Wat bedoelen we met de Divine Feminine?

Wanneer we het hebben over de Divine Feminine (DF) dan bedoelen we de vrouwelijke energiedrager. Het is de vrouw (dit kan ook een man zijn) die in doen en laten van nature beschikt over de vrouwelijke energie. De DF heeft er verschillende levenslessen op zitten en is als gevolg van deze gebeurtenissen versneld gaan ontwaken. Ze volgt het spirituele pad met als doel om haar licht te vergroten, zodat de hemel op aarde kan worden gerealiseerd.
DF heeft tijdens haar ontwakingsproces alles aangekeken en losgelaten wat lager is dan onvoorwaardelijke liefde. Ze heeft zichzelf compleet gezuiverd en de verbinding met zichzelf en alles om haar heen hersteld. Ze staat hierdoor volledig in haar kracht en is in staat om de liefde uit te dragen. 
De DF gaat verder dan vrouwelijkheid. Het is de hoge priesteres die door middel van wilskracht en vertrouwen alles heeft overwonnen. Ze is onafhankelijk van alles en iedereen en compleet vrij van hechtingen, oordelen en overtuigingen. Ze heeft door innerlijk werk inzichten ontvangen en energie waargenomen waardoor ze in directe verbinding met het Goddelijke staat. Gaandeweg haar reis is ze tot de ontdekking gekomen dat haar roeping haar prioriteit is. Deze roeping is haar hele leven al hoorbaar en zichtbaar alleen nu is ze er klaar voor om deze uit te dragen. Dit moment van ontwaken heeft ze niet zelf uitgekozen, maar is haar overkomen. Noem het een impactvolle gebeurtenis in de vorm van een wake up call zoals een ziekte, overlijden of groot liefdesverdriet. De bron, het Goddelijke, heeft haar doen inzien dat het roer om moet. 

De DF wordt geleid vanuit de bron en leert gaandeweg de reis dat haar hart geopend mag worden om deze verbinding met de bron te kunnen ervaren. De weg naar het hart brengt haar bij haar essentie,. Dat is haar ziel. Het is het enige pad wat voor haar is weggelegd, omdat alle signalen en wegen leiden tot dezelfde bestemming. Dit pad is aan weinig mensen uit te leggen, omdat het voornamelijk gaat over energie. Het is een pad wat alleen bewandeld wordt, vaak in afzondering en dat is ook de enige manier om te komen tot het ZELF. Het gaat hier om een vorm van zelfrealisatie waarin het noodzakelijk is om onafhankelijk te worden van alles en iedereen.
Tijdens deze reis leert ze om haar hoofd uit te schakelen. Dit leidt tot een ego dood oftewel een wedergeboorte. Dit is nodig om het hartcentrum te kunnen openen. De dark night of de soul is hierin onvermijdelijk. Voor uitleg hierover, klik HIER.

Wat is vrouwelijke energie?

