Spirituele Healing

Spirituele healing bij Memorable

In de praktijk kun je terecht voor een spirituele healing. 
Een spirituele healing heeft tot doel om jou te bevrijden van alles wat jou uit balans brengt. Daar waar je in balans bent, daar is liefde. De mens is geboren om in liefde te leven. En toch lukt het ons niet, omdat de programmeringen in ons leven ons hoofd overactief hebben gemaakt. Een spirituele healing maakt je hoofd rustig en opent deuren die voorheen gesloten bleven. 

Een spirituele healing wordt als vanzelf geleid en is niet te controleren. Wanneer je er met vertrouwen in stapt en jezelf open stelt voor alles wat mogelijk is dan ontvang je nieuwe energie, nieuwe kansen en nieuwe richtingen die je verder helpen groeien naar liefde, naar positiviteit, naar bevrijding en kracht.

Een spirituele healing is de Engelse term voor spirituele genezing. De genezende energie die jou bereikt is gelijk aan onvoorwaardelijke liefde. Veel mensen denken in een resultaat wanneer ze de sessie boeken, maar vergeten dat onze intelligentie aards gebonden is en dus beperkt. De intelligentie van God gaat ons denken te boven. Hij werkt namelijk diep door in jou, in je leven en in je omgeving. Net zolang, totdat alle schakels weer verbonden zijn met liefde. Er zijn veel overtuigingen, veel patronen in ons leven, die ons hinderen om in liefde te zijn. De belangrijkste bron van vervuiling vindt plaats via dat wat we zien en horen. Een healing helpt je om je te bevrijden van alle vervuiling en opent je bewustzijn om met meer focus in het leven te gaan staan.   

Memorable en Onvoorwaardelijke liefde

Een spirituele healing brengt je dichter bij de onvoorwaardelijke liefde. Onvoorwaardelijke liefde is een staat van zijn. Je leeft dan in overgave en dat wil zeggen dat je je laat leiden, zonder dat je "ik" hier nog invloed op wil uitoefenen. 
Wanneer we over onvoorwaardelijke liefde spreken, dan zijn er geen oordelen meer. Je bent dan in staat om te leven vanuit vertrouwen. Je ziet dan in dat ieder mens een pad bewandelt en dat het ego bij veel mensen nog heel hardnekkig is. Je weet dan dat het ego een valse identiteit is. Het is een masker waar mensen zich achter schuilen, omdat er angst is. Wanneer je in onvoorwaardelijke liefde leeft heb je compassie voor iedereen, kun je ieder mens vergeven en bewaak je je eigen grenzen zodat vrede in jou leven kan blijven bestaan.  

Onvoorwaardelijke liefde is gericht op: 

liefde
rechtvaardigheid
de tegenwoordige tijd
vergeving 
vrede
geduld
vriendelijkheid
zorgzaamheid
geestelijke groei
goedhartigheid

In de onvoorwaardelijke liefde is er geen plek voor het ego. Het ego dat bestaat uit ongezonde en onvolwassen denkpatronen. Het ego dat jou laat leven in angst, schuld en schaamte.

Het ego maakt je afhankelijk van de buitenwereld, van de aardse wereld. Het ego is ontstaan na je geboorte door de programmeringen in het gezin en in de maatschappij. We weten niet beter, het ego is een onderdeel van wie we zijn. En om dat los te laten moet je het ego laten sterven. Dit sterven is een pijnlijk en oncomfortabel proces. 

In onze opvoeding hebben we geleerd dat het ego uit is op:
hebzucht
aanzien
macht
Dat komt, omdat deze drie aspecten er voor zorgen dat je bestaansrecht dan gegarandeerd is. Alle verlangens die je hebt in het aardse bestaan zijn terug te brengen naar één van deze drie aspecten. 
En in deze verlangens ontstaan als vanzelf hechtingen. Dat komt, omdat het ego nooit genoeg heeft. Het ego wil altijd meer. Het ego dempt met deze verlangens de onrust die in jou aanwezig is. Daarom ontstaan er hechtingen, omdat het je weghoudt bij onrust.
De hechtingen zijn terug te brengen naar:
Je bent gehecht aan personen (afhankelijkheden)
Je bent gehecht aan patronen (gewoonten / verslavingen)
Je bent gehecht aan rollen (verwachtingen rondom rollen)
Je bent gehecht aan spullen (materie en emotie)

Het proces van onthechten brengt je dichter bij onvoorwaardelijke liefde. Een spirituele healing helpt je om in dit proces de kracht te blijven voelen. De healing helpt je ook om onvoorwaardelijke liefde te voelen en zo te weten dat dit allesomvattend is. Tijdens een sessie worden de hechtingen naar de oppervlakte gebracht, zodat je ze zelf kunt doorbreken. Want alleen door te onthechten word je een vrij mens. 

