De term tweelingzielen komt uit de new age spiritualiteit en houdt in dat twee individuen dezelfde zielsenergie delen. In hun diepste wezen lijken ze op elkaar en hierdoor voelt de verbinding als magisch, overweldigend en ook verwarrend. Door diverse programmeringen in het leven, zijn ze van zichzelf verwijderd geraakt. Ze voelen dus wel de gedeelde zielsenergie en er is ook een weten die hen vertelt dat dit bijzonder is, maar ze weten niet hoe ze er mee om moeten gaan. Ze zijn net als ieder ander mens gebonden aan de aardse verlangens en hebben de leiding uit handen gegeven aan het ego. En het ego weet niets van gedeelde energie. Het ego weet alles van bezit, van aandacht en van controle. Alles wat aards gezien mogelijk is, kent het ego. Alles wat buiten het aardse gezichtsveld ligt kent hij niet. Het ego leeft van disfunctionele gedachten. En wat het ego doet en hoe het ego denkt, dat voelt als normaal.
Door het ego hebben tweelingzielen verschillende verdedigingsmechanismen aangeleerd die er toe hebben geleid dat ze honderden en soms wel duizenden hechtingen in hun leven in stand moeten houden. Het leven is voor hen ingewikkeld en bestaat uit overleven. Er uit stappen zou betekenen dat ze zichzelf zouden kunnen verliezen en die angst is te groot. 

Op het Youtube kanaal van Memorable vind je verschillende audio's die je helpen in het tweelingzielen proces. Een voorbeeld van een audio, vind je HIER en HIER

Tweelingzielen zijn door God bij elkaar gebracht

Het moment waarop tweelingzielen elkaar ontmoeten is meestal bijzonder en vaak ook onhandig. Beide hebben tot dan toe aardse keuzes gemaakt waardoor ze voor hun gevoel daarin vast zitten. Ze zitten vast vanwege financiele redenen, vanwege kinderen, sterke familiebanden en diverse verantwoordelijkheden. Daarnaast zijn er verschillende aardse blokkades die maken dat de liefde niet vrij kan stromen en ieder verhaal is hierin uniek. Soms zijn ze nog gebonden, soms zijn er teveel kopzorgen, soms hebben ze nog jonge kinderen, soms zijn ze nog herstellende van een toxische relatie, soms wonen ze te ver weg van elkaar, soms is het leeftijdsverschil in hun ogen veel te groot en soms zitten ze vast in een religie waarbinnen het contact niet is toegestaan. 
Die blokkades zorgen er voor dat ze vroeg of laat afstand gaan nemen van elkaar. Het komt ook voor dat ze bij elkaar blijven, maar dan blijft het meestal stroperig en vermoeiend.

Tweelingzielen worden bij elkaar gebracht door God. Er is een reden voor hun ontmoeting. Hij wil dat ze wakker worden ofdat één van hen wakker wordt. 

Wakker worden houdt in dat ze leren om afstand te nemen van alle aardse verlangens. De verlangens die ervoor zorgen dat we onze ogen van Hem afhouden. De verlangens die zorgen voor hechtingen en verslavingen. God wil dat we leren inzien dat we geboren worden als slaaf van een systeem dat niets met God te maken heeft. Het systeem dat aan aarde gebonden is en daardoor ALTIJD gaat over ups en downs. God is niet up en down, Hij is er altijd en Hij is stabiel.
In het aardse systeem hebben we geleerd aan de hand van programmeringen om onze aandacht te richten op de buitenwereld. Er is ons geleerd dat je goedkeuring nodig hebt van deze buitenwereld om te kunnen blijven leven en om er toe te doen. De buitenwereld bestaat uit heel veel en in het bijzonder uit: 

je ouders
familie
kinderen
partner
vrienden
werkgever
buren
overheid
school
sportclub
enzovoort

God wil dat tweelingzielen leren dat de buitenwereld niet voor jou kan bepalen of je er bij hoort. Dat is een illusie. Hoe meer je er bij wilt horen, hoe meer je gaat leven naar de wil van anderen. God wil dat Zijn wil centraal staat in jouw leven. Omdat Hij je wilt leiden. Door Hem blijf je leven en door Hem ervaar je rust. Hij rent niet weg, hij ervaart geen problemen. In Hem vind je permanente rust en een diepe verbinding.