Elke ziel bestaat uit energie, want dat is wat we zijn. Een ziel is bewustzijn en de energie die het bewustzijn omarmt bestaat uit mannelijke- en vrouwelijke energie. Het is de yin en de yang die alles in evenwicht houdt. Wanneer een ziel in balans is, dan betekent dit dat de mannelijke- en vrouwelijke energie in de juiste verhouding verdeeld is. Dit hoeft niet 50-50 te zijn, integendeel. Meestal beschik je als ziel over meer mannelijke eigenschappen of meer vrouwelijke eigenschappen. Degene die meer vrouwelijke eigenschappen bezit heeft de taak om deze in haar dagelijkse leven in te zetten. Echter, veel mensen hebben in hun leven geleerd om de mannelijke energie primair in te zetten en eigen te maken. Dit komt voort uit de manier waarop ze zijn opgevoed en de manier waarop ze zich staande moesten houden in de maatschappij. Mannelijke energie is vooral naar buiten gericht en bestaat uit actie en communicatie. Generatie op generatie hebben we geleerd dat voelen en praten over gevoel niet of nauwelijks mogelijk was. Terwijl dat juist vrouwelijke energie is. We hebben geleerd dat controle belangrijk is en dat presteren de enige weg is naar geluk. Veel mensen hebben zichzelf daardoor weggecijferd en zijn vergeten welke energie van nature de boventoon mag voeren. Ze zijn zich gaan aanpassen aan de buitenwereld en door het ontvangen van erkenning en bevestiging uit deze buitenwereld ontstond er rust. Deze rust was altijd tijdelijk, omdat de erkenning en bevestiging constant opnieuw moest worden aangewakkerd.
Pas later ontdekten ze dat ze al die jaren voor zichzelf zijn weggerend. Door de drukte van het leven en om de onrust te vermijden zoeken ze verschillende vormen van afleiding op. Pas wanneer ze contact maken met hun essentie, voelen ze dat er een verlangen aanwezig wat groeit en groeit. Dit is een verlangen naar rust, vrijheid en echte liefde. En daar gaat de vrouwelijke energie over. Het komt er op neer dat deze mensen zich realiseren dat de balans in zichzelf verstoord is geraakt, doordat de mannelijke energie veel te veel aanwezig is.
Veel vrouwen (maar ook mannen) kampen met een te vol hoofd. Ze hebben werkelijk veel aan hun hoofd, omdat ze de verbinding met zichzelf volledig zijn kwijtgeraakt. Ze voelen zich verantwoordelijk, willen controle houden en moeten vooral heel veel to-do lijstjes afwerken. Ze zoeken naar erkenning en aandacht. Het geeft ze een veilig gevoel. Ze komen krachtig over, omdat hun zenuwstelsel continu aan staat en ze dus "wakker" zijn in ieder gesprek. Door hun verbale vermogen wordt dit nog eens extra versterkt. In werkelijkheid staan ze allesbehalve in hun kracht. Ze putten zichzelf volledig uit. Hieruit ontstaan burn-out verschijnselen. Ook migraine en rugklachten zijn veelgehoorde klachten die voortkomen uit stress en onrust. Ze hebben niet in de gaten dat ze in een verkeerde energie leven. Dat de zelfafwijzing die plaatsvindt maakt dat ze energie lekken. Deze energie gaat niet over voelen, vertrouwen en overgave. Het is energie die geen onderdeel uit maakt van hun ware natuur. Om dit te keren is inzicht nodig en vaak ook externe hulp. Als jij je hele leven geleerd hebt om te overleven en je hebt dit gedrag eveneens bij je moeder gezien, dan voelt het als een labyrint om hier verandering in aan te brengen. 

Vrouwelijke energie wordt vaak ingevuld met de woorden zorgzaamheid en verzorgend zijn. Dit zijn twee eigenschappen van vrouwelijke energie, maar er is nog veel meer wat de vrouwelijke energie compleet maakt. En juist deze willen we in dit verhaal belichten. Vrouwelijke energie gaat hier namelijk over rust, vertrouwen en samenwerking. Het gaat over liefde, over voelen, helen en over overgave. Vrouwelijke energie bestaat uit acceptatie en creativiteit. In de afgelopen decenia is de vrouwelijke energie onderdrukt geweest. De komende jaren zal de vrouwelijke energie meer en meer zichtbaar gaan worden. Vrouwen en mannen die vrouwelijke energie als kwaliteit in zich dragen, zullen merken dat hun leven 180 graden zal gaan draaien. Moet gaan draaien. Zowel in hun innerlijke- als uiterlijke wereld zal er een grote verandering plaatsvinden. Na een intensief proces kom je thuis in jezelf. Het harde werken wordt dan beloond.
Degene die mannelijke energie als kwaliteit in zich draagt zal eveneens meer en meer vrouwelijke energie gaan belichamen. De vrouwelijke energie zorgt er namelijk voor dat het hart opent, dat het ego verdwijnt. De verandering die je bij deze personen gaat zien is dat ze meer en meer vanuit hun hart gaan creeeren in plaats van vanuit een ongezonde behoefte zoals macht en hebzucht.

De vrouwelijke energie en de Hoge Priesteres

De vrouwelijke energie is een belangrijke basis om te kunnen groeien naar de Divine Feminine. De Divine Feminine wordt ook wel vergeleken met de Hoge Priesteres. De Hoge Priesteres staat voor spirituele groei en ze beschikt over mystieke gaven. Wanneer je deze kaart trekt heeft deze de boodschap om de onbekende diepte van de ziel te gaan verkennen. Deze onbekende diepte beschouwen we als het rijke innerlijke landschap waar ons bewustzijn en onderbewustzijn aanwezig is.  

