Kennis van de onzichtbare wereld is van levensbelang

De onzichtbare wereld is de wereld van energie. Je kunt het niet zien en toch is het er. De onzichtbare wereld is ongrijpbaar. Er wordt gezegd dat we slechts 5% kunnen zien van wat er werkelijk aanwezig is. En eigenlijk is dat ook heel logisch, want als in elke loze ruimte om je heen sprake is van leven, dan is de lucht boven je dus ook gevuld met leven! En die lucht is oneindig. Kennis van de onzichtbare wereld is van levensbelang, omdat die wereld vele malen machtiger is dan we ons soms voor kunnen stellen.  

De onzichtbare wereld kan worden onderverdeeld in de wereld van goed en kwaad. Soms spreken mensen ook wel van hoge- en lage energie. De hoge energie is de wereld van goed. Het is de wereld van God. Daar kom je liefde tegen, rust, vrede en harmonie. De lage energie vinden we in de wereld van het kwaad en daar spreken we van de duivel. Het is de duivelse energie die daar overheerst zoals boosheid, afgunst en verdeeldheid. De wereld van goed en kwaad heeft invloed op wie we zijn en hoe we ons gedragen.

De onzichtbare wereld bepaalt hoe we ons voelen. En dat is gek, omdat jij als mens toch echt het gevoel hebt dat je de touwtjes in handen hebt. Om dit goed te kunnen begrijpen is het belangrijk dat we terug gaat naar het begin van jouw leven. Je bent namelijk een ziel die geincarneerd is in een lichaam. Een ziel is ongrijpbaar. Het is net als het goed en kwaad een onderdeel van de onzichtbare wereld. Je bent zichtbaar geworden door je lichaam. Dat lichaam maakt dan ook dat je sterfelijk bent. Het is verbonden aan tijd en het is afhankelijk van voeding. Je ziel draagt in de kern ook een geest. Deze geest is verbonden met God. Een ander woord voor geest is adem. Het is de adem van God die voor leven op aarde heeft gezorgd. In de geest zijn we verbonden met God, omdat alleen daar op die plek liefde, vrede en tevredenheid bestaat. Deze verbinding met God zijn we vele vele generaties geleden kwijtgeraakt, omdat de ziel de keus maakte om niet meer in de geest te leven. Hierdoor daalde de ziel af naar de wereld van het kwaad. En dat maakt het tegenwoordig zo ingewikkeld: het kwaad is verbonden met aardse verlangens. Iets wat we ons hele leven al gewend zijn!
Dat komt, omdat de ziel het centrum vormt tussen goed en kwaad. Je kunt de ziel zien als het 0-punt. De ziel bepaalt wie hij de leiding geeft en accepteert vervolgens de gedachten en gevoelens die hier dan mee samenhangen. De ziel kan de leiding geven aan het lichaam of aan de geest. Het is de keuze tussen kwaad en goed. Het lichaam zal aardse verlangens nastreven, de geest zal bovennatuurlijke verlangens nastreven. Bij geboorte begin je met een 0-1 achterstand. Dat komt, omdat je als vanzelf in het kwaad geboren bent. De hele wereld is doordrenkt met het kwaad en daardoor zien de meeste mensen dit ook als normaal. De hele wereld is ingericht op het tegemoet komen van aardse verlangens. Om een voorbeeld te geven: Er zijn meer plekken waar je op het terras kunt zitten dan plekken waar je openbaar kunt gaan bidden. Er zijn meer tijdschriften in omloop die gaan over mode, eten en celebrities dan die gaan over zingeving, god en vrede.
Door deze wereld zijn we geprogrammeerd om aardse verlangens te hebben. Je ouders vonden dit al normaal en daarom is het jou met de paplepel ingebracht. 

Mensen die zichzelf willen bevrijden uit de wereld van het kwaad zullen daarom een andere keus moeten maken. Een keus die afwijkt van het normaal, van het standaard. En daar is moed voor nodig en vastberadenheid. En het begint bij bewustwording. Weten hoe de wereld van energie werkt, weten hoe het kwaad werkt en hoe je jezelf kunt bevrijden uit de handen van het kwaad.   

Sterker nog: de vijand van vlees en bloed bestaat niet. Alles begint namelijk met een gedachte. Gedachten zijn onzichtbaar en hier maakt de duivel gebruik van. Door negatieve of ongezonde gedachten op iemand af te vuren, kan diegene beinvloed raken en gekke dingen gaan doen. 
We zijn allemaal als neutraal dat wil zeggen in vrede en overgave geboren. Door ongezonde en negatieve programmeringen en een zwak fundament, zijn we vervuild geraakt. Negatieve programmeringen, zoals oordelen en overtuigingen, hebben er voor gezorgd dat we elkaar niet meer als broers en zussen zijn gaan zien maar als tegenstanders. Dat is wat er gebeurt wanneer we ons binden aan het aardse leven. 

De wereld van boven en onder

De onzichtbare wereld, de wereld van goed en kwaad, kun je voor jouw begrip ook onderverdelen in de wereld van boven en onder. In de geestelijke wereld, de wereld van God, ontmoet je Hem. Er is geen enkele andere plek dan die plek waar je God kunt vinden. De geestelijke wereld is de wereld van Godsbewustzijn. Wanneer je God ziet als de schepper van hemel en aarde en al het leven, dan zie je een machtige geest voor je. Dan zie je een geest voor je die eeuwig is en die niet aan plaats en aan tijd gebonden is. Meestal kijken mensen omhoog wanneer ze over God praten. En dat is ook niet zo gek, want God vind je in de hoogste hemel die er is. God overziet alles, weet alles. Het is de bron van onvoorwaardelijke liefde. Onvoorwaardelijke liefde gaat over goedheid en liefde. Het is een heilige vorm van liefde die heel is, één is met alles en iedereen. Je kunt daar alleen komen als je niet meer nadenkt. Probeer het maar eens: zet al je gedachten uit en sluit je ogen. Wat je dan voelt is perfecte liefde. Daar vind je God. God is eeuwig, is onsterfelijk. Wanneer je 100% verbonden bent met God, leeft vanuit de Geest van God, dan ben je onsterfelijk. 

De wereld van het kwaad is net als de wereld van het goed onzichtbaar, maar laat zich zien in de aardse verlangens. Dat komt, omdat aardse verlangens tijdelijk zijn en verbonden zijn met het lichaam. Het lichaam is sterfelijk. Wanneer je die link gaat leggen, begrijp je waarom dit de wereld van het kwaad is. Die wereld wil jou laten sterven. En dat sterven gebeurt stapje voor stapje, net als bij ouderdom. Of radicaal door bijvoorbeeld een ongeval, misdrijf of het uitvallen van één of meerdere organen.
Alles wat tijdelijk is, hoort bij het kwaad. Alles wat tijdelijk is voedt het lichaam en alle gedachten en gevoelens zijn op dat moment met het lichaam verbonden. Het lichaam voedt zich met eten, drinken, drugs, sex en met aandacht. Want de buitenkant is belangrijk. Het lichaam wil gezien worden, in de spotlight staan, zodat het de erkenning krijgt dat het mag bestaan. Het ego is verbonden met het lichaam. En omdat het lichaam sterfelijk is, is angst de belangrijkste drijfveer voor het ego. Het ego wil de sterfelijkheid van het lichaam beschermen. Dat doet het ego door gedachten uit te zenden. Gedachten die gaan over alle vormen van gevaar die aanwezig kunnen zijn. Het ego bestaat uit negatieve gedachten. Het gaat uit van wantrouwen. Het lichaam, dat gekoppeld is aan het ego, wil altijd meer van hetgeen wat de angst of onrust kan stillen. Drank, eten, drugs en sex maken hier een belangrijk onderdeel van uit. De wereld van onder, dus de wereld van het kwaad, maakt jou afhankelijk van mensen, dingen en activiteiten. Afhankelijkheid resulteert altijd in verslaving. Alle mensen worden geboren in een wereld van verslaving. Iedereen is in zijn leven verslaafd aan één of meerdere aardse verleidingen.  

De wereld van boven en onder staan lijnrecht tegenover elkaar. Wil je leven vanuit liefde, dan kies je voor een proces waarin je gaat afkicken.

