelingziel is in staat om het leven tegelijk vanuit verschillende perspectieven en daarmee vanuit een open mind te aanschouwen.

De gezonde vrouwelijke tweelingziel verkent de innerlijke wereld van de mens en de energie om de mens heen en de gezonde mannelijke energie verkent de fysieke aardse realiteit. Hij beschermt de vrouwelijke tweelingziel en voedt de aarde waarmee hij creert.  

In het tweelingzielenproces zijn er drie gebieden waar de vrouwelijke tweelingziel haar aandacht op mag richten: 

- wat voel ik in mij? Welke fysieke symptomen ervaar ik?
- wat is mijn gemoedstoestand? 
- wat gebeurt er in mijn buitenwereld?

Deze drie gebieden leren haar om in haar kracht te blijven. Het eerste punt kan haar informatie geven hoe het met haar tweelingziel gaat. Het tweede punt is belangrijk om te checken, omdat het haar taak is haar energie zo hoog mogelijk te houden. Is haar gemoedstoestand minder positief, dan mag ze hier direct verandering in aanbrengen. Haar energie is namelijk bepalend voor de union, maar ook voor de realiteit die ze aan trekt. Het verhogen van energie kan door iets te gaan doen wat je plezier of voldoening geeft. Plezier in de zin van voor jezelf zorgen en iets gaan ondernemen waardoor je je fijn voelt. Wanneer dit lastig is, kan je jezelf dienstbaar opstellen en iets voor een ander betekenen. Door je roeping uit te voeren, maak je een ander blij en daarmee verhoog je direct ook je eigen energie.
Het laatste punt kan een boodschap zijn van je tweelingziel, van het universum of het kan je uitnodigen om er vanuit een positief perspectief naar te kijken. Je buitenwereld is altijd bedoelt om jou te laten groeien. Wanneer je er met die ogen naar kijkt, dan accepteer je elke gebeurtenis als positief. 

Van ongezonde- naar gezonde vrouwelijke energie 

Er zijn drie aspecten die bepalen of een vrouw een "wond" met zich mee draagt. Met een "wond" bedoel ik een onopgelost trauma of overtuiging. Een wond nestelt zich altijd diep in ons wezen, namelijk in ons onderbewustzijn. 98% van ons gedrag wordt aangestuurd door ons onderbewustzijn. We lijken in het dagelijks leven geen grip te hebben op ons onderbewustzijn, en toch wordt alles wat je leest, je ziet, hoort en zegt hier vastgelegd. Pas wanneer er bewust op gaat letten, waarom je de dingen doet zoals je ze doet. En wat je op een dag spontaan denkt, dan kun je er wel grip op krijgen. Met dit onderbewustzijn kun je je voorstellen dat iets wat als een alarmbel in je systeem geprogrammeerd is, als vanzelf af gaat wanneer dit wordt geactiveerd door de buitenwereld. Dit noemen we een trigger. Een trigger is iemand of een gebeurtenis van buiten die deze alarmbel in jou activeert. Je respons is aangeleerd gedrag, in dit geval een manier om te overleven. Het is mogelijk dat je achteraf spijt hebt van dit gedrag, maar zolang je er geen bewustzijn op hebt blijft het zich herhalen. 
Op het moment wanneer een vrouw nog gewond is, zal haar vrouwelijke energie worden aangedreven door de volgende aspecten: controle, manipulate en straffen. Alles wat ze denkt, zegt of doet komt voort uit deze drie aspecten. 

Gezonde vrouwelijke energie is de energie van onvoorwaardelijke liefde. Dit houdt in dat haar denken, handelen en spreken altijd voortkomt uit liefde. Liefde is in dit geval ook compassie, dankbaarheid en inspiratie. 

Ongezonde vrouwelijke energie is altijd gebaseerd op controle, manipulatie en straffen. Gezonde vrouwelijke energie is altijd gebaseerd op liefde.   

De meeste tweelingzielen die de vrouwelijke energie primair in zich dragen, mogen aan de slag met hun innerlijke en energetische wonden. Doordat deze wonden op onbewust niveau aanwezig zijn, spelen ze een belangrijke rol in haar gedrag. Dit houdt in dat ze gedrag laat zien wat valt onder ongezonde vrouwelijke energie. Om dit patroon te kunnen doorbreken is het belangrijk dat je 100% van de dag bewust gaat zijn. Dat houdt in dat je ieder moment van de dag in het nu probeert te leven. Vragen zoals "waar ben ik, wat zie ik, wat ruik ik, wat hoor ik", zijn hierin heel belangrijk. Je bent je bewust van het moment en dus ook van jezelf. Hierdoor ga je gaandeweg bepaalde gedachten signaleren die subtiel door je hoofd heen kruipen. Deze gedachten vertellen jou onder meer dat je er niet toe doet, dat je niet mooi bent of dat je alles verkeerd doet. De gedachten zijn heel subtiel. Ze komen en gaan en vaak ook in een versneld tempo. Je merkt ze daarom niet op, wanneer je onbewust in het leven staat. Onbewust wil zeggen dat alles wat je doet routinematig is, het is een gewoonte. Het leven gaat aan je voorbij, zonder dat je het door hebt.  

Je kunt het gedrag van ongezonde energie veranderen door je bewustzijn maximaal te activeren. Wanneer je je afvraagt wat ik bedoel met ongezonde energie, dan beschrijf ik nu eerst even twee voorbeelden: 

Voorbeeld 1:
In de separatie periode ontvang je een bericht van je tweelingziel. Je schrikt en vraagt je af wat je moet doen. Even kruist er een gedachte door je heen die je vertelt om voorlopig even niet te reageren, want daarmee maak je jezelf aantrekkelijker. En daarnaast heeft hij jou behoorlijk laten schrikken net voor de separatie, dus nu mag hij ook even in de wacht staan. 
Uitwerking: Dit is een voorbeeld van ongezonde vrouwelijke energie. Je zet hier de energie van manipulatie en van straffen in, in plaats van liefde. Een beter alternatief is: denken dat je even tijd nodig hebt om het juiste antwoord terug te kunnen sturen. Daarom wacht je even met terug appen. In dit geval laat je hem dus ook even wachten, maar dan is de energie van deze actie gebaseerd op gezonde vrouwelijke energie. Je wilt graag een bericht terugsturen vanuit je gevoel en daarom wacht je even. Of je wilt eerst de verbinding met jezelf herstellen en weer terug in liefde komen voordat je een bericht terug stuurd. Al deze opties gaan over zelfzorg en over liefde. Het gaat om de energie, dus met welke intentie jij actie onderneemt. 

Voorbeeld 2: 
Je tweelingziel stelt voor om samen te gaan eten bij restaurant A. Jouw ervaringen met restaurant A zijn minder positief. Je weet dat restaurant B veel beter is en je voelt je daar ook veel comfortabeler. Je accepteert de uitnodiging en stelt voor om naar restaurant B te gaan.
Uitwerking: dit is een voorbeeld van ongezonde vrouwelijke energie, omdat je in dit voorbeeld probeert de regie terug te nemen en dus controle uit te voeren op de situatie. Gezonde vrouwelijke energie gaat over een staat van ZIJN. Door in overgave te zijn en te ontvangen waar de mannelijke energie mee komt stap je in de gezonde vrouwelijke energie en zet je de mannelijke tweelingziel direct in zijn kracht.    

Van ongezonde- naar gezonde mannelijke energie  

Mannelijke energie is met name gericht op "showtime". Met andere woorden: mannenenergie is gericht op actie en creatie. De vraag is vanuit welke drijfveer hij dit doet. 
De maatschappij is doordrengt met mannelijke energie, en wel met ongezonde mannelijke energie. Gelukkig zie je hier en daar al een verschuiving ontstaan, echter het kost nog wat tijd voordat er een grote verandering zichtbaar zal zijn. Je kan dus aannemen dat we in ons leven voortdurend geconfronteerd zijn met ongezonde mannelijke energie. Op school, in het bedrijfsleven, op de sportclub.

Ongezonde mannelijke energie is de energie van macht, lust, hebzucht en aanzien. Geld speelt een belangrijke rol in zijn bestaan. Ongezonde mannelijke energie is dwingend, kritisch en cynisch. Hij handelt, spreekt en denkt vanuit macht, hebzucht en lust. Dit uit zich in prestatiedrang of in politiek spel, Hij zal altijd willen winnen, het heeft de kenmerken van narcisme.   
De vrouwelijke energie is voedend voor de mannelijke energie. Daarom zal je zien dat wanneer mannelijke energie gezond is, dat zijn handelen, denken en spreken wordt aangestuurd door liefde. Zijn hart is leidend en voedend in wat hij doet. De acties die hij onderneemt komen voort vanuit inspiratie. Dat wat hij doet, of dit nu in het bedrijfsleven is of op de sportclub, zal altijd voortkomen uit inspiratie. In zijn werk wil hij graag creeeren. Zijn creativiteit en inspiratie helpen hem om toegevoegde waarde te leveren aan het bedrijf of product. Op de sportclub gaat het hem om plezier en voldoening.   

Ongezonde mannelijke energie is de energie van macht, hebzucht en lust. Ongezonde mannelijke energie is kritisch en dwingend. Gezonde mannelijke energie handelt altijd vanuit inspiratie.   

Het omarmen van Christusenergie is een onderdeel van het in balans brengen van de man en vrouw energie. Wil je hier meer over weten, klik dan HIER
Lees de blog die gaat over leiding nemen in de tweelingzielen verbinding, klik HIER

Wil je geholpen worden om de man- of vrouw energie te belichamen of wil je weten welke energie jou nog in de weg zit? Wil je ervaren hoe het voelt wanneer je hart écht geopend is? Een tweelingzielensessie helpt hierin en zorgt ervoor dat je hart volledig gaat openen. Klik op onderstaande knop om je aanvraag te versturen:

Tweelingzielen keren terug naar het nulpunt 

Met het nulpunt wordt het energetische punt genoemd waarin je je identiteit en dus het ego hebt los gelaten. Je identiteit is in feite alles om je heen en alle gedachten in jou waarmee jij je identificeert. Of het nu termen zijn zoals "opgeruimd, zorgvuldig, doorzetter of harde werker" of het zijn rollen zoals "moeder, tante, buurvrouw en medewerkster". Alles waarmee jij je identificeert zorgt ervoor dat je in een hokje (lees: kooi) terecht komt. We zijn namelijk alles, jij bent de druppel die de oceaan wordt. Iedere vorm van identificatie beperkt jou in je hele zijn. In het proces van union keren we terug naar de bron, naar het Goddelijke deel in ons. We zijn onderdeel van de oceaan, sterker nog de druppel wordt de oceaan. Jij bent al verbonden met alles om je heen, met de kosmos en al het levende om je heen. Dat besef is overweldigend en geeft ook in één klap aan waarom het zo belangrijk is om in onvoorwaardelijke liefde te leven. Omdat alles en iedereen om jou heen een deel van jou is. 