Ze leert hierdoor dat haar rijke innerlijke landschap haar door het leven leidt. Dat dit landschap dagelijks verkend moet worden om te kunnen begrijpen waarom de buitenwereld is zoals deze is. Ze is in staat om voorbij de sluier van de illusie te kijken. Ze is stabiel en zeker. Ze is haar eigen raadgever en handelt op basis van inzichten en boodschappen. Rust en traagheid zijn een vanzelfsprekendheid in haar leven. De stilte op zoeken hoort bij haar werk. 

Het actief uitdragen van de vrouwelijke energie helpt de Hoge Priesteres om in haar kracht te komen. Pas wanneer ze de wijsheid heeft ontdekt en ze zichzelf heeft geheeld is ze in staat om anderen te helpen. Het licht en de helende energie die ze dan uitstraalt helpen haar om haar roeping uit te dragen. Ze mag dan andere mensen helpen om de weg te tonen waar het lijden geen rol meer speelt. Dit doet ze vanuit wijsheid en aanwezigheid.  

Tweelingzielen en vrouwelijke energie

Het brengen van evenwicht in mannelijke- en vrouwelijke energie komt nadrukkelijk aan bod in de tweelingzielen verbinding. Deze verbinding tussen twee personen is gebaseerd op energie en als deze energie niet in balans is, dan ontstaat er separatie. Hoe komt dat zo?
De tweelingzielen verbinding is een zeldzaam fenomeen waarbij twee personen dezelfde ziel delen. Dit is voor het menselijke brein lastig te begrijpen en al snel denken we dat dit uit het land der fabels komt. In mijn werk waarin energie centraal staat is de tweelingzielen verbinding een heel normaal verschijnsel. Sterker nog het is een hele belangrijke verbinding waarbij het de inspanningen meer dan waard zijn om het evenwicht te vinden (meer informatie over tweelingzielen lees je HIER). 
Tweelingzielen worden namelijk door de bron gedwongen om het evenwicht te herstellen. Welk evenwicht? Het evenwicht van de ziel. Het evenwicht in de man-vrouw energie. Tweelingzielen horen bij elkaar, maar kunnen alleen bij elkaar zijn en een liefdevolle relatie ervaren wanneer dit evenwicht hersteld is. Dit evenwicht gaat over het helen van wonden en ongezonde gedragspatronen en het belichamen van de liefde door het hart te openen. Het hart openen kan alleen als ze in staat zijn om het ego los te laten. Het ego dat gaat over gedachten en emoties die een masker in stand houden. Het ego is gebaseerd op overlevingsstrategieën waar zelfafwijzing en afhankelijkheid, schaamte, angst en oordelen de boventoon voeren. Het ego is naar buiten gericht, zodat de acceptatie van de omgeving gegarandeerd wordt. Om hiertoe te komen zal er een ego dood optreden waardoor een wedergeboorte ontstaat. (Meer informatie over het ego lees je HIER)
Het hart is geopend wanneer de verbinding met de ziel hersteld is. Hiervoor brengen beide tweelingzielen tijd alleen door, zodat ze inzichten kunnen integreren en voelen wat er in en om hen heen gebeurt. De verbinding met jezelf gaat over zelfliefde en zelfzorg. Ze ervaren dat zelfliefde gaat over puurheid en zuiverheid. De verbinding met jezelf vind je wanneer je naar binnen gericht bent. Dit alles kan alleen ontstaan wanneer je bewust bent. Bewust van het leven en jouw gedrag. Bewust van de verdedigingsmechanismen en de emoties die in je leven. Bewust van de kind-wonden die er voor zorgen dat je overleeft in plaats van leeft en waardoor de verbinding met jezelf verbroken wordt.
De DF heeft de verbinding met haar zelf hersteld wanneer ze in overgave en vertrouwen leeft met dat wat er is en wanneer haar gedachten alleen nog functioneel van aard zijn. De enige emoties die ze toe laat zijn positieve emoties. Ze heeft op dat punt het Goddelijke belichaamd en haar roeping gevonden.
De Divine Masculine (mannelijke energiedrager, DM) staat in verbinding met zichzelf wanneer hij creeërt vanuit zijn hart, wanneer hij actie onderneemt vanuit zijn hart en wanneer hij trouw is aan zijn hart. Een DM communiceert en neemt de leiding. Hij beschermt zijn DF.

