Spirituele Healing

Wil je een afspraak inplannen?

Heb je een vraag of wil je een afspraak inplannen? Vul dan vrijblijvend de volgende gegevens in. Memorable neemt binnen twee werkdagen contact met je op.

€ 150,00 per sessie

Wat is het resultaat van een spirituele healing?

Een spirituele healing zorgt ervoor dat de verbinding met je ziel versterkt wordt. Dit gebeurt onder meer door de negatieve energie in en om je heen te verwijderen, blokkades op te heffen, chakra's op te schonen en de doorstroming van levensenergie te stimuleren. De healing bestaat uit zoveel meer, wat in woorden lastig te vertalen is. We hebben als mens woorden nodig om een beeld te krijgen bij wat ons te wachten staat. En toch gaat spiritualiteit over het loslaten van controle en er op vertrouwen dat je precies ontvangt wat op dat moment de bedoeling is.
 
Een spirituele healing is er op gericht om alles wat lager vibreert dan je ziel te transformeren. Tijdens en na de healing wordt je lichaam aan het werk gezet om alle lage energie af te voeren. Het is belangrijk dat je veel water drinkt, zodat de negatieve energie snel en effectief je lichaam verlaten kan.  

Het resultaat van de healing is dat je je rustiger en meer verbonden voelt met jezelf. Je hoofd is wat tot stilstand gebracht. In de eerste dagen na de healing kun je je meer moe voelen en is het normaal dat er meer emoties los komen. Het is dan ook mogelijk dat je tintelingen gaat ervaren en vibraties. 

Je ziel wordt tijdens de spirituele healing geactiveerd. Dat wil zeggen: je ziel wordt aangesproken om je te gaan leiden. Hierdoor zal je bewustzijn gaan toenemen. Neemt je bewustzijn toe, dan sta je meer in verbinding met de schepping. Hierdoor zal je meer inzichten gaan ontvangen en zal je in de weken daarna gaan ervaren dat veel gebeurtenissen en ontmoetingen geen toeval zijn.  

Je ziel brengt je thuis bij jezelf. Je ziel is wie je bent en dat is onvoorwaardelijke liefde (meer hierover lees je HIER). Het pad naar huis zorgt ervoor dat je meer in je kracht komt te staan en dat je in staat bent om keuzes te maken die goed voor je zijn. Onvoorwaardelijke liefde is hetzelfde als zelfliefde. Je komt hier door te "zijn". Bewustzijn bestaat uit liefde, energie en licht.  

Door de verbinding met jezelf, met je ziel, sta je meer in het nu en lukt het je om alles vanuit een ander perspectief te bekijken. Je voelt de kracht om stappen te gaan zetten en besluiten te gaan nemen. Het zet je letterlijk en figuurlijk in beweging. 

Ben je fysiek uit balans en ervaar je lichamelijke ongemakken dan heelt de spirituele healing de energetische disbalans die oorspronkelijk aanleiding is geweest voor dit ongemak. Alles is energie en alles staat met elkaar in verbinding. Je hebt een fysiek lichaam, maar ook een mentaal-, spiritueel- en emotioneel lichaam.   

Wat houdt een spirituele healing in?

Een spirituele healing is zoveel meer dan alleen een healing. Een spirituele healing gaat over religeus werk waar meditatie en gebed onderdeel van uit maken. Het is een roeping, een belofte waarin ik mezelf beschikbaar stel voor God. God is de bron waar we allemaal mee verbonden zijn en waar we ook weer naar terugkeren. Een spirituele healing gaat voorbij je verstand, omdat het heilig is. Het is een gave waarmee jij geholpen wordt om dichter bij jezelf te komen. 

In mijn werk beperk ik me nooit tot een sessie alleen. Vanuit mijn onderwijskundige achtergrond weet ik dat groei beter tot zijn recht komt wanneer er ook aandacht is tijdens het voor- en natraject. Dat betekent dat we voor de sessie al een contactmoment hebben en dat je na de sessie in de gelegenheid wordt gesteld om vragen te stellen of me op te zoeken als klankbord. Jij hebt hierin de leiding, ik geef je richting. 

