Wat zijn tweelingzielen?

Hierover bestaan verschillende uitwerkingen. Mijn ervaring en kennis over dit onderwerp is inmiddels zo helder als water: tweelingzielen zijn twee individuen die een ongelooflijke aantrekkingskracht op elkaar hebben. Deze aantrekkingskracht komt voort uit het gegeven dat ze voor de incarnatie gesplitst zijn uit één ziel, en daarmee een zelfde zielsoorsprong hebben. Het universum brengt tweelingzielen met elkaar in contact op het moment dat het tijd is dat beide zich versneld gaan ontwikkelen en ontwaken. Het doel hiervan is dat ze in union komen met zichzelf. Dat hieruit voort vloeit dat ze daarna in union komen met elkaar is voor het merendeel een logisch gevolg. De union zorgt voor een ongekende hoeveelheid positieve energie. Deze energie heeft de aarde nodig om een transformatie door te kunnen maken, zodat de mensheid op een andere frequentie gaat leven. De frequentie van onvoorwaardelijke liefde. 

De ontmoeting tussen tweelingzielen kan het beste worden omschreven als overweldigend, verwarrend en op verschillende momenten ook uitputtend. Het zien en voelen van je tweelingziel komt binnen tot in het diepste van je eigen ziel. Hierdoor ontstaat er een weten waar je niet aan voorbij kunt. Na de ontmoeting kun je je verward voelen. In feite worden de grootste angsten in jezelf aangewakkerd en naar de oppervlakte gebracht. Deze angsten mogen getransformeerd worden. 

Tweelingzielen en wat nog meer?  

In de praktijk kom je verschillende verschillende termen tegen die qua inhoud of vorm lijken op de term tweelingzielen. Hierdoor zou je in verwarring kunnen raken. Vooralsnog is mijn stelling dat tweelingzielen en tweelingvlammen hetzelfde betekenen. Tweelingstralen heeft een net iets andere inhoud, net als kosmische geliefden of nieuwetijdsgeliefden.  

De soulmate relatie

De term soulmate of zielsverwant houdt wat mij betreft iets anders in dan een tweelingziel. Het verschil is dat een soulmate (of zielsverwant) afkomstig is uit eenzelfde zielenfamilie. De twee personen hoeven niet op zielsniveau op elkaar te lijken, maar vullen elkaar aan en ze voelen zich vooral gemakkelijk bij elkaar. Het kunnen ook hele goede vrienden of vriendinnen zijn. Een relatie hoeft niet altijd te oplossing te zijn om in verbinding te staan met je soulmate. Daarnaast hoeft het ook niet zo te zijn dat je telepathische boodschappen door krijgt van je soulmate. Dit is bij tweelingzielen wel het geval. Je voelt elkaar op afstand, altijd. Je ervaart dezelfde lichamelijke emoties en pijnen die de ander door maakt. 

Het komt voor dat tweelingzielen tijdens de separatiefase een soulmate ontmoeten. Deze verbinding voelt comfortabel, veilig en harmonieus. Het pad wat soulmates met elkaar in relatie bewandelen is het pad van vreugde en harmonie. Geregeld hoor ik van tweelingzielen dat ze besloten hebben om een relatie met een soulmate aan te gaan. Het gevoel wat in hen overheerst is dat de pijn en het verdriet zo intens is dat ze verlangen naar rust. Ze zien en ervaren dat hun tweelingziel niet beweegt en vastzit op een plek van waaruit een leven samen onmogelijk is. Ze hebben weinig tot geen vertrouwen in union en zo kan het ook zijn dat ze nog een kinderwens hebben. De klok tikt door en een soulmate is hierin een hele fijne "redding". Hier kiezen ze voor, ondanks dat ze nog steeds elke dag aan hun tweelingziel moeten denken, ondanks dat de diepte van deze soulmate verbinding niet te vergelijken is met die van hun tweelingziel. Een relatie met je soulmate kan resulteren in een fijn en evenwichtig leven. Wanneer je hiervoor kiest dan ontloop je de kans om de spirituele kwaliteiten die je bij je draagt te laten ontwaken. Deze spirituele ontwaking brengt je naar een leven waar geluk en overvloed een standaard gegeven zijn. Dat is de magie die tweelingzielen samen in zich dragen. Soulmates blijven veelal samen in de wereld van dualiteit, daar waar het ego aanwezig is. Beide accepteren het ego van elkaar en kunnen hier goed mee om gaan.     

De karmische relatie

Wanneer je de verbinding met je tweelingziel probeert uit te leggen aan je omgeving zal je vaak te horen krijgen dat dit een karmische relatie is. Het tegendeel is het geval. De meeste tweelingzielen zitten ten tijde van de ontmoeting met hun tweelingziel nog in een karmische relatie. Velen zien dit niet, omdat deze relatie veilig voelt. Veilig betekent dat ze patronen hebben ingebouwd waarmee ze hun aardse bestaan zonder al te veel zorgen voort kunnen zetten. Ook zijn er vaak kinderen in betrokken, waardoor de verantwoordelijkheden en de grote liefde voor hun kinderen doorslaggevend is in het voortzetten van deze relatie. De partners in een karmische relatie hebben geleerd om hun taak uit te voeren en ze zijn het gewend om met elkaar vooral verstandelijk te praten door argumenten uit te wisselen en vanuit daar een rationele beslissing te nemen ten aanzien van vanalles in het leven. Ze kunnen heel goed met elkaar samenwerken en dat is tegelijk ook waar de relatie op gebaseerd is. Er is geen sprake van een romantische liefde, maar van collegialiteit. 
De meeste tweelingzielen zijn in een karmische relatie de verbinding met zichzelf kwijtgeraakt. Ze leven vanuit een automatisme. Ze worden niet gezien voor wie ze werkelijk zijn en worden niet erkend voor wat betreft de potenties die ze in zich dragen. Het hoofd is alles gaan beredeneren en "goedpraten". Een karmische relatie beeindigen kan pas wanneer één van de partners in staat is om de verbinding met zichzelf te herstellen. En deze taak is weggelegd voor de tweelingziel. Wanneer het hart gaat openen kunnen ze niet anders dan trouw zijn aan datgene wat ze voelen. Dat is het moment waarop de tweelingziel gaat ontwaken en beseft dat liefde gaat over iets anders dan waar ze tot op heden altijd in geloofd hebben. 

De karmische relatie heeft er voor gezorgd dat er geen groei kon plaatsvinden. Daar waar veel mensen bij groei denken aan status en geld gaat het groeiproces van de mensn met name over bewustwording. De ontmoeting met de tweelingziel zet hun leven volledig op zn kop, omdat ze zich bewust worden van de illusie waar ze altijd in geleefd hebben. 
Het belangrijkste verschil tussen een karmische relatie en een tweelingzielen relatie is dat je in een tweelingzielen relatie samen niets uit te werken hebt, maar juist alleen met jezelf. Terwijl dit in een karmische relatie juist wel de bedoeling is. Je hebt daarin samen iets uit te werken, een karma uit een vorig leven. En zodra dat gebeurd is neem je afscheid, dan heeft de verbinding geen enkele toegevoegde waarde meer.

In een tweelingzielverbinding zijn beide partners in staat om te groeien. Ze hebben elkaar hier niet voor nodig. Dit doen ze los van elkaar. In een karmische relatie is slechts één van de partners in staat om te groeien. Dit is de tweelingziel. De andere partner blijft "hangen" en is niet van plan om uit de comfortzone te stappen. De tweelingziel groeit naar de 5e dimensie van onvoorwaardelijke liefde. De karmische partner blijft hangen in de derde dimensie, de dimensie van dualiteit en het ego. Hierdoor is de een in staat om zich in de ander in te leven, maar andersom is dit niet mogelijk. Ze begrijpen niet waar de ander staat en kunnen niet anders dan op de ander gevoelens van schuld en verwijt af roepen.

De toxische - karmische relatie

Een karmische relatie is toxisch wanneer de balans van geven en nemen tussen partners verstoord is, wanneer er sprake is van ongezonde patronen die haaks staan op liefde. Gelijkwaardigheid en respect ontbreken. De liefde wordt onder meer ervaren door iets anders dan een wezenlijke verbinding. Vaak uit het zich in het geven van een bevestiging, goedkeuring of door het geven van extra aandacht. Ook een tastbaar cadeau of sex wordt ingezet als ruilmiddel om iemand te belonen of stil te krijgen. Er is sprake van "emotionele armoede". 
De energie in huis en tussen twee partners wordt positief dan wel harmonieus gehouden door middel van aangepast gedrag. Dit manoevreren houdt in dat één van de twee op zijn / haar tenen loopt, terwijl diegene niet beter weet. Dit is de tweelingziel. Het is altijd zo geweest, het is op deze manier zo gegroeid. Vaak is het zo dat de toxische partner (dus niet de tweelingziel) diepgewortelde verstoringen in zich draagt. Verstoringen ontstaan als gevolg van toxische ouders en/of familieleden die dezelfde energie in zich dragen. Het is een donkere energie die om de ziel heen circuleert. Deze donkere energie zit vast en in de meeste gevallen is deze energie niet, maar zeker niet zonder hulp van buiten, te transformeren. Deze mensen dragen deze energie al hun hele leven bij zich. Ze weten niet beter. Het is een persoonlijheidsstoornis die niet door externen is vastgesteld. Denk bijvoorbeeld aan bordeline of narcisme. Vaak beschuldigen ze hun partner van een stoornis. Alle negativiteit wordt op de ander geprojecteerd en de (tweelingziel)partner is dit gaan geloven. 

Toxische mensen maken bij het zoeken naar een nieuwe levenspartner instinctief een keuze die niets met liefde te maken heeft. Ze kijken naar andere voorwaarden, terwijl hun misleidende en verleidende gedragingen ondertussen de ander doen geloven dat zij de liefde voor hen zijn. Dit alles gebeurt onbewust. Toxische partners kiezen er vaak voor, op onbewust niveau, om met een tweelingziel een relatie aan te gaan. Dat komt, omdat tweelingzielen veel licht in zich dragen, ze loyaal zijn, zich wegcijferen en een enorm inlevingsvermogen hebben. Een toxische partner zal altijd ten koste van de ander zich beter willen voelen. Ofwel door middel van sarcastische grapjes, ofwel door iemand onzeker te maken, ofwel door iemand bewust te negeren. Het maakt ze niet uit hoe de ander zich voelt, zo lang ze er zelf maar geen last van hebben. Medeleven en inlevingsvermogen zijn aangeleerd en daarmee altijd "gespeeld". 

Op het moment waneer de toxische partner zich veilig voelt in de relatie dan gaat hij/zij gaandeweg steeds meer toxische energie inzetten. Dit vertaalt zich in gedragspatronen die de ander (de tweelingziel) als "normaal" beschouwd. Hij/ zij weet niet beter. Het leven met een toxische partner resulteert meestal in een leven waarin regelmatig obstakels en chaos ervaren worden. De toxische partner vertoont meestal neurotisch gedrag en kan kan lang blijven hangen in iets. Ze hebben obsessieve neigingen en zijn op een bepaalde manier overheersend. Het obsessieve gedrag zie je vaak terug bij een van de ouders van de toxische partner. Ze dragen een voortdurende vorm van onrust in zich. Ze zijn eigenlijk altijd op zoek naar meer of beter. Ze zijn altijd bang, bang voor het maken van verkeerde keuzes, bang voor vanalles. Om zichzelf te beschermen tegen het kwaad kunnen ze rigide patronen ontwikkelen waar ze zich aan vast houden en waar de andere gezinsleden dan ook in mee moeten gaan. Ze kunnen dan ook impulsief overkomen, maar het tegenovergestelde en dus besluiteloos zijn komt ook voor. 
In het werk zoeken ze iets wat hen status of macht geeft. Ze willen graag over anderen kunnen beslissen ofwel "baasje" spelen. 
Toxische partners bewegen zich veelal in de eerste of tweede dimensie terwijl de tweelingziel van nature in de vijfde dimensie beweegt. De tweede dimensie is een lage vorm van energie, waarin geld, oordelen en verwachtingen een grote rol spelen. Je komt er ook haat tegen en egocentrisme. De toxische partner kost energie, omdat deze altijd bezig is ten koste van anderen te overleven. Dit gebeurt onbewust en via manipulatie en chantage. Leven met een toxische partner kan beschadigend werken voor je eigenwaarde.  

Veel tweelingzielen komen in hun leven een keer terecht in een toxische relatie. Een meestal is dit voordat ze hun tweelingziel ontmoeten. Soms kun je vanaf een afstand zien dat er sprake is van een toxische relatie. Dan zie en hoor je met eigen ogen en oren dat een partner respectloos om gaat met de ander. Respectloos door te dirigeren, door ten koste van de ander grapjes te maken, door iemand opvallend te negeren of verbaal aan te vallen. Maar helaas is het in de meeste gevallen voor buitenstaanders moeilijk vast te stellen. Toxische partners weten namelijk hoe ze zich moeten gedragen waar anderen bij zijn, ze weten hoe ze hun partner moeten bespelen zonder dat diegene er vandoor gaat. Het is het opzoeken van grenzen en het langzaam aan verschuiven van deze grenzen, zonder dat de ander dit in de gaten heeft. Een toxische partner heeft maar 1 doel en dat is zijn/haar partner volledig afhankelijk maken. Afhankelijk maken in emotioneel en financieel opzicht. Toxische partners zijn verbaal intelligent en beschikken over een zeer sterke intuitie. Hiermee kunnen ze de ander onder controle houden, bedreigen en onzeker houden. 
Veel tweelingzielen hebben voor de ontmoeting met hun toxische partner al een bewogen leven achter de rug. Ze zijn al enigszins gewend om niet gezien en niet erkend te worden. Ze zoeken naar een partner bij wie ze zich veilig voelen of waar ze op dat moment in hun leven wat voor kunnen betekenen. Tweelingzielen willen altijd het goede in iemand zien en onthouden en daarom vooral de goede momenten die er zijn of waren. Dat houdt ze op de been en daar teren ze op. Wat ze niet weten is dat een toxische partner voortdurend intuned op hun energie. Ze worden als het ware leeggezogen zonder dat ze het door hebben. Vermoeidheid of fysieke problemen zie je na verloop van tijd altijd ontstaan bij de (tweelingziel) partner. Die het als vanzelf gooit op te hard werken of andere externe omstandheden.
Een toxische partner is niet in staat om te groeien. De ontwrichting in deze persoon is dermate groot en de donkere energie is zo sterk dat de verbinding met hun ziel is verdwenen. Ze leven volledig vanuit hun hoofd en pushen de (tweelingziel)partner om hetzelfde te doen. Door hun verbale kracht en manipulatieve talenten maakt de toxische partner zijn/haar (tweelingziel) partner vanzelf afhankelijk. Dat gebeurt heel geleidelijk en als gevolg van verschillende gebeurtenissen, wat veelal obstakels zijn voortkomend uit de energie die ze uitzenden. Ze trekken donkere energie aan, omdat dit vanuit de universele wet van de aantrekkingskracht zo bepaald is. De donkere energie in hen maakt dat ze gaandeweg steeds meer macht, manipulatie en controle zullen toepassen. Intimiteit wordt teruggebracht naar lust. 

De (tweelingziel) partner raakt volledig verstrikt in de relatie doordat er verschillende aspecten zijn waar zij zich verantwoordelijk voor voelen. Daar komt bij dat ze vaak de schuld krijgen en de schuld op zich nemen. Ze zien zichzelf als de oorzaak van het ongeluk of het leed. Ze blijven in de relatie, omdat ze er aan gewend zijn en, omdat schuldgevoel overheerst. Zij zijn de schuld van alles en dus is het aan hun om dit te herstellen. In die werkelijkheid leven ze. Ze leven als het ware in een sprookje, omdat ze teren op die fijne momenten waarin de balans toch echt even aanwezig leek. Ze zijn er in gegroeid en hebben geleerd om vanuit hun hoofd te leven. De wonden ontstaan uit hun jeugd of uit een traumatische gebeurtenis in hun leven hebben er voor gezorgd dat ze minderwaardig over zichzelf zijn gaan denken of ze zijn gaan twijfelen aan zichzelf. De toxische partner heeft dit gevoel bevestigd en versterkt. De perfecte relatie blijkt niet te bestaan en dus is dit goed genoegd. 

In een toxische relatie hebben ouders en familie leden een zeer invloedrijke rol. Zij bevestigen wat "normaal" is en bewaken dit ook. Omdat het karma van de toxische partner diepgeworteld is ingebed in de hele familielijn, dragen de meeste broers / zussen deze zelfde energie in zich. En zo worden alle factoren die je aan het twijfelen zouden kunnen brengen rondom de tweelingziel dichtgemetseld waardoor hij / zij niet anders kan dan de situatie voor waar en normaal aan te nemen. De toxische partner weet met zijn/haar innemende eigenschappen de familie van de (tweelingziel) partner "in te pakken" en dus ook daar ervaart de (tweelingziel) partner dat zijn/haar relatie normaal en goed is. In het dagelijks leven haalt de (tweelingziel) partner energie uit het werk of door alleen te zijn. Muziek helpt om te verwerken en de natuur helpt om op te laden. Het zien opgroeien van de kinderen geeft hen ook energie. Ze zijn in het leven volledig naar buiten gericht, hebben geleerd zichzelf weg te cijferen en passen zichzelf voortdurent aan, zodat er harmonie is en blijft. Diep van binnen zijn ze niet gelukkig. Dit gevoel vermijden ze door middel van afleidingen, obsessies of verslavingen.

Wanneer een tweelingziel in een toxische relatie gaat in zien dat er geen liefde is bij de ander en dat liefde noodzakelijk is voor je groei en je beleving van geluk en plezier, dan breekt er een periode van verwarring en strijd aan. Het ego zal voortdurend proberen om de (tweelingziel) partner terug te drukken in zijn/ haar "hok". Er komen veel angsten naar boven die vooral beginnen met "wat als...". Onze gedachten kunnen ontelbare scenarios bedenken en ons ego zal helpen om de meeste scenarios in negatieve zin uit te werken. Deze scenarios lijken zo realistisch dat het bijna onmogelijk lijkt om de andere kant van de medaille te kunnen gaan ervaren. 
Op andere momenten zullen er ook heldere inzichten komen die duidelijk maken dat zijn/haar huidige relatie geen geluk brengt. Dat zijn/haar partner niet het beste in hem/haar naar boven brengt. Wat hij/zij mist is interesse, respect, fysieke aandacht en emotionele binding. Hij/zij ziet in dat er geen intimiteit is op zielsniveau. Hij/zij gaat inzien dat hij/zij zich niet compleet voelt bij de ander, niet mooi voelt en al helemaal niet gewenst. Het is ook geen toeval dat de tweelingziel ten tijden van de toxische verbinding zijn/haar tweelingziel ontmoet. Hierdoor gaat hij/haar ervaren wat echte liefde is en dat echte liefde bestaat. Dat het puzzelstukje waar hij/zij altijd naar heeft verlangt daar is. Daarom voelt deze liefde ook zo overweldigend. Het is zoveel in één keer. 

De toxische partner zal het ontwaken als een dreiging gaan zien en reageren als een kat in het nauw. Hij/zij is doodsbang om alleen achter te blijven. In wezen hebben ze een groot afhankelijkheids probleem. Om de (tweelingziel)partner niet kwijt te raken zullen ze hem/haar in eerste instantie overdreven gaan controleren. Daar komt bij dat ze in staat zijn om gezondheid als troef in te zetten. Toxische partners stappen gemakkelijk in een slachtoffer rol om zo ook de sympathie van de omgeving voor zich te kunnen gaan winnen. Door zich als slachtoffer op te stellen proberen ze daarnaast bij de (tweelingziel) partner een schuldgevoel te creeeren. Ook zullen ze proberen om de (tweelingziel)partner te chanteren door bijvoorbeeld te dreigen dat de kinderen hem/haar niet meer willen zien. Of benadrukken dat de kinderen hierdoor zullen gaan ontsporen. Ze kunnen ook dreigen met geld. Alles wordt ingezet om ervoor te zorgen dat een (tweelingziel) partner gaat twijfelen. Om hem/haar terug in die afhankelijke positie te krijgen. Dat geldt dus ook voor romantische aanzoeken of intieme toespelingen. Alle gedrag is gemanipuleerd en is geen echte liefde. De kooi die ze gecreeerd hebben moet gesloten blijven.
Wanneer de toxische partner merkt dat hij/zij geen invloed meer heeft op de keuze van de (tweelingziel) partner zal er een periode aanbreken van minachting, cynisme en verwijten. Slachtoffergedrag maakt hier ook nog steeds onderdeel van uit. Familie en ook vrienden worden er in betrokken en tegen hem/haar opgezet. Het liefste zien ze hun partner kapot gaan, omdat ze zichzelf niet willen voelen. Het is een heftige periode, waarbij de tweelingziel steeds meer inzichten krijgt over de ware aard van zijn/haar toxische partner en welke rol de omgeving hierin speelt. Uiteindelijk lukt het hem om hieruit te breken, om zich te bevrijden. 

Het helpt in de periode van ontwaken om mensen om je heen te verzamelen die op geen enkele manier verbonden zijn met de toxische partner. Je bouwt aan een nieuw leven met nieuwe contacten. Het universum zal je helpen om deze nieuwe contacten op je pad te brengen. Deze nieuwe contacten horen alleen jouw verhaal aan. Ze zijn op geen enkele manier beinvloed door de toxische partner. Deze mensen kunnen je helpen met financien, huisvesting of om de kracht in jezelf terug te vinden. Je zal merken dat je eerst een drempel over moet om hulp te vragen en te ontvangen. Daarin laat je ook opnieuw weer een stuk ego los, wat nodig is voor je groei. Het losbreken uit een toxische relatie kost tijd en veel energie. De toxische verbinding moet helemaal verbroken zijn. Dat wil zeggen dat je op geen enkele manier meer afhankelijk bent van de ander. Niet op emotioneel niveau, niet op fysiek en ook niet op financieel niveau. Je voelt en weet dat de toxiciteit is uitgewerkt. De ander heeft geen grip meer op je en zal ook geen grip meer op je krijgen. Dat is het moment waarop je bevrijd bent, geheeld bent en klaar bent voor de volgende stap. Wil je hier graag hulp bij, dan ben je van harte welkom. Tijdens een sessie haal ik negatieve energie bij je weg die de toxische partner en/of familie leden / vrienden bij je hebben achtergelaten. Deze negatieve energie maakt het voor jou moeilijk om in je eigen kracht te komen. Een sessie in de praktijk werkt hierin het beste. Na de sessie ervaar je meer licht, kracht en rust. Verder word je bewustzijn geactiveerd, zodat je vanuit een gezond perspectief keuzes kunt gaan maken. Liefde voor jezelf staat hierin centraal. Klik HIER om de sessie te boeken. 

Tweelingzielen komen pas in union wanneer de toxische dan wel karmische relatie volledig is uitgewerkt, zodat er op mentaal, emotioneel, fysiek en spiritueel niveau geen enkele verbinding meer aanwezig is. Met name op emotioneel niveau hebben ze veel werk te doen. Emotioneel loskomen van de partner, van kinderen, familie, vrienden. In het losbreken uit al deze verbindingen is het de tweelingziel die een wedergeboorte ervaart. Het is hem / haar tot op het diepste niveau gelukt om zich te bevrijden. Hij/zij staat er meestal alleen voor, omdat vrijwel alle vrienden en familieleden beïnvloed zijn door de toxische partner. Door zijn/haar goedheid en de bereidwilligheid om het goed en gedegen af te sluiten ondergaan ze een zwaar proces. Het is vrijwel onmogelijk om het met een toxische partner goed en vredig af te sluiten. Daar is heel veel geduld en tactiek voor nodig. Het vraagt om een groot uithoudingsvermogen. De kracht om dit vol te houden en door te zetten halen ze uit de liefde die ze voelen voor hun tweelingziel. Dit proces wordt gekenmerkt door de dark night of the soul die meerdere keren van zich laat horen. Tweelingzielen mogen de kracht in zichzelf terugvinden. Ze worden de keizer dan wel priesteres. Uiteindelijk breken ze uit de relatie en kiezen ze voor de liefde. Daarna komt er een periode van echte liefde, geluk en overvloed. Ze zijn volledig vrij, de karmische contracten zijn verbroken en opgelost. Het is de dikke beloning die op hen ligt te wachten. 

De runner en de chaser

In het proces van tweelingzielen heb je altijd te maken met een runner en chaser mechanisme. De kennis over karmische relaties in bovenstaand stuk kan je helpen om de dynamiek tussen jullie te kunnen begrijpen. 

De runner staat voor de renner. De chaser staat voor de jager. Ik heb gekozen voor de Engsele termen, omdat deze voor mij krachtiger binnenkomen. 

In 99% van de tweelingzielen verbindingen heb je te maken met een runner en een chaser. Dit komt, omdat de verbinding gebaseerd is op energie en daar waar de een overweldigend is trekt de ander zich terug in zijn/haar schulp. In de meeste gevallen is de vrouwelijke energiedrager de chaser en de mannelijke energiedrager de runner.
Wat vrouwelijke- en mannelijke energie inhoudt lees je verderop in deze tekst. 

Het is belangrijk om in te zien dat beide tweelingzielen een wond in zich dragen wanneer ze kiezen voor de runner dan wel de chaser. Deze wond mogen ze in de separatiefase (lees hierover verderop in de tekst) gaan helen. Het bijzondere wat er dan gebeurt is dat gaandeweg de rollen worden omgedraaid. De runner wordt de chaser en andersom. Hierdoor leren beide tweelingzielen in de separatiefase om zich in de ander te verplaatsen. Ze zien in waarom de ander zich zo gedroeg en kunnen hier vervolgens compassie voor opbrengen. Voordat ze dit inzicht krijgen kan het zijn dat ze boosheid en teleurstelling ervaren. Dat ze niet begrijpen waarom de ander zo gemeen of zo overweldigend was. Dit wordt dus in de separatiefase geheeld en getransformeerd. Het is een belangrijk moment in het leerproces voor hen beiden om tot onvoorwaardelijke liefde te kunnen komen. 

De runner is degene met bindingsangst. Wanneer een tweelingziel nog in een relatie zit ten tijde van de ontmoeting met zijn/haar tweelingziel, dan heeft hij/zij bindingsangst ten aanzien van zijn/haar tweelingziel. Dit komt, omdat hij zijn huidige relatie niet durft los te laten. Hij is daar als het ware emotioneel geblokkeerd, zit muurvast als het aankomt op veiligheid, eigenwaarde en verantwoordelijkheden. Deze relatie heeft hem/haar kwetsbaar gemaakt, uit zijn/haar kracht gehaald. Hierdoor durft hij/zij het gewoonweg niet om stappen te zetten. Met als gevolg dat de druk in hem/haar, de druk dat hij/zij een keuze zal moeten maken, te groot wordt. Door zelf weg te rennen voorkomt hij/zij in ieder geval dat zijn/haar tweelingziel uiteindelijk bij hem/haar weg rent.  
Het komt ook voor dat de runner in zijn/haar jeugd heeft ervaren hoe het als kind voelt als je ouders gaan scheiden. De scheiding heeft zoveel impact gehad, dat de runner het gewoonweg niet aan kan om dit zijn/haar eigen kinderen aan te doen. Wat ze vergeten is dat kinderen zien en weten hoe de liefde tussen ouders is. Het voorbeeld wat de runner geeft in de liefde is het voorbeeld wat ze zullen overnemen. De runner mag in dit verband dus leren om alles vanuit een ander perspectief te bekijken. Namelijk niet vanuit schuld en schaamte, maar vanuit kracht. Hoe mooi is het wanneer je kinderen opgroeien met een vader of moeder waar ze echte liefde zien en voelen? Dan geef je ze precies dat mee wat ze nodig hebben voor de rest van hun eigen leven.
Wanneer de runner vrijgezel is ten tijde van de ontmoeting draagt hij/zij een wond in zich. Een wond die relateert aan de pijn ontstaan als gevolg van een gebeurtenis of trauma uit zijn/haar vroegere leven. En die wond heeft een aantal overtuigingen gecreeerd in het hoofd. Bijvoorbeeld dat het aan gaan van een liefdes relatie uiteindelijk zal leiden tot pijn en verdriet. Een relatiebreuk ervaren in het verleden kan hiertoe de aanleiding zijn. De pijn en angst voor eenzaamheid en afwijzing zit diep. Je hoort regelmatig dat de runner die vrijgezel is kiest voor meerdere losvaste contacten waar seksuele intimiteit centraal staat. Het uitwisselen van seksuele energie dekt de lading van eenzaamheid. Ze denken dat ze geboren zijn voor een vrije relatie, terwijl ze in feite een diepe wond mogen gaan helen die gaat over eenzaamheid en afwijzing.  

Terwijl de runner weg rent vraagt hij/zij zich af waarvoor hij/zij aan het weg rennen is. Het is een soort onbewuste actie en tegelijkertijd spreekt hun hogere zelf intern de woorden dat dit niet klopt. Ze vragen zich ook af waarom ze juist wel confronterend en resoluut kunnen zijn naar hun tweelingziel, maar niet naar hun huidige partner. De runner voelt zich tijdens de separatiefase uit het veld geslagen. Het gemis is heel groot en tegelijkertijd voelen ze dat ze eerst iets mogen afronden voordat ze aan het volgende beginnen. De runner voelt zich voor iedereen verantwoordelijk en juist daarom ervaren ze een groot conflict in zichzelf. Ze willen niemand teleurstellen, ze willen het zo graag goed doen. Ze mogen leren om in dit proces eerlijk te zijn naar zichzelf en dat betekent dat openheid over alles en iedereen, openheid ten aanzien van zijn/haar gevoel, de weg is naar zelfbevrijding. Ze leren dat echte liefde slechts 1x in je leven voorbij komt. Ze leren dat geluk niet hetzelfde is als tevredenheid. Ze leren dat een relatie gaat over groei en het beste in elkaar naar boven halen. En vanuit dit gegeven leren ze dat je eerlijk mag zijn naar jezelf. Je ziel vertelt je wat echte liefde is en bij wie je dit vindt en daar mag je naar handelen. In de separatiefase leert de runner om het ego los te laten en daarmee alle beschermingsmechanismen. Hij/zij leert dat kracht ontstaat wanneer je trouw bent aan je gevoel. 

De chaser is degene die jaagt. Het is degene die ten tijde van de ontmoeting het meest ontwaakt is en dus meteen al voelt dat dit meer dan bijzonder is. Dit bijzondere gevoel roept een gevoel op wat zo intens is dat ze er dag en nacht mee bezig zijn. Ze vergeten zichzelf in het proces en focussen zich volledig op hun tweelingziel. Wat op zielsniveau gebeurt is dat de chaser weg rent van zijn/haar eigen ziel en dan kan de tweelingziel niet anders dan ook weg rennen, omdat de verbinding gebaseerd is op energie. 
De chaser heeft geleerd in zijn/haar leven om te overleven. Wilskracht en volharding horen in zijn/haar woordenboek thuis. Hierdoor hebben ze in hun leven regelmatig ervaren dat ze oververmoeid waren en kan het zijn dat ze met burn out klachten thuis kwamen te zitten. De chaser draagt een wond met zich mee wat er op neer komt dat ze in hun vroege leven te weinig veiligheid hebben ervaren. Dit kan te maken hebben met een onvelige gezinssituatie of met een trauma later in zijn/haar leven. Wanneer één van de ouders het kind het gevoel geeft dat hij/zij er niet toe doet of wanneer de liefde tussen ouder en kind gebaseerd is op straffen en belonen, dan wordt de overlevingsmodus geactiveerd. Het kind zal dan stoppen met voelen en activeert alle intuitieve vermogens waarmee hij/zij in staat is om als een kameleon zichzelf aan te passen aan de situatie. Ze zijn volledig gericht op de buitenwereld. Dit wordt opnieuw geactiveerd wanneer ze in verbinding staan met hun tweelingziel. Dit voelt zo mooi, dat ze dit niet meer kwijt willen raken. Ze hebben geleerd om hun wereld onder controle te houden, om altijd eerst te observeren en in de basis een ander niet te vertrouwen. Het gedrag kan daarmee verstikkend overkomen voor de andere tweelingziel en al helemaal wanneer deze bindingsangst ervaart. 

En zo ontstaat de runner en chaser dynamiek. De energie is niet in harmonie. Iedere wond legt een deken over het hart heen en zorgt ervoor dat tweelingzielen juist in de energie elkaar afstoten. Tot het moment dat er afstand komt. Dan kunnen ze beide aan de slag met dat wat nog geheeld mag worden. Tweelingzielen functioneren als spiegel. Ze zijn in de basis precies hetzelfde. Het oordeel van de een over de ander, is precies datgene waar ze zelf aan mogen gaan werken. Ieder oordeel is projectie. Dat ben jij. En dat eerlijk toegeven aan jezelf is een belangrijke stap in het helingsproces. Totdat je alleen nog maar liefde voelt voor de ander. Wat diegene of zegt of doet. Dan heb je de status bereikt waarin we spreken van onvoorwaardelijke liefde en dus union. 

Wat is het doel van de ontmoeting tussen tweelingzielen?

Het universum heeft maar één doel met de ontmoeting, dat is dat je aan de slag gaat met jezelf. Alles loslaten wat jou uit je kracht haalt, alles waarmee jij jezelf gevangen houdt. Het is het pad van compleet vrij worden en onvoorwaardelijk van jezelf houden en van al het levende om je heen. Dit betekent dat liefde alles getransformeerd heeft waardoor je denkt in liefde, handelt in liefde en praat in liefde. Je bekijkt het leven vanuit liefde. Alles wat lager is dan liefde, alles waar een oordeel, aanname of angst op zit mag in het proces getransformeerd worden. Zo lang dit nog niet is gebeurd, heb je werk te doen. De weg naar union houdt in dat je leven 180 graden zal keren. Hiervoor heb je wilskracht en discipline nodig. Het universum helpt je met boodschappen, signalen en met energie. Want 2022 is het jaar van de tweelingzielen en iedereen die dit jaar zijn / haar tweelingziel ontmoet of al ontmoet heeft, zal versneld door zijn/haar proces heen geholpen worden. 

Alle onzekerheden, negatieve denkpatronen en overtuigingen die jij in je draagt zijn door buitenaf gecreeerd. Door een gebeurtenis of door een persoon / meerdere personen. Misschien is het goed om deze zin nog een keer te herhalen voor jezelf. Je onzekerheden en overtuigingen die je bij je draagt, dat ben jij niet. Je bent dus ook weer in staat om dit los te laten.  
De gedragspatronen die je daaruit hebt ontwikkeld zijn zijn de "oude jassen" die voor comfort en veiligheid zorgen. Het is de voorspelbaarheid van ons leven waarbinnen we ons graag bewegen. Wat velen niet weten is dat deze voorspelbaarheid je weg houdt van wie jij werkelijk bent. Je ziel gaat steeds meer protesteren en hierdoor ervaren mensen gaandeweg onrustige gevoelens. We zijn immers niet gewend om naar onze ziel te luisteren. Het hoofd bepaalt de weg. Totdat er een moment komt dat mensen zich gaan afvragen, is dit het nou? Is dit de reden van mijn bestaan hier op aarde? Vaak is de ontmoeting met je tweelingziel het startpunt voor dit proces. Omdat de timing niet handig is of de omstandigheden uiterst ongemakkelijk zijn, vragen velen zich af: Waarom overkomt mij dit? Wat wil mij dit vertellen? 

De "oude jassen" in ons leven hebben ons geholpen om te overleven. We hebben ze aangetrokken, zodat we geaccepteerd werden door de buitenwereld of om de pijn die in onszelf niet te hoeven voelen. Doordat je al deze jassen hebt aangetrokken, heb je je als het ware aangepast aan de buitenwereld. Daarmee ben je gaan overleven in plaats van gaan leven. En door te overleven hoef je minder te voelen en zijn het de bevestigingen en waarderingen van buitenaf die jou het gevoel van bestaansrecht geven. Ondertussen is het een vorm van lijden geworden, je rent jezelf compleet voorbij. De programmeringen en systemen die in ons leven zijn opgelegd hebben er voor gezorgd dat je hoofd actief werd. Zonder je hoofd kon je niet overleven, maar nu is het tijd voor gevoel. Je ziel heeft een missie en wil dat jij deze missie gaat omarmen. Deze missie kun je alleen gaan leven wanneer je aan de slag gaat met jezelf. Jezelf? Ja met het ZELF in jou, je hogere zelf, je ziel. Dat is iets anders dan je "ikje", je hoofd. Je ziel gaat over gevoel, over je roeping, over jouw unieke talenten en het pad wat hierbij hoort. Meer hierover, lees HIER.  

In plaats van te vluchten voor het leven wat bij jouw wezen past, bij jouw zielsmissie, kies je voor vrijheid, eenheid en liefde. Dit verlangen zit in ieder mens. Het is onze natuurlijke staat van zijn: vrijheid, eenheid en liefde. 

 

Een tweelingzielenreis gaat over onafhankelijk worden van alles en iedereen door je verantwoordelijkheid te nemen voor alles in het leven. Het gaat over onvoorwaardelijk liefhebben.

 

Een tweelingzielenrelatie leert jou dat je in dit leven eerst moet sterven, zodat je nooit meer hoeft te sterven. De angst om te sterven mag namelijk in het leven overwonnen worden, door je eigen Goddelijke kern te ontdekken. Met Goddelijke kern wordt jouw ziel bedoeld. Het woord God wordt hierin gebruikt, omdat God staat voor de bron, voor oneindigheid en voor de hoogste vorm van liefde. Dit staat volkomen los van een religie. 
Het gaat er om dat je gaat doorzien dat angsten niet bestaan. Angsten zijn een illusie, gecreeerd door het hoofd. Pas wanneer je je eigen Godsvonk, jouw kracht, hebt ontdekt en omarmt zullen alle angsten verdwijnen. Angsten zijn een trigger, een boodschap, die jou vertellen dat je werk te doen hebt. Innerlijk werk. De afleidingen in het leven zorgen ervoor dat angsten in stand blijven. Of het nu televisie of school is, alles is er op gericht om je hoofd actief te houden. Dit zijn programmeringen, net als de waarden en normen die je van je ouders hebt meegekregen. Dit alles is niet jouw waarheid, maar opgelegd en door jou aangenomen. Een opmerking die hier vaak gegeven wordt is "het hoofd moet ook aan staan, anders kun je je werk niet doen. De maatschappij is nu eenmaal zo ingericht." Deze opmerking gaat alleen op als je er in gelooft. Ik geloof dat we onze realiteit zelf kunnen creeren. Die magie hebben we in ons. Denk aan de kracht van manifesteren, het maken van quantum leap sprongen en het shiften naar verschillende tijdlijnen. Wanneer je jezelf verdiept in dit soort onderwerpen gaat er een andere wereld voor je open. 

