De runner en de chaser zijn twee termen die je als vanzelf tegenkomt in de tweelingzielenreis. De tweelingzielenreis heeft betrekking op tweelingzielen. Dit zijn twee mensen waarbij de liefdesverbinding magnetisch is en ongelooflijk compleet voelt. Ze delen dezelfde zielsenergie. Zielsenergie gaat over onze oorsprong, wie we werkelijk zijn. De ziel is geincarneerd in een lichaam en het is die ziel die informatie bevat waarin jouw persoonlijkheid tot uiting komt. Die informtie is bij tweelingzielen identiek.
Tweelingzielen ontmoeten elkaar wanneer het universum het tijd vindt dat ze op elkaars pad komen. Je kunt het niet afdwingen of opzoeken. Ook is het niet mogelijk om een relatie af te dwingen of te manifesteren. In alle gevallen gooi je dan je eigen ramen in. En dat komt, omdat de tweelingzielenreis gaat over jou en jou alleen.
De markt is op dit moment bezaaid met veel zogeheten tweelingziel "experts". Tweelingzielen ontmoeten elkaar, omdat het universum dit geregeld heeft. Of en hoe je in union komt kun je nooit voorspellen. Het is afhankelijk van jouw eigen innerlijke werk en jouw instelling in het leven. Wat je tweelingziel doet of welke keuzes hij maakt, dat moet los staan van jouw pad. Het gaat om jou en als je dit gaat inzien, dan kun je gaan werken aan union.  

De ontmoeting tussen tweelingzielen kan in het begin voelen alsof je te maken hebt met een zielsverwant, een soulmate. Het voelt heel vertrouwt, veilig en ook is er een lichamelijke aantrekkingskracht. Gaandeweg merken de meeste tweelingzielen dat de energie verandert. Dan ontstaan er gedachten die gaan over wantrouwen, boosheid, gemis, teleurstelling, eenzaamheid en angst. En, omdat ze dezelfde zielsenergie delen, merken ze dit allebei tegelijkertijd. De zielsenergie kan dan niet meer stromen zoals het bedoeld is. Dat komt, omdat gedachten dit belemmeren. Gedachten verbreken de optimale stroming van de zielsenergie.
Tweelingzielen zijn een spiegel voor elkaar. Dat wat je tweelingziel jou adviseert of waar hij of zij jou van beschuldigd, daar heeft hij of zij zelf last van. 

Tweelingzielen spiegelen elkaar

Die spiegel zorgt ervoor dat er veel pijnpunten worden blootgelegd en het is aan tweelingzielen om daar zelf iets aan te gaan doen. Want zolang de pijnpunten er nog zijn zal de liefde tussen tweelingzielen op en af gaan. Pijnpunten noemen we ook wel ego. Het is de disbalans of het karma waar een tweelingziel mee rondloopt. En het ontdekken van die disbalans is een hele taak, omdat de meeste mensen blind zijn voor de eigen op te lossen stukken. Daarom kijken veel tweelingzielen graag naar de ander om die vervolgens terecht te wijzen of te veroordelen. Maar wijs jij naar je tweelingziel, omdat je vindt dat hij niet voor zijn gevoelens durft uit te komen? Kijk dan gerust een laagje dieper in jezelf, want ook jij hebt hier moeite mee. Misschien niet in de verbinding met je tweelingziel, maar wel in je dagelijkse aardse leven. 

Als gevolg van het vele spiegelen ontstaat er als vanzelf ruis op de lijn. De triggers nemen dan toe. En triggers zorgen er voor dat tweelingzielen niet meer in harmonie met elkaar kunnen omgaan. Maar, omdat ze allebei bang zijn om elkaar te verliezen kiest de een er voor om te vluchten en de ander er voor om te jagen. En hier komt de term runner en chaser vandaan. Beide tweelingzielen dragen de angst van verlaten en binden in zich en het is afhankelijk van de energie op dat moment wie van de twee gaat rennen. Want wie gaat rennen zorgt ervoor dat de ander gaat jagen. 

In veel gevallen is de runner de mannelijke energiedrager. Maar soms ook is hij de chaser. Het is beter om het concept van runner en chaser los kunt laten, omdat het van toepassing is op beiden. Het is beter om te kijken naar het verschil tussen de mannelijke- en de vrouwelijke energiedrager. Bij heterostellen is in 99% van de gevallen de man ook de mannelijke energiedrager en de vrouw de vrouwelijke energiedrager. Er wordt nog wel eens gezegd dat de runner de man is, maar ik zie heel duidelijk dat dit niet zo is. Runner en chaser zit in beide en is afhankelijk van de situatie waar de reis zich in bevindt.   