Daar komt bij: Hoe minder hechtingen je hebt, hoe eenvoudiger je leven is. Hoe meer rust je zal ervaren. Er komt dan een vrede in je systeem die er voor zorgt dat alle opgebouwde stress uit je zenuwen en spieren weghaalt. Je hoeft dan niet meer waakzaam te zijn. Je leeft dan vanuit vertrouwen, dankbaarheid, geduld en acceptatie. Je leeft dan vanuit de geest in plaats van vanuit het ego. Die switch maakt dat je uit het lijden stapt. Het lijden van mentale kwellingen, emotionele rollercoasters en chronische ziekten. Het is de reis naar vrijheid en blijdschap. 

Hoe mooi zou het leven zijn als we allemaal in onvoorwaardelijke liefde leven? Wanneer onvoorwaardelijke liefde de basis is van opvoeding, onderwijs en maatschappij? Dan is er geen verdeeldheid meer in de wereld, geen controle en geen egoïsme.

Spiritualiteit gaat over geestelijke groei. Het gaat over bewust aanwezig zijn. Het gaat over heelheid en eenheid ervaren. Het gaat over ontwaken en vanuit een geopend hart in de wereld staan.  

In de praktijk gebeurt alles in overleg. Sessies kunnen ook op afstand plaatsvinden via telefoon of via Zoom. 

kernkwaliteiten van Memorable

Mensen in verbinding brengen met onvoorwaardelijke liefde is wat mij drijft. Hoe meer je samensmelt met deze liefde, hoe meer je verbonden bent met rust en vrede. Je komt dan op het terrein van leven in plaats van overleven. Er zijn verschillende thema's die verwand zijn aan onvoorwaardelijke liefde. In de praktijk komen deze thema's dagelijks terug. Mensen die hiermee rondlopen of vragen hebben boeken een sessie. Daarnaast schrijf ik regelmatig over deze thema's en probeer zo iedereen te helpen. Wanneer je budget of tijd wat beperkt is, kun je hierdoor toch al stappen maken in je proces. De thema's zijn: 

Leven in overgave
De functie van lijden in ons leven
Werken aan vergeving
Omgaan met toxiciteit
Werken aan onthechten
Loskomen van verslavingen 
Loskomen van witte- en zwarte magie
Loslaten van bijgeloof in je leven
Losbreken uit narcisme 
Loskomen van eenzaamheid
Sterven van het ego
Belichamen van mannelijke- en/of vrouwelijke energie
Tweelingzielen
Werken aan geestelijke groei
Werken aan vertrouwen
Loskomen van dwangstoornissen
Loskomen van obsessiviteit
Werken aan onafhankelijkheid
Loskomen van mentale kwellingen
Komen tot overgave
Komen tot innerlijke kracht
Werken aan zelfbeheersing
Loslaten van angst
Loskomen van demonen
Werken aan union 

De aanpak in de praktijk is gericht op het brengen van inzicht en vertrouwen enerzijds en het brengen van heling en ervaring anderzijds. 

Wat houdt een spirituele healing in? 

Tijdens een spirituele healing word je terug in balans gebracht. Je wordt dan op het niveau van ziel, lichaam en geest hersteld. Alles wat niet verbonden is met jouw essentie, wordt opgeruimd. Dit gebeurt op celniveau en ook in het meest onzichtbare deel van ons energetische systeem. Uiteindelijk vindt er heling plaats op mentaal-, emotioneel-, fysiek- en spiritueel niveau. 

Spirituele healing bevat twee begrippen, "spiritualiteit" en "healing". Spiritualiteit gaat over bewustwording. Je realiseren wie je bent en waarom je hier op aarde bent. Het gaat over de verbinding met God en het herstellen van deze verbinding. Deze verbinding gaat over het loslaten van alle negativiteiten in het leven en komen tot onvoorwaardelijke liefde. Healing heeft betrekking op dit herstel.    

Een spirituele healing kan op twee manieren in je leven werken: 
1.via fysieke genezing, omdat er sprake is van fysieke pijn of fysiek ongemak of fysiek lijden.
2.via mentale- emotionele- en spirituele heling, omdat het lijden van de mens grotendeels gezocht moet worden in de mentale kwellingen. Een healing helpt je dan om de negatieve energie ontstaan uit de mentale kwellingen bij je weg te halen. 