God vraagt van tweelingzielen om zich te onthechten van:
mensen
patronen 
spullen
Tenminste wanneer je een emotionele lading voelt op de verbinding met een persoon, een voorwerp of binnen een patroon.
Onthechten is belangrijk, omdat het je onafhankelijk maakt. Onafhankelijkheid zorgt ervoor dat je volwassen en gezond wordt en blijft. Onthechten zorgt ervoor dat je stabiel blijft ongeacht wat iemand zegt of wat er gebeurt. Wanneer je gaat onthechten dan krijgt je gevoelsleven een boost, omdat onthechten als eng voelt. En voelen is belangrijk om te komen tot overgave. Het is de kunst om in het procecs van onthechten de schreeuw van het ego te negeren. Want die zal er alles aan doen om je er van weg te houden.    

Doorloop je dit proces stap voor stap, en dus vanuit volle aandacht en bewustzijn, dan ervaar je meerdere keren een ego dood. Je wordt van iets, helemaal niets. En dat is precies wat de bedoeling is.

Tweelingzielen groeien van iets naar helemaal niets

En dat pad, groeien van iets naar niets, is pijnlijk en voelt als sterven. Je laat elke keer iets los, wat voorheen veiligheid en comfort bracht. In dit proces kan het zijn dat je meerdere keren moet overdenken wat de zin van het leven nog is. Soms lijkt het leven even uitzichtloos te zijn. Maar dit is wat in de kern transformatie inhoudt. Transformatie bereik je niet door het volgen van heel veel spirituele cursussen of door het lezen van heel veel boeken. Transformatie gaat over doen en in het leven zelf vanuit wilskracht en discipline de dingen anders doen. God heeft maar één doel met tweelingzielen en dat is om ze klaar te stomen voor hun taak. En voor deze taak heb je karakter nodig. Echte tweelingzielen zijn mentaal sterk. Elke keer rapen ze zichzelf weer op en knokken ze door. Ze zijn scherp van geest. God is op zoek naar die tweelingzielen die zichzelf durven af te breken. Hij zoekt mensen met lef, mensen die alles achter durven te laten om met Hem mee te bouwen aan Zijn wereld.  

Gaan alle tweelingzielen dit doen en bereiken? Om heel eerlijk te zijn: ik weet het niet. In de praktijk zie ik de volgende bewegingen:
1.Tweelingzielen die voelen dat ze een roeping hebben en die gaat over God. Die doorlopen bewust het proces van onthechten en focussen zich op God
2.Tweelingzielen die bevrijd willen worden van alle kwellende gedachten en de obsessieve aantrekking willen tenminste gaan onthechten. Wat daarna komt zien ze dan wel weer
3.Tweelingzielen die geen kwellende gedachten of een obsessieve aantrekking ervaren, maar die graag meer verbonden willen zijn met hun hart
4.Tweelingzielen die willen onthechten en ook willen werken aan zelfliefde
5.Tweelingzielen die gefocust blijven op hun tweelingziel en eigenlijk alleen willen weten wat er in hem/haar om gaat. Zichzelf ontwikkelen vinden ze nog lastig
6.Tweelingzielen die het niet nodig vinden om te onthechten en die vooral op zoek zijn naar eenheid en een geopend hart

Ik geloof en zie ook dat een klein deel van alle tweelingzielen bereid is om te knokken om in union te komen met God. Zij gaan uiteindelijk een wedergeboorte ervaren en vanuit daar zullen ze hun roeping helder gaan krijgen. Ik geloof ergens ook dat God voor een aantal andere tweelingzielen een wonder in petto heeft. Ik geloof dan in een selectief aantal tweelingzielen waarvan de situatie te complex en te ingewikkeld is. Waar een tweelingziel zelf niet uit kan komen. Hier worden ze uit bevrijd. Vergelijk het met een drugsverslaafde die van de een op andere dag niet meer verslaafd is. Dat gebeurt niet zomaar, daarvoor is een wonder nodig. En God kan wonderen verrichten. En de reden waarom God voor jou kiest, die is niet altijd te verklaren. Hij overziet en Hij weet.  

