Spirituele Healing

Spirituele healing bij Memorable

In de praktijk kun je terecht voor een spirituele healing. Dit is een bovennatuurlijke interventie waarbij de helende en genezende kracht van God jou kan bereiken. Deze gave, om als kanaal voor Hem te mogen werken, is me in 2021 aangereikt. Dat was op een belangrijk moment in mijn leven.

Ik had er toen al vele jaren op zitten waarin ik zocht naar manieren om het lege gevoel in mezelf te kunnen helen. Deze leegte was er vanaf mijn geboorte en met vlagen kwam het tevoorschijn en ging het weer weg. 
In 2021 werd ik aangeraakt door God en dat veranderde heel mijn leven. Er stroomde een kracht door me heen die ik nog niet eerder had ervaren. En elke dag opnieuw ontving ik boodschappen en signalen. Soms heel subtiel en op andere momenten heel nadrukkelijk en opvallend. Er vond een stuwing in mij plaats. Later begreep ik dat dit de Heilige Geest is. De Heilige Geest, de Geest van God.
Nog veel later, dit was in 2023, werd de Heilige Geest voor mij levend en realistisch. Het is als een persoon met emoties, kennis en wijsheid. Het heeft armen, benen, ogen, oren en een mond. Ik zag Hem niet, Hij was in mij. Hij leeft en leidt mij de weg.
Het is ongelooflijk bijzonder en wonderlijk om Zijn aanwezigheid in mij te kunnen waarnemen en volgen. Hij attendeert mij en remt mij als dit nodig is. De Heilige Geest wees naar het leven van Jezus Christus, omdat Hij heeft laten zien hoe spirituele healing plaats kan vinden.    

Begin 2023 maakte de Heilige Geest me duidelijk dat er gewerkt moest gaan worden aan het fundament van de praktijk. Dit fundament moest kraakhelder en stevig worden. God gaf aan dat mensen het recht hebben om te weten vanuit welke spirituele stroming je heling en genezing aan biedt. Er is veel rommel in de wereld van spiritualiteit. Net als bij een reguliere arts is het voor een spirituele praktijk heel belangrijk om te werken vanuit een fundament. De spirituele stroming bepaalt het fundament. De fundering bepaalt de wegen die je bewandelt in de onzichtbare wereld. De rijken die je bezoekt, de goden die je vereert, de toelatingscriteria voor bepaalde energieën. Het is de enige manier om als praktijk jezelf te kunnen verantwoorden. Hoe kun je anders stellen dat hetgeen wat heeft plaatsgevonden goed of slecht is? Want ook in de wereld van het onzichtbare is er een goed en een kwaad. Ook kwade energieën kunnen manipulatief zijn en je misleiden, net als in onze realiteit gebeurt. Je moet daarom wel heel zeker weten waar je mee werkt.
Meer over het fundament van Memorable lees je HIER

Memorable en God

God heeft het grote verlangen dat we zoveel mogelijk op Hem gaan lijken. En dat is prachtig, want God:

is liefde
is rechtvaardig
is tegenwoordige tijd
vergeeft
is vrede
is geduldig
is vriendelijk
is zorgzaam
leeft in de Geest
is goedhartig

Hoe mooi zou het leven zijn als we allemaal deze eigenschappen in de basis leven en onderwijzen? Dan zou er geen verdeeldheid meer zijn in de wereld, geen controle en geen egoïsme.

In de praktijk werk ik zuiver en alleen met de kracht van God. Alle vormen van bijgeloof, dat wil zeggen waarzeggerij, tovenarij of afgoderij worden vermeden. Bijgeloof houdt je namelijk weg bij overgave en overgave is dé weg naar onvoorwaardelijke liefde. Bij bijgeloof moet je denken aan het werken met tarot kaarten, pendels, toepassen van mediumschap of het toepassen van rituelen.
Bijgeloof zorgt uiteindelijk altijd voor twijfel en verwarring en dat blokkeert jou op je pad naar onvoorwaardelijke liefde.  In de praktijk worden daarom alle vormen van bijgeloof uitgesloten, zodat de God ruimte heeft om jou te kunnen helpen waar nodig. Hij verlangt naar heelheid in jou, naar liefde in jou, naar heling en genezing. 

Spiritualiteit gaat over leven in de Geest. Leven in de Geest gaat over het zijn, voelen en uitdragen van liefde zonder gedachten, oordelen en verwachtingen. Het is de weg naar onvoorwaardelijke liefde, vrede en plezier. God heeft me uitgenodigd om me volledig te focussen op dit pad. Hij is het die de healing mogelijk maakt.