Wat houdt een tweelingzielenreis in? 

Een tweelingzielenreis is de weg naar innerlijke bezieling, innerlijke verrijking, innerlijke voldoening en innerlijke kracht. Het is een spirituele weg met als eindpunt overvloed en geluk. Het spirituele pad is een eenzaam pad, met vele hobbels. Door tijd alleen door te brengen leer je je ZELF kennen. Dit is de belangrijkste bron voor jouw groei. Rust en soberheid is hiervoor nodig. Het spirituele pad verbindt je met het universum en met moeder aarde. Het is de reis naar binnen. Het is de reis naar meesterschap over jezelf. 

Tijdens een tweelingzielenreis is één van de twee meer ontwaakt dan de ander (wil je weten wat ontwaken inhoudt, klik dan HIER). Dit noemen we de leidende energie. Meestal is dit de vrouw (of degene die de meeste vrouwelijke energie bezit). Degene die leidend is in de energie zal eerst het werk moeten doen voor de union. Dit klinkt misschien gek, maar we hebben hier te maken met een verbinding gebaseerd op energie. Het is geen aardse verbinding, dus alle verwachtingen en overtuigingen daaromtrent moeten worden losgelaten. Let wel: dat de een meer ontwaakt is zegt niets over de potentie van de ander. Veelal is het de mannelijke energie, mits hij in union is met zichzelf, die het meest krachtig is. Zijn energie is Goddelijk en kan creeren. Om in zijn ware kracht te komen heeft hij de vrouwelijke tweelingziel nodig, zodat creatie verbonden wordt met zijn hart. Dit geldt ook andersom. De vrouwelijke tweelingziel staat volledig in haar kracht wanneer de mannelijke tweelingziel in zijn kracht staat. Hij is dan vooral leidend en beschermend, zodat zij zich kan overgeven aan dat wat er is. Zij is dan in staat om in rust te voelen en vanuit daar keuzes te kunnen maken.  

In de tweelingzielen reis is het jouw taak om je ego te laten sterven. Dit gebeurt als vanzelf, wanneer je je hoofd steeds vaker buiten gaat sluiten. Je ego mag ingewisseld worden voor je gevoel. Je gevoel wordt primair, je ego secundair. Dat is de weg. 
Je ego wordt bepaald door je overtuigingen en patronen en resulteert daarmee altijd in verwachtingen en oordelen. Dat is negatieve energie en staat haaks op liefde. Je ziel verlangt naar vrijheid, eenheid en liefde en het ego naar veiligheid, comfort en dualiteit. Je ego is gericht op overleven en zal je altijd willen beïnvloeden met angst gedachten. Deze zijn veelal kritisch en oordelend. Je leeft hierdoor meer in het verleden en in de toekomst dan in het nu. Je wordt gevoed met wantrouwen waardoor je hart sluit. Het is dan niet meer mogelijk om in verbinding te staan met jezelf en met anderen. Je hoofd maakt overuren wanneer je ego geladen is. 

Een van de stappen die je gaat nemen in dit proces is het voelen en doorvoelen van alles wat in jou wordt aangeraakt. Het proces voelt soms aan als sterven. Het concept van "de dark night of the soul" hoort hier ook bij. Klik HIER voor meer informatie. 

Het proces wat jij doorloopt om in union, oftewel "in eenheid", met jezelf te komen, om onvoorwaardelijk van jezelf te houden, is er een van vallen en opstaan. Van bergen en dalen. Iedereen doorloopt een ander proces met een ander tijdpad, afhankelijk van het werk dat je in je leven al gedaan hebt en afhankelijk van de roeping die er voor je ligt.  
Een tweelingzielenreis is niet voor iedereen weggelegd. Het is voor die personen die vaak al een bewogen leven achter zich hebben. Het universum weet wat je aan kunt, daarom ben jij uitgekozen om dit pad te bewandelen. De tweelingzielenreis gaat over jou, over de liefde voor jezelf en over jouw roeping in dit leven. Want je draagt hoge energie bij je en die mag je in de wereld gaan zetten.  

Citaat uit de praktijk: "hele dagen ben ik maar aan het huilen, de tranen blijven stromen. Ik kan het niet stoppen. Wanneer houdt dit hart verscheurende gevoel, deze diepe eenzaamheid op? Hoe lang kan ik dit nog volhouden?"

Je vraagt je wellicht af, waarom ik? Dat heeft met je zielscontract te maken. Jij hebt er verschillende levens op zitten. Je hebt zoveel wijsheid in je, zoveel kennis ook. Dit mag je in dit leven gaan inzetten ten goede van de wereld. De aarde heeft je nodig. De tweelingzielenreis helpt je om je plek in te nemen en dat te gaan doen om van de aarde weer een paradijs te maken. In verschillende theorieen wordt beweerd dat er ongeveer 144.000 tweelingzielen zijn, wereldwijd. Ik zou hier nog een nuance aan toe willen voegen. Let wel, dit is mijn waarheid. In mijn beleving heeft iedereen een tweelingziel en wereldwijd komen er dit jaar steeds meer tweelingzielen met elkaar in contact. Dat zijn er meer dan 144.000. De 144.000 waar over gesproken wordt betreft de tweelingzielen die in de eerste wave van 2022 in harmonische union gaan komen. Zij hebben het spirituele pad van ontwaken bewandeld, hebben de liefde belichaamd, zijn uit de wereld van dualiteit gestapt en hebben hun ego laten sterven. Ze hebben verlichting ervaren in de zin van eenwording met de bron. Deze 144.000 hebben de taak om andere mensen te helpen om te ontwaken. Het wordt een domino effect, waarbij uiteindelijk elk menselijk wezen zal gaan ontwaken. Tenminste ieder mens krijgt de kans om te gaan ontwaken. Er zullen zielen zijn die er voor kiezen om niet te ontwaken, zij verlaten uiteindelijk de aarde als gevolg van ouderdom of een ander natuurlijk proces. 
Dat jij je tweelingziel ontmoet hebt is uniek, want niet iedereen zal zijn/haar tweelingziel in dit leven ontmoeten. De vraag is of jij het vermogen in je hebt om jezelf te gaan overstijgen. Of je in staat bent om je "oude" leven achter je te laten. 
Betekent dit dat er anders geen union plaatsvindt? Nee, mijn waarheid is dat er meerdere tweelingzielen samen zullen gaan komen. Maar dat zal dan niet in harmonie zijn. Tenminste, niet vanzelfsprekend. Dan zal je hard moeten blijven werken om de union te bewaken. Dit doe je door middel van mediatie en affirmatie. En ook voor deze vorm van union is innerlijk werk nodig. In deze tekst help ik je op weg om dit alles voor elkaar te krijgen. 

In verschillende theorieen wordt er gesproken over een laatste leven op aarde. In mijn beleving is dit weggelegd voor de tweelingzielen die in harmonische union samen komen. Harmonische union is het pad van verlichting. Hoe dan ook: de weg naar union is een overweldigend en moeilijk pad. Het is het grootste geschenk wat je te wachten staat. 

De tweelingzielenreis bestaat in de meeste gevallen uit 4 fasen: de bubbelfase, de duw- en trekfase, de separatiefase en de union. Deze fasen worden hiernavolgend verder uitgewerkt. 

Wat is echte liefde? 

Voordat de fasen in het tweelingzielenproces worden toegelicht is het goed om eerst even stil te staan bij wat echte liefde is. Van veel tweelingzielen, zo niet allemaal, hoor ik dat ze hun leven lang al zoekende zijn. Er is een soort innerlijke onrust aanwezig, alsof ze iets missen in hun leven en ze niet weten wat. Er ontbreekt iets en in dit geval is dat hun wederhelft. Tweelingzielen hebben deep down een verlangen naar echte liefde. Onvoorwaardelijke liefde is er voor alles en iedereen, maar echte liefde is er maar voor één persoon. Deze persoon kies jij niet uit, die komt op je pad. 
Echte liefde, hoe graag alle mensen dit ook zouden willen ervaren, is niet voor iedereen weggelegd in het leven. Echte liefde kun je alleen ervaren op zielsniveau. Dat kun je niet bereiken, dat is er of het is er niet. Het is een herkenning op zielsniveau. Dit gaat over zielenfamilies over zielsverwanten en tweelingzielen. Het universum bepaalt wanneer deze ontmoeting plaatsvindt, dat heb je zelf niet in de hand. Mensen die vanuit een gezond karma leven kunnen een zielsverbinding gaan ervaren. Iemand die vanuit de intentie van liefde leeft, handelt, denkt en voelt is in staat om de zielsverbinding te ervaren. 
Verderop in deze tekst wordt aandacht besteed aan de derde en vijfde dimensie. De energie van deze dimensies is bepalend in het ervaren van echte liefde. In de basis komt het er op neer dat iemand die niet in staat is om onvoorwaardelijk van een ander houden, die is niet in staat om volledig van zichzelf te houden. Iemand die onvoldoende van zichzelf houdt, kan geen echte liefde ervaren. Echte liefde gaat over gevoel, over leven vanuit een geopend hart. Het hoofd heeft hier geen plek in. 

De manier waarop we zijn opgevoed bepaalt op welke manier we naar de liefde kijken. Allerlei beschermingsmehanismen hebben ervoor gezorgd dat je heb geleerd om te overleven. Je zag en wist dat er iets niet helemaal klopte in de relatie van je ouders of andere familieleden. Het was een vanzelfsprekendheid en dus voelde het oke, maar als je dan ergens kwam waar je intimiteit zag op het niveau van knuffelen en kussen dan voelde je je ongemakkelijk. Dat kende je niet. In je latere leven vroeg je je misschien wel eens af of het ook anders kon, maar hoe dat wist je niet. En dus blokkeerde je dit. Je paste je aan en je ervaarde dat het focussen op werk, taken en verantwoordelijkheden je voldoening gaf. Het leven leek je hiermee een vorm van bestaansrecht te geven. 
Veel mensen zijn opgegroeid met het idee dat in een relatie vooral voor elkaar gezorgd moet worden op financieel vlak, op intellectueel niveau of op sociaal niveau. Wanneer er kinderen zijn, wordt het nog veel zichtbaarder welke vorm van liefde in de basis aanwezig is tussen twee mensen. De taken in huis zijn vaak naar kracht en rolverwachting verdeeld en voor de buitenwereld is het belangrijk dat je deze taak- en rolverdeling zo goed mogelijk bekleed.  
Veel mensen zijn daarnaast opgegroeid met het beeld dat wanneer je aan een relatie begint, dat je kindertijd dan ophoudt te bestaan. Op het moment wanneer er een baan, huis en kinderen zijn dan breekt de tijd van senioriteit aan. Verantwoordelijkheden nemen de overhand en stompen zowel man als vrouw af, waardoor er alleen nog ruimte is voor serieuze onderwerpen. 

Het nest waarin je als kind in bent opgegroeid bepaalt veelal wat jouw beeld van de liefde is. De manier hoe je vader met je om ging, de manier hoe je moeder met je om ging. De manier hoe je ouders met elkaar om gingen. Deze drie beelden bepalen uiteindelijk wat voor type partner jij in eerste instantie zal gaan zoeken en aantrekken. Het is een onbewuste overtuiging geworden en daarmee is het jouw waarheid geworden over wat een goede relatie is. 

Pas op latere leeftijd zie je dat het ook anders kan. Misschien zie je dat ouders bij vrienden anders met elkaar om gaan of zie je dat in het park waar je net even rond loopt. Soms levert dit gevoelens van jaloezie op, soms schaamte en soms verward het je. Het verward je, omdat je het niet kent en omdat je niet zou weten hoe je dit in je huidige relatie zou moeten gaan realiseren.

Er is een diep verlangen aanwezig in ieder van ons. Iedereen verlangt naar echte liefde, maar met wie dan en hoe dan? 

Echte liefde begint bij zelfliefde. Daarom gaan tweelingzielen eerst aan het werk om zichzelf terug te vinden en te openen. Pas wanneer je in staat bent om jezelf liefde te geven, kun je dit ook aan een ander geven. 
Echte liefde kan alleen ervaren worden op zielsniveau. Dat wil dus zeggen dat echte liefde alleen kan bestaan wanneer je leeft vanuit de vijfde dimensie of hoger. Dus op het niveau van onvoorwaardelijke liefde. Dat houdt in dat er geen controle is, geen manipulatie en geen wantrouwen. Echte liefde gaat over jezelf openen en openstellen voor het onbekende. Het gaat over accepetatie en respect. Het is daarmee alleen weg gelegd voor diegenen die op zielsniveau een verbinding ervaren. Je bent dan namelijk op mentaal, emotioneel, fysiek en spiritueel niveau met elkaar verbonden. Je ego heeft geen plek, het is een verbinding op basis van gevoel. Je ziel leidt je, zonder verwachtingen of oordelen. 

In de echte liefde heb je fysieke aandacht voor elkaar. Je vindt elkaar mooi en aantrekkelijk. Je vindt de lijfgeur van de ander heerlijk en je verlangt er naar om het naakte lijf van de ander tegen je aan te voelen. Je vindt de ander altijd mooi. Of diegene nu in een mollige fase zit, in de menstruatie fase zit, veel zweet of wat dan ook.  
Echte liefde gaat over eindeloos willen zoenen met iemand. Zoenen, omdat die ander zo goed zoent. Het past bij jou, het is fijn, het is liefdevol. 
Echte liefde gaat over liefdestaal. De ander willen voeden met woorden waarin liefde is opgenomen. Woorden uit het hart, niet uit het boekje. Woorden die precies bij jou passen.
Echte liefde gaat over loslaten. Over de ander alles gunnen in het leven. Het gaat over vrijheid en kunnen genieten van het succes of het plezier wat je ander beleeft. Echte liefde gaat over oprechte interesse in werk en hobbies. Oprechte interesse in de innerlijke wereld. 
Echte liefde gaat over niets moeten. Het gaat over kunnen genieten wanneer je naast elkaar zit en geen woord uitwisselt. 
Je vindt het fijn om met de ander iets te ondernemen, om samen het leven te ervaren. Daar zitten geen restricties aan vast, geen bucket list die afgewerkt moet worden. 
Echte liefde gaat over met elkaar kunnen lachen, heel veel met elkaar kunnen lachen. Je deelt dezelfde humor en hoeft er geen moeite voor te doen. Ook tijdens de sex heeft humor een plek. 

Echte liefde gaat over lol met elkaar kunnen maken, vanuit kinderlijke blijheid. Tikkertje doen in je woonkamer of gekke bekken trekken. 
Echte liefde gaat over oud willen worden met elkaar en ook voor je kunnen zien dat je op je oude dag met je partner bent. Wanneer er kinderen zijn kijk je er naar uit dat ze uit huis zijn, zodat jullie samen opnieuw een fase in gaan waarin de tijd voor elkaar verdubbeld wordt en dat is fijn. 
Echte liefde gaat over harmonie en vertrouwen. De man-vrouw energie is op de juiste manier verdeeld onder de partners. De vrouw zich echt vrouw wat inhoudt dat ze ontvangt, luistert en haar hart geopend heeft. Ze is verzorgend en zorgzaam en leeft vanuit overgave. De man voelt zich een echt man doordat hij de leiding neemt, initatief neemt, communiceert en beschermt. En dit alles doet hij vanuit een geopend hart. 
Er zijn geen spanningen onderling en als deze er wel zijn dan wordt dit als vanzelf opgelost doordat beide partners weten dat innerlijk werk aan de basis ligt van welke spanning dan ook. De schuld zoek je altijd bij jezelf en niet bij de ander.  
Echte liefde gaat over spontaniteit, over romantiek en elkaar graag willen verrassen. 

Echte liefde gaat over acceptatie hoe de ander is. Trots zijn op de ander en geloven in zijn/haar kracht. Het gaat over liefdevolle woorden, over een ander elke dag opnieuw willen laten stralen. Echte liefde gaat over loyaliteit en verbinding. Jezelf volledig kunnen en durven geven aan de verbinding elke dag opnieuw. Je geniet van de ander, wat hij/zij ook doet en wat hij/zij ook zegt. Het gaat over zuiverheid, over openheid. 
Echte liefde gaat over intimiteit, over passie en creativiteit in de intimiteit. Het gaat over experimenteren en met elkaar alles willen beleven. Schaamte bestaat niet en afwijzing ook niet. Je voelt je vrij bij de ander. Vrij om te kunnen delen en fantaseren. 

Echte liefde gaat over onvoorwaardelijkheid. Er zijn geen verwachtingen of angsten. De liefde is er elke dag opnieuw. De liefde laat je groeien en stralen. Je haalt allebei het beste in elkaar naar boven. Echte liefde gaat over hard werken voor elkaar en de liefde centraal stellen door elke dag opnieuw nieuwsgierig te zijn naar je partner. Het gaat over het gevoel van tijd los te laten en in elkaars ogen weg te drinken. Het gaat voorbij elke gedachte, omdat gevoel overheerst. 

Echte liefde bestaat en overwint alles. 

Fase 1: De bubbelfase

Wanneer je je tweelingziel ontmoet beland je in de zogeheten bubbelfase. Het is als een blikseminslag. Je kijkt in iemand zijn / haar ogen en ervaart een vorm van thuiskomen wat je nog nooit eerder hebt gevoeld. De aantrekkingskracht is enorm en de manier waarop je de ander waarneemt is die vanuit bewondering. Trots en blijheid zijn gevoelens die aanwezig zijn. Je kan volledig jezelf zijn bij de ander. Je bent in staat om je kwetsbaar op te stellen en om je diepste geheimen met de ander te delen. En dat in een periode dat je elkaar nog niet eens zo heel goed kent. Het innerlijke kind in jou wordt opnieuw aangewakkerd en uitgebreid lachen of gek doen is ook typisch iets voor tweelingzielen. De lichamelijke aantrekkingskracht is enorm en als je intiem bent in deze periode dan zal je ervaren dat wat je met elkaar deelt uniek is en dat je dit nog nooit zo mooi en intens hebt ervaren. Lichaamsgeur, de manier van zoeken en de zielsverbinding die je ervaart tijdens de intimiteit is perfect en compleet.  

De communicatie verloopt gemakkelijk en als vanzelf. Het lijkt wel of je op elkaar bent afgestemd, al vele levens lang. En dat klopt ook. Je kent elkaar door en door terwijl je elkaar nog niet zo heel lang kent. Het kan ook dan al verwarrend zijn en soms als overweldigend voelen. 

De timing van de ontmoeting is meestal niet handig. Dat kan zijn, omdat een van de twee gaat trouwen, in verwachting is, gaat verhuizen of op het punt staat om te gaan reizen. De ontmoeting is daarom nog meer verwarrend, omdat de omstandigheden je aan het denken zetten. "Is dit een valstrik van het universum of is dit echt?" "word ik hier afgeleid en is het te mooi om waar te zijn of klopt alles wat ik voel en zie?" Deze vragen poppen als vanzelf op, omdat alles zo overweldigend is. Vaak ook brengt het grote angsten met zich mee. De angst om alleen achter te blijven en alles en iedereen kwijt te raken is een oer angst en juist daarom wordt een tweelingziel ook hierin getriggered. 

De bubbelfase is intens en duurt niet heel lang. Het universum wil je deze ervaring echter niet ontnemen. Want in deze fase is het belangrijk dat je de verbinding met je tweelingziel herinnert. Dat er een innerlijk weten ontstaat die je er van bewust maakt dat dit gevoel nooit meer weg zal gaan. Dat dit perfect is en gekoesterd mag worden. 

Fase 2: De duw- en trekfase

Tijdens de bubbelfase zal je gaan merken dat er externe omstandigheden zijn die invloed gaan hebben op de fijne verbinding die er tussen jullie is. Vaak is er een derde partij in het spel of keuren ouders en familie de relatie af. De externe omstandigheden maken dat je beperkt wordt in je bewegingsvrijheid, in de vrijheid om elkaar op een ontspannen manier te kunnen ontmoeten. De externe omstandigheden maken ook dat je voelt dat tijd een rol speelt en dat je niet volledig tot je recht komt bij je ander. Langzaam aan komen er angsten naar boven zoals schuld, jaloezie, afwijzing en minderwaardigheid. Deze gevoelens van angst worden gaandeweg de tijd groter en groter. Tweelingzielen triggeren elkaar in alles wat niet bij harmonie of onvoorwaardelijke liefde hoort. Ze triggeren elkaar, terwijl de thema's die de triggering veroorzaken bij beide aanwezig zijn in een andere context. Je spiegelt elkaar. Deze fase is nodig om te weten waar je aan moet werken wanneer je in de separatiefase terecht komt. 

De liefde is vanaf het begin zo ongelooflijk intens dat dit eveneens als een trigger werkt. Zo kan de mannelijke tweelingziel het zo overweldigend vinden dat hij zich afvraagt of het diepe gevoel daadwerkelijk te vertrouwen is. Dit gevoel gaat namelijk tegen alle logica in. Vaak zelfs denken tweelingzielen gek te zijn geworden wanneer zij deze diepe liefde voelen en zijn ze bang om zichzelf en hun vrienden/familie kwijt te raken. Doordat er ineens zoveel triggers zijn kan de gedachten gaan overheersen dat het de ander is, of de verbinding zelf, die zoveel pijn brengt. Ook denken ze eerder aan een karmische relatie. De kern van alle pijn ligt echter diep verankerd in het onbewuste (voornamelijk bij de mannelijke energieen) en deze wil hij vermijden. Ook zit er vaak een grote angst om verlaten te worden. De mannelijke tweelingziel zal denken dat hij niet goed genoeg is, dat zijn tweelingziel een verkeerd beeld van hem heeft en hem zal verlaten wanneer ze hem beter leert kennen. En doordat hij al vaker is verlaten of afgestoten in zijn leven, wil hij dit koste wat kost vermijden. Tweelingzielen die pijn zijn gedaan door anderen in het verleden zijn gereserveerder. Door te vertrekken, weg te lopen, de liefde te ontkennen en te doen alsof het niet bestaat hopen ze dat alle pijn vanzelf weggaat.

En dan komt dus het moment dat één van de twee resoluut afstand gaat nemen. Dit moment is ook dit keer weer als een bliksem te interpreteren. Onverwachts en heftig. De separatiefase is dan aangebroken. 

Let wel: Dit resolute besluit komt niet bij alle tweelingzielen voor. Iedere tweelingzielenreis is uniek.  

Fase 3: De separatiefase 

Tijdens de separatiefase komt er een einde aan het contact met je tweelingziel. Beide nemen afstand van elkaar en er is geen ruimte meer om elkaar te benaderen. Deze fase is nodig om in rust te komen, om jezelf weer te kunnen gaan voelen en vooral om aan de slag te gaan met jezelf. De separatiefase is er ook voor om je te realiseren wat voor jou belangrijk is in dit leven. Ben je bereid om aan jezelf te gaan werken of laat je alle oude jassen aan en ga je door met waar je mee bezig bent? Echter, de ontmoeting met je tweelingziel zal je laten realiseren dat dit "oude" leven niet meer mogelijk is. Je systeem is aangewakkerd en vanaf dan zal het universum er alles aan doen om je er aan te blijven herinneren wie je tweelingziel ook al weer is en wat je voor hem / haar voelt. Dit gebeurt in symbolen, maar ook in  "toevallige"gebeurtenissen. Je ziet zijn / haar naam overal, herinneringen duiken op in je telefoon of in de buurt, dubbele cijfers, andere synchroniciteiten. Er gebeurt vanalles waardoor de verwarring soms weer de kop op steekt. Vooral bij die tweelingzielen die nog niet helemaal ontwaakt zijn. Dit betekent dat ze nog niet door de illusie van het leven heen kunnen kijken, omdat ze nog veelal onbewust leven. Ze staan daarmee ook nog niet open voor spirituele boodschappen en voor de mystieke kant van het leven. 

Tijdens de duw- en trekfase en ook tijdens de separatiefase zal het universum je gaan uittesten. Je zal afleidingen gepresenteerd krijgen en de vraag is of je deze aan neemt of dat je trouw blijft aan je tweelingziel. In welke mate kun jij je focussen op je heling? De afleidingen zullen als als een boodschap voelen, alsof de separatiefase klopt en jullie niet bij elkaar horen. Maar het universum zal daar altijd wat tegenover stellen. Zodat jij je op een later moment realiseert dat het een manier was om je uit te testen in plaats van je te bevestigen dat het allemaal "too good to be true" was. 

Tijdens de separatiefase is het de bedoeling dat je alle angsten gaat aankijken en loslaten. Iedereen doet dit op zijn / haar eigen tempo en op zijn /haar manier. Dit zijn angsten zoals bindingsangst, verlatingsangst, gevoelens van schuld, wantrouwen, boosheid, eenzaamheid, enzovoort. Het zijn veelal grote wonden die we uit vorige levens hebben meegenomen en die we in dit leven mogen gaan oplossen.

Tijdens de separatiefase is het de bedoeling dat je de verbinding met je ziel gaat herstellen. Je ziel is puur licht, pure liefde. De verbinding kan alleen hersteld worden wanneer je jouw 100% vanuit jouw waarheid gaat leven. Jouw waarheid is dat wat jouw hart je in geeft. Je gaat een contract met je ziel aan waarin staat: ik luister naar mijn gevoel en ik handel naar mijn gevoel. Wanneer jouw gevoel zegt, mijn tweelingziel is de liefde van mijn leven. Dan is het de bedoeling dat je hier trouw aan blijft. Ook al roept je hoofd / ego dat je meer waard bent dan wachten, dat je niet alleen wil zijn. Dat zegt je hoofd en als het goed is luister je daar dan niet meer naar. Het gaat er om dat je gaat luisteren naar je gevoel. 

Om goed te kunnen voelen zal je vaker de rust moeten gaan opzoeken. Rust wil zeggen dat je je lijf de kans geeft om te ontspannen. Televisie kijken valt niet onder rust, omdat je hersenen dan nog steeds op actief staan. Rust vind je door te gaan zitten of liggen zonder prikkels om je heen, door te luisteren naar rustige muziek, door te gaan schilderen, alleen te gaan dansen,  door het ontvangen van een ontspanningsmassage, door naar de sauna te gaan of in bad te gaan liggen. Wanneer je het lichaam leert om te ontspannen ga je als vanzelf helen en activeer je je gevoelsleven. Langzaamaan zal je steeds beter gaan waarnemen wat je gevoel, je ziel, je wilt vertellen. In feite leer je in deze fase jezelf kennen. Je ZELF, de ziel in jou. Daarom moet je in deze fase ook in separatie zijn, omdat union alleen kan plaatsvinden wanneer je hebt ervaren hoe belangrijk jij zelf bent. Het moment waarin je de belofte doet dat je jezelf nooit meer wegcijfert omwille van de ander, dat je roeping centraal staat in je leven, dat je in de relatie met de ander structureel tijd vrijmaakt voor je ZELF, dan ben je onderweg naar union. 

Om jezelf te leren kennen is het belangrijk dat je tijdelijk dan wel permanent los komt van alles en iedereen in je leven. Het vraagt van jou om alle hechtingen in het leven onder ogen te zien en alles waar een hechting op zit los te laten. Het is een vrije val in het diepe waarmee je je gevoelsleven opent.
Om jezelf te leren kennen is het belangrijk dat je alle prikkels van buiten vermijdt. Tenminste zoveel en zo vaak mogelijk. Zonder prikkels heb je namelijk geen afleiding waardoor je de verbinding met jezelf kunt versterken. Dat je daarna de buitenwereld weer nodig hebt om te testen of je de verbinding met jezelf vast kunt houden, dat is heel normaal. Dat is het leven. Maar daarvoor moet je eerst terug naar de basis. 

Je tweelingziel heeft een enorme aantrekkingskracht op jou. Wanneer het je lukt om in dit proces van loslaten ook je tweelingziel los te laten, dan ben je klaar voor union. Je hebt namelijk ervaren dat je verward raakte in de verbinding met je tweelingziel. Omdat hij /zij voelt als thuiskomen, wil je maar één ding en dat is bij hem /haar zijn. Het universum wil dat die fase gesloten gaat worden. Dat je nooit meer van jezelf verwijderd raakt, dat je jezelf nooit meer opoffert voor de ander. Jij en je roeping staan op één, altijd. In het loslaten van alle hechtingen is het loslaten van je tweelingziel de grootste uitdaging. In deze fase mag je ook door dat proces heen. Dat betekent niet dat je niet meer aan hem / haar denkt. In tegendeel. Je laat het gemis, het verlangen en het lijden van het afgescheiden zijn los. Dit is een proces en dat vraagt om geduld. Dat zal niet meteen lukken. Want het loslaten vraagt ook om liefde. Eerst mag je door de lagen van frustratie, ongeduld en pijn heen. Dan kom je op een punt dat je liefde voelt en dat je de roep van je ziel voelt die zegt dat het nu tijd voor jou is. Jij mag in je kracht komen, je tweelingziel komt dan vanzelf naar je toe. Voel je dat het loslaten van je tweelingziel gepaard gaat met weerstand, dan ben je nog niet toe aan union. Alles draait om liefde.     

 

In de separatiefase wordt de verbinding met je zelf hersteld. Het is een tijd van heling en groei.

 

In de separatiefase is het goed om een journal of dagboek bij te houden. Hierin schrijf je alle inzichten die tot je komen. Want reken maar dat je in deze periode veel nieuwe inzichten of levenslessen gaat ontvangen. Het is misschien wel de meest leerzame periode uit je leven. 

Fase 4: Union

De union fase houdt in dat tweelingzielen samen komen, in harmonie en voor de rest van hun leven. Op dat moment hebben beide aan alle stukken gewerkt en is er niets meer wat er tussen hen in kan staan. Er is alleen nog maar onvoorwaardelijke liefde aanwezig. Onvoorwaardelijk, dat wil zeggen zonder voorwaarden. Om hiertoe te komen, zullen ze eerst in union met zichzelf moeten komen. Onvoorwaardelijk van zichzelf houden en 100% zuiver zijn naar je ziel. Luisteren naar je gevoel en handelen naar je gevoel. Dat is de essentie. Uiteindelijk zul je hierdoor ook onvoorwaardelijk van een ander kunnen houden. Er is dan niets meer wat hen in de weg staat. Alle negatieve gevoelens uit het verleden hebben geen functie meer, triggers zijn aangekeken en beide hebben gewerkt aan balans en onafhankelijkheid. Union houdt altijd in dat iedere tweelingziel de "dark night of the soul" (link) heeft ervaren en dat het ego gestorven is (link). Deze twee aspecten horen bij de reis. 

Tweelingzielen zijn in potentie in staat om een harmonieus liefdesleven te leiden. Een leven waarin ze zowel op fysiek, emotioneel, mentaal en op spiritueel niveau met elkaar verbonden zijn. Dit gebeurt alleen wanneer ze de weg van hun ziel bewandelen en hier trouw aan zijn. Om je ziel te kunnen horen en te kunnen volgen moet je eerst de weg naar binnen afleggen. Dit is een proces en dat kost tijd (en heel veel geduld, vertrouwen en wilskracht). Het kan zijn dat tweelingzielen eerder in union komen in dit proces. Dit kan ontstaan doordat de vrouwelijke tweelingziel manifestatiekracht in zet. Dit is een mentale kracht die we allemaal in ons dragen. Union is dan eerder mogelijk, maar mijn waarheid is dat er dan altijd onderliggende triggers blijven ontstaan. En deze leiden onherroepelijk tot een herhaling van eerdere fasen.  

De weg naar binnen vraagt dus om wilskracht en om focus. Voor zowel de vrouwelijke tweelingziel als de mannelijke kan het betekenen dat er een derde partij moet worden verlaten. Familie moet worden teleurgesteld, vrienden komen op afstand te staan of je moet van baan veranderen. Ook kan het zijn dat er kinderen in betrokken zijn. Vergeet in dit proces nooit dat de tweelingzielenweg gaat over de weg naar innerlijke vreugde en overvloed. Alles keert uiteindelijk ten goede. Echt alles. 

Union gaat over onafhankelijk worden. Dit gaat verder dan voor jezelf kunnen zorgen en zelfstandig zijn. Je wordt de beste versie van jezelf. Alles wat je in een partner bewondert, dat ga jij integreren. Dat ben jij. Het is de weg van onthechting (wil je meer weten over het onderwerp onthechten, klik dan HIER). Niemand heeft in de union fase invloed op jou. Niets heeft in de union fase nog invloed op jou. Union is de weg naar ultieme vrijheid. Vrijheid in handelen, denken en voelen. Je luistert naar je gevoel en handelt naar je gevoel vanuit de intentie van liefde. Ongeacht de consequenties. Geen enkele verwachting van buiten heeft nog invloed op jou. Zelfzorg staat op één. Je neemt tijd om op te laden, de verbinding met jezelf is het belangrijkste. 

Je bent toe aan union wanneer je in staat bent om je tweelingziel na union ook weer los te laten mocht hij/zij dit nodig hebben.Het is de grootste vorm van vertrouwen in de liefde die er is. En juist daardoor kun je de ander volledig zichzelf laten zijn. Je koestert zijn/haar eigenheid, je laat de ander volledig vrij. Het is in symbolische zin de bloem die je laat staan op het grasveld en waar je van kunt genieten. Hoe de bloem ook staat, welk weertype ook van toepassing is. Je plukt de bloem niet. Je bewondert de bloem altijd en overal. En met jouw licht voed je de bloem vanaf een afstand, zodat het de beste versie van zichzelf kan worden.  

In de praktijk hoor ik veel vrouwen zeggen: "ik heb geen zin om nog tien jaar te moeten wachten op mijn tweelingziel. Ik ben het ook wel een beetje zat dat lange wachten." 
Bij het lezen van de zin, voel je de weerstand. Er zit iets van dwang in, boosheid en ongeduld. En om in union te kunnen komen is vertrouwen, geduld en overgave zo belangrijk. En waarom? Omdat het universum jou niet voor niets in contact heeft gebracht met je tweelingziel. Het gaat er niet om wat jij wilt in het leven. Het leven wil iets van jou! Je hebt een roeping en het universum wil jou er van bewust maken dat nu de tijd is aangebroken om aan je roeping te werken. Alleen dan kun je in harmonische union komen. De aarde snakt naar het licht wat tweelingzielen in zich dragen. Je hebt een roeping om dat licht in te gaan zetten. En dat kan alleen als jij opent. Als je vanuit je gevoel gaat leven. Daar kun je geen afleidingen bij gebruiken. 

In de weg naar union is het belangrijk dat je voor een x-periode alle aardse verlangens, behoeften en verleidingen los laat. De tijd is aangebroken om jouw grootse kracht tot bloei te laten komen en in te gaan zetten. Al het aardse komt vanzelf weer op je pad. Union betekent dat je aandacht gaat hebben voor je ziel.
En je ziel heeft slechts 3 verlangens. Dat zijn: liefde, eenheid en vrijheid: 

Liefde, in de zin van onvoorwaardelijke liefde (waaronder zelfliefde)
Eenheid, in de zin van 100% verbonden zijn met je ziel en daarmee met de bron, God, het universum en al het levende om je heen
Vrijheid, in de zin van 100% onafhankelijk zijn van alles en iedereen  

Hoe kom ik in union? 

Wil je in union komen met je tweelingziel dan zal je tenminste eerst in union moeten komen met jezelf. Beide zielen doorlopen tijdens de separatiefase een proces, tenminste dat is wat voor hen is weggelegd. Of dat jouw tweelingziel dit ook gaat oppakken is aan hem of haar. Gaat hij of zij dit proces niet aan, dan is union tussen jullie beide onmogelijk. Maarrrrr vergeet de kracht van het universum niet, de kracht van de spirituele wereld. Deze wereld heeft namelijk tweelingzielen energie nodig. Dus zal er vanalles gebeuren in het leven van je tweelingziel om hem / haar wakker te krijgen en hem / haar te laten realiseren dat er werk aan de winkel is. Dit kan zijn door jou vaker op zijn / haar pad te sturen, dus door toevallige ontmoetingen te organiseren. Of door hem / haar bedrust te geven, zodat het gevoelsleven kan worden aangewakkerd. En zo zijn er nog veel meer gebeurtenissen te noemen die geen toeval zijn. 

Jullie zijn dragers van één en dezelfde ziel. Daar waar jij je in ontwikkelt, daar ontwikkel jij direct ook je tweelingziel mee. Daar waar de een het proces bewust ervaart en door fases van ontwaken heen gaat, zal de ander het proces in eerste instantie nog onbewust ervaren. Onbewust wil zeggen dat je tweelingziel constateert dat er iets verandert in zijn/haar leven, maar niet begrijpt waarom dit gebeurt. Hij/zij benadert het leven nog vanuit oorzaak - gevolg en is met name bezig met overleven. Dat wat hij/zij ervaart kan dan ook als een dreiging voelen, omdat het niet controleerbaar is en het buiten zijn/ haar comfortzone ligt. 
Wanneer je dit niet goed begrijpt, ga dan terug naar jouw tijd twintig jaar geleden. Hoe stond je toen in het leven? Je was toen waarschijnlijk nog niet ontwaakt. Het leven overkwam je en om te kunnen bestaan moest je vooral studeren, werken en jezelf aanpassen. De adviezen die ik in die tijd kreeg kwamen niet aan. Terwijl dit twintig jaar later wel het geval is. Zo werkt het met bewuszijn. 

Union staat gelijk aan zelfliefde. De liefde voor je ziel, voor het ZELF, dat is waar het om gaat. Je hebt je ziel die al zo vaak en zo lang genegeerd. Je hoofd heeft het altijd voor het zeggen gehad. Daar kun je niets aan doen, dat is je aangeleerd. Meer over zelfliefde (informatie die aansluit bij union en aanvullend kan zijn voor jou) lees je HIER

Spreek met jezelf af dat je besluit om vanaf vandaag nooit meer zoveel pijn en verdriet in je leven toe te laten. Het is jou niet aangedaan, het is jou overkomen. Dat wil zeggen, door jezelf sterker te maken, de verbinding met jezelf te herstellen, zal deze pijn helen. Je gaat de wond die er al heel lang zit helen. De wond die iets raakt in jouw bestaansrecht. Eenzaamheid en geluk hangen hier ook mee samen. In het tweelingzielenproces leer je om alles te overstijgen, waardoor geen enkele trigger jou meer uit kan balans krijgen. Je onthecht jezelf van alles en iedereen en daarmee ook van je tweelingziel. Wat overblijft is pure liefde die in volledige vrijheid kan bestaan. Deze pure liefde, dat ben jij en dat heeft de wereld nodig. En daarmee word je als een magneet voor je tweelingziel, omdat jullie ziel alleen tot leven komt in de energie van onvoorwaardelijke liefde.  

