Wat wordt bedoeld met het Christusbewustzijn?

Met het Christusbewustzijn wordt een manier van ZIJN bedoeld waarmee we ons verbinden met de hoogste vorm van universele energie, namelijk de scheppingskracht. Het is een energie die je kunt voelen en ook kunt zien wanneer je er bewust van bent. Met scheppingskracht wordt bedoeld dat wij het in ons hebben om onze wereld te creeeren. Deze energie is in principe voor iedereen beschikbaar. Hiervoor is het belangrijk dat we onszelf gaan herinneren wie we in wezen zijn en waar we vandaan komen. En hiermee komen op het kantelpunt van de huidige aarde. Wanneer je in het Christusbewustzijn stapt, dan sta je in verbinding met het Goddelijke, met de Kosmische energie en dus met de Bron. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is om een pure leider te zijn die altijd streeft naar liefde en perfectie. 

Het besef dat we allemaal één zijn en afkomstig zijn uit dezelfde bron, zorgt ervoor dat je uit de gescheidenheid stapt. De aardse dualiteit waarin we altijd hebben gedacht in tegenstellingen zoals goed en slecht en rangen en standen. Hiermee ga je de echte betekenis van het leven begrijpen en kun je stijgen naar een hoger bewustzijn.

Het Christusbewustzijn zorgt ervoor dat we ons afstemmen op onze ziel en onze hogere geest. Daarmee vallen afhankelijkheden weg, omdat je geen goedkeuring of bevestiging van buiten nodig hebt. De bron of God is om ons heen én bevindt zich ook in onszelf. Daarnaast heeft het Christusbewustzijn geen wil, maar geeft het zich over aan dat wat er is. Acceptatie en liefde zijn de basistonen van dit bewuszijn. Het bewustzijn creert een wereld van gelijkheid en verbinding. 

Waarom het Christusbewustzijn?

In deze tijd gaat het om het behoud van onze dierbare planeet aarde. Het grenzeloos egoisme en de begeerte rijk te willen worden heeft de mensheid tot op de rand van de afgrond gebracht. 

Voor wie is het Christusbewustzijn bedoeld? 

Het Christusbewustzijn is voor iedereen weg gelegd. De vraag is wanneer iemand er aan toe is om hier naar terug te keren. Want zo eenvoudig is het niet. Het vraagt om doorzettingsvermogen, wilskracht en focus. Daarover later meer in deze tekst.  

Wanneer je je leven leidt vanuit dat wat je gewend bent, vanuit bekende patronen en overtuigingen. Vanuit programma's en systemen die door je ouders en de maatschappij zijn aangeleerd, dan is je bewustzijn als vanzelf naar buiten gericht. We hebben onszelf aangepast in gedrag, gedachten en in overtuigingen. Dit noemen we het slaafse systeem, omdat de normen en waarden en overtuigingen en patronen die beperkend op je werken. Voor velen voelen deze beperkingen als comfortabel en veilig. Je weet min of meer waar je aan toe bent en wat je kunt verwachten. Je ware kern, wie jij in wezen bent, wordt hierin niet of onvoldoende belicht. Vaak gebeurt er iets ernstigs waardoor iemand het pad van het Christusbewustzijn wilt gaan bewandelen. Nogmaals wil ik hier benadrukken dat het niet om een religie gaat, maar om een bewustzijnsstaat, om een manier van zijn waardoor het leven een andere betekenis en wending krijgt. 

Wanneer iemand iets ernstigs mee maakt komt het vaak voor dat de zin van het leven opnieuw ter sprake komt. Dit wordt ook wel het ontwakingsproces genoemd. Vaak ontstaat er dan een besef dat we teveel bezig zijn geweest met overleven, met de buitenkant. De goedkeuring van familie en maatschappij heeft ons verder van onze kern af doen drijven. De zin van het leven gaat dan ook hierover. Vragen zoals "wat wil ik?" en "wat zegt mijn gevoel?" komen dan meer centraal te staan. En gelijk ontstaat dan ook het besef dat het hoofd in ons leven teveel ruimte heeft gekregen waardoor voelen lastiger is geworden. 