In de praktijk gebeurt alles in overleg. Sessies kunnen ook op afstand plaatsvinden via telefoon of via Zoom. 

Wat is de missie van Memorable?

Het is mijn missie om mee te helpen bouwen aan het  Rijkdom van God waar onvoorwaardelijke liefde het uitgangspunt is. 

Wat is de visie van Memorable?

De weg naar onvoorwaardelijke liefde is de weg van overgave en het brengt je bij vrijheid en liefde. Om hier te komen help ik de mensen stappen te zetten waarmee ze zich los kunnen maken van een leven waarin angst, negativiteit en controle overheersen. Dit doe ik door ze te inspireren en aan te moedigen. Door het juiste kanaal te zijn voor God zodat heling en genezing kan plaatsvinden. 

Wat gelooft Memorable? 

Memorable gelooft dat God de schepper is van hemel en aarde en van alles wat daarop leeft. Dat Hij na eeuwen van verdeeldheid en menselijk lijden ervoor gekozen heeft om een evenbeeld van Hem naar de aarde te laten incarneren. Deze man, Jezus, wist dat Hij zou sterven. Hij heeft Zijn leven geleid en daarin laten zien hoe je in onvoorwaardelijke liefde kunt leven. In Zijn leven heeft Hij de mensen verrast en wakker geschud door de wonderen die Hij kon verrichten. Zijn overlijden was het offer van God voor de mens. Om de mens te bevrijden van schuld en daardoor van lijden. Het één hangt samen met het ander. Dit is een belangrijk punt, omdat de spirituele healing in mijn praktijk hiermee te maken heeft. 

Pas na zijn overlijden zijn mensen echt gaan beseffen wat voor man Hij was. Veel mensen waren in de ban van het kwaad en leefde vanuit wantrouwen en een oordeel. Na Zijn overlijden kwam Hij weer tot leven. 

Ik geloof er in dat we net als Jezus in dit leven een wedergeboorte kunnen ervaren. In die wedergeboorte word je een nieuw mens, omdat je dan niet meer van deze wereld bent. Je bent dan compleet nieuw, vernieuwd, getransformeerd. 

Memorable gelooft in de liefde als belangrijkste helende kracht. En het is God die de hoogste vorm van liefde vertegenwoordigd en dat is onvoorwaardelijke liefde. 

Wat houdt een spirituele healing in? 

Tijdens een spirituele healing wordt een persoon aangeraakt door God, de kracht van onvoorwaardelijke liefde, waardoor hij/zij op het niveau van ziel, lichaam en geest getransformeerd wordt.  Dat wat God doet werkt door op mentaal-, emotioneel-, fysiek- en spiritueel niveau. 

Spirituele healing bevat twee begrippen, "spiritualiteit" en "healing". Spiritualiteit gaat over bewustwording. Je realiseren wie je bent en waarom je gekozen hebt voor een leven op aarde. Het gaat over de verbinding met God en het herstellen van deze verbinding. Healing heeft betrekking op dit herstel. Het is de aanraking van God die dit herstel in beweging brengt. Je ervaart vanaf dat moment dat je geleid wordt.   

Een spirituele healing kan op drie manieren tot je komen:
1.via genezing, omdat er sprake is van fysieke pijn of fysiek ongemak of fysiek lijden.
2.via heling, omdat emotioneel- en mentaal lijden meestal ontstaat wanneer iemand van het pad van onvoorwaardelijke liefde is afgeraakt. Iemand is verdwaald en is op zoek naar zijn/haar thuis. De heling helpt om dit pad weer terug te vinden.
3.via uitdrijving en bevrijding. Uitdrijving en bevrijding gaat over niet-zichtbare wezens die de taak hebben om jou uit balans te brengen. Om je negatief te laten denken en om je te bewegen om ongezonde keuzes te maken. Deze wezens bestaan en heten demonen. Ze maken onderdeel uit van de spirituele oorlog (meer over de spirituele oorlog lees je HIER).

Het is mijn roeping om God te helpen om jou in je kracht te brengen, om de beste versie van jezelf te worden. Het realiseren van de wil van God in de mensheid en op aarde is wat mij drijft. Je wordt de beste versie van jezelf wanneer je in union komt met God. Dat kan alleen wanneer je geen last meer hebt van lagere energie, van blokkades en van negativiteit. Wanneer blokkades zijn verwijderd en wanneer je levensenergie goed stroomt. Meer over union met God, lees je HIER

Voor wie is een spirituele healing geschikt? 