Velen vragen zich nog af "Wat wil ik van het leven?", terwijl het universum verlangt dat je de vraag stelt "wat wil het leven van mij?"

Het is dus belangrijk om in het tweelingzielen proces terug naar huis te keren, terug naar je zelf. Je ziel is het nulpunt. Daar vind je neutraliteit. Je ziel kent geen enkele vorm van identificatie. Alle hechtingen, zoals routines, overtuigingen, rollen en verwachtingen zijn losgelaten. Je ziel is liefde en kent geen beperkingen. Al het andere is een illusie, is gecreeerd door het hoofd en daarmee door alles om ons heen. Je ziel is het onbeschreven blad, de manier hoe een baby ter wereld komt. Zonder referentiekader, zonder oordelen, zonder rollen en zonder verwachtingen. In complete harmonie en tevredenheid. 

Regelmatig hoor ik mensen zeggen: "ik kan niet terugkeren naar het nulpunt, want ik heb kinderen en daar moet ik voor zorgen. Ik heb een baas waar ik voor werk en ik heb een huis dat moet worden afbetaald." 
Het is ook veel en de verantwoordelijkheden kunnen voor iedereen anders zijn. Toch is het mogelijk om dit nulpunt te bereiken, door jezelf te onthechten. Je onthecht je dan niet van verantwoordelijkheden maar van verwachtingen en oordelen. Wanneer we gaandeweg het proces gaan ervaren dat onze ziel pure magie is en dat je in staat bent om zelf je realiteit te scheppen, dan kan het gaan keren. Iedereen kent het gezegde: "je trekt aan wat je uit zendt". En zo werkt het. Wanneer we ons volledig verbinden met onze ziel, dan komt het leven naar ons toe in de vorm van overvloed en geluk. En om hier te komen mogen we eerst een drempel over stappen. De drempel van angst en onzekerheid. Hoe dan? Door het stappenplan te volgen: 

- rust en in het nu leven
- helen
- schaduwwerk
- liefde belichamen 

Vrouwelijke energie is de energie van vertrouwen en van magie. Het is niet voor niets dat er op dit moment zoveel vrouwen single zijn. Vrouwen mogen eerst terugkomen bij zichzelf. Wanneer de vrouwelijke kracht toeneemt op aarde, gaat de realiteit verschuiven. En wat er dan gebeurt is dat de mannelijke energie in zijn kracht komt. Dan gaan we zien dant mannen gaan creeren vanuit hun hart en inspiratie in plaats van vanuit macht. 

Een tip: Probeer je eens voor te stellen dat je smorgens wakker wordt en vanuit je ziel gaat leven. Je ziel zal op dat moment aanvoelen als "vandaag ga ik jou ervaren". Je staat op vanuit de nieuwsgierigheid wat de dag zal gaan brengen. Je staat op en begint de dag met je te verwonderen. In plaats van dat we in ons mens-zijn stappen en bij wakker worden in onze rol schieten, in de routines die de dag bepalen. Het is een perspectief verandering, een andere manier van leven. Vanuit een andere invalshoek. In het eerste geval beleef je het leven vanuit overgave, vertrouwen en dankbaarheid. In het tweede geval beleef je het leven vanuit controle, beperkingen en hoge eisen. 

In het aardse leven staat het lichaam centraal. We zijn gebonden aan ons lichaam en hebben ons er mee geidentificeerd. Hierdoor heeft ons hoofd de leiding gekregen. Alles wat we denken nemen we aan voor waar. Terwijl we onszelf vergeten zijn. Onszelf is onze ziel. Laten we het nu 180 graden om gaan draaien en de ziel op 1 zetten. Het lichaam is dan ondersteunend aan de ziel. 

Waarom kom ik niet in union? 

Dit is een mooie vraag, omdat je hiermee gelijk het stuk te pakken hebt waarin je nog te groeien hebt. Niet in union betekent dat divine het nog niet tijd vindt. Het houdt in ieder geval in dat er nog groei mogelijk is. Groei in de zin van inzichten ontvangen en ervaren dat je nog stukken los te laten hebt. Of dit nu hechtingen zijn of stukken op het vlak van onafhankelijkheid. Alles ligt nog open. Zo lang er nog geen union is, heb je nog te groeien. 

Tuurlijk gaat de groei door, ook als je in union bent met je tweelingziel. Op dit punt heb ik het over union in jezelf. Ben je op dit moment echt blij met je leven? Is het gevuld en compleet? Ben je ondernemend en heb je voldoende aandacht voor je innerlijke wereld? Heb je alles aangekeken?

In de praktijk merk ik soms dat tweelingzielen ergens nog vasthouden aan het "oude" leven. De tweelingzielenreis vraagt om barrieres te doorbreken. Om jezelf te overtreffen en te doen wat je eng vindt om te doen. Of dit nu betekent dat je uit je huidige relatie mag stappen, ofdat je een wereldreis mag gaan maken ofdat je begint aan een lang gekoesterde droom zoals het schrijven van een boek. Jij bent de enige die ten diepste kan voelen wat het antwoord is. Zo lang je jezelf nog steeds remt, omdat je denkt dat je het niet kan maken, het niet waar kan maken of het vast een verzinsel van je hoofd is, dan sta je nog niet in je kracht. Tweelingzielen worden beschermd en gedragen door engelen en spirituele meesters. Als jij de liefde in jezelf vindt en tot leven brengt, dan zal jouw omgeving in die vibratie mee bewegen. Dat is de magie van het leven. 

Dus zo lang je nog niet in union bent is er nog werk te doen. Je kunt hier vanuit een moeizaam perspectief naar kijken, maar wat als je zelf voor dit leven gekozen hebt? Dat het leven een groeipad is en dat je de hoogste vorm van liefde kunt halen door boven jezelf uit te stijgen. Dan is het toch een geweldige reis. De mooiste reis die er is.    

De matrix doorbreken: Van illusie naar realiteit

Wakker worden uit een illusie betekent dat er een besef komt hoe gemakkelijk de mens is te beinvloeden. Dit besef kan op verschillende momenten worden aangewakkerd. De meest voor de hand liggende is de illusie die door de televisie wordt gecreeerd. De televisie creert een werkelijkheid. Niet voor niets draagt televisie het woord "programma's" in zich. Mensen worden als vanzelf geprogammeerd. Je kijkt naar een gecreerde illusie. Bekende Nederlanders worden perfect afgeschilderd, specifieke nieuwsberichten worden regelmatig herhaald en de winnaar uit een quiz of show kan zomaar op voorhand al zijn geselecteerd zonder dat wij er van af wisten. En dit is slechts een greep uit wat nog meer door televisie geprogrammeerd wordt. 

We worden vastgehouden in een illusie. We krijgen een norm voorgeschoteld waarmee de mening van de gemiddelde Nederlander per direct wordt bijgewerkt. Deze norm, of het nu om kleding- of om een politieke keuze gaat, wordt via verschillende uitingsvormen in ons onderbewustzijn geplant. We gaan naar die illusie leven en voor je het weet horen we bij die gemiddelde Nederlander en hebben we niet eens meer in de gaten wat ons gevoel ons vertelt. Programma's gaan altijd over het hoofd. Het hoofd wordt gevoed, zodat de ziel geen kans krijgt om te spreken. 

Om de weg terug naar het gevoel te maken is het belangrijk om alle invloeden van buitenaf (tijdelijk) te vermijden. Dit geldt voor alle media, dus ook social media en kranten. Wanneer je een periode van rust neemt en je voed met inspirerende literatuur die gaan over gezondheid en innerlijk welbevinden dan zal je gaandeweg meer en meer gaan inzien hoeveel invloed media op ons heeft. 

De periode van rust maakt dat je gaat ervaren dat angsten langzaam aan verdwijnen. Bepaalde angsten zullen eerst versterkt gaan worden. Dat hoort bij het proces van helen. Daarna bereik je de omslag en stap je in het vertrouwen. We worden grootgebracht met het idee dat we te weinig hebben. Het zijn hardnekkige paradigma's die al decennia lang gevoed zijn. De paradigma's van te weinig tijd, te weinig geld, te weinig voedsel, te weinig ruimte, enzovoort. We denken standaard in angsten als in overvloed. Wanneer we uit deze illusie stappen en ons toewijden aan de liefde zal je merken dat al deze angsten niet bestaan. Dit heeft met onze frequentie te maken. Hoe hoger de frequentie, hoe meer je leeft in overvloed. Dit klinkt nu nog misschien wazig en verwarrend. 

Omdat we in tekorten denken en angst een constante factor is , blijven veel mensen vaak in een relatie "hangen" die niet gezond voor hen is. Ze leven in een illusie en er uit stappen doet pijn, maar wat ze niet beseffen is dat de pijn van de illusie vaak nog vele malen groter is dan de pijn om er uit te stappen. Angst houdt ons gevangen in een kooi. Het is ons ego die deze angsten voedt. En het ego zoekt naar vormen van bevestiging zoals in de omgeving en de media. We zoeken naar bevestiging buiten onszelf. 

Wanneer we de aandacht naar binnen richten, dan zal je gaandeweg gaan inzien dat het vasthouden van mensen en patronen niet nodig is. Jij bent vrij en er is niemand die jou daarin tegen kan houden. Daar ontstaat kracht. En waar kracht is, is licht. En dat is nu net wat onze aarde nodig heeft. Licht, heel veel licht. 

Meer over de Matrix en de tweelingzielenreis lees je HIER.

