Spirituele Healing

Wil je een afspraak inplannen?

Heb je een vraag of wil je een afspraak inplannen? Vul dan vrijblijvend de volgende gegevens in. Memorable neemt binnen twee werkdagen contact met je op.

€ 150,00 per sessie

Wat is spirituele healing? 

Spirituele healing is een bovennatuurlijke interventie waarbij de kracht van God jou aan raakt, zodat jij geheeld-, genezen- en bevrijd wordt. God heeft me de gave geschonken en geleid naar dit pad waarin ik mezelf als kanaal in zet voor Hem. Een spirituele healing noemen ze ook wel devine healing en deze heeft tot doel om je weer terug te brengen naar je oorspronkelijke staat van zijn. Daar waar jij heel bent, waar jij vrede voelt, liefde bent en waar je tevredenheid ervaart.
De healing herstelt de verbinding tussen jou en God, waardoor je ervaart wat onvoorwaardelijke liefde is. Onvoorwaardelijke liefde vindt plaats buiten onze zintuiglijke waarnemingen. Het is een bovennatuurlijk gevoel en het maakt je compleet en rustig. 

Wanneer we over God praten, dan hebben we het over de schepper. Hij is alwetend, eeuwig en bovennatuurlijk intelligent. Hij is de Bron. Op een dag greep Hij in en liet Hij me weten dat Hij bestaat. Sindsdien leidt Hij mij, zodat ik het juiste kanaal wordt Hem waarmee Hij anderen kan bereiken. 

God heeft het verlangen dat we veel op Hem gaan lijken. Hij is onvoorwaardelijke liefde. Hij kiest ervoor om dit niet af te dwingen, maar probeert ons via verschillende wegen aan te moedigen om terug te keren naar Hem. Je ontmoet God in de Geest. Dat is iets anders dan het aardse leven zoals we dit gewend zijn. Dat leven gaat over dualiteit, angst, controle en het ego. In het aardse leven worden we geleid door onze gedachten en zijn we vooral bezig met overleven. In de Geest ben je één en is er geen tijd en oordeel.  
Wanneer je een spirituele healing ontvangt, word je aangeraakt door God. Dan ervaar je Zijn aanwezigheid en dat kun je niet onopgemerkt laten. Het is een diepe vorm van compleetheid die je dan ervaart.

Wat is het resultaat van een spirituele healing?

Het resultaat van een spirituele healing kan zich op fysiek-, emotioneel-, mentaal- en spiritueel niveau manifesteren. Vaak zijn mensen onwetend over de werkelijke oorzaak van het lijden. Het kan dan bijvoorbeeld zijn dat iemand in de praktijk komt met lage rugpijn, maar dat de oorzaak van deze pijn veel meer op spiritueel niveau gezocht moet worden. Ik denk daarin graag met je mee, maar tijdens de healing ben ik een kanaal en is het God die weet wat jij nodig hebt. 

Het resultaat is in veel gevallen niet zichtbaar, maar wel voelbaar. Tijdens de healing voel je dat er in jou vanalles gaat stromen en openen. Het kan zijn dat er op dat moment een zaadje geplant wordt die in de loop van de volgende weken en maanden gaat ontkiemen. Een verandering gaat meestal stap voor stap. Elke dag ontvang je dan inzichten of ervaar je nieuwe ontmoetingen die je verder brengen. De eindbestemming is onvoorwaardelijke liefde, omdat daar op die plek geen angsten meer zijn. Geen controle, geen negatieve energie. Onvoorwaardelijke liefde is een staat van Zijn waarin je bevrijd bent van alle vormen van lijden die we op aarde kennen. 

Het kan ook zijn dat het resultaat direct voelbaar en waarneembaar is. Het is dan bijvoorbeeld een fysieke verandering.   

Op het pad van onvoorwaardelijke liefde neem je afscheid van patronen en overtuigingen, van verslavingen en van hechtingen. Het is een transformatieproces en wanneer je bewust aanwezig bent in het hier en nu kun je voelen en ervaren dat God je leidt. 

