Aansprakelijkheid en filosofie

Aansprakelijkheid

Praktijk Memorable maakt je erop attent dat ze geen beloftes of garanties geeft aangaande alle sessies die aangeboden worden in de praktijk. Hieronder vallen onder meer Reconnective Healing® en The Reconnection®, maar ook de Transformatie Reis en Energetische sessies. Noch is zij aansprakelijk voor jouw specifieke gezondheidsproblemen. De voedingssupplementen die via praktijk Memorable worden aangeboden zijn geen geneesmiddelen, maar zijn bedoeld ter ondersteuning van de gezondheid. Memorable verklaart dat de informatie op de website op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. Echter, zij kan op geen enkele wijze instaan voor de volledigheid van of eventuele fouten in de teksten op deze website. Memorable aanvaart dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelen en/of beslissingen, gebaseerd op de inhoud van deze website. Alleen jij bent verantwoordelijk voor het toezien op en het continueren van jouw eigen medische behandeling en zorg. Alle vragen betreffende jouw ziektebeeld en voorgeschreven medicijnen dien je met je arts c.q. specialist te bespreken.

Filosofie van The Reconnection

Praktijk Memorable onderschrijft de filosofie van The Reconnection® en waarborgt deze in haar praktijk. Dit zijn:

  • Reconnective Healing is geen vervanging van geneeskundige behandelingen en/of medicijnen.
  • Bij Reconnective Healing worden geen diagnoses gesteld.
  • Bij Reconnective Healing wordt niet gesproken over behandeling. In plaats daarvan wordt ‘sessie’ gebruikt, om aan te geven dat Reconnective Healing geen behandeling is zoals in de traditionele zin bedoeld wordt in de gezondheidssector.
  • Een Reconnective Healing Practitioner biedt geen mengvormen van Reconnective Healing aan met andere vormen van healing.
  • The Reconnection heeft een internationaal vastgestelde prijs van € 333,-.