Healing

Wat is het resultaat van een healing?

Wanneer je een Healing sessie ondergaat, dan is het resultaat dat het lichaam na de sessie beter in staat is om zelf balans aan te brengen. Op welke manier dit gebeurt en hoe sterk dit wordt geïntegreerd hangt af van de vorm of methode en uiteraard ook van degene die de healing uitvoert.

Voor wie is een healing geschikt? 

Heb je last van onrustige gevoelens, van stress, van lichamelijke spanningen? Slaap je slecht? Zit je veel in je hoofd? Ben je veel aan het malen? Vind je het lastig om te ontspannen? Heb je het gevoel dat iets uit balans is, maar je weet niet wat? Dan is een healing voor jou geschikt? 

Een healing is geen vervanging voor je medische indicaties. Je behandelend arts is degene die je geneest. Een healing geneest niet, maar geeft inzichten en kan ondersteunend werken. Het is dan ook voor iedereen geschikt: van jong tot oud en van heel gezond tot ernstig ziek. 

Healing aanbod bij Memorable

In de praktijk worden een aantal vormen van healing aangeboden. Iedere vorm kent een andere toepassing. Het is aan jou waar jij je het prettigst bij voelt.  

Zo kun je kiezen uit:
- Een Spirituele Healing
- Een Illuminatiesessie
- Een Energetische Behandeling
- Een Reconnective Healing

Het resultaat van een Spirituele Healing

Na de sessie voel je je ontspannen en een diepe verbinding met jezelf. Jouw blauwdruk, datgene wat voor jou bestemd is oftewel jouw zielenpad, wordt tijdens de healing aangeraakt en geopend. De precieze uitwerking van de healing wordt in de dagen daarna pas duidelijk. Dit kan fysiek zijn, mentaal, emotioneel of spiritueel. Vaak is de uitwerking heel subtiel en alleen waarneembaar wanneer je bewust in het leven staat. 

Wil je meer informatie over een Spirituele Healing? Klik dan HIER

Kenmerken van een Spirituele Healing

Tijdens de sessie lig je gekleed op de behandeltafel
Tijdens de healing raak ik je niet aan. Soms vraag ik aan het einde van de healing of ik mijn hand op je buik mag leggen
De healing wordt uitgevoerd met hulp van gidsen, overledenen en andere wezens die we niet met het blote oog kunnen waarnemen
Tijdens de sessie wordt er niet gesproken
Na de sessie wisselen we aan elkaar uit wat we ervaren hebben. Jouw ervaringen zijn belangrijk en ik deel met jou de inzichten die ik heb doorgekregen.

Sessie boeken

Het resultaat van een Illuminatiesessie

Je kunt werkelijk loslaten wat jou in zijn greep houdt. De lading, de emotie, kan worden losgelaten. Emoties zoals schuld, angst, eenzaamheid, stress of andere vormen die jou er van weerhouden om vrij te zijn in dit leven. Na de sessie heeft het proces een aantal dagen nodig om door te werken. Gaandeweg zal je veranderingen opmerken.

Wil je meer informatie over een Illuminatiesessie? Klik dan HIER

Kenmerken van een Illuminatiesessie

Tijdens de sessie lig je gekleed op de behandeltafel
De sessie is gericht op één van je chakra's
Tijdens de sessie wordt je aangeraakt in de nek en ligt er een steen op een van je chakra's
Een Illuminatiesessie is een Sjamanistische methode
Tijdens de sessie ben je aan het werk en gaandeweg kom je tot een diepe ontspanning
Na afloop van de sessie wisselen we beide met elkaar uit wat de ervaringen zijn en welke inzichten er kunnen worden meegegeven.

Sessie boeken

Het resultaat van een Energetische Behandeling

Je krijgt weer verbinding met je ziel, met wie je in wezen bent. Je komt in je kracht te staan, je levensenergie gaat weer stromen. Hierdoor ontstaat rust en durf je beslissingen te nemen die ten gunste zijn van jou. Leven vanuit je ziel zorgt ervoor dat je meer naar je gevoel luistert. 

De energie die in je lichaam stroomt wordt actief in beweging gebracht, blokkades worden opgeheven en alles wat niet meer dient wordt opgelost / losgelaten. Je voelt alle gedachten en overdenkingen uit je hoofd weg trekken. Je komt volledig in je lichaam en kunt vanuit daar weer optimaal voelen. 

Wil je meer informatie over een Energetische Behandeling? Klik dan HIER

Kenmerken van een Energetische Behandeling

Je ligt ontkleed op de behandeltafel
Je ontvangt zowel een massage als een healing
De voor- en achterzijde van het lichaam worden behandeld
Het tarief is per uur
Tijdens de sessie kan het zijn dat er gesproken wordt. Inzichten die dan doorkomen worden met jou gedeeld. 