Wat valt mij op in de praktijk?

Regelmatig ontvang ik mensen in de praktijk die de verbinding met zichzelf kwijt zijn. Het hoofd maakt overuren en dat resulteert in hoofdpijn, angst en benauwdheid. Het zijn vaak dezelfde symptomen en ze lijken telkens weer dezelfde rondjes te bewandelen waardoor ze er niet uit komen. Het hoofd wordt gevoed, omdat onze maatschappij hier op is ingericht. Heel veel verloopt via een beeldscherm. Of via een telefoon, computer of Ipad. Het kanaal is meestal informatief of recreatief en de manier waarop het tot ons komt is door te kijken of te luisteren. Alle geluiden, alle informatie komt van buitenaf. Pas wanneer we overprikkeld zijn gaan we een wandeling buiten maken of sporten. Maar wanneer nemen we tijd voor de stilte? De stilte in onszelf, zodat er andere informatie tot ons kan komen? Informatie in vorm van gevoel. 

We zijn de verbinding met onszelf kwijt geraakt door het systeem waar we in leven. Het systeem maakt ons slaafs, omdat de informatie uitwisseling zo snel verloopt dat je het kanaal dagelijks moet checken.  Er zit een verslavende factor in, een obsessieve factor en een hypnotiserende factor. 

Wanneer mensen bij mij komen en de wens uitspreken om zichzelf weer te kunnen voelen dan gaan we aan de slag met energie. En vaak ontstaat daar, in die verbinding, het begrip hoe belangrijk energie is en wat dit met je kan doen wanneer je er met een bewuste manier mee om gaat. Dat energie hoog en laag kan zijn en dat dit invloed heeft op je hele zijn. Dat energie vooral iets zegt over de verbinding met jezelf en dat je hoofd bijzaak is. Het is vaak de eerste stap naar een Christusbewustzijn. 

Het Christusbewustzijn en de Man - Vrouw energie

Het Christusbewustzijn brengt de man - vrouw energie in evenwicht. En dat gebeurt in eerste instantie in onszelf. Het is de eenheid in onszelf die we mogen aanschouwen en aanvaarden. Het is de eenheid in onszelf waar we ons bewust van mogen zijn. Het is van onmetelijke betekenis dat de mens zichzelf leert kennen. Niet onbewust, maar bewust. Dat heeft met bevrijding te maken. Wanneer we hier een bewustzijn op zetten, dan ontstaat er versmelting tussen het mannelijke en het vrouwelijke. De acceptatie van beide energieen in onszelf brengen ons in union en van daaruit ontstaat heelheid in jezelf, en sta je zowel in verbinding met de kosmos als met de aarde. 

Het komt regelmatig voor dat zowel de man als de vrouw in hun leven hebben moeten overleven. Hierdoor zijn ze als vanzelf in de man-energie gaan staan. De man-energie is eveneens de energie van het hoofd en het ego. Gelet op de samenleving waarin we leven wordt dit gevoed. Daarnaast zie je dat in organisaties vaker mannelijke leiders zijn vertegenwoordigd. Leiderschap is eveneens een man-energie en de mannelijke leider houdt er van om de richting te bepalen en vanuit een isolement te besturen. 

Wanneer we de vrouw-energie in onszelf omarmen dan komt er een grote hoeveelheid kracht vrij die van binnenuit ontstaat. De vrouw-energie gaat over overgave, geduld en rust en ook over in het nu leven. De vrouw-energie gaat over gevoel en liefde, over authenticiteit, acceptatie en vertrouwen. Wanneer we in staat zijn om de vrouw-energie in onszelf te aanvaarden en integreren dan leggen we hiermee de basis voor het Christusbewustzijn.  De man-energie gaat over creeren, over actiegerichtheid en de mind. Wanneer beide energieën denken, praten en handelen vanuit liefde dan komen we uit bij het Christusbewustzijn. 