De sessie in de praktijk of op afstand duurt 90 minuten. Om je ziel te activeren wil ik zo min mogelijk aanspraak doen op je mentale vermogens. Mentaal = het denken. Het kan zijn dat je verschillende vragen hebt over je proces en dat je die graag met mij wil bespreken. Hier kunnen we voor- of achteraf eventueel via what's app aandacht aan schenken. Tijdens de sessie is hier ook ruimte voor. 

Aan het begin van de sessie hebben we een kort gesprek waarin we het doel bespreken en jouw behoefte of waar je op hoopt. Tijdens de sessie gaan we aan het werk en laten we het praten zoveel mogelijk achterwege. Dat zal de eerste sessie iets lastiger zijn, omdat bepaalde inzichten als zaadjes tot je mogen komen. Het is de basis van het werk en helpt je op je pad. Je mag het gesprek ter plekke opnemen, zodat je het later terug kunt luisteren.
Kom je een tweede keer naar de praktijk, dan wordt de werktijd groter. Het schoonmaken van je energieveld en het vergroten van je bewustzijn zijn voor mij belangrijke onderdelen. Daarnaast controleer ik of je chakra's geopend zijn en actief en in de juiste richting draaien. Alle banen in en om je heen worden open gezet en de verbinding met moeder aarde en het allerhoogste wordt hersteld. Je gaat je eigen levensenergie hierdoor weer voelen, welke afgestemd is op jouw ware zelf. De samenwerking tussen lichaam en ziel is verbeterd, waardoor je ZELF in staat bent om je helingsproces voort te zetten.

Een spirituele healing is een krachtige vorm voor mensen die op zoek zijn naar een verdieping in hun gevoelsleven, naar meer rust en vertrouwen.

Je ontvangt inzichten over je innerlijke ontwikkeling en groei. Inzichten die je helpen om de beste versie van jezelf te worden. Tijdens de sessie zal je de energie van de healing gaan waarnemen en ervaren. Dit ontstaat op een subtiele manier. Je zal merken dat je het fijn vindt, dat het je nieuwsgierig maakt.

Tijdens de healing wordt er door mij heen, door jou heen en om ons heen gewerkt. Het zijn lichtwezens, gidsen en engelen die de healing tot stand brengen. Het is dus niet "ik" die het werk doe, maar ik stel mezelf beschikbaar. Er is geen methode of cursus die bepaalt hoe ik moet werken of via welk kanaal of welke poort. Het "is" aanwezig en het brengt jou terug in balans. 

Tijdens de healing lig je gekleed op de behandeltafel. In het begin zullen mijn handen je aura/ je energetische lichaam aftasten. Hierdoor kan ik gemakkelijk waarnemen welke chakra's energie nodig hebben. Het kan ook zijn dat ik je aan raak, omdat dit soms effectiever is. Hiervoor vraag ik vooraf altijd eerst toestemming. Het aanraken kan nodig zijn om negatieve energie uit je aura te "plukken". Het kan ook zijn dat ik mijn hand op een chakra of orgaan leg, zodat heling sterker kan doorwerken. 

Na afloop van de healing deel ik met jou de boodschappen en inzichten die ik heb door gekregen. Dit zijn boodschappen die betrekking hebben op je energetische lichaam, op fysieke waarnemingen, je emotionele gezondheid en/of je spirituele vermogens.

Na de healing hebben we in de dagen / weken daarna contact. Het is aan jou om alles te integreren en veranderingen aan te brengen in je dagelijkse leven die nodig zijn om de beste versie van jezelf te worden. Je kan me tussentijds opzoeken voor advies en steun. Dit hoort bij de sessie en daarvoor worden geen extra kosten in rekening gebracht. 

Wil je graag nog meer lezen over wat een spirituele healing inhoudt, klik dan HIER.

Wat is het doel van een spirituele healing? 

Het is mijn missie om de verbinding met jezelf te herstellen en/of te versterken. De verbinding met jezelf is je ziel. Je ziel bestaat voor 100% uit liefde en energie. Je ziel is bewustzijn en je gevoelswereld vormt een belangrijke ingang tot je ziel. Het doel van een spirituele healing is dan ook om je gevoelswereld verder te openen, om je hart te openen. Hierdoor weet je beter wat je wilt, welke keuzes goed voor je zijn. Het is het pad van vrijheid en onafhankelijkheid. Hierdoor ervaar je meer innerlijke rust.  