Laat ik het zo stellen: wanneer jij je afgewezen voelt door je tweelingziel, dan is er een wond in jou die nog geheeld mag worden. Want wanneer je 100% in liefde met jezelf bent, dan kan niemand je meer afwijzen. Zoals Jan Geurtz zo mooi kan zeggen: wanneer we verliefd worden op iemand, dan word je in wezen verliefd op dat deel in jezelf. Het is de reflectie van iemand waarin je ziel wordt aangeraakt. Afwijzing kan niet leuk zijn, maar verscheurd worden van binnen door pijn en verdriet dat is duidelijk een wond die alleen jij kunt helen. Er is namelijk geen afwijzing mogelijk als je jezelf niet meer afwijst. Jezelf is je ziel. Dat houdt in dat je alle vormen van dualiteit in jezelf gaant loslaten. Dualiteit betekent in dit verband schuld, schaamte, onzekerheid, eenzaamheid, boosheid, enzovoort. Deze gevoelens kunnen in de onvoorwaardelijke liefe niet meer in je bestaan. Betekent dit dat je ze niet meer mag voelen? Jawel, voelen is heel goed maar je mag daar geen label meer aan hangen. Gevoel is namelijk niet in woorden uit te drukken. Jij hebt daar boosheid van gemaakt. Dat is jouw perspectief, jouw hoofd geweest. Gevoel wil alleen maar gevoeld worden. 

Je zou dus kunnen zeggen dat je toe bent aan union wanneer je tweelingziel welkom is in je leven en tegelijk voel en weet je dat je ook zonder hem/haar weer verder kunt, mocht dit nodig zijn. De union dwingt jou om je te onthechten van alles en iedereen. Dat staat los van je geloof dat jullie bij elkaar horen en dat jij je thuis voelt bij je tweelingziel. Het staat er van los dat jij weet dat jouw liefde voor je tweelingziel compleet en alles overstijgend is. En toch ben je in staat om met dat gevoel hem /haar los te laten. Dat is innerlijke kracht en meesterschap.  Het gaat erom dat je leert om comfortabel te zijn met alleen zijn. Alleen zijn zonder afleiding, zonder prikkels. Het is niet voor niets de moeilijkste, meest verwarrende en zwaarste weg die er is. Tweelingzielen dragen licht in zich en heel veel liefde en dit moet ten behoeve van de aarde eerst volledig gaan openen alvorens een harmonieuze union mogelijk wordt gemaakt. Pas wanneer jij je volledig opent, je vrij voelt in alles en tegelijkertijd je verbonden voelt met alles en iedereen. Dan schijnt jouw licht en kun je daarmee andere mensen helpen om te ontwaken. Je helpt de aarde door jouw licht te laten schijnen.  

Waarom is separatie zo belangrijk? 

In je kracht staan en blijven daar gaat het om in de tweelingzielenreis. En dat kan alleen wanneer je volledig authentiek bent. Onafhankelijk worden van alles en iedereen, zelfredzaam worden op het vlak van financien, huisvesting, gezondheid en sociale contacten. Tweelingzielen zijn invoelend en hebben in hun leven geleerd om zich aan te passen aan de buitenwereld. Ze dragen een groot empathisch vermogen met zich mee wat er vaak in resulteert dat ze zich wegcijferen in een omgeving die dominant, manipulatief of veeleisend is. Dit aanpassingsvermogen is ver doorgevoerd in hun leven. Dit geldt overigens voor elk mens, alleen hebben tweelingzielen de taak om als pioniers van deze aarde als eerste zich te ontdoen van al die "jassen". Vaak hebben ze een diep verlangen om authentieker te zijn, maar weten ze niet hoe dit voor elkaar te krijgen. 
Authenticiteit heeft alles met je eigen energie te maken. En aangezien jouw tweelingziel een ongelooflijke aantrekkingskracht op je heeft, betekent dit dat je graag in zijn/haar energie aanwezig bent. Door kennis te nemen van je eigen energie en hierop te vertrouwen zal je eerst los moeten komen van de energie van je tweelingziel. Je ontkomt er gewoonweg niet aan. Ik heb veel voorbeelden in de praktijk gezien waarin tweelingzielen niet in separatie gingen en dat was uitputtend. Beide bleven in hun eigen oude vertrouwde patronen circuleren of één van de twee bleef er in hangen. Daarmee bleef de afhankelijkheid in stand en kwamen en komen ze beide niet in hun kracht.  

De separatiefase is nodig om los van elkaar onafhankelijk van wie dan ook te worden. De angst om alleen achter de blijven mag je gaan overwinnen, door het alleen zijn te gaan omarmen. In de separatiefase gaan beide tweelingzielen zich realiseren hoe diep de liefde voor elkaar is, hoe constant en dus onvoorwaardelijk. Ze gaan inzien dat bepaalde acties of woorden vanuit het ego zijn ontstaan. Dat het een manier was om jezelf te verdedigen of te beschermen voor iets wat een illusie bleek. Ze gaan in die fase inzien dat het gedrag van de andere tweelingziel eveneens een beschermingsmechanisme was. Dat het ego iets riep wat ze diep van binnen helemaal niet wilden. Iedereen ervaart in deze fase een aantal emotielagen waarbij schuld, spijt en vergeving voorbij komen.
In mijn beleving is de separatiefase de belangrijkste fase in het tweelingzielenproces. Het is een fase van onthechten, groei en geduld. In de separatiefase ervaar je bliss momenten en momenten van diep verdriet en gemis. Je gaat stappen nemen om jezelf terug te vinden. Je authenticiteit. Je vecht jezelf uit de wereld van verwachtingen en oordelen. Je maakt je los, je breekt los van iedereen die je vast wil houden. De bemoeizucht van familie of partner of de aannames van je omgeving. Soms is het heel vermoeiend en ervaar je dat je er alleen voor staat. Je kunt met je verhaal bij vrijwel niemand terecht. Dat komt, omdat je een pionier bent. Je bent uitgekozen om dit pad te bewandelen. Om andere mensen te gaan helpen dit zelfde pad te bewandelen, het pad van onthechten en in liefde komen met jezelf. Die roeping is ijzersterk en is in de tweede helft van 2022 en in het jaar 2023 meer dan aanwezig. 

Stappenplan om te komen tot union

De volgende stappen kunnen je helpen om in union te komen. Union met jezelf, zodat union met je tweelingziel eveneens kan plaatsvinden. Je zal zien dat het stappenplan in eerste instantie gaat over loslaten. Loslaten van alles en iedereen waarmee jij je geidentificeerd hebt en alles wat jou nog blokkeert om in verbinding te staan met je gevoel. Loslaten brengt je in verbinding met jezelf, met je centrum. Daarna kun je je vanuit gelijkwaardigheid en vrijheid met anderen om je heen verbinden. 
De stappen kunnen in de volgorde zoals beschreven opgepakt worden, maar dit is geen must. Voel voor jezelf wat bij jou aandacht nodig heeft. Pak er uit wat voor jou resoneert. Uiteindelijk zit iedereen in een bepaalde ontwikkelfase gedurende het ontwakingsproces. Ieder pad is uniek.   

100% bewust "zijn"

Verandering, wezenlijke verandering, kan alleen plaatsvinden wanneer je bewust bent. In het proces van union is het belangrijk om 100% van de dag bewust te zijn. Bewust wil zeggen dat je met je zintuigen incheckt, waar je ook bent. Iedere nieuwe omgeving vraagt om opnieuw in te checken en die omgeving te ervaren. Dat doe je door te observeren. Wanneer je bewust aanwezig bent dan weet je precies wat je doet, wat je denkt en wat je zegt. Aangezien ons gedrag voor 98% wordt bepaald door ons onderbewustzijn, kun je hier op deze manier grip op krijgen. En aangezien gedachten vaak van buitenaf spontaan bij ons binnenkomen, kun je dit eveneens gaan controleren.

Wanneer je bewust aanwezig bent, dan staan als vanzelf je zintuigen aan en lukt het je niet meer om te denken. Ook dat is een vast gegeven. Probeer het maar eens: Ga op een stoel zitten en kijk om je heen. Neem alle details in je op. Blijf kijken, luisteren, ruiken en proeven om je omgeving volledig waar te nemen. Als het goed is ervaar je dat je geen enkele gedachte kunt ontvangen wanneer je dit toepast. Voilá, dit is de weg naar geluk! Probeer dit zo vaak mogelijk op de dag in te zetten. 

De voordelen van in het nu aanwezig zijn, zijn dat je zenuwstelsel hiermee tot rust wordt gebracht, waardoor cumulatieve en opgehoopte stress gaandeweg door je lichaam kan worden opgeruimd. Daarnaast kom je zelf veel vaker en langer in een positieve flow terecht. Ook zal je gaandeweg gaan ervaren dat je gevoelsleven steeds verder gaat openen. En gevoel dat ben jij!    

Bewust aanwezig zijn betekent ook dat je bij jezelf incheckt. Je bent aanwezig wanneer je contact kunt maken met je lichaam, in ieder moment en waar dan ook. Als we weer terug gaan naar de oefening op de stoel, dan is de beste volgorde om eerst te voelen dat je op de stoel zit. Je maakt contact met de stoel, door je rug en zitvlak en voetzolen waar te nemen. Je checkt dus eerst in bij jezelf en daarna met je omgeving. Het doel hiervan is dat je in verbinding met de ander altijd de verbinding met jezelf voorop stelt. Je kan pas je hart laten spreken, als je hier contact mee hebt. Vergeet je jezelf in een gesprek, omdat je aandacht alleen maar naar buiten gericht is, dan raak je de verbinding met jezelf ook kwijt. Gevolg hiervan is dat je in verbinding met de ander vanuit je hoofd reageert en niet vanuit je gevoel en dus niet vanuit liefde. 

Last but not least: tweelingzielen dragen dezelfde ziel. Je ziel is 100% bewustzijn en navigeert door dit leven via ervaringen. Union betekent dat je op zielsniveau werk te doen hebt. Dit werk is niet meer en niet minder dan bewustzijn en accepteren dat wat er is, vertrouwen dat je geleid wordt en in overgave zijn voor dat wat zich aandient. 

In het nu zijn

Wanneer je 100% van de dag bewust aanwezig bent, dan ben je als vanzelf in het nu aanwezig. In het nu is er geen plek voor je hoofd. En dat is precies de bedoeling. Liefde kan alleen maar bestaan in het nu. Het verleden en de toekomst spelen zich af in je hoofd. Dat is geen liefde. In liefde kun je alleen maar zijn, in het moment. Daar ligt jouw pad. 
Zoals Eckart Tolle schreef, in het nu ervaar je alleen maar geluk. Dat is de waarheid. Iedereen die geen geluk ervaart of die negatieve gevoelens heeft is niet in het nu aanwezig. 

Ontkoppelen van hoofd en gevoel

De tweelingzielenreis gaat over de weg terug naar je ZELF. Het ZELF is je ziel en je ziel bestaat voor 100% uit bewustzijn. Je kunt het vergelijken met gevoel, omdat in dit gegeven gevoel ook betekent intuitief voelen en energie waarnemen. Je hoofd is een andere "entiteit" dan je ziel en daarom is het belangrijk dat je in je proces je hoofd gaat ontkoppelen van je gevoel. Beide mag je op een andere manier gaan benaderen. Er is een drie-delige film op Youtube te bekijken die je kan helpen om je wijsheid over dit onderwerp te vergroten. Je bewandelt het spirituele pad en een belangrijk onderdeel hiervan is het "blenden met je ziel". Dat kan alleen als je gedachteloos bent. Hier vind je de link naar deel 1 van de film "Samadhi". Deel 2 en 3 kun je gemakkelijk vinden op Youtube, met Nederlandse ondertiteling. Link naar Samadhi deel 1
De tweelingzielenreis vraagt om focus en wilskracht. Je kunt de weg alleen voltooien wanneer je 100% van de dag bewust aanwezig bent. Aanwezig in de zin van "in het nu zijn en registreren wat je doet, denkt en zegt". 

Je hoofd bestaat uit gedachten die in woorden of beelden tot je komen. Gedachten komen en gaan. Het is energie in beweging. Gedachten komen tot jou, omdat je iemand zijn energie oppikt, omdat je de energie van het collectief oppikt of, omdat je onderbewustzijn dit doet. Gedachten zijn in feite magie en wanneer je verder bent in je spirituele groei zal je gaan ervaren dat wanneer je een gedachte aanneemt het als vanzelf in je werkelijkheid zal gaan manifesteren. Daarom is het zo waardevol om uit de illusie te stappen dat alle gedachten waar zijn of een boodschap in zich dragen. Dat is niet zo. Het is aan jou om uiteindelijk te kiezen welke gedachten zich in je leven mogen gaan manifesteren en welke niet.
Wanneer je aan het begin staat van je spirituele ontwikkeling kan het zijn dat je hoofd nog heel veel aan het woord is. Het is dan niet gemakkelijk om bovenstaande toe te passen. Er zijn dan zoveel gedachten dat het niet meer bij te houden is. Daar mag eerst rust in gebracht worden. 
Wat je als tussenstap kunt gaan doen is je hoofd gaan controleren en herprogrammeren. Alle gedachten die spontaan voorbij komen ga je dan controleren op positiviteit. Je kunt er vanuit gaan dat spontane gedachten in 95% van de gevallen negatief geladen zijn. Het is aan jou om deze spontane gedachten te gaan corrigeren. Waarom? Omdat ze een grote invloed hebben op je energie. Tweelingzielen komen alleen in union wanneer ze in staat zijn om hun energie sky high te houden. Liefde is de hoogste vorm van energie en daar ga jij je op focussen. 
Veel gedachten komen razendsnel tot je. Het zal in het begin lastig zijn om alle gedachten te gaan "onderscheppen". Wat helpt is om in het begin 5x een alarm in te stellen op je telefoon. Eke keer wanneer het alarm af gaat check je wat je op dat moment dacht. Deze gedachte schrijf je op en ga je herprogrammeren. 
Een andere reden voor het ontkoppelen van je hoofd en je gevoel is dat veel emoties voortkomen uit ons denken. Ons hoofd maakt van een gevoel een "lijden", er worden verschillende gedachten gekoppeld aan dat ene gevoel waardoor slachtofferschap en pijn gaan overheersten. Je hoofd is alleen functioneel als het in dienst staat van je ziel, van je gevoel. Bij veel mensen is het hoofd primair aanwezig en bepaalt het je realiteit.   

Je hoofd is je EGO en denkt altijd in termen van dualiteit en in termen van tijd. Je ziel, ofwel je gevoel, doet dit niet. Daarom kunnen beide niet samen gaan. Samen in de zin van "ik denk en daarom voel ik". Je gevoel bestaat uit een abstracte samenhang van termen die ergens in de buurt komen van dat wat je van binnen waarneemt. Onze taal is beperkend als het gaat om gevoel. Hoe dan ook zeg ik altijd: wanneer je gevoel kunt omschrijven aan de hand van abstracte woorden zoals kleur, samenhang, vorm en dichtheid, dan zit je goed. Wanneer je gevoel gaat omschrijven van concrete woorden, woorden waarmee een label of ticket wordt samengesteld, dan is je hoofd aan zet. 

Met andere woorden: wanneer je een drukkende pijn voelt in je buik en deze pijn verplaatst zich naar je maag. Je zou deze pijn ook als een roterende wind kunnen omschrijven met de kleur rood er in. Dan ben je bezig om echt te voelen. Wanneer je zegt: Ik ben zo eenzaam, ik voel me zo rot en weet niet waarom ik nog besta. Dan is je hoofd aan het woord en die heeft er lijden van gemaakt. 

Het is dus aan jou de taak om je hoofd niet meer aan te zetten wanneer je gevoel zich aan dient. Gevoel wil gevoeld worden, meer niet. Soms is het gevoel drukkend en soms licht. Alles mag gevoeld worden en dat is in jouw proces de bedoeling.  

Ontspan, vertraag en voel

Veel mensen denken bij ontspanning aan leuke dingen doen. Wanneer je leuke dingen doet, dan ga je een activiteit ondernemen. Je brengt dan als het ware balans aan tussen de verplichte dingen in het leven en de leuke dingen in het leven. Tijdens een activiteit zijn we beter in staat om ons denkproces even stop te zetten. Daarom zeggen mensen vaak voordat ze gaan sporten "ik ga even mijn hoofd leeg maken". 

Voor een deel klopt het dat je je hoofd leeg maakt tijdens een "leuke" activiteit. Voor een deel klopt het niet. Om in union te komen met jezelf is het de bedoeling dat je je gevoelsleven maximaal gaat openen. In jouw gevoel zit je kracht. Gevoel is wie jij in wezen bent. Tijdens een activiteit wordt je gevoel niet geopend of geactiveerd. Wat er tijdens een activiteit gebeurt is dat het denken even on hold wordt gezet. Dit gebeurt lang niet altijd volledig, het denken wordt dan wel even verminderd. Ik zou daar nog aan willen toevoegen dat je gevoel bij een intensieve activiteit juist geblokkeerd wordt. Dus daar waar sprake is van intensiteit, waar uithoudingsvermogen en conditie een belangrijke rol spelen, daar wordt je gevoel geblokkeerd. Je ego is dan namelijk bezig met een doel, een prestatie. Het doel is bijvoorbeeld winnen of jezelf in snelheid verbeteren.   

Ontspannen zodat je meer kunt gaan voelen kan alleen maar gebeuren wanneer je in een omgeving bent met weinig tot geen prikkels (prikkels zijn geluiden en bewegingen van mensen / dieren / dingen) en wanneer je een activiteit in slow motion / in een vertraging onderneemt. Sporten leidt dus niet tot meer voelen, maar rustig wandelen wel. Naar een pretpark gaan leidt dus niet tot meer voelen, maar in je eentje om een groot meer heen wandelen wel. 

In het proces van meer voelen en minder denken is het mijn advies om elke dag even helemaal niets te doen. Of dit nu voor een half uur is of langer, dat is aan jou. Je gevoelsleven kan dan in een stroomversnelling komen. Dit betekent dat je dan op een stoel gaat zitten of dat je gaat liggen ergens op de bank of op het bed. Het enige wat je dan doet is je lichaam in een totale staat van ontspanning brengen met je ademhaling en 100% van je aandacht, door:

- via je buik- in en uit te ademen
- je ademhaling te vertragen
- het uit-ademen twee keer zo lang te maken als het inademen
- met je aandacht naar binnen te keren, in je lichaam aanwezig te zijn
- ieder lichaamsdeel met je aandacht scannen en deze voelen met je waarnemingsvermogen
- ieder lichaamsdeel afzonderlijk tot onspanning brengen, alle spieren in dit lichaamsdeel nagaan en met je intentie het lichaamsdeel toespreken dat alle spieren losgelaten mogen worden
- hetzelfde pas je ook toe voor ieder orgaan (nieren, lever, maag, longen, hart, enz) 
- voel wanneer je uit-ademt dat je lichaam door de zwaartekracht dieper in de stoel of het bed weg zakt

Verderop in deze tekst komt aan bod waarom het in balans brengen van mannelijke- en vrouwelijke energie zo belangrijk is. Vrijwel iedereen is opgegroeid in een omgeving waar van jou verwacht werd dat je je kon aanpassen. Waar van jou verwacht werd dat je prestaties kon leveren op school. School was veelal ingericht op "denken", het IQ. Er was minder aandacht voor emotionele intelligentie (EQ). In feite komt het er op neer dat je vanaf je geboorte geleerd hebt om "aan" te staan. Hiermee bedoel ik dat je aandacht naar buiten gericht was. Op tijd kunnen schakelen en aanpassen vraagt van jou om je antennes voortdurent naar buiten toe aan te zetten. Vaak zie ik bij mensen dat ze aan staan wanneer de ogen ver geopend zijn. De oogleden zijn omhoog getrokken. Bij een ontspannen houding zie je dat oogleden vaak iets zakken voor het oog. Het voorhoofd is dan ook ontspannen en de kaken eveneens. Probeer het zelf maar eens uit. 

Veel tweelingzielen hebben bewust of onbewust een onveilige jeugd ervaren. Er waren in het gezin veel spanningen aanwezig, waardoor je als vanzelf alles en iedereen in de gaten hield. Of je voelde een druk op school om erbij te kunnen (blijven) horen. Dat wat je aantrok aan kleding of het gedrag wat je in de klas liet zien bepaalde of dat je meer of minder vrienden had. Of je voelde een druk om hoge cijfers te halen, want met hoge cijfers waren je ouders trots en kreeg je aanzien in de klas. 

Je overlevingssysteem stond hierdoor op jonge leeftijd aan. Je kon op ieder moment vechten, vluchten of bevriezen. Wanneer je overlevingssysteem geactiveerd wordt dan wordt je complete immuunsysteem volledig ontregeld, je tweede chakra blokkeert en je zenuwstelsel ervaart vanaf dat moment permanente stress. Je nieren krijgen veel te verduren, je bijnieren eveneens en je hart ook. Je hoofd wordt als vanzelf geactiveerd, omdat je tweede chakra geblokkeerd is. 
De stress wordt opgeslagen in je cellen en elke keer als er zich een nieuw stressvol moment voor doet, wordt dit overlevingssysteem extra gevoed. Totdat het op tilt slaat en je bijvoorbeeld een burn out krijgt, een nierbekkenontsteking of hartfalen. 

De weg naar het voelen wordt door stress geblokkeerd. Als deze stress niet uit je cellen wordt opgeruimd, zal het moeilijk blijven om meer te kunnen gaan voelen. De stress moet eerst uit je lichaam worden afgevoerd en dit kan alleen als jij daar de aandacht en tijd voor hebt en neemt. Aandacht en tijd voor je lijf. 
Een vraag voor jou: Wanneer heb jij voor het laatst werkelijk aandacht aan je lijf geschonken? Met andere woorden: Heb je voor de spiegel gestaan en jezelf geobserveerd of ben je op de bank gaan liggen zonder afleidingen zoals je telefoon, televisie of een boek. En eveneens zonder in slaap te vallen. Slaap is goed, maar de aadacht voor je lijf is daarmee nog niet gerealiseerd. Hoeveel aandacht, hoeveel tijd, besteed jij aan je lijf? Niet alleen je gezicht, maar aan alles? Aandacht is energie. Daar waar jij je aandacht op richt, daar gaat jouw energie naar toe. De tijd is nu aangebroken om je lichaam de aandacht te geven die het verdient.

Veel tweelingzielen hebben in hun leven geleerd om te geven. Het ontvangen van liefde vinden ze lastiger. Echter, om vanuit het hart te kunnen geven moet je met een geopend hart kunnen ontvangen. Het is altijd een wisselwerking. Om te kunnen ontvangen moet je in verbinding staan met je gevoel en dus met je lijf. Daarom is het zo belangrijk om je lijf elke dag te voelen. Te voelen aan de buitenkant en aan de binnenkant. De buitenkant door midel van aanraking en liefdevolle aandacht met je ogen. De binnenkant door middel van bewustwording, door in rust contact te maken met de binnenkant van je lijf en door te voelen vanuit abstracte taal. Abstracte taal is woorden geven aan gevoel door middel van kleur, vorm, beweging en druk.  

Sinds oktober 2022 vind je op mijn Youtube kanaal luister audio waarmee je de rust en ontspanning van je lichaam en geest kunt bevorderen. Deze audio helpt je om blokkades en/of stress los te laten. Je lichaam beschikt over een enorme kracht, het zelfhelend vermogen kun je activeren door middel van bewuste ontspanning. Link naar Youtube kanaal Memorable 

Zijn in plaats van doen

Tweelingzielen hebben in hun leven geleerd om te overleven door hard te werken. Hard werken in de zin van presteren of door zichzelf weg te cijferen omwille van het geluk van anderen. Ze hebben in hun leven geleerd zich aan te passen aan de buitenwereld. Aanpassen kost energie en dat is hard werken. In de wereld van dualiteit, de wereld van oordelen en verwachtingen, moeten we vooral veel "doen". Door actie is er resultaat. En resultaat helpt jou om je bestaansrecht te kunnen garanderen. 

Tweelingzielen mogen het pad van liefde bewandelen en gaan ervaren dat ze de mensheid dienen door te "zijn".  Jouw licht is zo groot en sterk, dat je door je aanwezigheid hele ruimtes en lokale gemeenschappen kunt bereiken. Dit klinkt misschien wat ongeloofwaardig, maar toch is het zo. Let er maar eens op hoe graag mensen in je omgeving / nabijheid zijn. Hoe graag mensen je aanraken of even met je in gesprek willen. Dat is niet alleen, omdat je zo aardig bent, maar vooral omdat jouw energie torenhoog is. Jij danst in de muziek van liefde en andere mensen voelen dat. 

Door veel te doen stap je uit je kracht, omdat de actie vaak vraagt om aandacht van je hoofd. Je moet goed opletten en waar nodig bijsturen of de tijd in de gaten houden. Wanneer je in liefde bent met alles en iedereen staat je hoofd uit en sta jij in je kracht. Dit is een essentieel punt in de union reis. Je moet helemaal niks meer, waarmee ik bedoel dat je jezelf niet meer hoeft te bewijzen.  

Onthechten

We hebben gedurende ons leven geleerd om ons aan te passen. Aan te passen aan het gezin, de maatschappij en de verschillende systemen. Hierdoor ben jij je hiermee gaan identificeren. De vraag is, wie ben jij werkelijk? Wie kijkt er door jouw ogen in de wereld? Hoe vaak kun jij jezelf "betrappen" op een routine of patroon waarin je jezelf automatisch hebt aangepast aan de omgeving? Hoeveel in je leven onderneem je, omdat het er bij hoort? Omdat het zo hoort en je vindt ergens dat het een onderdeel is van je verantwoordelijkheden. In het onthechtingsproces ga je alles loslaten wat niet tot een "primaire" verantwoordelijkheid hoort. Dit alles is slechts een opgelegde verplichting en kun je in dit proces los gaan laten. Waarom? Omdat je gevoelsleven moet gaan openen. Je gevoelsleven is wie jij in wezen bent. Zo lang jij je agenda vult met verplichtingen, zal je gevoelsleven nooit kunnen gaan openen. 

Voorbeelden van "belangrijke" verantwoordelijkheden

- boodschappen doen voor de hele week
- de hond uitlaten
- werktijden aanhouden
- douchen
- 1x per week de was draaien 
- zoon / dochter naar zwemles brengen 
- opdrachten werk binnen deadline aanleveren

Voorbeelden van verplichtingen 

- bedrijfsborrel bijwonen
- tussendoor boodschappen doen, zoals wat extra's halen voor de koffie
- extra was draaien voor de ene shirt wat je graag draagt
- vriendinnen binnen een dag terug appen
- elke dag het nieuws kijken
- langs gaan bij vader of moeder
- naar verjaardag gaan 
- make up op doen
- 3x per week sporten

Alle activiteiten die samenhangen met een verwachting mogen opnieuw beoordeeld worden. Dit zijn ook activiteiten die alleen op jou betrekking hebben. Vaak zijn dit rituelen die jou een veilig gevoel geven of gedragingen waarmee jij erkenning of bevestiging hoopt te krijgen. Wanneer je de activiteit niet meer onderneemt en je voelt hierdoor onrust of angst ontstaan, dan weet je dat dit een ongezonde hechting is. Door jezelf te onthechten, dus door het patroon te doorbreken, kom je dichter bij jezelf. 

In het kort komt het er op neer dat je in het proces naar union je mag onthechten van:

Patronen en routines
verwachtingen
vormen van aanpassing
Overtuigingen 
Afleiding 

Wat ben jij bereid om op te offeren uit je leven omwille van de union? Welke hechting houdt jou in angst? Geld? Aandacht? Drukte? Union gaat over het opofferen van zaken waar je graag controle op wilt houden.  

Welke herhalende activiteiten onderneem je dagelijks / wekelijks / maandelijks? Wat zou er gebeuren als je deze niet meer zou ondernemen? Wordt iemand anders boos, ga je weerstand ervaren? Mooi, dan mag je dat patroon gaan doorbreken. In de wereld van onvoorwaardelijke liefde accepteer je de ander namelijk volledig. Verwachtingen horen niet in deze wereld thuis. Als iemand anders boos of teleurgesteld raakt, is dat een wond in diegene die hij/zij mag gaan helen. Jij bent daar niet verantwoordelijk voor.  Mensen die onvoorwaardelijk van je houden zullen accepteren dat je iets niet meer doet of zegt. 

Word jij onrustig van binnen wanneer je een activiteit niet meer onderneemt? Mooi, dan mag je dat patroon gaan doorbreken. Daar ligt namelijk een ongezonde hechting op. 

Voorbeelden van herhalende activiteiten waar mogelijk een ongezonde hechting op zit:
- make up dragen
- je ouders 1x per week bellen
- je huis vaker dan 1x per week poetsen
- vaker boodschappen doen in de week
- regelmatig sporten
- social media checken
- berichten versturen
- in spontane ontmoetingen vragen hoe het met de ander gaat (terwijl je dit niet echt interesseert)
- elke dag het nieuws kijken
- elke dag affirmeren
- standaard afwassen voor het slapen gaan

Tot slot mag je in dit proces ook gaan kijken naar de activiteiten die er oor zorgen dat je afgeleid wordt van je gevoel. Vaak onderneem je deze activiteiten onbewust, maar in dit proces word je bewust van alles wat je doet in het leven. Je zal gaan ervaren dat vrijwel alle vormen van afleiding zorgen voor een blokkade in je gevoel. Je kunt wel plezier ervaren en blij zijn door iets te ondernemen, maar dat is niet wat in deze fase belangrijk is. In deze fase is het belangrijk dat je eerst thuis komt in jezelf, in je lijf en gevoelswereld. Past wanneer de liefde belichaamd is, ga je in het leven staan en ervaar je elke dag opnieuw plezier en blijheid. Daar heb je dan niet noodzakelijk een etentje of andere activiteit voor nodig.  

Voor meer informatie over onthechten en handvatten hoe je dit aan kunt pakken, klik HIER

Schaduwwerk

In deze fase ga je alle triggers in je leven opzoeken, ontvangen en doorvoelen. Triggers zijn opmerkingen of gebeurtenissen van buitenaf die een gevoel van weerstand bij je oproepen. Dit gevoel hebben we in ons leven omgezet in een fight- flight of freeze reactie. Ons hoofd heeft geleerd om het gevoel direct te blokken en er iets anders mee te gaan doen. Door in deze fase alles als een les te zien, en zelfs als een cadeautje, kun je je gevoelswereld verder gaan openen. Je hoofd blokken is het sleutelwoord in dit proces. Voelen, voelen en doorvoelen. 

Onthechten hoort bij dit proces. Maar het gaat nog verder. Schaduwwerk vraagt van jou om zuiver naar je zelf te zijn. Wanneer handel je vanuit liefde, onbaatzuchtig en onvoorwaardelijk en wanneer schiet je door in ongezond gedrag zoals manipulatie, straffen en controleren. Schaduwwerk is jezelf in de spiegel durven kijken en constateren dat je iets doet, denkt of zegt uit eigen belang. Dit is voor veel mensen een moeilijke stap. Schaduwwerk vraagt van jou om toe te durven geven dat je niet altijd in liefde bent. Het vraagt van jou dit onder ogen te zien en het te gaan doorbreken. 

Bijvoorbeeld: 

Een vriendin reageert niet op je belangstellende what's app bericht. Je hebt een paar dagen gewacht en iedere dag merk je dat je gedachten donkerder worden. Tot het moment dat je denkt: weet je, stik er maar in! 

Je bericht begon dus heel liefdevol, maar je gedachten over haar eindigen heel destructief. Het bericht wat je stuurde was dus niet gestuurd vanuit onvoorwaardelijke liefde, maar voorwaardelijk. Je verwacht op zijn minst een bericht terug. Hierin mag je nog groeien. 

Besef je wel dat alles energie is. Wanneer je lelijk over een ander denkt, dan vuur je op dat moment karma op die ander af. Hierdoor breng je de ander als vanzelf in een zwaarder proces, in een moeizamer leven. Vind je jezelf echt liefdevol en wil je toegewijd zijn aan de liefde, dan moet je dit patroon gaan doorbreken.  

Praktiseren van vergeving

Vergeving is een vorm van schaduwwerk en wordt hier apart benoemd, omdat het in dit geval gaat over de mens en in het schaduwwerk wat eerder genoemd is heb ik het over de gebeurtenis. Wanneer we innerlijk werk doen, dan gaan we meestal terug naar de impactvolle gebeurtenissen in ons leven. Deze gebeurtenissen maken we neutraal, dat wil zeggen dat ze geen pijn meer in ons systeem oproepen. Een veelgebruikte methode hiervoor is EMDR. 
Inzien dat jouw leven zo is gelopen zoals het is gelopen en er met dankbaarheid naar kijken is een belangrijke stap in je groei. Wat dan nog overblijft zijn de mensen om je heen die ervoor hebben gezorgd dat jij in je leven deze negatieve ervaringen had. En niet alleen de mensen om je heen, maar jij zelf hebt hier ook een aandeel in gehad. Tenminste dat zegt je ego. 
Zolang je de mensen om je heen en jezelf niet vergeven hebben, werkelijk van binnen vergeven hebben, blijft er ruis in je systeem ontstaan. Deze ruis kun je het beste ervaren wanneer je opnieuw oog in oog met deze mensen staat en constateert dat je hart gesloten blijft. Je bent nog steeds op je hoede of onrustig. 
Om jezelf vrij te maken is het belangrijk om alles en iedereen te vergeven. Hoe je dit kunt doen is uitgewerkt op de volgende pagina: KLIK HIER

Belichaam de liefde

Spreek, denk en handel vanuit liefde. Dat betekent dat liefde je primaire focus wordt. Dat je een contract aan gaat met de bron, met God, met het universum en je ziel. Het is de enige weg naar union. Stel jezelf bij alles wat je doet of mee maakt de vraag: Wat zou de liefde doen? Hoe zou de liefde handelen? Wat zou de liefde zeggen? Wat zou de liefde denken?
In de wereld van energie trek je aan wat je uit zendt. Alles, maar dan ook alles wat je denkt, doet, zegt op een dag is een boodschap naar het universum. Denk je in oordelen, dan trek je dualiteit aan. Denk je kritisch dan trek je lagere energie aan. Claim je iemand, dan trek je negatieve energie aan. Manipuleer je, dan trek je die energie ook naar je toe. Het belang van leven vanuit liefde is zo groot. Deze zou met hoofdletters op je koelkast geplakt mogen worden. Dit gaat dus ook over zelfliefde. Hoe denk je over jezelf? Wat zou de liefde doen?

In het belichamen van de liefde heb je de taak als tweelingziel om iedereen die je op je pad tegenkomt een fijn en positief gevoel te geven. Het is jouw taak om anderen te upliften. Dit doe je de hele dag. In feite komt het er op neer dat je meer geeft in het leven dan dat je ontvangt. 

Daarnaast denk je over iedereen, op elk moment van de dag, positief. Of het nu een crimineel is, een verkoopmedewerker of een voorbijganger op straat. Je zal er van versteld staan hoe vaak je nog in een oordeel denkt. Bewustwording hierop maakt dat je jezelf gaat corrigeren. 

In het belichamen van de liefde hoeft het niet altijd zichtbaar te zijn wat je voor een ander doet. Onvoorwaardelijk liefde geven houdt namelijk ook in dat je er niets voor terug verlangt. Ook geen erkenning of een gerichte glimlach naar jou. Je hebt als taak om de aarde te transformeren door de juiste energie onder de mensheid te brengen.  Dit kun je dus ook doen door voor iemand te bidden of om voor een ander te affirmeren. Affirmeren dat die ander in zijn/haar kracht staat, dat die ander gelukkig is en zijn/haar mooiste leven leidt. 

Voordat je de liefde belichaamd hebt en het een natuurlijk onderdeel is van jouw wezen in alledag, zal je eerst bewustwording moeten krijgen op de huidige stand van zaken. De stand van zaken met betrekking tot de liefde in jou. Je gaat bewust liefde toepassen. Pas wanneer je merkt dat het een vanzelfsprekendheid wordt, dan kun je gaan "zijn". Je leeft je leven in het nu en helpt wanneer iemand jou om hulp vraagt. je uplift iedereeen als vanzelf en je denken is tot een miniumum beperkt. Liefde kan alleen bestaan als je niet meer denkt. Liefde is iets van het hart. Je hoofd blokkeert je hierin. 

Voor meer informatie over dit onderwerp, zie de titel "wat houdt onvoorwaardelijke liefde in" iets verderop in deze tekst.  

Om in union te komen zal je boven alles moeten gaan staan wat niet liefdevol is. Dat betekent nooit meer oordelen, nooit meer boos zijn, geen triggers meer toelaten, iedereen vergeven. Het betekent dat het duister geen enkele vat meer op je heeft 

Plezier maken en genieten

Jouw unieke pad bewandelen gaat altijd over liefde. In liefde zijn met het leven betekent dat wat je doet, wat je ervaart altijd resoneert met je hart. Vanuit je hart leven houdt in dat je datgene doet wat jou blij maakt. Het is heel belangrijk dat tweelingzielen los van elkaar plezier maken in het leven. Met plezier wordt ook bedoeld dat je alleen kiest om dat te doen waar je blij van wordt. In het proces van onthechten heb je al ervaren wat noodzakelijke verplichtingen zijn. Deze verantwoordelijkheden draag je en dat is prima. Maar alles wat daarnaast als een verplichting voelt, dat ga je niet meer doen. Het is jouw leven en dat mag elke dag gevierd worden. Dat betekent dus dat je elke dag kiest voor je mooiste leven. Het gaat hier om kleine dingen die voor jou betekenisvol zijn. Waar jij van kan genieten. Voor de een is dit rustig wakker kunnen worden en genieten van een kop koffie in de tuin. Voor de ander is dit werken aan een persoonlijk project wat tevens je missie in dit leven is. Plezier maken en genieten is een hoge vorm van energie en dit komt altijd uit je hart. Dat wat jou blij maakt, dat is je hogere zelf die als kompas dient voor het leven. We zijn gemaakt om te genieten, om een leven te leiden vanuit plezier en inspiratie. Wanneer je merkt dat je een dag weinig inspiratie en plezier ervaart, kies er dan altijd voor om iemand anders blij te maken of zoals ze mooi in het Engels zeggen "to be in service of others". Breng je overbruurvouw van 80 jaar een bloemetje en je zal merken dat je eigen energie daarmee eveneens verhoogd wordt. 