Van 3D naar 5D

Op internet kom je veel artikelen of filmpjes tegen die gaan over de vijfde dimensie. Veelal wordt verteld dat we van een 3D samenleving naar een 5D samenleving ascenderen (= groeien). Laat ik voorop stellen dat het denken in dimensies vaak voor verwarring kan zorgen. Enerzijds voelt het als een verschil tussen goed en slecht en anderzijds lijkt het alsof je hoger op de ladder staat wanneer je in 5D bent aangekomen. Dit voelt verwarrend, omdat we in de tweelingzielenreis streven naar eenheid en harmonie. Er is op dat niveau geen goed of slecht, er is geen hierarchie. 
Omdat we in het proces van tweelingzielen groeien naar liefde, ga je de samenleving ontstijgen waarin de energie lager is dan liefde. Ofdat dit nu 5D, 6D of 7D is, dat doet er niet toe. Je ontstijgt de samenleving, de realiteit, daar waar sprake is van dualiteit. De meeste mensen spreken over de derde dimensie wanneer ze het hebben over een duale samenleving, dus een samenleving waar verschil het uitgangspunt is. Deze samenleving / realiteit willen we ontstijgen en daarom is het goed om te weten wat van deze dimensie dan niet in verhouding tot liefde staat. 

In een duale samenleving zijn de volgende kenmerken van toepassing: 

- er is sprake van hierarchie
- macht is een belangrijke drijfveer, zowel in de politiek als in het bedrijfsleven
- hebzucht is een belangrijke drijfveer
- materialisme is een belangrijke drijfveer
- de bevolking is opgesplitst tussen arm en rijk 
- er is een strijd tussen religies
- in een discussie wil iemand gelijk krijgen
- de beste willen zijn is een drijfveer
- val je buiten de norm dan ben je vreemd 
- oordelen over anderen is een vanzelfsprekendheid
- mensen worden op basis van argumenten uitgesloten van maatschappelijke systemen
- geld is een belangrijke drijfveer
- goed en slecht en zwart en wit zijn belangrijke kenmerken
- je moet partij kiezen om jezelf in een hokje te plaatsen
- het hoofd staat centraal. Je diploma's bepalen je inkomen en status
- angst wordt gevoed door programmás en systemen
- er is sprake van voorwaardelijke liefde. Als ik iets geef, wil ik er iets voor terug

In een samenleving gebaseerd op eenheid zijn de volgende kenmerken van toepassing:

- iedereen is gelijk, altijd en overal. Leeftijd, afkomst, studieachtergrond of functie doen niet ter zake
- het samenleven vindt plaats op basis van inspiratie. Mensen ondernemen activiteiten in het belang van de aarde en alles wat daarop leeft
- liefde beleven vanuit onvoorwaardelijkheid staat centraal. Dat betekent dat je geen verwachtingen hebt en niets terug verlangt 
- harmonie is een belangrijke drijfveer
- gelijke inkomens zijn uitgangspunt
- geld speelt een ondergeschikte rol
- voelen, gevoelens delen en samenwerken zijn essentieel in het leven
- alles wat we consumeren gebeurt bewust en vanuit respect 

Meer over de vijfde dimensie lees je HIER

Wat heeft 3D en 5D met de tweelingzielenreis te maken? 

Misschien heb je de laatste tijd meer gelezen of gehoord over manifesteren. Manifesteren gebeurt voornamelijk met je mentale vermogen. Dat wat je wilt manifesteren in het leven kan alleen plaatsvinden wanneer jouw energie zo hoog mogelijk is. In feite komt het er op neer dat je aan trekt wat je uit zent. Is jouw energie hoog, dan trek je een realiteit met hoge energie aan. Is jouw energie laag, dan trek je lage energie aan. Met ander woorden: Hoe hoger jouw vibratie, hoe meer jij in een leven terecht komt waarin harmonie, geluk en overvloed een vanzelfsprekendheid is. Hoe hoger jouw vibratie hoe makkelijker jij kunt manifesteren wat je hart verlangt. Liefde is de hoogste vorm van energie, samen met compassie, dankbaarheid en plezier. Vibreer jij op dat niveau, dan kun je in feite alles manifesteren. Daarmee wordt duidelijk wat de kracht van liefde is. Tweelingzielen lopen het pad van de liefde. Ze zijn geïncarneerd om liefde in de wereld neer te zetten. Ofwel het is hun roeping. Dit kan via een beroep plaatsvinden en ook door te ZIJN daar in de omgeving waar je in leeft.

Tweelingzielen komen fysiek in union wanneer ze leven op de tijdlijn van liefde, wanneer ze leven in de hoogste frequentie. 

Tweelingzielen zijn wereldwijd strategisch gepositioneerd en dragen een grote verantwoordelijkheid in zich. Ze worden beschermd door engelen en gidsen, omdat de energie die ze bij zich dragen uitzonderlijk hoog is. Voor velen is deze energie nog diep weggedrukt, omdat er blokkades op zitten. Wanneer ze de liefde belichamen, dan komt alle energie vrij. Dit kan alleen wanneer het gevoelsleven volledig geopend is. Alle schaduwkanten mogen getransformeerd worden en dat betekent voelen en doorvoelen.  
En juist daarom is het belangrijk om voorzichtig te zijn met manifesteren. Soms kunnen we daarmee een weg afdwingen die je juist weg houdt bij union. Denk maar aan het manifesteren van bezit. Hoe meer je wilt hebben in het leven, hoe minder je hart geopend is.
In de literatuur wordt beweerd dat je je ideale leven via deze weg kunt manifesteren. Mensen die zich daarop focussen die slaan een paar stappen over. Hierdoor krijgt het hart geen tijd om te openen. Tweelingzielen zijn invoelende wezens, liefde komt via het hart. Is het hart geopend dan straal je licht uit.  
Daar komt bij dat het bij tweelingzielen gaat om divine timing. Het universum bepaalt wanneer je samen kunt komen. Door te leven vanuit overgave en vertrouwen, ontvang je wat voor jou de bedoeling is. De divine regel treedt dan in werking. Wanneer je manifesteert dwing je in feite iets af van het universum. Dat wat voor jou bestemd is komt als vanzelf naar je toe, wanneer je in overgave kunt leven. 

Wat klopt in het concept van manifesteren is dat liefde de hoogste vorm van energie is. Wanneer tweelingzielen in union komen, dan hebben ze de weg naar onvoorwaardelijke liefde afgelegd. Dit noemen we timeline jumping. Je shift dan van de ene naar de andere tijdlijn. Dus in dit geval van 3D naar 5D. Wat je zal zien is dat je werkelijkheid daarmee gaat veranderen. Je staat nog steeds op dezelfde plek als waar je eerst staat, maar de mensen en gebeurtenissen die naar je toe komen zijn ondersteunend en liefdevol. Je komt in een staat van geluk en overvloed terecht. Hierdoor word je een magneet voor de mensen om je heen. Je heelt deze mensen zonder dat je het door hebt, je laat mensen ontwaken zonder dat je het door hebt. Daarom zijn tweelingzielen strategisch gepositioneerd over heel de wereld. Ze hebben de taak om de aarde te veranderen, te keren naar liefde en harmonie. Daar komt bij dat het mooiste leven dan ook naar je toe komt. Behalve union met je tweelingziel, zal je gaan zien dat er "pareltjes" worden aangeboden. Dit zijn kadootjes van het universum die je niet voorzien had en waar je ongelooflijk blij mee bent. Je stap in een leven van overvloed. 

Het kan zijn dat je bewust wordt dat bepaalde mensen als vanzelf uit je leven verdwijnen. Het kan ook zijn dat je wakker wordt en het gevoel hebt dat je je in een andere realiteit begeeft. De energie om je heen verandert. Je geheugen laat je in de steek en de kleuren buiten in de natuur worden versterkt. In deze 5D realiteit voel je vooral de verbinding met jezelf. Het gevoel van "bliss" komt dan in jou tot leven. Je voelt dan veel, heel veel liefde stromen. Zoveel, dat je het graag wilt delen met anderen. 

Het timeline jumpen zal de komende tijd nog wat instabiel zijn. We leven namelijk in een quantum veld. Dat betekent dat je ook nog steeds terug kunt stappen van 5D naar 3D. Dit komt bijvoorbeeld, omdat je nog steeds mensen om je heen hebt die in de derde dimensie leven. Denk bijvoorbeeld aan je familie. Deze mensen dragen dualiteit in zich. Ze zijn op zoek naar oordelen, ze zijn angstig en zijn zich niet bewust van het potentieel wat ze in zich dragen. Jij mag met jouw licht mensen laten ontwaken, maar het is niet jouw taak om mensen wakker te "dwingen". Iedereen wandelt een uniek pad. Sommige zielen willen graag in dit leven ervaring op doen met betrekking tot dualiteit. Door ze jouw "wil" op te dringen, ontneem je ze deze ervaring. De mensen die je mag ontwaken zijn de mensen die geraakt worden door jouw licht. Door aanwezig te ZIJN en in liefde te blijven bereik je de zielen voor wie het tijd is om in beweging te komen. Bekijk daarom elk mens vanuit compassie en liefde. Dat is jouw belangrijkste taak. En om ervoor te zorgen dat de timeline jump naar 3D zo kort mogelijk is, is het aan jou om je energie op ieder moment van de dag zo hoog mogelijk te houden. De belangrijkste tip hierin is dat je de contactmomenten in 3D zo kort mogelijk houdt, dat je discussies vermijdt en je je focust je op je ziel / je gevoel.      

Zo binnen, zo buiten

In het tweelingzielenproces ga je leren dat jouw buitenwereld een spiegel is van jouw binnenwereld. Dat klinkt wat gek, maar als je bedenkt dat het gezegde "je trekt aan wat je uit zendt" precies hetzelfde inhoudt dan kun je het misschien beter plaatsen. In feite komt het er op neer dat we een geincarneerde ziel zijn in een menselijk lichaam. We zijn dus een ziel. Een ziel is 100% bewustzijn, 100% liefde en 100% energie. Wanneer we overlijden verlaat de ziel het menselijk lichaam en wordt deze vervolgens weer opgenomen in de bron. De bron is de onzichtbare wereld die op de hoogste frequentie vibreert. Het is de hoogste dimensie.