De Nieuwe Aarde

De gedachten over vrouwelijke energie komen niet zomaar uit de lucht vallen. De energie om ons heen is dagelijks aan het verhogen en dat houdt in dat de frequentie om jou heen, maar ook in jou hoger wordt. En hoe hoger de frequentie hoe meer we als vanzelf worden opgeschoond. Want de hoge frequentie duwt als het ware de negatieve energie uit ons systeem. Sommige mensen ervaren dit als onrust of vermoeidheid. Anderen voelen angst of depressieve gevoelens. Het is een collectieve opschoning en als we hier niet goed mee omgaan, dan ontstaan er meer en meer fysieke klachten. Dat betekent dat wanneer je er voor weg rent door het zoeken naar veel afleiding of het innemen van extra pillen of verdovende middelen dit een nadelige uitwerking heeft op je fysieke lichaam. Niet iedere ziel dat dit goed oppakken en dat is ook niet erg. Iedereen kiest in dit leven voor een pad. Het kan zijn dat het pad voor de een eindigt in de chronische weg van problemen en angst en dat het pad voor de ander leidt tot verlichting en bevrijding.
De nieuwe aarde gaat dus over harmonie en liefde. Veel mensen kunnen zich nu nog moeilijk voorstellen dat er een aarde gaat komen, een realiteit, waarin er geen verschil meer is tussen arm en rijk, waarin er geen macht meer is en geen onderdrukking. Dat deze nieuwe aarde bestaat uit geven en verbinden, dat verlangt iedereen.
De DF heeft een belangrijke taak in het realiseren van de nieuwe aarde. Deze nieuwe aarde zal ze eerst in haarzelf gaan belichamen. Dit resulteert eveneens in een liefdesrelatie waar onvoorwaardelijke liefde centraal staat. Daarnaast draagt ze bij aan het realiseren van de nieuwe aarde in haar externe wereld door in de ontmoeting met anderen onvoorwaardelijke liefde uit te dragen en deze liefde te geven aan alles wat leeft. (Meer informatie over de nieuwe aarde lees je HIER)

Waarom is voelen zo belangrijk voor de Divine Femine?

De DF heeft een niet-aardse taak en hierin speelt haar gevoelsleven een belangrijke rol. Met gevoel wordt in dit verband haar innerlijke wereld bedoelt. De wereld die verder gaat dan lichaamsbewustzijn. Het gaat over voelen op zielsniveau. De DF is in staat om in het leven “te zijn” vanuit de wetenschap en wijsheid dat ze met alles en iedereen verbonden is. Ze voelt daarom altijd in op de energie. De energie in haar, maar ook om haar heen. Daarmee kijkt ze verder dan wat haar ogen kunnen waarnemen. Ze kijkt door de sluier heen van de illusie. En ook hiermee is ze opnieuw in balans met de DM, omdat hij kijkt naar de aardse materie. Met behulp van zijn logica en intuitie analyseert hij en brengt hij oorzaak en gevolg in beeld. De mannelijke energie duidt dus datgene wat hij kan zien, de vrouwelijke energie duidt datgene wat ze voelt.
Voelen is in dit verband dus ook wat anders dan intuïtie. Regelmatig ontvang ik klanten in de praktijk die beweren dat hun gevoelsleven compleet en belichaamd is. Wanneer mijn handen het energieveld aftasten voel ik vaak een blokkade op één of meerdere chakra’s. Wanneer je gevoelsleven een primaire rol speelt in je leven, dan zijn alle chakra’s geopend. Vaak blijkt dan dat ze heel goed in staat zijn om hun omgeving af te scannen en zo voor zichzelf vast te stellen welke keuzes ze kunnen maken. Ook dit is weer een overblijfsel uit de jeugd waarin we geleerd hebben onze aandacht naar buiten te richten. De meeste mensen die een hele sterke intuïtie hebben ontwikkeld, maar een arm gevoelsleven, hebben een onveilige jeugd ervaren. 
Het gevoelsleven gaat over wat anders. Dit gaat over het afsluiten van je mentale activiteiten en stil zijn. Het “zijn” in de stilte maakt dat je gevoel tot leven wordt gebracht. Gevoel gaat daarmee verder dan het waarnemen van de levensenergie die in je stroomt. Gevoel dient zich aan en wordt via je zonnevlecht geïnterpreteerd. Het is een aparte taal die we in het verbale leven van alledag opnieuw mogen gaan leren.

