Waarom is vergeven zo belangrijk?

Wanneer iemand jou iets heeft aan gedaan, dan kan het zijn dat je deze persoon dat kwalijk neemt. Je kunt bijvoorbeeld boosheid of wrok voelen. Elke keer wanneer je deze persoon ziet of van hem/haar hoort, ervaar je opnieuw die boosheid in je systeem. Wanneer je aan deze persoon denkt ervaar je hetzelfde. Deze boosheid of teleurstelling is in jou aanwezig en levert je geen energie op. In het ergste geval wens je de ander minder fijne dingen toe. Je hoopt ergens op boetedoening of karma wat wordt uitgewerkt. Wat er in wezen gebeurt is dat je negatieve energie in jezelf brengt en je hoofd het steeds meer van je laat overnemen. Je komt als het ware in een neerwaartse spiraal terecht waardoor je ongeluk en teleurstellingen gaat aantrekken. Je kunt ook meer fysieke problemen gaan ervaren. De negatieve energie die je af vuurt op de ander is eveneens een donker pad, het pad van zwarte magie. Dit pad, door anderen iets slechts toe te wensen, leidt uiteindelijk naar jezelf. Omdat alles wat je een ander toe wenst, je dit ook jezelf toe wenst. Zo werkt de wet van het universum. Zonder dat je het door hebt ben je dus bezig om alle energie in en om je heen te vervuilen en te verlagen. Lage energie gaat over boosheid, afgunst, angst, schuld, wrok, negativiteit, lust, macht. Hoe meer je gedachten op negativiteit gericht zijn, hoe meer je het pad van lage energie bewandeld. 

Dit geldt ook voor jezelf. Veel mensen geven zichzelf de schuld van dat wat hen in het leven is overkomen. Er zit schaamte en afwijzing onder. Jezelf de schuld geven is lage energie. Het is een vorm van straffen en daarmee hou je bepaalde aspecten uit je leven in stand. Vind je jezelf waardeloos in wat voor opzicht dan ook, weet dan dat je met deze energie niemand om je heen kunt helpen of opliften. Weet dan dat de realiteit die je hiermee aan trekt negatief geladen zal zijn. Je creeert een leven van lijden, terwijl je diep van binnen niets liever zou willen dan geluk te ervaren en anderen hier van mee te laten genieten. Deze zelf-kastijding moet stoppen, omdat je hoofd dit voor jou heeft bepaald. Je hoofd is niet wie jij werkelijk bent. Jij bent je ziel. Je bent een ziel die geincarneerd is in een menselijke lichaam. Je ziel is vrij van alle negativiteit. En alleen wanneer je in stilte zit en via je buik adem haalt kun je gaan ervaren wat dat inhoudt. Op dat moment is je hoofd tot stilte gebracht en zal er geen negativiteit meer in je stromen. Besef jezelf dus goed dat zelf-kastijding een uitingsvorm van je hoofd is. Wanneer je hoofd aan staat, en dus je ego bezig is om alles in je leven te regelen, dan is je hart gesloten. Wanneer je hart gesloten is kun je geen liefde ontvangen, geen liefde ervaren en loop je de essentie van het leven mis. 

Veel mensen "denken" dat ze een ander vergeven hebben en /of dat ze zichzelf vergeven hebben. Wat ze dan zeggen is dat ze iemand wel vergeven hebben, maar niet zullen vergeten wat er is gebeurt. In werkelijkheid klopt het dat vergeven los staat van vergeten, maar het is te gemakkelijk om te denken dat je iemand of jezelf vergeven hebt. Hier gaat het om zuiverheid naar jezelf. Goed kunnen voelen wat er in jou gebeurt wanneer je de gebeurtenis herinnert of wanneer je iemand opnieuw spreekt die hierin betrokken was. Voelen in de zin van, waarnemen of je hart geopend blijft of dat deze sluit en je hoofd het over neemt. 