De healing maakt je sterker en stelt je in staat om leiding te nemen over je leven. Het geeft je inzichten over de huidige manier van leven waarin mensen overleven en kiezen voor macht, aanzien en controle. Je voelt dat liefde de weg naar vrijheid is. God leert je om je "ik" weg te cijferen, uit je leven te bannen. 
In de weken na de healing zal je meer inzichten gaan ontvangen en zal je gaan ervaren dat veel gebeurtenissen en ontmoetingen geen toeval zijn.  

In de eerste dagen na de healing kan het zijn dat je je meer moe voelt en kan het ook zijn dat er meer emoties los komen. De healing werkt door op alle aspecten van je leven.
Het kan zijn dat meerdere sessies nodig zijn, om negatieve energie en/of zware en toxische energie uit je leven te verwijderen.  

In mijn werk beperk ik me nooit tot een sessie alleen. Een healing werkt op verschillende lagen door in je hele zijn. De disbalans in je leven is ontstaan door een bepaalde levensstijl, door overtuigingen, door gedachten, door voorouderlijke generaties. De disbalans wordt tijdens de healing opgeheven en helpt jou om daarna veranderingen in te zetten. Soms moeten we bestaande bouwstenen vervangen voor nieuwe, zodat angst kan worden opgeheven. Meestal zijn dit bouwstenen die gaan over voldoen aan verwachtingen in de buitenwereld en over aardse verlangens die niet goed en gezond voor je zijn. Tijdens ons gesprek ontvang je handvatten waarmee je verder kunt. Na de sessie word je in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen of om me via whats app op te zoeken als klankbord. Jij hebt hierin de leiding, ik geef je richting. 

Wil je graag nog meer lezen over wat een spirituele healing inhoudt, klik dan HIER.

Wat merk je tijdens een Spirituele healing

Spirituele healing vindt meestal liggend plaats, waarbij je gekleed op de behandeltafel ligt. Maar het kan ook zittend of staand plaatsvinden. Spirituele healing vindt ook op afstand plaats. In de praktijk vindt de healing meestal deels "hands off" plaats en zal er ook een moment zijn dat mijn handen je aanraken. Dit gebeurt altijd in overleg. Meestal gaat dit samen met een gebed, omdat in het gebed de kracht van God wordt aangeroepen. 

Regelmatig ontvang ik berichten van klanten die positieve ervaringen hebben nog vóór dat de sessie heeft plaatsgevonden. Soms sta ik er zelf ook van versteld. Het is een groot wonder. God is alwetend en Zijn Geest is overal. Hij ziet alles en volgt alles. Het is geen toeval dat je bij mij terecht komt. Hij weet wat jij verlangt en Hij weet ook wat jij nodig hebt.  

Op dit moment bestaat een spirituele healing uit een gesprek en een behandeling. De sessie duurt in totaal 90 minuten. Het grote voordeel van de sessie zoals deze nu plaatsvindt in de praktijk, is dat je ruim de gelegenheid krijgt om jouw situatie aan mij uit te leggen. Tijdens de behandeling krijg je ruim de tijd om alle sensaties in je lijf en om je heen waar te nemen. Het is meer dan een ervaring, het is wonderlijk en helend.

Tijdens de sessie kan de temperatuur gaan dalen. Dit is meestal zo, maar als dit niet gebeurt dan zegt dat niets over de kracht van de healing. Je kunt tijdens de sessie een diepe vorm van vrede voelen en het kan ook zijn dat er emoties los komen of dat je blijdschap voelt. 

Wanneer mijn handen aan het werk gaan, dan kun je een hitte of kou in je lijf gaan waarnemen. Je kunt tintelingen of een electrische lading waarnemen. Soms een hitte in de buik, soms onder de voeten of een tinteling aan de vingertoppen. Tijdens de sessie kun je een zwaartekracht voelen, alsof je armen zwaarder worden of alsof je vingers strammer worden. Het heeft op iedereen een andere uitwerking en nogmaals wanneer je niets voelt wil ook dat niets zeggen. De energie die uit mijn handen komt is zo sterk, dat veel mensen mijn handbewegingen waar kunt nemen. 

