Wat is energie?

Alles om ons heen is opgebouwd uit energie. Dat wat je kunt zien en ook dat wat je niet ziet. Of het nu een boom, kleding, een tafel, een gedachte, geluid of de lucht om ons heen is: werkelijk waar alles is energie. In de kwantumfysica is aangetoond dat energie altijd in beweging is. Deze beweging bestaat uit een voortdurende trilling en een ander woord voor trilling is vibratie of frequentie. De quote van de filosoof Hiraclitus is hier op zijn plaats: Verandering is de enige constante in het leven. Of het nu een tafel is, de bomen buiten of jij zelf. Alles is voortdurend in beweging. Je ontkomt er niet aan dat verandering in je leven plaatsvindt. 

Het omarmen van verandering, het accepteren van verandering en mee bewegen met de stroom van verandering helpt je om in een positieve flow te blijven. Het levert je energie op. Ons ego is niet blij met verandering, omdat ons ego geleerd heeft om zichzelf te beschermen en te beperken. Comfort en veiligheid zijn basisingrediënten voor een ego-rijk leven. Daar aan ten grondslag ligt weerstand. Namelijk de weerstand tegen verandering. Wanneer je je verzet tegen verandering, dan kost dit energie. 

Wanneer iemand zegt "ik heb vandaag veel energie", dan zegt hij daarmee dat hij zich positief voelt, gelukkig voelt of blij is. Dit gebeurt niet zomaar, daar gaat een en ander aan vooraf. Dat wat je doet, zegt, denkt en voelt is bepalend voor je energie houshouding. 

Wat is het belang van energie in ons leven? 

De hoogte van energie bepaalt hoe jij je voelt en belangrijker nog: wat voor leven je aan trekt. De hoogte van jouw frequentie zal namelijk altijd verbinding zoeken met datgene buiten jou wat op dezelfde golflengte vibreert. Dat wat je uitzendt via gedachten, spraak, gevoel en actie is bepalend voor dat wat je in het leven zal gaan ontvangen en ervaren. Is je energie laag, dan leef je in angst. Dan leef je op de rem en ben je sneller moe en uitgeput. Is je energie hoog dan stroomt alles in je leven, voel je je vrij en geniet je van alles om je heen. 

Energie is de motor van alles. Of het nu om gezondheid of geluk gaat. Energie is hierin bepalend.      

De wet van de aantrekkingskracht

De wet van de aantrekkingskracht, in het Engels is dit The law of attraction, is een spirituele overtuiging die er vanuit gaat dat de hoogte van jouw energie bepaalt wat je aan trekt in het leven. De hoogte van jouw energie wil zeggen de hoogte van jouw trillingsfrequentie. En jouw trillingsfrequentie wordt bepaald door 7 aspecten, namelijk:

het lichaam
je gevoelens
je gedachten
je geest
je intenties
je handelen
je spreken

Hoe zuiverder en positiever je leeft, hoe meer je in staat bent om dat aan te trekken waar je naar verlangt. Deze zuiverheid komt bijvoorbeeld tot uiting in je lichaam. Door groentenrijk te eten en vlees eten te beperken. Door je te richten op bio dynamisch voedsel, komt dat wat je eet zuiver bij je binnen. Het licht wat je lichaam hierdoor kan opnemen is vele malen groter. Dit licht heeft een belangrijke functie in de trillingsfrequentie.
Wanneer deze zeven aspecten worden toegepast / belichaamd dan heeft het ego geen functie meer. De zuiverheid waarmee je dan in het leven staat is volledig in lijn met de ziel. Vanaf dat moment is het je ziel of hogere zelf die je leidt. Het ego verdwijnt. Je zal dan gaan zien dat het verlangen naar materialisme hierdoor naar de achtergrond verdwijnt. Je trekt dan alleen nog datgene aan wat je nodig hebt. Het is functioneel voor je persoonlijke ontwikkeling. Door te zijn wie je bent trek je het aan.   

