De tweelingzielenreis is bedoeld om jou te helpen groeien naar een groter bewustzijn. Net zo lang tot je het bewustzijn hebt bereikt waarop je echte liefde bent. Want wanneer je echte liefde bent, ben je in union. Het is de hoogste vorm van energie die er is. De tweelingzielenreis gaat dus over energie en het gaat er om dat je leert begrijpen hoe energie werkt. Want energie komt en gaat en de energie op aarde is lager dan de energie die echte liefde in zich draagt. Het betekent dus dat je op deze reis veel gaat loslaten en ook dat je je eigen pad gaat zuiveren. Niet iedereen wil dit aan gaan, want je moet er veel voor opofferen. Maar het universum weet dat echte liefde altijd overwint en dus ontmoet je eerst je tweelingziel om te weten waar je het allemaal voor doet.

De ontmoeting met je tweelingziel werkt dus als een aanmoediging om in beweging te komen. Om het leven vanuit een andere bril te gaan bekijken en om andere wegen in te gaan slaan. Je komt er dan ook achter, dat je eigen wil vaak verlangt naar het oude, naar dat wat ooit was. En ook is er een stem in jou die weet dat er geen weg meer terug is. Dit is hoe transformatie werkt. Je kunt een vlinder niet meer terugbrengen naar de vorm van een rups. Het is onmogelijk. En zo werkt jouw transformatieproces ook. Er is geen weg meer terug.

In de tweelingzielenreis hebben we te maken met twee personen die dezelfde zielsenergie delen. Ze zijn complementair aan elkaar als in yin en yang en toch zijn ze in essentie identiek. In de energie worden ze uitgedaagd om union te komen, want zo lang dit niet gebeurt:

zal de ander niet volledig en vanuit 100% overtuiging voor jou kiezen
zal de ander raar, vreemd gedrag laten zien waarin hij/zij je afwijst of negeert
zal de ander blijven liegen en bedriegen
lijkt alles stroperig en taai te blijven gaan
zul je pech en teleurstellingen ervaren, omdat het universum je wilt blijven stimuleren om te groeien
zal de ander de liefde niet erkennen en bevestigen
zal de ander je blokkeren
zal de ander vast blijven zitten en afhankelijk blijven van zijn/haar omgeving

Hiermee zeg ik niet dat het allemaal van jou afhangt en dat het allemaal aan jou ligt. In tegendeel. Ik bedoel hiermee te zeggen dat het pad gaat over jou en jou alleen. Je tweelingziel is er voor om jou te stimuleren door te gaan met groeien. En hij/zij doet dit door gedrag te laten zien dat niet strookt met wat hij zegt en wat jij voelt.

Maar hoe kun je er nu voor zorgen dat je blijft staan, ondanks alle ups en downs? Hoe zorg je er voor dat die ander je niet meer uit balans brengt? In de praktijk gebruik ik vaker het voorbeeld van het vliegtuig. Vergelijkingen kunnen namelijk helpen om het begrip van een onderwerp als energie en bewustzijn te verhelderen en ook om in te zien wat jouw invloed is in het geheel.   

Aardse taak versus spirituele taak

Tweelingzielen zijn identiek voor wat betreft hun zielsenergie en toch hebben ze beide een andere taak. Van de mannelijke tweelingziel wordt verwacht dat hij zich richt op zijn aardse taak. Zijn aardse taak is dat hij leiding neemt in het aardse leven. Dat hij bijvoorbeeld initiatief neemt, activiteiten onderneemt, beschermt en communiceert. Dit betekent onder meer dat zo lang hij nog niet 100% voor zijn tweelingziel heeft gekozen, en wel met heel zijn hart, ziel, met al zijn kracht en met al zijn verstand, hij hierin nog mag groeien. Wanneer een mannelijke tweelingziel gekozen heeft, staat hij volledig in zijn kracht. Het pad hier naar toe gaat over groei en dat gaat stap voor stap. Je kunt het niet afdwingen. De een heeft een maand nodig, de ander vijf jaar. Groei is afhankelijk van heel veel factoren. Zo lang een mannelijke tweelingziel nog niet gekozen heeft voor zijn vrouwelijke tweelingziel zijn er nog afhankelijkheden in zijn leven. Angst, schuld en schaamte zijn belangrijke elementen die er voor zorgen dat een man afhankelijk blijft. Daar kan zijn omgeving niets aan doen, dit is wat in de man zelf gebeurt. Dat is waar hij zelf (onbewust) voor kiest. Het zijn met name de gedachten die hem weg houden bij liefde. En deze gedachten hebben veelal met karma te maken.     

In het aardse leven is de vrouwelijke tweelingziel, wanneer ze in balans is, dienstverlenend, respectvol, luistert ze, ontvangt ze en wordt ze gedreven door liefde.   

Van de vrouwelijke tweelingziel wordt verwacht dat ze zich richt op haar spirituele taak. Haar spirituele taak is dat ze leiding neemt in het spirituele leven. Oftewel in de energie is zij degene die leiding neemt. En op dit vlak helpt het om de metafoor van het vliegtuig toe te lichten:

Tweelingzielen zijn als een vliegtuig

Tweelingzielen kun je, in de energie, vergelijken met een vliegtuig. Het is de vrouwelijke tweelingziel die in de cockpit zit. Zij is de piloot. Het is de mannelijke tweelingziel die in de passagiersruimte zit. Hij heeft zijn gezicht gericht op de cockpit. Samen zijn ze één, omdat ze beiden onderdeel uitmaken van het vliegtuig. De vrouwelijke tweelingziel is de piloot. Dat wil zeggen dat zij er voor moet zorgen dat ze balans houdt. Want is het vliegtuig in evenwicht, dan is er weinig turbulentie. Dan is er rust en vrede in het vliegtuig. Er zijn genoeg knoppen in de cockpit aanwezig die balans kunnen aanbrengen. En het is de bedoeling dat ze alle knoppen kent en weet hoe ze deze moet besturen. De knoppen staan voor haar energetische systeem en daarmee ook die van haar tweelingziel. Daarnaast is het belangrijk dat ze haar focus houdt op de buitenwereld, oftewel op haar roeping. Haar roeping vindt ze in haar (vrijwilligers) werk. Welk werk je ook doet, de vrouw kan op elke werkplek een belangrijke bijdrage leveren door daar haar vrouwelijke energie neer te zetten en uit te stralen. Haar roeping zou op de eerste plaats mogen staan, omdat dit haar helpt om focus te houden op iets anders dan haar tweelingziel. 

Haar mannelijke tweelingziel zit in de passagiersruimte en heeft zijn ogen gericht op de cockpit. Hij volgt, heeft geen idee hoe of waarheen het vliegtuig gaat en dat vindt hij ook prima. Hij volgt in de energie en is daarmee onbewust. Hij ervaart rust wanneer het vliegtuig in balans is.     

Veel vrouwelijke tweelingzielen hebben "last" van ongeduld. Ongeduld is lage energie. Het blokkeert je groei. Wanneer jij je focust op het Nu en het NU als een vast gegeven neemt, dan kan het ongeduld je ook loslaten. Wanneer je er op vertrouwt dat je geleid wordt en dat het uiteindelijk allemaal goed komt, dan zal je energie gaan stromen. 

Ik wil geholpen worden, zodat ik meer in mijn kracht komt

Je bent van harte welkom. Een spirituele healing helpt je om blokkades als schuld, schaamte, jaloezie, wrok en angst bij je weg te nemen. Na de healing merk je dat alles beter stroomt en dat je bent afgestemd op liefde. Voor het indienen van een aanvraag, klik HIER.