Deze negatieve energie, de energie van boosheid en wrok, vervuilt jouw systeem. Zonder dat je het door hebt worden organen en ook je huid hierdoor belast. Regelmatig hoor ik anderen praten over huidklachten zoals eczeem of acne, hooikoorts klachten, galproblemen, blaasproblemen of bijvoorbeeld leverproblemen. Het zijn allemaal signalen van het lichaam die er op kunnen duiden dat er steeds veel onvrede in het systeem aanwezig is. Wanneer de gebeurtenis al wat langer geleden is gebeurt, zijn mensen zich hier niet meer van bewust. De herinnering is naar de achtergrond gebracht en met een deken toegedekt. De pijn, boosheid en het verdriet zijn daarmee genegeerd. Veel mensen hebben de perceptie dat je niet meer stil moet staan bij dat wat negatief was in het leven. En dat is een terechte gedachte, echter je gedachten komen meestal voort uit je onderbewustzijn. Deze gedachten komen als vanzelf opzetten, zonder dat je dit door hebt. Pas wanneer de gedachte je opvalt en je er dus bewust van wordt, dan kun je hierop acteren.
Vergeving gaat gepaard met het herprogrammeren van je gedachten. Zo lang we niet vergeven, blijven er oordelen in ons bestaan. Oordelen over de ander en over jezelf. Oordelen horen thuis in de categorie lage energie. Zo lang er oordelen zijn ben je bezig om negativiteit in je leven toe te laten. Oordelen over een ander vertellen vooral iets over jezelf. Het is een vorm van projectie. Projectie geeft namelijk aan dat zo lang je over een ander oordeelt, er in jou nog disbalans is. Je veroordeelt jezelf. De harmonie in jezelf is nog niet hersteld. In feite komt het er dus op neer dat iedere vorm van boosheid of teleurstelling ten aanzien van een ander, vooral iets zegt over jezelf. Dit klinkt gek, vooral als de boosheid gericht is op je opvoeding en de mensen die hier invloed op hebben gehad. En toch is het zo. 

Iedere herinnering wordt vastgelegd in ons onderbewustzijn. Wanneer we willen vergeven zullen we bewustzijn moeten gaan aanbrengen op onze gedachten. Onze gedachten bepalen immers hoe we ons voelen. De herinnering van vroeger is als een negatieve energetische lading in het onderbewustzijn gaan zitten. Pas wanneer we ons bewust worden van de gedachten die omhoog komen bij het zien van de betreffende persoon of bij het ervaren van de betreffende herinnering, kunnen we vaststellen of we iemand wel of niet vergeven hebben. Let wel, deze gedachten zijn vliegensvlug en hierdoor moeilijk te grijpen. Je "denkt" dat je deze gedachten niet hebt, maar als we er een vergrootglas op konden zetten zou je waarschijnlijk schrikken. Deze gedachten zijn vaak heel subtiel en nauwelijks waar te nemen. Wil je dit punt wel bereiken, dan kun je jezelf daarop trainen. In feite maak je jezelf dan vrij van alles wat negatief in je systeem circuleert. Het is dus zeker de moeite waard om dit aan te gaan. 

Wat is je onderbewustzijn?

Ons brein is onderverdeeld in je bewustzijn en onderbewustzijn. Je bewustzijn is dat waar jij direct invloed op hebt. Je hebt dorst en dus ga je water drinken. Dat ervaar je bewust en hier kies je ook bewust voor. Een respons, een reactie, op iemand die je verbaal aanvalt wordt door je onderbewustzijn geregeld. Het gedrag wat je laat zien overkomt je. Het is de eerste handeling die uit je systeem komt en deze handeling is herkenbaar voor je, omdat je het al vaker op deze manier hebt gedaan. Wat we vaak vergeten is dat 95% van ons gedrag bepaald wordt door ons onderbewustzijn. Werkelijk alles wordt hierin opgeslagen. Het is een enorme geheugenbank die tot doel heeft om je veilig te houden. Wanneer er herhaaldelijk gedachten geprogrammeerd zijn, dan zijn deze steviger verankerd in je onderbewustzijn. Het her-programmeren van deze gedachten vraagt dan vooral veel wilskracht en doorzettingsvermogen van jou. Je kan je voorstellen dat alles wat je op tv en social media leest en ziet dus ook invloed heeft op je gedrag. Neem bijvoorbeeld de kleur rood. Rood staat voor pas op en niet doen. Dit is zo vaak herhaald in je leven, dat de kleur een sterke verankering heeft in je onderbewustzijn. Wil je dit veranderen, dan moet je dit structureel gaan herhalen. 
De capaciteit van je onderbewustzijn is onbeperkt. Je onderbewustzijn zorgt er voor dat je precies reageert zoals je bent geprogrammeerd. Het wordt lastig wanneer je bewuste brein een overtuiging heeft en wanneer deze niet strookt met de overtuiging die in je onderbewustzijn is geprogrammeerd. Je wilt bijvoorbeeld graag sterk en met veel zelfvertrouwen te werk gaan, maar merkt gaandeweg dat je weinig zelfvertrouwen hebt en dat je je zwak voelt. 