Sessie boeken

Het resultaat van een Reconnective Healing

Tijdens een Reconnective Healing sessie wordt er gewerkt met de frequenties die voortdurend om ons heen aanwezig zijn. De frequenties werken door in lichaam en geest en zorgen voor ontspanning en rust. Ze stellen het lichaam in staat om verandering aan te brengen, dat wat ook onder balans verstaan wordt. De frequenties werken langere tijd door. 

Wil je meer informatie over Reconnective Healing? Klik dan HIER 

Kenmerken van een Reconnective Healing

De grondlegger van deze vorm van healing is dr. Eric Pearl
Een sessie verloopt via een vast protocol, opgesteld door de organisatie The Reconnection. Hier wordt niet vanaf geweken
Je ligt gekleed op de behandeltafel
Je wordt niet aangeraakt
Tijdens de sessie wordt er niet gesproken
Na de sessie vertel jij wat je ervaren hebt. Ik mag volgens het protocol niet met jou delen wat ik ervaren heb. Dit komt, omdat de healing heel subjectief is en anders bedoeld kan zijn dan wat ik op dat moment ervaar. Zo stelt The Reconnection. 

Sessie boeken

Een breder begrip over Healing

Healing betekent genezing en wordt in de alternatieve geneeskunde via verschillende vormen en methoden uitgevoerd. Tijdens een healing wordt het lichaam in staat gesteld om zichzelf te helen, terug in balans te brengen. 

Dit in staat stellen gebeurt via energie overdracht. Hoe de energie bij jou binnen komt is persoonlijk. Eveneens geldt de regel dat niet iedere vorm van energie dezelfde is. Een goede voorlichting hierover is belangrijk. Ook is het belangrijk om naar je eigen gevoel te luisteren. 

Energie, wat is dat? 

Het is wetenschappelijk vastgesteld dat de mens en alles om ons heen uit energie bestaat. Dat houdt in dat alles wat wij wel en wat we niet met het blote oog kunnen waarnemen uit energie bestaat.
De kwantummechanica leert ons bijvoorbeeld dat een voorwerp in feite is opgebouwd uit hele kleine delen zoals moleculen, atomen, elektronen, protonen en neutronen. Bekijk je een beker onder een zeer sterke microscoop dan zie je dat deze is opgebouwd uit miniscuul kleine delen die naast elkaar bewegen. De beweging is energie. Ons blote oog houdt ons dus ergens voor de gek. Het bewegen van deze kleine deeltjes gebeurt via een bepaalde trilling. De energie heeft een bepaalde frequentie. Dit geldt voor alles wat op aarde aanwezig is. De mens, een tafel, de lucht, je huis, dieren, de natuur, enzovoort. We staan dus in verbinding met alles om ons heen via een bepaalde frequentie.
Hebben we het over energie werk, dan hebben we het over werken met frequenties.

De Aura

Tijdens een healing ligt de nadruk op het behandelen van de mens als geheel en niet op de symptomen of de klacht. Of dit nu wel of niet met het blote oog waarneembaar is, dat doet er niet toe. Zo wordt het fysieke lichaam behandeld en ook de aura. De Aura vind je om het fysieke lichaam en bestaat uit 7 energielichamen:

- het etherische lichaam
- het emotionele lichaam
- het mentale lichaam
- het astrale lichaam
- het etherisch causale lichaam 
- het universele liefdes lichaam
- het causale lichaam 

Chakra's en meridianen

Behalve de Aura beschikken we ook over chakra's en meridianen welke van invloed zijn op onze gezondheid. 
De chakra,s vormen het energiecentrum in je lichaam en zorgen voor levenskracht. Een chakra lijkt op een wiel welke als een trechter energie omzet en transporteert naar vitale delen in ons lichaam. Zo ook naar de meridianen.   

De meridianen zijn energiebanen die in je lichaam liggen. Ze lopen van je kruin door tot in je vingers of tenen. Het is een compleet netwerk van banen die energie geleiden naar een specifiek orgaan. Daarnaast staan ze ook in verbinding met een emotioneel  / psychisch deel van de mens. 

Het EGO

Een healing opent vaak nieuwe deuren. Deuren die lang gesloten zijn gebleven. Het nodigt uit om naar binnen te gaan. Naar je eigen gevoelswereld. Dit komt, omdat tijdens een healing iets geraakt kan worden waar je je minder bewust van bent. Dat "iets" is vaak een gevoel. Wanneer we het gevoel gaan zien en er doorheen durven gaan wordt er meestal iets opgelost of losgelaten. Het lichaam herstelt op die manier zelf dat wat in de weg zat. 

