Levenslessen zijn gebeurtenissen of omstandigheden die je pijn doen op fysiek-, spiritueel- of emotioneel niveau. Ieder mens is uniek en krijgt op zijn eigen manier te maken met levenslessen. Misschien kun je ergens een overtuiging hebben dat iedereen in dezelfde gradatie levenslessen te verduren krijgt. Ik geloof daar niet in. Iedereen ontvangt wat voor hem of haar in dit leven nodig is. Het dient een doel. Wat mij betreft kun je levenslessen opsplitsen in twee afzonderlijke aspecten: 

Levenslessen die tot doel hebben je te corrigeren, zodat je op het goede pad komt 

Met een correctie wordt een situatie of omstandigheid bedoeld die het ego laat lijden. Je verliest bijvoorbeeld veel geld, je verliest een dierbare, er wordt bij je ingebroken, er is een ziekte bij je vastgesteld, je wordt ontslagen, je wordt bedrogen, enzovoort. De pijn die je voelt gaat over
verlies van status
verlies van veiligheid en comfort
verlies van aandacht
verlies van macht
verlies van de zekerheid

Door de situatie of omstandigheid raak je in verwarring. Er ontstaat een onrust in je en deze onrust wil je vermijden. De vraag is wat je in zo'n situatie gaat doen. Ga je de onrust vermijden en kies je dus voor een vlucht naar alcohol of andere vormen van afleiding of ga je de onrust aan en probeer je inzicht te krijgen wat deze situatie je te vertellen heeft? De levensles kan er in resulteren dat je verder afdaalt in de wereld van het ego. Door mentale kwellingen enerzijds en het opzoeken van aardse verleidingen anderzijds. Het kan er ook in resulteren dat je voelt dat deze gebeurtenis vraagt om een andere weg in te slaan. De weg van gezondheid, liefde, vrede en zuiverheid.  

We zijn allemaal verschillend, dat maakt je uniek. Iedereen ervaart daarom ook op zijn eigen manier correcties in het leven. De een krijgt er al op vroege leeftijd mee te maken terwijl de ander er nauwelijks last van lijkt te hebben. De een ontvangt een aantal grote wake up calls, terwijl een ander er geen ervaart. De een sterft al op vroege leeftijd, terwijl een ander met gemak de 100 haalt. Waarom er zoveel verschillen zijn in levenslessen en waarom de impact bij de een groter is dan bij de ander, weten we niet. We kunnen niet alles begrijpen in het leven. Als het goed is vind je de antwoorden voor jouw lijden als vanzelf. Het is mijn overtuiging dat van de mensen die veel moeten lijden wordt gevraagd om de weg die ze wandelen volledig te zuiveren. Dat is de weg van overgave.

levenslessen die je wijsheid en kracht brengen en je laten groeien als mens

Wanneer je leven gericht is op goedheid en vrede, dan overkomen jou ook levenslessen die je pijn doen. Echter deze pijn is dan puur en alleen fysieke pijn. Het is de pijn die Jezus Christus moest doorstaan, omdat Hij het goede deed. Dit is pijn die gaat over afwijzing en ook over tegenwerking en veroordeling. Het is de pijn die je ervaart, omdat mensen je niet meer begrijpen en zich tegen je gaan keren. Alle andere vormen van pijn bestaan dan niet meer. Omdat je door je goedheid als vanzelf wordt geholpen.