Wat is een trigger? 

Een trigger is een gevoel van weerstand wat in jou omhoog komt naar aanleiding van een gebeurtenis of opmerking van iets of iemand of van een gedachte. Er wordt op dat moment iets uit je jeugd geraakt waardoor er een overlevingsmechanisme in werking treedt. Dat overlevingsmechanisme gebruikt het ego om op de trigger te reageren.
Een trigger is aards en hoort bij de duale wereld, de wereld van goed en kwaad. Dit noemen we ook wel de Matrix of de derde dimensie. Het is de wereld van dualiteit, waarin je te maken hebt met een ego en waarin jij de keus hebt om het ego wel of niet als jouw identiteit te zien.  

Voorbeelden van triggers:
-je rijdt op de snelweg op de linkerbaan en hebt haast en nu net op dat moment rijdt er iemand anders voor je die veel trager dan jij rijdt. 
-Je huidige partner zegt in een boze bui dat je lui bent en het is nu net dat woord wat je moeder vroeger veel te vaak naar je hoofd slingerde
-Bij de bakker merk je dat iemand voor wil dringen. Wanneer jij aan de beurt bent, schiet hij inderdaad voor. 

Waarom zijn er triggers? 

Triggers geven aan dat er onverwerkte gevoelens in jou aanwezig zijn, die te lang genegeerd zijn, die te maken hebben met vroeger en die je niet durft te omarmen. 

Triggers en negatieve energie

Triggers maken onderdeel uit van een complexe structuur van overtuigingen die diep in jou verankerd zijn. Deze complexe structuur is ontstaan door een patroon van actie en reactie in je jeugd en ook door het gedrag wat je bij je ouders en je omgeving zag en de manier waarop je werd opgevoed. Een trigger belemmert jou in je groei en denkwijze. Het zet je vast in een gedragspatroon wat niet gezond voor je is. Een trigger is negatieve energie en heeft tot doel om jou uit balans te brengen. 

Waarom zou je uit balans gebracht moeten worden? 
Om deze vraag te beantwoorden moeten we de niet zichtbare wereld er bij halen. De niet zichtbare wereld is namelijk net zo echt en levend als alles wat je met je ogen kunt zien. De niet zichtbare wereld bestaat, net als in de aardse wereld, uit goed en slecht. In de niet zichtbare wereld probeert de boze wereld je via gedachten te beinvloeden. Gedachten bepalen namelijk je gedrag. Wanneer je dit niet door hebt, je er dus onbewust van bent, dan reageer je sneller dan wanneer je er bewust van bent. Reageren komt altijd voort uit ontevredenheid. De energie waarmee je reageert is daarom altijd defensief of anders negatief. Het veroorzaakt verdeeldheid, het veroorzaakt conflicten. En dat is waar de boze wereld op uit is. 

Wanneer je er bewust van bent, dan leer je om eerst pauze te nemen. Want in de lichte wereld ben je niet uit op verdeeldheid, maar ben je uit op harmonie. 

Triggers zijn er om ons er van bewust te maken of we leven in liefde of we leven in negativiteit. Wanneer je een trigger ervaart is het de kunst om te kiezen voor liefde. Juist op de momenten die het moeilijkste zijn. Kiezen voor liefde is in dit leven, waarin we nu zijn, is het moeilijkste pad. Omdat de meeste mensen nog steeds onbewust zijn en zich laten leiden door de gedachten die ons leven beheersen.  

Triggers zijn er voor om je gevoelsleven te openen en om je gedachten tot stilstand te brengen. Ze vallen weg op het moment wanneer je de verbinding zoekt met je ziel. 

Hoe ga je om met triggers?

Triggers kunnen zich voordoen terwijl je in dialoog bent met iemand anders. En triggers kunnen zich voordoen wanneer jij alleen een situatie ervaart of een gedachte door krijgt. In het eerste geval heb je een uitdaging, omdat je in dialoog met de ander constructief en in liefde wilt kunnen reageren. Maar in het moment ervaar je een weerstand waar je niet omheen kunt. Je hoofd neemt het dan heel snel van je over. In het tweede geval heb je iets meer tijd om bij jezelf na te gaan wat er gebeurt en welke vorm van reactie je zal gaan kiezen. 

Het constructief omgaan met triggers vraagt van jou om bewust aanwezig te zijn. Wanneer je bewust in het nu aanwezig bent, kun je alles als waarnemer of observeerder bekijken. Woorden en gebeurtenissen komen dan minder snel bij je binnen. Hier kun je jezelf in trainen. Door dagelijks tijd door te brengen op een stoel of op de bank. Door bekend te worden met voelen, door aandacht te hebben voor je lijf. Aandacht betekent dat je ledematen waar kunt nemen, dat je in staat bent om je lijf te ontspannen, dat je mild bent voor je lichaam. Mild als in dat je je lijf als een levend wezen ziet en het ook als zodanig behandeld. Het is jouw tempel waar de ziel aanwezig is. 

Wil je triggers op een liefdevolle manier kunnen gaan behandelen, dan begin je met het trainen van jezelf. Elke situatie in je leven waar jij onderdeel van uitmaakt ga je observeren. Sta je in de rij voor de kassa dan voel je wat er in jou gebeurt. Neemt je hoofd het over? Komen er gedachten van ongeduld? Of voel je in jezelf vrede? 
Fiets je een berg op, voel dan wat er in jou gebeurt. Neemt je hoofd het over? Komen er gedachten van irritatie? Of ben je er comfortabel mee?
Krijg je een vlek op je trui, voel dan wat er in jou gebeurt. 
Struikel je op de stoep, voel dan wat er in jou gebeurt. 
Krijg je de tankdop niet losgeschroefd, voel dan wat er in jou gebeurt.  