De wereld van God

De wereld van God gaat over onvoorwaardelijke liefde. God is onvoorwaardelijke liefde en om daar te komen, in die wereld, kun je zoveel mogelijk je best doen om op Hem te gaan lijken. In de wereld van onvoorwaardelijke liefde:
is er harmonie
is iedereen gelijk
word er niet geoordeeld
is er geen ego
accepteer je iedereen
is er geduld
is er creativiteit
is er vertrouwen
werken mensen samen
is er onbaatzuchtigheid
deel je bezittingen met anderen
vergeef je iedereen
zet je je in voor een betere wereld
zijn je ziel, lichaam en geest één geheel
ben je dienend 
toon je compassie voor je medemens
ben je liefde, overal en altijd
ben je rechtvaardig
spreek je de waarheid, ben je zuiver
kom je afspraken en beloftes na
ben je God elk moment van de dag dankbaar

draait je hele leven om God. God is de belangrijkste in je leven
ben je in overgave aan God
Meer over God lees je HIER

God is aanwezig in de Geest. Om Hem daar te ontmoeten investeer je in je geest. JouwgGeest is ondervoed, kon niet bestaan in de wereld van het kwaad. Door Hem op te zoeken op alle momenten van de dag, ga je dat stuk ontwikkelen. God is almachtig, alwetend en is overal aanwezig. Om bij Hem te kunnen zijn, zal je daarom gedreven worden om in spraak, gedachten en gedrag aan Zijn wil te kunnen voldoen. Om in onvoorwaardelijke liefde te zijn is het belangrijk dat zowel lichaam, ziel als Geest in onvoorwaardelijke liefde zijn. Dat kan alleen als de Geest de leiding heeft. Heeft je geest de leiding, dan is je ziel daarop gericht en dan zal je lichaam als vanzelf daar naar toegetrokken worden.  

De wereld van God is groot, het is de schepping, maar om bij Hem te zijn bewandel je een smalle weg. Dat komt, omdat Zijn wereld een andere wereld is dan de wereld waarin je bent opgegroeid. Wanneer je zoveel mogelijk tijd met Hem, in Hem, gaat doorbrengen, ga je de wereld van het kwaad loslaten. Je maakt je dan los van de wereld waar het ego en het in stand houden van het ego centraal staat. Je neemt dan afscheid van alle aardse verleidingen en afleidingen. Alles wat gaat over entertainment en wat iets anders voedt dan God, laat je dan los. Dit doe je stap voor stap, omdat de wereld van het kwaad bestaat uit verslavingen. De afkickverschijnselen doen pijn en werken diep bij je door. Meer over de verslavingen van het ego lees je HIER

Je laat stap voor stap de hechtingen los die als gevolg van dit leven zijn geprogrammeerd en zijn gemanifesteerd (meer over hechtingen lees je HIER). In dit proces heb je een vrije wil. Dat wil zeggen: God dwingt je nergens toe. Hij laat aan jou de keus om wel of niet uit het slaafse rijk van het kwaad te stappen. Daarin verschilt Hij van het kwaad, omdat in de wereld van het kwaad jij een slaaf bent en die wereld zal er dus ook alles aan doen om je vast te houden. Je bent geketend en gebonden aan die wereld. De wereld van het kwaad is jou als bezit gaan zien en vertrekken uit deze wereld wordt niet gewaardeerd. Dus op het moment wanneer je stappen gaat zetten, dan ga je meer tegenwerkingen ervaren. Tegenwerkingen als in de zin van misleidingen en ook beproevingen. De wereld van het kwaad is de wereld van weerstand en tegenstand. De wereld van God ontvangt je met liefde en laat je vrij. Het is jouw keus om wel of niet dichter bij Hem te komen. 

Waarom zou je de stap naar God maken?
Omdat de wereld van het kwaad leeg is. Je haalt er geen geluk uit. Je blijft rondlopen met een leeg gevoel en dat gevoel wordt gevoed met negatieve en ongezonde gedachten. 
Omdat in de wereld van God bescherming geboden wordt
Omdat God de wereld gemaakt heeft. Hij is allesbeslissend, heeft het uiteindelijke gezag over alles en iedereen. Ook over het kwaad 
Omdat God je brengt bij vrijheid, eenheid en verbinding. Wanneer je alle kettingen en kooien hebt losgelaten van het kwaad, ben je vrij en voel je je krachtig
Omdat God je brengt bij onsterfelijkheid. Wanneer je in onvoorwaardelijke liefde bent, ben je niet meer bang voor de dood
Omdat de wereld van God ALTIJD gaat over liefde, plezier en vrede
Omdat de Geest van God je leidt als je daar voor open staat. Het leven wordt dan een uitdaging in plaats van een beproeving

Wanneer je besluit om de weg naar God, naar onvoorwaardelijke liefde, af te leggen, dan zijn er 3 fasen te onderscheiden: 
- je gaat onthechten en afkicken
- je richt je op de wil van God
- je maakt contact met God in jou 

NB: Je kunt geen contact met God in jou maken, wanneer je leven niet dienend is aan God. Door hem te dienen, kan Zijn Geest in ons tot leven komen. 

Wanneer je meer wilt lezen over hoe je in union kunt komen met God, klik dan HIER

De wereld van het kwaad

De wereld van het kwaad noemen ze ook wel de wereld van de duivel of de wereld van de boze geesten. Mensen die niet geloven in boze geesten, die vertonen struisvogelgedrag. Want ze bestaan wel degelijk. Boze geesten kunnen zich op verschillende manieren manifesteren. De minst opvallende manifestaties zijn negatieve gedachten en chronische ziekten. De meest opvallende manifestaties zijn gewaarwordingen in huis, zoals geluiden, bewegingen en ook zichbare beelden. De meest destructieve vorm waarin boze geesten in je leven kunnen zijn is wanneer ze in je zitten en ze bezit van je nemen. Meestal spreken mensen dan over een entiteit. Entiteiten kunnen zich aandienen als stemmen in je hoofd of ze kunnen je persoonlijkheid overnemen op de momenten dat zij dat willen. Dit laatste kom je veelal tegen in de psychiatry. Voordat het zover is, zijn er nog heel veel andere stadia en opties die maken of de wereld van het kwaad je in zijn macht heeft.
Let wel: de wereld van het kwaad is er al sinds je geboorte. Je weet niet beter. Het is de wereld waar we in leven en waar we in gevangen zitten.

De wereld van het kwaad is ALTIJD uit op tegenstand en weerstand. De onzichtbare energieën proberen je via gedachtepatronen te misleiden, maar ook via je omgeving. Want wanneer een vriendin van jou gevangen is door het kwaad kan zij een gedachte ontvangen die gaat over manipulatie en jaloezie. In een onbewaakt moment zal ze je dan proberen uit de tent te lokken En wanneer haar dat lukt, heeft het kwaad gewonnen.
De wereld van het kwaad is uit op gedragingen en uitspraken die negatief, ongezond en onvolwassen zijn. Het kwaad brengt je: 
-beproevingen
-verleidingen
-hartenzeer
-ziektes
-mentale kwellingen
-vervolgingen
-chaos
-verwarring
-bedrog

Wat in dit geval heel belangrijk is, is dat je beegrijpt dat de wereld van het kwaad niet "de mens" is, maar de onzichtbare wereld die probeert om via de mens jou te misleiden, verleiden of manipuleren. Op het moment wanneer jij onzekerheid voelt, wanneer jij je schuldig voelt of afgewezen, hebben ze jou precies waar je moet zijn. Hoe kun je dit voorkomen? Door in de geest te leven. Er is geen andere weg. Je moet begrijpen dat elke gedachte die je hebt bepaalt of het kwaad je vast heeft ofdat je verbonden bent met God. Wantrouwen is het kwaad, vertrouwen is God
Jaloezie is het kwaad, liefde is God
Bezit is het kwaad, vrijheid is God
enzovoort. 

De wereld waar we nu nog in leven is via allerlei kanalen doordrenkt met manipulatie en bedrog. Alles hangt met elkaar samen. Het is een groot wespennest waar je in terecht kan komen. Dit wespennest wordt gekenmerkt doordat we:
-zijn geboren in een wereld waar oordelen heel normaal zijn
-zijn geboren in een wereld waar gevaar en angst via nieuws, reclame en school de aandacht krijgt
-zijn geboren in een wereld waar mensen worden uitgesloten en buitengesloten
-zijn geboren in een wereld waar de balans tussen vrouwen en mannen verdwenen is. De yin en yang energie is compleet verstoord

Het leven in een wereld van dualiteit maakt dat je als vanzelf meegezogen wordt in diezelfde energie. Wanneer je besluit om hieruit te stappen, dan zal je op heel veel plekken in je leven tegenstand gaan ervaren. Mensen zullen gaan oordelen en zullen je proberen om te verleiden en te misleiden. Het zit in hun aard, ze weten niet beter. Wanneer je de weg naar God wil afleggen, dan zal je een sterfproces gaan ervaren. Alles wat voor jou normaal was, valt weg. Het is een schijnwereld waar je al die tijd in hebt geleefd. Je ziet dan in dat je altijd een masker op hebt gehad, dat je altijd je best deed om gewaardeerd en geaccepteerd te worden. Je ziet dan dat veel mensen nog vast zitten in dit patroon. 