Voor wie is een spirituele healing geschikt? 

Een spirituele healing is geschikt voor iedereen. Iedereen die verlangt naar een authentiek leven, naar een gelukkig leven, naar een leven dat vrij is en wat over gevoel gaat. Een leven zonder blokkades en negativiteit. 
Een spirituele healing kan door iedereen worden aangevraagd. Ook kinderen hebben er baat bij, mits ze zelf instemmen met de healing.

De volgende vragen kunnen je helpen om wel of niet te kiezen voor het boeken van een sessie:

Ervaar je onrust in het leven?
Voel je dat je uit balans bent?
Zit je veel in je hoofd?
Ervaar je angsten in het leven?
Wil je graag meer verbonden zijn met jezelf?
Wil je graag meer energie en positiviteit in het leven?
Ervaar je veel emoties in het leven? 
Ben je vaak moe, slaap je slecht? 
Wil je jezelf graag spiritueel verder ontwikkelen en openen? 
Wil je geholpen worden in je ontwakingsproces?
Voel je je eenzaam?
Voel je je depressief? 
Voel je je anders en vreemd in je omgeving? 
Ervaar je energie om je heen of in je huis? 
Zie je soms kleuren of schimmen en wil je hier hulp bij? 
Kun je moeilijk genieten van het leven? 
Wil je hulp bij het maken van keuzes in het leven?  
Wil je graag meer voelen en wil je hier hulp bij? 
Heb je liefdesverdriet? 
Heb je last van fysieke klachten? 
Ben je terminaal en wil je graag in het gevoel van diepe vrede komen?
 
NB: Een spirituele healing wordt afgeraden in de eerste 6 maanden van de zwangerschap. Ook is het niet verstandig om een sessie te boeken wanneer je kortgeleden een psychose hebt ervaren.

Wat merk ik tijdens een spirituele healing?

Een healing heeft voor iedereen een andere uitwerking. Alles wat jou uit balans haalt komt aan de oppervlakte en kan worden losgelaten. Het kan dus zijn dat wanneer je veel in je hoofd zit, dat je gaandeweg de sessie last van hoofdpijn krijgt. Dit trekt vanzelf weg.
Over het algemeen ervaren mensen tijdens de sessie bepaalde stromingen van energie of tintelingen in het lichaam. Ook worden er kleuren waargenomen of zak je dieper weg terwijl je nog steeds alles kunt horen en waarnemen. Uiteraard is het ook mogelijk dat je niets voelt of waarneemt. Dat zegt niets over de impact van de healing. Er zijn sessies bij dat er veel gepraat wordt tussendoor en ook waarin er een volledige stilte is. Het is altijd precies goed, net wat er op dat moment nodig is. 

Een healing werkt na de sessie door. Alle energie die is ingebracht gaat in je lichaam zijn plek zoeken. Je lichaam is de eerste 2 dagen hard aan het werk waardoor het kan zijn dat je meer moe bent dan normaal. Ondersteun je lichaam door extra water te drinken en rust te nemen. Wanneer je al in een transformatieproces zit tijdens de sessie, dan zal de healing dit versterken en versnellen.

Is een spirituele healing blijvend?

Deze vraag wordt me vaker gesteld. Dit hangt er vanaf. Een healing stelt je lichaam in staat om balans aan te brengen. De energie doet zijn werk en vaak ben je na afloop wat moe. Dat komt, omdat je lichaam dan hard aan het werk is om alles een plek te geven. Je cellen worden als het ware opgeschoond en klaargemaakt voor een verandering. Het gaat wat ver om de kennis over energie, cellen en transformatie hier toe te lichten, maar het komt er op neer dat je de mogelijkheid krijgt om je leven vanuit een positievere energie, vanuit meer geluk en overvloed te gaan ervaren. 

Vaak zijn er meer sessies nodig, om alle negatieve energie te transformeren. Wanneer je langere tijd in een hogere energie hebt geleefd, dan is het vrijwel onmogelijk om weer terug te vallen in lagere energie. Je bewustzijn is dan dusdanig ontwikkeld en de verbinding met je ziel is dan zo verbeterd, dat je geleid wordt in de richting die je hoort te gaan. En dat gaat altijd over positiviteit, geluk en overvloed. 