Je kunt er vanuit gaan dat de energie die jij uitstraalt, of waar jij mee vibreert, dat die zich in jouw realiteit manifesteert. Meer informatie hierover lees je HIER.
Alles wat jij ziet in je dagelijkse realiteit is een onderdeel van jou. De bron is één. Misschien begrijp je nu ook beter waarom het leven in onvoorwaardelijke liefde zo belangrijk is. Wanneer jij liefde bent, dan zal jouw buitenwereld ook liefde zijn. De manier waarop jij met andere mensen, dieren, natuur, dingen om gaat zegt iets over de manier waarop je met jezelf om gaat. Daarom de titel "zo binnen, zo buiten". Hoe meer jij in zuiverheid leeft, in liefde leeft met jezelf en andere levende wezens hoe meer dat in jouw realiteit zichtbaar gaat worden. 

Tweelingzielen en tekens op je pad

Het meest voorkomende woord wat gebruikt wordt door tweelingzielen is het woord “bizar”. Tijdens de ontmoeting, maar ook tijdens de separatiefase overkomen je veel wonderlijke dingen. De momenten waarop je je tweelingziel toevallig tegenkomt is bijvoorbeeld merkwaardig. De momenten dat je allebei tegelijk op je whats app kijkt, is merkwaardig. De momenten dat je allebei tegelijk aan hetzelfde denkt is ook merkwaardig. Soms kunnen het zoveel tekens achter elkaar zijn dat je mond er bijna van open valt. Bizar dus. Het zijn ook tekens die je aan hem doen denken zoals zijn naam of zijn leeftijd of zijn woonplaats. Het maakt niet uit wat het is, maar het universum doet er alles aan dat jij hem niet vergeet.  

Er zijn tekens die typisch tweelingzielen zijn, zoals: 
Het zien van zijn/haar auto (een identiek model)
Het zien van nummerborden met opvallend veel dubbele getallen
Het zien van nummerborden met de initialen van jou en je tweelingziel
Het zien van vlinders
Het horen van een lied wat jou met je tweelingziel verbindt
Het zien van het woord union
Het zien van hartjes
Het zien van twee verliefde tortelduiven
Het zien van zwanen
Het zien van reigers / ooievaars
Het horen van de sirenes van ambulances, politie en/of brandweer
Het zien van zijn/haar naam

Zie je bepaalde tekens vaker op een dag of in de week, dan hangt daar een spirituele betekenis mee samen. Zie je veel vliegtuigen en helicopters, dan wil jou dat vertellen dat er op grote hoogte gewerkt wordt aan jullie energie. Zie je veel wegwerkzaamheden, dan wordt er actief gewerkt aan jullie pad. Dan wordt jullie pad schoongemaakt. Hoor je veel brandweerwagens, dan kan het zijn dat je tweelingziel veel conflicten ervaart in zijn leven. Zie je veel politie rijden, weet dan dat je beschermd bent. Dubbele cijfers geven aan dat je aan het groeien bent. En ook dat er engelen om je heen zijn. De tekens gaan altijd over het hier en nu.  

Waarom is het pad van tweelingzielen zo zwaar? 

In de tweelingzielenreis ervaren we allemaal tegenwerkingen waardoor we als vanzelf uitgeput, eenzaam, onzeker of verward kunnen raken. De volgende tegenwerkingen of hobbels komen veel voor: 

De ontmoeting tussen jou en je tweelingziel vond op een verkeerd moment plaats. Je stond op het punt om te gaan trouwen, je vrouw was zwanger, je had net een nieuw huis gekocht, je ging emigreren, enzovoort. Hierdoor raakte je in verwarring en gaf het stress. Je wist niet wat je overkwam en wat je er mee moest.

De duw- en trek fase kan uitputtend geweest zijn. Je hebt misschien dingen gezegd waar je spijt van hebt. De ander reageerde vaak vreemd, alsof je elkaar niet begreep. De ander was niet bereikbaar terwijl het juist zo belangrijk was om in verbinding te staan. Je voelde je machteloos en wanhopig. Op de goede momenten voelde je verbinding, op de slechte momenten leek het alsof de verwijdering alleen nog maar meer toe nam. Een voor jou onverklaarbare ontwikkeling, eentje die je nog niet eerder hebt ervaren in je liefdesleven. Soms heb je het gevoel dat je gek aan het worden bent. 

Na de separatiefase blijf je leeg achter. De anders heeft er resoluut een punt achter gezet. Je begrijpt het niet. Je begrijpt de ander niet. Want als de liefde zo diep zit, dan blijf je toch in contact met elkaar? Maar zo werkt het dus niet. Jij hebt dat besef wel, maar de ander niet. Zo werkt de energie. De ander zal eerst nog door een donkere nacht van de ziel moeten gaan, wil hij/zij beseffen dat liefde zo mooi kan zijn. 

Jullie hebben er vele levens op zitten. Levens waarin jullie meerdere offers hebben moeten brengen. Levens waarin verschillende toxische personen jullie uit elkaar wilden drijven. Waarin zwarte magie is toegepast en vloeken zijn uitgesproken. Daar komt bij dat één van jullie of jullie beide geen goede start hebben gehad in dit leven. Waar je niet gezien werd door het gezin waar je in opgroeide, waarin je niet in je kracht werd gezet. Jouw kijk of die van je tweelingziel op de wereld is daardoor vertroebeld en bestaat hoofdzakelijk uit duister en negativiteit. Om hieruit te komen, om dit te overwinnen is er veel moed nodig en en vertrouwen dat het licht zal overwinnen. Jullie komen weer samen!

Het ego is nog zo sterk aanwezig, je hangt nog sterk aan materie, geld en aanzien dat het voor jou lastig is (of voor je tweelingziel) om dit ego te doorbreken. De enige weg is de weg naar binnen. Contact leggen met je gevoel en jezelf beloven dat je dit pad wilt bewandelen. Het is het pad van vallen en opstaan, maar uiteindelijk kom je er.

Geduld, overgave en vertrouwen zijn in het proces van tweelingzielen de meest lastigste eigenschappen om te integreren. Ons geduld wordt meer dan vaak op de proef gesteld. Elke keer wanneer je denkt dat je in union gaat komen, zal het universum je nog een keer om geduld vragen. Elke keer wanneer de signalen op union duiden, zal je opnieuw gevraagd worden om naar het stuk ongeduld in jezelf te kijken. Pas wanneer we ons hoofd volledig laten hangen en ons overgeven aan dat wat het universum ons wil laten zien en brengen, dan ontstaan er wonderen en zal alles in een stroomversnelling komen. 

Is mijn tweelingziel narcistisch?

Het kan zijn dat je tweelingziel zowel een lichte als een donkere kant in zich draagt. Vaak komt de donkere kant net voor de separatiefase naar boven. Sommigen vergelijken dit gedrag met narcisme of met een andere persoonlijkheidsstoornis. Daarom twijfelen veel tweelingzielen aan de relatie. De vraag is dus of je te maken hebt met je tweelingziel of met een toxisch persoon. Er zijn een aantal kenmerken te geven, aanknopingspunten, waarmee je antwoorden kunt krijgen. Het eerste kenmerk is dat je tweelingziel in de bubbelfase heeft laten zien dat hij/zij fouten durft toe te geven en dat hij/zij open staat voor groei. De kwetsbaarheid waarmee hij/zij zich laat zien of de momenten waarop hij/zij open is, laat zien dat het licht sterker is dan de schaduw kant.
Er zijn veel tweelingzielen die toxiciteit ervaren bij de ander. De weg die jullie beide moeten afleggen is in dat geval zwaarder. Dat komt, omdat jullie een kopie zijn van elkaar en jij daarmee dus ook omgeven bent met toxische energie. Dit vinden veel tweelingzielen lastig om te bevatten, omdat ze eerder geneigd zijn om naar de ander te wijzen. Dat komt, omdat één van de twee wordt verlaten en de manier waarop dit gebeurt is onder invloed van toxische energie niet gezond en niet respectvol. En toch is de degene die slachtoffer is ook omgeven door toxische energie.
Toxische energie draag je bij je als gevolg van je ouders en de generaties daarvoor. Je krijgt het als karma in handen geduwd en aan jou is de taak om deze energie kwijt te raken. Maar toxische energie is zeer hardnekkig.
Wanneer we het hebben over een complexe tweelingzielrelatie dan kun je er vanuit gaan dat jouw tweelingziel omgeven wordt door donkere energie. Deze donkere energie probeert hem uit zijn kracht te halen. Dit gebeurt door invloed uit te oefenen op zijn gedachtewereld en door zijn hart te blokkeren. Hierdoor krijgt het ego alle ruimte en kan hij alleen nog maar denken in wantrouwen, angst, schuld en schaamte. Deze donkere energie draagt hij vaak al zijn hele leven bij zich. Het is het karma wat door één of beide ouders aan hem is doorgegeven. Woorden als "je doet er niet toe" en "je bent het niet waard", "je wordt toch weer bedrogen", "geloof haar niet" nemen dan de overhand. De diepste angst die dit alles creeert is de angst dat hij alles kwijt zal raken wanneer hij de stap richting zijn tweelingziel zet. Zijn hoofd of beter gezegd de energie om hem heen wil dit koste wat kost voorkomen.  