De wet van de aantrekkingskracht werkt alleen door eerst te geven. Door te geven, ga je ontvangen. Dit "geven" wordt duidelijk door dat wat je uitstraalt. Bijvoorbeeld: Door aardig voor een ander te zijn, zal een ander aardig voor jou zijn. Geef zelf het voorbeeld en je zal het terug zien in je leven.  

Het gaat bij de wet van de aantrekkingkracht onder meer om je mindset, om je gedachten. En met je mindset wordt bedoeld hoe je over jezelf denkt en dat waar jij in gelooft. Het is de overtuiging waarmee je in het leven staat. Je gedachten bestaan voor 100% uit energie en worden hoofdzakelijk aangestuurd door je onderbewustzijn. Mensen die niet bewust in het leven staan worden geleid en geleefd door gedachten die via het onderbewustzijn worden aangestuurd. Je onderbewustzijn bestaat uit overtuigingen die op basis van ervaring en herhaling in het leven in jou zijn geprogrammeerd. Heb je nare ervaringen dan zullen de overtuigingen in je onderbewustzijn hierop gericht zijn. Beperkend in de zin van wantrouwende-  en angstgedachten. Je onderbewustzijn werkt nauw samen met je ego. Het is de kunst om dit te doorbreken door je onderbewustzijn bewust te herprogrammeren via wilskracht. Dit vraagt van jou om bewust in het leven te staan. Namelijk als je ieder moment van de dag weet wat je denkt, dan kun je dit zelf sturen. Om te ervaren wat jouw onderbewustzijn allemaal als vanzelf produceert nodig ik je uit om op een stoel te gaan zitten. Adem drie keer diep in en uit en sluit dan je ogen. Blijf 10 minuten zitten zonder prikkels (dus ook niet praten). Let er eens op hoeveel je in deze tien minuten denkt, waar je aan denkt en welke gedachten langer dan 10 seconden in je hoofd blijven rondspoken. Dit is je onderbewustzijn en gedurende de dag heb jij er geen zicht op wat deze gedachten allemaal met je doen. Ze komen en gaan. Het is energie in beweging, echter wanneer we een gedachte langere tijd vasthouden en hierop gaan doorkauwen dan heeft dit invloed op je emoties. Je stemming wordt er door beïnvloed en dus ook je energie. 

Je gedachten zijn dus energie en als je de gedachten op datgene richt wat jij wilt bereiken in het leven, dan zet je een positieve verandering in. Dan wordt het leven leuk! Hierbij zijn een aantal belangrijke uitgangspunten van toepassing:

Je mindset, dus daar waar jij bewust je gedachten op richt, gaan altijd over het NU. De toekomst en het verleden bestaan niet. Dat wat je in de toekomst graag wenst, bedenk en visualiseer je alsof het NU plaatsvindt. De kracht van in het Nu visualiseren kun je voelen. Bijvoorbeeld: Voel het verschil wanneer je deze twee gedachten visualiseert: "Ik wil de liefde van mijn leven ontmoeten" versus "Ik heb de liefde van mijn leven ontmoet". Voel nog eens het verschil wanneer je deze twee gedachten visualiseert: "Ik wil een groot huis in een fijne omgeving" of "ik woon in een groot huis in een fijne omgeving". In het eerste geval is er een wens, alsof je het nog niet hebt. In het tweede geval heb je het al, en claim je dit als het ware. Iets wat je als het ware nu claimt zal ook sneller naar je toekomen, dan iets wat je wenst en wat er nog niet is. Daarom is de focus op het nu zo belangrijk wanneer je manifesteert. 