Bewust consumeren

Probeer op een dag selectief te zijn in wat je consumeert. Met consumeren bedoel ik hier: ben selectief in wat je luistert, wat je ziet, wat je eet en wat je drinkt. Alles in ons leven, werkelijk alles, is gevuld met energie. Lage energie is de energie van dreigementen, angst en akelige nieuwsberichten. Lage energie is de energie van niet-biologisch eten. Lage energie is de energie van veel dierlijke producten. Lage energie is de energie van mensenmassa's. Lage energie is bijvoorbeeld luisteren naar de problemen van anderen, het is de energie van kijken naar een vechtpartij of echtelijke ruzie op straat. Alles wat je ziet, dat absorbeer je. Het verlaagt je energie en heeft tot gevolg dat je hoofd aan gaat staan. Je hoofd, je ego, is namelijk bezig met angst.
Ook is het in deze fase goed om minder te gaan lezen, in welke zin dan ook. Lezen is een manier om het hoofd te activeren. Eerst mag de balans hersteld worden in jezef. Pas later kun je alles weer oppakken en natuurlijk ben je dan een luisterend oor voor anderen die dat nodig hebben.   

Hoge energie is de energie van positieve woorden, van inspirerende teksten (mits met mate consumeren), van producten waar veel zonlicht op geschenen heeft, van producten die diervriendelijk zijn.  

Alles en iedereen in jouw leven is een weerspiegeling van je onderbewustzijn. Ervaar je onrecht, dan is er een disbalans in jezelf. Ervaar je strijd, dan is er een onzuiverheid in jezelf. Leef je in liefde, dan zal alles in je leven ook liefde weerspiegelen.

Je tweelingziel manifesteren

Tegenwoordig hoor of zie je regelmatig is het woord manifesteren terugkomen. Manifesteren als een vorm van magie waarin je je mentale kracht gebruikt om datgene in je leven te verwezenlijken waar je zo naar verlangt. Ik ben wat voorzichtig om manifesteren als ultiem middel hier te noemen, omdat veel mensen er in door lijken te slaan. Het wordt een soort obsessie, terwijl het voor tweelingzielen alleen werkt wanneer het in de juiste context ingezet wordt. Er is een kans dat je met manifesteren vanuit je ego gaat werken. Het kan zijn dat je luxe in je leven wilt of dat je sneller in union wilt komen dan dat voor jou is weggelegd. Wanneer je manifesteren te vroeg in zet, dan is dat de korte route naar union, maar niet naar harmonische union. Hierin ligt een essentieel verschil. Wat mij betreft is manifestatie van je tweelingziel zeker functioneel, maar pas aan het einde van je proces. Wanneer je alle stukken hebt aangekeken, wanneer je liefde voelt stromen in je aderen voor al het levende om je heen. 

Manifestatie is niet het doel van jouw reis, onvoorwaardelijke liefde belichamen wel. Wanneer je de liefde hebt belichaamd, manifesteer je als vanzelf. Daar hoef je niets extra's voor te doen.

Waarom kom je niet in harmonische union wanneer je alleen manifestatie toepast? Omdat je daarmee de belangrijke taak voor jou als lichtwezen misloopt. Het is niet voor niets dat jij je tweelingziel hebt ontmoet. Dat is geen toeval, daar heeft het universum voor gezorgd. En waarom? Omdat je een taak hebt op aarde. Daarom ben je geincarneerd en dat is het doel van het tweelingzielenproces. Je kunt alleen in harmonische union komen wanneer liefde de enige taal is die je spreekt, denkt en van waaruit je handelt. En dat kan alleen wanneer je het denken tot een minimum hebt gebracht. Hiervoor moeten er een aantal essentiele factoren in je leven getransformeerd zijn. Factoren zoals routines, afhankelijkheden en je bewustzijn. Je doorloopt in feite het proces van ontwaken zoals het in wezen bedoeld is. 

In de wereld van de Law of Attraction zijn er een aantal stelregels die maken of je mentale manifestatie succesvol zal zijn of niet. Ik ga hier niet heel diep op in. Dat heeft er ook mee te maken, dat wanneer iets bij mij een "moeten" oproept er als vanzelf weerstand op ontstaat. Weerstand in de zin van dat het niet aansluit bij mijn natuurlijke manier van leven. Het heeft voor mij ook iets weg van controle en ongeduld,  en dat zijn nu juist eigenschappen die getransformeerd mogen worden. Het zijn eigenschappen van het hoofd die de weg naar het gevoel blokkeren. Hoe dan ook, manifesteren gaat in wezen over affirmeren. Je neemt een zin waarin duidelijk wordt dat je tweelingziel in de toekomst bij je zal zijn. De zin die je affirmeert moet zodanig zijn opgebouwd dat de toekomst zich nu al afspeelt. Bijvoorbeeld "mijn tweelingziel en ik wonen gelukkig samen". Deze zin spreek je gedurende de dag vaker uit en terwijl je dit uitspreekt zie je het voor je en voel je het. Je wordt er blij van. Daarna laat je het los en vertrouw je er op dat het universum zijn werk doet. 

Manifesteren heeft alleen effect als er geen enkele geloofsovertuiging in jou aanwezig is die twijfelt aan hetgeen je uitspreekt. Het universum reageert op energie en juist dat wat in je onderbewustzijn aanwezig is, wordt in je werkelijkheid gecreeerd. Het is dus zaak om eerst je onderbewustzijn te voeden met liefde voordat je begint aan manifesteren. 

Overige algemene tips tbv union:

 • Het kan je helpen in dit proces om met je tweelingziel te delen dat je vermoedt dat jullie tweelingzielen zijn. Wat je dan doet is het planten van een zaadje. Je tweelingziel zal op een gegeven moment nieuwsgierig worden naar de inhoud van dit concept. Hiermee versnel je het ontwakingsproces wat jou ook helpt, omdat jullie ziel dan via twee kanten op de juiste manier gevoed wordt. Daar waar je tweelingziel stappen zet, zal jij daar ook zeker baat bij hebben. Jullie delen dezelfde energie, hetzelfde bewustzijn, enz.  
 • Krijg voor jezelf helder waar je vrolijk van wordt, wat jou inspiratie geeft, waar jij energie van krijgt in het leven. Schrijf dit op een blaadje, zodat je daar altijd naar terug kunt grijpen wanneer het even tegen zit
 • Zorg ervoor dat je gevoelens van ongeduld, schuld, jaloezie, wrok, boosheid en slachtofferschap gaat aankijken en loslaten. Deze gevoelens hebben geen plek in de union
 • Zorg ervoor dat je je twin uiteindelijk als een zelfstandig krachtig wezen gaat zien. Iemand die zijn / haar eigen pad bewandelt en heel goed weet wat hij / zij nodig heeft om compleet te worden
 • Ben er van overtuigd dat je twin naar je toe komt. Maar verwacht niets
 • Zie de tekens van het universum onderweg als een fijne ondersteuning, maar hang hier niet teveel aan vast. Dubbele getallen en synchroniciteiten willen zeggen dat je goed bezig bent, dat je precies daar bent waar je moet zijn
 • Bedwing jezelf om niet nieuwsgierig te zijn naar je twin. Ga dus geen profiel foto checken op social media. Nieuwsgierigheid is een vorm van controle en daarmee stel je de union alleen maar verder voor je uit.
 • Hou je gedachten in het hier en nu. Denk niet na over zijn of haar leven, waarom hij of zij iets gedaan heeft of wat hij/zij dagelijks doet. Hou je gedachten op je eigen leven en richt je op het hier en nu. Iedere vorm van analyse over je twin is een vorm van controle en dat is nu juist wat je moet gaan loslaten.
 • Ben zuiver in wat je doet en probeer niets te forceren of te manipuleren. Met andere woorden: wanneer je een bericht plaatst op social media doe je dit niet om indruk te maken op je twin.    

Hoe ga je om met triggers?

Een trigger is een gevoel van weerstand en ontstaat als gevolg van een gebeurtenis of opmerking. Vanuit dat gevoel hebben we de drang om te reageren. 
Een trigger is een uitnodiging voor jou om naar binnen te keren, omdat er iets geraakt wordt wat nog niet in vrede of harmonie is. 
Een trigger is daarom altijd te beschouwen als een cadeautje, als een mogelijkheid om te kunnen groeien. 
Een trigger zegt altijd iets over jou en nooit over de ander. 

Bovenstaande aspecten rondom triggers dienen als basis, zodat je er op een constructieve manier mee om kan gaan wat ten bate is voor jezelf en daarmee ook voor de ander. 

Stelregel 1: reageer nooit op een trigger. Reageren is een vorm van dualiteit en daarmee verlaag je je eigen energie. Je bent een tweelingziel en het is jouw taak om de energie hoog te houden. Reageren, dus er tegenin gaan, is duaal gedrag. Het is jouw taak om in onvoorwaardelijke liefde te blijven. 
Stelregel 2: een trigger nodigt je uit om de ander te helpen in liefde te blijven, omdat die ander dat op dit moment niet lukt. Wij zijn helpers. Daar waar het ego aan staat, hebben mensen maskers op en weten ze niet wat ze doen. 
Stelregel 3: iedere gebeurtenis is van nature neutraal in energie. Het is jouw perceptie die bepaalt hoe je de gebeurtenis ervaart. 
Stelregel 4: In iedere verbinding en situatie ben je observeerder. Dat wat een ander zegt of doet is zijn / haar wereld. Dat zegt niets over jou. In de wereld van onvoorwaardelijke liefde heeft iedereen zijn / haar waarheid. Jij hoeft niemand te overtuigen van jouw waarheid, jij laat de waarheid van een ander bij die ander. Tenzij jij nog hechtingen hebt ten aanzien van die ander, tenzij jij nog in je ego zit, dan zal je geneigd zijn om je met iedere opmerking te identificeren. Wat dus niet de bedoeling is. 

Om in de energie van onvoorwaardelijke liefde te zijn en te blijven is het belangrijk dat we onze binnenwereld en buitenwereld harmonieus en in vrede benaderen en ervaren. Wanneer je weerstand voelt, dan is dit een signaal dat je innerlijk werk te doen hebt. Je kunt namelijk triggers overstijgen en er nooit meer last van hebben.

Een voorbeeld:
Je rijdt op de snelweg en merkt op dat een automobilist bij jou aan het bumperkleven is. Je constateert dat diegene haast heeft. Wat de reden ook mag zijn, het is mogelijk dat de haast gegrond is. Je besluit om rechts te gaan rijden en hem voor te laten gaan. 
Uit dit voorbeeld blijkt dat deze gebeurtenis geen trigger bij jou veroorzaakt. Je innerlijke wereld is in vrede en harmonie. 

Voorbeeld 2: Je rijdt op de snelweg en merkt op dat een automobilist bij jou aan het bumperkleven is. Je ergert je enorm aan dit gedrag. Je besluit om links te blijven rijden, zodat die ander weet dat jij niet wijkt voor een of ander dominant gedrag. 
Uit dit voorbeeld blijkt dat deze gebeurtenis bij jou een trigger veroorzaakt. Je hoofd gaat in verdediging en vanuit weerstand blijf jij links rijden. 

Je kunt triggers vermijden door elke situatie vanuit een positief perspectief te benaderen. Dat is een keuze en daarmee maak je het leven voor jezelf een stuk eenvoudiger en plezieriger. Daarin controleer je dus je gedachten en zorg je ervoor dat alle gedachten positief zijn. 
Dit is iets lastiger wanneer je in gesprek bent met een ander. In gesprek met de ander, of dit nu telefonisch of face to face is, kent geen ruimte om even te reflecteren en tot jezelf te komen. Vaak wordt een reactie uitgelokt. Dit kan zijn, omdat de ander een oordeel heeft, verwachtingen heeft of een aanname doet. Het kan ook zijn, omdat jij een oordeel over de ander hebt. Een van de twee of beide staan op dat moment in hun ego. Dat houdt in dat de energie lager is en dat het hoofd aan zet is. Als het hoofd aan zet is, is je hart gesloten. Het is jouw taak om je hart open te houden. Hoe doe je dat? 
- Vermijd elke vorm van discussie waarin iemand de strijdt met je aan wil gaan. Je kunt zeggen dat ieder zijn eigen waarheid heeft en dat het geen zin heeft om hierover discussie te voeren. Stap er op tijd uit, sluit het gesprek af. Hoe langer je in deze energie zit, hoe lager je eigen energie wordt op dat moment. 
- Zeg tegen de ander, dat de aanname of het oordeel van hem / haar maakt dat je voelt dat hierdoor de verbinding met jou verbroken wordt. Dat gebeurt ook, maar de verbinding met jezelf wordt daarmee ook geblokkeerd. Reden te meer, om voor jezelf te zorgen en dit aan de ander kenbaar te maken. Niemand mag de verbinding met je hart verbreken, dat is zelfzorg nummer 1. 
- Wanneer iemand anders over jouw grens heen gaat, door te chanteren of te manipuleren is het belangrijk om direct de verbinding te verbreken. Blijf rustig en geef aan dat jouw grens is bereikt en dat jij op een later moment weer contact zal opnemen. Dat hou jij de regie en kun je wanneer je in rust bent en je hart geopend hebt opnieuw contact zoeken.  

Een trigger is dus een uitnodiging om naar binnen te keren. Wat hiermee bedoeld wordt is dat het gevoel en de gedachten die het bij je oproept iets zegt over jou. Het kan gaan over je kindertijd, het kan gaan over een latere periode. In feite is het een spiegel. In het geval van de bumperklever kan het zijn dat het oordeel wat je hebt over de ander, iets zegt over jezelf. Jij denkt op dat moment, wat een dominant persoon. In werkelijkheid vertelt de trigger jou dat iets in jou vindt dat jij nog steeds dominant kunt zijn en dat je dat veroordeelt. Je zal het daar niet meteen mee eens zijn, en dat komt omdat je ego aan staat. Maar ga je op een later moment in rust hier naar kijken dan kan het zijn dat je constateert dat dit inderdaad zo is. En dat je ook ziet dat dit met je jeugd te maken heeft, omdat je daar dominant moest zijn terwijl je dat helemaal niet wilde. Door er vervolgens met een ander perspectief naar te kijken, namelijk dat het voortkomt uit een periode waarin je moest overleven kun je respect en medeleven voelen in jezelf over jezelf. En op dat moment heb je de trigger al deels losgelaten. 

Een aanvullende manier om de trigger los te laten is om je hoofd los te koppelen van je gevoel. Het gaat er om dat je de weerstand in je lijf voelt. Weerstand in je lijf voelen gaat over abstracte woorden zoals druk, energie en kleur. Op het moment wanneer je er concrete woorden aan geeft zoals eenzaamheid of dominantie, dan is je hoofd opnieuw aan zet. Je lijf wil alleen maar voelen. Ga maar door de schaduw heen. Want dat is wat het is. Dualiteit gaat over lagere energie aankijken en transformeren naar hogere energie. Liefde, positiviteit, inspiratie, dankbaarheid zijn hierin bepalende woorden. 

Elkaar spiegelen

Tweelingzielen spiegelen elkaar. In de separatiefase komt dit er in het kort op neer dat de "ontwaakte" tweelingziel in union komt met zijn/haar tweelingziel wanneer deze volledig gericht is op zijn/haar eigen pad. Hiermee bedoel ik dat de "chaser" degene is die door middel van innerlijk werk gaat zien, voelen en ervaren wat de kracht van onafhankelijkheid is. Door de aandacht naar binnen te richten zal je tweelingziel dit spiegelen en de aandacht op jou gaan richten. Zo werkt de energie. Richt je je aandacht naar buiten, omdat je ego ongeduldig, boos, teleurgesteld of wanhopig is, dan zal je tweelingziel dit spiegelen en van je weg rennen. Ben jij trouw aan jezelf, aan je ziel, dan zal je tweelingziel naar je toekomen. Neem je actie op basis van angst of wil je aandacht / bevestiging, dan zal je tweelingziel van je wegrennen. De mate waarin je in jezelf gelooft en de mate waarin jij je eigen sparringpartner / adviseur wordt, bepaalt of je tweelingziel naar je toe trekt of van je weg rent. Ben jij blij met je leven en ben je tevreden, dan zoek je niets buiten jezelf. Ben je nog zoekende of heb je zorgen, dan is je aandacht nog naar buiten gericht. Hierdoor kun je nog niet in union komen. Balans in je leven is dus heel belangrijk om in union te kunnen komen. Balans op financieel vlak, op emotioneel vlak en op het vlak van gezondheid, werk en relaties. 

Devine timing

In mijn praktijk komen tweelingzielen die al meer dan 10 jaar in separatie zijn. Sommigen van hen zitten nog steeds in de duw- en trekfase. Vaak is de afhankelijkheid van elkaar op werkgebied (bijvoorbeeld, omdat ze voor hetzelfde bedrijf werken) een reden om in de duw- en trekfase te blijven hangen. Vaak is het de vrouwelijke tweelingziel die er voor kiest om in deze fase te blijven hangen. Ook al gaat dit ten koste van haar gezondheid, ze zal er alles aan doen om het contact met haar tweelingziel in stand te houden. In feite accepteert ze veel te veel, omwille van haar mannelijke tweelingziel. De onduidelijkheid waar ze mee blijft zitten, omdat hij niet kan en wil kiezen. De emotionele pijn die ze ervaart, omdat hij blijft praten over zijn ex of huidige partner. De gesloten houding die ze ervaar bij haar tweelingziel en waar ze maar niet doorheen lijkt te kunnen komen, omdat zijn hart gesloten is. Het zijn tal van voorbeelden die het "lijden" van de vrouwelijke tweelingziel benadrukken. Ten koste van haar eigen energie blijft ze in zijn buurt. De mannelijke tweelingziel daarentegen vindt het "onbewust" wel prima. Hij ontvangt aandacht en daarmee energie van zijn vrouwelijke tweelingziel. Die energie voedt hem en daar voelt hij zich fijn bij. Waarom zou hij kiezen?   

Wat ik zie gebeuren is dat veel vrouwelijke tweelingzielen het doodeng vinden om de controle los te laten. Het loslaten van hun tweelingziel voelt als een sprong in het diepe, alsof ze geamputeerd worden. Het idee dat hun tweelingziel dan misschien wel een verbinding aan zal gaan met iemand anders verscheurt hen van binnen. Wat ze zich te weinig realiseren is dat door dit gedrag de harmonische union niet zal gaan plaatsvinden. Deze wordt uitgesteld. Wat ze zich ook te weinig realiseren is dat ze de weg bewandelen van zelf sabotage. Ze werken langzaam toe naar een moment waarin ze alle kracht kwijt zijn geraakt. Ze denken dat ze sterk genoeg zijn en onafhankelijk zijn van hun tweelingziel terwijl het tegenovergestelde het geval is. Omwille van jullie ziel, die jullie samen delen, is het belangrijk dat er balans komt. Balans in de Yin en de Yang, in het vrouwelijke en het mannelijke. De vrouwelijke tweelingziel moet in haar kracht komen om dit mogelijk te maken. Vrouwelijke energie gaat over heling, gevoel, overgave, geduld, ontvangen en vertrouwen. Loslaten is het sleutelwoord om in deze energie te kunnen gaan stappen. De mannelijke tweelingziel staat in zijn kracht als hij kiest, als hij initatief neemt, als hij actie onderneemt. Hij is de energie van communicatie en van creatie.    

Het universum kent geen tijd. Tijd bestaat niet in de wereld van energie. Wanneer jij "besluit" om de union verder uit te stellen dan heeft het universum hier geen problemen mee. Dan zullen er een aantal "oude" cyclussen herhaalt gaan worden, net zo lang tot je de les begrepen hebt. En dit brengt ons bij de term "devine timing". Het universum bepaalt wanneer je klaar bent voor union. Onze wil is zo sterk en "oude" patronen zijn zo diep geprogrammeerd in ons dat we in het tweelingzielenproces op verschillende momenten met de vuist op tafel willen slaan en roepen "en nu is het genoeg! Ik ben klaar voor union, ik wil nu union!" En ook op deze momenten zal je merken dat er geen union plaats vindt. Daarom is dit ook het meest zware en moeilijke pad wat er is. Geduld wordt tot op de laatste druppel uitgeknepen. Het universum zegt, pas waneer jij je eigen leven leidt en je nauwelijks meer denkt aan je tweelingziel, dan zullen we hem op een onverwacht moment naar je toe sturen. Met andere woorden: Zo lang je nog een verwachting hebt, wordt de union uitgesteld. Nu zijn er verschillende technieken om je tweelingziel mentaal op je pad te manifesteren. Ik spreek hier later in deze tekst nog wat uitgebreider over. Mijn mening hierover is: een mentale manifestatie leidt nooit tot een harmonieuze union. Je zal de rest van je leven moeten blijven affirmeren om de union fase in stand te houden. Ik geloof er in dat wanneer je gevoelsleven primair wordt en je mind secundair, dat je dan als vanzelf in de energie van liefde komt te staan. In deze energie kun je manifesteren wat je wilt, zonder hier mentaal moeite voor te hoeven doen. Je hebt dan alle triggers aangekeken en daarmee het pad van onvoorwaardelijke liefde geintegreerd. Dit leidt tot een harmonische union.  

Devine timing gaat dus over de timing van de union. Mijn waarheid is dat het universum toe werkt naar een collectieve golf van unions. Er zijn veel signalen die ik oppik waaruit blijkt dat heel veel tweelingzielen nu naar een piekpunt gebracht worden. De lichtkracht die vrij komt als gevolg van een union is heel groot. Wanneer er wereldwijd heel veel tweelingzielen op hetzelfde moment in union komen dan kun je je voorstellen dat de lichtkracht ongekend groot zal zijn. Dat kan in mijn beleving niet ongemerkt voorbij gaan. Dit gaat gepaard met spektakel als een klap of een flits.  

Het gaat er dus niet om wat jij wilt van het leven, maar wat het leven wil van jou. Je hebt een taak, een verantwoordelijkheid. Alle tweelingzielen hebben deze taak. Dat is je licht schijnen, zodat we naar een nieuwe aarde kunnen transformeren. Dat is de reden waarom jij geincarneerd bent. Deze taak vraagt om de focus te verleggen naar jezelf en je eigen energie bij jezelf te houden. Hoe veel je ook om je tweelingziel geeft. Je helpt hem door afstand te nemen, door hem los te laten. Wanneer jij je hart opent, omdat je in je vrouwelijke energie stapt, dan opent zijn hart ook. Zo werkt de verbinding. 

Welke signalen duiden er op dat ik in union ben met mezelf? 

Je bent blij met je leven, ook al is er geen fysieke union met je tweelingziel. Je hebt je eigen leven op orde, bent ondernemend en neemt voldoende tijd voor jezelf. Alles is goed in balans. Je hebt een helder bewustzijn op je innerlijke wereld en op de uiterlijke wereld. Je laat je energie niet meer naar beneden halen en ziet elke dag als een geschenk. Blijdschap overheerst in je leven.

Tegenslagen die je voorheen als negatief ervaarde, ervaar je nu als een gebeurtenis waar een betekenis aan gekoppeld kan worden. Deze betekenis heeft altijd als doel om je verder te ontwaken. Iedere tegenslag of gebeurtenis is dan ook een cadeau van het universum en wordt altijd ook weer opgelost. Je ervaart elke situatie in je leven dan ook als een momentopname wat geen enkele invloed heeft op je gemoedstoestand. Je bent en blijft positief. Niet, omdat je dat wilt, maar omdat het gebeurt. Je bent één met het leven, één met de bron. 

Je intuitie vertelt je wat juist is, wat resoneert met jou en wat jij dus als waarheid wilt aannemen. Dat wat in de buitenwereld als waarheid verkondigd wordt of wat waarheid lijkt neem je niet als vanzelfsprekend aan. Je intuitie is leidend in het maken van keuzes en het ondernemen van actie. 

Je leeft van dag tot dag. Elke dag is voor jou een nieuw geschenk en daar ligt je focus op. Je bent in staat om elke dag vanuit overgave te leven en om te genieten van alles wat zich op die dag voor doet. Je onderneemt vanuit inspiratie en accepteert het wanneer de dag ineens een andere wending krijgt. Iedere dag beleef je bewust. Dat wil zeggen dat je vertraagt en observeert. Alle indrukken laat je met plezier binnen komen. Alles zie je als een geschenk of boodschap. Gaandeweg de tijd zal je gaan merken dat je van minuut tot minuut gaat leven. Het leven wordt steeds intenser en mooier. 

Het verleden heeft geen plek meer in je leven. Dat houdt in dat het je gemoedstoestand niet meer uit balans kan halen. Wat er tussen jou en je tweelingziel is gebeurt, is verleden tijd. Het ego heeft geen plek meer, dat masker heb je afgezet. Je weet dat wat er gebeurt is heeft gezorgd voor healing en groei en daar ben je je tweelingziel en het universum dankbaar voor.  

Je gevoelswereld is primair, je denken is secundair. Dit merk je doordat je overdag meer meer gefocust bent op hoe je je voelt, dan op wat je denkt. Je neemt waar hoe je je voelt. Wanneer je gevoel negatief wordt, dan besteed je aandacht aan je gevoelswereld. Je laat je gevoel je denken en daarmee je handelen niet meer beinvloeden.  

Je voelt je op de een of andere manier een beroemdheid. Je zit lekker in je vel en even lijkt het alsof er veel meer mensen naar je kijken in je omgeving. Dat gevoel wordt onder meer gevoed door het feit dat je tweelingziel vaker aan je denkt en je probeert te volgen via de kanalen die voorhanden zijn. Mogelijk heeft hij zijn omgeving ingelicht over jou en ervaar je dus dat er steeds meer energie in de vorm van aandacht richting jou gaat. Je voelt je er fijn bij en merkt dat je jezelf graag aan de buitenwereld wilt laten zien.  

Wanneer weet ik of union met mijn tweelingziel in zicht is?

Tweelingzielen die de reis naar binnen hebben afgelegd zullen gaandeweg meer en meer lichamelijke sensaties gaan ervaren. Deze sensaties duiden er op dat union in beeld is. Nogmaals het universum bepaalt wanneer dat precies is, maar je kunt op basis van deze signalen al wel meer en meer rust en vertrouwen ervaren dat het niet lang meer zal duren. Met lichamelijke sensaties bedoel ik tintelingen in je lichaam en dan met name in je handpalmen, onder je voeten, op je borstkas en op je kruin. De tintelingen op je borstkas kunnen ook aanvoelen als hartkloppingen of als een bepaalde druk. Dit is in de tweelingzielenreis een volkomen normaal gevoel, dat juist een positieve betekenis heeft. 

De lichamelijke sensaties verplaatsen zich gaandeweg naar je heiligbeen. Dat is het startpunt van je kundalini ontwakingsproces. Kundalini? Wat is dat? Volgens Wikipedia is Kundalini is een woord uit het Sanskriet dat letterlijk 'de opgerolde' betekent. Het verwijst naar een opgerolde, spiraalvormige kracht die te vinden is in de basis van de wervelkolom in het heiligbeen; niet in het fysieke lichaam zelf, maar in de energetische dubbelganger ervan, ook wel het energielichaam genaamd.
In feite kun je de spiraalvormige kracht als een slang zien die langzaam naar boven kruipt. Afhankelijk van de mate waarin jij grip hebt gekregen op je onderbewustzijn, zal deze energie langzaam naar boven kruipen. Heb je je onderbewustzijn volledig ontvouwt en ge-herprogrammeerd, dan zijn al je chakra's geheeld en heeft de slang vrij baan om omhoog te schieten. Dit gebeurt als vanzelf en moet ook vanzelf ontstaan. Je voelt enorm veel extase en bliss wanneer dit plaatsvindt. Je zal wel begrijpen dat dit gevoel een belangrijke doorgang biedt naar onvoorwaardelijke liefde. Leven vanuit een gevoel van bliss is leven vanuit liefde. 

Tweelingzielen komen in union wanneer hun kundalini ontwaakt is. Dit proces moet natuurlijk verlopen. Kies je ervoor om ergens een workshop te volgen waar je de kundalini kunstmatig kunt versnellen, dan is dat een gemiste kans. Dit geldt ook voor bepaalde youtube kanalen die geluiden afspelen waarmee je dit kunt doen. Het is dan een gemiste kans voor jou, omdat het een prachtig moment is waarmee je het proces van union kunt volgen. De kundalini kruipt namelijk heel rustig omhoog via je ruggengraat. Deze energie kun je heel goed waarnemen en geeft het hele proces een extra dimensie. Nogmaals, je kunt de energie waarnemen als je het innerlijk werk gedaan hebt. Om de kundalini te kunnen waarnemen zal je het bewustzijn van je lijf moeten gaan vergroten. Je lijf, je huid en alles wat er zich in je lijf afspeelt. De kundalini is dus een signaal voor union, maar zeker geen garantie als je het kunstmatig gaat versnellen. Sterker nog, je kunt hiermee ook schade veroorzaken in je systeem. Je ontregelt daarmee namelijk de natuurlijke biologische klok, waardoor veel andere systemen die hiermee samenhangen in verwarring raken. 

Naast de lichamelijke sensaties zie en ervaar je veel positieve boodschappen gedurende de dag. De liedjes die je hoort gaan over union, de berichten op social media gaan over union, de vogels fladderen blij en opgewonden om je heen, je ziet veel witte vlinders vliegen en je ziet veel meer verliefde stelletjes om je heen dan je normaal gesproken ziet. Ook zie je nu meer dan normaal het getal 11, 111 en 1111. De 1 staat voor een nieuw begin. En ook kun je het getal 555 zien wat staat voor een verandering. De 222 is eveneens een indicatie dat union dichtbij is. 000 betekent dat het universum voor je zorgt, dit geldt ook voor het getal 444. Zie je oplopende cijfers, zoals 1234 dan betekent dit dat er beweging en vooruitgang is. Alles komt nu in een stroomversnelling. Focus niet alleen op de cijfers, want dubbele cijfers betekenen ook dat je op je ascensiepad zit. Met andere woorden: dat je spiritueel aan het groeien bent en dat het universum je steunt.
Andere boodschappen die je kunt gaan zien zijn: 
- daar waar je ziet dat aan de weg wordt gewerkt: dit is een indicatie dat de weg vrij wordt gemaakt voor jullie
- dar waar aan de weg wordt gewerkt betekent dit ook dat alles nu naar de oppervlakte gebracht wordt. Alles wat onzuiver is of niet klopt. De waarheid komt naar buiten
- bladblazers geven aan dat de weg wordt vrijgemaakt voor jullie
- huizen die in de steigers staan of je ziet dat er steigers worden opgebouwd. Dat betekent dat een nieuw leven gaat ontstaan, er wordt gerestaureerd / een nieuw begin
- je merkt dat je zin hebt in schoonmaken, nieuwe spullen wilt kopen, je huis verven enz. De energie helpt jou om je voor te bereiden op een nieuw begin
- je begint aan iets nieuws in je leven. Een nieuwe baan of een nieuwe hobby. Je zit in de energie van een nieuw begin
- daar waar jou opvalt dat mensen aan de tuin werken, dat wegen aangeveegd worden, bomen gesnoeid worden, word jou verteld dat een frisse start in zich is
- daar waar je meer dan normaal mensen ziet lopen met reiskoffers wil dit zeggen dat iemand zijn koffers aan het pakken is
- pijn aan je tanden, een bloedneus, verstopte neus, lipbijten, droge hoest duidt er op dat je tweelingziel op het punt staat om een beslissing te nemen
- heb je last van een plotselinge droge hoest, dan betekent dit dat je tz angsten aan het loslaten is
- zie ergens een bij, een regenboog of zie je een unicorn dan duidt dit er op dat er wonderen op je pad komen
- zie je ineens opvallend veel zwangere vrouwen dan duidt dit op een nieuw begin
- zie je ineens opvallend veel verliefde stelletjes in je omgeving of parende dieren dan duidt dit op een romantische liefde die er aan komt
- de liedjes die je hoort gaan over het vieren van de liefde, over samen oud worden. Je wordt vrolijk van deze liedjes, ze geven je energie
- zie je opvallend veel hartjes op de weg, in tijdschriften, in de natuur, dan geeft dit aan dat er een ware liefde is voor jou
- je ervaart veel wind om je heen: the winds of change

Het gaat er om dat iets je opvalt. Als je op zoek gaat naar boodschappen, dan heeft het niet die uitwerking en betekenis die je er graag bij wilt. Het gaat om spontaniteit. En dat kan alleen als je in het nu bent. In het nu heb je geen doel voor ogen, in het nu ben je aanwezig en accepteer je dat alles wat op je pad komt een positieve betekenis heeft. 
Bovenstaande is dus een kleine samenvatting van mogelijke boodschappen die in de unionfase tot je kunnen komen. Er zijn nog veel meer voorbeelden te noemen.  
Je ervaart in deze fase dagelijks dat je in de union energie beweegt. Er hangt een bepaalde opwinding. Daar komt bij dat je de energie van je tweelingziel meer en meer kunt voelen. Alle fysieke symptomen die je spontaan voelt in je systeem, kunnen met je tweelingziel te maken hebben. Vaak bevatten deze symptomen een spirituele boodschap. 

De tweelingzielenreis vraagt om wilskracht en focus  

Wanhoop, verdriet, ongeduld, frustratie, verwarring en uitputting........dit zijn veelgehoorde termen die tweelingzielen met mij delen. De tweelingzielenreis is zwaar. Niemand weet wat het eindpunt is, niemand weet hoe lang de reis gaat duren. De verbinding tussen tweelingzielen is gebaseerd op energie. Iedere aardse vorm moet je in deze reis loslaten, omdat tweelingzielen niet via de "normale" weg op elkaar reageren. Met "de normale weg" wordt in dit geval de 3D wereld genoemd. De aardse wereld wereld waarin verwachtingen, oordelen, hierarchie en het ego centraal staan. 

Tweelingzielen die de vrouwelijke energie primair in zich dragen moeten een zware weg bewandelen die alleen is weggelegd voor de zogeheten hoge priesteres. Het is de weg van loskomen van alles en iedereen. Je zal gaan ervaren dat je jouw verhaal met vrijwel niemand kan delen. Dat kan zijn, omdat je omgeving niet open staat voor spiritualiteit of, omdat de verbinding met je tweelingziel te complex is. Je zal gaan ervaren dat de diepe eenzaamheid in jou alleen door jou beleefd kan worden. Het is een weg waarin je meer en meer tot de conclusie komt dat dit gaat over alleen zijn, ofwel al-één zijn. Je ben op het spirituele pad terecht gekomen. Niet om eenzaamheid te gaan ervaren, maar om los te breken van alle hechtingen. Het universum dwingt je om alles wat als "normaal" voelt los te gaan laten. Iedere vrouwelijke tweelingziel mag een koningin worden met haar unieke eigenschappen. Koninginnen staan alleen op een troon. Niet vanuit ego, maar vanuit kracht. Vrouwelijke tweelingzielen werken samen met anderen zonder zichzelf in een ander te verliezen. Tweelingzielen zijn de pioniers van de nieuwe aarde. Door in liefde te zijn met alles om je heen en tegelijk te staan voor wie jij in wezen bent. Die unieke kracht kun je alleen ontdekken wanneer je jezelf isoleert. Zonder prikkels van buiten, zonder meningen en afleidingen. Daarom worden we afgezonderd. Het is een tijdelijk proces voor wie hier toegewijd in te werk gaat. Zoek je nog steeds een ideale combinatie tussen afzondering enerzijds en aards genieten anderzijds dan zal je proces langer duren, maar ook dat is geen probleem. Iedereen doet het op zijn/haar manier. 

De belangrijkste boodschap is: Hou vol. Hoe moeilijk de momenten ook zijn, hoe verdrietig en eenzaam je jezelf ook voelt. Hou vol. Er komen betere tijden aan. 2022 is het jaar van de tweelingzielen. Dat is niet voor niets. Dit jaar gaat er veel gebeuren met de aarde, met de mensheid. We worden klaargestoomd om mensen te gaan helpen. Dat kan alleen als we uit onze angsten stappen en in onze kracht gaan staan. 2023 wordt een prachtig jaar met ongekende mogelijkheden.   

De tweelingzielenreis en jouw roeping  

Tweelingzielen worden klaargestoomd om een belangrijke bijdrage te leveren aan het, zoals ze dit noemen: realiseren van het paradijs op aarde. Je hebt een Goddelijke missie. Ik? Ja, elke tweelingziel heeft een Goddelijke missie. En om deze missie te kunnen gaan leven moeten ze één worden met de Goddelijke bron en dat is de puurste staat van liefde. Liefde kent geen hoofd en daarmee geen controle, ongeduld, angst of wantrouwen. Liefde is de hoogste vorm van energie die denkbaar is. En om hier te komen ga je door een proces heen. Dit proces is vergelijkbaar met een ego-dood. Het is een proces van uitzuiveren. Je moet door gevoelslagen heen om bij je Godsvonk uit te komen. Sla je de gevoelslagen over, omdat je de liefde via mentale kracht wilt manifesteren, dan ben je niet in lijn met hoe het universum de tweelingzielenreis bedoeld heeft. Dit proces vraagt om je leven 180 graden te keren. Het is een heftig proces, maar onvermijdelijk. In feite heb je geen keus, je wordt op verschillende manieren gedwongen om je hoofd te laten hangen. Jouw tijd om te veranderen is aangebroken. 

Het is voor tweelingzielen, met name de de vrouwelijke tweelingziel (degene die vrouwelijke energie als primair in zich heeft), belangrijk om het sterfteproces als eerste te doorlopen. Je wordt naar de allerdiepste pijnlagen geleid. In dit proces kun je de hemel en de hel naast elkaar ervaren. De hemel die staat voor het ultieme Goddelijke samenzijn, het hemelse gevoel dat je kunt hebben wanneer het leven in een flow gaat en je dankbaar bent voor alles wat op jouw pad komt. Daarnaast heb je de hel die staat voor de rauwe afscheidingspijn, de diepe eenzaamheid en het verscheurde gevoel van afwijzing en machteloosheid. Juist in dit proces zit jouw heling, jouw weg naar eenwording. De pijn nodigt je elke keer weer uit om terug te gaan naar je basis, naar jouw kern. In deze basis leer je hoe je jezelf volledig kunt onthechten van alles wat zich vanuit de persoonlijkheid nog wil hechten aan iets of iemand buiten jezelf. Het heilige huwelijk zoals ze dit noemen, zit in jou en wordt in jou gevormd. Het heilige huwelijk bestaat uit het helen en omarmen van zowel de mannelijke- als de vrouwelijke energie. Deze weg is loodzwaar, omdat er een herhaling in lijkt te zitten waar je soms maar niet uit lijkt te komen. Het eindpunt is er zeker wel en deze is het meer dan waard om het proces te doorlopen. Daar aan het einde van de tunnel wacht overvloed, geluk en harmonie op jou en niet te vergeten de union met je tweelingziel. De weg is alleen te bewandelen door volledige overgave aan dat wat zich aan dient. Door vertrouwen en rust en vooral door geduld op te brengen.    