Op onbewust niveau zit er een grote angst om elkaar te verliezen of kwijt te raken dat aan deze relatie beginnen op voorhand kansloos is. Aangezien 95% van ons gedrag gestuurd wordt door ons onderbewustzijn kun je je voorstellen hoe groot deze invloed is. De enige uitweg uit deze verstikkende gedachten is om het hoofd tot stilstand te brengen. Dit noemen we een ego dood. Meer hierover lees je HIER

Tweelingzielen leven vaak in de overtuiging dat echte liefde niet bestaat. Ze hebben aangenomen dat het heel normaal is om niet gezien te worden. Niet gezien worden in het gezin en niet gezien worden in de karmische relatie. Liefde is als ruilhandel. Het is een vorm van verstandhouding, van veiligheid. Het gaat er om dat je iemand vindt met wie je goed kan samenwerken op bepaalde vlakken. Tweelingzielen die emotioneel verwaarloosd zijn hebben een verkeerd beeld van wat echte liefde inhoudt. Ze hebben geleerd om het leven te accepteren zoals het is.
Wanneer zijn/haar tweelingziel dan ineens in zijn/haar leven verschijnt, dan heeft de donkere energie inmiddels zoveel podium gekregen dat deze stem hem altijd op zijn hoede houdt. De separatiefase is dan de enige uitweg om uit dit voor hem geloofwaardige pad naar vernietiging te stappen. Ik schrijf hem, maar ook de vrouwelijke tweelingziel kan hier last van hebben.
De grote hoeveelheid blokkades aan energie worden overigens vaak versterkt door verschillende vormen van donkere energie. Hierbij kun je denken aan familievloeken of aan andere vormen van zware magie. Al met al hele heftige vormen van energie waar je zelf niet zomaar ineens uit kunt komen. Hierdoor heeft een tweelingziel vaak niet door dat zijn huidige relatie (vaak is de tweelingziel al gebonden wanneer hij zijn andere tweelingziel ontmoet) eveneens toxisch is. Hij is er zo van overtuigd dat zijn huidige relatie prima is zoals het is, terwijl hij juist in deze relatie klein wordt gehouden. 
Deze relatie verlaten is heel erg moeilijk, omdat het een bestaansvorm is geworden waar hij zijn complete veiligheid in vindt. Het is een proces waarvoor de tweelingziel meestal eerst door de donkere nacht van de ziel moet gaan. Dit noemen ze zo, omdat hij eerst alle angsten onder ogen moet gaan zien en mag doorbreken voordat hij de kracht vindt om dit ook daadwerkelijk te kunnen doen. Meer over de donkere nacht van de ziel lees je HIER
Echte tweelingzielen zijn niet narcistisch, maar ze kunnen wel degelijk last hebben van kenmerken uit deze stoornis. Dat komt dus door de grote hoeveelheid toxische energie. Wanneer je tweelingziel in de bubbelfase fouten heeft toegegeven en ook emoties heeft laten zien. Wanneer hij geheimen met jou gedeeld heeft vanuit kwetsbaarheid en openheid (en dus niet vanuit sensatie en trots), dan heb je te maken met een tweelingziel en niet met een narcist. Een echte narcist zal nooit oprecht geheimen met je delen of emoties laten zien. Ze zullen er alles aan doen om je voor zich te winnen om je vervolgens daarna ook weer af te stoten. Je tweelingziel is dus allesbehalve narcistisch of iets wat hiermee samenhangt. Dat hij kenmerken vertoont is, omdat de donkere wereld zoveel grip op zijn gedachten heeft. En, omdat hij onbewust is kan hij er ook niet vanaf een afstand naar kijken. Hij neemt de gedachten aan voor waar. Hij identificeert zichzelf met deze gedachten. Zodra hij door dit proces heen is en het grote licht ziet, komt hij bij zich Zelf. En op die plek is alleen maar liefde. Al het toxische is dan getransformeerd. Dan voelt hij de kracht en kan hij stappen zetten. 

Iemand is toxisch wanneer ze geen verbinding meer hebben met hun ziel. Het gevoel is dan volledig geblokkeerd. Iemand is toxisch, omdat gedrag dan afhankelijk is van de gedachten die opkomen. Deze gedachten komen niet van hen af, maar van het ego / de donkere wereld. Met als gevolg dat je kunt zien dat iemand van het ene op het andere moment kan switchen in gedrag. Iemand is niet stabiel in zijn gedrag, je ziet dan uitersten ontstaan.
Met toxische energie bedoelen we hardnekkige programmeringen, oftewel hardnekkige overtuigingen, die generaties lang worden doorgegeven. De tweelingziel met toxische energie weet niet beter dan dat dit normaal is. Hij/zij is er mee opgeroeid. Het is zo hardnekkig dat iemand zelf niet in staat is om hiermee te breken. En dat komt, omdat de toxische energie niet slechts met het verstand kan worden opgelost. Want tweelingzielen zijn in staat om te reflecteren en dus zien ze welk gedrag nep is, welk gedrag over de top is, welk gedrag niet gezond en niet volwassen is. En toch kunnen ze er niet los van komen. En dat komt dus door de complexiteit van de toxische energie. Hier heb je altijd externe hulp voor nodig. 

Wanneer je te maken hebt met een tweelingziel die toxisch gedrag laat zien dan vraagt het van jou om volledig in die onvoorwaardelijke liefde te stappen en te blijven. Onvoorwaardelijke liefde voor jezelf, voor de ander, maar ook voor de toxische zielen om jullie heen. Ondank dat zij er alles aan doen om jullie uit elkaar te houden mag jij in liefde blijven en deze mensen vergeven. Dit vraagt van jou om je volledig toe te wijden aan de onvoorwaardelijke liefde. Alleen wanneer je dit doet, kun je hem en jezelf uit het duister trekken en samen komen. Het is daarmee een heel zwaar pad voor jou en voor die ander. Dit gebeurt niet voor niets. Er ligt een hoger doel aan ten grondslag en dat wordt pas duidelijk wanneer union bereikt wordt. Leer om dit pad te bewandelen. Het helpt om hierbij hulp te vragen. Hulp in de vorm van healing en/of coaching. Hulp in de vorm van een luisterend oor en iemand die je tools kan aanreiken om patronen te doorbreken, om het anders te doen. In dit proces is het de bedoeling dat je diep gaat. Dat jij je gevoelswereld volledig omarmt. Het voelt als sterven, omdat je hoofd wordt losgelaten. Dat is de enige weg. Dit noemen ze een ego dood. Meer hierover, lees je HIER.  

Wil je meer weten wat narcisme inhoudt, klik dan HIER. Daarnaast is er nog een aanvullend artikel over "de narcistische tweelingziel". Wil je deze lezen, klik dan HIER

Toxische energie kun je laten verwijderen aan de hand van een spirituele healing. Voor het boeken van een sessie, klik HIER.  

Echte tweelingzielen denken elke dag aan elkaar

Gaat er geen dag voorbij dat je niet aan je tweelingziel denkt? Echt geen enkele dag? Grote kans dat je dan met je echte tweelingziel te maken hebt. Dit verschilt namelijk van een toxische verbinding, een karmische verbinding dan wel een soulmate verbinding (een uitleg op deze begrippen vind je aan het begin van dit artike). Met andere woorden: alle andere verbindingen die kunnen ontstaan op liefdesgebied hebben geen garantie dat je elke dag aan je tweelingziel denkt. Dit geldt dus ook voor een narcistische ex of een andere ex die jou veel leed heeft gebracht. Je zal in het begin nog vaak aan die ene ex moeten denken, maar dat komt omdat je er afhankelijk van bent geworden. Na verloop van tijd wordt het denken aan die ex minder en zal je zien dat het niet meer elke dag is. Bij tweelingzielen is dit niet zo. Er kan nog zoveel leed zijn geweest of zoveel moois ook, de verbinding blijft altijd. En dat maakt dat je echt elke dag aan hem/haar denkt.

Zijn er sinds de ontmoeting allemaal tekens op je pad gekomen die jou telkens weer aan hem of haar herinneren? Ook dat is typisch tweelingzielen. 
Word je emotioneel wanneer je te lang denkt aan je tweelingziel? Ook dat is typisch tweelingzielen.

Hoe weet ik of mijn tweelingziel aan me denkt? 

Er zijn een aantal signalen / kenmerken te geven die je de bevestiging kunnen geven dat je tweelingziel aan je denkt. 

De belangrijkste is de vibratie van je hartchakra. Wanneer je hartchakra vribreert, dan denkt je tweelingziel aan jou

Wanneer je over je tweelingziel droomt, dan kun je er vanuit gaan dat hij / zij een soortgelijke droom op dat moment had. Jullie energie wordt voortdurend uitgewisseld. Dus veel van wat jij ervaart, ervaart hij/zij ook hetzij in een andere context. 

Water is een belangrijk signaal. Water in de vorm van lekkages, apparaten die met water te maken hebben die stuk gaan (wasmachine, waterkoker). Water staat voor emotie en wanneer je hier veel pech in ervaart, dan is dit een signaal dat je tweelingziel veel verdriet heeft en jij zal dat dan ook ervaren. 

Wanneer je plotseling sexuele opwinding voelt, weet dan dat op dat moment je tweelingziel eveneens aan je denkt. Het kan ook zijn dat je tweelingziel op dat moment sexueel opgewonden is en dat je dat gevoel oppikt. 

Tijdens de tweelingzielenreis zie je misschien ook regelmatig zijn naam staan, zie je een soortgelijke auto rijden of zijn er andere tekens die jou verbinden aan je tweelingziel. Deze tekens hoeven niet te betekenen dat je tweelingziel aan je denkt. Het is de wet van de aantrekkingskracht die dan aan het werk is. Zoals al eerder aangegeven draag jij mentale kracht in je en kun je je gedachten manifesteren. Wanneer je veel aan je tweelingziel denkt, dan zal zich dat in je leven ook gaan manifesteren. Dan zie je zijn naam en zijn auto veel vaker, dan wanneer je niet aan hem denkt. 

Wanneer je in staat bent om je tweelingziel los te laten, dan kan het universum je gaan verrassen met tekens die er op wijzen dat hij aan je denkt. Want, wanneer je niet meer dagelijks aan hem denkt en je ziet op dat moment zijn naam veel vaker verschijnen of je ziet dan ineens zijn type auto veel vaker voorbij rijden, dan is dat het teken dat hij juist wél aan je denkt.  

Het bijzondere aan dit verhaal is dat er momenten zullen zijn dat je aan hem denkt terwijl dat helemaal niet je intentie was. Het overkomt je en je krijgt hem niet uit je hoofd. Hij blijft maar terug komen in je gedachten. Je hebt er geen grip op. Dat is het moment dat hij aan je denkt. 

Steun tijdens je tweelingzielenreis

Wanneer je je tweelingziel ontmoet gebeuren en vaak onverklaarbare dingen en is de dynamiek tussen jullie intens en bijzonder. Wanneer je dit met mensen uit je omgeving deelt, dan zal je merken dat weinig tot geen mensen je kunnen begrijpen. Sterker nog, het kan zijn dat mensen je voor gek verklaren dat je je nog steeds verbonden voelt met je tweelingziel. De reis kan voelen als een eenzaam pad, omdat je ervaart dat er weinig steun is. 

Mijn advies is om je verhaal met zo weinig mogelijk mensen te delen. Iedere vorm van kritiek of oordeel zorgt ervoor dat jij verder van de liefde af komt te staan. Het belemmert jouw groei. Regelmatig komt het voor dat je tijdens je tweelingzielenreis mensen gaat ontmoeten die ook in een tweelingzielenreis zitten. Soms mag jij die tweelingzielen gaan helpen, wanneer je al wat verder in je proces bent. Soms is het andere contact er om je verhaal mee te delen. Je ervaart dan wezenlijke steun. Hierdoor wordt het proces minder zwaar. 

