In de wereld van 3D, van de Matrix, denken mensen in oordelen. Het is goed of het is fout. Wanneer jij in hun ogen fout bent, worden zij getriggerd. Een trigger resulteert altijd in een gevoel van weerstand, van onbehagen, in jezelf. Mensen die in 3D leven nemen geen verantwoordelijkheid voor dat wat ze voelen. Ze willen niet voelen en dus kunnen ze niet anders dan af te reageren middels oordelen of een andere aanval. Een andere aanval houdt altijd in dat ze jou pijn willen laten lijden, omdat ze dan van hun eigen pijn af zijn. Dit doen ze door aannames te doen, door te schelden, door te straffen / door je iets te ontnemen en ook door zichzelf te verheerlijken / op de borst te slaan. Het zijn typische 3D gedragingen en je doet er goed aan door er direct afstand van te nemen. Hoe doe je dit? 

Iemand die oordeelt of aannames doet op basis van jouw keuzes in het leven, is uit op een tegen reactie. Ze verwachten dat jij jezelf verantwoord naar die ander. Wanneer je dat doet stel je jezelf onder die ander en dat is precies wat ze willen. Mijn advies is: doe helemaal niets, beeindig het gesprek en loop weg. Ga niet sussen, ga niet pleasen, ga niet alsof vriendelijk doen. Kap het gesprek af en loop weg. Niet door een ander af te wijzen, maar door voor jezelf te kiezen. De woorden die je gebruikt mogen dan ook over jou gaan en niet over de ander. "ik beeindig nu dit gesprek, ik heb geen behoefte aan een discussie" of "ik ga hier niet op in, dat is mijn keus voor nu". Laat jezelf niet verleiden om alsnog een discussie aan te gaan. Wat er bij die ander gebeurt is dat demonen het overnemen en die willen verdeeldheid en strijd brengen. Die ander is niet bewust en laat zich daarom leiden door het ego. Jij die wel bewust is ziet wat er gebeurt. Observeer alsof je naar een theaterstuk kijkt. Hoor de woorden die gezegd worden, maar laat ze niet in je hart binnenkomen. Die ander weet niet wat hij/zij zegt. Spijt komt altijd achteraf. Dan komt de "sorry" en willen ze dat je alles direct vergeet. Wanneer je in je kracht staat laat je de woorden van een ander in een moment van strijd / oordeel / boosheid niet binnenkomen. De kracht hiervan is dat je na het gesprek de ander direct kunt vergeven. Het hele toeval / de situatie kun je dan veel sneller achter je laten. De "sorry" die dan later mogelijk jouw kant op komt kun je dan veel gemakkelijker ontvangen. Het doet je niets, het was al lang vergeven.

Ben bewust aanwezig in het nu, zo vaak mogelijk op de dag. Alles wat lijkt te escalleren in een discussie of afwijzing kun je dan direct waarnemen waardoor je sneller in staat bent om het gesprek te beeindigen. Hou altijd de regie over een gesprek wanneer iemand oordeelt of verwachtingen uitspreekt. Regie betekent dat jij het gesprek kantelt naar een ander onderwerp of dat jij het gesprek beeindigd. Voorkom dat je de uitnodiging voor discussie of verwachting ter plekke aan gaat. Mensen die in 3D leven worden momenteel sneller op de kast gejaagd dan iemand die vanuit de 5D intentie leeft. Jouw licht is voor hen als vanzelf al een trigger, omdat de demonen in hen het licht niet kunnen weerstaan. 

Een functionele discussie die gaat over werkgerelateerde onderwerpen, die de inhoud van het werk of de inhoud van een onderwerp raken, zijn van een hele andere orde dan waar het in dit nieuwsbericht over gaat. Die discussies zijn heel gezond, tenzij iemand zijn houding of gedrag er in betrokken wordt. Dan kantelt het gesprek naar een demonische aanval. In geen enkel geval mag iemand anders jou aanspreken op je houding of gedrag. Jij bent perfect zoals je bent en doet en je hebt de intentie om elke dag een beetje meer de beste versie van jezelf te worden. Daar heb je een ander niet voor nodig om dit bij te sturen. De mensen die je bij mogen sturen kies je zelf uit en vraag je zelf om hulp. Dit houdt dus ook in dat je de keuzes die je maakt niet hoeft te checken bij een ander, niet hoeft te verantwoorden of hoeft toe te lichten. Jouw keuzes zijn jouw keuzes, ook al voelt iemand anders zich daardoor benadeeld of tekort gedaan. Dat is de trigger waar die ander mee moet dealen.  

Let op: je laten verleiden tot een discussie of het onaangekondigd ontvangen van een oordeel is een hardnekkig verschijnsel dat vaak voor komt. In onze kinderjaren hebben we geleerd dat dit heel "normaal" is. Dit is niet normaal, maar een manier van 3D om je klein te houden en controleerbaar te houden. Breek hieruit, ook al word je dan afgewezen. Daar waar deuren sluiten, openen er nieuwe.