Aansprakelijkheid en filosofie

Aansprakelijkheid

Praktijk Memorable maakt je erop attent dat ze geen beloftes of garanties geeft aangaande alle sessies die aangeboden worden in de praktijk. Noch is zij aansprakelijk voor jouw specifieke gezondheidsproblemen. Memorable verklaart dat de informatie op de website op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. Echter, zij kan op geen enkele wijze instaan voor de volledigheid van of eventuele fouten in de teksten op deze website. Memorable aanvaart dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelen en/of beslissingen, gebaseerd op de inhoud van deze website. Alleen jij bent verantwoordelijk voor het toezien op en het continueren van jouw eigen medische behandeling en zorg. Alle vragen betreffende jouw ziektebeeld en voorgeschreven medicijnen dien je met je arts c.q. specialist te bespreken.

Memorable neemt afstand van alle artikelen waar haar naam aan verbonden is en die een publicatiedatum hebben ouder dan 1 mei 2023. 

Memorable neemt afstand van alle artikelen die via de digitale weg, onder andere via social media gedeeld worden en waarvoor geen toestemming is gevraagd. 

Memorable neemt afstand van alle artikelen waar haar naam aan verbonden is die niet op de website van Memorable te vinden zijn.