Ons onderbewustzijn bestaat dus uit gedachten en beelden en deze bepalen onze realiteit. Met name wanneer we deze gedachten langere tijd vasthouden in onze "vortex". Soms kunnen we zo verzonken zijn in een gedachte die omhoog komt, dat deze langer dan nodig in ons brein rond circuleert. Wat je daarmee doet is de gedachte omzetten in realiteit. Dit klinkt als magie en zo mag je er ook naar kijken. De wet van de aantrekkingskracht heeft hier ook mee te maken. Wil je er meer over weten, dan kun je daar het beste op internet even naar zoeken. 

De boosheid die je in je draagt is waarschijnlijk dus opgeslagen in je onderbewustzijn. Het is aan jou de taak om dit te herprogrammeren, door met andere ogen naar die betreffende persoon te kijken die jou iets heeft aangedaan. Alleen dan kun je het gevoel in jezelf gaan transformeren. 

Hoe kun je vergeven?

Vergeven is alleen mogelijk wanneer je in staat bent om vanuit een ander perspectief naar de persoon en situatie te kijken. Als we het leven vanuit liefde bekijken dan zie je dat iedere negatieve handeling van een ander een schreeuw is om hulp en heling. De volgende uitleg gaat hierover. Dit kan wat ongemakkelijk bij je binnenkomen of kun je lastig begrijpen. Probeer er met een open mind naar te kijken en het tot je door te laten dringen. 

In de maatschappij waarin we leven zijn we geneigd om anderen te straffen wanneer ze iets doen wat niet hoort. Straffen is een manier om iemand te veroordelen. Het woord oordeel komt hierin naar voren. 
Op zielsniveau weet je dat gedrag geen onderdeel uit maakt van de ziel. Dit geldt ook voor kennis. Onze ziel is en ervaart en maakt onderdeel uit van een groter bewustzijn. Het is pure energie en bestaat 100% uit liefde. Op het moment wanneer iemand in het aardse iets doet wat haaks staat op liefde, dan weet je dat niet de ziel, maar het ego aan zet was. Het ego wordt aangestuurd door onze gedachten en wanneer iemand zich in een lage energie beweegt dan zullen zijn gedachten vanzelf ook laag in energie worden. Iemand raakt hierdoor steeds verder verwijderd van zichzelf en de negatieve energie neemt het steeds meer van hem/haar over. 

Wanneer je weet dat we allemaal afkomstig zijn uit dezelfde bron en hier ook weer naar terug keren, dan weet je ook dat je lichaam en je geest tijdelijk van aard zijn. Zij helpen ons om de aardse lessen te doorlopen. Zonder lichaam en geest kunnen we op aarde niet functioneren. De ziel moet je dus los zien van lichaam en geest. De ziel is wie iemand in wezen is. Je geest, ofwel je gedachten, zijn altijd in beweging. Het gaat er om welke gedachten jij vasthoudt en waar je je mee identificeert. Je hebt een keuze om gedachte A of gedachte B toe te laten en er emoties / gevoelens aan te koppelen.   