Het kwaad wil je weghouden bij God. Wanneer je besluit om uit zijn wereld te stappen dan word je getest en getest. Elke keer opnieuw hoopt het kwaad dat je gaat twijfelen, dat je onzeker wordt, dat je verdrietig wordt. Dat het zo donker wordt, dat je denkt: laat maar! Het heeft geen zin meer om dit nog langer vol te houden. En dat punt is een cruciaal punt. Iedereen heeft hier namelijk mee te maken. Het is op die momenten dat je tegen jezelf moet zeggen: Ga door, juist nu! 

De wereld van het kwaad probeert je uit balans te brengen, door onrust te creeren. Want onrust wil niemand en oh wat is het dan fijn om even wat afleiding te hebben. Maar lieve mensen: kracht ontstaat wanneer we besluiten door zwakte heen te gaan. Blijf bij de onrust, zodat het je bevrijdt. Kies niet voor afleiding, want dan ben je weer terug bij af. Een spirituele healing kan je helpen om verbonden te blijven met de kracht van God. Geef jezelf nooit gewonnen. Even voelt de afleiding fijn, maar eenmaal thuis en een dag later heb  je spijt en ontstaat er lijden. Het ego is duivels, de gedachten kunnen soms heel saboterend zijn. Wil je meer lezen over het duivelse ego, klik dan HIER

Wat is negatieve energie? 

Er is een belangrijk verschil tussen negatieve energie en toxische energie. Negatieve energie is tijdelijke energie. Het is energie die je zelf veroorzaakt. Je zakt weg in negatieve energie naar aanleiding van een ervaring of een opmerking. De ervaring of opmerking werkt op je in als een trigger. Die trigger is een gevoel in jou en je hebt geleerd om dat gevoel te vermijden. Het gevoel doet pijn of roept weerstand op. Hierdoor ga je in de aanval, word je boos of verdrietig. Die trigger is gelinkt aan een patroon van vroeger. Het ego maakt je wijs dat de trigger over de situatie of een persoon gaat die de trigger bij jou heeft veroorzaakt. In werkelijkheid is het gevoel in jou dat aangekeken wilt worden. Maak je er contact mee, dan verlaat het je ook weer. Meer over triggers lees je HIER
Veel mensen hebben geleerd om een trigger met weerstand te bestrijden. Er ontstaat dan wrijving en dat veroorzaakt de negatieve energie. Je gedachten zijn dan ook gericht op een oordeel en op deze manier heeft de negatieve energie je dan vastgezet. Negatieve energie komt en gaat. Net als positieve energie. Door je te richten op een andere activiteit vergeet je het moment en kan de energie weer omgezet worden naar positieve energie. 
Negatieve energie komt voort uit een programmering. Je hebt jezelf geprogrammeerd om een pijnlijk of onrustig gevoel te vermijden. Hierdoor ren je weg van jezelf en blijf je vast zitten in het ego. Het ego is een gecreeerde identiteit die je weg houdt bij God.  

Voorbeelden van negatieve energie zijn:
- Je rijdt op de linkerbaan, op de snelweg, en merkt op dat een bestuurder voor jou alles en iedereen ophoudt. Je zit al in tijdnood en voelt dat je ongeduld met de minuut groeit. Je raakt geirriteerd en gaat dichter op de wagen rijden, gaat groot licht geven en uiteindelijk besluit je om die persoon rechts in te halen. 
- Je hebt een drukke dag achter de rug. Je hebt veel gedaan en bent moe. Eenmaal thuis begint je partner over de was die niet is gedaan waardoor hij die ene blouse die aan kan doen morgen.
- Terwijl je op bezoek bent bij vrienden maakt je partner een opmerking over jouw uiterlijk waardoor iedereen moet lachen. Het is diezelfde opmerking die ze al drie keer eerder heeft gemaakt in gezelschap. Het is diezelfde opmerking die je moeder ook kon maken.   

Wat is toxische energie? 

Toxische energie is van een andere orde. Toxische energie is hardnekkig wat inhoudt dat het door generaties en programmeringen op een diep onbewust niveau is vastgelegd. De energie is zo hardnekkig dat het is gaan samensmelten met je persoonlijkheid. Het grote verschil tussen negatieve energie en toxische energie is dat negatieve energie komt en gaat en dat toxische energie onderdeel uit maakt van je persoonlijkheid. Het laat je niet los. Toxische energie zie je niet meer, het is verweven met wie je bent. Of je ziet het wel, maar hebt geen idee hoe je er vanaf kunt komen. De gedachtepatronen die je hebt zijn voor een belangrijk deel slecht, ongezond en onvolwassen. Iemand ziet het verschil niet meer en schuld en schaamte bestaan ook niet meer.

Toxische energie is destructieve energie. Blijf je er lang mee rondlopen, dan is dat niet goed voor je gezondheid. Het maakt je kapot. Je komt er niet vanaf, tenzij je hulp van buiten inschakelt. Toxische energie kun je niet zelfstandig oplossen. Het is energie die je vast zet in je leven, die je af breekt en wilt laten lijden. Let wel: er is een verschil tussen mentale ziektes en toxische energie. Het een is iets anders dan het ander. Soms kunnen mensen mentaal ziek zijn, zonder dat er sprake is van toxische energie. Dit is bijvoorbeeld het geval bij schizofrenie. Dan heb je medicatie nodig en deskundige hulp uit de reguliere sector om jezelf staande te kunnen houden.    

Iemand die toxische energie bij zich draagt is zichzelf kwijt. Een donkere energie heeft zijn plek ingenomen en circuleert om de ziel heen. Hierdoor is de ziel verstoord geraakt, uit balans en weet de ziel niet meer het verschil tussen goed en kwaad. Het beinvloedt je hele leven, omdat deze energie alle keuzes in je leven beinvloedt. 
Toxische energie resulteert meestal in toxisch gedrag. Het gedrag wat mensen dan laten zien moet altijd ten koste gaan van een ander. Het gedrag is dan gericht op macht, bezit of lust. Soms worden persoonlijkheidsstoornissen in verband gebracht met toxische energie. Narcisten bijvoorbeeld, dragen toxische energie bij zich. Een echte narcist wil ten koste van een ander er altijd beter op worden. Een echte narcist wil niet groeien en is niet in staat om in de spiegel te kijken. Iemand die belast is met toxische energie gedraagt zich als slachtoffer en wisselt veel en vaak van vrienden en kennissen.

Een typisch voorbeeld van toxische energie is wraak. Iemand ongeluk toewensen, iemand kwaad aan doen, iemand laten struikelen of kapot maken. 
Zwarte magie is dé manier waarop mensen met toxische energie te werk gaan. Zwarte magie is er op uit om iemand in je macht te krijgen of om iemand ongezien te straffen. Dat noemen we stille wraak.  Verderop in dit artikel lees je er meer over. 
Een ander voorbeeld van toxische energie is hebberigheid. De energie is dan doorgeslagen naar meer, meer, meer. Ten koste van wie of wat dan ook. 
Nog een voorbeeld van toxische energie is het gevoel van suprioriteit willen veilig stellen. Door meer te hebben dan anderen, een hogere functie, een mooiere vrouw, meer kinderen, een grotere auto, meer vrienden, een hogere omzet, meer klanten. Hij/zij wil altijd kunnen praten over hoeveel meer hij/zij heeft, zodat anderen hem/haar gaan zien met de ogen van aanzien. Ze willen op die troon zitten en een vorm van aanbidding voelen.   

Wanneer je voelt dat toxische energie een onderdeel van jou is en je wilt hier vanaf, dan ga je op zoek naar externe hulp. Je kunt hier van bevrijd worden. En dat pad is tweeledig: de energie die in jou aanwezig is moet dan worden weggehaald. Dit noemen we demonische energie. En daarnaast moet je veranderingen aanbrengen in je eigen leven. Want doe je dat niet, dan komt die demonische energie als vanzelf weer terug. Je kunt bijvoorbeeld ervaren dat je gedachten iemand anders ongeluk toewenzen. Je ziet dat deze gedachten als vanzelf in je hoofd ontstaan, maar je wilt dat zelf helemaal niet. Hierdoor kun je je ongelukkig gaan voelen. En linksom of rechtsom: dan heeft het kwaad je ook precies waar hij je hebben wilt. Want of je nu de toxische energie opent of je voelt je er miserabel en verdrietig door: het is allemaal negatief en brengt je uit balans. 

