Wil je alle negativiteit uit je leven los kunnen laten, dan is het belangrijk dat je ieder ander mens (en ook jezelf) in je leven kunt vergeven. 

Wat houdt vergeven in? 

Vergeven houdt in dat er geen enkele emotie meer kleeft aan dat wat een ander heeft gedaan (of wat jij zelf hebt gedaan). De herinnering aan die ander of de gebeurtenis blijft bestaan, maar het gevoel is weg. Op het moment wanneer de emotie is losgekoppeld, maakt het onderdeel uit van het verleden. En het verleden bestaat niet meer.    

Waarom is vergeven lastig? 

Het systeem waarin we vandaag de dag opgroeien bestaat uit dualiteit. Je ziet en hoort het overal om je heen. In de politiek, in het nieuws, op school. Dualiteit als in goed en slecht en voor en tegen. In de gebeurtenissen van de dag ervaren we eveneens dualiteit. Je kunt ervaren dat iemand op de weg geen voorrang aan jou verleend of je hoort mensen ruzie maken op straat. Wanneer we onderdeel uitmaken van het aardse leven en we idenitificeren ons hier ook mee, dan heeft de dualiteit buiten ook invloed op onze binnenwereld. Daar kun je dan niet omheen. 

We identificeren ons met het leven op aarde op het moment wanneer we iets buiten onszelf nodig hebben om ons gelukkig te kunnen voelen. We hunkeren dan naar aandacht, naar bezit of naar erkenning. Dat zijn de natuurlijke verlangens van het lichaam. Het lichaam heeft tastbare dingen nodig om te kunnen voelen dat het mag bestaan. Het lichaam is altijd naar buiten gericht en wanneer het lukt om erkenning, aandacht of bezit te krijgen, dan wil het lichaam altijd meer. Het gaat dan als vanzelf in je bloed zitten. Het lichaam wil dan meer en die hunkering en honger komt dan in verschillende aspecten van je leven tot leven. Wanneer die hunkering bedreigd wordt, dan ervaar je van binnen dualiteit. Dat komt, omdat het ego gekoppeld is aan die hunkering. Het ego zorgt ervoor dat er gedachten rondzingen die zeggen: meer, meer, meer. Wanneer dit niet lukt, dan zet het ego de gedachten om in angstgedachten en hier komen dan emoties uit voort.  

Vergeven gaat over het loslaten van negatieve emoties. Negatieve emoties halen het slechtste in jou naar boven. Negatieve emoties hebben effect op je hart, op je darmen, op je hele lichaam. Negatieve emoties komen voort uit je denkpatronen en die denkpatronen worden aangestuurd door het ego. Het zet je compleet vast, omdat we geleerd hebben dat onze gedachten van onszelf zijn. Denk je in boosheid, dan ben je blijkbaar boos. En in die loupe kunnen gedachten als vanzelf ook haatdragend worden. Dat doe jij niet, maar de onzichtbare wereld. 
Mensen die vastzitten aan het aardse leven geloven niet in een onzichtbare wereld. Die identificeren zich dus met de gedachten die als vanzelf oppoppen. Alleen de mensen die bewust zijn en beseffen dat negatieve gedachten een aanval zijn, kunnen met wilskracht deze gedachten omzetten naar wenselijke gedachten.  

Mensen die vastzitten aan het aardse leven vinden negatieve emoties heel normaal. Ze weten niet beter, dit is wat bij het leven hoort. Wanneer je het dan hebt over patronen en hechtingen en over onvoorwaardelijke liefde, dan klinkt dat voor hen als een utopie. Het is niet realistisch.  

Deze mensen vinden het extreem lastig om een ander te kunnen vergeven. Ze zijn zich gaan identificeren met hun emoties en zien niet in dat die emotie ze juist kapot maakt. Het zijn deze mensen die zoveel negatieve emoties hebben vastgezet in zichzelf dat ze uiteindelijk een chronische ziekte of een dodelijke ziekte krijgen of last krijgen van hartfalen. Het zijn ook deze mensen die veel last hebben van migraine. 
Ze zijn niet in staat om anderen te vergeven, omdat ze het verleden als een zware rugzak met zich meedragen. Mensen die koppig zijn kunnen anderen moeilijk vergeven. Koppigheid vertelt ons dat iemand vast zit in zijn hoofd. Het zijn de hardnekkige gedachtepatronen en diepe overtuigingen die ze weghouden bij de liefde. Mensen die koppig zijn staan in de overlevingsstand. Deze mensen kunnen moeilijk liefde ervaren, kunnen moeilijk voelen. Ze worden geleid door het ego.  

Hoe kan ik een ander vergeven?

Wanneer je de buitenwereld gaat aanschouwen vanuit dualiteit en je ziet deze buitenwereld als een theatervoorstelling, dan kun je de dualiteit buiten jezelf laten. Je ziet dan dat mensen op elkaar reageren vanuit hun eigen referentiekader. Je ziet dan hoe hardnekkig oordelen en overtuigingen zijn en hoe moeilijk mensen het vinden om dit los te laten. Stijg je als een adelaar boven alles en iedereen uit, dan zie je dat liefde gaat over een staat van "zijn" en dat elk referentiekader er voor zorgt dat deze staat van "zijn" vertroebeld raakt. 
Een ander kunnen vergeven vraagt van jou om de programmering van de emotie los te kunnen laten. Dat kan alleen wanneer je jezelf herprogrammeert. Vaak helpt een perspectiefverschuiving om een ander te kunnen vergeven. Wanneer je met een ander perspectief naar de situatie of persoon kijkt, dan laat de emotie je als vanzelf los. De volgende uitleg kan je helpen om een ander te vergeven. 

In het aardse leven heb je te maken met mensen die zich laten leiden door de verlangens van hun lichaam. Deze mensen zitten vast aan het ego en zijn op zoek naar erkenning, aandacht en hebzucht. Dat kun je deze mensen niet kwalijk nemen, ze weten niet beter. Ze zijn volledig ontkoppeld van hun essentie en zijn een slaaf van het systeem geworden. Met deze mensen heb je een aardse verbinding. En zo heb je dus ook aardse ouders en aardse familieleden. Deze mensen zijn niet energetisch met jou verbonden of spiritueel met jou verbonden. Het is een andere verbinding. De verbinding is aards en gericht op aardse verlangens. De verbinding is niet op zielsniveau en ook niet gericht op onvoorwaardelijke liefde. Je kunt de ander vergeven, door te zien dat de acties van die ander allemaal afkomstig zijn uit het aardse leven. De ander heeft onbewust gehandeld en mogelijk jij ook. Op het moment wanneer die ander bewust wordt en begrijpt dat hij/zij toen geleid werd door zijn/haar aardse verlangens is hij/zij in staat om te transformeren. Iedereen wordt volgens divine timing bewust. Dit houdt in dat jij de ander niet kunt wakker schudden, tenzij jij bent uitgekozen om dit te doen. Het kan dus zijn dat jij wel inzichten ontvangt en hierdoor de ander kunt vergeven, maar dat de ander nog niet in staat is om diezelfde weg te bewandelen. Of en wanneer diegene dat wel gaat doen is nu nog niet bekend.  

Ik wil graag hulp om mensen te kunnen vergeven

Je bent van harte welkom. Om te kunnen vergeven is het belangrijk dat je bewust bent. Een spirituele healing helpt je om je bewustzijn te vergroten. Wil je hier meer over lezen, klik dan HIER

Wil je graag rechtstreeks een aanvraag indienen, klik dan op onderstaande knop. 

Contact opnemen