Wanneer je groeit van iets naar helemaal niets, dan laat je de illusie van het leven achter je. De illusie dat het leven gaat om aandacht, status en hebzucht. Dat het leven gaat om overleven in plaats van leven. De illusie dat dualiteit normaal is. Dat angst normaal is. De illusie dat een leuk leven bestaat uit entertainment, consumptie en vrije tijdsbesteding.
Wanneer je groeit van iets naar helemaal niets, dan laat  je het ego los. Het disfunctionele hoofd, dat gedachten produceert die gaan over zorgen, schaamte en schuld, die ga je voorgoed buitensluiten. Op die manier zeg jij tegen de wereld van het ego dat je geen slaaf meer wilt zijn. Je haalt de leiding van het ego weg uit je leven. Je komt dan op een punt waarin je niets meer bent. Niet meer zijn, houdt in dat je het nulpunt hebt bereikt. Je bent dan die pasgeboren baby, zonder referentiekader en zonder woordenschat. Die baby "is". Dit gevoel, of deze staat van zijn kun je ook ervaren wanneer je mediteert. Dit voelt dan heel fijn, maar dit kun je niet een hele dag vasthouden. Het gaat dan op en af. Je laat het ego soms links liggen en soms stap je er weer vol in. Dat komt, omdat je ziel geleid wilt worden. Is er geen andere leiding, dan pakt het ego zijn taak weer op. God wil iets anders met je. 

Tweelingzielen komen in union met God

Wanneer je groeit van iets naar niets, ben je opnieuw verbonden met je ziel. Maar je ziel heeft leiding nodig, om te kunnen functioneren in deze wereld. Wat God wil is dat tweelingzielen leren om de leiding te geven aan God. Dit, zodat ze nog maar één hechting in hun leven creeeren en dat is die met God. Een hechting geeft aan dat je afhankelijk bent. Tweelingzielen mogen leren om volledig afhankelijk te worden van God. Daar op dat punt komen ze tot overgave. 

De ontmoeting met je tweelingziel is tot stand gebracht om jou duidelijk te maken dat die hechting verbroken moet worden, wil je in union komen met God. Die hechting gaat gaat heel diep, dat is een hechting op zielsniveau. Wanneer je die hechting los laat dan breek je. En dat heeft God nodig om je te kunnen opbouwen. Union met God houdt in dat je Hem op de eerste plek zet in je leven. Alleen dan kun je een wedergeboorte ervaren. Dat komt, omdat die wedergeboorte pas plaatsvindt wanneer Hij volledig door je heen kan werken. En dat kan als je binnenkant gevormd is naar en gevuld is met Hem. Wanneer je in union komt met God dan ben je in je denken, spreken en doen gezond en volwassen. Dat wil zeggen, dan leef je in onvoorwaardelijke liefde. Dan is het je intentie om zo zuiver mogelijk te leven.
De wedergeboorte is een bovennatuurlijke ervaring. Die bovennatuurlijke ervaring bevestigt de union met God en opent vele nieuwe deuren voor je. Je roeping wordt dan zo helder als water en je wordt dan nadrukkelijk geleid door Hem. Hij brengt jou bij de partner van je leven in Zijn tijd en dat is divine timing. En of je tweelingziel die partner is, dat is afwachten. Je bent dan op het punt gekomen dat je onthecht bent van hem / haar. Het maakt jou niet meer uit. Je weet dat wat er op je pad komt, volmaakt en perfect is. 