Hoe komt het dat die toxische energie in jou zit terwijl je er zelf niet voor hebt gekozen? Soms is het antwoord heel eenvoudig, soms heel complex. Meestal heeft het met je voorouders te maken. Een van je ouders of voorouders droeg deze energie bij zich en als een generatie dit niet op lost, wordt het altijd doorgegeven aan de kinderen. Daar komt bij dat je door verkeerde voorbeelden in je leven door verkeerde programmeringen, als vanzelf in een leven terecht kwam waar toxiciteit aanwezig was. In dit leven waar ongezonde en onvolwassen patronen, geweld, verslaving, misbruik, afpersing, criminaliteit en onderdrukking als normaal bestonden. Verkeerde en ongezonde televisie programma's spelen hierin ook een rol. Tot slot kan het ook zijn dat iemand anders zwarte magie op jou heeft toegepast. Wanneer er een vloek op jouw leven is uitgesproken is het heel goed mogelijk dat je gevangen was in toxisch gedrag. Wanneer je van deze vloek wordt bevrijd verdwijnt ineens het toxische gedrag. Hierover lees je verderop meer.

Hoe herken ik een toxisch persoon?

Een toxisch persoon is in de kern een ziel die net als jij en ik geincarneerd is in een menselijk lichaam. Deze ziel kwam perfect ter wereld, ongeschonden en in vrede. Elke pasgeboren baby ligt tevreden en in overgave in de armen van zijn/haar moeder. De baby heeft nog geen sterke wil en er zijn nog geen gedachten die door hem/haar gestuurd worden. Een baby is neutraal, als in een 0-punt. De ziel heeft nog geen keus gemaakt wie hij/zij de leiding gaat geven, of het lichaam of de geest.
Door ervaringen in het leven, door voorbeeldgedrag van ouders en familie, door onuitgewerkte toxische stukken in de voorouderlijke lijn, wordt iemand toxisch.

Een toxisch persoon heeft zichzelf niet meer in de hand. Er is dan demonische energie actief, hierover lees je verderop in dit artikel. Hij/zij weet niet beter. Het zijn hardnekkige overtuigingen die iemand vasthouden in hoe hij/zij doet, denkt en praat. Er is sprake van een diepgewortelde vorm van zelfhaat en deze haat willen ze vermijden. En een van de manieren waarop ze dit doen is door van anderen een slachtoffer te maken. Er zijn toxische personen die zich terugtrekken en een kluizenaarsbestaan leiden. Deze mensen doen helemaal niemand kwaad. We kunnen voor deze mensen bidden in de hoop dat ze bevrijd worden door een wonder. Er zijn ook toxische personen die leven van aandacht, macht en  bezit. Deze mensen begeven zich onder de mensen, omdat ze niet goed alleen kunnen zijn. Je doet er goed aan om afstand te houden van toxische mensen. Omdat ze je willen beïnvloeden en op deze manier je weg willen houden bij God.
Maar hoe weet je nu of je te maken hebt met een toxisch persoon? Er zijn een aantal kenmerken te geven. Wanneer: 

-een partner je in het bijzijn van anderen aanvalt of naar beneden haalt
-een partner geheimen heeft die te maken hebben met familie, jullie spaargeld, criminaliteit of met vormen van ontrouw 
-een partner explosief wordt wanneer je hem onder druk zet
-je partner scheldt en schreeuwt wanneer jullie ruzie hebben. Niet één keer, maar altijd 
-je afhankelijk bent van je partner in financieel opzicht of nog erger: wanneer je niet weet hoe je moet leven zonder die ander
-je een duivelse energie voelt, als je in iemand zijn/haar ogen kijkt
-je het gevoel hebt dat je niet zonder de ander kan, hij/zij is een soort verslaving geworden waar je bij moet blijven
-je het gevoel hebt dat alles aan jou ligt, dat jij de schuld bent van alles in huis en buitenshuis
-iemand anders dan je partner je uit lacht of naar beneden haalt, één op één en waar anderen bij zijn
-je partner je kinderen tegen je op zet
-je partner jouw tijd met de kinderen blokkeert en saboteert
-te maken hebt met seksueel misbruik
-te maken hebt met lichamelijke mishandeling
-te maken hebt met psychische mishandeling
-ervaart dat intimiteit gebruikt wordt als machtsmiddel of lust
-je partner jou structureel blijdschap ontneemt
-iemand gemene dingen doet of zegt om jou uit de tent te lokken
-iemand altijd alles ontkent wat hij/zij beloofd of gezegd heeft. 
-iemand je manipuleert via krokodillen tranen en slachtoffergedrag
-je partner dreigt om kinderen bij je weg te halen, om je kapot te maken, om iemand anders kapot te maken die je lief hebt
-iemand die in huis chagrijnig, boos en gemeen is en buitenshuis vrolijk en opgewekt
-iemand die buiten tegen een ander vriendelijk en loyaal is, terwijl in huis deze persoon belachelijk wordt gemaakt
-er sprake is van een alcoholverslaving, drugsverslaving, gokverslaving of een extreem obsessief gedrag
-iemand criminele activiteiten onderneemt waar dealen en stelen onderdeel van uit maakt
-je partner nooit interesse heeft in je werk, vrienden, hobbies
-je partner/ouder onderhuidse opmerkingen maakt die cynisch dan wel sadistisch zijn
-je ouder in je kinderjaren geen interesse had in waar je was geweest en hoe het was 
-je ouder / partner in staat is om je dagenlang te negeren, alsof je niet bestaat
-je vermoed dat je ouder / partner een tweede agenda heeft  
-je bij ouder / partner een onderhuidse haat voelt ten opzichte van jou
-je regelmatig het gevoel hebt dat je gestraft wordt, zonder dat dit erkend wordt. Er wordt bijvoorbeeld niet gekookt voor jou

De wereld van hekserij en magie

Wanneer je een verlangen hebt naar groei, wanneer je er naar verlangt om dichter bij de liefde te gaan leven. Dichter bij goedheid, dichter bij vrede, bij rust en bij overgave. Dan zal je bewustzijn als vanzelf gaan toenemen. Hoe bewuster je in het leven staat, hoe meer je de observeerder wordt in plaats van de absorbeerder. Hoe meer je zal gaan ervaren dat de buitenwereld dan minder grip op je heeft. 

En toch, in de fase van groei worden mensen misleid. Ze verlangen naar overgave en op datzelfde moment verlangen ze ook naar zekerheid. Ze verlangen er naar te leven in onvoorwaardelijke liefde, maar willen bijvoorbeeld wel weten of dit met dezelfde partner zal blijven bestaan of niet. De angst om het verkeerd te doen en de onzekerheid van dit leven zorgt ervoor dat mensen op zoek zijn naar zekerheid. Wanneer je dichtbij God leeft, dan vertrouw je Hem. Je bent dan in overgave en wordt dan geleid. Iemand die nog niet op dat punt is, zoekt zijn/haar veiligheid in iets anders. Dat komt, omdat we sterfelijk zijn en dat is op zichzelf al een onzekere fase van je leven. Je weet niet wanneer het gebeurt! Veel mensen zijn daarom op zoek naar een houvast waarmee ze hun leven vorm kunnen geven. De een heeft die houvast door elke dag het nieuws te kijken, de ander door elke dag een tarotkaart te trekken. In de fase van groei besluiten veel mensen om de stap te maken naar hekserij. Hekserij als in bijvoorbeeld waarzeggerij levert voor hen handvatten en richting op. Daarna zullen ze zeggen: oke nu ik weet waar mijn leven uiteindelijk naar toe zal gaan, ben ik bereid om te gaan werken aan overgave. 
Maar in de wereld van God werkt het zo niet. Wanneer je besluit om te gaan leven zoals God dit wil, zal er geen enkele vorm van waarzeggerij uit gaan komen. Dat komt, omdat hekserij en God lijnrecht tegenover elkaar staan. 