De mannelijke tweelingziel

De mannelijke tweelingziel (hierna te noemen MT) noemen we de mannelijke energiedrager. Hij vertegenwoordigt de yang energie. Het is de energie van creeren, van ondernemen en actie. Er zijn een aantal eigenschappen te noemen die bij de mannelijke energiedrager horen. Deze zijn van nature in de man aanwezig:
leiderschap
communicatie
initiatief nemen
actiegerichtheid
creeren

De gezonde MT leeft vanuit een geopend hart. Dat wil zeggen dat hij onderneemt vanuit liefde en zuiverheid, vanuit gelijkwaardigheid en goedheid. Wanneer zijn hart geopend is, staat hij zuiver en eerlijk in het leven. Dan zegt hij wat hij doet en doet hij wat hij zegt. Dan zijn z'n gedachten en dat wat hij zegt op elkaar afgestemd. Dan draagt hij geen geheimen meer met zich mee en is hij transparant in wat hij voelt en denkt. 
De ongezonde MT heeft een gesloten hart en wordt door het ego beinvloed. Hierdoor streeft hij naar macht, bezit en aanzien. De ongezonde MT vindt geld heel belangrijk en waardeert zichzelf op basis van wat hij heeft en wat voor werk hij doet. De eigenschappen van de gezonde MT zijn in zijn jeugd onderdrukt en ontkend als gevolg van opvoeding. Hij zag en ervaarde in de maatschappij en in het gezin dat de vrouw leiding nam, verbaal sterk was en initiatief nam. Heel veel vrouwen hebben geleerd om in hun leven vanuit de mannelijke energie te gaan leven. Dit is van generatie op generatie doorgegeven waardoor ze als vanzelf, van nature, uit balans zijn. Tweelingzielen mogen deze balans onafhankelijk van elkaar gaan herstellen.

Door het ontkennen van de mannelijke energie zie je dat veel MT twee levens leiden: een innerlijk leven en een uiterlijk leven. Ze zijn als het ware afgescheiden van zichzelf. Het is ook met die reden dat veel MT een rijke fantasiewereld hebben, omdat hun droomwereld bestaat uit dat wat ze op zielsniveau verlangen. En dat ziet er anders uit dan het leven wat ze tot dan toe geleid hebben.  

De MT heeft een rijke droomwereld waar de VT, na de ontmoeting, de hoofdrol in speelt. Maar hij weet dan nog steeds niet wat echte liefde is en hoe echte liefde voelt. Liefde is voor de meeste MT een rationeel begrip. Rationeel als in "zorg voor elkaar en help elkaar". En ook in de intimiteit heeft hij geleerd dat het gaat om geven en nemen. Wanneer de MT oog in oog met zijn VT staat, dan gebeurt er in hem vanalles. Hij voelt zoveel dat het overweldigend is en als gevolg daarvan neemt zijn hoofd het dan van hem over. Dat wat hij voelt van binnen voelt als een vulkaan die uitbarst en hij heeft geen idee wat het betekent en hoe hij dit moet stoppen. Hij ziet zijn VT als een groot wonder en kan urenlang in haar ogen verdrinken. Maar dat dit echte liefde is, dat komt niet altijd bij hem op. Hij raakt er door verward, omdat de meeste mensen liefde associeren met verliefdheid en als hij goed kijkt naar zijn VT dan is ze zijn type helemaal niet. En toch raakt hij bevangen door haar verschijning. 

Helaas neemt zijn hoofd het van hem over, zodat gedachten hem overspoelen met wantrouwen of angst. Het zijn gedachten als "dit is een bevlieging" en "deze vrouw heeft zo weer iemand anders" en "ik ben niet goed genoeg voor haar" die hem dan in beslag nemen. Het zijn de angstgedachten die gaan over eenzaamheid en de faalangst waar ze niet in terecht willen komen. Falen in het gezin, falen voor zijn kinderen, falen voor het leven. In deze "veldslag" van gedachten wordt het in hem steeds donkerder. De spirituele oorlog waar ik eerder over schreef is dan volop aan de gang in hem. Soms trekken ze het niet meer, dan is de onrust zo groot dat ze alle stoppen er uit trekken. Dan blokkeren ze hun VT of vluchten ze naar andere oorden. Ook komt het voor dat ze 's nachts heftig gaan zweten of trillen. Wat er met hun hart gebeurt begrijpen ze niet, soms hebben ze het gevoel dat ze een hartinfarct gaan krijgen. Het is allemaal spiritueel en ook dat is in veel gevallen nieuw voor ze. Hoe dan ook: het overweldigende gevoel kunnen ze niet onderdrukken. Het voelt eng, het is niet te controleren en ook is hun droomwereld niet te stoppen. Veel MT komen in een periode waarin ze veel moeten huilen en ook 's nachts liggen ze uren wakker. Dit geldt ook voor de VT. Het is voor iedereen overweldigend. En het is met die reden dat veel MT zich op een gegeven moment terugtrekken. Soms bewust, maar meestal onbewust. Ze zijn ook niet in staat om een keuze te maken. Daarvoor is de onrust in hun lijf veel te groot. Daarvoor is de invloed van hun omgeving te sterk.  Daarvoor zijn hun gedachten veel te sterk. De gedachten die als vanzelf ontstaan en die ze aannemen voor waar. Gedachten zijn energie en ook daar hebben ze meestal nog weinig weet van.  