De roeping vraagt om volledige toewijding. Neem maar van mij aan, dat deze toewijding vanzelf in jou gaat ontstaan wanneer je ervaart dat het universum op allerlei manieren je aan het begeleiden is. Soms zijn gebeurtenissen zo verbazingwekkend dat je weet dat er een sturing plaatsvindt. Je gidsen, engelen en ook dierbare overledenen doen er alles aan om jou op het pad van deze roeping te krijgen. 

Een tweelingzielenreis leidt tot het belichamen van je hogere zelf en activeert je roeping. In het belichamen van je hogere zelf heeft het ego geen enkele functie meer. Alles wat je dan nog doet komt vanuit inspiratie en liefde.

Dit pad vraagt van jou om boven alles te gaan staan wat niet liefdevol is. Het houdt in dat je het duister geen vat meer op je laat hebben. Dit doe je door in je eigen licht te gaan staan en door te geloven in jouw kracht. Wanneer jij in staat bent om jezelf leeg te maken, zodat God of de Bron door jou heen kan werken dan ben je er. Dan heeft liefde zich volledig in jou ontwaakt. Het duister is dan slechts nog een reminder voor de onvoorwaardelijke liefde. Hoe sterk ben jij verbonden aan onvoorwaardelijke liefde? Als dit 100% is, dan heeft het duister geen grip meer op je. 

Wat is het duister?

Het duister bestaat uit angst, boosheid, afgunst, schuld, eenzaamheid, afwijzing. Het komt naar je toe via andere personen, gebeurtenissen en ook via nachtmerries. Je zal op je weg worden uitgetest. En wanneer je dit gaat inzien, ga je het duister omarmen. Want zonder duister is er geen licht. Het duister herinnert jou aan het licht in jou. Het licht is in dit perspectief vertrouwen, onvoorwaardelijke liefde, geduld en dankbaarheid. Het duister geeft je aanwijzingen waar je nog in te groeien hebt.  

Hoe ziet jouw roeping er in de praktijk uit? 

Dat kan verschillend zijn. Er zijn hierin geen grenzen, omdat liefde geen grenzen kent. Daar waar jij je thuis voelt, in dat werkveld mag jij je liefde gaan inzetten. Onbaatzuchtig en vanuit een volledig toewijding aan het scheppen van een betere wereld. Soms doen tweelingzielen dit samen door samen te werken, soms niet. Over het algemeen wordt gezegd dat de meeste zo niet alle mannelijke tweelingzielen een helende kracht in hun stem hebben. Sommige tweelingzielen liften anderen op door gewoon te "zijn" in het leven . Soms kiezen ze voor een spiritueel beroep, om bepaalde spirituele gaven de ruimte te geven. 

Jouw lichtlichaam zal zich gaandeweg de union om jou heen gaan vormen. Dit lichtlichaam raakt als vanzelf de mensen in jouw omgeving. Daar waar jij in je leven misschien niet gezien werd, gaan mensen je nu zien. Je zal merken dat mensen graag in jouw licht zijn, dat ze graag om je heen zijn. Ze voelen rust, lichtheid en vertrouwen. Wanneer jij de hoogste staat van liefde bereikt hebt, kun je met jouw licht andere mensen gaan ontwaken. En dat is nodig om de aarde ten goede te keren. 

Tweelingzielen zijn de pioniers van de nieuwe aarde

Tweelingzielen zijn de grondleggers, pioniers, van de nieuwe aarde. Dat wil zeggen dat zij de energie neerzetten die nodig is om de nieuwe aarde te doen kantelen. Om te komen tot een aarde waarin in harmonie geleefd gaat worden. 

Er zijn tweelingzielen die zich afvragen waarom sommige mensen als vanzelf het geluk in hun schoot geworpen krijgen terwijl deze tweelingzielen het werk moeten verzetten. Dat komt, omdat voor tweelingzielen het ultieme is weggelegd. Het ultieme van een harmonische relatie, overvloed en geluk. Het is het hoogst haalbare leven op aarde. Wat jij geeft dat doe je onbaatzuchtig, dat is onvoorwaardelijke liefde. En dus mogen alle mensen daar van mee profiteren. 

De nieuwe aarde bestaat uit gelijkwaardigheid. Gelijkwaardigheid in inkomen, in gezondheidszorg in onderwijs en in kansen op de arbeidsmarkt. Het leven op de nieuw aarde bestaat uit leven en genieten. We staan in verbinding met elkaar door middel van wezenlijk contact. Het ego heeft geen plek meer op de nieuwe aarde. Alles wat je onderneemt en neerzet komt vanuit zingeving en inspiratie. Je onderneemt ten bate van het collectief. het "ik-je" doet niet meer ter zake. 

De nieuwe aarde zal nog dit jaar gaan ontstaan. Daar zal eerst chaos aan vooraf gaan, omdat eerst structuren moeten worden afgebroken voordat nieuwe structuren kunnen ontstaan. Tweelingzielen hebben in dit proces een hele belangrijke rol. Er zullen veel mensen, heel veel mensen, zoekende zijn. Niet begrijpen waar het heen gaat en wat dit voor hen betekent. Wanneer je als tweelingziel verbinding hebt met je innerlijke wereld ben je in rust en vertrouwen. En dat mag je overbrengen naar de mensheid.   

Het gaat om jouw unieke licht

Veel tweelingzielen realiseren zich niet of onvoldoende hoeveel licht ze bij zich dragen en wat dit met andere mensen kan doen. Wanneer ik vraag of mensen graag in je nabijheid zijn, dan is het antwoord vaak ja. Dat gebeurt niet voor niets. Het licht wat je nu al bij je draagt is al ongekend groot. Mensen laden zich op in jouw licht. Dat gebeurt onbewust. Dat licht wat je naar buiten schijnt komt vanuit je ziel. De trilling van je ziel is heel hoog. Hoe hoger de trilling, hoe hoger de energie. 
Het universum wil dat je volledig gaat schijnen en dat kan alleen als je ware potentieel geopend is. Je ware potentieel bestaat uit:
- je authenticiteit 
- de balans tussen man- en vrouw energie
- plezier en positiviteit in het leven 

Je authenticiteit is wie jij bent, wat bij jou past. Wanneer je geen hechtingen meer hebt, wanneer je niet meer de drive hebt om je aan te passen aan een ander, zal je merken dat je andere keuzes in het leven maakt. Je kunt je tijd maar 1x besteden en dat doe je vanuit je hart. Dat wat je hart je in geeft, dat is de weg. Authenticiteit gaat over gevoel, over in verbinding staan met jezelf. Altijd en overal. Het gaat over zelfzorg dat deze verbinding altijd aanwezig is en kan zijn. Je bent als het ware verankerd met jezelf. Hier ligt je grootste prioriteit. Wanneer jij je leven leidt vanuit inspiratie, vanuit dat wat jou plezier en voldoening geeft, dan straal je dit uit. Je leert andere mensen om goed voor jou en voor zichzelf te zorgen. Je bent een voorbeeld voor anderen hoe het leven ten volle ervaren kan worden.  

Wanneer de man- en vrouw energie in balans is tussen jou en je tweelingziel dan expandeer je daarmee je lichtkracht. De union tussen tweelingzielen zorgt ervoor dat dit licht ten volle gaat schijnen. Zowel jij als je tweelingziel dragen daarmee dezelfde lichtkracht in je. Kom je in union dan is dat in feite een explosie aan licht. 

Wanneer je het leven elke dag als een geschenk ziet waarin je plezier en positiviteit ervaart, dan straal je dit uit naar de buitenwereld. Je voedt als het ware jezelf en de ander met deze energie. Plezier en positiviteit bereik je wanneer je bij alles wat je doet in je leven een perspectief aanneemt van liefde of groei. Liefde is dankbaarheid, inspiratie, compassie en verwondering.  

Wat houdt onvoorwaardelijke liefde in? 

Het tweelingzielenpad gaat over de weg naar onvoorwaardelijke liefde. Pas wanneer je onvoorwaardelijk van jezelf houdt, kun je onvoorwaardelijk van al het levende om je heen houden. Andersom lukt dit niet, omdat je dan de kans loopt dat je jezelf weg cijfert. Je stelt jezelf ten dienste van de ander, je bent dan volledig afhankelijk van de ander geworden. 
Onvoorwaardelijke liefde vraagt om 100% zuiver denken, praten en handelen. Het vraagt om 100% bewustzijn op je ZELF. Alleen als je ten diepste eerlijk bent naar jezelf, kun je het pad van onvoorwaardelijke liefde afleggen. 

Onvoorwaardelijk in liefde zijn betekent:

- Al het levende op aarde bekijk je vanuit liefde 
De manier waarop jij naar een ander kijkt, vertelt veel over jouw binnenwereld. Kun jij een ander nog steeds als liefdevol wezen zien, ook al heeft die ander jou pijn gedaan? Kun jij een crimineel die veroordeeld is tot levenslang nog steeds vanuit de ogen van liefde bekijken? Zie je in deze persoon nog steeds zijn / haar Godsvonk? Iemand vanuit liefde bekijken is iemand zien wie hij/zij in wezen is. In essentie komt het er op neer dat je bewust wordt dat we allemaal afkomstig zijn uit dezelfde bron. We zijn allemaal één. Wanneer je iemand met de ogen van negativiteit bekijkt, dan wijs je een aspect van jezelf ten diepste af. Hier ligt een link met je denkpatronen. Echter als je het denken uit zet, kun je dan alles om je heen vanuit liefde bekijken? Met ander woorden: zie je ieder wezen hier op aarde als een wonder. Ben je dankbaar voor de ogen die je hebt gekregen? Ben je dankbaar dat je zoveel kleuren om je heen kunt zien? Zie je dat alles en iedereen een weerspiegeling is van jouw ziel?  

- Al je gedachten zijn gericht op liefde
Dat betekent dat je alleen nog liefdevolle gedachten hebt. Dit zijn positieve gedachten, motiverende gedachten, dankbare gedachten en compassievolle gedachten. Het zijn ook inspirerende gedachten. Alle gedachten die bekritiseren, oordelen of afwijzen die staan haaks op onvoorwaardelijke liefde. Wanneer je deze gedachten hebt, merk je dit op en corrigeer je jezelf. Op deze manier kun je je ego kleiner maken. Je ego zal blijven proberen om negatieve gedachten in je leven te brengen. Het is jouw bewustzijn die deze gedachten opmerkt en afwijst. 

- Alles wat je zegt komt vanuit liefde
De woorden die je gebruikt zijn geladen met liefde. Dit betekent dat je in verbinding met de ander altijd stuurt op eenheid, vrijheid en liefde. Dat wat je zegt is oordeelloos en jouw waarheid. De ander is vrij om jouw waarheid wel of niet aan te nemen. Het ego is altijd op zoek naar dualiteit. Het ego gaat voor zwart-wit denken. Let daarom goed op wanneer je terecht komt in een discussie. Gaat de discussie over het verkennen van elkaars wereld, dan is dit inspirerend en dus gericht op liefde. Is een discussie gericht op gelijk krijgen, dan stap je hier uit. In de wereld van liefde heeft niemand gelijk. Iedereen is vrij in alles. Iedereen heeft een ander verleden, dé waarheid bestaat niet. 
Wanneer je in gesprek bent met de ander probeer je dan bewust te zijn van de woorden die je gebruikt. Het woord "moeten" geeft dwang aan. Dat is geen liefde. Wanneer je regelmatig jezelf naar beneden haalt of jezelf excuseert is dat een oordeel over jezelf en dus geen liefde.
Voel bij jezelf wat er gebeurt in een gesprek. Onhoud dat wanneer een ander niet in liefde is met zichzelf dat er dan spanning kan ontstaan. De ander wil graag projecteren en het beste wat je dan kunt doen is het gesprek beeindigen voordat de negatieve energie jouw hart gaat afsluiten. Bedank de ander liefdevol en geef aan dat het beter is voor jou om het gesprek niet voort te zetten. Alles staat of valt met zelfzorg in dit proces. 

- Alles wat je doet komt vanuit liefde
Dit houdt in dat de acties die je in je leven onderneemt gericht zijn op liefde. Acties die ontstaan vanuit angst, die probeer je te vermijden. De acties die liefde omarmen zijn altijd geinspireerde acties. Alles wat in jouw beleving bijdraagt aan het welzijn van de mens of de aarde staat in verbinding met de liefde.
Hoe doe je dit op het werk? Wanneer je acties onderneemt vanuit ongeduld of bewijsdrang dan is dit een afwijzing naar liefde. Kun je jouw actie verbinden aan iets wat jou inspireert, kun je de actie zien in het verlengde van iets moois, iets waardevols, dan is het liefde. Een voorbeeld: Notulen opleveren kun je doen vanuit de drijfveer dat het een to do dingetje is wat moet worden afgevinkt. Dit is geen liefde. Notulen opleveren vanuit de gedachte dat je daarmee het bedrijf verder helpt en mensen tevreden maakt is wel liefde. Het gaat het dus om, om alle acties vanuit liefde te ondernemen. Het is de perceptie die je bij een handeling of actie hebt, wat maakt of de energie van liefde er mee verbonden is. 

De liefde tussen tweelingzielen is onvoorwaardelijk. Er zijn geen voorwaarden aan verbonden. Dit is ook een van redenen waarom veel mensen een tweelingzielenreis heftig en moeilijk vinden. Het is een kosmische verbinding die ook op dat niveau mag worden hersteld. Wil je meer weten over onvoorwaardelijke liefde, klik dan HIER

Wanneer de vrouwelijke energie in union is met zichzelf wordt ze een magneet voor de mannelijke energie. Zij kiest namelijk onvoorwaardelijk voor zichzelf, zet zichzelf op de eerste plek, voelt haar innerlijke kracht en staat op dat moment in de ontvangende stand. De mannelijke energie, die dezelfde ziel deelt, kan dan niet anders dan ook voor zichzelf te kiezen en in zijn kracht te gaan staan. De mannelijke energie is initiatief nemend en dus zal hij de stap zetten richting de vrouwelijke energie. Union is mogelijk wanneer beide vanuit liefde kijken naar het nu en wanneer beiden het verleden achter zich hebben gelaten. In de union fase is geen ruimte meer voor oud zeer. De vrouwelijke energie is in overgave met alles, waardoor

God, Jezus en Maria Magdalena

Veel tweelingzielen hebben een religieus verleden. De een komt uit een gereformeerd gezin en heeft de religie achter zich gelaten, de ander is nog steeds godsdienstig actief en weer een ander heeft religie wel meegekregen op school en in de familie, maar het nooit actief toegepast. In de praktijk ervaar ik dat tweelingzielen hoe dan ook ergens gelinkt zijn aan God. Echter, de een heeft hier een allergie op ontwikkeld en de ander heeft hier vanuit een zwart-wit kader betekenis aan gegeven. Ik ben me er van bewust dat het betreden van het pad van God, Jezus en Maria, namelijk door er hier op deze plek aandacht aan te besteden, weerstand kan oproepen. En toch kan ik er niet omheen. Omdat het mijn waarheid is en het mijn missie is om het Goddelijke in ieder mens in mijn praktijk tot leven te brengen. Ik heb ervaren en gezien welke belangrijke boodschappen Jezus en Maria hebben gebracht naar deze aarde. Dit is niet ontstaan door actief aanwezig te zijn in de Godsdienst. In tegendeel, in mijn leven heeft de kerk alleen op school en tijdens kerst of een overlijden een functie gehad. En toch heb ik er altijd een wonderlijke belangstelling voor gevoeld. Toch voelde ik bij het beeld Maria ergens verwantschap. 
Iedere religie heeft op zijn eigen manier vorm en inhoud gegeven in dat wat vanuit vroeger geschreven is. Dat wat is doorgegeven van mens op mens. Religie kan er voor zorgen dat je waarheid aanneemt vanuit angst. Angst dat je een zonde begaat als je je er niet aan houdt. Dan is dat niet jouw waarheid, maar een beperking in je leven. Zo kijk ik er naar. In mijn proces heb ik geleerd om te luisteren naar mijn eigen waarheid. De boeken die per toeval tot mij kwamen, de artikelen die per toeval tot mij kwamen, de gesprekken die ik per toeval voerde met bijzondere mensen. Daar haal ik mijn waarheid uit. Dat wat diep van binnen resoneert, dat is voor jou de waarheid. Daar waar je hart heel warm en blij van wordt, dat is voor jou de waarheid. De waarheid gaat altijd over een groot gevoel van liefde. Alles wat daar niet mee resoneert is niet jouw waarheid. 

Jezus Christus en Maria Magdalena waren tweelingzielen. Tweelingzielen lopen op hetzelfde pad als dat van Jezus en Maria. Dat is voor mij een vast gegeven. Zij lopen het pad van de liefde. De manier hoe Jezus de Goddelijkheid in het leven heeft neergezet gaat over overgave, vertrouwen en het dienen van de mensheid. Dat geldt ook voor Maria Magdalena. Mijn waarheid is dat Maria een van de apostelen was van Jezus. Zij heeft geleerd soeverein te worden en haar eigen waarheid te leven. Dat werd niet door iedereen gewaardeerd. Maria bleef trouw aan haarzelf. 

In de praktijk ben ik niet bezig om het leven van Jezus en Maria te onderwijzen, maar om de symboliek, de lessen van het leven in het hart te integreren. We staan aan de vooravond van de nieuwe aarde en tweelingzielen zijn de pioniers hiervan. De nieuwe aarde gaat over leven in harmonie, in onvoorwaardelijke liefde. God is synoniem voor de Bron en het Universum. Het is de hoogste intelligentie die aanwezig is en tweelingzielen mogen het Goddelijke in zichzelf realiseren.

Veel mensen die religieus zijn geloven in God als zijnde steun in hun leven. Als een almachtige bron die hen helpt in tijden van nood. God loopt naast hun, met hen mee en staat hen bij. In mijn beleving is het juist de bedoeling dat we God in onszelf gaan realiseren. Het is de krachtigste bron van energie die er is. Als God in jou aanwezig is heb je de liefde belichaamd en ben je in staat om vanuit onvoorwaardelijke liefde te leven. Daarmee trek je als vanzelf overvloed en geluk aan.   

Groeien van ik-bewustzijn naar eenheidsbewustzijn

Het ik-bewustzijn is het ego. Gelet op eerdere beschrijvingen vraagt het tweelingzielenproces van jou om het ego los te laten. Want wanneer het je lukt om afstand te nemen van het ego, dus van het hoofd, dan opent je gevoelswereld. Dit noemen we je ziels-bewustzijn. Een ander woord voor je gevoelswereld is daarom ook je ziel of hogere zelf. De bron of God zijn eveneens hetzelfde. Om je zielsbewustzijn te realiseren zal je je bewustzijn moeten gaan vergroten. Alleen dan heeft je onderbewustzijn geen kans meer om je energie naar beneden te halen. Het gevolg daarvan is namelijk dat je direct weer terug komt in je hoofd. Dit klinkt ingewikkeld, maar met de wilskracht die een tweelingziel in zich draagt gaat je dat lukken. Het is jezelf ten diepste waarnemen en leven vanuit die authenticiteit. Jouw waarheid, is leven naar dat wat jij voelt. Niemand kan en mag hier invloed op hebben, dat geldt eveneens voor de omstandigheden. Niets mag en kan hier invloed op hebben. Wanneer je thuis komt in je ZELF, dan ben jij aanwezig in dit leven en draag jij jouw liefde uit aan de wereld. Je luistert naar je gevoel en je handelt naar je gevoel. Je bent toegewijd aan je ziel en je ziel is pure liefde. De vraagt om je bewust te zijn elk moment van de dag. Bewust van wat je denkt, zegt en hoe je handelt. 

Om te komen tot je zielsbewustzijn heb je afstand genomen van alle hechtingen, oordelen en overtuigingen. Er is niets of niemand meer die jou kan vasthouden of beïnvloeden. Zelfs je ego niet. Meer over het proces van onthechten lees je HIER

Wanneer we dat punt bereikt hebben, groeien we al vrij snel door naar de laatste stap, namelijk het eenheidsbewustzijn. Immers als je weet wie je in wezen bent, dan realiseer je je ook dat je verbonden bent met alles en iedereen. Dat iedereen een stukje van jezelf terug spiegelt. Hieruit ontstaat het eenheidsbewustzijn. Je bent één met alles wat leeft en niet leeft. Daarom is de onvoorwaardelijke liefde op dat punt dan ook volledig in je wezen geactiveerd en ingedeeld. Jij bent alles en dat houdt in dat je alles net zo liefdevol behandeld als jezelf. Jij bent de wereld en de wereld is jij. Het gevoel van afgescheidenheid is daarmee verdwenen. Delen en met elkaar groeien is het motto wat dan nog over blijft.  

Wie kijkt er door jou ogen? Kun je deze vraag beantwoorden? Is dit nog steeds jouw "ik" of is het iets groters dan dat? 

Leraar versus leerling

In de tweelingzielenreis ben jij leraar en leerling van jouw tweelingziel en omgekeerd ook. Doordat jullie elkaar spiegelen, ben je elkaars leraar. Dat wat gespiegeld wordt is ten behoeve van jouw healingproces. Daarnaast is het zo dat wanneer jij oordeelt over je tweelingziel dit betekent dat jij dat stuk in jezelf mag gaan aan kijken. Bijvoorbeeld, wanneer je oordeelt dat de ander ongeduldig is, dan ben jij dat zelf ook. Het is een trigger voor jou, omdat jij dat stuk in je draagt wat je wezen graag los wilt laten. 

Je bent dus zowel leraar als leerling op hetzelfde moment. De hele tweelingzielenreis bestaat uit heling. Dat wil zeggen dat alle mensen die hier een rol in spelen, die zich met de tweelingzielenreis "bemoeien", jou helpen te groeien. Dat wat deze mensen in jou triggeren waardoor je weerstand of pijn ervaart is een uitnodiging om te helen. Helen door je te beseffen dat jij het bent die er voor kiest om deze negatieve gevoelens toe te laten. Iedere situatie is van zichzelf neutraal. Jij kiest er voor om een situatie vanuit weerstand te bekijen of vanuit positiviteit. Hoe dan? Door in te zien dat elke opmerking iets over de ander zegt. Iedereen reageert vanuit zijn/haar eigen wonden. Wanneer je je niet meer identificeert met de opmerking van een ander, ben je precies waar je wezen moet. 
Alle factoren om jouw tweelingziel heen hebben ook een functie in jouw leven. Alles mag namelijk in de energie positief bekeken worden. Ben de mensen dankbaar. Wat ze je ook hebben aangedaan. Door hen ben jij gaan inzien op welke vlakken je nog niet in liefde bent in jezelf. Alles wat pijn doet, alles wat als een trigger op je in werkt, is iets wat jij nog te transformeren hebt. 

Zijn er wel eens momenten geweest in je leven dat je volkomen in liefde was met alles en iedereen? Bijvoorbeeld tijdens een prachtige meditatie of tijdens een avond dansen met gelijkgestemden, tijdens het lezen van een inspirerend boek of het kijken van een inspirerende film. Dat gevoel, dat mag er altijd zijn. Dat is je basis, dat is wie jij in wezen bent. Met dat gevoel heb jij jezelf van iedereen ontkoppeld en tegelijk voel je je diep verbonden met iedere ziel om je heen. We hebben op deze momenten het ego losgelaten. Ons hoofd staat niet meer aan, er is geen dreiging meer. 

Wanneer je dit gevoel van verbondenheid met alles hebt versterkt en inziet dat iedereen met jou verbonden is, omdat we zielen zijn afkomstig uit één bron, dan ben je precies waar je wezen moet. Dan heb je alles geheeld en zijn alle tekortkomingen, verwachtingen, oordelen getransformeerd. 

De mannelijke tweelingziel als de keizer

In de wereld van spiritualiteit wordt ook gewerkt met tarotkaarten. Je werkt altijd met een kaartenset van 78 stuks en deze zijn opgebouwd volgens een bepaalde symboliek. Tarotkaarten hebben tot doel om je duidelijkheid te geven over je leven. Wereldwijd zijn er tarotlezers actief en zo zijn er ook tarotlezers die werken met de tweelingzielen energie. Tweelingzielen doorlopen namelijk naast hun eigen individuele pad ook een collectief pad. Tarotlezers kunnen dan ook duidelijkheid geven over de collectieve energie. Het is voor mij dus niet alleen maar een individueel proces, maar zeker ook een collectief proces. Afhankelijk van de energie van het collectief gaat de tweelingziel man of vrouw door bepaalde thema's heen. In de wereld van tarot wordt de mannelijke tweelingziel vergeleken met de kaart van de keizer. De keizer is van dit dek het hoogst haalbare. Eenmaal daar aangekomen is hij in union met zichzelf en klaar om in union te komen met zijn vrouwelijke tweelingziel.  

De keizer staat symbool voor innerlijke kracht, vastberadenheid, stabiliteit, ambitie en authoriteit. De mannelijke tweelingziel heeft door zijn ervaring in het leven een alwetendheid ontwikkeld. Dit weten heeft hij zodanig belichaamd, dat niets of niemand hem nog van zijn troon kan stoten. Niemand kan hem nog uit balans halen. Hij heeft zijn angsten overwonnen en weet wat hij wil en hij kiest heel bewust en vol vertrouwen.
De mannelijke tweelingziel heeft zich in zijn leven moeten aanpassen. Aanpassen aan de maatschappelijke normen, aanpassen aan de verwachtingen die er waren in het gezin. Hierdoor is hij de verbinding met zichzelf kwijtgeraakt. De verbinding met zijn gevoel, met zijn ziel en met zijn hart. Hij leeft zijn leven elke dag opnieuw en heeft aangenomen dat dit de waarheid is. Dat het zo hoort en dat dit het gevoel van echt geluk moet zijn. Hij heeft aangenomen, gelet ook op zijn ouders en vrienden en familie, dat het leven wat hij leidt heel "normaal" is. Patronen, verwachtingen en overtuigingen zijn diep in hem geworteld. 

De keizer heeft zichzelf terug gevonden. Doordat hij patronen is gaan doorbreken en zijn gevoelswereld is gaan openen is hij angsten aan gegaan. Hij heeft zich vrij gevochten in de wereld van verwachtingen, oordelen en aannames. Hij heeft dit eenzame pad zelf moeten doorkruisen en daarin zijn kracht gevonden. Op dit pad is hij gaan inzien welke functie het ego in zijn leven heeft gehad en het is hem gelukt om dit ego los te laten. Hij is zich bewust geworden van zijn gedrag terwijl het ego nog actief was. Hij is zich bewust geworden van zijn destructieve gedachten. In dit proces van ontwaken is hij gaan inzien wat zuiverheid voor hem betekent. Het is veel meer dan eerlijk zijn, het gaat over eerlijk zijn naar jezelf. Durven kiezen voor de liefde betekent durven loslaten en durven te blijven staan daar waar chaos en weerstand ontstaat. De keizer is thuisgekomen in zichzelf. Hij staat nu in verbinding met zijn ziel, met zijn gevoel. 
De keizer weet wat hij wil en hoe hij dit kan bereiken. Hij is een symbool voor mannelijke kracht en deze wordt gedreven door zijn hart. Zijn acties komen voort uit inspiratie. Hij wil de mensheid, de natuur, de wereld dienen op een inspirerende manier. Hij wil ceeeren en daarmee toegevoegde waarde leveren. Tweelingzielen zijn er om de liefde te belichamen. Niet alleen voor de wereld, maar ook voor henzelf. De keizer weet dat echte liefde bestaat en is in staat om echte liefde uit te dragen. Hij is in union met zichzelf en heeft maar één doel dat is de verbinding met de vrouwelijke tweelingziel herstellen, vanuit onvoorwaardelijke liefde. Hij is klaar om te leiden en te beschermen. 

De vrouwelijke tweelingziel als de hoge priesteres

Tweelingzielen die de (primaire) drager zijn van de vrouwelijke energie hebben een missie. Ze worden in de wereld van de tarot ook wel vergeleken met de hoge priesteres. De betekenis van deze kaart is precies hetgeen wat voor de vrouwelijke tweelingziel is weggelegd. Niet iedereen is in staat om hier te komen, om te komen tot het belichamen van deze vrouwelijke priesteres. In de praktijk ervaar en hoor ik dagelijks hoe zwaar iederen het pad vindt. Sommige tweelingzielen zijn niet in staat om elkaar los te laten. Het loslaten van elkaar voelt als een amputatie. Dat is ook begrijpelijk, omdat jullie geincarneerd zijn uit één en dezelfde ziel. Het loslaten van deze zielsverwant is verscheurend zwaar. Maar wil je de hoge priesteres gaan belichamen dan is dit van wezenlijk belang. Doe je dit niet dan kun je in union komen met je tweelingziel, alleen zal dit geen harmonische union zijn. Jullie zullen dan met elkaar het aardse leven verder doorlopen en het duwen en trekken zal hier dan nog steeds onderdeel van uitmaken. En, omdat de liefde zo diep ligt neem je dat voor lief. Het zal je energie gaan kosten, maar ook dat heb je er voor over. Dit is wat ik om me heen zie en hoor. 
Een harmonische union kan alleen plaatsvinden wanneer je de kwaliteiten van hoge priesteres hebt belichaamd. Wanneer je dit hebt bereikt kan de mannelijke tweelingziel als keizer herreizen. Jullie staan dan beide in je kracht. 

De hoge priesteres is een van de meest mystieke kaarten van de tarot. De hoge priesteres heeft als boodschap om de onbekende diepte van de ziel te verkennen. Het rijke innerlijke landschap waar we over beschikken bestaat uit het onderbewuste en het bewuste. Het is de bedoeling dat de vrouwelijke tweelingziel het onderbewuste gaat verkennen. Het onderbewuste bestaat uit al die lagen die we gedurende ons leven geabsorbeerd hebben. Lagen zoals normen en waarden en ook overtuigingen en verwachtingen. Ons gedrag wordt voor 98% bepaald door ons onderbewustzijn. Pas wanneer we weten waar ons onderbewustzijn uit bestaat, kunnen we hier grip op krijgen en deze toetsen aan onze eigen waarheid. Aan die van de waarheid van de ziel. 
De hoge priesteres is in staat om dichtbij haarzelf te blijven, om in verbinding te blijven staan met haar eigen waarheid. Door haar sterke intuitie en heldervoelendheid kan ze de energie om haar heen waarnemen en op basis darvan een richting uit gaan. De hoge priesteres staat voor spirituele groei.  

Ze leert je om te luisteren naar de signalen van je lichaam, omdat onze intuitie vaak wordt gevoeld in de vorm van lichamelijke symptomen. Door naar je lichaam te luisteren kun je weer contact maken met dat wijze deel van jezelf dat je kan leiden naar de juiste keuze. Dit is het hogere zelf. Daarom wordt er in het stappenplan om te komen tot union ook zoveel aandacht besteed aan rust, traagheid en het voelen van je lijf. 

De hoge priesteres leert je ook om uit de wereld van angsten te stappen. Angst is het hoofd en dat staat haaks op voelen. Angst is een lage vorm van energie en daarmee trek je een wereld van angst aan. Het heeft tot doel om je uit je kracht te halen, ondanks dat het in eerste instantie als comfortabel en veilig voelt. De hoge priesteres leert je om je hoofd te negeren en je te focussen op je gevoelswereld. Wanneer je deze omslag kunt maken, dan ga je hiervan profiteren in het leven. Je energie gaat dan namelijk omhoog en je intuitie neemt toe. De wereld die je vanaf dan aantrekt zal de wereld zijn van liefde. Het ligt allemaal binnen handbereik, alleen moet je om er te komen eerst door de modder. 

De hoge priesteres maakt contact met het leven via dromen en via boodschappen die vanuit het universum aan haar worden doorgegeven. Deze boodschappen kun je alleen ontvangen wanneer je hoofd uit staat. Afleiding zorgt ervoor dat je niet gaat voelen. Of je nu naar een restaurant gaat of je gaat naar de supermarkt. In feite is vrijwel alles wat we ondernemen in het leven een vorm van afleiding. De weg terug naar je zelf vraagt om stilte, om niets doen. Het is de weg van alleen zijn en waarnemen in het nu. 
Dit is niet voor altijd het geval. Eerst mag je het contact tussen je ZELF en het universum gaan versterken en uitdiepen en pas daarna komt het aardse weer aan bod.  

Meer over de hoge priesteres, oftewel de Devine Feminine lees je HIER

De man en vrouw energie in balans brengen

Tweelingzielen zijn geincarneerd uit één ziel. Ze zijn drager van dezelfde ziel en hebben de taak om de balans van deze ziel te herstellen. De balans in de zin van Yin en Yang, de man en vrouw energie op de juiste manier belichamen. We zijn allemaal opgegroeid in een maatschappij waar de man-energie centraal stond. In de afgelopen 2000 jaar is deze energie leidend geweest. Dat veel tweelingzielen elkaar nu ontmoeten en samenkomen is, omdat zij de taak hebben om de energie te gaan keren. De aarde heeft meer vrouwen-energie nodig. 
En, omdat veel vrouwelijke tweelingzielen geleerd hebben om de man-energie te belichamen ligt hier met name voor hen een belangrijke taak om dit te transformeren. De mannelijke tweelingzielen hebben de taak om in hun kracht te komen, door uit de gewonde energie te stappen. Dat is de energie van macht, lust en hebzucht. Wanneer zij vanuit hun hart in de wereld staan, dan creeeren ze op basis van inspiratie in plaats van prestatie. 

De meeste vrouwelijke tweelingzielen hebben geleerd om de man-energie te belichamen. Ze zijn veelal initiatief nemend, actiegericht, nemen graag de leiding en zijn communicatief vaardig. Ze kunnen multi-tasken en daar ligt met name hun valkuil. Het zijn echte power vrouwen die geleerd hebben om onafhankelijk te zijn. Onafhankelijk door te vechten en niet op te geven. Hierdoor is als vanzelf de zachtheid en de rust op de achtergrond geraakt. Ze belemmeren hierdoor de mannelijke tweelingziel om in hun kracht te komen en vergeten zichzelf waardoor ook daar de kracht ontbreekt. De balans in de man-vrouw energie mag dus hersteld worden en daarin hebben ze beide een taak. Wanneer deze balans hersteld is komen ze in union. 

Het herstellen van de balans in de man- en vrouw energie vraagt van de meeste vrouwelijke tweelingzielen om een 180 graden verandering in het leven. En dat heeft tot gevolg dat het leven van de mannelijke tweelingziel ook 180 graden zal veranderen. Bij beide mag de wereld van het voelen geopend worden. Dit vraagt van de vrouwelijke tweelingziel om de controle los te laten, geduld op te brengen, te luisteren en in overgave te zijn. Wanneer je besluit om dit aan te gaan zal je gaan merken dat er veel onrust omhoog komt. Door met deze onrust te zijn in plaats van afleiding te zoeken gaat je gevoelsleven groeien. Afleiding is namelijk een vorm van actie en dat is opnieuw typisch mannelijke energie. 

Om de verandering in te zetten is wilskracht en discipline nodig. De meeste tweelingzielen beschikken hier van nature over. Dat komt door een bewogen jeugd waarin ze zichzelf hebben moeten bewijzen of waarin ze geleerd hebben te overleven. Wilskracht noem ik hier, omdat het in de separatiefase nodig is om vol te houden. Wanneer je in union bent, valt wilskracht als vanzelf weg. In de unionfase mogen we "zijn". Dan is alles uitgewerkt en leven we vanuit onze ziel. Wilskracht is dan iets van je ego en niet meer nodig. 
De theorie over tweelingzielen is voor de meeste mensen eenvoudig en begrijpelijk. Het in de praktijk brengen van deze theorie blijkt ontzettend lastig. 

Een beter begrip van de mannelijke energie 

Leidingnemen
EGO / Mind
Beschermend
Analyserend 
Actiegerichtheid
Communiceren
Individualisme
Creatie 
Overleven
Controle
Doelgericht
Resultaatgericht
Verklarend
Nuchterheid

De eigenschappen hier genoemd zijn van toepassing op de mannelijke tweelingziel. Het is de bedoeling dat hij deze energie primair belichaamd. Dat houdt bijvoorbeeld in dat hij leiding neemt, actie onderneemt en zijn hoofd gebruikt om controle te houden om de situatie in de buitenwereld. Dit alles vanuit een gezonde drijfveer en dat is vanuit een geopend hart in plaats van vanuit macht, lust of hebzucht. Dit klinkt logisch, maar hoe vaak komt het voor dat je bij vrienden of familie op bezoek bent en constateert dat de vrouw "de broek" aan heeft? Dat je ziet dat de man vooral doet wat de vrouw zegt. Wat je dan ook ziet is een naar binnen gekeerde man, want als een man zich niet geaccepteerd en gewaardeerd voelt in een verbinding dan keert hij naar binnen of vlucht hij. In gezelfschap is de enige weg die van afleiding door alcohol, eten, macht en cynisme. Hij zet zijn ego in om houding te geven. 
De liefde tussen deze mensen is vaak teruggebracht tot een goed georganiseerde "fabriek" waarin iedereen weet wat zijn/haar taak is en er primair aandacht is voor de zorg voor kinderen en het voor elkaar krijgen van de financien. Er zijn uiteraard uitzonderingen. Ik schets hier een beeld van een gemiddeld gezin waarin de man-vrouw energie niet in balans is.
Tweelingziel mannen kunnen daarnaast ook in een karmische relatie zitten. Karmisch wil zeggen dat er geen balans is in geven en nemen. Karmisch wil ook zeggen dat het "normaal"is om elkaar naar beneden te halen door sarcasme of cynisme. Er zijn vaak woorden over inkomen en onderling wordt strijd gevoerd. Daarnaast zie je ook dat intimiteit gebaseerd is op lust. En toch zijn de patronen ook in een karmische relatie zo harnekkig ontwikkeld en belichaamd, dat het bijna onmogelijk lijkt om er uit te stappen. Vanzelfsprekendheden, veiligheid en verantwoordelijkheden lijken hierin de boventoon te voeren. Je bent ooit deze verbinding aan gegegaan en dus is dit je "lot". Veel mannelijke tweelingzielen weten dat deze relatie niet zaligmakend is, maar door de aanwezigheid van verlatingsangst komen ze moeilijk in beweging. Uiteindelijk gaat het er om dat ze intuitief gaan voelen dat ze het waard zijn om van gehouden te worden, dat ze meer in hun mars hebben dan dat ze in deze verbinding kunnen laten zien. Dat het ontvangen van liefde niet in balans is en dat ze dat wel verdienen. Omdat de vrouwelijke tweelingziel werkt aan het openen van haar hart, voelt de mannelijke tweelingziel dat de telepathische verbinding met zijn tweelingziel toeneemt. En zo kan hij steeds meer in het vertrouwen stappen dat ze zijn liefde zal beantwoorden mocht hij de kracht voelen om uit de karmische verbinding te stappen.  