Je mindset is gericht op wie jij bent, niet op wat jij wilt. Je trekt aan wat je bent. Hier gaat het dus om een staat van ZIJN. In de wet van de aantrekkingskracht is het daarom effectief wanneer je positief over jezelf denkt. Hierbij kunnen affirmaties helpen. Affirmaties zijn zinnen die je uitspreekt en denkt en die je regelmatig herhaalt. Hiermee kun je je onderbewustzijn herprogrammeren. Dit zijn bijvoorbeeld affirmaties zoals
Ik ben de beste versie van mezelf en trek datgene aan wat hiermee vibreert.
Ik sta in mijn kracht, ben gelukkig en leef mijn mooiste leven
Ik ben het waard om oprechte liefde te ontvangen, ik trek de partner aan die vol voor mij gaat
Ik trek alleen nog maar overvloed en geluk aan
Ik ben dankbaar voor alles wat ik nu in mijn leven heb, ik ervaar alleen nog maar geluk en overvloed.
Ik hou van mezelf, ik ben de beste versie van mezelf en mijn toekomstige partner weet dat.
Ik ben een magneet voor de liefde van mijn leven.

Wanneer je ervoor kiest om affirmaties uit te spreken, kies dan die zin die bij je past. Voel en geloof de affirmatie alsof het iets van jou is. 

Met je mindset wordt bedoeld de focus die je aanbrengt in je denkwereld. De focus met betrekking tot dat wat je denkt, dat wat je voor je ziet en wat je er bij voelt. Het gevoel wat hierbij komt kijken moet 100% matchen met dat wat je denkt. Als er ergens nog twijfel aanwezig is, dan zal deze wet niet in werking treden. Deze vorm van twijfel kan te maken hebben met onzekerheid, met teleurstelling of met de energie die op dat moment in en om jou heen aanwezig is. Zo zal het moeilijker zijn om een leven vol geluk en overvloed aan te trekken wanneer je omgeven wordt met een toxische partner of een omgeving die je uit je kracht haalt. De enige manier om hier aan te ontkomen is door tijd alleen te claimen. Zorg er in dat geval voor dat wanneer je hiermee aan de slag gaat, dat je niet in het huis bent waar deze toxische energie leidend is, maar kies voor de natuur of een aparte plek op het werk. 

Er zijn verschillende manieren om de wet van de aantrekkingskracht nóg effectiever te maken, nog sneller en meer in werking te zetten. In feite heeft het alles te maken met zien, horen, voelen en spreken. Er zijn op youtube verschillende filmpjes te vinden met uitleg over deze wet. Hier vind je een selectie :

De wet van de aantrekkingskracht is het meest effectief wanneer je iets uitspreekt, schrijft, leest, voor je ziet, hoort en voelt. 
De wet van de aantrekkingskracht werkt alleen als je het leuk vindt om er mee bezig te zijn. Op het moment dat het voor jou als "moeten" voelt, gaat deze wet niet werken.
Gebruik een schrift voor het manifesteren van dat wat je graag wilt in je leven. Schrijf in dit schrift wat je wilt manifesteren. Schrijf het op alsof het al bereikt is. Schrijf ook op welke voordelen het je brengt wanneer dit gemanifesteerd is. Schrijf ook dit op in de tegenwoordige tijd. Bijvoorbeeld de manifestatie: Ik heb een nieuwe auto. De voordelen: Ik ben zo blij dat ik nu de vrijheid heb om te gaan en staan waar ik maar wil. Ik voel me in deze auto comfortabel en veilig.  
Schrijf op een aparte pagina waar je dankbaar voor bent wanneer dit gemanifesteerd is. Schrijf ook hier alsof het al gemanifesteerd is in je leven.
Visualiseer dat wat je graag wilt in het leven. Zie het voor je en voel het en het hou deze gedachte zo lang mogelijk vast. Hoe langer, hoe effectiever. 
Schrijf op hoe mooi je leven op de moment is, hoe gelukkig je bent en wat je daarbij voelt. Schrijf hier alleen maar positieve dingen op en ben realistisch
Lees elke ochtend bij het wakker worden je schrift door
Spreek elke ochtend bij het wakker worden de affirmatie uit: Vandaag wordt de mooiste dag van mijn leven|
Maak regelmatig op de dag contact met jezelf en focus je dan op de gedachte "ik ben het waard, ik ben de beste versie van mezelf, ik ben een magneet. Voel het en geloof het! 