Hoe eenzaam de weg ook is, er is steun aanwezig. Niet in menselijke vorm, maar op andere manieren (vaak symbolisch). Bijvoorbeeld: 

- Via muziek
Het klinkt bijzonder, maar vrijwel iedere tweelingziel ervaart dat sinds de ontmoeting, en vooral tijdens de separatieperiode, muzieknummers betekenisvol worden. Van een aantal nummers is bekend dat deze met de tweelingzielenreis te maken hebben. 

The Bangles 
Eternal Flame

Drake
Hold on we're going home

Justin Timerlake
Mirrors

Oscar and the Wolf
You're mine   

Elis Noa
Mad about you

Fia
The art of letting go

The Wanderer

Arenn't you meant to fly?

- Via veertjes, hartjes en dubbele getallen
Het universum geeft je steun via veertjes, hartjes en dubbele getallen. Wanneer je buiten loopt en je ziet een wit donzig veertje liggen, weet dan dat er steun is. Ook kan het zijn dat je veel hartjes-vormen ziet buiten, zoals blaadjes in de vorm van hartjes en hartjes in boomstammen of stenen in de vorm van een hart. En kijk ook eens naar de lucht. De vorm van wolken kunnen je ook een boodschap brengen. En zie je toevallig heel veel dubbele getallen? Ook dat is steun. Met name 111 of 11:11 zijn betekenisvol in het tweelingzielenproces, en vergeet 2222 ook niet en 7777 of 8888. Allemaal bijzondere getallen. Ze geven aan dat je precies daar bent waar je moet zijn. Je bent goed bezig en wordt gesteund. Je wandelt het pad van ascentie, ofwel ontwaken. Er gebeuren magische dingen in je leven en alles zal een positieve wending krijgen.  

- Via dieren
Wanneer je buiten ineens oog in oog staat met een dier, dan heeft dit dier een boodschap voor jou. Zie je een ooievaar, dan duidt dit bijvoorbeeld op een nieuw begin. Zie je een kraai, dan wil deze je vertellen dat je nog meer in je waarheid mag gaan staan. Dieren dragen altijd een boodschap in zich. We noemen ze ook wel krachtdieren. Met name wanneer een dier in je leven verschijnt op een ongewoon moment op een ongewone plek. Zo vloog er een keer een roodborstje mijn praktijk binnen en zag ik een egel voor een voordeur liggen. Dieren geven je steun. Ze helpen je om vol te houden. Jouw groei is het belangrijkste op dit moment. 

- Via zwanen
Zwanen zijn een symbool voor tweelingzielen. De manier waarop twee zwanen ten opzicht van elkaar bewegen kan een boodschap zijn voor jou. Wanneer jij onderweg spontaan een zwaan ziet (spontaan betekent dat je er vooraf niet naar op zoek was) let er dan op waar het mannetje / vrouwtje is. Zie je de ander niet, dan kan dit betekenen dat je eerst nog verder alleen moet wandelen. Er moet nog wat meer worden opgelost. Zie je dat er 5 tot 10 meter tussen zit, dan is er beweging tussen jullie 2. Zie je de één op het nest en de ander zwemt in de buurt, dan is union in zicht. Het kan je helpen om jezelf te blijven motiveren.  

- Door middel van het bijhouden van een dagboek of Journal
Door dagelijks op te schrijven welke inzichten op je pad zijn gekomen, krijg je vanzelf helder welke stukken in jou nog om aandacht en groei vragen. Zo lang als het jou inspireert, zo lang ga je er mee door. Wanneer iets niet meer inspireert of motiveert, dan stop je. Niemand die daar iets van hoeft te vinden. Het gaat om jouw unieke reis.  

Tweelingzielen en humor

Het is een feit dat tweelingzielen met elkaar de beste humor delen. Niemand kan de humor van jouw tweelingziel overtreffen. En wanneer jullie samen in de grappen-flow zitten dan kun je er lang in blijven hangen. Samen lachen is heerlijk en verbindend. Dat jullie dit met elkaar delen heeft natuurlijk alles te maken jullie ziel. De gelijkenis is treffend.
Humor is tevens één van de belangrijkste ingrediënten om jezelf te helen en om je energie te laten stijgen. Hoe zwaar en serieus het tweelingzielenproces af en toe ook is, probeer ook te blijven lachen. Neem zo nu en dan even de tijd om een stap naar achter te zetten en te lachen om zijn gedrag, om jouw gedrag, om de hele situatie. Het is ergens ook hilarisch waar je in terecht bent gekomen. Wanneer je iemand vindt die eveneens in een tweelingzielenproces zit, dan kun je deze humor met elkaar delen. Het lucht op en neemt veel weerstand weg. 

Hoe weet ik ofdat mijn tweelingziel heb ontmoet?

Er zijn verschillende kenmerken te noemen die er op kunnen wijzen dat je je tweelingziel hebt ontmoet. Het belangrijkste kenmerk is je gevoel. Alleen jij kunt hier een antwoord op geven. De volgende kenmerken kunnen je helpen. Wanneer je 5 kenmerken of meer met een volle JA kunt beantwoorden, dan is er een grote kans dat je je tweelingziel hebt ontmoet:

Je ziet na de ontmoeting ineens veel dubbele getallen
Je ziet na de ontmoeting regelmatig zijn / haar naam op verschillende plekken opduiken
Je hebt (meestal) relaties achter de rug waarvan er tenminste één een soulmate en één een karmische relatie betrof
Je tweelingziel zit nog in een bestaande relatie
Er zijn overeenkomsten te vinden tussen jullie zoals geboorteplaats, geboortedatum en interessegebieden
De vrouwelijke tweelingziel is meer ontwaakt dan de mannelijke
De eerste ontmoeting voelde als een magneet, een explosie
Na de eerste ontmoeting was je verward en bleef je constant aan de ander denken
Je tweelingziel weet jou op het diepste niveau in je ziel te raken
Je kan je ervaring met je tweelingziel moeilijk met anderen delen, omdat ze je niet zullen begrijpen
Je zou in eerste instantie niet op het type vallen waar je tweelingziel op lijkt. Jouw partnerkeus was voorheen altijd anders
Het moment van jullie ontmoeting komt niet uit, is niet goed getimed
Je bewondert de ander om wie hij / zij is, eigenlijk maakt het niet uit wat de ander doet in het dagelijks leven
Wanneer je in zijn / haar ogen kijkt, dan voelt dit als thuiskomen
Het voelt alsof je de ander kent uit vorige levens
De ander ziet jou staan zoals je bent. Je kan volledig je zelf zijn
Je ziet in de ander iets groots, iets wat zo prachtig mooi is. Het is bijna Goddelijk
Jullie delen geheimen met elkaar die je nog nooit met anderen hebt gedeeld
De tijd staat stil wanneer jullie elkaar zien en spreken. Tijd bestaat dan niet meer
Wanneer jullie elkaar zien en spreken is alles goed en kun je "zijn". Wanneer je appt of belt lijkt het alsof er een stoorzender aan staat. Dan loopt het minder als vanzelf
Jullie kunnen gemakkelijk met elkaar praten, er is een wederzijdse interesse die je nog niet eerder ervaren hebt   
Wanneer er ruzie is geweest en je ziet elkaar daarna weer, lijkt het alsof alles vergeten is
De meest onbewuste tweelingziel laat tegenstrijdig gedrag zien. Enerzijds trekt hij/zij naar je toe en anderzijds rent hij/zij hard weg
De fysieke aantrekkingskracht is enorm. Dit heb je nog nooit zo bij iemand anders gevoeld 
Hij/zij is jouw thuis. Er is werkelijk niks meer nodig in het leven dan hem of haar om je heen
Jullie denken en voelen in essentie hetzelfde en dit heb je in de bubbelfase ontdekt  

Kenmerken van de tweelingzielenreis 

De tweelingzielenreis kun je herkennen door een aantal kenmerken. Deze kenmerken zijn typisch tweelingzielen en helpen je om de reis beter te begrijpen. Wanneer je weinig tot geen kenmerken herkent, ga dan niet twijfelen. Elke tweelingzielenreis is uniek. Dit zijn de meest voorkomende kenmerken:

één tweelingziel is bewust en de ander is meer onbewust 
de bewuste tweelingziel is als een magneet is voor de onbewuste tweelingziel, zolang hij/zij de focus ergens anders op richt dan zijn/haar tweelingziel
de meest bewuste tweelingziel kan zowel een man als een vrouw zijn
de meest bewuste tweelingziel mag gaan werken aan onafhankelijkheid en onvoorwaardelijke liefde
de onbewuste tweelingziel leert door middel van aardse levenslessen
tweelingzielen sterven vaker dan één keer. Het ego geeft niet zomaar op. De emotionele dieptepunten vertellen je dat je ego sterft
de tweelingzielenreis heeft net zo veel impact als wanneer je hoort dat je aan een ongeneeslijke ziekte lijdt of wanneer je een dierbaar persoon verliest. Het zorgt ervoor dat je ontwaakt, want vaak kan alleen een gebeurtenis met impact er voor zorgen dat mensen "wakker worden". 
de meest bewuste tweelingziel heeft obsessieve neigingen, is gericht op het houden van controle, is wantrouwend en onzeker
de minst bewuste tweelingziel zegt soms dingen die getuige van bovennatuurlijke leiding. Ze zeggen dingen die in perfectie zo compleet en volmaakt zijn aan de liefde. In gedrag laten ze vaak iets anders zien. 
de onbewuste tweelingziel heeft bindingsangst én verlatingsangst. Hierdoor ontstaat er een patroon van komen en gaan. 
tweelingzielen zien heel veel dubbele getallen. Niet één keer, maar elke dag
je droomt over je tweelingziel en hebt het gevoel dat je de ander op afstand kan voelen
er zijn veel tekens die op je pad komen en die zich lijken te herhalen. Ineens zie je elke dag een zwarte kat of een reiger. Of zie je elke dag zijn naam ergens staan. Tekens die zich blijven herhalen willen je iets vertellen
tweelingzielen ervaren de échte liefde wanneer ze elkaar zien en gewoon "zijn". Praten en berichten versturen brengt ruis in de verbinding, omdat woorden iets van het hoofd zijn. 
de bewuste tweelingziel heeft periodiek emotionele buien. Dit kan 1x per maand zijn, het kan ook vaker zijn. Het huilen is dan niet te stoppen, alsof iets je wilt loslaten. Ga er dan doorheen en probeer het denken te minimaliseren.
tweelingzielen ervaren dat ze op straat langer aangekeken worden dan normaal. Vooral wanneer ze samen ergens wandelen of zitten. Het staren van de mensen om hen heen maakt ze wat ongemakkelijk, omdat het zo opvallend is. Ze dragen veel licht bij zich en andere mensen worden hier als vanzelf naar toe getrokken.
elke tweelingziel heeft in de separatie ergens een moment gekend dat het leven als zwaar en minder zinvol voelt. Ze twijfelen aan de toegevoegde waarde van het leven. 
tweelingzielen kunnen geen stabiele / evenwichte relatie hebben zolang ze nog gehecht zijn aan aardse verlangens. 
de bewuste tweelingziel ervaart in de reis dat ze vergeetachtig wordt. Niet extreem, maar je kunt het wel waarnemen. Dat komt, omdat het hoofd buiten spel wordt gezet en het ego raakt hierdoor van slag 

Ben ik gek aan het worden?