De mens is tot veel meer in staat dan we ons ooit beseffen. Het zelfhelende vermogen zit in ieder van ons. Maar hoe kan het dan dat we dit vergeten zijn? Een belangrijk antwoord hierop is het EGO.

Het EGO is ons hoofd, onze gedachten. Het zijn de overtuigingen die je in je opvoeding hebt meegekregen. Het zijn de normen die vanuit de maatschappij zijn opgelegd. Dit is goed en dat is fout. Het zijn alle redenen die worden aangevoerd om ervoor te zorgen dat je klein blijft, kwetsbaar en beïnvloedbaar. Het EGO is het hoofd en is niet verbonden met je ziel, met onze ware ZELF. Je zou het onze tweede persoonlijkheid kunnen noemen. Het is de beschermende persoonlijkheid en de onderdrukkende persoonlijkheid die ervoor zorgt dat jij niet vrij wordt. 

Een healing heeft tot doel om jou in je kracht te zetten. En in je kracht houdt in dat je naar je gevoel luistert. Beslissingen durven nemen die ten gunste zijn van jezelf. In plaats van de dingen doen vanuit plichtsbesef of fatsoen. Dat betekent dat je EGO zoveel mogelijk wordt uitgeschakeld. Zoveel mogelijk, omdat het EGO zo ontzettend sterk is dat er een mensenleven voor nodig is om dit te bereiken. Het vraagt om vastberadenheid, om oplettendheid en om on discipline.  

Een healing brengt je in beweging om in zuiver contact te zijn met je ziel. Dat wie je werkelijk bent. 

Jouw ziel als antwoord op alles

De ziel bevindt zich in je lichaam en wijst jou de weg. Alleen de ziel weet welk pad jij gaat bewandelen. De ziel is de hoogste vorm van energie en is vrij van alle programma's en systemen. Het is het allerhoogste ZELF en bestaat voor 100% uit liefde. 

Vanwege alle externe invloeden die we dagelijks om ons heen ervaren, zijn veel mensen de verbinding met de ziel kwijt geraakt. Het is vertroebeld, omdat het hoofd een belangrijke rol is gaan spelen bij alles wat we ondernemen. Wil je in contact zijn met je ziel dan is de eerste stap om je aandacht te richten op je lichaam. Daarna is het belangrijk om de waarheid over jezelf onder ogen te zien. Met andere woorden: alles omarmen wie jij bent en alle ervaringen omarmen die je hebt opgedaan. Wanneer je bepaalde ervaringen weg stopt en negeert, geeft dit aan dat je nog afgesplitst bent van je ziel. Angst en onzekerheid komen uit het hoofd en hebben te maken met delen van onszelf die nog in het donker staan. Het zijn bijvoorbeeld de verwachtingspatronen van anderen en de ideologische denkbeelden opgelegd door anderen. Of je wordt getriggert door iemand anders waardoor je irritatie, schuld of jaloezie voelt. Dit zijn allemaal ingangen die ons uitdagen om aan de slag te gaan. 

Wanneer jij beseft dat je voor dit leven en deze ervaringen hebt gekozen, stap je uit de slachtofferrol. Dit is de eerste stap om weer in je kracht te komen. Het is een interne klus om je ziel weer vrij te maken van alles. Sommige mensen vinden het lastig te geloven dat de verandering in de wereld begint bij jezelf. Wanneer jij vrij bent van alles wat jou ooit heeft afgewezen of afgekeurd, dan zal je zien dat de wereld ook verandert. 

Wanneer we het over healing hebben, dan is dit de essentie. Een mens weer in verbinding brengen met zijn of haar ziel. Met de bron van oneindige liefde. De ziel bevindt zich achter de zonnevlecht, net boven de navel. In het contact met anderen voel je op deze plek een stuwing ontstaan, een tinteling of je voelt dat het gloeit. Daar, dat punt wijst ons de weg. Het is het innerlijke weten, het innerlijke voelen dat naar voren treedt naarmate je meer en meer alles onder ogen gaat zien. 

Het is het durven voelen en de moed hebben om door de donkere kwetsbare nachten te gaan. Alleen dan zijn we in staat een kracht tegen te komen die ons wakker maakt tot in essentie. Voelen is de sleutel tot onze ziel en we zijn een zintuigelijk, waarnemende energie in een menselijk lichaam. 

Dit alles kost tijd. Het is een proces dat een leven lang duurt. Maar ben je eenmaal aan dit proces begonnen dan ontstaan er nieuwe mogelijkheden in je leven en zal je merken dat je elke keer weer een beetje dichter bij die ware essentie komt.