Wat is de taak van de Divine Feminine?

Wanneer ze alle innerlijke stukken heeft aangekeken en haar spirituele reis voor een groot deel heeft afgelegd, dan weet ze als geen ander dat negatieve emoties door haar gedachten gecreëerd zijn. Het is de taak van de DF om geen enkele negatieve emotie in haar leven meer toe te laten. Alleen dan staat ze in verbinding met het Goddelijke en daarmee met haar essentie. Alleen in die verbinding is de energie neutraal of positief geladen. Dan is ze in staat om een wezenlijke verbinding aan te gaan met anderen en het Goddelijke in de ander te zien en te openen. Zodat de energie op aarde verhoogd wordt en we werkelijk toe kunnen groeien naar een nieuwe aarde waar harmonie centraal staat.
Haar taak is Goddelijk en dat houdt in dat er geen ruimte meer is voor alles wat afwijkt van het Goddelijke. Het Goddelijke geeft aan dat ze in verbinding staat met de bron en daardoor met alles om haar heen. De bron leidt haar en voedt haar. En zij dient de bron en dat houdt in dat ze een roeping heeft hier op aarde die prioriteit één heeft. En deze roeping heeft alles met liefde te maken. Het is haar taak om de liefde op aarde te realiseren door de energie te verhogen van andere mensen en in liefdevolle verbinding te staan met al het levende om haar heen.

De spirituele reis van de Divine Feminine

Wat we verstaan onder de spirituele reis, is de reis naar binnen. Het is de reis naar de ongeziene wereld in jou en om je heen. De reis naar binnen is iets anders dan de reis naar boven. Veel mensen ondernemen in hun leven spirituele activiteiten waarmee ze zich prettiger gaan voelen. Of dit nu yoga, rituelen, mantra’s of affirmaties zijn. Er zijn ongelooflijk veel tools beschikbaar op de online en offline markt waarmee je de energie in jezelf kunt verhogen. Het verhogen van de energie helpt je om je fijner te voelen en meer energie te ervaren gedurende de dag. Dat dit van tijdelijke aard is, komt omdat er schaduwstukken in jou aanwezig zijn die eerst nog aangekeken moeten worden. Veel mensen negeren deze stukken. Dit kan ook onbewust gebeuren. De spirituele reis gaat in dit geval met name over de reis naar binnen. Naar jouw innerlijke wereld. Om daar te ontdekken welke stukken in jou de weg naar het Goddelijke blokkeren. Het gaat er niet om dat je het verleden opnieuw gaat ervaren, maar dat je er bewustzijn op krijgt. Dus door te zien waarom je de dingen doet zoals je ze doet. Of waarom je denkt zoals je denkt. Door er verbinding mee te maken lost het op. Het oplossen of loslaten zorgt ervoor dat je daarmee de verbinding met jezelf hersteld. Hierdoor ben je beter geaard, wat inhoudt dat de verbinding tussen jou en moeder aarde hersteld is. En hierdoor vergroot je je helderheid op zaken, waarin je de verbinding met het universum hersteld. Heling van schaduwstukken werkt dus twee kanten op.
De energie die de DF dan oppakt is vele malen krachtiger. Je bent dan gecentreerd, ofwel in balans. Haar innerlijke reis heeft haar daardoor thuis gebracht, in haar essentie.