Energiewerk

Spirituele healing is energiewerk. Het heeft tot doel om jouw levensenergie te laten stromen zoals het hoort te stromen. Dit, zodat je weer in contact staat met je ziel. Hierdoor ontstaat er rust in je lijf en hoofd en dat voelt krachtig. Je staat weer stevig op beide benen waardoor je beslissingen durft te nemen die ten gunste zijn van je ziel. In plaats van dat je dingen doet uit plichtsbesef of vanuit fatsoen. Leven vanuit je ziel zorgt ervoor dat je meer naar je gevoel luistert. Je leven komt dan in een positieve stroom, zodat het universum in staat is om de juiste mensen en activiteiten op je pad te brengen. Je leven beweegt zich dan in een positieve richting. 

We leven in een stressvolle maatschappij. Zonder dat we het door hebben raken we gemakkelijk overprikkeld. Iedere dag houden we heel wat ballen in de lucht. Soms lukt dat en soms gaat ons dat minder goed af. De dagelijkse worsteling houdt ons te veel in ons hoofd gevangen, waardoor we vanuit ons ego leven. We vergeten onze ziel. Ons ego is dat deel in ons dat zijn stem laat horen door je te vergelijken met anderen, dat streeft naar meer en het wil je in je comfortzone houden. Het is de voortdurende monoloog die we van binnen voeren. Hierdoor zijn we het contact met onszelf, onze ziel verloren en ontstaan er veel psychische klachten en ziektes. Wil je meer lezen over het ego, klik dan HIER

Wanneer je denkt in onmogelijkheden, in angsten en stress, dan is je ego aan het woord. Wanneer je denkt in liefde en in kansen en vrijheid dan is het je ziel die spreekt.

Mixen van healing energie

Wanneer je begint te ontwaken dan kan het zijn dat je op ontdekkingsreis gaat naar jezelf. Je duikt dan in het aanbod wat op de spirituele markt beschikbaar is. Soms lijkt het even of het aanbod is als een grabbelbox waarbij je aan alles ongeschonden kunt deelnemen, wat je leuk en interessant lijkt. Niet wetende dat het woordenboek van energie vanuit verschillende stromingen anders wordt uitgelegd en ingestoken. Er zijn bijvoorbeeld verschillende spirituele stromingen of wereldreligies die andere goden, andere engelen, andere meesters aanbidden. Er zijn ook verschillende healing methoden waarin met andere bronnen gewerkt wordt. Ga je al deze healing energieën mixen, dan kan de uitwerking anders zijn dan je had gehoopt. Op het vlak van healing hoop ik je hiermee wat richting te geven. 

Het mixen van verschillende healing methoden of healing energie in een korte tijd, kan je energetische systeem overbelasten en kan voor vervuiling zorgen. De healing zoals deze oorspronkelijk bedoeld was, krijgt dan een andere lading.  In mijn werk word ik ondersteund door een wereld die we niet met onze ogen kunnen zien. De energie die om jou heen en in je lichaam getransformeerd wordt heeft het doel om je terug in balans te brengen. Deze energie is als het ware afgestemd op jouw energetische systeem van dat moment. Deze energie heeft een inwerkings- en uitwerkingstijd, omdat lichtwezens actief zijn en worden wanneer het de bedoeling is. De healing sessie in de praktijk is slechts een momentopname, de healing sessie is voor aanvang eigenlijk al lang begonnen en werkt nog lang na. Ontvang je in de weken voor de sessie of in de weken na de sessie een andere healing, dan ontstaat er ruis. Je kunt het vergelijken met het mixen van kleuren. Bij mij ontvang je blauw, bij iemand anders geel. Als deze energie gemixed wordt, dan ontstaat er een vertroebeling van de kleur zoals deze bedoeld is. 

Mijn advies is dan ook om voor- en na een healing sessie tenminste 6 weken geen andere healing te ondergaan. Zodat alles de uitwerking kan krijgen zoals dit bedoeld is.  

