We spreken van een storm wanneer het leven tegen zit of wanneer je het gevoel hebt dat je wordt tegengewerkt. Eigenlijk sta  je op dat moment op een kruispunt in je leven. Voor je zie je 3 wegen liggen en het is aan jou welke weg je in slaat. 

weg 1: Negeer het probleem en ga door met je leven

Veel mensen kiezen ervoor om het probleem te negeren. Dat wil zeggen, dat ze besluiten om het voorval te vergeten en door te gaan met leven. Ze besluiten om het probleem op te lossen en daarna door te gaan met leven. Leven betekent voor deze mensen je realiseren dat er ergere dingen zijn in het leven en dat het nu eenmaal gebeurt is. Vaak wordt er dan ook gekozen om vormen van afleiding op te zoeken, zodat het voorval snel vergeten kan worden. Volgen de tegenvallers elkaar in rap tempo op, dan wordt het lastiger om deze te negeren. Meestal kiezen ze dan voor weg nummer 2. 

weg 2: Zak dieper weg in het lijden

Wanneer mensen niet kiezen voor weg 1, dan kiezen ze meestal voor weg 2. De reden is dat weg 1 en weg 2 beide aardse wegen zijn. Ze binden je aan het leven op aarde, aan de wereld van dualiteit. In deze wereld groeien we op met de overtuiging dat je bestaansrecht afhankelijk is van veel externe factoren. Het is afhankelijk van de goedkeuring van je ouders, van je netwerk, van je uiterlijk, van je intellect, van je diploma's enz. We leren in het aardse leven dat we ons moeten hechten aan dat wat sterfelijk is, want dat is het leven op aarde. We vergeten wie we werkelijk zijn, namelijk een ziel en daarmee zijn we onsterfelijk. Dit verschil tussen lichaam en ziel vinden we moeilijk te bevatten en juist, omdat we het niet kunnen begrijpen kiezen we ervoor om dan maar voor zekerheid te gaan en dat is de hechting met het aardse leven. Een van de consequenties van die hechting heeft betrekking op weg nummer 2. Je bent dan namelijk gebonden aan alles wat jou zekerheid geeft en dat maakt dat je permanent leeft in een angst om te verliezen. Ervaar je tegenvallers in het leven, dan gaan bij de meeste mensen negatieve gedachten de overhand krijgen. Vaak zelfs hebben ze het niet eens door. Deze gedachten halen je structureel naar beneden. Ofwel, omdat de gedachten over jezelf gaan. Namelijk dat je het niet goed doet of niet waard bent. Of de gedachten gaan over anderen, want de schuld wordt dan bij de ander neergelegd. Het is in beide gevallen lage energie die dan om je heen gaan circuleren. Je zakt dan dieper weg in het lijden. Mensen die van nature kritisch denken of negatiever zijn ingesteld, die zullen vooral last gaan krijgen van huilbuien. Maar ook kan het zijn dat je geen energie meer voelt om iets te gaan ondernemen. Je kiest dan sneller voor lui zijn en op de bank wegzakken. 

weg 3: Het probleem is een kans

Vrijwel iedereen weet en begrijpt dat ieder probleem ook lessen kent of kansen kent. Ook weet vrijwel iedereen dat ieder nadeel ook een voordeel kent. Tot zover weten we het allemaal wel, alleen merk je dat het makkelijker is om achteraf de les te beoordelen of te waarderen dan wanneer je IN de storm zit. In de storm heb je andere dingen aan je hoofd. Er is een probleem en die vraagt om een oplossing. En wat nu als het JUIST de bedoeling is om in de storm tot inzicht te komen? Wat als heel het plan van het universum erop gericht is om jou juist IN de storm inzichten te gaan brengen? En dat die inzichten alleen komen wanneer je er dwars doorheen gaat.

Hoe ga dwars door een storm heen?

Dwars door een storm heen gaan houdt in dat je volledig bewust in het NU aanwezig bent. Dat je alle vormen van afleiding ontwijkt en ook dat je alle gedachten die je hoofd passeren controleert. De schuld ligt namelijk niet bij een ander en ook niet bij jezelf. Het probleem wil jou een inzicht aanreiken. Dit inzicht gaat over transformatie. Je kan alleen transformeren wanneer je komt tot acceptatie van ander gedrag / van een andere houding. En dit andere gedrag / die andere houding gaat altijd over liefde. Het probleem wat zich aan dient vraagt dus aan jou om te transformeren wat nog niet in liefde is in jou. Ik doe hier op aannames en oordelen en ook op eigenschappen die vriendelijkheid en zachtheid in zich dragen.  

Bijvoorbeeld: Je auto heeft nu voor de derde keer problemen. Je gaat naar de garage en daar aangekomen zeggen ze dat ze door drukte de auto pas over twee weken kunnen herstellen. Ze hebben ook geen leenauto. Je was al wat geirriteerd, omdat de auto voor de zoveelste keer problemen had en nu voel je van binnen vanalles naar een kookpunt gaan, omdat ze er geen prioriteit aan geven. 

Kies je voor weg 3, dan ga je met dit kookpunt op een stoel zitten of je maakt een wandeling in de natuur. Ga bij jezelf na, wat nog niet in liefde is in jou. Ga bij jezelf na wat er voor nodig is om dit om te zetten naar liefde en zachtheid. Spreek je dankbaarheid uit naar de Bron, omdat het inzicht bij je binnen komt. Realiseer jezelf dat het leven om iets heel anders gaat dan een auto of een reparatie. In de wereld van liefde gaat het niet om de randvoorwaarden, maar gaat het om "zijn". Want alleen in het nu ervaar je vrede. 

Ik zit in een storm en wil graag hulp

Je bent van harte welkom. Stuur een email met je vraag en telefoonnummer. Je ontvangt dan van mij een mail of whatsapp bericht met data voor een sessie. Voor de contactgegevens, klik HIER