Eén gezamenlijk doel van alle vormen van hekserij is het uitoefenen van conrole of macht. Daar waar een instituut er op uit is om mensen onder controle te krijgen, is er sprake van hekserij. Dit gebeurt overal, ook in kerken! De basis voor hekserij is het kunnen beheersen van het leven. De basis is controle en dat gegeven staat lijnrecht tegenover God. Daarom halen alle vormen van hekserij, zowel witte- als zwarte magie, je weg bij God.
Mensen die nog niet in God geloven, die zijn hierin het meest beinvoedbaar. Hekserij vind je in waarzeggerij, maar ook in mediumschap en in de natuurreligie. In de natuurreligie kom je tovenarij tegen als wicca. Het is een vorm witte magie. Dat is magie die met goede intenties wordt toegepast. In de witte magie wordt er gewerkt met energie en met rituelen en ceremonies. 
In de natuurreligie geloven ze dat de natuur en alles wat daaruit voortkomt bezield is en uit energie bestaat. Niet alleen mensen en dieren, maar ook planten en bloemen, de grond, bergen, rivieren, de lucht. Er wordt samengewerkt met verschillende elementen uit de natuur. Rituelen maken hier een onderdeel van uit. Het sjamanisme houdt zich hier ook mee bezig. Het gevaar van witte magie is dat bij sommige rituelen of ceremonies gesproken wordt over God. Alsof God zich verbindt aan witte magie. Dat is niet zo. Witte magie is een vorm van bijgeloof, het is een vorm van hekserij waarbij de mens probeert om controle te krijgen over hun leven. Wie richt zich tot witte magie? Denk aan vrouwen die onvruchtbaar zijn. Het thema is op dat moment zo groot in hun leven, dat ze alles uit de kast halen om hier controle op te kunnen krijgen. Het gevaar van witte magie is daarom dat je verder van God af komt te staan, zonder dat je dit zelf door hebt. Je leeft dan in een illusie waarvan JIJ vindt dat het allemaal prima samen onder één dag kan plaatsvinden: én witte magie én God. Je maakt van God op dat moment een speelbal die ondergeschikt is aan jou. En daar gaat het mis. 

De meest harnekkige en gevaarlijkste vorm van hekserij is zwarte magie. Zwarte magie gaat over toxische energie en heeft tot doel om macht en controle uit te oefenen op iemand. Bij zwarte magie moet je denken aan manipulatie, intimidatie, macht en controle. Zwarte magie wordt daarnaast ook bewust toegepast om iemand te laten lijden. Dit gebeurt via rituelen en tovenarij. Zwarte magie komt net zo vaak voor als dat je jam op je boterham smeert. Veel mensen hebben er geen idee van hoe hoe invloedrijk deze energie is. Je denkt bij zwarte magie misschien aan voodoo, maar het omvat veel meer. Mensen willen er van weg blijven en houden zich liever bezig met de aardse zorgen van dat moment, terwijl ze niet door hebben dat die zorgen afkomstig kunnen zijn van zwarte magie. Wanneer jij gefocust bent op de symptomen, dan vergeet je te kijken naar de oorzaak. De oorzaak hangt boven je, die zwarte wolk van energie, maar die kun je met je ogen niet zien. Ondertussen vraag jij je af waarom je opnieuw met griep op bed ligt. Of je vraagt je af waarom het je niet lukt om een vaste baan te vinden. Of je vraagt je af waarom er zoveel spullen in je huis kapot gaan. Of je vraagt je af waarom die ene klacht in je lijf niet te traceren is door het ziekenhuis. Zwarte magie wordt op afstand toegepast. Pas wanneer je bewust in het leven staat gaan bepaalde kenmerken je opvallen. Mijn ervaring met zwarte magie is dat het als een onderhuidse ziekte pas veel later ontdekt kan worden. Eerst moet de pech of het lijden zich al een aantal keren hebben aangediend, totdat je begrijpt dat er iets anders aan de hand moet zijn. Zwarte magie hangt samen met demonische energie, maar andersom is dit niet altijd het geval. Demonische energie kan ook voortkomen uit negatieve denkpatronen die je in je leven hebt vastgezet in jezelf. De demonen worden dan niet door zwarte magie op je afgevuurd, maar door programmeringen en een voorouderlijke geschiedenis. 

Mensen die vastzitten aan het ego, die worden geleefd door hun buitenwereld, zijn beinvloedbaar voor zwarte magie. Mensen die bewust in het leven staan, maar die niets met God hebben zijn eveneens beinvloedbaar voor zwarte magie. Er is dus een hele grote doelgroep beinvloedbaar voor zwarte magie. Met zwarte magie worden boze geesten aangeroepen die aan jou gekoppeld worden. Deze boze geesten zorgen ervoor dat je leven op verschillende punten mislukt. Je ervaart pech. En ook kan het zijn dat je meer dan normaal chronische klachten ervaart. De meeste mensen die niet bewust in het leven staan, die ondergaan al deze vormen van pech. Ze accepteren het en in veel gevallen denken ze dat dit bij het leven hoort. 
Zwarte magie wordt ook toegepast in een relatie. Wanneer de ene partner niet wil dat de ander vertrekt, zal hij/zij er alles aan doen om die ander in haar / zijn macht te houden. De zwarte magie zorgt er dan voor dat de partner financieel afhankelijk wordt, dat hij/zij gezondheidsklachten zal krijgen waardoor hij/zij te weinig energie overhoudt om te vertrekken en/of zorgt de zwarte magie er voor dat de partner een lage eigenwaarde ontwikkeld, zodat hij/zij niet in beweging komt. Er zijn heel veel vormen van manipulatie en tovenarij waarmee mensen onderdrukt en onder controle gehouden kunnen worden. Zo lang de partner weinig geld verdient, loop hij/zij ook niet weg. Zo lang hij/zij zich van binnen eenzaam voelt, loop hij/zij ook niet weg. Zo lang de kinderen problemen ervaren in hun leven, zal de partner niet weg gaan.   

Zwarte magie bestaat uit rituelen en affirmaties die een ander kunnen schaden. Dit wordt gebundeld tot een vloek. Je komt het overal tegen, in elke cultuur. Vaak wordt het doorgegeven van generatie op generatie. Het komt in de meest "normale" familie voor. Zwarte magie gaat verder dan lelijk of gemeen over iemand denken. Het wordt bewust toegepast. Het is een familiegeheim waar de rituelen plaatsvinden. Ook kun je externe mensen benaderen die dit werk tegen betaling uitvoeren. Er zijn ongelooflijk veel “doorsnee” families waar zwarte magie plaatsvindt. Daar waar toxiciteit is, is er een kans dat er zwarte magie wordt toegepast. Daar waar sprake is van seksueel misbruik, machtsmisbruik en verwaarlozing, daar is de kans groot dat er sprake is van zwarte magie. 

Zwarte magie draagt ALTIJD karma in zich. Dat wil zeggen, dat het kwaad wat je een ander toewenst of toebrengt, dat dit als een boomerang naar je terug komt. We zouden dit al snel onder de term van straffen willen plaatsen, maar dat is niet zo. God straft nooit. God geeft altijd aanwijzingen en signalen daar waar je afwijkt van liefde. God spiegelt je, want door te spiegelen en dus door jou hetzelfde te laten doormaken begrijp je wat je de ander aan doet of hebt gedaan. De signalen van God kunnen daarom alleen tot je komen via de weg van lijden, omdat het lijden je brengt naar inzicht en heling.  
Een toxisch persoon die zwarte magie toepast zal daarom ongeluk en pech ervaren tot de les geleerd is. Helaas wordt dit karma ook doorgegeven aan de volgende generatie als hij/zij dit zelf niet recht zet.  

Iemand die leeft voor God en naar de wil van God, diegene zal op enig moment in zijn/haar leven ervaren dat er bescherming is. Het vertrouwen in God is dan zo groot, dat geen enkele vorm van zwarte magie dan nog invloed op je heeft. Je bent dan in onvoorwaardelijke liefde. Je blijft dan toegewijd aan God, omdat de wereld van nu van je vraagt om meer in de geest te leven dan in het aardse. Wanneer je verbonden bent met God, dan valt een toxisch persoon direct door te mand. De demonen in die persoon manifesteren zich dan als vanzelf en rennen er vandoor.  

Bevrijd jezelf van bijgeloof

In de wereld van bijgeloof zoek je allerlei manieren om te kunnen vasthouden, om ergens toch nog controle te kunnen houden. Je zoekt de antwoorden buiten jezelf. New wage hoort thuis in de wereld van bijgeloof. Maar bijgeloof is nog veel meer. Het zijn in feite alle rituelen, spullen, methoden en gedachten die jij nodig hebt om houvast te kunnen ervaren. En als je dit voor jezelf op een rijtje gaat zetten, dan is dat heel veel! Bijgeloof vind je in horoscopen, in tarotkaarten en in een geluksamulet. Je vindt het ook in foto's, beelden, in een geluksolifantje, in een gelukskoekje, in heel heel veel. 
Alles wat met bijgeloof te maken heeft haalt jou uit je kracht, omdat de verbinding tussen jou en God daardoor vertroebeld wordt. Het zijn vormen van hechting waar je door wordt afgeleid. Ze resulteren allemaal vroeg of laat tot een vorm van dwang of hechting. Wanneer je er midden in zit, dan levert het loslaten van deze hechting jou veel onrust op. Dat is ook logisch, omdat het daarmee aan geeft dat iets buiten jezelf jou in zijn macht had. De macht moet altijd 100% bij jou liggen. Alleen dan sta jij in je kracht, alleen dan ben je in onvoorwaardelijke liefde en dus in de vijfde dimensie.   