Leven vanuit de ziel

De Ziel is voor ons niet zichtbaar, maar toch zo belangrijk. Het is onze ware zelf, het meest authentieke in ons. Wij hebben de plicht om de ruimte van onze ziel te behouden en te verzorgen. De ziel vertegenwoordigt de waarheid in jezelf.
Wanneer jij in staat bent om je leven te leiden naar volle waarheid, dan sta je in je kracht. Dat houdt in dat je alles van jezelf leert zien en omarmen. Dat alles er mag zijn en dat iedere vorm van aanpassingsvermogen wordt verwijderd uit je systeem. Jij bent in de basis perfect en als je dat gaat omarmen en inziet dat je gevoel altijd jouw waarheid vertelt, dan ga je stappen zetten. Het gaat er om je kwetsbaarheid en eigenwaarde te omarmen.  

Het is de kunst om in deze hectische tijden de onrustige geest binnen in ons tot stilte te brengen en te gaan leven vanuit onze ziel. Leven vanuit onze ziel brengt ons dichter bij onszelf, elkaar en de natuur.

Geduld en vertrouwen

Een healing kun je niet zien of vasthouden. Een healing is ook niet te controleren. Een healing activeert de verbinding met je ziel en dat houdt in dat verschillende aspecten van vrouwelijke energie geopend worden. Vrouwelijke energie gaat over geduld en vertrouwen, en ook over voelen en liefde. Iedereen beschikt over vrouwelijke energie, omdat het een belangrijke sleutel is naar het openen van je hart. Een healing heeft tijd nodig om tot bloei te komen in jou en om je heen. Heb daarom geduld en vertrouwen dat de healing zich gaat ontvouwen, procies zoals het voor jou bedoeld is. 

Opheffen van energetische blokkades 

Tijdens een sessie zie, weet en voel ik waar bij jou blokkades zitten. Met blokkades worden delen van je energetische lichaam bedoeld waar de informatie niet goed meer doorheen kan stromen. Deze blokkades worden hersteld, waardoor de levensenergie beter kan gaan stromen. 

Aura- en chakra reiniging

Tijdens de sessie wordt je aura gereinigd, worden je chakra's gereinigd en in de juiste richting gedraaid. 

De chakra's bevinden zich in je energetische lichaam en zijn belangrijke energiepunten die met elkaar verbonden zijn. De chakra's zorgen er voor dat energie in je lichaam op de juiste manier voortbeweegt. Chakra's worden vaak als tandwielen aangeduid en draaien met de klok mee. Wanneer ik werk op je chakra's kun je het als een kolk ervaren / beschouwen. Je voelt dan letterlijk je chakra's draaien. Draait een chakra niet goed of zit er een blokkade op, dan ervaar je in je leven op de thema's die op dat chakra van toepassing zijn hindernissen en belemmeringen. In de literatuur wordt meestal uitgegaan van 7 chakra's terwijl we er veel meer hebben. De plek in je lichaam waar een chakra ligt, heeft een grote invloed op de functie van het chakra. Zo heeft het chakra wat verbonden is aan je keel te maken met spreken en het uiten van je gevoelens. Slik je vaak woorden weg, dan verzamel je gaandeweg meer en meer energie ballast in het keelchakra waardoor het uiteindelijk blokkeert. Blokkeert een chakra dan heeft dit consequenties voor het chakra wat er boven ligt en wat er onder ligt. In het geval van het keelchakra heeft dit consequenties voor je derde oog en ook voor je hartchakra. Die zullen dan eveneens haperingen gaan vertonen.    
Wanneer een chakra niet goed draait, dan stagneert de energie. Dit kan betekenen dat je het sneller koud hebt, dat je teveel in je hoofd zit ofdat je bijvoorbeeld fysieke problemen ervaart.

Schaduwwerk en Karma oplossen

Een spirituele healing helpt je om het verleden los te laten en te komen tot heling en vergeving. Dit is een belangrijk onderdeel van schaduwwerk. Schaduwwerk gaat over gevoelens/ gedragingen van jezelf waar je graag vanaf wilt. Een spirituele healing brengt helderheid en inzicht op deze thema's, zodat je ze sneller en gemakkelijker kunt gaan loslaten. De spirituele healing vergroot je bewustzijn en brengt je dichter bij de natuurlijke staat van je ziel. Je ziel is alleswetend en heeft een grootse wijsheid. Door jouw frequentie te verhogen kom je dichterbij de wijsheid van je ziel waardoor je als vanzelf afstand neemt van dat wat je oorspronkelijk bezig hield. Het loslaten van deze gevoelens en gedragingen gaat dan een stuk gemakkelijker. Je hebt jezelf dan bevrijdt van deze beperkingen. Het ego is dan hiermee eveneens een stukje lichter geworden. 

