Wat is lijden? 

Wanneer je lijdt dan ervaar je gedurende een langere periode pijn en die pijn kan op emotioneel-, fysiek- en mentaal niveau plaatsvinden. Je hebt geen controle over de pijn. Het is er en het zit je in de weg. Lijden komt in golfbewegingen. Het komt en gaat. Je kunt het niet plannen.  

Iedereen lijdt. Het is een vast gegeven. Echt iedereen. Wanneer je dit beseft dan kun je uit elke slachtofferrol stappen. Mensen die zeggen dat ze niet lijden, dat alles voor de wind gaat, die mensen leven onbewust. Dat wil zeggen dat ze geleefd worden. Ze worden door iets ander gedreven, vooruit geduwd dan door hun essentie. Meestal zijn dit externe factoren, ook wel de verlangens van het ego genoemd. Het is de buitenwereld die als een magneet aan ze trekt en dat maakt ze verslaafd of slaafs. 
Mensen die zeggen dat ze niet lijden zijn elke dag opnieuw aan het overleven zonder dat ze dit door hebben. 

De mensen die zich bewust zijn van het lijden hebben bij elk moment van lijden een keuze. Of ze accepteren het lijden en gaan er mee zijn, zodat ze inzichten ontvangen. Of ze vermijden de pijn en kiezen voor een alternatief wat het lijden verdoofd of overschreeuwt. Het vermijden van pijn is vluchtgedrag en zorgt ervoor dat de verslaving of hechting aan de buitenwereld in stand wordt gehouden.  

Wat is de functie van lijden? 

Elke vorm van lijden is als een kruispunt in je leven. Het brengt je dichterbij God of het duwt je verder van God af (waardoor je dichterbij de bron van negativiteit komt / daar in blijft). De bron van negativiteit gaat over de wereld van verslavingen en hechtingen, de wereld van het ego. Kies je voor God, voor een leven in onvoorwaardelijke liefde, dan wil het lijden je altijd iets vertellen. Het wil je vertellen op welke vlakken in je leven je nog niet in overgave leeft. Overgave is waar je in onvoorwaardelijke liefde bent. 
Leef je in overgave, dan zijn alle vormen van lijden die dan op je pad komen erop gericht om je geestelijk sterker te maken. Want de invloed van de buitenwereld gaat ook dan nog steeds door. Je wordt dan uitgedaagd om hier niet meer aan toe te geven.   

Hoe belangrijk is het om te voelen, wanneer je lijdt? 

Mentaal lijden en emotioneel lijden ontstaan meestal uit een gevoel. Dat gevoel dat er aan vooraf gaat is een signaal. Het is een signaal van onrust of van verwarring of van angst. Neemt je hoofd het daarna over, dan ontstaat er een neerwaartse spiraal waarin je mentaal gaat lijden. Mentaal lijden leidt altijd tot emotioneel lijden. Voelen, nog voordat je hoofd er mee aan de haal gaat, is heel belangrijk. Door met dit gevoel te zitten en God te vragen om inzichten, komen er vanzelf antwoorden. Misschien niet meteen, maar wel later op de dag of in de komende dagen.  

Lijden hoort dus bij het leven. Je kunt er van balen, je kunt het afwijzen en terechtwijzen, maar dat is allemaal negatieve energie. Het lijden wil je iets vertellen. Lijden wil je dichterbij God brengen. Bij de liefde, bij rust, bij vrede, bij vertrouwen. Lijden levert daarom altijd groei op.