Vraag je mij om advies dan zeg ik: gooi alles weg waar jij een bijgeloof aan ontleend. Hoeveel geld het ook gekost heeft, hoeveel emotionele waarde je er ook aan hecht. Je zal merken dat het je bevrijdt. Geef het ook niet weg en breng het niet naar de kringloop, maar gooi het weg of verbrandt het. 
Er zal dan veel gevoel loskomen. Denk je dat je het niet aan kan, omdat je dan bijvoorbeeld paniekaanvallen krijgt dan bouw je het langzaam af. Lukt dat ook niet, dan zit je dus muurvast. Dit noemen we de kooi waar je in zit, dat is de kooi van het ego, van het kwaad. Veel mensen durven het niet toe te geven, maar de angst om ergens uit te stappen en zichzelf vrij te maken kan soms zo groot zijn dat ze letterlijk opgesloten zitten. 

De herinnerigen aan een overleden persoon of dier kunnen ook een vorm van bijgeloof creeren. Wanneer jij het gevoel hebt dat een overleden persoon je leidt en beschermt, dan kan het zijn dat je een foto of een andere tastbare herinnering in je huis neer zet. Mijn advies is dan om deze foto op te bergen. Dit doe je om jezelf vrij te maken, niet om de overledene af te wijzen. Het is heel belangrijk dat je dit met de juiste intentie doet. Daarmee voorkom je dat je een schuldgevoel krijgt, iets anders wat het ego heel graag wilt!
Ben altijd eerlijk naar jezelf en naar God. Wat is de reden waarom je een beeld, foto of poster in je woning hebt? Ervaar jij door de foto of het beeld bescherming of veiligheid of aanbid je de foto of afbeelding, dan zit hier een hechting op. Voor je eigen groei en vrijheid is het dan beter om deze weg te doen. Dit geldt ook voor afbeeldingen van bijvoorbeeld engelen, jezus of buddha. Het zijn beelden die vanuit verbeeldingskracht ontstaan zijn. Wanneer we ze in 2D neer gaan zetten, dan vervuil je de waarheid. Je geeft het beeld dan een kader en daarmee doe je deze mensen of wezens te kort. De ware vorm of verschijning is persoonsafhankelijk en afhankelijk van het moment.

Een methode of ritueel wordt een vorm van bijgeloof wanneer je het met regelmaat nodig hebt. Wanneer het je veiligheid geeft, dan is het een vorm van bijgeloof. Het reinigen van een ruimte met palo santo of salie is daarom ook een vorm van bijgeloof. Voor God bestaat dit niet.

Onderstaand zijn voorbeelden van bijgeloof:
pendel
amulet
ingewijde stenen
ingewijde voorwerpen
sieraad van overledene (mits je hier veiligheid en bescherming aan ontleend) (de emotionele waarde van het sieraad valt hier niet onder)
tarotkaarten
klankschalen
gelukspoppetjes
krachtdieren
verhalen voortkomend uit channelings
geometry

New age

In de wereld van new age wordt gewerkt met de onzichtbare wereld. Er wordt gewerkt met bovennatuurlijke krachten die God negeren en waarin deze krachten worden aangeroepen met als doel om eigen "rechter" te spelen. Het is de wereld van waarzeggerij en van tovenarij en het raadplegen van geesten en doden. Voorbeelden van waarzeggerij zijn astrologie, handlezing en de wereld van tarotkaarten. Voorbeelden van tovenarij betreft het gebruik van pendels, wicca borden, het ouijabord en het gebruik van spreuken. Het raadplegen van geesten en doden vind je onder meer bij mediumschap. Het zijn methoden die je kunt leren toepassen en waarmee je andere mensen verder kunt helpen. 
New age gaat over spirituele methoden en praktijken die jou vertellen hoe je je leven moet leiden en ook hoe je er controle over kunt houden. De mensen die deze spirituele methoden onderwijzen willen vaak dat jij hen gaat aanbidden in plaats van God. Ze maken van jou een slaaf, omdat ze je het gevoel geven dat alleen zij jou geluk kunnen brengen. 

De wereld van new age zorgt ervoor dat het ego sterker wordt. Het maakt je afhankelijk. Het ego dat zoekt namelijk altijd naar veiligheid, bevestiging en aandacht. Het ego dat ten diepste gelooft dat het leven draait om "ik". Je wordt gevoed in het "ik" en in al die gevallen is sprake van spiritueel narcisme. Narcisme, omdat je het niet meteen in de gaten hebt. Het is precies hetzelfde als wanneer je een narcist ontmoet en toe laat in je leven. Je wordt eerst ingepakt en voelt je bijzonder en fijn. De new age praktijk of - methode voelt even als jouw plek, alsof je in een bad met allemaal rozenblaadjes stapt. Hoe dan? In new age wordt jou bijvoorbeeld geleerd dat je een starseed bent en dat je de wereld moet redden. Door je eigen frequentie te verhogen, verhoog je de frequentie van de aarde. In de wereld van new age en occultisme word je geleerd dat je alles zelf kunt manifesteren. Het omzetten van zelfhaat naar zelfliefde komt uit dezelfde pot. De pot van het ego. Zo lang je op jezelf gericht bent ben je geobsedeerd bezig. En dat is waar het kwaad op uit is. Je ogen op jezelf richten. Jezelf aanbidden en verheerlijken. Het kwaad probeert het via zelfhaat en als dat niet lukt dan kom je uit bij zelfverheerlijking. Zo lang jij je ogen maar niet op God richt, dan is alles goed.

Het gevaar van new age is dat het werkt, totdat het niet meer werkt. En, omdat we zo verstrikt zitten in de new age gaan we dan op zoek naar excuses waarom het niet werk. "De maan stond niet goed of een planeet loopt retrograde." Het kan vanalles zijn. Je blijft daardoor in het lijden en het lijden lijkt maar niet te stoppen. Iets blijft er knagen. Je bent er niet gelukkiger op geworden. Het zoeken zet je voort en daar gaat het bij new age ook om. Ik weet inmiddels dat als je die directe verbinding met God niet aan gaat, dat je het dan niet gaat vinden. Alleen op dat punt word je bevrijd. Het vraagt om offers en keuzes die daarbij aansluiten. Er uit stappen doet pijn en tegelijkertijd werkt het bevrijdend. Je komt bij God door toewijding. In die toewijding wijs je het aardse leven waar consumptie, aandacht en het deelnemen aan sociale netwerken centraal staat, van de hand. 

New age spiritualiteit is er op uit om je ego groter en groter te maken. Dit gebeurt door: 
- een heel verhaal om je "ik" heen te bouwen, waardoor het beeld van je "ik" groter en rooskleuriger wordt. Je innerlijke trots groeit en dat geeft je een fijn gevoel. Denk bijvoorbeeld aan de momenten dat jou verteld wordt wat je in vorige levens hebt ervaren, wat je hebt gedaan en wie je bent geweest. Je bent bijvoorbeeld een groter genezer geweest, je bent een redder geweest, je bent een heks geweest, een engel, wat dan ook. Je bent vanalles geweest en dat doet je ego heel veel goed! Heel even voel je jezelf hierdoor stukken beter. Heel even is het gevoel goed, en dan als die energie-shot geweest is vind je het tijd om aan een nieuwe cursus of sessie deel te nemen.
- je mee te nemen in een bad van saamhorigheid en veiligheid waardoor je even denkt dat daar de échte liefde te vinden is. Denk aan vormen van dans, zoals ecstatic dance of biodanza of tantra. Je neemt er aan deel en voelt je er fijner door. Het ego wil daarna meer en meer, omdat je daar in die omgeving even het fijne gevoel kon ervaren. Daar komt bij dat de trance muziek ervoor zorgt dat iedereen open staat. Je neemt vaak meer mee naar huis, dan dat je daar achter laat.
Deze vormen van afleiding helen jou niet, maar het voedt je ego en dat voelt als heling. De mens, het ego en het "ik", ontvangt heling. Door de dans durf jij je bijvoorbeeld meer te laten zien, durf je jezelf vrijer te bewegen, durf je lijflijk contact te maken. 
- andere sferen te openen / aan te spreken. Met andere sferen bedoel ik andere portalen / andere dimensies waar andere goden het voor het zeggen hebben en waar andere wezens aanbeden worden. Deze zijn niet goed voor je gezondheid, omdat de verbinding tussen jou en God daarmee verbroken wordt. Die portalen zorgen ervoor dat er meer demonische energie naar je toe kan komen. 