Ik wil je graag in je kracht brengen, zodat je de beste versie van jezelf wordt. De beste versie van jezelf vind je op het vlak van onvoorwaardelijke liefde. Daar op die plek heb je geen last meer van lagere energie, van blokkades, van ongezonde overtuigingen en ongezonde patronen. 

Voor wie is een spirituele healing geschikt? 

Een spirituele healing is voor iedereen geschikt, dus voor jong en oud. Iedereen die een healing ontvangt is hier van op de hoogte en heeft zijn/haar toestemming gegeven.   
Er zijn geen restricties voor wat betreft medicijn gebruik of gezondheid. Het gebruik van alcohol of drugs kan averechts werken en wordt daarom zeer afgeraden. 

Een spirituele healing helpt wanneer je:
 
onrustige gevoelens ervaart
slecht slaapt en last hebt van stress en kopzorgen 
de verbinding met jezelf kwijt bent. Je voelt jezelf niet meer
energieen in of om je heen ervaart die niet van jou zijn
destructieve gedachten ervaart 
veel angsten hebt
smorgens vaak huilend wakker wordt
de zin van het leven in twijfel trekt
je tweelingziel of soulmate hebt ontmoet
keuzes wilt maken in het leven, maar niet goed durft
voelt dat je vrij wilt zijn, maar je weet niet hoe je dat moet doen
hoofd veel te sterk is en je er geen grip meer op hebt
in huis aanwezigheid voelt van andere wezens / geesten
fysieke verschijnselen ervaart die je gek en eng vindt
tegen een burn out aan loopt of er al in zit
het gevoel hebt dat je depressief en eenzaam bent
uit balans bent
op spiritueel vlak jezelf verder wilt ontwikkelen
graag wilt ontwaken 
veel dubbele cijfers ziet
veel gebeurtenissen in je leven ervaart wat je niet begrijpt
verbinding zoekt met God
op zoek bent naar zingeving 
wilt vergeven, maar het je niet lukt
rondloopt met schuldgevoelens en schaamte en je daar vanaf wilt

Ik wil graag loskomen van angst

In de praktijk help ik je om verschillende vormen van angst los te laten. Angst ontstaat altijd in het hoofd. Het is de negatieve energie, de donkere energie, die jou dan in zijn greep heeft. Tijdens een sessie word je hier van bevrijd. Meestal zijn er meerdere sessies nodig om het juiste resultaat te bereiken. Vragen die samenhangen met vormen van angst zijn: 

Heb je last van schuldgevoelens?
Voel je je onzeker?
Wil je graag in je kracht staan?
Wil je grenzen kunnen stellen?
Wil je graag werken aan zelfliefde?
Wil je werken aan je zelfbeeld?
Wil je van afhankelijkheid naar onafhankelijkheid groeien?
Ben je bang voor een vaccinatie?
Ben je bang om ziek te worden?
Ben je bang voor de dood?
Heb je een terminale ziekte?
Heb je last van wantrouwen?
Wil je nog teveel controle houden?
Heb je last van hoofdpijn?
Moet je afscheid nemen?
Moet je iets of iemand gaan loslaten?
Heb je last van nachtmerries?
Zie je wezens of entiteiten in je huis? 
Wil je stukken in jezelf loslaten?
Heb je last van dwang gedachten?
Heb je last van faalangst?
Heb je last van verlatingsangst?
Heb je last van bindingsangst?

Voor het boeken van een sessie, klik HIER

Ik wil graag meer voelen

Je gevoelsleven kan soms veel roet in het eten gooien. Wanneer je in je leven niet geleerd hebt om te voelen, dan is alles wat je voelt veel en overweldigend. En nog belangrijker: dan weet je niet wat je er mee moet. Emoties ontstaan over het algemeen uit het hoofd. Gevoelens zijn iets anders. Gevoelens willen je iets vertellen, maar het is belangrijk dat je er naar luistert zonder na te denken. En dat vinden veel mensen lastig, omdat het hoofd heel actief kan zijn. Wil je graag meer voelen en vooral hulp bij het begrijpen van gevoel, dan ben je van harte welkom. Ik help je graag. 