Belangrijk om hier te noemen is dat onze werkelijkheid altijd een weerspiegeling is van onze binnenwereld. Dit klinkt misschien gek, en toch is het zo. Het gezegde "je bent wat je aan trekt" is hier op zijn plaats. Het meest gemakkelijke voorbeeld is dat als jij elke dag denkt dat je slachtoffer gaat worden van een misdrijf, dat er een grotere kans bestaat dat dit ook gebeurt. Dit heeft met de kracht van onze gedachten te maken. Wanneer je een negatieve gebeurtenis ervaart, dan is het helen van de ander een belangrijke taak. Een andere belangrijke taak is dat je vervolgens naar binnen gaat keren om er achter te komen hoe het kan dat jou dit is overkomen. Wat in jou is nog niet in harmonie? Wat in jou is nog niet in liefde? Meestal kun je hier achter komen door je gedachten te observeren. Wanneer je gedachten niet in liefde zijn, dan vind je daar de sleutel. Liefde is namelijk altijd positief, dankbaar en begripvol. Alles wat negatief is komt vanuit je ego en heeft tot doel om boosheid, schuld, afgunst en minderwaardigheid te creeeren in jezelf en bij een ander. Alle negatieve gedachten zorgen er voor dat je realiteit hierin gereflecteerd gaat worden. Een gebeurtenis is dus nooit alleen op te lossen door een ander te helen. De heling moet ook naar jezelf gaan. Het is altijd een wisselwerking. 
Het kan zijn dat je hier denkt dat alleen maar in liefde zijn niet realistisch is. En toch is het zo. Je bent opgegroeid in een duale wereld waarin tegenstellingen voor jou heel normaal waren. Goed en slecht waren beide aanwezig. Echter dit is een illusie die gecreeerd is door jouw omgeving. Er hoeft geen dualiteit te zijn, nu niet en nooit niet. Liefde is de grootste kracht die aanwezig is en zorgt voor geluk en harmonie. Ben je dan naief? Nee zeker niet. En ik begrijp dat dit ingewikkeld kan zijn. Ik help je graag verder om dit begrip in jezelf te vergroten en te voelen dat het klopt. 

Vergeving staat of valt met de interpretatie die jij aan de gebeurtenis of persoon geeft. In feite is iedere gebeurtenis neutraal in energie. We kiezen zelf voor het perspectief van waaruit we de gebeurtenis willen benaderen. Wil jij in staat zijn om te vergeven dan is het verstandig om vanuit een ander perspectief naar de gebeurtenis of persoon te kijken:
- de persoon wist niet wat hij / zij deed, omdat het ego aan zet was. Ik zie in dat dit gedrag is en niets zegt over de persoon zelf. De persoon zelf is pure liefde
- de gebeurtenis wil mij iets vertellen. Hier ligt een les onder. Zijn het mijn gedachten die deze gebeurtenis hebben gemanifesteerd? Is er iets anders in mijn wat nog niet in harmonie is? wat kan ik van deze gebeurtenis leren? 

Wanneer iemand jou iets aan doet is het jouw taak om de kracht van liefde in jezelf op te roepen. Willen we een aarde waar harmonie en liefde aanwezig is, dan kunnen we in dit geval maar één ding doen en dat is de ander helpen om zichzelf te helen. Helen kan alleen met de energie van liefde tot stand komen. Wat je in dat geval kunt doen is in stilte gaan zitten en aan de heilige geest in jou vragen wat de liefde kan doen om deze persoon te helpen. Welke woorden je kan gebruiken of welke handelingen. 
Het ego is een aangenomen persoonlijkheid. Het is niet wie iemand in wezen is. Iedereen is liefde en in je leven wandel je het pad om de liefde in jezelf terug te vinden en deze met anderen te delen. Je komt weer terug in je ZELF, in wie je werkelijk bent. 

Ik wil graag hulp bij het vergeven van anderen

Je bent van harte welkom. Tijdens een sessie ontvang je een spirituele healing wat jou zal helpen om vanuit liefde naar jezelf en naar anderen te kijken. Het zal je helpen om los te laten en om meer rust te vinden in jezelf. Stuur me een email of what's app bericht. Dan neem ik zo snel mogelijk contact met je op om een datum in te plannen.