Zo binnen, zo buiten

"Dat wat je buiten ziet is een reflectie van je innerlijke belevingswereld"
De meeste mensen hebben geleerd om in je leven de aandacht naar buiten te richten. Door jezelf aan te passen pas je in het systeem, word je gewaardeerd en erkent. Het lijkt de normaalste zaak te zijn dat onze tentakels naar buiten zijn gericht. Het is een vanzelfsprekendheid geworden, we weten niet beter. De normen en waarden uit het gezin, op school en in de maatschappij bepalen binnen welke bandbreedte we ons leven mogen leiden. De meeste mensen hebben deze normen en waarden zich eigen gemaakt. Dit zijn diepgewortelde overtuigingen geworden die ons gedrag elke dag opnieuw bepalen.
Door deze manier van leven wordt onze aandacht als vanzelf naar buiten getrokken. We leven in feite in een illusie, omdat we de overtuiging hebben dat alleen buiten onszelf de problemen zijn op te lossen. Dit is een illusie, omdat alle antwoorden in onszelf te vinden zijn. 
Het lezen van deze zin "alle antwoorden zijn in onszelf terug te vinden" komt waarschijnlijk gek bij je binnen als de overtuiging in jou diepgeworteld is. En toch is het zo. Het gezegde "je trekt aan wat je uit zendt" is hier op zn plek. Zo binnen, zo buiten is hier een vertaling van. In feite is het de manier waarop je naar het leven kijkt, de bril die jij op hebt, die bepaalt hoe je je leven ervaart. In feite is het ook zo dat de mate waarop je in verbinding staat met jezelf bepaalt of het stroomt in je leven. 
Bij welke tegenslag of welke uitdaging dan ook zal ik dan ook altijd adviseren om eerst naar binnen te keren. Naar binnen keren wil zeggen dat je in de stilte contact maakt met je centrum. Je centrum is je zonnevlecht, daar waar je je ziel het beste kunt voelen. In je centrum is liefde. Daar is geen twijfel, onenigheid, separatie of onderdrukking. In je centrum ben jij en jij bent je bewustzijn. In je centrum klinken de woorden "ik ben". Deze woorden geven aan dat de potentie van de ziel oneindig is. Je kan alles zijn en worden, je ziel is namelijk alles al. In je centrum los je op in het geheel, je bent niet meer de druppel maar wordt de zee. Je bent pure energie, puur bewustzijn. Daar op die plek maak je opnieuw contact met de oneindige mogelijkheden in het leven. Daar vind je vrijheid, verbinding en liefde. En keer je daarna weer terug naar het hier en nu dan ervaar je dat alle problemen zijn opgelost of in ieder geval vanuit een eenvoudiger en positiever kader benaderd worden. Veelal komen er dan woorden naar boven zoals "waar maak ik me toch druk om". 

Het ego komt hier ook aan bod. Door in je centrum aanwezig te zijn leer je namelijk dat je alles al bent. Dat de realiteit om jou heen een stukje van jouzelf is. Jij bent de bron en de bron representeert zichzelf op deze manier aan jou. Misschien komt dit nog wat ingewikkeld bij je binnen. Het komt er op neer dat wanneer jij de buitenwereld af wijst door middel van boosheid, afgunst, jaloezie of miskenning dat je een deel van jezelf af wijst. Het ego wijst je af, doordat het leven buiten je een deel van jezelf weerspiegeld. Zie je dat iemand zich onbeschoft gedraagt en heb je hier een oordeel op, dan wijs je dat deel in jezelf af die ook in staat is om hetzelfde gedrag te laten zien. Iemand gedraagt zich niet voor niets onbeschoft. Daarin is het ego aan zet, het ego die vanuit het aangepaste gedrag is ontstaan. Het ego oordeelt graag en haalt je eigenwaarde naar beneden. Door compassie op te brengen voor iemand, door te zien dat iemand zich gedraagt als gevolg van zijn/haar achtergrond, wijs je het niet meer af. Je ziet het en hebt er geen oordeel meer op. Je neemt er afstand van, je bent observeerder in plaats van dat je je er mee identificeert. Wijs je het gedrag af, dan is er een deel in jou wat nog aangekeken mag worden. Er ligt een wond onder waarmee een periode of situatie in je leven wordt geraakt waarin jij niet onbeschoft mocht zijn of waarin iemand over jouw grezen is gegaan. Het is een wond die nog verwerkt mag worden. Door dit te voelen en te accepteren, kun je het gedrag van een ander bij die ander laten. Je identificeert je er niet meer mee, er is geen sprake meer van projectie. 