De vrouwelijke tweelingziel is de leidende energie

En op dit punt hebben ze de VT nodig. Want alleen wanneer zij er hard aan werkt om haar hartchakra te openen en geopend te houden, dan zal bij hem zijn hartchakra ook geopend worden. Het hartchakra is dé primaire verbindingsplek tussen tweelingzielen. Iedere tweelingziel kan zijn/haar tweelingziel op afstand voelen via het hartchakra. En dat niet alleen, ze zijn met alle chakra's met elkaar verbonden en ook delen ze dezelfde orgaan energie.

Het openen van het hartchakra en deze ook geopend houden is een hele klus voor de VT. Dat komt, omdat het hartchakra heel gemakkelijk weer sluit. Zodra de VT denkt in termen van onzekerheid of angst, sluit het hartchakra. In de duw- en trekfase ziet en voelt de VT wat er bij haar MT gebeurt. Dit zorgt er dan meestal voor dat ze in paniek raakt. Want ze voelt dan dat ze hem gaat kwijtraken. Ze merkt op dat hij steeds minder goed te bereiken is en dat hij afspraken niet na komt. Hij laat vreemd gedrag zien, gedrag wat niet consistent is. Die paniek vindt plaats in het hoofd van de VT, waardoor haar hart volledig op slot gaat. En vanaf daar treedt meestal de separatie in tussen beide tweelingzielen. De VT mag inzien dat het gaat om een spirituele verbinding. Dit houdt in dat ze zich realiseert dat de MT reageert op haar energie. Met andere woorden: het is de opdracht aan de VT om dat wat ze waarneemt niet binnen te laten komen. De opdracht is dan ook "observeer, maar absorbeer niet". En deze opgave is het meest lastig in verbinding met de MT. Het is de ultieme test, de grootste uitdaging. En dat komt, omdat de magnetische werking tussen tweelingzielen ongelooflijk groot is.  

Het is de VT die de leidende energie is. Pas wanneer haar hart geopend is, voelt de MT liefde stromen en lukt het hem beter om uit zijn hoofd te komen. Het lukt hem dan beter om het voelen te onderscheiden van het denken. De VT is leidend in de energie en dat wil dus ook zeggen dat het zo belangrijk is dat ze focus blijft houden op haar zelf. Haar "zelf" wil zeggen op haar gevoelswereld. Alleen dan kan ze haar MT helpen. Er is dan ook geen enkele vorm van communicatie die haar kan helpen om dichterbij haar MT te komen. Woorden of tekst berichten zorgen meestal voor verwijdering tussen tweelingzielen. Tweelingzielen hebben het meeste baat bij weinig gesprekken en gewoon samen "zijn". Dat wat hem zeker helpt is hem in de ogen aankijken, zodat hij zich opnieuw realiseert hoe bijzonder de verbinding is. En dat wat hem ook zeker helpt is hem loslaten en focus aanbrengen op je eigen hart. 

Tweelingzielen hebben géén aardse verbinding en dat wil zeggen dat de energie bepaalt of ze naar elkaar toe trekken ofdat ze van elkaar af bewegen. Alles wat het hoofd spontaan denkt of onbewust denkt is een regelrechte aanval op de verbinding tussen tweelingzielen. Hoe meer de VT in het NU leeft, hoe meer ze aandacht besteedt aan haar gevoelsleven, hoe meer ze leert om liefde te denken, te praten, te handelen, hoe meer ze de MT helpt om zich verder te openen. En op die manier groeien ze stapje voor stapje naar de beste versie van zichzelf en dat is liefde. De liefdesrelatie tussen tweelingzielen is van een andere orde dan die we tot op heden in ons leven gewend zijn geweest. Die liefde is er altijd en gaat nooit meer over. In die liefde doe je alles, omdat je dat graag wilt. Omdat je hart er naar verlangt. Omdat het je plezier geeft, omdat je de ander ten diepste lief hebt. Je ervaart liefde dan op zielsniveau. Die diepte is aan niemand uit te leggen en al helemaal niet aan mensen die gehecht zijn aan het aardse leven. Daar waar karmische relaties worden aangegaan, omdat die er voor zorgen dat we ons veilig en comfortabel kunnen blijven voelen. Omdat die ervoor zorgen dat we de eenzaamheid waar we zo bang voor zijn niet hoeven te gaan voelen.  

Ik wil mijn hart openen en wil daar graag hulp bij

Je bent van harte welkom. Een spirituele healing zorgt ervoor dat het hartchakra geopend wordt. Het zorgt ervoor dat je bewuster in het leven staat en dat je gevoelsleven wordt geopend. Een spirituele healing maakt onderdeel uit van een tweelingzielen sessie en helpt om de verbinding tussen jou en je tweelingziel te versterken. Dat komt, omdat de energie tussen jullie beide wordt geactiveerd waarbij lagere energie wordt weggehaald. Wil je hier meer over lezen, klik dan HIER

Wil je een sessie aanvragen, klik dan op onderstaande blauwe button 

Contact opnemen