De reis naar binnen gaat over rust en stilte. Het zijn de meditatie momenten zonder audio die je inzicht geven. Dit vraagt om geduld en vertrouwen. Eerst mag je de blokkades in jezelf oplossen en helen en wanneer dat gebeurt is ben je toe aan het waarnemen van de energie in en om je heen. Het lukt je dan namelijk beter om de stilte in jezelf te gaan ervaren. Je hoofd zal steeds minder aanwezig zijn, wat jou de ruimte geeft om te kunnen “zijn”.
In deze stilte ga je stap voor stap ervaren dat je essentie bestaat uit bewustzijn. Al het andere, dus de emoties en gedachten en ook de materie om je heen zijn tijdelijk en zeggen niets over jou. Door je er niet mee te identificeren, blijf je in verbinding met de bron en dus met jezelf. Je opent hierdoor als het ware de poort naar de liefdevolle spirituele wereld. Door in stilte aanwezig te zijn en je open te stellen voor alles ga je gaandeweg ervaringen op doen. Dit zijn ervaringen zoals tintelingen, luchtstromen, kleuren en drukverschillen. De energie in en om je heen kan hierdoor meer en meer gaan openen en je helpen om de verbinding met alles om je heen te versterken. Je kan een piep in je oor gaan ervaren of jeuk op je kruin. Ook ga je merken dat je levendiger gaat dromen en gedurende de dag zal het je gaan opvallen dat er geen toevalligheden meer plaatsvinden. Je kijkt dan als het ware door de illusie heen van het leven. Je gaat de energie meer en meer duiden en ziet dat alles wat je ervaart en waarneemt een betekenis heeft voor jou. Dit is de wereld waarin de DF thuishoort en waar haar kwaliteiten geopend kunnen gaan worden. De DF leert dat haar buitenwereld een reflectie is van haar binnenwereld. Ze leert in te voelen op de energie om haar heen. Ze weet als geen ander dat het gezegde klopt "zo binnen, zo buiten". Onze realiteit komt voort uit hoe onze binnenwereld geordend is. Bij verwarring of tegenslagen keert ze naar binnen in plaats van dat ze de buitenwereld analyseert. De DF leert op haar spirituele reis dat alles energie is. Energie is altijd in beweging. Hierdoor heeft het geen zin om met het verleden bezig te zijn en zo geldt dit ook voor de toekomst. De DF is in staat om in het moment te leven en vanuit overgave. Ze heeft maar één taak en dat is in verbinding staan met haar essentie en dat elk moment van de dag. Haar essentie staat in verbinding met de bron. De bron is liefde en dat maakt dat ze in verbinding met anderen altijd liefde is.

De Divine Feminine keert terug naar het nulpunt

Met het nulpunt wordt het punt bedoeld waarin je neutraal bent ten opzichte van alles in het leven. Het is als de baby die net geboren is. Die als een onbeschreven blad de wereld aanschouwt. Een baby heeft nog geen ervaringen opgedaan, zijn wereld is nog niet gekleurd. Hij is verwonderd over alles en neutraal in zijn emoties. Dat is het nulpunt. Er is niets meer waar je je mee identificeert, je hebt alle (ongezonde) hechtingen losgelaten, je hebt alle verwachtingen losgelaten, alle overtuigingen ook en er is geen enkele negatieve gedachte meer die je in beperking houdt. Je bent bewustzijn en daarmee verbonden met alles. Zoals Rumi zegt, je bent de druppel die de oceaan wordt. Dit besef is overweldigend en geeft ook in één klap aan waarom het zo belangrijk is om in onvoorwaardelijke liefde te leven. Omdat alles en iedereen om jou heen een deel van jou is. Wanneer je dit gerealiseerd hebt, dan trek je het leven aan wat voor jou is weggelegd. Dan word je geleid en stroomt je leven precies zoals het hoort te zijn. Er is dan geen weerstand meer, geen tegenwerkende kracht. Hierdoor ervaar je liefde in jezelf en om je heen en is geluk datgene wat je omringt.

Observeren versus absorberen

De DF is in staat om alles in het leven vanaf een afstand te bekijken. Ze identificeert zich nergens meer mee, dat wil zeggen dat ze er alles aan doet om in verbinding te blijven staan met haar essentie. Dit betekent niet dat je met niemand meer een diepere verbinding kunt ervaren. In tegendeel. Het betekent dat je met anderen vanuit gelijkwaardigheid en onvoorwaardelijke liefde in verbinding staat. Er is dus geen enkele voorwaarde meer van toepassing die deze verbinding kan verbreken. Tenzij de ander vanuit voorwaarden leeft, dan gaat de DF daar niet in mee. Ze blijft trouw aan haar zelf. 