Union met God houdt in dat je samensmelt met Hem. Je gaat dan een kameraadschap aan. Wil je meer lezen over hoe je in union kunt komen met God, klik dan HIER

Kameraadschap met God gaat over een fundament

Je kunt pas samensmelten met God wanneer je weet wat Hij wilt. Om erachter te komen wat Hij wilt, wijst Hij in de Christelijke spiritualiteit naar Jezus. Naar Jezus zijn leven. Want de manier waarop Jezus zijn leven leidde, dat is Zijn wil. Overigens: Jezus gaat niet over een religie, maar over spiritualiteit. Religie is totaal iets anders. Christelijke spiritualiteit is bovennatuurlijk. 
Het brengt je in union met God wat betekent: 

Dat je 100% beschermt bent
Dat je vrede en rust ervaart
Dat je bovennatuurlijke gaven ontvangt
Dat je vrij bent van triggers
Dat je overvloed ervaart in je leven
Dat je weet wat je roeping is
Dat je altijd vrede en rust ervaart

Wat Hij wilt is dus afhankelijk van de spirituele stroming waarmee jij je verbonden voelt. In de Christelijke spiritualiteit gaat Zijn wil over:

Houd van God met je hart en je ziel
Houd net zoveel van je medemens als van jezelf
Erken wat je fouten zijn geweest in het leven
Besef jezelf dat al het goede in je leven van Hem komt en niet van jou
Breng tijd met Hem door, door aan Hem te vertellen en door om hulp te vragen
Erken dat Jezus heeft bestaan, dat Hij gestorven is en dat Hij uit de dood is opgestaan
Lees in de Bijbel
Ben dienstbaar
Leef zo zuiver mogelijk
Oordeel niet
Werk mee aan het creeren van de wereld van God

Union en harmonie gaat over een gedeeld fundament

Wanneer je in union bent met God dan heb je een wedergeboorte ervaren. In de Christelijke spiritualiteit houdt dit in dat de Geest van God volledig in jou tot leven komt. Veel meer dan je ooit had durven dromen of denken. Deze geest is levend, het is een persoon in jou die je vanaf dan stuurt en leidt. Dit is bovennatuurlijk en voor heel veel mensen nu nog moeilijk te volgen en te begrijpen. We zijn hier immers nooit mee opgegroeid. Geloof was altijd iets van de kerk en die benadrukte vooral dat je op moest passen en bang moest zijn. De geest van God, oftewel de Heilige Geest, zorgt er voor dat je op het goede pad blijft. Hij voedt je, hij praat tegen je, Hij brengt vele gaven in jou tot leven. Wanneer je in union bent met God kun je voorspellende dromen krijgen, visioenen, kun je creatieve gaven ontvangen (muziek / schilderkunst), is je wijsheid en kennis toegenomen, ontvang je helende handen en kun je mensen heel snel doorgronden.  

Je bereikt union wanneer je Zijn wil onderdeel hebt gemaakt van jouw wil. En dit brengt je harmonie, omdat Zijn wil altijd gericht is op rust, reinheid en regelmaat. Hierdoor geef je prioriteit aan de tijd die je met Hem door brengt. 

Wanneer je na je wedergeboorte een potentiele partner ontmoet, dan word je hierin bevestigd door God. Hij zal je vertellen ofdat dit je man / vrouw is. Wanneer je in union bent, dan is dat een 100% garantie. Je hoeft dan nooit meer te twijfelen of iemand je wel of niet leuk genoeg vindt. Daarnaast zal die ander hetzelfde fundament delen als jij en dat maakt dat de relatie zal bestaan uit een drie-eenheid. Die drie-eenheid zorgt voor harmonie. Omdat beide de prioriteit geven aan God. En God is altijd stabiel, altijd aanwezig, altijd in de geest en altijd helend. Door Hem prioriteit te maken blijft je leven stabiel, wat er ook gebeurt. En God wilt dat je goed bent voor je partner, dat je elkaar lief hebt en dat je elkaar stimuleert om de beste versie in Zijn ogen te worden.