Wat is het ego?

Het ego bestaat uit alle negatieve gedachten en ongezonde gedragingen waarmee we denken dat we onszelf beschermen. Dit is het ego, meer is het niet. Soms hoor ik mensen zeggen dat je ego heel functioneel kan zijn. Dat je het ego dus ook mag koesteren. Daar ben ik het niet mee eens. Het ego is vervuiling van je systeem, het is de duivel in jou. Wat deze mensen meestal bedoelen is dat het best gezond is als je soms voor jezelf kiest of voor jezelf op komt. Maar dat is geen ego! Dat is gezond gedrag. Het hangt er vanaf vanuit welk perspectief je gedrag in zet, vanuit welke intentie. 

Om het ego goed te kunnen begrijpen is het nodig om even een stap naar achter te zetten. Zo word je de observeerder en vergeet je even de details van het leven waar jij je mee identificeert. Vanuit de rol van observeerder kun je namelijk zien dat je ego in je jeugd is ontstaan. Net zoals elke baby kwam je als een onbeschreven blad ter wereld en bekeek en ervaarde alles vanuit neutraliteit. Je blik op iets was nog niet gekleurd, vanwege het ontbreken van ervaringen. Er was geen goed of kwaad. Dit zie je ook terug bij dieren. Dieren zijn onbevangen, ze accepteren dat wat er is en denken niet na over de consequenties of over het "waarom" van gebeurtenissen. Pas na onze geboorte zijn we gaan leren dat de wereld bestaat uit goed en fout. De omgeving waarin je opgroeide is bepalend geweest in het vormen van jouw waarheid. Was deze omgeving zeer kritisch of beschermend, dan zijn jouw overtuigingen hierdoor beinvloed. Alles wat we in onze jeugd hebben ervaren is doorslaggevend geweest in de mate waarin je ego is gevormd. 

Het ego zet je klem in de matrix, in de illusie van het leven

En wat nu als dit altijd al een illusie is geweest? Wat nu als goed en fout helemaal niet bestaan? Dan voelt het mogelijk een beetje als mindfuck, alsof je in de maling bent genomen. Het voelt misschien een beetje hetzelfde als de tijd toen je nog geloofde in Sinterklaas. Die ene dag dat je te weten kwam dat Sinterklaas niet bestaat, dat was een belangrijke dag voor jouw bewustzijns ontwikkeling. Omdat jij je in één klap realiseerde dat niet alles wat je ziet en meemaakt hoeft te kloppen met de realiteit. 

Er is een verschil tussen wat je denkt en voelt en dat wat je mee maakt. Ik begrijp dat mensen met veel ongeluk in het leven zullen zeggen dat kwaad wel degelijk bestaat en dat crimineel gedrag ten koste gaat van de "goede" mens. Ik heb het op dit moment nog niet over de realiteit die zich in je leven af speelt. Ik heb het over dat wat zich in jou afspeelt. Daar begint het mee. Daar begint alles mee. 

De bedoeling van het leven is het vernietigen van je ego 

Het is mijn overtuiging dat iedere ziel de weg naar aarde heeft afgelegd om lessen te leren. Essentiele lessen die gaan over het ontstijgen van de dualiteit. Om dualiteit te kunnen ontstijgen is het belangrijk dat je weet wat dualiteit is en hoe dualiteit voelt. Dualiteit als in de zin van goed en slecht en in geluk en ongeluk. Door deze tegenstelling te ervaren in je leven komt er een punt dat je jezelf af vraagt "waarom ik" en "waarom". Om hier achter te komen begin je een zoektocht. Eigenlijk start daar al je ontwakingsproces. Beetje bij beetje komen er antwoorden op je pad. Totdat je je realiseert dat jij in verbinding staat met alles. Dat alles en iedereen met elkaar verbonden is door middel van energie. En dan vanaf dat punt ben je in staat om de dualiteit te gaan ontstijgen. Want je realiseert je dat wat jij mee maakt, dat jij dat zelf in je leven geprojecteerd hebt. Jij bent de creator van je eigen leven, omdat jij het Goddelijke in je draagt en het Goddelijke om jou heen in verbinding staat met jou.   

De weg van de duivel naar het Goddelijke

Om je ego te kunnen vernietigen is het belangrijk dat je gaat inzien waar de negativiteit in jouw leven over gaat en hoe deze negativiteit zich manifesteert. Met negativiteit wordt alles bedoeld wat niet positief is, wat jou geen energie geeft. Voorbeelden van negativiteit: schuldgevoelens, geldproblemen, verlatingsangst, boosheid, irritatie, jaloezie, met tegenzin naar je werk gaan, met tegenzin naar huis gaan. De volgende vragen kunnen je hierbij helpen? 

welke negatieve gedachten heb je op een dag? 

waar gaan deze negatieve gedachten over? Over jezelf, over een ander? 

welke negatieve invloed heeft jouw omgeving in je jeugd gehad? 

hoe vaak mediteer je en/of maak je een wandeling in de natuur? 

hoe vaak geef je je lichaam rust, zonder tv, zonder telefoon, zonder krant? Gewoon door niks te doen.

hoe vaak zit je in stilte, zonder audio?  