Tijdens de sessie worden alle vormen van bijgeloof buiten beschouwing gelaten. Dat wil zeggen dat je geen boodschappen ontvangt over overledenen of over andere lichtwezens, dat ik geen uitspraken doe over gidsen. Waarom niet? God wil dat het zuiver blijft. Ik werk vanuit een spirituele stroming en dat is mijn kader en fundament. Meer hierover lees je HIER.  

God is onvoorwaardelijke liefde en Hij helpt je om daar te komen. Soms ervaren mensen veranderingen nadat ze de sessie geboekt hebben, soms tijdens de sessie en soms na de sessie. Het is voor iedereen anders. Hij brengt je daar waar jouw diepe verlangen ligt en herstelt alles wat er niet thuishoort. 

Het doel van God is om je aan te sporen uit het lijden te stappen. Dat wil zeggen uit het aardse leven van verslaving en controle. Begrijpen dat ons lichaam probeert om leegte en onrust te vermijden via afleiding. Maar deze vormen van afleidingen leiden uiteindelijk altijd tot lijden, omdat het de kern niet oplost. Namelijk het gevoel van leegte en onrust. Op het moment wanneer het ego de overhand krijgt, wil je altijd meer en resulteert dit in verwachtingen en conflicten. Wanneer je kiest voor het pad van onvoorwaardelijke liefde, kies je er voor om het anders te gaan doen.  

Tweelingzielen en spirituele healing

Tweelingzielen zijn twee personen die dezelfde zielsenergie delen. De verbinding tussen deze personen is intens en brengt je in verwarring. Een tweelingzielen ontmoeting heeft tot doel om jou in beweging te brengen, om je te laten groeien in liefde. Tweelingzielen worden uitgenodigd om te gaan werken aan onvoorwaardelijke liefde. Daar kom je alleen wanneer je het aardse leven zoals we dit gewend zijn los gaat laten. Dat noemen we onthechten.
Onvoorwaardelijke liefde vindt plaats in de Geest. Alleen op dat niveau vind je harmonie tussen tweelingzielen. Het is een sterfproces en het brengt je bij een wedergeboorte. De wedergeboorte, als in union met God, vraagt om wilskracht, discipline en vertrouwen. Het is een moeilijk pad, maar heb je het pad afgelegd dan wil je nooit meer terug. Je hebt dan alle afhankelijkheden losgelaten, alle patronen doorbroken, alle overtuigingen losgelaten. Je bent dan liefde, je loopt op het pad van Jezus Christus.
Om dit proces aan te kunnen gaan is het verstandig om je tweelingziel los te laten, zodat je je volledig kunt focussen op jezelf. Het proces is namelijk zeer pittig en kent vele rollercoasters. Je tweelingziel brengt je in verwarring en haalt je focus weg. De energie van die ander is daarin veel te sterk.
Veel tweelingzielen ervaren in de verbinding en in de separatie met hun tweelingziel wanhoop, teleurstelling en een diep verdriet. Het is de bedoeling dat ze de verbinding met God herstellen. Dat daar alle focus komt te liggen.
Mijn advies is om in dit proces ook alle bijgeloof uit je huis te gooien. Of het nu tarotkaarten zijn of een pendel of een wekelijkse youtube forecast. Zoek het niet meer op, want het is bijgeloof en het brengt je niets. Het maakt je denkwereld negatief en het brengt je terug bij wanhoop.
De tweelingzielenreis gaat over in union komen met God. Degene die dit bereiken ervaren dat elke behoefte aan union is verdwenen. Ze begrijpen waar het om gaat in het leven, namelijk op het neerzetten van de hemel op aarde. De tweelingziel ontmoeting is het pad naar bevrijding. En om hier toe te komen moet je eerst sterven. Dit noemen we het sterven van het ego.

Vragen rondom een tweelingzielenproces: 
- Waarom moet mij dit overkomen? 
- Wanneer stopt het huilen en de uitputting? 
- Waarom doet hij/zij zo ingewikkeld en raar? 
- Waarom kan ik hem / haar maar niet uit mijn hoofd zetten? 
- Is het mogelijk om de koorden tussen ons door te snijden? 
- Hoe weet ik zeker of dit een karmische- of een tweelingzielen liefde is?
- Waarom gaat het soms zo moeizaam tussen ons? 
- Hoe kan ik dit proces stoppen? 
- We willen dit samen aan gaan en willen hier hulp bij

Tijdens de sessie is er ruimte voor een gesprek. Er is ruimte voor jouw ervaringen, voor je persoonlijke vraagstukken, voor je verdriet en alles wat hier mee samenhangt. Je ontvangt een spirituele healing en die helpt jou verder. 