Een spirituele healing is voor iedereen geschikt, dus voor jong en oud. Iedereen die een healing ontvangt is hier van op de hoogte en heeft zijn/haar toestemming voor gegeven.   
Er zijn geen restricties voor wat betreft medicijn gebruik of gezondheid. Het gebruik van alcohol of drugs kan averechts werken en wordt daarom zeer afgeraden. 

Een spirituele healing helpt wanneer je:
 
onrustige gevoelens ervaart
slecht slaapt en last hebt van stress en kopzorgen 
de verbinding met jezelf kwijt bent. Je voelt jezelf niet meer
energieen in of om je heen ervaart die niet van jou zijn
destructieve gedachten ervaart 
veel angsten hebt
smorgens vaak huilend wakker wordt
de zin van het leven in twijfel trekt
je tweelingziel of soulmate hebt ontmoet
keuzes wilt maken in het leven, maar niet goed durft
voelt dat je vrij wilt zijn, maar je weet niet hoe je dat moet doen
hoofd veel te sterk is en je er geen grip meer op hebt
in huis aanwezigheid voelt van andere wezens / geesten
fysieke verschijnselen ervaart die je gek en eng vindt
tegen een burn out aan loopt of er al in zit
het gevoel hebt dat je depressief en eenzaam bent
uit balans bent
op spiritueel vlak jezelf verder wilt ontwikkelen
graag wilt ontwaken 
veel dubbele cijfers ziet
veel gebeurtenissen in je leven ervaart wat je niet begrijpt
verbinding zoekt met God
op zoek bent naar zingeving 
wilt vergeven, maar het je niet lukt
rondloopt met schuldgevoelens en schaamte en je daar vanaf wilt

Verslavingen en hechtingen

God wil mensen healen, zodat ze bevrijd worden van alle aardse verleidingen en misleidingen. Het zijn de verslavingen en hechtingen die de mensheid onder controle houden. Die de mensheid weghouden bij God. Het ego is de grootste verslaving van de mensheid (meer hierover lees je HIER). 

Verslavingen en hechtingen hangen samen met patronen. Patronen die al sinds onze jeugd actief zijn en die ons comfort geven. Denk aan please gedrag of aan zelfafwijzing. patronen vind je op verschillende niveaus van je leven. In gedachten, in handelingen en in de manier waarop je reageert. Het doorbreken van patronen zorgt ervoor dat je discomfort gaat ervaren. Discomfort is niet fijn, maar wel nodig om het ego te kunnen vernietigen. Het ego gaat over ales wat jou klein houdt, vasthoudt, alles wat negatief geladen is en wat zich manifesteert in de vorm van gedachte. 

God wil jou hiervan bevrijden. Verslavingen en hechtingen zijn niet zichtbare kettingen die heel hardnekkig om je heen zitten. Wanneer deze kettingen verbroken worden zal je nieuwe inzichten gaan opdoen en zal je verlichting voelen. Het verbreken van kettingen vraagt van jou om de weken na de sessie bewust in het leven te staan en om de verbinding met God actief te houden. Ik help je hierbij.   

Spirituele healing is energie werk

Veel mensen willen graag begrijpen wat een spirituele healing inhoudt. Het verstand wilt controle houden. Mensen willen graag resultaat zien en ervaren hierin een bepaalde mate van ongeduld. Wanneer je het spirituele pad bewandeld, het pad van bewustzijn ga je ervaren dat eigenschappen als ongeduld en controle ervoor zorgen dat de verbinding met God verbroken wordt. De enige weg naar bevrijding is de weg van overgave. Overgave houdt in dat je het vertrouwen in handen legt van God en dat je de leiding uit handen geeft. Je weet dat het leven je ergens naar toe brengt en je begrijpt dat het pad van positiviteit en inspiratie het pad is waar jouw ziel voor gekozen heeft. Positiviteit gaat over zingeving en liefde. Het staat los van aardse verlangens en materiele behoeften. Kennis van energie brengt je thuis, omdat het leven hier over gaat. 

De verbinding met je ziel wordt bij veel mensen nu nog overschaduwd door het ego. Hierdoor verzamelt zich negatieve en lage energie om je heen waardoor je chronische fysieke klachten kunt gaan ervaren, negatieve gedachten en waardoor je het gevoel hebt dat je leven niet stroomt. Wil je meer lezen over het ego, klik dan HIER

Boeken van een Spirituele healing

Wil je een spirituele healing boeken, dan ben je van harte welkom. Je kunt een sessie aanvragen via deze pagina: klik HIER

Nieuwsberichten bij Memorable

Op de menupagina "Blog" vind je naast inspirerende artikelen ook dagelijkse voeding voor de geest. De nieuwsberichten vind je HIER