In feite zijn we dus in ons leven voortdurend aan het projecteren. We leven in een illusie en dit is onze eigen unieke illusie. Hier ontkomen we bijna niet aan, omdat het leven vanuit een absolute waarheid vrijwel onmogelijk is. Het gaat er dus om dat je zelf je illusie kiest. Met andere woorden: welke bril zet je op, hoe benader jij het leven om je heen? Als je vandaag met jezelf afspreekt dat je het leven alleen nog maar vanuit een positieve bril gaat ervaren, dan ga je merken dat je leven gaat veranderen. Het vraagt om focus en bewustzijn om deze omslag te maken, maar het is voor iedereen haalbaar. Het leven zal ten positieve keren. Hierdoor stap je uit een slachtofferrol, namelijk de rol die bepaalt dat het leven je overkomt in plaats van dat je het zelf creeert.   

Daarnaast is het zo dat los van wat je in je buitenwereld ziet gebeuren, dat je ook last kunt hebben van gepieker. Wat er dan gebeurt is dat je obsessief lang nadenkt over een probleem of uitdaging. Weet wel dat tijdens elke vorm van gepieker je lichaam wordt prikkeld om destructieve neurochemicaliën aan te maken. Als je de gewoonte hebt om in negatieve gedachten te vervallen of je piekert over problemen uit het verleden, dan kom je terecht in een vizueuze cirkel die destructief is. Niet een beetje, maar enorm. Hieruit ontstaan vaak eetstoornissen, passiviteit, slapeloosheid, pleinvrees, dwangmatig gokken en seksuele problemen. Dit alles is gelinkt aan depressiviteit. Deze cirkel is te doorbreken door je mindset positief te houden en door regelmatig naar binnen te keren en te ervaren wie je in wezen bent, namelijk een ziel, energie, bewustzijn en liefde.  

Het belang van zelfzorg

De wet van de aantrekkingskracht kan alleen werken als jouw energie hoog is en hoog blijft. Dat betekent dat je hier prioriteit aan geeft, wat er ook gebeurt. In de maatschappij waar we nu nog in leven kun je je niet eeuwig afzonderen. In het contact met andere mensen zal je gaan ervaren dat zij een lagere energie bij zich dragen en deze op jou willen projecteren. Mensen praten graag over hun problemen of over jouw problemen. Problemen, hoe fijn het ook soms lijkt om deze te delen met een ander, zorgen er altijd voor dat je energie verlaagd wordt. Praat daarom altijd over positieve dingen, over de positieve uitdagingen en over alles wat jou iets heeft geleerd of doet groeien. Het gaat in dit verband over "het glas is half vol in plaats van half leeg". Probeer je dus te richten op de positieve effecten van dat wat je hebt meegemaakt. Alles wat je uitspreekt is energie, net als je gedachten. Het universum zorgt ervoor dat deze energie weer naar te terug komt. Dat gebeurt in de manifestatie. Het universum kent geen grapjes. Wanneer jij zegt dat je een domme gans bent, dan zendt je deze boodschap uit. Zelfzorg gaat over bewustzijn, op ieder moment van de dag weten wat je zegt, wat je denkt, wat je doet. 