Veel, heel veel tweelingzielen vragen zich af of het allemaal wel klopt wat ze voelen en ervaren. Ze raken verward en komen op een punt dat ze het gevoel hebben dat ze gek gaan worden. Dit komt, omdat er veel onverklaarbare tekens op hun pad komen en ook omdat ze intenser gaan dromen. Daarnaast voelen ze meer dan normaal en kunnen ze hun verhaal niet aan hun omgeving kwijt. Want die omgeving begrijpt ze niet. Ze vragen zich af waarom dit allemaal gebeurt en gaan dan op zoek naar antwoorden.  

In het proces van tweelingzielen is het de bedoeling dat je wordt opengebroken, dat je breekt. Alleen dan groei je en deze groei is nodig om sterker te worden. Wanneer een mens breekt is het in staat om hardnekkige programmeringen los te laten. Je kunt er een mooier en beter mens van worden. Je kunt ook een andere keuze maken. Wanneer je lijdt sta je dus eigenlijk op een kruispunt in je leven.
De wereld van tweelingzielen is niet altijd te verklaren. Het is een bovennatuurlijk verschijnsel en daarom ook is dit niet aan je omgeving uit te leggen. De tegenwerking van de omgeving verward je, omdat je gevoel iets heel anders zegt. Die verwarring maakt dat je het gevoel hebt dat je de dingen in het leven niet helder meer ziet, wat wel zo is. De wereld vervreemd van je en dat is ook de bedoeling. Het is de bedoeling dat je een ander pad gaat bewandelen dan het pad wat je vrienden en familieleden bewandelen. Er is een grotere macht, een bovennatuurlijke kracht aan het werk in jullie leven en alleen degene die bewust is heeft dit in de gaten.
Daar komt bij dat er een moment kan komen dat  je tweelingziel ineens en plotseling ander gedrag laat zien. Alsof je ineens met een andere persoonlijkheid te maken hebt. Ook dat kan je verwarren. Het ene moment rent hij naar je toe en het andere moment wijst hij je af. Het hoort allemaal bij "het plan". Het plan gaat over wat het leven van jou wilt en niet wat jij van het leven wilt. Het gaat er dus om dat je begrijpt dat jij niets te willen en te controleren hebt. Pas dan kan het in je voordeel gaan werken.  

Het universum wil je leren dat je boven alles mag uitstijgen als een adelaar. Naar iemand die kan observeren, zonder te absorberen. Dat wil zeggen dat je de situatie tussen jou en je tweelingziel kunt overzien, zonder dat je jezelf er in verliest. Daar ligt kracht.   

Kortom: je bent niet gek aan het worden. Je wereld wordt opnieuw opgebouwd. 

Mijn waarheid en jouw waarheid

Iedere tweelingziel doorloopt een uniek proces. Geen enkel proces is hetzelfde. Er zijn weinig tot geen mensen om je heen die je echt begrijpen. Sommige kunnen hier goed mee dealen, anderen begrijpen het niet. Daar waar anderen in een aardse relatie zitten, zullen ze je niet begrijpen. Het voelt voor hen als een onvolwassen of toxische verbinding, maar ze begrijpen de diepte niet en het gevoel van thuiskomen ook niet. Een tweelingziel relatie is van een andere orde. Het vraagt om een ander perspectief en je kunt de mensen in je omgeving het niet kwalijk nemen dat ze je niet begrijpen. 

Inmiddels heb ik al zoveel tweelingzielen in mijn praktijk gehad, dat ik weet dat ieder tweelingzielenproces uniek is. Hierdoor zal je merken dat bepaalde teksten over tweelingzielen wel en bepaalde teksten niet met je resoneren. Resoneren wil zeggen, dat je het gevoel hebt dat het niet op jou van toepassing is. Mijn teksten zijn geschreven op dat wat ik weet, wat met mijn ziel resoneert en wat mijn ervaring in dit werkveld is. Echter, mijn waarheid hoeft niet jouw waarheid te zijn. 

Hoeveel tweelingzielen zijn al in union? 

Op dit moment zijn er nog maar heel weinig tweelingzielen in harmonische union. Er zijn tweelingzielen samen, maar niet in union. Komen tweelingzielen samen nog vóór union, dan hebben ze nog werk te doen om in balans te komen en te blijven. Union gaat over onvoorwaardelijke liefde. Op dat niveau heb jij alles losgelaten wat gaat over angst, schuld, schaamte en ook alles wat ongezonde hechtingen in zich draagt. In de onvoorwaardelijke liefde is geen enkel ego meer aanwezig. Wanneer je in onvoorwaardelijke liefde bent, dan bekijk je ieder levend wezen vanuit de ogen van liefde, dan praat je vanuit de intentie van liefde, dan denk je in liefde en handel je in liefde. Om daar te komen doorloop je een proces. Dat proces kun je niet afdwingen. Je hart opent namelijk stapje voor stapje en het is het hart waarmee union bereikt wordt. 

Het universum heeft tweelingzielen nodig om een verandering op aarde te bewerkstelligen. Deze veranderingen kunnen alleen plaatsvinden als erin één keer een grote hoeveelheid licht vrij komt. Wanneer tweelingzielen in union komen, komt er een grote hoeveelheid licht vrij. Tweelingzielen zijn wereldwijd strategisch gepositioneerd. Wanneer een groep tweelingzielen in union komen dan zal er een verandering plaats gaan vinden. Waarschijnlijk gaat dit licht er voor zorgen dat er veel mensen in één keer gaan ontwaken. En dat is nodig om de aarde te kantelen. 

Hoe kan ik mijn tweelingziel ontmoeten?

Het thema tweelingzielen maakt veel mensen nieuwsgierig. Dat is ook niet zo gek, omdat het onderwerp sinds 2020 veel meer bekendheid heeft gekregen. Er zijn ook veel mensen die er romantische ideeen bij hebben. Alsof je de meest geweldige relatie bereikt hebt wanneer je je tweelingziel ontmoet. Ze vergeten wat voor werk er te doen is, voordat er union plaats kan vinden. Ze vergeten dat de ontmoeting met je tweelingziel geweldig en overweldigend is, maar de fasen die daarna komen zijn heel zwaar en vaak ook verdrietig.
Want de tweelingzielenreis is voor bijna iedereen uitputtend. Het sloopt je van binnen, omdat alle inspanningen elke keer opnieuw een tegengesteld resultaat in zich dragen. De reis kan daarnaast soms vele jare duren en dan nog weet je niet of je samen komt. Je tweelingziel vergeet je nooit meer en dat kan behoorlijk frustrerend zijn wanneer je besloten hebt om hem/haar te vergeten en met je leven verder te gaan. Je kan er behoorlijk veel emotionele momenten aan beleven. Vooral wanneer beide elkaar weten te raken op de meest diepste lagen. Geraakt worden in je vertrouwen en genegeerd worden zijn hierin bekende emoties. 

Heel veel tweelingzielen hebben het gevoel dat ze eerder met een toxische relatie te maken hebben als met een liefdevolle relatie. Ze triggeren elkaar en halen op die manier het slechtste in elkaar naar boven. Veel tweelingzielen zijn in staat om de ander te blokkeren of te negeren, zonder dat hierover gecommuniceerd wordt. Het zijn liefdeloze acties die er toe bijdragen dat er veel emoties naar de oppervlakte komen.  
Je tweelingziel komt vaak in je leven wanneer de timing onhandig is. Daar komt bij dat de cultuur verschillen tussen beide soms zo groot kunnen zijn, dat union bijna ondenkbaar is.  Je tweelingziel heeft vaak niet door wat hij/zij doet en wat hij/zij zegt. Soms lijkt het alsof er iets anders door hem/haar heen werkt. Hierdoor wordt hij/zij ongrijpbaar en werkt de verbinding verwarrend. Je tweelingziel laat onvoorspelbaar gedrag zien. Hij/zij is in staat om in 1x het contact te verbreken of om weken niets van zich/haar te laten horen. 

Met andere woorden: weet waar je aan begint. Het is een reis van vallen en opstaan, van wanhoop en verdriet. En ook van vertwijfeling en teleurstelling. Er gaat geen dag voorbij dat je niet aan je tweelingziel denkt. De liefde gaat zo diep, dat niemand die plek meer kan innemen. Je kunt er dus voor kiezen om het pad te parkeren en een andere weg in te slaan. Dat doen veel mensen en dat is ook prima. Toch weet ik dat je tweelingziel dan de rest van je leven met regelmaat op zal poppen in je systeem. Daar zorgt het universum voor. Zo zie je zijn / haar naam regelmatig ergens staan of kom je op andere manieren in contact met zijn / haar energie. Het universum is heel duidelijk in wat de bedoeling zou moeten zijn. Jij hebt een vrije wil en kan in dit leven zelf kiezen of je het pad wilt bewandelen. Aan het einde van de rit is er sprake van divine timing. Dit is iets anders dan perfect timing. Divine timing wil zeggen Goddelijke timing en daarmee bepaalt het universum het moment wat voor beide perfect is. Alle omstandigheden kloppen dan en er is geen sprake meer van controle of hechting die deze timing in de weg zit.  