Karma is dat stuk uit je familie / vrouwenlijn / vaderlijn wat van ouder op ouder is doorgegegeven. Iedere ouder heeft het karma niet opgelost, waardoor jij als kind dit karma eveneens met je mee draagt. Karma kun je zien als een hardnekkige overtuiging waarmee familieleden hun leven in stand hebben gehouden. Het karma heeft ze kleiner gemaakt en ongelukkig gehouden. Of het nu gaat over de manier waarop met gevoelens werd omgegaan of over de manier waarop de vrouw in het gezin haar taak moest vervullen, iedere familie kent zo zijn/haar eigen kenmerken. Het is aan jou om uit te vinden welk karma je met je mee draagt. Een spirituele healing helpt je om inzicht te krijgen op het karma en vooral ook om je te bevrijden van de ballast die het met zich mee brengt. Karma is altijd donkere / lage energie. Een spirituele healing haalt donkere / lage energie bij je weg, waardoor je gemakkelijker het patroon wat achter het karma ligt kunt doorbreken. Meer over karma lees je in het nieuwsbericht van 21-1-2023, klik HIER

In dit leven mag je de beste versie van jezelf worden. Dat houdt in dat je jezelf mag bevrijden van overtuigingen en patronen. Overtuigingen kent je ziel niet. Het is een illusie. Het loslaten van overtuigingen maakt je vrij. Vrijheid is één van de verlangens van de ziel. Het bevrijden van overtuigingen en patronen heet ook wel "onthechten". Wil je hier meer over lezen, klik dan HIER en HIER

Door karma uit te werken en jezelf er van te bevrijden heel je in één klap een hele familielijn en help je jouw kinderen dat zij dit niet meer hoeven te doen. Je bent immers via dna met elkaar verbonden. Dna is energie en zo werkt heling dus ook door in je familie. 

Koorden verbreken 

Tijdens een spirituele healing kan het zijn dat er energetische koorden worden verbroken. Dit zijn energetische verbindingen met andere personen waardoor jouw leven beperkt wordt. Zo kan het zijn dat een toxische ex-partner nog steeds in je dromen verschijnt ofdat je dagelijks regelmatig aan hem/ haar denkt. Wat er dan gebeurt is dat die ander ook aan jou denkt waardoor diegene in staat is om energie aan jou te onttrekken. Dit noemen we ook wel energie vampieren en ze bestaan echt. Wanneer ik deze koorden bij je weg haal, dan voel je ruimte ontstaan. De dagen en weken na de sessie is het belangrijk dat je dagelijks zelf koorden opruimt en dat je jezelf dagelijks energetisch reinigt. Dit doe je onder meer door regelmatig te douchen en door jezelf palo santo hout schoon te maken. 

Energetische koorden kunnen een behoorlijke last zijn in je leven. Eigenlijk leggen we met iedereen koorden aan, aan wie we denken. Daarom is het zo belangrijk om selectief om te gaan met je gedachten. Het komt er op neer dat je jezelf de vraag stelt: aan wie ik mijn kostbare energie weg geven? 

Koorden zorgen altijd voor een emotionele hechting. Een emotionele hechting zorgt ervoor dat je zelf afhankelijk wordt van een ander ofdat je een ander afhankelijk maakt van jou. In beide gevallen is het ongezond en beperkend. Emotionele hechting moeten we proberen zoveel mogelijk te voorkomen. Dat doe je door geen enkele verwachting te hebben van niemand niet en dus ook niet van jezelf.
Het is eveneens gezond om een emotionele hechting ten aanzien van je kind of kinderen op te heffen. De koorden die je dan periodiek met hen verbreekt gaat veel meer over hun onafhankelijkheid en groei. Je laat ze in liefde los en dat zegt uiteraard niets over de liefde die je voor hen voelt. Je helpt hen in hun groei. Bij kinderen heb je nog wel een verwachting, maar laat je de hechting los. Dus de verwachting dat ze jou twee keer per week moeten bellen om je gerust te stellen is een ongezonde hechting. De verwachting dat je op tijd gaan slapen, zodat ze een goede nachtrust hebben is een gezonde verwachting. Koorden doorbreken vindt plaats in je energieveld. Je ziet dat mijn handen "iets" verbreken en je voelt daarna vooral lucht en verlichting. Soms zetten we hier samen een intentie op, door de energie aan iemand terug te geven. Dat is dan een ritueel wat helend kan werken in het proces. 