Voorbeelden van new age

mediumschap
neo sjamanisme
reiki
pendelen
yoga
I Ching
paragnosten
horoscopen / astrologie
numerologie
biotensor
handlezen
Biodanza / ecstatic dance
chocobliz
alle healing methoden waarvoor een certificaat gehaald moet worden

Youtube audio over New Age

Op het Youtube kanaal van Memorable vind je een audio welke gaat over New Age. Wil je deze luisteren, klik dan HIER

De spirituele oorlog

Met de spirituele oorlog wordt de strijd bedoeld die plaatsvindt in de onzichtbare wereld. Het is de strijd tussen goed en kwaad, tussen donker en licht. Tussen God en het kwaad 
De spirituele oorlog vindt plaats in en om de mens. Het is dus niet zo dat de strijd tussen goed en kwaad buiten ons om gevoerd wordt. Nee, in tegendeel. De spirituele oorlog gaat over jou en mij. Het kwaad wil de mens weghouden bij God. En om dit mogelijk te maken probeert het kwaad de mens te beinvloeden en te misleiden.  

De spirituele oorlog is al vele jaren gaande. De oorlog is de laatste jaren naar een hoogtepunt gebracht. Dat komt, omdat we in de eindtijd leven en die eindtijd leidt uiteindelijk naar een nieuwe aarde of een nieuwe leefvorm. 

In ons leven hebben we geleerd dat een oorlog gaat over een fysieke strijd met wapens die de mens fysiek kunnen schaden. We hebben niet geleerd dat deze fysieke strijd het gevolg is van de onzichtbare oorlog. Veel mensen leven met de veronderstelling dat wat je niet kunt zien, dat dat er ook niet is. Deze mensen zijn een slaaf van het kwaad. Deze mensen zijn namelijk ontbewust en ontwetend. De spirituele oorlog vindt plaats in jou en om jou heen. Het is de beinvloeding van het kwaad die jou daar wil houden waar je nu bent. Namelijk onwetend en onbewust. Door je dagelijks te confronteren met chaos blijf je als het ware rondjes rennen en in de overlevingsstand. 

De wereld van het kwaad wil de mens zo ver mogelijk weg houden bij de liefde. Door ze afhankelijk te maken van nieuws, patronen en overtuigingen kunnen ze deze mens hersenspoelen en blijvend programmeren. Mensen die onder invloed staan van het kwaad hebben dit leven geaccepteerd en voeden zich met entertainment en andere vormen van afleiding. Deze mensen zijn onderhuids constant bang. Ze zijn bang voor afwijzing, bang voor oordelen, bang voor gevaar, bang voor de dood. 

De strijd tussen God en het kwaad gaat over de strijd om los te komen van elke vorm van verslaving. Of je nu verslaafd bent aan controle, aan slachtoffergedrag, aan kaugom of aan je denkwereld. Alles waar we op teruggrijpen in een tijd van onrust is een verslaving.
De wereld van het kwaad, de onzichtbare wereld, maakt de mens verslaafd door beinvloeding, door misleiding en manipulatie. Door iemand verslaafd te maken, heeft het kwaad ze in hun macht. God gaat over vrijheid. Het is het kwaad dat strijdt, het is het goede wat beschermt. Om mensen slaafs te krijgen en te houden wordt de buitenwereld gebruikt om iemand te beinvloeden. En zo kan het zijn dat je een gebeurtenis ervaart die bij jou verwarring of twijfel veroorzaakt. Hierdoor kom je uiteindelijk terecht in chaos en chaos brengt verwarring en van verwarring komt lijden. Wanneer je lijdt, dan denk je veel na en dat zorgt voor emoties. 

De spirituele oorlog is er en kent geen weg meer terug. Het is het gevecht tussen energzijds het leger dat ego heet. Het is de oorlog die in de mens plaatsvindt, in jou. Het is de strijdt tussen angst en liefde, tussen het ego en de ware geest, tussen aardse hechtingen en overgave. Deze oorlog is net zo serieus als een aardse oorlog, omdat er mensen door overlijden. Omdat het mensen mentaal kapot maakt. Omdat het mensen ziek maakt. Deze oorlog kun je alleen winnen met wilskracht en discipline. 
In een aardse oorlog moeten soldaten soms dagen zonder eten doorbrengen. Dat kunnen ze, omdat ze geleerd hebben discipline op te brengen en volhardend te zijn. Dat geldt ook voor deze oorlog. Door offers te brengen, kun je het ego tot stilte brengen. Hoe meer je de wil van het ego aan de kant zet en de verlangens van je lichaam negeert, hoe meer je dit gaat lukken.   

Alles wat we in onze werkelijkheid zien is een manifestatie van de oorlog. Alles wat schreeuwt en aandacht zoekt, alles wat met macht en aanzien te maken heeft, is de strijd van het kwaad. Je ziet wanneer mensen in handen zijn van het kwaad. Het is hun eigen strijdt. Het kwaad zal er alles aan doen om te winnen. Over de rug van anderen, door te oordelen, door te manipuleren en zelfs door te liegen en te bedriegen. Daar waar strijd is, daar is het kwaad. Het kwaad is altijd uit op weerstand en tegenstand. God toont nooit tegenstand. God is rechtvaardig, omdat liefde gaat over eerlijkheid en nederigheid. Iemand die jou met weinig respect behandeld mag je de rug toekeren. Maar dat doe je dan wel op een vriendelijke manier.  

Wanneer je de spirituele oorlog verliest, dan sterf je zonder ooit de echte pure liefde te hebben ervaren. Dan sterf je zonder te weten hoe het voelt om onsterfelijk te zijn. Dan sterf je, maar neem je niks mee uit dit leven. Want alles wat je deed was voorwaardelijk. Je sterft dan eigenlijk heel arm. Daarnaast heb je veel mentale kwellingen ervaren en ook heb je verschillende fysieken problemen gehad. Wanneer je de spirituele oorlog verliest dan sterf je op het moment dat je nog steeds gevangen was door angst en onzekerheid.  Mensen hebben je nooit echt gekend, want je hebt altijd een masker op gehad.   

De spirituele oorlog vindt plaats in jou en wil je deze winnen dan sterf je in dit leven, zodat je in dit leven opnieuw geboren kunt worden. Je ondergaat dan een uitzuiveringsproces. Wil je de spirituele oorlog winnen dan kies je ervoor om te werken aan de verbinding tussen jou en God. Je negeert dan de buitenwereld. Want in de buitenwereld is er beinvloeding en manipulatie. Je gaat jezelf dan opnieuw programmeren door heel selectief te zijn in wat je kijkt, luistert of met wie je spreekt. Alles moet dan zoveel mogelijk gericht zijn op God en dus op een leven in de geest. 

De bewuste mens heeft de kans om de strijd te winnen van het kwaad. Die voelt een drang en verlangen diep van binnen omhoog komen om het anders te gaan doen. Soms gaan mensen op zoek naar zichzelf, alleen ook daar komen ze misleiding tegen. Want wanneer je in de grote tuin van de alternatieve wereld komt, dan weet je niet meer wat nu Goddelijk is en wat niet. Je komt dan in de wereld van bijgeloof. Hierover lees je verderop meer. 

Het kwaad heeft de mens verslaafd gekregen en om uit die verslaving te ontsnappen zal je discipline en wilskracht moeten opbrengen. Hij staat het niet toe dat je met één been in zijn wereld staat en met één been in de wereld van God. Sta je met één been in de wereld van God, dan is de weerstand van het kwaad nog net zo sterk. De spirituele oorlog kun je winnen door je leven terug te brengen naar eenvoud. Je vermijdt dan zoveel mogelijk externe invloeden. Je focust je dan voornamelijk op God. Dit is een uitzuiveringsproces en dat gaat gepaard met weerstand. Je leven terugbrengen naar eenvoud wil zeggen dat je gaat onthechten (meer over onthechten lees je HIER). 