Tweelingzielen die samen zijn, samen leven en/of samen het pad bewandelen, zijn eveneens van harte welkom. De eerste sessie zal dan een drie-gesprek zijn waar jullie handvatten ontvangen. Jullie kiezen er dan zelf voor om een volgende sessie in te plannen. Die zal dan één op één zijn. 

Voor wie is een spirituele healing geschikt? 

Een spirituele healing is voor iedereen geschikt. Iedereen die verlangt naar een leven waarin onvoorwaardelijke liefde centraal staat. Iedereen die verlangt naar union met God. Iedereen die verlangt naar liefde, vrede, zuiverheid en vrijheid. Een leven zonder blokkades en negativiteit. 
Een spirituele healing is daarnaast ook geschikt voor mensen met fysieke problemen. Dan werken we specifiek aan datgene waar je ongemak ervaart. Uiteraard met als kanttekening dat er geen garanties gegeven kunnen worden. De kracht van de healing is afhankelijk van mij als kanaal. 
Een spirituele healing kan door iedereen worden aangevraagd. Ook kinderen hebben er baat bij, mits ze zelf instemmen met de healing.

De volgende vragen kunnen je helpen om wel of niet te kiezen voor het boeken van een sessie:

Ervaar je onrust in het leven?
Voel je dat je uit balans bent?
Zit je veel in je hoofd?
Ervaar je angsten in het leven?
Wil je graag meer verbonden zijn met jezelf?
Wil je graag meer energie en positiviteit in het leven?
Ervaar je veel emoties in het leven? 
Ben je vaak moe, slaap je slecht? 
Wil je jezelf graag spiritueel verder ontwikkelen en openen? 
Wil je geholpen worden in je ontwakingsproces?
Voel je je eenzaam?
Voel je je depressief? 
Voel je je anders en vreemd in je omgeving? 
Ervaar je energie om je heen of in je huis? 
Zie je soms kleuren of schimmen en wil je hier hulp bij? 
Kun je moeilijk genieten van het leven? 
Wil je hulp bij het maken van keuzes in het leven?  
Wil je graag meer voelen en wil je hier hulp bij? 
Heb je liefdesverdriet? 
Heb je last van fysieke klachten? 
Ben je terminaal en wil je graag in het gevoel van diepe vrede komen?
Zoek je naar verbinding met God?
Zoek je naar zingeving? 

Bevrijding van demonen en entiteiten

Een spirituele healing kan ook worden ingezet om je te bevrijden van onzichtbare krachten die je naar beneden halen, die je moe maken, ziek maken en neerslachtig. Deze onzichtbare wezens noemen we demonen of entiteiten. Iedereen heeft er mee te maken, want zo lang we in een duale wereld leven hebben we te maken met goed en kwaad. 
Demonen zijn aan aarde gebonden. Het is een geest zonder lichaam en met een specifieke taak. Ze hebben bijvoorbeeld de taak van neerslachtigheid, van ziekte of de taak van moeheid. Ze hebben de taak van jaloezie of onzekerheid. Het zijn er velen. Ze zoeken een gastheer om daar energie van af te nemen en om die gastheer uiteindelijk uit te putten. Waarom? Omdat dat hun taak is. In de onzichtbare wereld heb  je licht en donker en demonen horen thuis bij het donker. Heel veel mensen die mentale problemen ervaren zijn belast met demonen. Denk aan depressiviteit en ook aan een psychose. Het begint met een vol hoofd. Iemand die veel denkt en zijn/haar gedachten niet tot stilstand kan brengen heeft last van demonen. Het ego wordt aangestuurd door demonen. Nachtmerries zijn meestal een gevolg van demonen. Chronische ziekten zijn meestal verbonden aan demonen. We hebben allemaal te maken met demonen. Iedereen. En meestal kun je deze zelf aan, door ze te negeren en je te focussen op de positieve kanten van het leven. Maar wanneer je misleid wordt of wanneer je ongeluk ervaart, dan kan het ineens de andere kant op slaan. Hoe negatiever je denkt en ook hoe vaker je negatief denkt, hoe meer grip een demon op je krijgt. De kunst is dus om jezelf er uit te trekken en deze wezens van je af te slaan. De enige manier om ze van je af te slaan is door je te richten op het licht. 