Alles is energie en staat met elkaar in verbinding. Soms kan het zijn dat onze omgeving toxisch is. Zo lang jij in deze toxische omgeving blijft rondlopen, zal er zich negatieve energie om jou heen verzamelen. Negatieve energie uit zich altijd eerst in negatieve gedachten. Dat is de duivel. De duivel is je ego. Dat ben jij niet, maar een gecreeerde identiteit. Als gevolg van deze negatieve gedachten ontstaan er meer en meer gezondheidsklachten en/of blokkades in je leven. Je merkt bijvoorbeeld dat geld niet meer stroomt, dat je conflicten ervaart of negatieve discussies. Je ervaart op verschillende manieren pech en ongeluk. Zo werkt het universum. Dat is het karma wat jij mag uitwerken. Karma uitwerken betekent dat je in ziet dat het ongeluk in je leven voort blijft duren totdat je de les geleerd hebt en inziet dat de keuzes die jij maakt en de gedachten die jij creeert bepalend zijn voor je eigen geluk. Het universum wil maar één ding en dat is dat je het Goddelijke pad bewandelt. Dat betekent dat je altijd je hart volgt, ongeacht de consequenties.   

Wanneer je negatieve gedachten hebt dan is de duivel aan het werk. Je bent deze energie op dat moment in je leven aan het manifesteren. Niet alleen jij maar je omgeving zal dit ook gaan ervaren. Je trekt daarmee iedereen mee in deze negatieve energie. Ondanks dat je er goede bedoelingen mee hebt, werkt het dus averechts. 

De enige weg om je hieruit te bevrijden is om je gedachten te herprogrammeren, om je gedachten tot stilstand te brengen en om alleen nog maar dat te doen waar je energie van krijgt / waar je hart van gaat openen. Je gedachten herprogrammeren wil zeggen dat je alleen nog maar positieve gedachten toe laat in je leven. Je gedachten tot stilstand brengen wil zeggen dat je bewust contact gaat maken met je ziel. Dit doe je door te voelen en door te "zijn" middels trancendente meditatie. Zoals Rumi het zo mooi kan verwoorden: Je was een druppel en je wordt de oceaan. Wanneer je in stilte contact maakt met je "zijn" kun je ervaren dat je met alles en iedereen verbonden bent. "ik ben" zijn hierin belangrijke woorden. 

Je gevoelsleven, het Goddelijke in jou, zal als gevolg van je meditatie gaan toenemen. Hierdoor kun je beter signaleren wat goed is voor jou, wie jou energie geeft en waar je thuis hoort. 

Het Goddelijke is je ziel. Het is je bewustzijn wat met alles verbonden is. Het is een staat van "zijn" en de drijfveer is liefde. Liefde, compassie, inspiratie, dankbaarheid, passie en volharding. 

Wanneer je geld wilt, omdat je dan macht ervaart, dan is dit de duivel en dus je ego die aan het werk is. Wanneer je geld wilt, omdat je dan je werk met nog meer inspiratie en bevlogenheid kunt uitvoeren. Met als doel andere mensen blij en tevreden te maken, dan is dit het Goddelijke. Het is het perspectief en de intentie van waaruit je handelt. 

Het innerlijke kind helen

Een belangrijk onderdeel van jouw transformatie is het helen van je innerlijk kind. Dat wil zeggen dat je voor jezelf na gaat op welke manier jouw omgeving in je jeugd een negatieve invloed heeft gehad? Negatief in de zin van te beschermend, te kritisch, te overdreven, te bezitterig. Jij weet op welke vlakken je ouders ongezond gedrag lieten zien. Jij weet op welke vlakken je ouders je klein hebben gehouden, ervoor hebben gezorgd dat je gesloten werd. Misschien was het een opa die te vroeg overleed waarmee je een intense band had. En dat verlies werd niet besproken. Of misschien was het een ouder die vaak voor jou bepaalde wat goed voor je was. Dit je heeft geleerd om geen mening te hebben of eigen keus. Het kan vanalles zijn. In deze fase is het goed om je te realiseren welke impact het gedrag van onze ouders of familie op ons had en wat ons gevormd heeft. Het leert je in te zien waarom je negatief denkt over jezelf of over anderen. Wanneer je dat weet, dan kun je dat transformeren door er vanuit een ander perspectief naar te kijken. Het perspectief van groei en dankbaarheid. Dit inzicht kan je rust geven, wetende dat het je toen hielp maar nu niet meer. En dan ben je in staat om het patroon te gaan doorbreken.  

Ik wil graag hulp bij het vernietigen van mijn ego

Je bent van harte welkom. Een spirituele healing maakt onderdeel uit van de sessie. Deze zorgt ervoor dat negatieve energie om je heen verwijderd wordt. De hoge frequenties waar ik mee werk kunnen je in de juiste energie brengen om van daaruit keuzes te maken en veranderingen aan te brengen in je leven. Voor het boeken van een sessie, klik HIER.