Vragen op het gebied van voelen zijn bijvoorbeeld: 

Ben je onrustig?
Voel je je rusteloos?
Heb je last van depressieve gevoelens?
Heb je regelmatig last van hoofdpijn?
Ben je veel te druk?
Moet je teveel in het leven?
Heb je een burn out?
Slaap je slecht?
Heb je last van eenzame gevoelens?
Ben je verdrietig?
Heb je last van eczeem?
Voel je boosheid?
Zijn er veel emoties in jou aanwezig?
Heb je last van jaloerse gevoelens?
Ben je neerslachtig?
Ben je vaak moe?
Voel je je hier op aarde niet altijd thuis?
Voel je je ongelukkig?
Wil je je hart graag openen?
Heb je last van fysieke klachten?
Ben je een dierbare verloren?
Is er een trauma wat je nog wilt verwerken?
Heb je weinig herinneringen aan je jeugd?
Loopt je kind vast op school?
Loopt je kind vast in de hulpverlening?
Zie je dat je kind vlucht voor emoties?
Ziet je kind wezens die jij niet kunt zien?
Vind je het lastig om met autisme om te gaan?
Vind je het lastig om met adhd om te gaan
Plas je nog in bed?
Vind je het moeilijk om te ontspannen?
Slaap je slecht?
Vind je het moeilijk om te kiezen?
Wil je meer grip krijgen op je intuitie?
Wil je emotionele dagen beter aan kunnen? 
Wil je weten hoe je verdriet kunt stoppen? 
Wil je meer kunnen voelen, maar weet je niet hoe? 

Voor het boeken van een sessie, klik HIER

Ik wil me spiritueel ontwikkelen

In de wereld van spiritualiteit kun je veel wegen bewandelen. Het zijn de wegen van de onzichtbare wereld. Niet iedereen heeft in de gaten welke risico's het met zich meebrengt wanneer je die wereld gaat betreden. De onzichtbare wereld bestaat net als onze aardse wereld uit goede en slechte energie. En ook daar vind manipulatie en bedrog plaats. Spirituele ontwikkeling gaat daarom wat mij betreft over bewustwording. Hierin staan de vragen centraal: Wat voel ik en hoe kan ik beter in contact staan met onvoorwaardelijke liefde? 

Je kunt in de praktijk terecht voor vragen op het vlak van spirituele ontwikkeling. Je kunt dan denken aan vragen zoals: 

Wat is mijn levenspad?
Wat is mijn levensmissie?
Wat is de zin van het leven?
Wat kom ik doen in dit leven?
Hoe kan ik geestelijk groeien? 
Hoe weet ik welke overtuigingen in mij vast zitten? 
Hoe kan ik mijn ego laten sterven? 
Hoe kan ik komen tot overgave?
Hoe kan ik loskomen van mijn familie? 
Hoe weet ik of er een vloek op mij is uitgesproken? 
Hoe kom ik in de 5e dimensie?
In welke dimensie zit ik nu?
Waarom ervaar ik zoveel pech in het leven? 
Draag ik entiteiten bij me?
Hoe kom ik van de negatieve energie af?
Hoe kan ik mijn aura schoon maken?
Waar heb ik blokkades?
Welke chakra's zijn geblokkeerd?
Wat willen de sensaties in mijn lichaam tijdens meditatie zeggen? 
Hoe kan ik mezelf beschermen?
Hoe kan ik gronden?
Wie zijn mijn gidsen?
Ik wil graag contact met een overledene
Zijn er engelen bij me?
Hoe zien mijn vorige levens er uit?
Hoe kan ik mijn ouders vergeven?
Hoe kan ik familiekarma uitwerken? 
Ik wil graag energetische verbindingen doorknippen

Voor het boeken van een sessie, klik HIER

Wat is de missie van Memorable?

Het is mijn missie om mee te helpen bouwen aan een wereld waarin onvoorwaardelijke liefde centraal staat.

Wat is de visie van Memorable?

De weg naar onvoorwaardelijke liefde is de weg van overgave en het brengt je bij vrijheid en liefde. Om hier te komen help ik  mensen stappen te zetten waarmee ze zich los kunnen maken van een leven waarin het ego centraal staat. Het ego dat gaat over angst, negativiteit en controle. Dit doe ik door ze te inspireren en aan te moedigen. En door het juiste kanaal te zijn waardoor heling en genezing kan plaatsvinden. 

Wat gelooft Memorable? 

Ik geloof dat we in dit leven kunnen sterven en opnieuw geboren kunnen worden. Het sterven van het ego is een moeilijk en intensief pad. Het is het pad waarin je alle aardse verlangens achter je laat en er bewust voor kiest om controle en angst uit je leven te zetten. Op dit pad kies je bewust voor voelen en voor oprechte liefde. Je wordt gedreven door goedheid en zuiverheid en voelt dat het tijd is om die verandering aan te gaan. Memorable heeft expertise in het bereiken van onvoorwaardelijke liefde. Het voelt soms als een eenzaam pad, maar in die afzondering word je opnieuw opgebouwd. De healing helpt je verder te openen en kracht en rust te vinden en met de juiste tools en betrokkenheid van mij in je leven blijf je gemotiveerd om door te zetten. 