Negatieve energie en entiteiten

Een spirituele healing zorgt ervoor dat negatieve energie en/of entiteiten bij je worden weggehaald. Een ander woord voor negatieve energie is demonische energie. Deze energie houdt je in je hoofd en zorgt ervoor dat je negatief gaat denken over jezelf en anderen. De energie maakt je moe en angstig. Soms komen mensen naar mn praktijk en vragen ze of ik wil helpen om hun hoofd tot stilstand te brengen. Dat is er demonische energie aan het werk. In het nieuwsbericht van 12-2-2023 wordt een extra uitleg gegeven aan negatieve energie. Wil je hier meer over lezen, klik dan HIER.  

Het kan ook zijn dat de demonische energie ontstaan is doordat je langdurig in contact bent geweest met een toxisch persoon. Hierdoor zijn er destructieve stemmen in jou aan het werk. Dat is niet wie je bent, maar dat is de demonische energie. 

Het kan ook zijn dat je in de spiegel kijkt en dat je jezelf af vraagt of jij het bent die je ziet. In dit geval is de demonische energie vele malen sterker dan normaal. Dan is een healing een must om jezelf verder te helpen. Demonische energie kun je meestal zelf niet weghalen. Een healing is een belangrijke plek om jezelf hiervan te bevrijden. Meestal zijn er meer sessies nodig, met name als de toxische omgeving vele jaren in je leven heeft aangehouden.  

Soms blijven we te lang rondlopen met demonische energie waardoor entiteiten de kans krijgen om bij jou binnen te dringen. Je kunt dan het gevoel hebben dat iets of iemand je soms overneemt. Bijvoorbeeld doordat je geen "nee" tegen toxische behoeften kunt zeggen (drank, drugs) of doordat je extreem agressief wordt of destructief naar jezelf. Een entiteit is een energie die bij je moet worden weggehaald, omdat je ziel door deze energie in de verdrukking komt te staan. Dat is ongezond en belemmerd je op alle fronten in je leven. 

Hoe lang duurt een sessie?

Een sessie duurt 90 minuten.

Algemene voorwaarden bij Memorable

Bij Memorable zijn algemene voorwaarden van toepassing. Zeg je de afspraak een dag van tevoren af (binnen 24 uur), dan wordt het geplande consult in rekening gebracht. Dit geldt ook wanneer je dan afspraak wilt verplaatsen. De reden hiervoor is dat de sessie een uitwisseling van energie is. Deze energie wordt al in gang gezet voorafgaande aan de sessie. 
Iedereen heeft over het algemeen een goede reden om af te zeggen. Of het nu om griep, emotionele vermoeidheid of om een nood situatie gaat. Ik kan hierin geen uitzondering maken.    

Vergoedingen bij Memorable

De ziektekostenverzekering vergoed mijn diensten niet. Wel kun je als ondernemer een zakelijke factuur krijgen voor in je bedrijfsadministratie. Ook zijn sommige werkgevers bereid (een deel van) de sessie te vergoeden.  

Ik wil graag een spirituele healing boeken kan dat?

Natuurlijk, je bent van harte welkom. Vul het contactformulier op deze pagina in of stuur een Whats app bericht. Voor de contactgegevens klik HIER.

Nieuwsberichten

Op deze website wordt vrijwel dagelijks een nieuwsbericht geplaatst. Deze gaan over de energie in het collectief, over spirituele zingeving en over nieuws bij Memorable. Wil je deze nieuwsberichten volgen? Klik dan HIER

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Maandelijks wordt er via email een nieuwsbrief verzonden naar alle leden. Wil jij deze nieuwsbrief ontvangen? Aanmelden kan door het sturen van een email naar info@memorable.nl