Tijdens een sessie worden demonen bij je weggehaald. Dit gebeurt via aanraking en gebed. Het weghalen van demonen kun je voelen, maar dat hoeft niet. 

Demonen kunnen ook het gevolg zijn van zwarte magie. Helaas komt dit ook nog steeds voor. Denk aan een familievloek of aan een wraak actie van iemand uit je omgeving. Het is een aanval van demonische energie en als je hier niet bewust van bent, dan overkomt het je en zet het je vast in je hoofd. 

We spreken van een entiteit wanneer je bent overgenomen door een demon. Wanneer je stemmen in je hoofd hoort of wanneer je in één keer kunt switchen van karakter. Het zal dan harder werken worden om je hier van te bevrijden en het is mogelijk dat de bevrijding vraagt om aanwezigheid van meerdere healers. Dat komt, omdat bevrijding soms gepaard kan gaan met weerstand van de demon. Per sessie bekijken we wat de situatie is. Belangrijkste is dat je vertrouwen hebt dat het goed komt. Je komt bij mij en dat is niet voor niets. 

Hoe lang duurt de sessie? 

De sessie in de praktijk duurt 90 minuten. 

Mixen van healing energie

Wanneer je begint te ontwaken dan kan het zijn dat je op ontdekkingsreis gaat naar jezelf. Je duikt dan in het aanbod wat op de spirituele markt beschikbaar is. Soms lijkt het even of het aanbod is als een grabbelbox waarbij je aan alles ongeschonden kunt deelnemen, wat je leuk en interessant lijkt. Niet wetende dat het woordenboek van energie vanuit verschillende stromingen anders wordt uitgelegd en ingestoken. Er zijn bijvoorbeeld verschillende spirituele stromingen of wereldreligies die andere goden, andere engelen, andere meesters aanbidden. Er zijn ook verschillende healing methoden waarin met andere bronnen gewerkt wordt. Ga je al deze healing energieën mixen, dan kan de uitwerking anders zijn dan je had gehoopt. Op het vlak van healing hoop ik je hiermee wat richting te geven. 

Het mixen van verschillende healing methoden of healing energie in een korte tijd, kan je energetische systeem overbelasten en zorgt voor vervuiling. Het trekt daarnaast ook demonische energie aan. De healing zoals deze oorspronkelijk bedoeld was, krijgt dan een andere lading.
Ontvang je in de weken na de sessie een andere healing of ga je werken met andere energie, dan ontstaat er ruis.  

Algemene voorwaarden bij Memorable

Bij Memorable zijn algemene voorwaarden van toepassing. Zeg je de afspraak een dag van tevoren af (binnen 24 uur), dan wordt het geplande consult in rekening gebracht. Dit geldt ook wanneer je dan afspraak wilt verplaatsen. De reden hiervoor is dat de sessie een uitwisseling van energie is. Deze energie wordt al in gang gezet voorafgaande aan de sessie. 
Iedereen heeft over het algemeen een goede reden om af te zeggen. Of het nu om griep, emotionele vermoeidheid of om een nood situatie gaat. Ik kan hierin geen uitzondering maken.    

Vergoedingen bij Memorable

De ziektekostenverzekering vergoed mijn diensten niet. Wel kun je als ondernemer een zakelijke factuur krijgen voor in je bedrijfsadministratie. Ook zijn sommige werkgevers bereid (een deel van) de sessie te vergoeden.  

Spirituele healing voor mensen in de bijstand

Zit je in de bijstand en wil je een spirituele healing ontvangen? Stuur me dan even een bericht via email of whats app. Voor de contactgegevens klik HIER.

Ik wil graag een spirituele healing boeken kan dat?

Natuurlijk, je bent van harte welkom. Vul het contactformulier op deze pagina in of stuur een Whats app bericht. Voor de contactgegevens klik HIER.