De wedergeboorte gaat over innerlijke kracht en geestelijke groei. Door de aardse verlangens te gaan vermijden zal je merken dat het ego er alles aan wil doen om te vast te kunnen blijven houden. Het ego dat gehecht is aan afleiding en verdovende middelen. Het ego wil dat je negatief blijft denken en dat je met je aandacht naar buiten gericht bent. Jouw ziel, je essentie, wil dat je naar binnen gericht bent en dat je gaat voelen wat daar allemaal aanwezig is. 

Memorable gelooft in de liefde als belangrijkste helende kracht.

Verslavingen en hechtingen

Het is mijn drijfveer om mensen dichter bij de wereld van onvoorwaardelijke liefde te brengen. Daar waar je bevrijd bent van verslavingen en hechtingen. Het ego probeert je vast te houden, klein te houden en dat gebeurt via patronen en overtuigingen. Hierin ontstaan hechtingen. Een hechting is een externe voedingsbron en kan zowel een patroon, een mens als materie zijn. De hechting houdt je veilig, omdat jij er afhankelijk van bent. Hechtingen houden je weg bij vrijheid, bij voelen, bij liefde. Het ego is de grootste verslaving van de mensheid (meer hierover lees je HIER). 

Verslavingen en hechtingen hangen samen met patronen. Patronen die al sinds onze jeugd actief zijn en die ons comfort geven. Denk aan please gedrag of aan zelfafwijzing. Patronen vind je op verschillende niveaus van je leven. In gedachten, in handelingen en in de manier waarop je reageert. Het doorbreken van patronen zorgt ervoor dat je discomfort gaat ervaren. Discomfort is niet fijn, maar wel nodig om het ego te kunnen vernietigen. Het ego gaat over alles wat jou klein houdt, vasthoudt, alles wat negatief geladen is en wat zich manifesteert in de vorm van gedachten. 

Wanneer je jezelf hieruit wilt gaan bevrijden, dan maak je andere keuzes. Verslavingen en hechtingen zijn niet zichtbare schakels die heel hardnekkig aan je vast zitten. Wanneer deze schakels verbroken worden zal je nieuwe inzichten gaan opdoen en ga je verlichting voelen. Het verbreken van schakels vraagt van jou om de weken na de sessie bewust in het leven te staan. Het ego zal je proberen terug te brengen naar de schakels. Ze werken als een magneet. Ik help je hierbij. 

Spirituele healing is geestelijk werk

Veel mensen willen graag begrijpen hoe alles ontstaat via een spirituele healing. Waar de energie vandaan komt en hoe ik dit in mijn leven heb gebracht. Het verstand wilt controle houden. Mensen willen graag resultaat zien en ervaren hierin een bepaalde mate van ongeduld. Wanneer je het spirituele pad bewandeld, het pad van bewustzijn ga je ervaren dat eigenschappen als ongeduld en controle ervoor zorgen dat gevoelens blokkeren en negativiteit in je leven komt. De weg naar bevrijding is de weg van overgave. Overgave houdt in dat je leeft vanuit vertrouwen. Dat je de controle uit handen geeft en dat je jezelf laat leiden door de hoogste macht die er is. Dit is God. Een spirituele healing is geestelijk werk. Er gebeurt vanalles wat we niet kunnen zien, maar wat we wel voelen of soms met een vijfde zintuig waarnemen.  

We zijn de verbinding met onze ziel kwijtgeraakt, omdat het ego de leiding heeft gekregen. Het ego is tegenovergesteld aan dat waar de ziel baat bij heeft. De ziel heeft een andere vorm van leiding nodig, namelijk spirituele leiding. Onze ziel is een onderdeel van de onzichtbare wereld. Het ego is een onderdeel van de aardse wereld.  Het ego zorgt voor disbalans en hierdoor verzamelt zich negatieve en lage energie om je heen waardoor je bijvoorbeeld chronische fysieke klachten kunt gaan ervaren, negatieve gedachten en waardoor je het gevoel hebt dat je leven niet stroomt. Wil je meer lezen over het ego, klik dan HIER

Boeken van een spirituele healing

Wil je een spirituele healing boeken, dan ben je van harte welkom. Je kunt een sessie aanvragen via deze pagina: klik HIER

Nieuwsberichten bij Memorable

Op de menupagina "Blog" en "Artikelen" vind je naast inspirerende artikelen ook dagelijkse voeding voor de ziel. Klik HIER