Mannelijke energie is in wezen altijd naar buiten gericht. Hij controleert de omgeving, signaleert en onderneemt actie waar nodig. De man-energie is de energie van het keelchakra, hij communiceert. Wanneer zijn hart geopend is dan spreekt hij vanuit zijn hart en is hij er op uit om te creeeren in het leven, zodat anderen er van mee kunnen genieten. De meeste tweelingziel mannen zijn muzikaal, hebben affiniteit met muziek. Ze zijn creatief en ook hebben de meeste tweelingziel mannen helende gaven in hun stem. Veel tweelingziel mannen oefenen een beroep uit waar hun stem of waar muziek en creativiteit een belangrijke plek in neemt. 

De mannelijke tweelingziel heeft over het algemeen tijd nodig om zaken te processen. Dat wat hij mee maakt in het leven wil hij op zijn eigen tempo een plek kunnen geven. Deze tijd is nodig en wanneer de vrouwelijke tweelingziel hier te weinig geduld voor heeft, dan voelt hij zich onder druk gezet. Wanneer een mannelijke tweelingziel zich onder druk voelt staan of gestresst voelt dan vlucht hij of keert hij naar binnen. Het gevolg is dat het contact verbroken wordt. Niet, omdat hij dit met opzet doet maar omdat hij niet anders kan. Daarom is geduld, overgave en vertrouwen bij de vrouwelijke tweelingziel zo belangrijk. Dan ontstaat er evenwicht in de energie en daardoor blijft de liefde stromen. Wat je vaak ziet is dat de vrouw de taken in huis bepaalt, terwijl het de bedoeling is dat ze dit los laat en er op kan vertrouwen dat de mannelijke energie weet wanneer het tijd is om iets in het huis te doen. 

De mannelijke tweelingziel heeft de taak om tijdens zijn reis op aarde het duale leven te ervaren en daar zijn plek in te nemen. In plaats van overleven en aanpassen gaat het er om dat hij ruimte in neemt en in zijn kracht komt. Voor de meeste mannen geldt dat ze hun hele leven een diep verlangen hebben gehad naar echte liefde. Hij heeft nooit de kans gekregen om deze liefde te ervaren. In zijn achterhoofd, in zijn weten, is dat verlangen altijd blijven bestaan. De meeste mannelijke tweelingzielen hebben zich in hun leven incompleet gevoeld. Dit geldt ook voor de meeste tweelingziel vrouwen. Ze hebben geaccepteerd dat de liefde die ze hebben mogen ervaren blijkbaar niet perfect is en niet perfect kan zijn. Dit is als een hardnekkige overtuiging in hun systeem gaan zitten. Daarom is de ontmoeting met hun tweelingziel ook zo overweldigend, want echte liefde bestaat niet.  

Door zijn opvoeding en door maatschappelijke invloeden heeft hij geleerd dat mannelijke energie gebaseerd is op macht, lust en hebzucht. Het is belangrijk om mee te kunnen doen in de materialistische wereld. Hij heeft gezien bij vrienden en familie leden hoe de mannelijke energie zich bewoog in de wereld. Dit werd versterkt door social media en televisie. Via macht was winst te halen, via macht kon je bestaan en overleven. Een belangrijke drijfveer voor macht was geld.
Veel mannelijke tweelingzielen zijn in een relatie afgewezen of zelfs bedrogen. Dit verleden is als een wond in zijn systeem gaan zitten en heeft hem geleerd om zijn gevoel verder af te sluiten. In een volgende relatie koos hij onbewust voor veiligheid, vrede en harmonie. Vaak is deze relatie of ongelijkwaardig of voorwaardelijk. Dat wil zeggen dat je aan eisen moet voldoen en zo lang als je daar aan voldoet dan is er harmonie. 
In het proces van union gaat hij inzien dat de illusie waar hij in geleefd heeft, hem heeft weggehouden bij zijn kracht. Hij voelt een sterke behoefte om onafhankelijk te kunnen zijn, maar er is ook angst om dit aan te gaan. Hij weet niet of hij dat aan kan. Financieel niet en ook speelt eenzaamheid hierin een rol. 
In het proces van union zal hij steeds meer tekenen van het universum gaan ontvangen om deze angst te gaan overstijgen. Doordat hij ascendeert gaat hij het leven vanuit een ander perspectief bekijken. Hij wil een verandering doormaken door niet meer te overleven, maar te gaan leven. Dit kan alleen als hij voor zichzelf gaat kiezen. Het karma wat hij hierin mag uitwerken is het karma van de verslaving en de afhankelijkheid. Dit is een diepgewortelde angst. Of het nu verslaving aan sex, drugs, alcohol, eten of werk is doet er niet toe. Hij is de enige die dit karma zelf kan doorbreken en wordt hierin geholpen door het universum en ook door de vrouwelijke tweelingziel energie. Hoe meer de vrouwelijke tweelingziel in haar kracht komt en voor haar zelf kiest, hoe meer dit door werkt in de energie waar hij kracht uit kan putten. 

In feite komt het er op neer dat de mannelijke tweelingziel in zijn leven geleerd heeft om zichzelf op te offeren ten behoeve van het geluk van anderen. Dit heeft hij in zijn opvoeding meegekregen. Regelmatig hoor ik dat de moeder uit het gezin van de mannelijke tweelingziel in haar leven nooit in staat is geweest om hem in zijn kracht te zetten. Ze wist niet beter, omdat ook zij was opgevoed met een verkeerd beeld van man-vrouw energieen. Zijn moeder heeft net zo goed geleerd om te overleven waardoor ook zij de drager van mannelijke energie werd. Ze heeft haar zoon de illusie meegegeven dat vrouwen beschikken over mannen energie. Dat vrouwen leiden, beschermen en actiegericht zijn. En ook dat vrouwen veeleisend zijn, rationeel en verbaal sterk. Hierdoor heeft de mannelijke tweelingziel geleerd om de vrouw te laten leiden en om zijn eigen krachten te onderdrukken. Daar komt bij dat de vader in het gezin vaak, samen met de moeder, liet zien dat gevoel weinig tot geen plek had. Gevoel in de zin van liefde, praten over liefde, praten over gevoel en affectie. Liefde kwam tot uiting via zorg en het nakomen van verantwoordelijkheden. Dit patroon heeft de mannelijke tweelingziel geabsorbeerd en voor waar aangenomen. 

De ontmoeting met zijn vrouwelijke tweelingziel heeft de mannelijke tweelingziel in verwarring gebracht. Het overweldigende gevoel en de lichamelijke aantrekkingskracht pasten niet zijn woordenboek van dat moment. Ze kan door zijn masker heen kijken. Ze ziet wie hij werkelijk is en dat voelt in bepaalde opzichten heel eng. Deze angst en de verwarring zorgt er voor dat zijn ego verder geactiveerd wordt, omdat hij het niet begrijpt en het niet kan verklaren. Het moet een fata morgana zijn, dat kan niet anders. Dit wordt versterkt door zijn omgeving die het fenomeen tweelingzielen niet kennen en vaak oordelen. Hij wordt hierdoor beinvloed in dit proces en daardoor raakt hij nog meer in verwarring. Zij ego is er voor om hem veilig te houden en dus zal de stem in hem om afstand te nemen steeds groter worden. 
 
Tijdens de separatie krijgt de tweelingziel man tijd en ruimte om alles vanaf een afstand te bekijken. Dat er geen contact meer is voelt hij als een sterk gemis. Dit gemis gaat diep en dat gevoel kan hem niet ontgaan. In die periode ontmoet hij andere mensen die iets bij hem verder ontwaken, gaat hij meer lezen over spirituele onderwerpen en ervaart hij dat het universum hem steunt. Hij komt er gaandeweg achter dat echte liefde bestaat. Beetje bij beetje gaat hij inzien dat door de programmeringen in zijn jeugd hij heel zijn leven in een illusie heeft geleefd. In de illusie waarin hij is opgegroeid kon hij niet anders dan kiezen voor een vrouw die veel weg had van dat wat hij in zijn jeugd ervaren heeft. Deze illusie leverde hem een vanzelfsprekend leven op waarin voorspelbaarheid en harmonie en veiligheid centraal stonden. Maar, omdat zijn ware kracht en dus zijn ware Zelf hiermee onderdrukt werden kon hij niet anders dan afhankelijkheden gaan creeren en bepaalde verslavingen in zijn leven brengen. Het was voor hem de enige manier om zijn gevoelswereld te onderdrukken en te accepteren dat dit leven het leven was wat voor hem was weggelegd. Door de ontmoeting met zijn tweelingziel weet hij nu dat liefde bestaat, echte onvoorwaardelijke liefde. In het proces naar union is het aan hem om wel of niet voor zichzelf te kiezen. Zichzelf is zijn ziel, wie hij in wezen is. Wanneer hij zijn kracht gevonden heeft dan staat hij met beide voeten in de aarde. stevig, wijs en weet hij welk doel hij wilt gaan halen en is hij hierin vastberaden. Hij is er klaar voor om alleen verder te gaan, om alles los te laten wat hem ooit in de illusie heeft gehouden. De dark night of the soul (in deze webtekst kun je hier meer over lezen) heeft hem geleerd dat het voelen en doorvoelen niet eng is maar hem juist verrijkt. Dat de diepte van zijn gevoel een toegangspoort is naar kracht. Hij kon niet anders dan alleen door dit proces gaan, niemand anders kon hem hierbij helpen. En op het moment wanneer hem dat gelukt is, weet hij dat hij alles aan kan. 

Een beter begrip van de vrouwelijke energie 

Vertrouwen
Overgave
In het NU leven
Geduld
Creativiteit
Verzorgend
Zorgzaam
Liefde
Voelen
Helen
Samenwerken
Harmonie
Luisteren
Ontvangen
Acceptatie
Dankbaarheid

De eigenschappen die horen bij de vrouwelijke energie zorgen ervoor dat de vrouw haar aandacht naar binnen richt. De vrouwelijke tweelingziel voelt in op de energie in haar en om haar heen en voedt daarmee de mannelijke energie die vervolgens keuzes kan maken en tot actie over kan gaan. Hier geldt het gezegde "zo boven, zo beneden". Hiermee wordt bedoeld, dat de vrouwelijke tweelingziel in tapt op de energie van de kosmos. Dat wat ze denkt en visualiseert kan ze gaan manifesteren. De man brengt het in het aardse en gaat creeeren. Om hiertoe te komen zal de vrouwelijke tweelingziel haar ego moeten gaan loslaten. En dit lukt alleen in stilte, in rust. Veel vrouwen kampen met een te vol hoofd. Ze hebben letterlijk zoveel aan hun hoofd, omdat ze voortdurend in die mannelijke energie tappen. Ze voelen zich verantwoordelijk, willen controle houden en moeten vooral heel veel to-do lijstjes afwerken. Dit geeft ze een veilig gevoel. Ze komen hierdoor wel krachtig over, maar staan hierdoor juist niet in hun kracht. Ze putten zichzelf volledig uit. Daarom kom je veel vrouwen tegen met burn-out verschijnselen of met migraine klachten. Ze hebben niet in de gaten dat ze in een verkeerde energie leven. Dat dit niet de energie is die onderdeel uit maakt van hun ware natuur. 
Wanneer de vrouwelijke tweelingziel leert om haar lichaam liefde en aandacht te geven, om haar innerlijke wereld te observeren en om te accepteren dat ze mag ontvangen. Dan gaan er steeds meer mogelijkheden in haar systeem ontstaan. Ze opent als het ware de poort naar de spirituele wereld. Eerst zal ze tintelingen gaan ervaren, dan gaat ze kleuren zien en gaandeweg wordt dit verder opgevoerd. Zo zal ze op een gegevens moment een voortdurende piep in haar oor gaan horen, een trilling in haar borstkas, jeuk op haar kruin en zal ze snachts levendig gaan dromen. Dit gebeurt niet voor niets. Dit is de wereld waarin de vrouwelijke tweelingziel thuishoort en waar ze haar kwaliteiten kan gaan openen. De vrouwelijke tweelingziel leert dat de buitenwereld ontstaat door wat er in haar leeft. Ze leert om vanuit verschillende perspectieven naar het leven te kijken. 
De vrouwelijke tweelingziel heeft als belangrijkste taak om haar eigen leven zo in te richten dat ze iedere dag, ieder moment plezier heeft in het leven. Plezier in de zin van zingeving, voldoende, liefde en dankbaarheid. Ze leert dat haar gedachten hier een belangirjk onderdeel van zijn en dat gedachten haar realiteit bepalen. Door positief in het leven te staan, leeft ze in hoge energie en zal het leven bestaan uit overvloed en geluk. Ze leert dat haar buitenwereld een reflectie is van haar binnenwereld. Ze weet als geen ander dat het gezegde klopt "zo binnen, zo buiten". Onze realiteit komt voort uit hoe onze binnenwereld geordend is. Bij verwarring of tegenslagen keert ze naar binnen in plaats van dat ze de buitenwereld analyseert.

Veel vrouwelijke tweelingzielen hebben in dit leven geleden. Ze zijn slachtoffer van een zware jeugd en hebben vooral hard moeten werken in het leven. De meeste gewonde vrouwelijke tweelingzielen zijn negatief kritisch en hun hoofd is hierin leidend. Ze leren tijdens de reis dat je met gedachten alles creert in het leven. Dat God of de bron altijd doorwerkt in het leven en altijd tot doel heeft om jou te laten groeien. Ze leert dat elke tegenslag in het leven een cadeau is en is de mensen en gebeurtenissen in haar leven dankbaar voor wat ze haar gebracht hebben. Zonder duisternis is er geen licht. Zonder lijden weet je niet wat geluk is. Tweelingziel vrouwen weten wat duisternis is, weten wat lijden is. En juist dat heeft ervoor gezorgd dat ze licht kunnen schijnen op het pad van anderen en dat ze genieten van dat wat er is. 

Tweelingziel vrouwen leven in verbinding met de energie in hen en om hen heen. Ze weten dat alles energie is en dat energie altijd in beweging is. Hierdoor heeft het geen zin om met het verleden bezig te zijn en zo geldt dit ook voor de toekomst. Ze zijn in staat om in het moment te leven en vanuit overgave. Ze is in staat om zich wezenlijk te verbinden met anderen, omdat ze als geen ander de taal van de liefde spreekt. In liefde ben je volledig aanwezig in het moment. Er is geen actie nodig. Hiermee geeft ze aan de ander en is ze ook in staat om te ontvangen. 

De vrouwelijke tweelingziel is opgegroeid in een mannen-maatschappij waarin (ongezonde) mannelijke energie centraal stond. Presteren, gezien worden en macht waren belangrijke drijfveren. Drijfveren die haar bestaansrecht bevestigden. De manier waarop met elkaar werd omgegaan in het gezin, de familie en in de maatschappij stimuleerden dit. Zo zocht je als kind naar goedkeuring in het gezin. Je paste je aan en liet je glimlach zien op de momenten dat je voelde dat het nodig was. Nodig, omdat je dan aandacht zou krijgen, goedkeuring of bevestiging. Of je leerde al vroeg om gespannen situaties te ontvluchten, door te glimlachen, door jezelf te bewijzen of jezelf onzichtbaar te maken. Het glimlachen of je best doen was dus niet altijd een vanzelfsprekendheid. Het was ook een vorm van overleven. Het woord "overleven" is typisch mannelijke energie. Wanneer je in de overlevingsstand staat dan gaat je hoofd als vanzelf aan. Je hoofd analyseert de omgeving en signaleert wanneer je actie moet ondernemen. Daarom is actiegerichtheid eveneens typisch mannelijke energie. Het hangt allemaal met elkaar samen.

Het loslaten van de controle zorgt ervoor dat ons overlevingsinstinct geactiveerd wordt. Je lichaam sluit op dat moment je hart en alle zenuwen worden geblokkeerd. De huidige wereld van dualiteit triggert ons overlevingsinstinct, omdat de dualiteit altijd bezig is met strijdt. Of het nu oordelen zijn of verwachtingen in alle gevallen moet je er op zijn voorbereid dat er een aanval kan komen. Door hier de komende tijd afstand van te nemen en je zoveel mogelijk te bewegen in een wereld van harmonie en liefde ga je je gevoelswereld openen. Kiezen voor jezelf in dit proces is heel belangrijk. Kiezen voor de juiste energie om je heen, de juiste mensen die je voeden. Overal waar jij je kunt ontspannen, waar jij niets hoeft en alles geaccepteerd wordt daar mag je nu zijn. En in de meeste gevallen betekent dit dat er twee plaatsen zijn waar je het beste tot je recht komt. Dat is in je eigen cocon thuis en in de natuur. Dit is niet voor altijd, maar zo lang als jouw proces die nodig heeft.   

Betekent dit dat de vrouwelijke tweelingziel geen mannelijke energie meer in zich zal dragen? Nee, dat is niet de bedoeling. De primaire energie moet worden omgezet en dat kan alleen wanneer je de weegschaal eerst om buigt naar de andere kant. Vanuit daar kan er dan balans plaatsvinden. 
Tweelingzielen die de vrouwelijke energie primair in zich dragen mogen aan de slag met het belichamen van de vrouwelijke energie. Ik schrijf hier "die de vrouwelijke energie primair in zich dragen", omdat er ook tweelingzielen zijn van hetzelfde geslacht. In een tweelingzielen verbinding tussen man en vrouw is het mijn opvatting dat de vrouw altijd de vrouwelijke energiedrager is en de man de mannelijke energiedrager. Dit staat haaks op sommige theorieën waarin wordt beweerd dat er ook vrouwelijk zijn met meer mannelijke energie en mannen met meer vrouwelijke energie. Dat zou kunnen, maar dan nog geloof ik dat de balans van de ziel alleen hersteld kan worden wanneer de vrouw de vrouwelijke energie belichaamd en de man de mannelijke energie. Uiteindelijk dragen we allemaal mannelijke- en vrouwelijke aspecten in ons. Immers als vrouw moet je vanuit je mannelijke energie ook in staat zijn om te kunnen overleven wanneer dit echt nodig is. Een vrouw zal ook ondernemend moeten zijn wil ze in haar leven haar creativiteit gaan realiseren. 

Vaak hoor je dat de vrouwelijke tweelingziel degene is die eerst ontwaakt. De man volgt daarna. Dit kun je als een korreltje zout nemen, omdat in mijn praktijk inmiddels genoeg voorbeelden voorhanden zijn waarin blijkt dat de man als eerste ontwaakte. En wat maakt het uit wie als eerste ontwaakt? Belangrijk is dat beide hun hart gaan openen en het leven gaan leiden wat bij hen past. Zonder concessies te doen aan wie dan ook. 
De nieuwe aarde vraagt om een nieuwe manier van leven waarin het niet meer om de massa gaat, maar om jouw unieke eigenschappen die de wereld kunnen verrijken.  

Wanneer je de vrouwelijke energie gaat belichamen, dan zal je gaan ervaren dat dit in kleine stapjes gebeurt. Het is een proces, je kunt de snelheid er van niet afdwingen. Het kost tijd. Je gevoelsleven openen kan nooit in één keer, dan kan ons hart niet aan. Vrouwelijke energie is de energie van rust en geduld en dat geldt dus ook voor het openen van je gevoelsleven. 

De aarde heeft vrouwelijke energie nodig. Vrouwelijke energie gaat over liefde, magie en harmonie. De aarde is bezig om te kantelen doordat de vrouwelijke energie massaal ontwaakt

Wanneer de vrouwelijke energie volledig is belichaamd, wordt als vanzelf de mannelijke energie in zijn kracht gebracht. En zo ontstaat er op zielsniveau balans en harmonie, precies wat de aarde nu nodig heeft. De vrouwelijke energie staat in haar kracht wanneer ze haar leven en haar relatie leidt vanuit de hoogste normen voor respect, loyaliteit en integriteit. De vrouwelijke energie is liefde en vanuit overgave, acceptatie en ontvangen kan ze de mannelijke energie inspireren en tot actie aan zetten.  

Gezonde vrouwelijke energie is er op gericht om een wezenlijke verbinding aan te gaan met ieder ander persoon. Deze wezenlijke verbinding gaat over een verbinding van hart tot hart. In een hart tot hart verbinding gaat het niet meer over de inhoud van een gesprek, maar veel meer over energie er om heen. Voelt iemand zich welkom en begrepen. Voelt iemand de ruimte bij jou om zichzelf te kunnen zijn. Kan iemand zijn verhaal kwijt en ben jij in staat om te luisteren en te zijn? Zonder oordeel, zonder advies. Hier licht de kracht van de vrouwelijke energie. 

Ze is in staat om voorbij het ego te kijken, om de mens vanuit zijn volle potentie en Goddelijkheid te zien en te benaderen (meer hierover klik HIER). Ze begrijpt dat we allemaal voortkomen uit de bron en dat we een expressie zijn van de bron. Ieder op zijn / haar eigen manier. En dat sommige mensen zich eerst door conflicterende energie heen moeten bewegen om zo de lessen te leren die voor hem /haar van toepassing zijn in dit leven. Haar meest waardevolle eigenschap is die van het zuiver geopende hart. Met haar empathische vermogen stimuleert ze haar mannelijke tweelingziel om de beste versie van zichzelf te zijn door buiten de kaders te denken en dualiteit te overstijgen. De gezonde mannelijke energie die verbonden is met zijn vrouwelijke tweelingziel is in staat om het leven tegelijk vanuit verschillende perspectieven en daarmee vanuit een open mind te aanschouwen.

De gezonde vrouwelijke tweelingziel verkent de innerlijke wereld van de mens en de energie om de mens heen en de gezonde mannelijke energie verkent de fysieke aardse realiteit. Hij beschermt de vrouwelijke tweelingziel en voedt de aarde waarmee hij creert.  

In het tweelingzielenproces zijn er drie gebieden waar de vrouwelijke tweelingziel haar aandacht op mag richten: 

- wat voel ik in mij? Welke fysieke symptomen ervaar ik?
- wat is mijn gemoedstoestand? 
- wat gebeurt er in mijn buitenwereld?

Deze drie gebieden leren haar om in haar kracht te blijven. Het eerste punt kan haar informatie geven hoe het met haar tweelingziel gaat. Het tweede punt is belangrijk om te checken, omdat het haar taak is haar energie zo hoog mogelijk te houden. Is haar gemoedstoestand minder positief, dan mag ze hier direct verandering in aanbrengen. Haar energie is namelijk bepalend voor de union, maar ook voor de realiteit die ze aan trekt. Het verhogen van energie kan door iets te gaan doen wat je plezier of voldoening geeft. Plezier in de zin van voor jezelf zorgen en iets gaan ondernemen waardoor je je fijn voelt. Wanneer dit lastig is, kan je jezelf dienstbaar opstellen en iets voor een ander betekenen. Door je roeping uit te voeren, maak je een ander blij en daarmee verhoog je direct ook je eigen energie.
Het laatste punt kan een boodschap zijn van je tweelingziel, van het universum of het kan je uitnodigen om er vanuit een positief perspectief naar te kijken. Je buitenwereld is altijd bedoelt om jou te laten groeien. Wanneer je er met die ogen naar kijkt, dan accepteer je elke gebeurtenis als positief. 

Van ongezonde- naar gezonde vrouwelijke energie 

Er zijn drie aspecten die bepalen of een vrouw een "wond" met zich mee draagt. Met een "wond" bedoel ik een onopgelost trauma of overtuiging. Een wond nestelt zich altijd diep in ons wezen, namelijk in ons onderbewustzijn. 98% van ons gedrag wordt aangestuurd door ons onderbewustzijn. We lijken in het dagelijks leven geen grip te hebben op ons onderbewustzijn, en toch wordt alles wat je leest, je ziet, hoort en zegt hier vastgelegd. Pas wanneer er bewust op gaat letten, waarom je de dingen doet zoals je ze doet. En wat je op een dag spontaan denkt, dan kun je er wel grip op krijgen. Met dit onderbewustzijn kun je je voorstellen dat iets wat als een alarmbel in je systeem geprogrammeerd is, als vanzelf af gaat wanneer dit wordt geactiveerd door de buitenwereld. Dit noemen we een trigger. Een trigger is iemand of een gebeurtenis van buiten die deze alarmbel in jou activeert. Je respons is aangeleerd gedrag, in dit geval een manier om te overleven. Het is mogelijk dat je achteraf spijt hebt van dit gedrag, maar zolang je er geen bewustzijn op hebt blijft het zich herhalen. 
Op het moment wanneer een vrouw nog gewond is, zal haar vrouwelijke energie worden aangedreven door de volgende aspecten: controle, manipulate en straffen. Alles wat ze denkt, zegt of doet komt voort uit deze drie aspecten. 

Gezonde vrouwelijke energie is de energie van onvoorwaardelijke liefde. Dit houdt in dat haar denken, handelen en spreken altijd voortkomt uit liefde. Liefde is in dit geval ook compassie, dankbaarheid en inspiratie. 

Ongezonde vrouwelijke energie is altijd gebaseerd op controle, manipulatie en straffen. Gezonde vrouwelijke energie is altijd gebaseerd op liefde.   

De meeste tweelingzielen die de vrouwelijke energie primair in zich dragen, mogen aan de slag met hun innerlijke en energetische wonden. Doordat deze wonden op onbewust niveau aanwezig zijn, spelen ze een belangrijke rol in haar gedrag. Dit houdt in dat ze gedrag laat zien wat valt onder ongezonde vrouwelijke energie. Om dit patroon te kunnen doorbreken is het belangrijk dat je 100% van de dag bewust gaat zijn. Dat houdt in dat je ieder moment van de dag in het nu probeert te leven. Vragen zoals "waar ben ik, wat zie ik, wat ruik ik, wat hoor ik", zijn hierin heel belangrijk. Je bent je bewust van het moment en dus ook van jezelf. Hierdoor ga je gaandeweg bepaalde gedachten signaleren die subtiel door je hoofd heen kruipen. Deze gedachten vertellen jou onder meer dat je er niet toe doet, dat je niet mooi bent of dat je alles verkeerd doet. De gedachten zijn heel subtiel. Ze komen en gaan en vaak ook in een versneld tempo. Je merkt ze daarom niet op, wanneer je onbewust in het leven staat. Onbewust wil zeggen dat alles wat je doet routinematig is, het is een gewoonte. Het leven gaat aan je voorbij, zonder dat je het door hebt.  

Je kunt het gedrag van ongezonde energie veranderen door je bewustzijn maximaal te activeren. Wanneer je je afvraagt wat ik bedoel met ongezonde energie, dan beschrijf ik nu eerst even twee voorbeelden: 

Voorbeeld 1:
In de separatie periode ontvang je een bericht van je tweelingziel. Je schrikt en vraagt je af wat je moet doen. Even kruist er een gedachte door je heen die je vertelt om voorlopig even niet te reageren, want daarmee maak je jezelf aantrekkelijker. En daarnaast heeft hij jou behoorlijk laten schrikken net voor de separatie, dus nu mag hij ook even in de wacht staan. 
Uitwerking: Dit is een voorbeeld van ongezonde vrouwelijke energie. Je zet hier de energie van manipulatie en van straffen in, in plaats van liefde. Een beter alternatief is: denken dat je even tijd nodig hebt om het juiste antwoord terug te kunnen sturen. Daarom wacht je even met terug appen. In dit geval laat je hem dus ook even wachten, maar dan is de energie van deze actie gebaseerd op gezonde vrouwelijke energie. Je wilt graag een bericht terugsturen vanuit je gevoel en daarom wacht je even. Of je wilt eerst de verbinding met jezelf herstellen en weer terug in liefde komen voordat je een bericht terug stuurd. Al deze opties gaan over zelfzorg en over liefde. Het gaat om de energie, dus met welke intentie jij actie onderneemt. 

Voorbeeld 2: 
Je tweelingziel stelt voor om samen te gaan eten bij restaurant A. Jouw ervaringen met restaurant A zijn minder positief. Je weet dat restaurant B veel beter is en je voelt je daar ook veel comfortabeler. Je accepteert de uitnodiging en stelt voor om naar restaurant B te gaan.
Uitwerking: dit is een voorbeeld van ongezonde vrouwelijke energie, omdat je in dit voorbeeld probeert de regie terug te nemen en dus controle uit te voeren op de situatie. Gezonde vrouwelijke energie gaat over een staat van ZIJN. Door in overgave te zijn en te ontvangen waar de mannelijke energie mee komt stap je in de gezonde vrouwelijke energie en zet je de mannelijke tweelingziel direct in zijn kracht.    

Van ongezonde- naar gezonde mannelijke energie  

Mannelijke energie is met name gericht op "showtime". Met andere woorden: mannenenergie is gericht op actie en creatie. De vraag is vanuit welke drijfveer hij dit doet. 
De maatschappij is doordrengt met mannelijke energie, en wel met ongezonde mannelijke energie. Gelukkig zie je hier en daar al een verschuiving ontstaan, echter het kost nog wat tijd voordat er een grote verandering zichtbaar zal zijn. Je kan dus aannemen dat we in ons leven voortdurend geconfronteerd zijn met ongezonde mannelijke energie. Op school, in het bedrijfsleven, op de sportclub.

Ongezonde mannelijke energie is de energie van macht, lust, hebzucht en aanzien. Geld speelt een belangrijke rol in zijn bestaan. Ongezonde mannelijke energie is dwingend, kritisch en cynisch. Hij handelt, spreekt en denkt vanuit macht, hebzucht en lust. Dit uit zich in prestatiedrang of in politiek spel, Hij zal altijd willen winnen, het heeft de kenmerken van narcisme.   
De vrouwelijke energie is voedend voor de mannelijke energie. Daarom zal je zien dat wanneer mannelijke energie gezond is, dat zijn handelen, denken en spreken wordt aangestuurd door liefde. Zijn hart is leidend en voedend in wat hij doet. De acties die hij onderneemt komen voort vanuit inspiratie. Dat wat hij doet, of dit nu in het bedrijfsleven is of op de sportclub, zal altijd voortkomen uit inspiratie. In zijn werk wil hij graag creeeren. Zijn creativiteit en inspiratie helpen hem om toegevoegde waarde te leveren aan het bedrijf of product. Op de sportclub gaat het hem om plezier en voldoening.   

Ongezonde mannelijke energie is de energie van macht, hebzucht en lust. Ongezonde mannelijke energie is kritisch en dwingend. Gezonde mannelijke energie handelt altijd vanuit inspiratie.   

 Het omarmen van Christusenergie is een onderdeel van het in balans brengen van de man en vrouw energie. Wil je hier meer over weten, klik dan HIER

De Tweelingzielenreis gaat over toewijding en zuiverheid 

Regelmatig hoor en zie ik mensen in mijn praktijk die "Ja" zeggen en "Nee" doen. Herkenbaar? We zijn bang om afgewezen te worden of om veroordeeld te worden. Vaak denken we voor de ander. Met andere woorden: We zijn met onze aandacht naar buiten gericht.  

Wanneer je in union wil komen met je tweelingziel is het belangrijk dat je dit patroon gaat doorbreken. De aandacht moet naar binnen gericht zijn. Het vraagt van jou om puur en eerlijk te zijn, overal en altijd. Dat wat je voelt moet 100% in verbinding staan met dat wat je doet of zegt. In feite geldt dat dit voor ieder mens op aarde belangrijk is, alleen is het voor tweelingzielen een must om in union te kunnen komen. Het is ten diepste zuiver zijn naar jezelf, ongeacht welke consequenties dit met zich mee brengt. 

Wanneer je nog stukken hebt op te lossen in jezelf, dan kan dit vertroebeling geven aan je gevoelswereld. Vaak worden dan de gevoelens die je ziel met je deelt overschreeuwd door emoties, en dus door je hoofd. Dit gebeurt in een razendsnel tempo. Hierdoor weet je niet goed meer of je iets voelt ofdat het gecreeerd is door je hoofd. Jezelf helen is daarom een belangrijke stap die je moet nemen om in volledige zuiverheid met jezelf en anderen om je heen te kunnen leven. Dit betreft stap 2 uit de volgende groeifasen om te komen tot union:

De groeifasen van union zijn:

- In het hier en nu leven en rust

- jezelf helen, zodat je gevoelswereld kan gaan openen

- de liefde belichamen

- bewust consumeren

Voor meer informatie hierover, lees de hele tekst over tweelingzielen nog eens terug. Op verschillende plekken wordt aandacht besteed aan deze groeifasen.  

Het is dus volkomen normaal dat je in de eerste twee stappen af en toe nog wat verward bent. Dat je niet goed weet wat je gevoel je wilt vertellen. Echt voelen vraagt om rust. Je lijft wil graag met je communiceren en daarvoor moeten alle prikkels uitgesloten worden. Door de intentie te zetten dat je graag wilt voelen, gaat alles als vanzelf stromen. 

 

Zuiverheid gaat over luisteren naar je gevoel en handelen naar je gevoel.  

 

Wanneer je gevoel je vertelt om een lunch uitnodiging van een vriend / vriendin af te slaan, dan is het de bedoeling dat je hier gehoor aan geeft. Het universum reageert direct op zuiverheid en ook op onzuiverheid. Hoe zuiverder jij leeft, hoe meer alles in een stroomversnelling komt. 

Zuiverheid gaat ook over zelfsabotage. Wijzen naar de ander, bijvoorbeeld naar je tweelingziel: Dat hij nog stukken op te lossen heeft en dat voor jou het werk er op zit. Dat valt eveneens in de categorie van onzuiverheid. Je bent jezelf aan het saboteren, door je hoofd zaken recht te laten praten. Dit is je ego die je nog steeds in zijn greep heeft. Zuiverheid gaat over naar binnen keren. Het enige waar je mee bezig moet zijn is met je ZELF. De ander volgt vanzelf. Zo werkt het principe. En lukt je dit nog niet, om volledig zuiver te zijn, erken dat dan naar je zelf. Lukt het je nog niet om een afspraak af te zeggen, terwijl je gevoel dit wenst, erken dan naar jezelf dat het je niet gelukt is. Daarmee versterk je het bewustzijn.

En hiermee komen we op het volgende punt, namelijk toewijding. De tweelingzielenreis vraagt om volledige toewijding. Toewijding aan de union in jezelf en met de ander. De toewijding vraagt van jou om je leven 180 graden te veranderen en 100% te gaan leven vanuit de intentie van liefde. Je bewustzijn bepaalt hierin de snelheid van je groeiproces. Wanneer jij je op ieder moment van de dag bewust bent van je gedrag. Dat wil zeggen: Ieder moment van de dag besef je wat je denkt, wat je zegt en hoe je handelt. Dan kun je sneller ingrijpen wanneer je afwijkt van de norm van liefde. Jezelf achteraf corrigeren is heel belangrijk in dit proces. Zoals al eerder aangegeven: ons onderbewustzijn bepaalt grotendeels ons gedrag. Dit gedrag wordt dus aangestuurd, zonder dat we hier grip op hebben. Door bewust te worden ga je zien op welke vlakken je nog stukken los te laten hebt. 

Een voorbeeld: Een vriendin stuurt jou een what's app bericht waarin ze vertelt wat haar is overkomen. Je eerste gedachte is dat het overdreven is wat ze schrijft, dat het een schreeuw is om aandacht. En toch stuur je terug: Wow wat bijzonder!

Wanneer je je bewust bent van je gedachte, realiseer je je dat je denken op dat moment haaks staat op liefde. Dit kun je meteen corrigeren door dit te veranderen in een liefdevolle gedachte. Zoals: "voor haar is dit heel bijzonder om dit mee te maken, ik gun het haar om deze ervaring te hebben." 
En zuiverheid houdt hier ook in dat het bericht wat je terug stuurt congruent moet zijn aan je gevoel. In dit geval kun je er voor kiezen om even niets terug te sturen en te wachten tot het moment dat je gevoel wel positief is. Of je schrijft: wat fijn dat je dit mocht ervaren. Ga jezelf nooit overschreeuwen of aanpassen aan de verwachtingen van de ander. Jij bent jij en het is belangrijk dat je in het tweelingzielenproces de unieke jij wordt die je altijd al bent geweest

Inzicht in het ego

Het ego is datgene waarmee jij jezelf identificeert in dit leven, waarmee jij je staande kunt houden. Het ego staat ook voor dualiteit, en in het denken in afgescheidenheid, in de ik versus jij. In plaats van wij. Dit kan heel expliciet zichtbaar zijn doordat iemand een standpunt in neemt en hier niet van af wil wijken. Of wanneer iemand vasthoudt aan een religie en dat als de waarheid bestempeld. Of wanneer iemand beslist wil winnen tijdens een spelletje. 
Maar het kan ook subtiel zijn. En op dat niveau mag het ego ook transformeren. Bijvoorbeeld wanneer jij tegen iemand op kijkt. Iemand speciaal vindt, niet vanuit liefde bezien maar vanuit een tekort in jezelf. Iemand daarmee sneller als leraar beschouwen en jezelf in de rol van leerling plaatsen. Je zou denken dat daar niets mis mee is. Toch is het in dit opzicht belangrijk om in te zien dat we allemaal alles al in ons dragen. We komen uit dezelfde bron, we hebben dezelfde afkomst. Onze opvoeding en het sociale leven er omheen heeft ons in een richting geleid waar we meer mochten gaan leren over een specifiek onderwerp of een specifieke vaardigheid. Maar als we werkelijk diep van binnen voelen dat we een bepaalt talent willen ontwikkelen, dan is dat altijd mogelijk. In dat opzicht mag je jezelf dus altijd gelijkwaardig opstellen aan de ander.

Wanneer je je open stelt voor iedereen, dan komt wijsheid als vanzelf tot je. En deze wijsheid kan zelfs door een kind aan jou worden onderwezen. Daar hoef je niet voor gestudeerd te hebben. Sommige mensen kiezen er voor om hun leven lang één beroep te blijven uitoefenen en sommige kiezen er voor om te proeven van verschillende beroepen. Is de een wijzer dan de ander? Nee, helemaal niet. Je voelt vanzelf wanneer het ego leiding neemt en wanneer dit liefde is. Wanneer je vanuit waardering naar iemand kan kijken en kan genieten van dat wat de ander neer zet in het leven. Dan is er sprake van liefde. Wanneer je jezelf vergelijkt met een ander en daarin voelt dat je nog een weg te wandelen hebt, dan is het ego in beeld. 

