Privacyverklaring praktijk Memorable

Persoonsgegevens bewaren

De persoonsgegevens van cliënten en anderen bewaar, bewerk en beveilig ik op een zorgvuldige wijze, in de zin van de wetgeving van de A.V.G.

Ik ben met je in contact gekomen als cliënt van Praktijk Memorable, in een workshop, training, lezing of een persoonlijke ontmoeting, waar we op vrijwillige basis de persoonsgegevens hebben uitgewisseld.

Jouw gegevens worden beveiligd door een gebruikersnaam en wachtwoord, die ik zelf alleen ken. Je gegevens geef ik niet aan derden, tenzij ik je van te voren hierover om toestemming heb gevraagd. Alle gegevens die ik tijdens of na ons gesprek vastleg op papier zullen worden opgeborgen in een af te sluiten kast. Een klein deel van de gegevens van deze gegevens kan gebruikt worden voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Het clienten dossier

Alle gegevens die ik tijdens of na ons gesprek vastleg op papier zullen worden gebundeld tot een dossier. Dit dossier bevat de NAW gegevens en verslagen nav onze gesprekken en jouw ervaringen. Het dossier wordt opgeborgen in een af te sluiten kast. 

Extra zorgvuldigheid bij clienten

Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig om ga met je persoonlijke en medische gegevens
  • zorg draag dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens. Ik ben de enige die toegang heeft tot de gegevens in je dossier.
  • Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Jouw toestemming als client

Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen. 

Cookies

Praktijk Memorable maakt alleen gebruik van functionele cookies. Op de website van Memorable worden gegevens niet bewaard.

Vragen

Mocht je nog vragen hebben over de privacyverklaring van Praktijk Memorable, aarzel dan niet en neem telefonisch contact op met Floortje of stuur een email.