Het komt er op neer dat de DF in het leven observeert in plaats van absorbeert. Ze aanschouwt alles en doorziet de boodschap die in elke gebeurtenis of ontmoeting aanwezig is. Het is de energie die je observeert. Ze kijkt verder dan de realiteit. In haar leven heeft de DF zichzelf aangeleerd om zich in te leven in anderen. Hierdoor is ze de verbinding met haar zelf voortdurend kwijtgeraakt. Ze was elke ontmoeting en elke gebeurtenis aan het absorberen, alsof ze zich er mee moest vergelijken of identificeren. In dat leven werd ze nogal eens als hypersensitief of zeer empathisch gezien, wat in feite betekende dat ze alles liet binnenkomen ten koste van zichzelf. 

Hoe weet ik of ik in verbinding sta met mijn essentie?

Dat weet je alleen wanneer je tijd met jezelf hebt doorgebracht in stilte. En daarin heb je ervaren wat je essentie is, wie je in wezen bent. Namelijk dat je puur bewustzijn bent, vormloos, en dat je energie van nature neutraal is. De neutrale energie kun je als het ware vertalen naar vrede en tevredenheid. Dus wanneer de DF vrede en tevredenheid in haar wezen ervaart, dan staat ze in verbinding met haar zelf.
Je hebt daarin ervaren dat je alles bent en dat maakt dat je daarna vanuit een ander perspectief in het leven gaat staan. Namelijk dat je weet dat wanneer jouw emotie afwijkt van neutraal, dat dit dan door je gedachten wordt gecreëerd. Je gedachten zijn een onderdeel van je hoofd. En je weet dat jouw essentie niet je hoofd is. Je bent een ziel die geïncarneerd is hier op aarde en om het aardse te kunnen ervaren heb je een lichaam gekregen en een hoofd. Dus alles wat met gedachten en dus met dualiteit te maken heeft (oordelen, aannames en verwachtingen) ben jij niet. De DF bewaakt dit en checkt voortdurend bij haarzelf of ze in verbinding staat met haar zelf.
Let wel, dit alles is een proces. Het gaat stap voor stap. Ongeduld past niet in dit proces. Soms ontmoet ik mensen in mijn praktijk die door ongeduld verkeerde keuzes hebben gemaakt. Keuzes door bijvoorbeeld diverse workshops te volgen waarin beweerd wordt dat processen versneld kunnen worden. Hierdoor zijn ze te snel door processen heen gegaan, waardoor er een verstoring ontstond. Te snel willen gaan kan in dit geval bijvoorbeeld leiden tot psychisch klachten.