Zelfzorg gaat daarmee over de prioriteit die jij geeft aan energie in je leven. Wat er ook gebeurt, wat iemand ook zegt of hoe een instantie ook werkt: jij geeft altijd en overal prioriteit aan hoge energie. Met andere woorden: Jij hebt maar één doel en dat is hoog in energie blijven. Dit wil ook zeggen dat je uit een discussie blijft. Een discussie is er meestal op gericht om te winnen. In een discussie heeft iemand gelijk en de ander heeft ongelijk. Wanneer je hoog in energie bent dan spreekt iedereen zijn/haar waarheid en daar heb je begrip voor. Dat wat iemand uitspreekt, zegt iets over hem/haar. Dat wat jij uitpreekt, zegt iets over jouw referentiekader. Wanneer je iemand wilt overtuigen van jouw gelijk, dan zit je in de weerstand.  Weerstand ontstaat vanuit een ongenoegen en is altijd lagere energie. Je voelt als het ware een aanval, misschien wel omdat iemand je in een hoek drukt. Je wilt daarop reageren, alleen verlaag je dan je eigen energie. Het kost je energie.
Het wil ook zeggen dat je geen oordeel meer hebt of aanname doet. Oordelen en aannames zijn een lagere vorm van energie. Heeft iemand anders een oordeel over jou, zorg er dan voor dat je de observeerder bent. Zie dat het iets over de ander zegt. Vaak is het een spiegel en spreekt diegene het oordeel over zichzelf uit. Maar, omdat de meeste mensen geen pijn willen voelen willen ze de wond graag op een ander projecteren. Door het uitspreken van een oordeel proberen ze dit voor elkaar te krijgen. 

Probeer je zoveel mogelijk te omringen met mensen die denken in mogelijkheden en mensen die positief in het leven staan. Mensen die je in energie doen stijgen door de positieve dingen in je leven te benadrukken. Ga selectief om met je tijd. Kies je eigen mensen uit. 

Zelfzorg gaat in dit geval ook over rust en eetgewoonten. Rust en een gezond slaapritme helpen je om een positieve mindset te houden. Groenten eten en voldoende water drinken helpen je eveneens om dit gemakkelijker voor elkaar te krijgen. Rust betekent ook vertraging. Want als je je leven vertraagt, dan zal je merken dat je een betere grip houdt op je gedachten en voorkom je dat je onbewuste gedachten opnieuw de kans krijgen om toe te slaan.

Zelfzorg heeft dus betrekking op je focus om de energie hoog te houden. Kom je uit een situatie waar de energie uit je getrokken is, ga dan daarna zo snel mogelijk aan het werk om de energie weer te verhogen. Een paar tips hierbij:
- lees in je schrift waarin alles positief is
- ga iets doen wat je inspireerd. Meestal is dit iets creatiefs zoals schrijven, tekenen of dansen. Sporten kan in dit geval ook
- Doe iets voor een ander om diegene blij te maken. Bel iemand op om te vertellen hoeveel je om diegene geeft of breng een bloemetje omdat diegene het waard is. Een ander upliften helpt jou om eveneens hoger in energie te komen
- ga mediteren of rusten. Breng je gedachten tot rust, focus je op je lijf en ademhaling
- breng jezelf terug naar het nu. Dat betekent besef je waar je bent en zie dat het verleden niet meer bestaat. Alleen het nu telt. In het nu ben je dankbaar voor dat wat er is. Je hoofd staat uit wanneer je in het nu bent.  

Hoge energie is de energie van liefde, compassie, dankbaarheid, plezier en inspiratie. 

Wanneer je focus ligt op zelfzorg en dus op hoge energie, dan zal je zien dat je leven veel meer in een positieve richting gaat stromen. 

Ik wil graag ondersteund worden in het verhogen van mijn energie, kan dat? 

Natuurlijk kan dat. In dit geval adviseer ik je om een spirituele healing te boeken. Voor meer informatie hierover, klik HIER