In elke verbinding, elke ontmoeting met een ander is er sprake van een uitwisseling. Je inspireert elkaar, altijd.  

Op het vlak van spiritualiteit werkt het net zo. Iemand is niet meer spiritueel begaafd dan jij. Je zou kunnen zeggen dat ieder in een andere fase zit en dat elke fase zijn/haar eigen uitdagingen kent. Een fase zegt niets over meer of minder, zeker niet als het gaat om non-lineaire fasen. Dat wil zeggen dat de fasen parallel aan elkaar kunnen bestaan in plaats van via een trap-systeem. 

Zie jezelf altijd als gelijkwaardig aan de ander. We zijn allemaal leraar en leerling tegelijkertijd. Wanneer jij in staat bent om materie vanuit verschillende perspectieven te benaderen dan ben je meester in het loslaten van het ego. De weg van de perspectief veranderingen is de weg naar een ego loos bestaan. Met een ander perspectief bedoel ik dat je jezelf altijd kunt verplaatsen in de ander. Dat je begrijpt waarom iemand iets zegt op de manier zoals hij/zij het zegt. Hij/zij heeft een andere achtergrond dan jij. Heeft een andere opvoeding gehad en dus andere overtuigingen. Wanneer je dat gaat zien kun je iemand vanuit begrip en compassie aan het woord laten zonder dat het als een trigger binnen komt. Een trigger is immers altijd iets van het ego. Tweelingzielen zijn er voor om andere zielen in hun ware potentie te zetten, om andere andere mensen te upliften en positief te laten voelen. Dat kunnen ze door gewoon te "zijn" en ook door in het gesprek een wezenlijke verbinding te maken. Je plant daarmee als vanzelf een zaadje bij die ander, zonder te hoeven benoemen dat iemand nog in zijn/haar ego zit. 

Tweelingzielen keren terug naar het nulpunt 

Met het nulpunt wordt het energetische punt genoemd waarin je je identiteit en ego hebt los gelaten. Je identiteit is in feite alles om je heen en alle gedachten in jou waarmee jij je identificeert. Of het nu termen zijn zoals "opgeruimd, zorgvuldig, doorzetter of harde werker" of het zijn rollen zoals "moeder, tante, buurvrouw en medewerkster". Alles waarmee jij je identificeert zorgt ervoor dat je in een hokje (lees: kooi) terecht komt. We zijn namelijk alles, jij bent de druppel die de oceaan wordt. Iedere vorm van identificatie beperkt jou in je hele zijn. Daarom is het zo belangrijk om in te gaan zien dat we uit lichte- en uit schaduwkanten bestaan. In het proces van union keren we terug naar de bron, naar het Goddelijke deel in ons. We zijn onderdeel van de oceaan, sterker nog de druppel wordt de oceaan. Jij bent al verbonden met alles om je heen, met de kosmos en al het levende om je heen. Dat besef is overweldigend en geeft ook in één klap aan waarom het zo belangrijk is om in onvoorwaardelijke liefde te leven. Omdat alles en iedereen om jou heen een deel van jou is. 

 

Velen vragen zich nog af "Wat wil ik van het leven?", terwijl het universum wil dat je de vraag stelt "wat wil het leven van mij?"

 

Ik besef me dat deze tekst voor veel mensen nog te ingewikkeld binnen kan komen. Zie het als een zaadje waar je gaandeweg je pad meer over te lezen krijgt. Het universum begeleidt jou hierin. 

Het is dus belangrijk om in het tweelingzielen proces terug naar huis te keren, terug naar jezelf. En dat is je ziel. Je ziel kent geen enkele vorm van identificatie. Alle hechtingen, zoals routines, overtuigingen, rollen en verwachtingen zijn losgelaten. Je ziel is liefde en kent geen beperkingen. Al het andere is een illusie, is gecreeerd door het hoofd en daarmee door alles om ons heen. 

Regelmatig hoor ik mensen in mijn praktijk zeggen: "ik kan niet terugkeren naar het nulpunt, want ik heb kinderen en daar moet ik voor zorgen. Ik heb een baas waar ik voor werk en ik heb een huis dat moet worden afbetaald." 
Ik begrijp deze zorgen en overdenkingen, maar wanneer we gaandeweg het proces gaan ervaren dat onze ziel pure magie is en dat je in staat bent om zelf je realiteit te scheppen, dan kan het gaan keren. Iedereen kent het gezegde: "je trekt aan wat je uit zendt". En zo werkt het . Wanneer we ons volledig verbinden met onze ziel, dan komt het leven naar ons toe in de vorm van overvloed en geluk. En om hier te komen mogen we eerst een drempel over stappen. De drempel van angst en onzekerheid. Hoe dan? Door het stappenplan (zie eerder deze tekst) te volgen: 

- rust en in het nu leven
- helen
- schaduwwerk
- liefde belichamen 

Een belangrijke vraag die je jezelf kunt stellen in dit proces is: wat ben ik bereid om op te offeren? Welke vormen van hechting ben jij bereid om los te laten ten behoeve van de union? Veel tweelingzielvrouwen weigeren om hun sociale leven op te geven, weigeren om niet meer te daten, weigeren om de weekenden alleen door te brengen. Zo lang er een weigering voelbaar is in jezelf is er sprake van hechting. Dan ben je nog niet "vrij". Vrij ben je wanneer je niets en niemand meer nodig hebt om je gelukkig te hoeven voelen. 

Vrouwelijke energie is de energie van vertrouwen en van magie. Het is niet voor niets dat er op dit moment zoveel vrouwen single zijn. Vrouwen mogen eerst terugkomen bij zichzelf. Wanneer de vrouwelijke kracht toeneemt op aarde, gaat de realiteit verschuiven. En wat er dan gebeurt is dat de mannelijke energie in zijn kracht komt. Dan gaan we zien dant mannen gaan creeren vanuit hun hart en inspiratie in plaats van vanuit macht. 

Een tip: Probeer je eens voor te stellen dat je smorgens wakker wordt en vanuit de ziel gaat leven. Je ziel zal op dat moment aanvoelen als "vandaag ga ik jou ervaren". Je staat op vanuit de nieuwsgierigheid wat de dag zal gaan brengen. Je staat op en begint de dag met je te verwonderen. In plaats van dat we in ons mens-zijn stappen en bij wakker worden in onze rol schieten, in de routines die de dag bepalen. Het is een perspectief verandering, een andere manier van leven. Vanuit een andere invalshoek. In het eerste geval beleef je het leven vanuit overgave, vertrouwen en dankbaarheid. In het tweede geval beleef je het leven vanuit controle, beperkingen en hoge eisen. 

In ons leven hebben tot op heden ons lichaam en onze geest centraal gestaan. Ons lichaam vanuit de verwachting dat het mee moet kunnen en dat het mooi moet zijn. Onze geest vanuit de verwachting dat het ons in veiligheid moet houden en dat we alle feiten moeten onthouden. Onze ziel is al die tijd genegeert. Laten we het nu 180 graden om gaan draaien en de ziel op 1 zetten. Het lichaam en de geest zijn ondersteunend aan de ziel. 

Waarom kom ik niet in union? 

Dit is een mooie vraag, omdat je hiermee gelijk het stuk te pakken hebt waarin je nog te groeien hebt. Niet in union betekent dat devine het nog niet tijd vindt. Het houdt in ieder geval in dat er nog groei mogelijk is. Groei in de zin van inzichten ontvangen en ervaren dat je nog stukken los te laten hebt. Of dit nu hechtingen zijn of stukken op het vlak van onafhankelijkheid. Alles ligt nog open. Zo lang er nog geen union is, heb je nog te groeien. 

Tuurlijk gaat de groei door, ook als je in union bent met je tweelingziel. Op dit punt heb ik het over union in jezelf. Ben je op dit moment echt blij met je leven? Is het gevuld en compleet? Ben je ondernemend en heb je voldoende aandacht voor je innerlijke wereld? Heb je alles aangekeken en heb je offers gebracht? Offers in de zin van, waar heb je afscheid van genomen om je innerlijke wereld te vergroten? Om de verbinding met jezelf te vergroten? 

In de praktijk merk ik soms dat tweelingzielen ergens nog vasthouden aan het "oude" leven. De tweelingzielenreis vraagt om barrieres te doorbreken. Om jezelf te overtreffen en te doen wat je eng vindt om te doen. Of dit nu betekent dat je uit je huidige relatie mag stappen, ofdat je een wereldreis mag gaan maken ofdat je begint aan een lang gekoesterde droom zoals het schrijven van een boek. Jij bent de enige die ten diepste kan voelen wat het antwoord is. Zo lang je jezelf nog steeds remt, omdat je denkt dat je het niet kan maken, het niet waar kan maken of het vast een verzinsel van je hoofd is, dan sta je nog niet in je kracht. Voor zowel de man - als vrouw geldt dat ze in deze reis offers mogen brengen ten goede van zichzelf en daarmee ten goede van iedereen. Als jij in staat bent om naar je diepste verlangens te luisteren en daar naar te handelen dan heb je het universum mee. Tweelingzielen worden beschermd en gedragen door engelen en spirituele meesters. Als jij de liefde in jezelf vindt en tot leven brengt, dan zal jouw omgeving in die vibratie mee bewegen. Dat is de magie van het leven. 

Dus zo lang je nog niet in union bent is er nog werk te doen. Je kunt hier vanuit een moeizaam perspectief naar kijken, maar wat als je zelf voor dit leven gekozen hebt? Dat het leven een groeipad is en dat je de hoogste vorm van liefde kunt halen door boven jezelf uit te stijgen. Dan is het toch een geweldige reis. De mooiste reis die er is.    

De matrix doorbreken: Van illusie naar realiteit

wakker worden uit een illusie betekent dat er een besef komt hoe gemakkelijk de mens te beinvloeden en te manipuleren is. Dit besef kan op verschillende momenten worden aangewakkerd. De meest voor de hand liggende is de illusie die door de televisie wordt gecreeerd. Langzaam aan beginnen nieuwsberichten nu openbaar te komen. Nieuwsberichten waarvan je in eerste instantie schrikt. Nieuwsberichten die betrekking hebben op populaire BN-ers waarvan je nooit had verwacht dat hij/zij zoiets zou doen. 

De televisie creert een werkelijkheid. Niet voor niets draagt televisie het woord "programma's" in zich. Mensen worden als vanzelf geprogammeerd. Je kijkt naar een gecreerde illusie. Bekende Nederlanders worden perfect afgeschilderd, specifieke nieuwsberichten worden regelmatig herhaald en de winnaar uit een quiz of show kan zomaar op voorhand al zijn geselecteerd zonder dat wij er van af wisten. En dit is slechts een greep uit wat nog meer door televisie geprogrammeerd wordt. 

We worden vastgehouden in een illusie. We krijgen een norm voorgeschoteld waarmee de mening van de gemiddelde Nederlander per direct wordt bijgewerkt. Deze norm, of het nu om kleding- of om een politieke keuze gaat, wordt via verschillende uitingsvormen in ons onderbewustzijn geplant. We gaan naar die illusie leven en voor je het weet horen we bij die gemiddelde Nederlander en hebben we niet eens meer in de gaten wat ons gevoel ons vertelt. Programma's gaan altijd over het hoofd. Het hoofd wordt gevoed, zodat de ziel geen kans krijgt om te spreken. 

Om de weg terug naar het gevoel te maken is het belangrijk om alle invloeden van buitenaf (tijdelijk) te vermijden. Dit geldt voor alle media, dus ook social media en kranten. Wanneer je een periode van rust neemt en je voed met inspirerende literatuur die gaan over gezondheid en innerlijk welbevinden dan zal je gaandeweg meer en meer gaan inzien hoeveel invloed media op ons heeft. 

De periode van rust maakt dat je gaat ervaren dat angsten langzaam aan verdwijnen. Bepaalde angsten zullen eerst versterkt gaan worden. Dat hoort bij het proces van helen. Daarna bereik je de omslag en stap je in het vertrouwen. We worden grootgebracht met het idee dat we te weinig hebben. Het zijn hardnekkige paradigma's die al decennia lang gevoed zijn. De paradigma's van te weinig tijd, te weinig geld, te weinig voedsel, te weinig ruimte, enzovoort. We denken standaard in angsten als in overvloed. Wanneer we uit deze illusie stappen en ons toewijden aan de liefde zal je merken dat al deze angsten niet bestaan. Dit heeft met onze frequentie te maken. Hoe hoger de frequentie, hoe meer je leeft in overvloed. Dit klinkt nu nog misschien wazig en verwarrend. In de volgende tekst zal ik hier meer aandacht aan besteden (zie titel van 3D naar 5D). 

Omdat we in tekorten denken en angst een constante factor is , blijven veel mensen vaak in een relatie "hangen" die niet gezond voor hen is. Ze leven in een illusie en er uit stappen doet pijn. Echter, wat ze niet beseffen is dat de pijn van de illusie vaak nog vele malen groter is dan de pijn om er uit te stappen. Angst houdt ons gevangen in een kooi. Het is ons ego die deze angsten voedt. En het ego zoekt naar vormen van bevestiging zoals in de omgeving en de media. We zoeken naar bevestiging buiten onszelf. 

Wanneer we de aandacht naar binnen richten, dan zal je gaandeweg gaan inzien dat het vasthouden van mensen en patronen niet nodig is. Jij bent vrij en er is niemand die jou daarin tegen kan houden. Daar ontstaat kracht. En waar kracht is, is licht. En dat is nu net wat onze aarde nodig heeft. Licht, heel veel licht. 

Van 3D naar 5D

Op internet kom je veel artikelen of filmpjes tegen die gaan over de vijfde dimensie. Veelal wordt verteld dat we van een 3D samenleving naar een 5D samenleving ascenderen (= groeien). Laat ik voorop stellen dat het denken in dimensies vaak voor verwarring kan zorgen. Enerzijds voelt het als een verschil tussen goed en slecht en anderzijds lijkt het alsof je hoger op de ladder staat wanneer je in 5D bent aangekomen. Dit voelt verwarrend, omdat we in de tweelingzielengroei streven naar eenheid en harmonie. Er is op dat niveau geen goed of slecht, er is geen hierarchie. 
Omdat we in het proces van tweelingzielen groeien naar liefde, ga je de samenleving ontstijgen waarin de energie lager is dan liefde. Ofdat dit nu 5D, 6D of 7D is, dat doet er niet toe. Je ontstijgt de samenleving, de realiteit, waar sprake is van dualiteit. De meeste mensen spreken over de derde dimensie wanneer ze het hebben over een duale samenleving, dus een samenleving waar verschil het uitgangspunt is. Deze samenleving / realiteit willen we ontstijgen en daarom is het goed om te weten wat van deze dimensie dan niet in verhouding tot liefde staat. 

In een duale samenleving zijn de volgende kenmerken van toepassing: 

- er is sprake van hierarchie
- macht is een belangrijke drijfveer, zowel in de politiek als in het bedrijfsleven
- hebzucht is een belangrijke drijfveer
- materialisme is een belangrijke drijfveer
- de bevolking is opgesplitst tussen arm en rijk 
- er is een strijd tussen religies
- in een discussie wil iemand gelijk krijgen
- de beste willen zijn is een drijfveer
- val je buiten de norm dan ben je vreemd 
- oordelen over anderen is een vanzelfsprekendheid
- mensen worden op basis van argumenten uitgesloten van maatschappelijke systemen
- geld is een belangrijke drijfveer
- goed en slecht en zwart en wit zijn belangrijke kenmerken
- je moet partij kiezen om jezelf in een hokje te plaatsen
- het hoofd staat centraal. Je diploma's bepalen je inkomen en status
- angst wordt gevoed door programmás en systemen
- er is sprake van voorwaardelijke liefde. Als ik iets geef, wil ik er iets voor terug

In een samenleving gebaseerd op eenheid zijn de volgende kenmerken van toepassing:

- iedereen is gelijk, altijd en overal. Leeftijd, afkomst, studieachtergrond of functie doen niet ter zake
- het samenleven vindt plaats op basis van inspiratie. Mensen ondernemen activiteiten in het belang van de aarde en alles wat daarop leeft
- liefde beleven vanuit onvoorwaardelijkheid staat centraal. Dat betekent dat je geen verwachtingen hebt en niets terug verlangt 
- harmonie is een belangrijke drijfveer
- gelijke inkomens zijn uitgangspunt
- geld speelt een ondergeschikte rol
- voelen, gevoelens delen en samenwerken zijn essentieel in het leven
- alles wat we consumeren gebeurt bewust en vanuit respect 

Wat heeft 3D en 5D met de tweelingzielenreis te maken? 

Misschien heb je de laatste tijd meer gelezen of gehoord over manifestatie. Manifesteren gebeurt met je mentale vermogen. Dat wat je wilt manifesteren in het leven hangt samen met de vibratieladder. De vibratieladder is een conceptueel denkkader waarmee je bepaalde emoties kunt matchen met de hoogte van je energie. Het gaat wat ver om dit hier verder uit te leggen. In feite komt het er op neer dat je aan trekt wat je uit zent. Is jouw energie hoog, dan trek je een realiteit met hoge energie aan. Is jouw energie laag, dan trek je lage energie aan. Met ander woorden: Hoe hoger jouw vibratie, hoe meer jij in een leven terecht komt waarin harmonie, geluk en overvloed een vanzelfsprekendheid is. Hoe hoger jouw vibratie hoe makkelijker jij kunt manifesteren wat je hart verlangt. Liefde staat bovenaan de vibratieladder. Samen met compassie, dankbaarheid en plezier. Dat houdt in dat liefde de hoogste vorm van energie in zich draagt. Is jouw vibratie op het niveau van liefde, dan kun je in feite alles manifesteren. Daarmee wordt duidelijk wat de kracht van liefde is. Tweelingzielen lopen op het pad van de liefde. Ze zijn geïncarneerd om liefde in de wereld neer te zetten. Ofwel het is hun roeping. Dit kan via een beroep plaatsvinden en ook door te ZIJN daar in de omgeving waar je in leeft.

Tweelingzielen komen fysiek in union wanneer ze leven op de tijdlijn van liefde, wanneer ze leven in de hoogste frequentie. Is jouw frequentie lager dan onvoorwaardelijke liefde, dan ben je nog niet toe aan union.

Tweelingzielen zijn wereldwijd strategisch gepositioneerd en dragen een grote verantwoordelijkheid in zich. Ze worden beschermd door engelen en gidsen, omdat de energie die ze bij zich dragen uitzonderlijk hoog is. Voor velen is deze energie nog diep weggedrukt, omdat er blokkades op zitten. Wanneer ze de liefde belichamen, dan komt alle energie vrij. Dit kan alleen wanneer het gevoelsleven volledig geopend is. Alle schaduwkanten mogen getransformeerd worden en dat betekent voelen en doorvoelen.  
En juist daarom ben ik geen voorstander van enkel en alleen mentale manifestatie. In de literatuur wordt beweerd dat je je ideale leven via deze weg kunt manifesteren. Ik weet dat het klopt wat in de literatuur verteld wordt, maar mentale kracht alleen staat voor mij haaks op liefde. Het heeft iets weg van zwarte magie en dat is onzuiver. Dit zijn harde uitspraken, en toch voelt het voor mij als belangrijk om hier te noemen. Ik heb teveel mensen in mijn omgeving gezien die zich alleen hebben gericht op de mentale krachten die we bezitten. Ik voelde bij deze mensen geen ziel, geen gevoel, geen verbinding. De warmte was weg en wat er over bleef was slechts datgene wat ze graag wilde "hebben" in het leven. Dat past niet bij tweelingzielen. Tweelingzielen zijn invoelende wezens en stralen licht uit. 
Daar komt bij dat het bij tweelingzielen gaat om devine timing. Het universum bepaalt wanneer je samen kunt komen. Door te leven vanuit overgave en vertrouwen, ontvang je wat voor jou de bedoeling is. De devine regel treedt dan in werking. Wanneer je manifesteert dwing je in feite iets af van het universum. Dat wat voor jou bestemd is komt als vanzelf naar je toe, wanneer je in overgave kunt leven. 

Wat klopt in het concept van manifesteren is dat liefde de hoogste vorm van energie is. Wanneer tweelingzielen in union komen, dan hebben ze de weg naar onvoorwaardelijke liefde afgelegd. Dit noemen we timeline jumping. Je shift van de ene naar de andere tijdlijn. Dus in dit geval van 3D naar 5D. Wat je zal zien is dat je werkelijkheid daarmee gaat veranderen. Je staat nog steeds op dezelfde plek als waar je eerst staat, maar de mensen en gebeurtenissen die naar je toe komen zijn ondersteunend en liefdevol. Je komt in een staat van geluk en overvloed terecht. Hierdoor word je een magneet voor de mensen om je heen. Je heelt deze mensen zonder dat je het door hebt, je laat mensen ontwaken zonder dat je het door hebt. Daarom zijn tweelingzielen strategisch gepositioneerd. We hebben de taak om de aarde te veranderen, de keren naar liefde en harmonie. Daar komt bij dat het mooiste leven dan ook naar je toe komt. Behalve union met je tweelingziel, zal je gaan zien dat er "pareltjes" worden aangeboden. Dit zijn kadootjes van het universum die je niet voorzien had en waar je ongelooflijk blij mee bent. Je stap in een leven van overvloed. 

Het kan zijn dat je bewust wordt dat bepaalde mensen als vanzelf uit je leven verdwijnen. Het kan ook zijn dat je wakker wordt en het gevoel hebt dat je je in een andere realiteit begeeft. De energie om je heen verandert. Je geheugen laat je in de steek en de kleuren buiten in de natuur worden versterkt. In deze 5D realiteit voel je vooral de verbinding met jezelf. Het gevoel van "bliss" zoals ze dat zo mooi in het Engels kunnen verwoorden komt dan tot leven in jou. Je voelt veel, heel veel liefde stromen. Zoveel, dat je het graag wilt delen met anderen. 

Het timeline jumpen zal de komende tijd nog wat instabiel zijn. We leven namelijk in een quantum veld. Dat betekent dat je ook nog steeds terug kunt stappen van 5D naar 3D. Dit komt bijvoorbeeld, omdat je nog steeds mensen om je heen hebt die in de derde dimensie leven. Denk bijvoorbeeld aan je familie. Let er op dat deze mensen de dualiteit in zich dragen. Ze zijn op zoek naar oordelen, ze zijn angstig en zijn zich niet bewust van het potentieel wat ze in zich dragen. Jij mag met jouw licht mensen laten ontwaken, maar het is niet jouw taak om mensen wakker te "dwingen". Iedereen wandelt een uniek pad. Sommige zielen willen graag in dit leven ervaring op doen met betrekking tot dualiteit. Door ze jouw "wil" op te dringen, ontneem je ze deze ervaring. De mensen die je mag ontwaken zijn de mensen die geraakt worden door jouw licht. Door aanwezig te ZIJN en in liefde te blijven bereik je de zielen voor wie het tijd is om in beweging te komen. Bekijk daarom elk mens vanuit compassie en liefde. Dat is jouw belangrijkste taak. En om ervoor te zorgen dat de timeline jump naar 3D zo kort mogelijk is, is het aan jou om je energie op ieder moment van de dag zo hoog mogelijk te houden. De belangrijkste tip hierin is dat je de contactmomenten in 3D zo kort mogelijk houdt, dat je discussies vermijdt en je je focust je op je ziel / je gevoel.      

Zo binnen, zo buiten

In het tweelingzielenproces ga je leren dat jouw buitenwereld een spiegel is van jouw binnenwereld. Dat klinkt wat gek, maar als je bedenkt dat het gezegde "je trekt aan wat je uit zendt" precies hetzelfde inhoudt dan kun je het misschien beter plaatsen. In feite komt het er op neer dat we een geincarneerde ziel zijn in een menselijk lichaam. We zijn dus een ziel. Een ziel is 100% bewustzijn, 100% liefde en 100% energie. Wanneer we overlijden verlaat de ziel het menselijk lichaam en wordt deze vervolgens weer opgenomen in de bron. De bron, dat is alles om ons heen wat we met het oog kunnen waarnemen en ook alles wat we niet kunnen waarnemen. 
Enerzijds kun je stellen dat de energie waarin jij vibreert, eveneens de energie is die zich in jouw realiteit manifesteert. Meer informatie hierover lees je HIER.
Anderzijds weet je dat we allemaal afkomstig zijn uit de bron. Dat alles om ons heen energie is, en in verbinding staat met deze bron. Alles wat jij ziet in je dagelijkse realiteit is een onderdeel van jou. De bron is één. Misschien begrijp je nu ook beter waarom het leven in onvoorwaardelijke liefde zo belangrijk is. Wanneer jij liefde bent, dan zal jouw buitenwereld ook liefde zijn. De manier waarop jij met andere mensen, dieren, natuur, dingen om gaat zegt iets over de manier waarop je met jezelf om gaat. Daarom de titel "zo binnen, zo buiten". Hoe meer jij in zuiverheid leeft, in liefde leeft met jezelf en andere levende wezens hoe meer dat in jouw realiteit zichtbaar gaat worden. 

Voorbeelden: 
Zie je een vechtend stel op straat, dan zegt dat iets over jouw energie of over de energie van je tweelingziel. 
Hoor je de hele dag ambulances op en af rijden, dan zegt die iets over jouw energie of over de energie van je tweelingziel
Is er veel lawaai om je heen, dan zegt dat iets over jouw energie of over de energie van je tweelingziel
Heb je veel pijn aan je knie, dan zegt dit iets over jouw energie of over de energie van je tweelingziel

Daarom is het ook zo belangrijk om in het nu aanwezig te zijn. Alleen in het nu zie en hoor je om je heen precies wat je nodig hebt om te weten hoe jouw energie in elkaar zit of die van je tweelingziel.

Inzicht in onzichtbare krachten

Veel tweelingzielen, zo niet allemaal, worden in hun leven aangevallen door krachten die we niet met het blote oog kunnen zien. Het kan zelfs zo zijn dat je jezelf afvraagt waarom je zoveel pech hebt in het leven. Sommige ervaren niet veel pech, maar worden juist aangemoedigd en bezeten door geld, macht en aanzien. Hoe meer geld ze hebben, hoe meer publiek ze aantrekken, hoe groter hun ego en dat is nu net waar het deze krachten om gaat. Ook zij zijn bevangen door demonische energie. 

De tweelingzielen die nog vanuit hun ego leven, die nog verbonden zijn aan de wereld van dualiteit, geloven meestal niet in de wereld van ongeziene krachten. Van duistere krachten die ons licht willen doven. Sterker nog, ze voelen een afkeer wanneer ze hier iets over lezen. Vaak heeft dit ook met een wond te maken die ze bij zich dragen. Zo zijn er verschillende tweelingzielen die in een gereformeerd gezin zijn opgegroeid. Alles wat met God, Jezus en de hemel en hel te maken heeft roept weerstand op. Ze hebben er een onbewuste angst op ontwikkeld en kiezen er daarom voor om te vluchten. Dit doen ze door heel druk te zijn in hun werk, door letterlijk te vluchten in het leven (reizen en nog eens reizen) of door het innemen van verdovende middelen. In feite vluchten ze voor gevoel, want de ziel wil graag geheeld worden op dit punt. Door de angst aan te kijken, ontstaat vrijheid en dat is precies waar ze ten diepste naar verlangen. 

In mijn praktijk draait alles om energie. Ik werk met energie, ik zie en ervaar de resultaten van energiewerk en ik weet en voel wat de kracht van energie is. Ik kan daarom niet anders dan hier ook iets over op te nemen in deze tekst over tweelingzielen.

Regelmatig komen er tweelingzielen in de praktijk die bevangen zijn door demonische energie. Volgens Wikipedia zijn demonen mythische, bovennatuurlijk wezens die volgens diverse religies zich bevinden op het vlak tussen mensen en goden. Demonen zijn veel machtiger dan mensen, maar minder sterk dan goden. Ze leven heel lang, maar zijn niet altijd onsterfelijk zoals goden dat in principe wel zijn. 

Gelet op de uitleg van wikipedia begrijp je nu misschien nog beter waarom het zo belangrijk is dat je verbinding maakt met je Goddelijke vonk. Immers, dan heeft geen enkele demonische energie meer vat op je.  

Demonische energie is in staat om mensen uit hun kracht te halen, om ze slaafs te maken en te leven van de energie die ze daarmee loslaten. Demonische energie leeft van lichtenergie en zoals je weet belichamen tweelingzielen de meeste hoeveelheid lichtenergie. Wanneer je omgeven bent door demonische energie dan ben je compleet vastgezet in je hoofd. Hierdoor denk je regelmatig de meest nare dingen, wens je anderen de meest nare dingen toe inclusief jezelf. Demonische energie zorgt ervoor dat er als het ware een tweede persoonlijkheid van jou naar voren treedt. Hierdoor gaat jouw ongezonde mannelijke- of vrouwelijke energie de boventoon voeren. Je wordt obsessief en voelt een enorme boosheid opkomen.

Soms worden mensen gediagnosticeerd voor bordeline, echter dit is een medisch protocol. In veel gevallen is er demonische energie aan zet waardoor je de kenmerken van bordeline vertoond.
De demonische energie is in staat om de momenten tussen aanvallen en rust af te wisselen. Tijdens de momenten van rust word je helder wat je gedaan hebt en zie in dat je gedrag ongezond is. Er kan dan een groot schuldgevoel ontstaan. Je gaat nog negatiever over jezelf denken en pessimistische worden met betrekking tot de situatie met je tweelingziel. Dit is precies het gevoel wat ze graag willen veroorzaken. Alles wat laag in energie is haalt jou uit je kracht en daarmee komt er lichtether vrij. Daar leven ze van. Je levert als het ware een stukje van jouw licht in.  

Je kan van deze demonische energie af komen, maar in je eentje dit klusje klaren is een pittige taak. In mijn praktijk kan ik lage energie bij je weghalen, waardoor je beter in staat bent om het werk daarna zelf te gaan doen. Het is belangrijk om deze energie te doorbreken, omdat ze zullen veroorzaken dat je energie verder gaat dalen. Hierdoor word je eveens ontvankelijk voor andere negatieve wezens zoals entiteiten. De schade die zij aan kunnen richten verwijderd je nog meer van je ziel. 

Uiteindelijk komt het neer op jouw wilskracht. Daarom is het zo belangrijk om je te realiseren wat je roeping is. Je hebt dit leven uitgekozen om de mensheid, om de aarde, te helpen. Je bent verantwoordelijk voor jouw licht. Jouw licht moet gaan schijnen. Het draait niet meer om jou, maar om het geheel. Om de aarde. Je mag hier een perspectief verschuiving op gaan ontwikkelen. De aarde is afhankelijk van jouw lichtkracht. 

Overigens, belangrijk in dit geheel is de volgende toevoeging: Licht kan nooit bestaan zonder donker. We hebben donker nodig om licht te kunnen ervaren. Misschien is het dus wel zo dat het duister de grootste hoeveelheid liefde in zich draagt. Immers het duister laat zien welke lessen jij nog te leren hebt. Waarom jouw licht nog niet kan schijnen. Dit heeft allemaal te maken met zelfliefde.

Wil je graag hulp in je proces, met name om de demonische energie uit je aura te verwijderen? Dan ben je van harte welkom. Tijdens een sessie haal ik deze energie bij je weg. De energie kan ontstaan zijn door je jeugd, door een toxische partner en/of familie leden / vrienden. De negatieve energie maakt het voor jou moeilijk om in je eigen kracht te komen. Een sessie in de praktijk werkt hierin het beste. Na de sessie ervaar je meer licht, kracht en rust. Verder word je bewustzijn geactiveerd, zodat je vanuit een gezond perspectief keuzes kunt gaan maken. Liefde voor jezelf staat hierin centraal. Klik HIER om de sessie te boeken. 

Alleen zijn versus eenzaamheid 

In het tweelingzielenproces is het belangrijk dat je tijd alleen doorbrengt. Tijd alleen doorbrengen betekent ook zonder prikkels of afleidingen. Dus zoveel mogelijk tijd doorbrengen met jezelf zonder mobiele telefoon, zonder tv, zonder tijdschrift, zonder broek, zonder zonder zonder. Het ervaren van eenzaamheid hoort hierbij. Ook het gevoel dat je dingen mist in het leven hoort hierbij en dat je vaststelt dat je een saai leven hebt op deze manier. Het hoort het allemaal bij. Eigenlijk komt het er op neer dat je zo vaak alleen bent dat je het steeds meer als comfort gaat ervaren. In feite ben je dan bezig om de eenzaamheid in jezelf te gaan ontgroeien. 

Een andere functie van tijd alleen doorbrengen is dat je bij je energie kunt blijven. Dat je gaat leren wat je energie jou wilt vertellen, dat je een sterkere verbinding met je lichaam en ziel gaat opbouwen. Blijft dit voor altijd zo? Nee, zeker niet. Jij bent geboren om de aarde te gaan helpen. Dus uiteindelijk is het belangrijk dat je weer in het aardse leven gaat stappen. Deze fase heb je nodig om je energie te verhogen en om hier een bepaalde mate van stabiliteit in te ontwikkelen. Je frequentie verhogen kan met ups en downs gaan, en al helemaal nu de energie om ons heen (lees demonische energie) zo sterk is in het gevecht om je opnieuw in je hoofd te vangen. 

In het proceds van alleen zijn ga je eveneens onthechten. Vergeet niet dat de buitenwereld nog in de energie van dualiteit leeft. Zij denken in oordelen en verwachtingen. Wanneer jij voor jezelf kiest, omdat je wilt helen zullen ze dit niet begrijpen. Wanneer je ouders jou 1x per week op bezoek verwachten en je gaat hiervan onthechten dan gaat dit iets met hun doen. Daar kunnen zij niets aan doen, maar het is aan jou om er afstand van te nemen. De energie die zij bij zich dragen helpen jou op dit moment niet om de hogere frequentie te gaan belichamen. Wanneer je er toch voor kiest om aan bepaalde verwachtingen tegemoet te komen, realiseer je dan dat je daarmee je groei vertraagt. Het is jouw proces, jouw vrije wil. 

Mijn waarheid en jouw waarheid

Iedere tweelingziel doorloopt een uniek proces. Geen enkel proces is hetzelfde. Steun zoeken bij andere tweelingzielen helpt om begrepen te worden. Je hoeft dit pad niet alleen te bewandelen. Je hoeft niet te verdwalen. Je hoeft geen sessie te boeken voor steun. Soms is het kunnen delen van je verhaal veel belangrijker dan een reactie terug te willen ontvangen. Er zijn weinig tot geen mensen om je heen die je echt begrijpen. Sommige kunnen hier goed mee dealen, anderen begrijpen het niet. Daar waar anderen in een 3D relatie zitten, zullen ze je adviseren om je tweelingziel te vergeten. Het voelt voor hen als onvolwassen of toxisch, maar ze begrijpen de diepte niet en het gevoel van thuiskomen ook niet. Een tweelingziel relatie is gebaseerd op energie en niet op de aardse normen en waarden. Het vraagt om een ander perspectief en je kunt de mensen in je omgeving het niet kwalijk nemen dat ze je niet begrijpen. 

Het komt regelmatig voor dat je tijdens je tweelingzielproces andere tweelingzielen ontmoet. Het universum helpt je hierin, zodat je niet alleen bent. Iemand begint naar jou toe over zijn / haar relatie en je herkent zoveel dat je de ander zelfs kunt "wakker schudden" en diegene laat beseffen dat hij/zij in een tweelingzielenproces zit. 

Inmiddels heb ik al zoveel tweelingzielen in mijn praktijk gehad, dat ik weet dat ieder tweelingzielenproces uniek is. Hierdoor zal je merken dat bepaalde teksten over tweelingzielen wel en bepaalde teksten niet met je resoneren. Resoneren wil zeggen, dat je het gevoel hebt dat het niet op jou van toepassing is. Mijn teksten zijn geschreven op dat wat ik weet, wat met mijn ziel resoneert en wat mijn ervaring in dit werkveld is. Echter, mijn waarheid hoeft niet jouw waarheid te zijn. 

Zo zijn er energiewerkers die stellen dat je meer dan één tweelingziel hebt. Ik ben het daar niet mee eens, omdat het mijn waarheid is dat er maar één rondloopt. Wel is het zo dat iedere tweelingziel relatie uniek is. Bij de een is het een lichte relatie en bij de ander zwaar of diep. Het kan zijn dat je meerdere zielsverwanten ontmoet in je leven. Die zijn ook belangrijk voor je groei, maar vervullen niet datgene wat je met je tweelingziel ervaart. De fysieke aantrekkingskracht met je tweelingziel gecombineerd met het gevoel van thuiskomen en de match op spiritueel, mentaal en emotioneel niveau is ongekend.  

In je proces zal je veel mensen ontmoeten die denken de wijsheid in pacht te hebben. Vergeet niet dat we allemaal roeren in dezelfde pan, maar dat we allemaal onze eigen ingredienten gebruiken en naar boven halen. Wat de tweelingzielenreis voor jou nog meer in petto heeft is dat je volledig op jezelf mag gaan vertrouwen. Jouw gevoel is dé waarheid. Zegt jouw gevoel, dit klopt, dan klopt het. Wanneer je dit als een vast gegeven in je systeem monteert, dan begrijp je ook dat oordelen vanaf nu niet meer mogelijk is. Iedereen kijkt vanuit zijn / haar perspectief naar de wereld. Iedereen heeft een eigen bril. Dé waarheid bestaat niet. 

Mijn advies is dus om je gevoelswereld prioriteit 1 te geven. Maak contact met je lijf en ga de taal van je lijf ontdekken. Het is hetzelfde als een vreemde taal leren. Je lijf geeft zoveel signalen, het is aan jou om ze op te pakken. Dit kun je alleen leren door in rust te zijn en tijd alleen door te brengen. Niks doen is vaak nog functioneler dan jezelf aan de buitenwereld bewijzen dat je druk bent.   