De taak van de Devine Feminine in de tweelingzielen verbinding

In de tweelingzielen verbinding is de DF de leidende energie. Dat wil zeggen: wanneer ze verbonden is met haar ZELF, haar ziel, dan zal de DM hier in de energie positief op reageren. Tweelingzielen hebben geen aardse verbinding wat we vergelijken met 3D. De 3D oftewel de Derde Dimensie gaat over een verbinding waarin verwachtingen en oordelen centraal staan. Deze relatie gaat over hard werken om de relatie in leven te houden, het gaat over het in stand houden van een relatie waarin het denken vaak iets anders zegt dan het doen. Partners dragen een masker, de aardse relatie bestaat uit geheimen, omdat de relatie zelf als veilig wordt gezien. Deze veiligheid moet in stand worden gehouden. Het is een comfort waar we niet los van willen komen en dus zijn geheimen onvermijdelijk. In een aardse relatie heb je te maken met overtuigingen die voor jou bepalen wat "normaal" is. Door te voldoen aan deze normen en waarden hoor je er bij en val je niet buiten de boot. De aardse liefde is een afhankelijke liefde. Het is iets anders dan echte liefde. In de echte liefde is er geen afhankelijkheid, maar zijn partners wel toegewijd aan elkaar, eerlijk, open, kwetsbaar en betrokken. 
Tweelingzielen zijn in staat om een harmonieuze echte liefdesrelatie te ervaren, omdat deze verbinding er als vanzelf is. En dat is wat echte liefde is, de liefde kent geen verlangens of hunkeringen. De liefde is er en voelt als thuiskomen. De verbinding tussen tweelingzielen is als een Godsvonk die geactiveerd wordt. De verbinding komt tot stand op basis van energie die zich mengt. Het is de meest perfecte vorm van yin en yang. Wanneer tweelingzielen in harmonische union komen dan spreken we van een 5D verbinding, waarin onvoorwaardelijke liefde centraal staat. Een 5D verbinding gaat over een hartsverbinding, waarin geen enkele negatieve gedachte of emotie nog een rol speelt. Het is de DF die hierin een verantwoordelijkheid heeft, omdat zij de leidende energie is. Zo lang zij in 5D aanwezig is, blijft de verbinding harmonieus.
Dit houdt in dat wanneer de DF een negatieve emotie ervaart in de verbinding met haar DM, dat ze dan innerlijk werk te doen heeft. Of wanneer ze ziet dat de DM in zijn ego schiet, ook dan heeft de DF innerlijk werk te doen. Alles wat negatief geladen is in haar of wat ze ziet en voelt bij haar DM, zegt iets over de energie van de DF. De DF is daarom altijd de aangewezen persoon om harmonie terug te brengen. Door afstand te nemen en naar binnen te keren. Door de vrede, het midden in haar, terug te vinden komt ze weer in verbinding met de bron en is alles goed zoals het is. Dit klinkt als een sprookje en daarom is het ook voor weinig mensen weggelegd. Voordat je hier komt heb je een weg afgelegd. Een weg van uitzuivering en verlichting. Je weet na deze weg dat jij als DF de leidende energie bent. En dit vraagt van jou om toewijding. Het vraagt om wilskracht en volharding waarin jouw roeping de boventoon voert.
De DF en DM zijn via de organen en chakra’s met elkaar verbonden. Wanneer de DF haar hartchakra opent, dan opent ze deze ook bij de DM. Het ego heeft dan geen enkele kans meer om tussen hen in te staan. Maar laat de df zich leiden door haar negatieve emoties, door hechtingen, oordelen, aannames en verwachtingen. Laat ze zich leiden door controle, angst of hebzucht dan duwt ze direct de DM van haar af. Dit komt, omdat alles wat negatief geladen is ALTIJD betekent dat het ego aan staat. Negatief geladen houdt in dit verband ook alles in wat haaks staat op vrijheid. Staat het ego aan, dan is het hart gesloten. En dat betekent dat de DF op dat moment eveneens het hart van de DM sluit. Het enige wat de DM dan nog kan doen is reageren vanuit zijn ego en acties ondernemen die niet passen bij het Goddelijke.
De DF bewaakt aldus de harmonie in de verbinding met de DM. Zij heeft hierin de grootste verantwoordelijkheid. Dit betekent dat ze gedurende de dag ALTIJD in verbinding moet staan met haarzelf. Met haar essentie.

Op welke manier helpt Memorable in je proces?

Ik ben met name thuis in het waarnemen van de energie in jou en om je heen wat jou nog blokkeert om je authentieke zelf te kunnen zijn. Om jezelf vrij te voelen en onafhankelijk. Het is mijn roeping om je thuis te brengen in jezelf, om je bekend te maken met de energie in jou en jouw rijke innerlijke wereld. Hiervoor hebben we een gesprek en ervaar je bij mij stap voor stap wat helende energie met je doet. De sessie begint altijd eerst met een gesprek waarin we kennis maken en wat dieper op de materie in gaan. Er wordt ook gewerkt en dat gebeurt tijdens de healing sessie na ons gesprek. Je ligt dan gekleed op een behandeltafel en kunt bewust ervaren wat de hoge energie met je doet. Concreet haal ik lage energie bij je weg en help ik je om al je chakra's verder te openen. De healing zorgt ervoor dat er veel licht in je cellen wordt gebracht, waardoor je lichaam een reinigingsproces ondergaat. Geen enkele sessie is hetzelfde. Veel mensen willen vooraf graag meer duidelijkheid. Dit heeft onder meer met de mannelijke energie te maken. We willen zo graag vasthouden aan die controle. Ik moedig je aan om vertrouwen te hebben in de gave en in de ongeziene wereld. De energie waar ik mee werk is helend en liefdevol. 

Ik wil graag hulp in mijn groeiproces naar Divine Feminine

Dat kan, je bent van harte welkom. Tijdens de eerste sessie bespreken we waar je staat en wat de energie van dat moment ons wil vertellen. Op basis daarvan gaan we tijdens de eerste sessie aan de slag. Een spirituele healing maakt onderdeel uit van deze eerste sessie.
Stuur me een email met je verzoek, dan neem ik zo snel mogelijk contact met je op. Voor de contactgegevens klik HIER