De spirituele oorlog eindigt wanneer je deze oorlog verliest. Dan sterf je. De mensen die de oorlog winnen worden onsterfelijk.
Zal er ooit een nieuwe leefvorm komen? Een nieuwe wereld? Er wordt veel over gespeculeerd. In de Bijbel wordt gesproken over het Koninkrijk van God. Dat dit er komt. Dat is als een paradijs waar het leven van de mens ooit ontstaan is. Het waren Adam en Eva die daar leefden. Ze waren toen nog onsterfelijk.    

Wat is een familie vloek?

Er is sprake van een familievloek wanneer er zwarte magie is toegepast op een persoon of een stel met als doel om deze persoon of personen pech en ongeluk toe te brengen. De vloek / intentie die is uitgesproken wordt dan als vanzelf doorgegeven aan de generatie daarna en daarna. Vaak houdt een familievloek nog 3 tot 4 generaties aan. Familievloeken zijn ontstaan rond de 18de eeuw toen een huwelijk werd afgekeurd. Meestal gebeurde dit wanneer beide partners een ander geloof hadden. Het huwelijk werd dan afgekeurd door de familie en stellen die er voor kozen om toch te trouwen, konden dan vervloekt worden. Dit werd dan gedaan door een priester van de plaatselijke kerk. Het huwelijk werd meestal voltrokken in een stad, ver weg van familie. Niet wetende dat de priester daar, in het dorp, op handen was van de familie. De vloek die dan werd uitgesproken over het stel maakte dat je voor eeuwig verbannen of vervloekt was. Een vloek uitgesproken door alleen een priester is niet zo sterk, maar de priester moedigde ook familieleden aan om deze vloek te herhalen. Als een vloek door de eigen familie word uitgesproken word het een krachtige vloek, een familievloek.

Op dit moment lopen er nog steeds heel veel mensen rond met een familievloek, zonder dat ze dit weten. Deze vloek draag je vanaf de geboorte al bij je en achtervolgt je tot op de dag van vandaag. Een vloek vraagt veel van je. Je moet er veel voor doen om je leven op orde te houden. Veel in het leven wordt als een "moeten" ervaren. Je hebt als kind regelmatig gezondheidsklachten ervaren en ook op andere vlakken moest je voor je gevoel hard werken. Wanneer je opgroeide in een rationeel gezin, terwijl jij invoelend was, dan is het leven hoe dan ook een hele klus geweest. Het kan niet anders dan dat dit bij jou fysieke, emotionele en/of mentale klachten gaf. Een familievloek plus het leven in een aardse verslavende wereld is een van de oorzaken van een depressie. Je lijkt er maar niet uit te komen, een zwaarte achtervolgt je. 

Mensen die belast zijn met een familievloek trekken vaak ook een partner aan met een familievloek. Daarnaast kunnen partners en familieleden ook hinder ondervinden van een vloek doordat ze proberen te helpen bij jouw klachten of pech of hier zelf ook door geraakt worden.

Het is geen toeval dat jou dit is overkomen. Je hebt gekozen voor dit leven, om te groeien. Jezelf hieruit bevrijden is een belangrijke taak en dat gaat je ook lukken. Ik kan je hierbij helpen. Voor het boeken van een spirituele healing klik je HIER.  

Hoe kom je af van zwarte magie?

Wanneer je het gevoel hebt dat er sprake is van zwarte magie, kun je een aantal dingen doen:
In mijn beleving zijn er vier manieren om van zwarte magie af te komen. Wellicht zijn er nog meer manieren. Volg hierin je eigen pad. 
1.Neem resoluut afstand van familie en/of gezinsleden waarvan je sterk het vermoeden hebt dat daar zwarte magie wordt toegepast. Zwarte magie wordt van generatie op generatie doorgegeven. Neem afstand van alle generaties die hierin betrokken zijn. 
2.Verbind jezelf 100% met God. Zet deze relatie op de eerste plek, nu en voor altijd. Vermijd elke andere vorm van advies waarin voorspellingen gedaan worden of waarin iemand jou vertelt hoe je je leven moet leiden. Wanneer je jezelf spiritueel wilt ontwikkelen, hou dan zorgvuldig in de gaten dat je niet gedwongen wordt om een leider te aanbidden of om je leven anders in te richten. Niemand vertelt jou wat je moet doen en hoe je iets moet doen. Er is maar één leider en dat is God. Het aanbod van new age spiritualiteit wil van jou een slaaf maken via een verdienmodel, via contracten of via mentale afhankelijkheden. Verderop in dit artikel lees je hoe je de verbinding met God kunt versterken. 
3.Spreek elke dag een gebed uit waarin je zwarte magie van jezelf verwijderd. Dit gebed moet krachtig zijn. De intentie die je er in door laat klinken, moet in de energie voelbaar zijn. Een voorbeeld van een gebed vind je verderop in dit artikel. 
4. Een spirituele healing helpt je, omdat het God is die je aan raakt en door je heen werkt. Je voelt Zijn aanwezigheid. Tijdens de sessie vragen we Hem om alle negatieve energie bij je weg te halen en alle vloeken te verbreken. Wil je hier meer over lezen of een sessie boeken, klik dan HIER

De enige weg naar bevrijding is God

Om jezelf 100% te verbinden met God is het belangrijk dat je begrijpt wie God is en hoe God werkt. Er is een uitgebreid artikel dat in gaat op wie God is en wat God wil. Het artikel "hoe kom ik in union met God" helpt je via verschillende stappen om dit te bereiken. In dit poces zal je gaan ervaren dat je beetje bij beetje sterft. Het ego sterft. Je neemt dan afscheid van het kwaad. Je komt dan in je kracht. 

Het artikel "hoe kom ik in union met God" lees je HIER

De kracht van het gebed

In het gebed maak je altijd duidelijk aan God waar je voor bidt / voor wie je bidt. In het gebed maak je vooraf duidelijk wat je vraag of wens is. In het gebed zie je en voel je wat je vraagt. Een krachtig gebed komt uit het binnenste van je ziel. Het is een diep verlangen, een ongelooflijk grote kracht in jou die maximaal door wil klinken bij God. 

Het werkt versterkend wanneer je eerst om hulp vraagt en in je tweede gebed laat je merken dat je ziet en voelt dat je de hulp hebt ontvangen. 

Een voorbeeld van een gebed is: 

Lieve heer, Almachtige Vader, ik vraag u in de naam van Jezus Christus om alle negatieve energie, alle zwarte magie, die ooit op mij is toegepast of aan mij is doorgegeven, van mij te verwijderen. Ik vraag u eveneens om mij te beschermen tegen zwarte magie en welke andere vorm van energie die niet van mij is. Ik vraag uw hulp om alle vloeken die op mij rusten op dit moment en nu van mij te verwijderen, zodat ze geen invloed meer op mijn leven hebben en mijn leven in de juiste richting kan gaan stromen. In de richting van liefde, licht en overvloed. Dank u wel voor uw hulp, uw luisterend oor, uw bescherming, uw aanwezigheid. Dank u wel dat u er bent. Dank u, dank u, dank u. Ik verzegel dit gebed in vertrouwen, geloof en in vrede, Amen. 

Lieve heer, almachtige Vader, ik voel en zie dat u alle negatieve energie in de naam van Jezus Christus van mij verwijderd hebt. Ik voel en zie dat er geen enkele vloek of welke andere vorm van donkere energie meer op mij rust. Ik voel me vrij en ervaar nu dat mijn levensenergie weer gaat stromen zoals het altijd al de bedoeling is geweest. Ik zie en voel dat u een deken van bescherming over mij heen hebt gelegd, waarmee ik beschermd ben tegen elke vorm van negatieve energie die bestaat. Dank u wel lieve heer, dank u wel. Ik voel me gezegend, ik hou van u, dank u wel, dank u wel, dank u wel.  

Ik wil graag hulp bij het verwijderen van zwarte magie

Je bent van harte welkom. Een spirituele healing gaat je helpen. Klik HIER om de sessie aan te vragen. 

Ik wil graag hulp bij het verwijderen van een vloek

Je bent van harte welkom. Een spirituele healing zorgt ervoor dat de vloek verwijderd wordt. Het is mogelijk dat hier meerdere sessies voor nodig zijn. Healing vindt soms in één keer plaats, maar meestal vraagt dit meerdere ontmoetingen. Om een vloek voorgoed uit je leven te verwijderen is het ook belangrijk om bepaalde aspecten in je leven aan te passen / aan te pakken. Ik help je om hier stappen in te zetten. De weg naar onvoorwaardelijke liefde, is de weg naar bevrijding. Voor het plannen van een sessie, klik HIER