Afleidingen op het tweelingzielenpad

Tweelingzielen, met name de vrouwelijke tweelingzielen (of degene die de meeste vrouwelijke energie in zich draagt) krijgen tijdens hun reis te maken met afleidingen. Het universum zal je gaan uittesten. Om te zien hoe sterk je focus is, hoe sterk je wilskracht is. Ik noem er een aantal: 

 • wanhopig op zoek gaan naar antwoorden via tarotlezers, youtube voorspellers of andere helderzienden. De vragen die je hebt gaan dan vaak over of jullie samen zullen komen, of de ander je tweelingziel is en ook wanneer je samen komt. Het universum zal je op een gegeven moment tegengestelde berichten gaan geven. De ene tarot lezer zal je vertellen dat jullie tweelingzielen zijn en de ander zal het volledig ontkennen. Je raakt hierdoor in verwarring en dat is nu net de bedoeling. Het universum wil dat je volledig op jezelf gaat vertrouwen. Er is niets mis met jouw intuitie. Jouw diepe weten heeft al lang een antwoord gegeven. Op een gegeven moment komt het er op aan dat het universum wil dat je alle externe bronnen los laat en dat je op jezelf gaat vertrouwen en bouwen. 
 • andere potentiele interessante liefdespartners dienen zich aan. En zo kan het ineens gebeuren dat je in een moment van diepe eenzaamheid iemand treft die belangstelling in je heeft. Hoe gemakkelijk ben jij op dat moment over te halen? Ga jij een relatie aan met iemand om die diepe eenzaamheid te vergeten? Ga jij een relatie aan met iemand om je tweelingziel daarmee uit je systeem te kunnen drukken? Of blijf je trouw aan dat wat je voelt. Blijf je geloven dat jullie ooit samen komen en dat het nu tijd is om het pad alleen te bewandelen en juist door die diepe eenzaamheid heen te gaan? 
 • de pijn en het gemis is zo sterk dat je besluit om je ego weer op te trekken. Met als gevolg dat je verschillende vormen van afleiding aanneemt, zodat je je gevoel niet meer hoeft te ervaren. Hierdoor kun je besluiten om je toxische vriendschappen weer op te zoeken of om elke dag een fles wijn te openen. Er zijn verschillende vormen van afleiding die niet goed voor jou zijn in dit proces. Je vertraagt daarmee je eigen ontwikkeling en ook de kans om samen te komen. 
 • je bent meer met je tweelingziel bezig dan met jezelf. Probeer het denken uit te schakelen. Dat is voor jou de belangrijkste stap. Wanneer je je denken uitschakelt, dan komt je tweelingziel ook minder in beeld Daar ligt voor jou de uitdaging. Elke keer wanneer je nieuwsgierig bent naar hem en actie onderneemt (vb door op het profiel van je tweelingziel te kijken), zal het universum de separatie periode verlengen. Het geeft namelijk aan dat je hechting aan het oude stuk, aan je oude wonden, nog steeds vers is. Eerst mag alles in neutraliteit komen voordat het tijd is dat je weer een glimp kunt opvangen. En deze glimp zal niet door jou worden geinitieerd, maar door het universum. In overgave zijn is in dit proces het belangrijkste. 
 • je wilt de pijn niet meer voelen en besluit daarom maar om de koorden tussen jou en je tweelingziel door te snijden. Sommige energiewerkers geven aan dat je daarmee de energetische lading er af haalt. Mijn advies is om nooit koorden door te snijden met je tweelingziel. Jullie zijn beide geincarneerd uit één ziel. Wat denk je dat er met jouw systeem gebeurt als je hier in gaat snijden? Ik vermoed dat je hele energie systeem dan overhoop wordt gehaald.

Waarom is het pad van tweelingzielen zo zwaar? 

Er zijn een aantal kenmerken te noemen die maken dat het pad van een tweelingziel zwaar kan zijn:

 • de ontmoeting tussen jou en je tweelingziel vond op een verkeerd moment plaats. Je stond op het punt om te gaan trouwen, je vrouw was zwanger, je had net een nieuw huis gekocht, enzovoort. Hierdoor raakte je in verwarring en gaf het stress. Je wist niet wat je overkwam en wat je er mee moest
 • de duw- en trek fase kan uitputtend geweest zijn. Je hebt misschien dingen gezegd waar je spijt van hebt. De ander reageerde vaak vreemd, alsof je elkaar niet begreep. De ander was niet bereikbaar terwijl het juist zo belangrijk was om in verbinding te staan. Je voelde je machteloos en wanhopig. Op de goede momenten voelde je verbinding, op de slechte momenten leek het alsof de verwijdering alleen nog maar meer toe nam. Een voor jou onverklaarbare ontwikkeling, eentje die je nog niet eerder hebt ervaren in je liefdesleven. Soms heb je het gevoel dat je gek aan het worden bent. 
 • na de separatiefase blijf je leeg achter. De anders heeft er resoluut een punt achter gezet. Je begrijpt het niet. Je begrijpt de ander niet. Want als de liefde zo diep zit, dan blijf je toch in contact met elkaar? Maar zo werkt het dus niet. Jij hebt dat besef wel, maar de ander niet. Zo werkt de energie. De ander zal eerst nog door een donkere nacht van de ziel moeten gaan, wil hij/zij beseffen dat liefde zo mooi kan zijn. 
 • jullie hebben er vele levens op zitten. Levens waarin jullie meerdere offers hebben moeten brengen. Levens waarin verschillende toxische personen jullie uit elkaar wilden drijven. Waarin zwarte magie is toegepast en vloeken zijn uitgesproken. Daar komt bij dat één van jullie of jullie beide geen goede start hebben gehad in dit leven. Waar je niet gezien werd door het gezin waar je in opgroeide, waarin je niet in je kracht werd gezet. Jouw kijk of die van je tweelingziel op de wereld is daardoor vertroebeld en bestaat hoofdzakelijk uit duister en negativiteit. Om hieruit te komen, om dit te overwinnen is er veel moed nodig en en vertrouwen dat het licht zal overwinnen. Jullie komen weer samen!
 • je ego is nog zo sterk aanwezig, je hangt nog sterk aan materie, geld en aanzien dat het voor jou lastig is (of voor je tweelingziel) om dit ego te doorbreken. De enige weg is de weg naar binnen. Contact leggen met je gevoel en jezelf beloven dat je dit pad wilt bewandelen. Het is het pad van vallen en opstaan, maar uiteindelijk kom je er.
 • Geduld, overgave en vertrouwen zijn in het proces van tweelingzielen de meest lastigste eigenschappen om te integreren. Ons geduld wordt meer dan vaak op de proef gesteld. Elke keer wanneer je denkt dat je in union gaat komen, zal het universum je nog een keer om geduld vragen. Elke keer wanneer de signalen op union duiden, zal je opnieuw gevraagd worden om naar het stuk ongeduld in jezelf te kijken. Pas wanneer we ons hoofd volledig laten hangen en ons overgeven aan dat wat het universum ons wil laten zien en brengen, dan ontstaan er wonderen en zal alles in een stroomversnelling komen. 

Is mijn tweelingziel narcistisch?

Het kan zijn dat je tweelingziel zowel een lichte als een donkere kant in zich draagt. Vaak komt de donkere kant net voor de separatiefase naar boven. Sommigen vergelijken dit gedrag met narcisme of met een andere persoonlijkheidsstoornis. Daarom twijfelen veel tweelingzielen aan de relatie. Is dit een karmische relatie of een tweelingziel relatie. Als het goed is ervaar je bij je tweelingziel dat hij/zij wil groeien. De kwetsbaarheid waarmee hij/zij zich laat zien of de momenten waarop hij/zij open is over zichzelf, laat zien dat het licht sterker is dan de schaduw kant.
Wanneer we het hebben over een zware of diepe tweelingziel relatie dan kun je er vanuit gaan dat jouw tweelingziel omgeven wordt door donkere energie. Deze donkere energie, dit noemen we ook wel demonen, proberen hem uit zijn kracht te halen. Dit doen ze door zijn gevoel te blokkeren. Hierdoor gaat zijn hoofd en daarmee ego volledig aan staan en kan hij alleen nog maar denken in angst, schuld en schaamte. Deze donkere energie is vaak al zijn hele leven aanwezig. De donkere energie is een aparte stem in zijn hoofd die hem naar beneden haalt. Woorden als "je doet er niet toe" en "je bent het niet waard", "je wordt toch weer bedrogen", "geloof haar niet" nemen dan de overhand. De diepste angst die dit alles creeert is de angst dat hij alles kwijt zal raken wanneer hij de stap richting zijn tweelingziel zet. Zijn hoofd wil dit koste wat kost voorkomen, omdat deze angst in vorige levens meerdere keren waarheid is geworden. In feite blokkeert hij hiermee zijn gevoel, zijn hart en zijn ziel en dat is nu precies wat deze donkere energie ook wil. 

Aangezien tweelingzielen meerdere vorige levens met elkaar delen en deze nooit in union zijn geeindigd, kun je stellen dat tweelingzielen op relatieniveau een karma met zich meedragen. Er zijn in vorige levens verschillende factoren geweest die er aan hebben bijgedragen dat deze twee mensen niet samen mochten komen. Op onbewust niveau zit er een grote angst om elkaar te verliezen of kwijt te raken dat aan deze relatie beginnen op voorhand kansloos is. Aangezien 95% van ons gedrag gestuurd wordt door ons onderbewustzijn kun je je voorstellen hoe groot deze invloed is. De enige uitweg, uit deze verstikkende gedachten is om het hoofd tot stilstand te brengen. Dit noemen we een ego dood. Meer hierover lees je HIER

De negatieve en donkere energie uit vorige levens wordt versterkt en bevestigd in de kinderjaren wanneer blijkt dat de tweelingziel in het gezin niet gezien of begrepen is. Vaak begon dit al in de baarmoeder. De demonen hebben hierdoor meer grip gekregen. Wanneer hij/zij dan ook nog in een karmische relatie zit en hij/zij hierin niet gezien of begrepen wordt, dan ontstaat er vaak een overtuiging die zegt dat ware liefde niet bestaat. Onder karmische relatie verstaan we dat iemand in een relatie zit waarin geen onvoorwaardelijke liefde aanwezig is en waar iemand niet gezien of begrepen wordt of waarin iemand bedrogen wordt. En wanneer zijn/haar tweelingziel dan ineens in zijn/haar leven verschijnt, dan hebben de demonen inmiddels zoveel podium gekregen dat deze stem hem altijd op zijn hoede houdt. De separatiefase is dan de enige uitweg om uit dit voor hem geloofwaardige pad naar vernietiging te stappen. Ik schrijf hem, maar ook de vrouwelijke tweelingziel kan hier last van hebben.
De grote hoeveelheid blokkades aan energie worden overigens vaak versterkt door één of meerdere vloeken die over hem / haar zijn uitgeroepen. Vloeken uit vorige levens, maar ook uit dit leven. Hierin speelt zwarte magie eveneens een rol. Al met al hele heftige vormen van energie waar je zelf niet zomaar ineens uit kunt komen. Hierdoor heeft een tweelingziel vaak niet door dat zijn huidige relatie (meestal zit een tweelingziel nog in een relatie tijdens het ontmoeten van je tweelingziel) eveneens toxisch is. Hij is er zo van overtuigd dat zijn huidige relatie prima is zoals het is, terwijl hij juist in deze relatie klein wordt gehouden. Liefde gaat over vrijheid en groei. Over erkenning en over echt thuiskomen. 
Deze relatie verlaten is heel erg moeilijk, omdat het een bestaansvorm is geworden waar hij zijn complete veiligheid in vindt. Het is een proces waarvoor de tweelingziel meestal eerst door de donkere nacht van de ziel moet gaan. Dit noemen ze zo, omdat hij eerst alle angsten onder ogen moet gaan zien en mag doorbreken voordat hij de kracht vindt om dit ook daadwerkelijk te kunnen doen. Meer over de donkere nacht van de ziel lees je HIER
Je tweelingziel is dus allesbehalve narcistisch of iets wat hiermee samenhangt. Hij is de meest liefdevolle persoon die er rond loopt. Dat hij kenmerken vertoont is, omdat hij zoveel pijn aan offers met zich mee draagt dat dit zijn enige vorm van zelfbescherming is die hij kent. Zodra hij door dit proces heen is en het grote licht ziet, komt hij bij zich Zelf. En op die plek is alleen maar liefde. Al het toxische is dan getransformeerd. Dan voelt hij de kracht en kan hij stappen zetten. 

Wanneer je te maken hebt met een tweelingziel die aan deze kenmerken voldoet, dan vraagt het van jou om volledig in die onvoorwaardelijke liefde te stappen en te blijven. Onvoorwaardelijke liefde voor jezelf, voor de ander, maar ook voor de toxische zielen om jullie heen. Ondank dat zij er alles aan doen om jullie uit elkaar te houden mag jij in liefde blijven en deze mensen vergeven. Dit vraagt van jou om je volledig toe te wijden aan de onvoorwaardelijke liefde. Alleen wanneer je dit doet, kun je hem en jezelf uit het duister trekken en samen komen. Het is daarmee een heel zwaar pad voor jou en voor die ander. Dit gebeurt niet voor niets. Er ligt een hoger doel aan ten grondslag en dat wordt pas duidelijk wanneer union bereikt wordt. Leer om dit pad te bewandelen. Het helpt om hierbij hulp te vragen. Hulp in de vorm van healing en/of coaching. Hulp in de vorm van een luisterend oor en iemand die je tools kan aanreiken om patronen te doorbreken, om het anders te doen. In dit proces is het de bedoeling dat je diep gaat. Dat jij je gevoelswereld volledig omarmt. Het voelt als sterven, omdat je hoofd wordt losgelaten. Dat is de enige weg. Dit noemen ze een ego dood. Meer hierover, lees je HIER.  

Hoe weet ik of mijn tweelingziel aan me denkt? 

Er zijn een aantal signalen / kenmerken te geven die je de bevestiging kunnen geven dat je tweelingziel aan je denkt. 

Een daarvan is dat wanneer jouw hartchakra vibreert, dan kun je er vanuit gaan dat je tweelingziel aan je denkt.
Een ander voorbeeld is dat wanneer je over je tweelingziel droomt, dat je er vanuit kunt gaan dat hij / zij een soortgelijke droom op dat moment had. Jullie energie wordt voortdurende uitgewisseld. Dus veel van wat jij ervaart, ervaart hij/zij ook hetzij in een andere context. 

Verder nog: Wanneer je plotseling sexuele opwinding voelt, weet dan dat op dat moment je tweelingziel eveneens aan je denkt. Het kan ook zijn dat je tweelingziel op dat moment sexueel opgewonden is en dat je dat gevoel via je eigen intieme lichaamsdelen oppakt. 

Tijdens de tweelingzielenreis zie je misschien ook regelmatig zijn naam staan, zie je een soortgelijke auto rijden of zijn er andere tekens die jou verbindinen aan je tweelingziel. Deze tekens hoeven niet te betekenen dat je tweelingziel aan je denkt. Het is de wet van de aantrekkingskracht die dan aan het werk is. Zoals al eerder aangegeven draag jij mentale kracht in je en kun je je gedachten manifesteren. Wanneer je veel aan je tweelingziel denkt, dan zal zich dat in je leven ook gaan manifesteren. Dan zie je zijn naam en zijn auto veel vaker, dan wanneer je niet aan hem denkt. 

Wanneer je in staat bent om je tweelingziel los te laten, dan kan het universum je gaan verrassen met tekens die er op wijzen dat hij aan je denkt. Want, wanneer je niet meer dagelijks aan hem denkt en je ziet op dat moment zijn naam veel vaker verschijnen of je ziet dan ineens zijn type auto veel vaker voorbij rijden, dan is dat het teken dat hij juist wél aan je denkt.  

Het bijzondere aan dit verhaal is dat er momenten zullen zijn dat je aan hem denkt terwijl dat helemaal niet je intentie was. Het overkomt je en je krijgt hem niet uit je hoofd. Hij blijft maar terug komen in je gedachten. Je hebt er geen grip op. Dat is het moment dat hij aan je denkt. 

Steun tijdens je tweelingzielenreis

Wanneer je je tweelingziel ontmoet gebeuren en vaak onverklaarbare dingen en is de dynamiek tussen jullie intens en bijzonder. Wanneer je dit met mensen uit je omgeving deelt, dan zal je merken dat weinig tot geen mensen je kunnen begrijpen. Sterker nog, het kan zijn dat mensen je voor gek verklaren dat je je nog steeds verbonden voelt met je tweelingziel. De reis kan voelen als een eenzaam pad, omdat je ervaart dat er weinig steun is. 

Mijn advies is om je verhaal met zo weinig mogelijk mensen te delen. Iedere vorm van kritiek of oordeel zorgt ervoor dat jij verder van de liefde af komt te staan. Het belemmert jouw groei. Regelmatig komt het voor dat je tijdens je tweelingzielenreis mensen gaat ontmoeten die ook in een tweelingzielenreis zitten. Soms mag jij die tweelingzielen gaan helpen, wanneer je al wat verder in je proces bent. Soms is het andere contact er om je verhaal mee te delen. Je ervaart dan wezenlijke steun. Hierdoor wordt het proces minder zwaar. 

Hoe eenzaam de weg ook is, er is steun aanwezig. Niet in menselijke vorm, maar op andere manieren (vaak symbolisch). Bijvoorbeed: 

- Via muziek
Het klinkt bijzonder, maar vrijwel iedere tweelingziel ervaart dat sinds de ontmoeting, en vooral tijdens de separatieperiode, muzieknummers betekenisvol worden. Van een aantal nummers is bekend dat deze met de tweelingzielenreis te maken hebben. 

The Bangles 
Eternal Flame

Drake
Hold on we're going home

Justin Timerlake
Mirrors

Oscar and the Wolf
You're mine   

Elis Noa
Mad about you

- Via veertjes, hartjes en dubbele getallen
Het universum geeft je steun via veertjes, hartjes en dubbele getallen. Wanneer je buiten loopt en je ziet een wit donzig veertje liggen, weet dan dat er steun is. Ook kan het zijn dat je veel hartjes-vormen ziet buiten, zoals blaadjes in de vorm van hartjes en hartjes in boomstammen of stenen in de vorm van een hart. En kijk ook eens naar de lucht. De vorm van wolken kunnen je ook een boodschap brengen. En zie je toevallig heel veel dubbele getallen? Ook dat is steun. Met name 111 of 11:11 zijn betekenisvol in het tweelingzielenproces, en vergeet 2222 ook niet en 7777 of 8888. Allemaal bijzondere getallen. Ze geven aan dat je precies daar bent waar je moet zijn. Je bent goed bezig en wordt gesteund. Je wandelt het pad van ascentie, ofwel ontwaken. Er gebeuren magische dingen in je leven en alles zal een positieve wending krijgen.  

- Via dieren
Wanneer je buiten ineens oog in oog staat met een dier, dan heeft dit dier een boodschap voor jou. Zie je een ooievaar, dan duidt dit bijvoorbeeld op een nieuw begin. Zie je een kraai, dan wil deze je vertellen dat je nog meer in je waarheid mag gaan staan. Dieren dragen altijd een boodschap in zich. We noemen ze ook wel krachtdieren. Met name wanneer een dier in je leven verschijnt op een ongewoon moment op een ongewone plek. Zo vloog er een keer een roodborstje mijn praktijk binnen en zag ik een egel voor een voordeur liggen. Dieren geven je steun. Ze helpen je om vol te houden. Jouw groei is het belangrijkste op dit moment. 

- Via zwanen
Zwanen zijn een symbool voor tweelingzielen. De manier waarop twee zwanen ten opzicht van elkaar bewegen kan een boodschap zijn voor jou. Wanneer jij onderweg spontaan een zwaan ziet (spontaan betekent dat je er vooraf niet naar op zoek was) let er dan op waar het mannetje / vrouwtje is. Zie je de ander niet, dan kan dit betekenen dat je eerst nog verder alleen moet wandelen. Er moet nog wat meer worden opgelost. Zie je dat er 5 tot 10 meter tussen zit, dan is er beweging tussen jullie 2. Zie je de één op het nest en de ander zwemt in de buurt, dan is union in zicht. Het kan je helpen om jezelf te blijven motiveren.  

- Door middel van het bijhouden van een dagboek, Journal, Instagram of Twitter
Door dagelijks op te schrijven welke inzichten op je pad zijn gekomen, krijg je vanzelf helder welke stukken in jou nog om aandacht en groei vragen. Door deze inzichten te delen op social media kun je steun gaan ervaren. Zelf vind ik Twitter een mooi platform om dagelijks mijn ontdekkingen in dit leven te delen. Zo lang als het jou inspireert, zo lang ga je er mee door. Wanneer iets niet meer inspireert of motiveert, dan stop je. Niemand die daar iets van hoeft te vinden. Het gaat om jouw unieke reis.  

Tweelingzielen en humor

Het is een feit dat tweelingzielen met elkaar de beste humor delen. Niemand kan de humor van jouw tweelingziel overtreffen. En wanneer jullie samen in de grappen-flow zitten dan kun je er lang in blijven hangen. Samen lachen is heerlijk en verbindend. Dat jullie dit met elkaar delen heeft natuurlijk alles te maken jullie ziel. De gelijkenis is treffend.
Humor is tevens één van de belangrijkste ingrediënten om jezelf te helen en om je energie te laten stijgen. Hoe zwaar en serieus het tweelingzielenproces af en toe ook is, probeer ook te blijven lachen. Neem zo nu en dan even de tijd om een stap naar achter te zetten en te lachen om zijn gedrag, om jouw gedrag, om de hele situatie. Het is ergens ook hilarisch waar je in terecht bent gekomen. Wanneer je iemand vindt die eveneens in een tweelingzielenproces zit, dan kun je deze humor met elkaar delen. Het lucht op en neemt veel weerstand weg. 

Hoe kan ik mijn tweelingziel ontmoeten?

Het concept tweelingzielen maakt veel mensen nieuwsgierig. Alsof je de meest geweldige relatie bereikt hebt wanneer je je tweelingziel ontmoet. Laat ik vooropstellen dat een tweelingzielenreis soms jaren kan doen. Sterker nog, het kan zijn dat je in dit leven nog niet in union mag komen met elkaar. Een tweelingzielrelatie voelt in eerste instantie als een karmische relatie en die is vooral uitputtend. Je kan er behoorlijk veel emotionele momenten aan beleven. Vooral wanneer beide elkaar weten te raken op de meest diepste lagen. Geraakt worden in je vertrouwen en genegeerd worden zijn hierin bekende emoties. 

Dit in tegenstelling tot een soulmate relatie. Waarin beide partners optimaal bevriend zijn met elkaar en waarin de relatie vanaf het begin al harmonieus is. 

Ik zelf heb een sjamanistische opleiding gevolgd waarin mijn Amerikaanse docent ons adviseerde dat wanneer je je tweelingziel ooit ontmoet, je dan heel hard weg moet rennen. 

Met andere woorden: weet waar je aan begint. Het is een reis van vallen en opstaan, van wanhoop en verdriet. En ook van vertwijfeling en teleurstelling. Dit klinkt heel negatief, maar ik kan je vertellen dat er geen dag voorbij gaat dat je niet aan je tweelingziel denkt. De liefde gaat zo diep, dat niemand die plek meer kan innemen. Je kunt er dus voor kiezen om het pad te parkeren en een andere weg in te slaan. Dat doen veel mensen en dat is ook prima. Toch weet ik dat je tweelingziel dan de rest van je leven met regelmaat op zal poppen in je systeem. Daar zorgt het universum voor. Zo zie je zijn / haar naam regelmatig ergens staan of kom je op andere manieren in contact met zijn / haar energie. Het universum is heel duidelijk in wat de bedoeling zou moeten zijn. Jij hebt een vrije wil en kan in dit leven zelf kiezen of je het pad wilt bewandelen. Aan het einde van de rit is er sprake van devine timing. Dit is iets anders dan perfect timing. Devine timing wil zeggen Goddelijke timing en daarmee bepaalt het universum het moment wat voor beide perfect is. Alle omstandigheden kloppen en er is geen sprake meer van controle of hechting die deze timing in de weg zit.  

Hoe weet ik ofdat mijn tweelingziel heb ontmoet?

Er zijn verschillende kenmerken te noemen die er op kunnen wijzen dat je je tweelingziel hebt ontmoet. Het belangrijkste kenmerken is je gevoel. Alleen jij kunt hier een antwoord op geven. Ik zal achtereenvolgens een aantal voorbeelden van kenmerken opnoemen. Wanneer je meer dan 5 van deze kenmerken met een volle JA kunt beantwoorden, dan is er een kans dat je je tweelingziel hebt ontmoet:

- Je ziet na de ontmoeting ineens veel dubbele getallen
- Je ziet na de ontmoeting regelmatig zijn / haar naam op verschillende plekken opduiken
- Je hebt (meestal) relaties achter de rug waarvan er tenminste één een soulmate en één een karmische relatie betrof
- Je tweelingziel zit nog in een bestaande relatie
- Er zijn overeenkomsten te vinden tussen jullie zoals geboorteplaats, geboortedatum en interessegebieden
- De vrouwelijke tweelingziel is meer ontwaakt dan de mannelijke
- De eerste ontmoeting voelde als een magneet, een explosie
- Na de eerste ontmoeting was je verward en bleef je constant aan de ander denken
- Je tweelingziel weet jou op het diepste niveau in je ziel te raken
- Je kan je ervaring met je tweelingziel moeilijk met anderen delen, omdat ze je niet zullen begrijpen
- Je zou in eerste instantie niet op het type vallen waar je tweelingziel op lijkt. Jouw partnerkeus was voorheen altijd anders
- Het moment van jullie ontmoeting komt niet uit, is niet goed getimed
- Je bewondert de ander om wie hij / zij is, eigenlijk maakt het niet uit wat de ander doet in het dagelijks leven
- Wanneer je in zijn / haar ogen kijkt, dan voelt dit als thuiskomen
- Het voelt alsof je de ander kent uit vorige levens
- De ander ziet jou staan zoals je bent. Je kan volledig je zelf zijn
- Jullie kunnen gemakkelijk met elkaar praten, er is een wederzijdse interesse die je nog niet eerder ervaren hebt   

Waarom is er zoveel aandacht voor het onderwerp tweelingzielen?

Tweelingzielen delen één bewustzijn. Hierdoor is het niet mogelijk om de verbinding tussen deze mensen op een aardse manier te interpreteren. De meeste tweelingzielen lopen er op vast dat ze hun verhaal niet aan hun omgeving kwijt kunnen. Niemand begrijpt hen. De diepte van de liefde op basis van de korte ontmoeting die er is geweest is niet te verklaren. Ook het duwen en trekken wordt door de omgeving als toxisch geinterpreteerd. Wanneer we deze verbinding vanuit energie gaan bekijken is er heel wat anders aan de hand. Er wordt gespiegeld en zo lang beide nog niet aan de slag gaan met de stukken die hiermee worden blootgelegd zal het duwen en trekken door gaan. Maar, omdat ze geincarneerd zijn uit één ziel zal de aantrekkingskracht altijd heel sterk blijven. De ander vergeten gaat dus niet lukken. Je wordt hierdoor geforceerd om met jezelf aan de slag te gaan. Het hoort bij je pad, bij je roeping. Je kunt er niet onderuit. 

Voor veel tweelingzielen is de reis zeer zwaar. De eenzaamheid en het verscheurende gemis van binnen drijft velen tot wanhoop. Aandacht geven aan dit onderwerp kan de mensen helpen om zich gesteund te voelen. Erover kunnen praten is heel belangrijk. Te weten dat je niet alleen bent en vooral weten dat je niet gek bent of aan het worden bent. 

Van tweelingzielen wordt verwacht dat ze een ego-dood tegemoet treden. Alleen dan kunnen ze de stap naar onvoorwaardelijke liefde maken. Dan zal er nooit meer sprake zijn van wantrouwen, liegen of bedriegen. Dit is het einddoel, een harmonieuze relatie waarbinnen ieder individu volledig zichzelf kan zijn. Geen restricties, geen afwijzingen, geen blokkades of manipulaties. Tweelingzielen weten dat deze liefde nooit meer over zal gaan. Echter, wanneer ze samen gaan leven onder één dak dan komen de aardse karaktertrekken weer naar boven. Deze mogen ze eerst los van elkaar gaan uitwerken, zodat als ze samen gaan leven deze aardse gewoonten verleden tijd zijn. Wanneer tweelingzielen in union treden dan is dit op alle vlakken (fysiek, mentaal, emotioneel, spiritueel) de meest harmonieuze en passievolle relatie die denkbaar is. Sommigen moeten hier jaren voor knokken. Geduld en overgave zijn eigenschappen die in deze tijd enorm ontwikkeld worden.  

Tweelingzielen dragen een hoge energie bij zich. Deze energie komt vrij wanneer ze in union zijn met zichzelf. Wanneer het ego geen kans meer heeft en de liefde centraal staat in alles wat ze doen en denken. Deze energie is belangrijk voor het collectief. Tweelingzielen hebben een roeping om een bijdrage te leveren aan de wereld. Om het paradijs op aarde te creeeren, het paradijs waarin de mens gelijkwaardig is aan elkaar en met elkaar in harmonie leeft, waarin gewerkt en gebouwd wordt aan de aarde, waar aandacht is voor de natuur en al het leven wat hier is. Vanwege deze roeping is het belangrijk dat tweelingzielen zich blijven ontwikkelen. Groei staat centraal. Het universum zal er alles aan doen om deze groei in gang te zetten. Hier kom je niet onderuit. 

Hoeveel tweelingzielen zijn al in union? 

Op dit moment zijn er nog weinig tweelingzielen in union. Er zijn er wel die in union zijn, echter bij de meeste van hen zie en hoor je dat er nog geen sprake is van een harmonische union. Soms manifesteren tweelingzielen elkaar. Dit gebeurt via mentale krachten zoals visualisaties en affirmaties. Het is mijn overtuiging dat wanneer je te weinig innerlijk werk hebt gedaan dat een union dan altijd gepaard zal gaan met nieuwe triggers. Een harmonische union vindt plaats wanneer het lichtlichaam om je lichaam gevormd is en dit resulteert erin dat je in union bent met je hogere zelf. Je hogere zelf is onvoorwaardelijke liefde. Onvoorwaardelijke liefde kent in geen geval triggers. Dat bestaat op dat niveau niet. Onvoorwaardelijke liefde is 100% gevoel. Er is geen enkel ego meer aanwezig dat jou kan beperken. Wanneer je in onvoorwaardelijke liefde bent, dan bekijk je ieder levend wezen vanuit de ogen van liefde, dan praat je vanuit de intentie van liefde, dan denk je in liefde en handel je in liefde. 

Waarom zijn er nog zo weinig tweelingzielen in union? De reden hiervoor is devine timing. Het universum heeft tweelingzielen nodig om een verandering op aarde te bewerkstelligen. Deze veranderingen kunnen, mijns inziens, alleen plaatsvinden als erin één keer een grote hoeveelheid licht vrij komt. Wanneer tweelingzielen in union komen, komt er een grote hoeveelheid licht vrij. Tweelingzielen zijn wereldwijd strategisch gepositioneerd. Wanneer een groep tweelingzielen in union komen dan zal er een verandering plaats gaan vinden. Waarschijnlijk gaat dit licht er voor zorgen dat er veel mensen in één keer gaan ontwaken. En dat is nodig om de aarde te kantelen. 
In de verschillende verhalen die gedeeld worden op social media en daarbuiten wordt voorspeld dat union tussen tweelingzielen in golfbewegingen zal gaan plaatsvinden. De eerste golf staat gepland in het eerste half jaar van 2022. De tweede golf in het tweede half jaar van 2022. Hoe het werkelijk zal gaan wordt vanzelf duidelijk.   

Wat kan Memorable betekenen in de tweelingzielenreis?

De thema's van toepassing op een tweelingzielenreis zijn zelfliefde, helen van oude stukken en blokkades, onvoorwaardelijke liefde, in je kracht komen en manifestatie. Ik ben ervaringsdeskundige en werk dagelijks met alle thema's die hiermee van doen hebben. De sessies bestaan uit gesprekken waarin ik je spiegel en inspireer en bestaan uit healing en lichaamsgericht werk, zodat de gevoelswereld in jou geactiveerd wordt. 

Wat vind je niet bij Memorable?

In de praktijk worden geen voorspellingen gedaan.
Healing kan alleen plaatsvinden met toestemming van de ontvanger. Jouw tweelingziel healen zonder zijn/haar akkoord vindt niet plaats. 
De tweelingzielenreis is niet geschikt voor minderjarigen, dat wil zeggen dat je in de praktijk van Memorable niet terecht kunt voor vragen die betrekking hebben op een minderjarige. Minderjarigen mogen eerst de weg afleggen waarin ze onbewust zijn. Het ontwakingsproces begint op volwassen leeftijd. Wanneer het proces eerder inzet, dan is dat heel bijzonder. In de praktijk houd ik me strikt aan de volwassen leeftijdsgrens als het om tweelingzielen gaat. 
Je ontvangt van mij geen readingen waarin ik omschrijf welke vorige levens jullie samen er op hebben zitten en waar het elke keer mis ging. Tijdens het uitvoeren van de healing ontvang ik informatie over jou en en deze informatie deel ik met je. Daar kan een vorig leven bij zitten, maar dat hoeft niet.
Tijdens de sessie focus ik me op jou en jouw ontwikkeling. De ander wandelt zijn/haar eigen pad, dat staat los van jouw pad.
Ik verbreek geen koorden tussen jou en je tweelingziel.
Ik werk met kosmische energie. Dat wil zeggen dat de spirituele healing die ik in zet volledig natuurlijk is. Er wordt niet gebruik gemaakt van een methode. Met aangeleerde methode bedoel ik dat je eerst een cursus moet volgen voordat je de healing kunt toepassen. Vaak gaat dit gepaard met een certificaat, zodat de kwaliteit van de healing door een externe moet worden beoordeeld en goedgekeurd. Een spirituele healing vindt plaats door te "zijn".    

Hoe ziet een tweelingzielen sessie er uit? 

Tijdens een sessie in de praktijk hebben we eerst een gesprek met elkaar. Tijdens dit gesprek voel ik in op de energie en als vanzelf komen dan de thema's aan bod die voor dat moment relevant zijn om te bespreken / te behandelen. Tijdens het gesprek kijken we welke inzichten je nog kunt gebruiken en waar jij je aandacht op mag richten de komende periode. Meestal vindt er daarna een spirituele healing plaats. Dit hoeft niet altijd zo te zijn, het kan ook zijn dat we gericht aan de slag gaan met het loslaten van bepaalde stukken. Een spirituele healing helpt je om je bewustzijn te vergroten. Daar ligt de sleutel tot transformatie. De energie om ons heen zorgt ervoor dat alles zich in een positieve richting gaat bewegen. Tijdens een spirituele healing raak ik je niet aan en lig je gekleed op de behandeltafel. De energie om ons heen doet het werk en ik word hierin ondersteund door mijn gidsen, de engelen en andere lichtwezens. Mijn handen voelen waar de energie naar toe gebracht mag worden. Wat je hier van merkt is dat je op een subtiel niveau tintelingen gaat ervaren, je gaat kleuren zien of je voelt dat bepaalde spieren in je lijf als het ware gereset worden. Het is subtiel en daarmee voor jou ook een fijne ervaring om het bewust mee te maken. Een tweelingzielen sessie duurt gemiddeld 1,5 uur en kan uitlopen

Het kan ook zijn dat je veel last hebt van negatieve gevoelens en/of negatieve gedachten. Tijdens de sessie haal ik deze negatieve energie weg. De negatieve energie kan door ouders / familieleden / partner en/of vrienden zijn achter gelaten. De negatieve energie werkt altijd blokkerend waardoor jij bijna als vanzelf in je hoofd gaat zitten. Tijdens de sessie in de praktijk haal ik deze energie bij je weg. Na de sessie ervaar je meer licht, kracht en rust. Verder word je bewustzijn geactiveerd, zodat je vanuit een gezond perspectief keuzes kunt gaan maken. Liefde voor jezelf staat hierin centraal. Klik HIER om de sessie te boeken. 

Kom je van ver gereden, dan kunnen we besluiten om de sessie te verlengen. De sessie zal dan uitlopen tot 3 uur waarbij er meerdere technieken worden ingezet om je fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel verder te ontwikkelen. Op dit moment ontvang ik meer klanten uit België en dit kan voor hen een goede oplossing zijn. 

Wil je graag meer informatie over de tweelingzielensessie, klik dan HIER

Ik wil graag een afspraak inplannen, kan dat? 

Tuurlijk kan dat. Laat je gegevens achter via mail of Whatsapp of via het contactformulier en dan neem ik zo snel mogelijk contact met je op.

Sinds maart 2022 ontvang ik elke dag tweelingzielen. Het is een bijzondere tijd, ook voor mij. Het universum heeft mijn agenda vrij geveegd om tweelingzielen te helpen. 

Sinds juli 2022 merk ik op dat er veel meer tweelingzielen met man-energie (= de runner) contact opnemen. Het is een hele bijzondere tijd waarin we leven. 2022 is het jaar van de missie. 2023 is het jaar van de communicatie en zal voor de meeste tweelingzielen die het innerlijke werk gedaan hebben het jaar van de opbrengst worden. Een prachtig jaar met ongekende mogelijkheden. 

Klik HIER voor de pagina met contactgegevens.  

Wil je graag meer informatie over de sessie, klik dan HIER

Review plaatsen

Regelmatig ontvang ik via email of whats app een dank je wel voor het beschikbaar stellen van deze content. Het doet me goed om te horen en te lezen dat mensen er iets aan hebben, dat het inzicht en steun geeft.
Het is mijn missie om tweelingzielen bij elkaar te brengen. De aarde heeft meer liefde nodig en tweelingzielen zijn hierin belangrijke pioniers. 
Het geven van spirituele healing is mijn belangrijkste kwaliteit, en deze kan ik niet delen op papier. Door tijdens de sessies zoveel mogelijk met healing bezig te kunnen zijn, vind ik het fijn om op deze plek de inhoud, mijn zienswijze, met jullie te delen.  

Wil je graag iets terug doen, om zo je dank te laten blijken, dan help je mij wanneer je een review achter laat op mijn Google pagina. Kies de woorden die bij jouw passen. Alles is goed. Om een review te kunnen plaatsen heb je een gmail adres nodig.  
De volgende link brengt je naar de Google pagina waar je een review kunt plaatsen: 

Link review

Nieuwsbrief met als thema tweelingzielen

Op 16 oktober 2022 is een nieuwsbrief met als thema tweelingzielen verstuurd naar alle leden.

De XXL nieuwsbrief begin december ging eveneens in op het onderwerp tweelingzielen. Wil je deze nieuwsbrieven alsnog ontvangen? Stuur dan een email naar info@memorable.nl

Nieuwsberichten bij Memorable

Onder de menukop "blog" vind je bovenaan de pagina Nieuwsberichten. Op 14 januari 2023 is hier een bericht geplaatst specifiek voor tweelingzielen. De link naar de nieuwsberichten vind je HIER

Andere teksten over tweelingzielen

Er zijn andere teksten beschikbaar die gaan over tweelingzielen. De link naar deze teksten vind je HIER en HIER en HIER