Waarom is er zoveel aandacht voor tweelingzielen?

Tweelingzielen delen één bewustzijn. Hierdoor is het niet mogelijk om de verbinding tussen deze mensen op een aardse manier te interpreteren. De meeste tweelingzielen lopen er op vast dat ze hun verhaal niet aan hun omgeving kwijt kunnen. Niemand begrijpt hen. De diepte van de liefde op basis van de korte ontmoeting die er is geweest is niet te verklaren. Ook het duwen en trekken wordt door de omgeving als toxisch geinterpreteerd. Wanneer we deze verbinding vanuit energie gaan bekijken is er heel wat anders aan de hand. Er wordt gespiegeld en zo lang beide nog niet aan de slag gaan met de stukken die hiermee worden blootgelegd zal het duwen en trekken door gaan. Maar, omdat ze geincarneerd zijn uit één ziel zal de aantrekkingskracht altijd heel sterk blijven. De ander vergeten gaat dus niet lukken. Je wordt hierdoor geforceerd om met jezelf aan de slag te gaan. Het hoort bij je pad, bij je roeping. Je kunt er niet onderuit. 

Voor veel tweelingzielen is de reis zeer zwaar. De eenzaamheid en het gemis van binnen drijft velen tot wanhoop. Aandacht geven aan dit onderwerp kan de mensen helpen om zich gesteund te voelen. Erover kunnen praten is heel belangrijk. Te weten dat je niet alleen bent en vooral weten dat je niet gek bent of aan het worden bent. 

Van tweelingzielen wordt verwacht dat ze werken aan union. Wanneer ze in union zijn met zichzelf, dan zijn ze als vanzelf in union met de Bron. 

Vanaf het jaar 2020 hebben er ongelooflijk veel ontmoetingen plaatsgevonden tussen tweelingzielen. Dit heeft een reden, het is geen toeval. De reden voor deze ontmoeting is dat het universum vindt dat het tijd is. Er moeten namelijk veel tweelingzielen in union gaan komen, zodat de lichtkracht die dan vrij komt ongelooflijk sterk is. Alleen dan zal de rest van de mensheid mee gaan bewegen en kan de aarde gaan kantelen. We werken toe naar een nieuwe aarde, waar het leven harmonieus is en waar geen verdeeldheid meer zal zijn. Waar geen oorlog is en waar mensen alles met elkaar delen, omdat we samen één zijn. Het is aan tweelingzielen om deze transformatie in zichzelf te laten plaatsvinden. 

Review plaatsen

Regelmatig ontvang ik via email of whats app een dank je wel voor het beschikbaar stellen van deze content. Het doet me goed om te horen en te lezen dat mensen er iets aan hebben, dat het inzicht en steun geeft.
Het is mijn missie om tweelingzielen te helpen in hun eigen kracht te komen. Om ze bij te staan en inzichten te geven waarmee ze focus kunnen houden op hun eigen pad.
Het geven van spirituele healing is de kern van mijn praktijk. Deze kun je boeken in de praktijk of op afstand.   

Wil je graag iets terug doen, om zo je dank te laten blijken, dan help je mij wanneer je een review achter laat op mijn Google pagina. Kies de woorden die bij jouw passen. Alles is goed. Om een review te kunnen plaatsen heb je een gmail adres nodig.  
De volgende link brengt je naar de Google pagina waar je een review kunt plaatsen: 

Link review

Wat kan Memorable betekenen in de tweelingzielenreis?

De thema's van toepassing op een tweelingzielenreis zijn:

Hoe kan ik loskomen van mijn tweelingziel? 
Hoe kom ik van het vele huilen af? 
Hoe kan ik weer zin krijgen in het leven? 
Wat kan ik doen om hem of haar op afstand te houden? 
Hoe weet ik of ik onderweg ben naar union? 
Hoe kom ik van alle negatieve gedachten af? 
Wanneer stopt het depressieve en lege gevoel wat ik heb? 
Waarom doet hij zo raar? Wat gebeurt er ineens in onze verbinding? 
Ik kan mijn verhaal met niemand delen, ik wil het graag delen
Wat moet ik nog doen om in onvoorwaardelijke liefde te leven?
Waarom val ik telkens terug?
Hoe kom ik af van die destructieve gedachten?
Hoe kan ik mijn roeping gaan leven?
Hoe kan ik loskomen van oude oude emotionele stukken en trauma's in mijn leven?
Waarom droom ik zo heftig? 
Waarom voel ik zoveel? 
Wat betekenen al die tekens die ik zie? 
Wat als mijn tweelingziel en ik besluiten om nu al samen te gaan leven? 
We willen graag samen hulp in de tweelingzielenreis

Wat vind je niet bij Memorable?

In de praktijk worden geen voorspellingen gedaan.
Spirituele healing kan alleen plaatsvinden met toestemming van de ontvanger. Dat betekent dat het niet mogelijk is om jouw tweelingziel op afstand te healen, zonder dat hij of zij hier een akkoord op heeft gegeven. 
De tweelingzielenreis is niet geschikt voor minderjarigen, dat wil zeggen dat je in de praktijk van Memorable niet terecht kunt voor vragen die betrekking hebben op een minderjarige. Minderjarigen mogen eerst de weg afleggen waarin ze onbewust zijn. Het ontwakingsproces begint op volwassen leeftijd. Wanneer het proces eerder inzet, dan is dat heel bijzonder. In de praktijk houd ik me strikt aan de volwassen leeftijdsgrens als het om tweelingzielen gaat. 
Tijdens de sessie focus ik me op jou en jouw ontwikkeling. De ander wandelt zijn/haar eigen pad, dat staat los van jouw pad.
Ik verbreek geen koorden tussen jou en je tweelingziel.

Hoe ziet een tweelingzielen sessie er uit? 

Een tweelingzielensessie is opgebouwd uit een gesprek en een spirituele healing. We bespreken je situatie, je ontvangt inzichten en er is ruimte voor het stellen van vragen. Tijdens het gesprek kijken we ook naar je blokkades en de fase waar je nu staat. Ik help je om focus te houden, zodat je in balans blijft. Want balans houden daar gaat het om. 

Tijdens de spirituele healing wordt de verbinding met je essentie geactiveerd. Hierdoor sta je beter in verbinding met het lichtveld om je heen. Je hartchakra wordt verder geopend als ook de verbinding met je zonnevlecht. Hierdoor sta je sterker in verbinding met jezelf. Negatieve energie wordt bij je weggehaald en blokkades worden opgeheven. Je levensenergie stroomt na de sessie op een hogere frequentie. De healing zorgt ervoor dat de man-vrouw energie hersteld wordt. Dit komt dan ten goede aan je eigen proces en ook aan dat van de ander. 

Een tweelingzielen sessie duurt gemiddeld 1,5 uur.

De healing start wanneer je de sessie boekt en werkt nadien nog langere tijd door. Klik HIER om de sessie te boeken. 

Wil je graag meer informatie over een spirituele healing? klik dan HIER

Ik wil een sessie boeken, maar wel anoniem blijven

Er zijn verschillende redenen te geven die maken dat iemand graag anoniem wil blijven. Dit kan bijvoorbeeld zijn, omdat een tweelingziel te maken heeft met privé situatie of met een zakelijke situatie, waardoor ze bang zijn voor de gevolgen wanneer dit uit komt.
Soms zijn ze nog verwikkeld in een toxische relatie
Soms bekleden ze een functie waar veel publiciteit mee samenhangt (je bent een bekende Nederlander of je bent een politiek prominent persoon)
Soms bekleden ze een functie waar grote maatschappelijke invloed en verantwoordelijkheid vanuit gaat

Wat de reden ook is, die doet er niet toe. Je kunt ervoor kiezen om een sessie anoniem te laten plaatsvinden. Wanneer je de sessie boekt, stemmen we af hoe we de anonimiteit het beste kunnen waarborgen. Waar jij je prettig bij voelt. 

Ik wil graag een tweelingzielen sessie boeken

Om in union te komen kies je er voor om stap voor stap dichter bij je essentie te komen. Want daar waar jij leeft in lijn met jouw essentie, daar ervaar je union. Om je essentie te kunnen gaan ervaren trek je stap voor stap de jassen uit die je hebt aangetrokken of die jou zijn omgedaan. Dit proces van loslaten is een healingproces. Jezelf gaat jezelf namelijk helen van overtuigingen en programmeringen die diepgeworteld in jou aanwezig zijn. Je kunt ook gaan ervaren dat je door zelfafwijzing veel negatieve energie om je heen hebt verzameld. Deze negatieve energie blokkeert jouw gevoelsleven. Het lukt je dan niet om je hart open te stellen, om mensen dichterbij te laten komen of om bij jezelf te blijven wanneer je triggers ervaart. De intensiteit van deze negatieve energie kan soms zo sterk zijn dat je niet in staat bent om deze zelf weg te halen. Een spirituele healing kan je hierbij helpen. 

Het ego is de grootste verslaving van de mensheid. Wanneer we deze verslaving, of hechtingen, willen loslaten, dan kom je veel weerstand tegen. Het zijn de angsten, onzekerheden en het gevoel van leegte wat je dan overweldigd. Kom je in een emotionele rollercoaster terecht, dan wordt het nog lastiger om hier uit te komen. Er is hulp. Tijdens een spirituele healing wordt alle negatieve energie bij je weg gehaald, worden blokkades verbroken en wordt je hartchakra geopend. Je ontvangt dan een berg aan hoge energie. Voor het boeken van een spirituele healingsessie, klik HIER

Wij willen samen een tweelingzielen sessie, kan dat?

Jazeker kan dat. Er zijn al verschillende tweelinzielen koppels geweest. Sommige besloten later om in separatie te gaan en anderen besloten om samen de weg te bewandelen. Het kan allemaal en ik help jullie graag om dit in liefde te doen. Wil je samen een sessie boeken, dan zullen we de eerste sessie met zijn drieën zitten. Dit wordt een gesprek van 90 minuten. Daarna kunnen jullie er voor kiezen om elk afzonderlijk een sessie te boeken. Wil je graag een sessie boeken, stuur me dan een what's app- of emailbericht. Voor de contactgegevens klik HIER.  

Livestream voor en over Tweelingzielen

Op het Youtube kanaal van Memorable vindt regelmatig een Livestream plaats waar inzichten gedeeld worden en waar vragen worden beantwoord.