Zie dus elke situatie als een uitnodiging om jezelf te trainen. Hoe meer je jezelf aanleert om te voelen, hoe beter. Hoe meer je gedachten positief of neutraal kunt houden bij een trigger, hoe beter.
Pas op een later moment kun je er voor kiezen om in dialoog met een ander te gaan trainen. In dialoog heb je in feite twee keuzes: 
voel je een trigger, dan kondig je aan dat het tijd is om verder te lopen. Attendeer op de tijd of op een afspraak die je hebt. Ga weg uit de situatie, want een trigger kan op dat moment voor verdeeldheid of nog erger voor een conflict zorgen. 
Voel je een trigger, dan kun je tegen de ander zeggen dat het zijn/haar waarheid is en dat je daar respect voor hebt. En ook dat je daarover niet in discussie wilt gaan. 

Discussies zijn ALTIJD een uitnodiging om verdeeldheid aan te brengen. 

Samengevat: 
-Ben zo vaak en zo veel mogelijk op de dag bewust. Bewust door de waarnemer te zijn, door in het hier en nu aanwezig te zijn en niet te denken. Zie alles vanuit de bril van neutraliteit. Laat je referentiekader, dat wil zeggen: jouw oordeel, los 
-Reageer nooit op een trigger. Reageren is een vorm van dualiteit en daarmee zaai je verdeeldheid. Het kost je dan energie en hierdoor blijf je gevangen in de wereld van het kwaad. 
-Geef het goede voorbeeld. Jij weet dat een trigger iets over jou zegt. Laat die ander dat ook merken en wanneer iemand anders getriggerd wordt door jou, kun je hem/haar vanuit compassie bekijken en benaderen. 
-Elke situatie is van nature neutraal in energie. Het is jouw perceptie, dus de bril die jij op hebt, die bepaalt hoe je de gebeurtenis ervaart. 
-In iedere verbinding en situatie ben je observeerder. Dat wat een ander zegt of doet is zijn / haar wereld. Dat zegt niets over jou. In de wereld van onvoorwaardelijke liefde heeft iedereen zijn / haar waarheid. Jij hoeft niemand te overtuigen van jouw waarheid, jij laat de waarheid van een ander bij die ander. Tenzij jij nog hechtingen hebt ten aanzien van die ander, tenzij jij nog in je ego zit, dan zal je geneigd zijn om je met iedere opmerking te identificeren. Wat dus niet de bedoeling is. 
-Je kunt triggers vermijden door elke situatie vanuit een ander en positief perspectief te benaderen. Dat is een keuze en daarmee maak je het leven voor jezelf een stuk eenvoudiger en plezieriger. Daarin controleer je dus je gedachten en zorg je ervoor dat alle gedachten positief zijn. Bijvoorbeeld: je staat in de file terwijl je haast hebt. Denk dan: ---Er zal vast een reden zijn waarom ik hier in de file sta. Misschien word ik beschermd voor een ongeluk verderop. 
- Vermijd elke vorm van discussie waarin iemand de strijd met je aan wil gaan. Je kunt zeggen dat ieder zijn eigen waarheid heeft en dat het geen zin heeft om hierover discussie te voeren. Stap er op tijd uit, sluit het gesprek af. Hoe langer je in deze energie zit, hoe lager je eigen energie wordt op dat moment. 
- In dialoog kan het zijn dat iemand een oordeel over jou heeft of een aanname doet. Zeg dan tegen de ander, dat de aanname of het oordeel van hem / haar maakt dat je voelt dat hierdoor de verbinding met jou verbroken wordt. Zorg goed voor jezelf, door aan een ander grenzeloos gedrag kenbaar te maken. Altijd vanuit liefde, omdat je er vanuit gaat dat de ander het niet door heeft. Gaat die ander hierop door, dan verbreek je de verbinding voor dat moment en loop je weg.  
- Wanneer iemand anders over jouw grens heen gaat, door te chanteren of te manipuleren is het belangrijk om direct de verbinding te verbreken. Blijf rustig en geef aan dat jij op een later moment weer contact zal opnemen. Dan hou jij de regie en kun je wanneer je in rust bent en je hart geopend hebt opnieuw contact zoeken. 
- Gevoel wil als energie benaderd worden. Abstract. Het komt en het gaat. Zonder label. Met andere woorden: je voelt een steek in je buik en die steek die blijft daar ook hangen. Dat is een abstracte benadering. Je plakt er een label op wanneer je zegt: ik voel me eenzaam of ik voel me onzeker. Blijf je 10 minuten bij dit gevoel, met al je aandacht en laat je alle gedachten uit staan, dan kun je de trigger gaan helen.  

Een trigger is dus een uitnodiging om te voelen enerzijds en in liefde te blijven anderzijds. Ben bewust wat je kiest in het moment. 

Ik wil graag hulp bij het loslaten van triggers

Je bent van harte welkom. Soms kunnen triggers zo diep zitten en zo beladen zijn, dat de boosheid of het verdriet je niet meer los laat. Je hebt jezelf dan niet meer in de hand. Het kan keer op keer zorgen voor een explosie of een depressie. Een spirituele healing helpt je om je hiervan te bevrijden. Wil je meer lezen over wat een spirituele healing inhoudt of wil je een sessie boeken, klik dan HIER