Hoe kom je tot het Christusbewustzijn?

Voor het in jezelf ontwikkelen van het Christusbewustzijn is het laten ontwaken van je hoger Ik of je hoger Zelf noodzakelijk. Als het hoger Ik eenmaal ontwaakt is, kan de Christusenergie als vanzelf ontvangen worden. Het Christusbewustzijn zorgt ervoor dat je leeft vanuit je hart (gevoel) in plaats vanuit je hoofd (angst /verstand). Je leeft vanuit een "wij" principe in plaats van een "ik en de rest". 

Christusenergie is een kosmisch principe. Dat wil zeggen dat het bewustzijn alleen voorkomt in de zielen en geesten van diegene die zich er voor open stellen. Het is een geestelijke kracht die volledig geintegreerd kan worden door een lange weg te bewandelen. De weg naar totale bevrijding, naar verlichting, waar de liefdeskracht en wijsheid volledig zijn ontwaakt in een mens en worden toegepast vanuit het principe dat alles en iedereen met elkaar is verbonden. Wanneer je voelt dat je klaar bent om deze weg te bewandelen is het goed om je te verdiepen in de vrouwelijke energie en deze in jezelf aan te wakkeren. De vrouwelijke energie gaat over ontvangen, geduld, overgave en over rust. Over liefde, acceptatie en luisteren. 

En wanneer je je dat realiseert, dan begrijp je ook waarom leven vanuit Christusenergie zo belangrijk is. Namelijk wanneer je leeft vanuit liefde, dan komt liefde naar je toe. Wanneer je leeft vanuit zuiverheid, dan zal de wereld waar jij in leeft ook zuiver zijn. Christusenergie brengt ons terug naar heelheid, naar de Bron. We zijn in staat om vanuit het hogere bewustzijn, vanuit de Bron, te gaan leven. Het enige wat daarvoor nodig is, is overgave en in het hier en nu leven. Overgave wil zeggen, alle controle loslaten. Alle verwachtingen loslaten en accepteren wat er op je pad komt. Wanneer je gevoel voldoende ontwikkeld is, voel je vanzelf of je links- of rechtsaf moet. Dan is het analyseren van je richting verleden tijd.  

Christusenergie is voor iedereen aanwezig, de vraag is alleen wie het ook tot zich gaat nemen? Voor de een is dit een vanzelfsprekendheid, maar wie nog in de oude programmeringen vast zit zal het veel lastiger vinden om Christusenergie te omarmen. Het hoofd moet dan in hun ogen namelijk centraal staan om te kunnen overleven. Er is geen goed of slecht in dit verhaal. Iedereen heeft zijn eigen levensplan te doorlopen. Daar waar mensen kiezen om te blijven leven in dualiteit waar het ego centraal staat zullen zij op een andere tijdlijn het leven ervaren dan wanneer je kiest om te leven vanuit het Christusbewustzijn. Iedereen maakt hierin zijn/haar eigen keuzes op basis van wat in hun mogelijkheden ligt. 

Tweelingzielen (lees meer over dit onderwerp: klik HIER en HIER) ontmoeten elkaar om het Christusbewustzijn te gaan integreren. De balans tussen vrouwelijke en mannelijke energie is hierin doorslaggevend. De vrouwelijke energie die vanuit vertrouwen, liefde, geduld en overgave komt tot deze diepe gevoelswereld laat zien dat echte kracht van binnen komt. De ontwakende liefdeskracht die vervolgens ontstaat in je ziel zorgt ervoor dat je als vanzelf je licht en bewustzijn gaat uitstralen naar anderen.   

Kun je me helpen om het Christusbewustzijn te leren omarmen? 

Ja natuurlijk, je bent van harte welkom. In de praktijk ben ik spiritueel coach en geef ik healingen. Een spirituele healing sessie gaat je hierbij helpen. Klik HIER om meer te lezen over de sessie of om deze te boeken.