Wat is de zin van het leven?

De zin van het leven kun je vergelijken met de vraag "wat kom ik hier doen?" en "wat is mijn roeping?". Veel mensen komen op een punt in hun leven waarin ze zich afvragen of al dat zwoegen, dag in dag uit, zinvolle tijdsbesteding is. Het leven is eindigend en zo gezegt, telt dus elke dag. Je dagen zijn geteld en hoe weet je nu of je goed bezig bent? 
De zin van het leven is om zielsgelukkig te worden. Maar hoe doe je dit? Hoe kun je in een maatschappij waarin we leven zielsgelukkig worden? Want er zijn toch afhankelijkheden die je weghouden bij geluk? De rekeningen moeten betaald worden en dat maakt dat je vast zit aan verschillende verplichtingen die niet of nauwelijks bijdragen aan geluk.

Wanneer ben je zielsgelukkig?

Zielsgelukkig zijn is gelijk aan rust en vrede. Het houdt enerzijds in dat je weet waarom je leeft en dat je hier een zinvolle bijdrage aan kunt leveren en anderzijds dat het leven je vrede en tevredenheid brengt. Je ziel is wie je werkelijk bent en je ziel bestaat uit bewustzijn. Bewustzijn is niet vast te pakken of te bekijken, het is onzichtbaar en bestaat uit energie, licht en liefde. Op het niveau van je ziel ben je bevrijd van alle denkpatronen, van woordenschat, van ervaringen in het leven. Je bent op dat niveau vrij en bevrijd. Op zielsniveau ervaar je vrede en tevredenheid. Dit gevoel kun je oproepen wanneer je bijvoorbeeld mediteert en je gedachen zodanig leeg maakt dat je in een trance staat terecht komt. Daar op dat punt, wanneer er geen gedachten meer in jou de boventoon voeren, daar ervaar je vrede. 
Je kunt het ook vergelijken met een pasgeboren baby. Een baby is nog vrij van ervaringen, heeft nog geen woordenschat en leeft in overgave. Een baby in de armen van zijn/haar moeder straalt tevredenheid en rust uit. 

Maar wanneer je op zielsniveau verbonden bent en één bent met je ziel, dan ben je nog niet zielsgelukkig. Want hele dagen op een stoel zitten en mediteren, dat maakt je passief. Het leven draagt een actief werkwoord in zich "leven"! 

Om zielsgelukkig te worden is het belangrijk om een doel te hebben in het leven. Een doel waar je voor mag werken, een doel wat bijdraagt aan een vredig gevoel, aan liefde. En de enige manier om dit doel helder te krijgen is door je ziel te laten leiden. Dat houdt in dat je in overgave leeft. Wanneer het je lukt om je te laten leiden, door je hart, je hogere zelf, door tekens dan zal je zien dat je als vanzelf gebracht wordt naar het doel in je leven. Het doel, ofwel je taak. Want we weten allemaal dat het uiteindelijke doel is om liefde op aarde te brengen, om mensen te laten zien en ervaren wat echte liefde is, wat onvoorwaardelijke liefde is. 

En om hier te komen, om zielsgelukkig te worden, laat je het aardse leven los. Want alleen dan lukt het je om jezelf te bevrijden van onzuiverheden, negativiteit en ongezond gedrag. Alleen dan lukt het je om zacht te worden, in rust te leven en tevredenheid te ervaren. Alleen dan lukt het je om je zeker te voelen, sterk en daadkrachtig. 

Waarom is de zin van het leven zo belangrijk?

De manier waarop we zijn opgevoed en opgegroeid heeft ons gevormd. Het zijn de externe omstandigheden die ons tot "vorm" hebben gemaakt. Veel mensen hebben deze manier van leven geaccepteerd en voor waar aangenomen. Ze zijn zichzelf er mee gaan identificeren. Ze hebben zichzelf als het ware op een automatische piloot stand gezet en leven van daaruit hun leven. Niet wetende dat dit leven aan hen is opgedragen en dat het behalve comfort ook beperkingen met zich mee brengt. Dit leven wordt ook wel de wereld van dualiteit genoemd. Wat hiermee wordt bedoeld is dat in deze wereld er altijd sprake is van afgescheidenheid. Separatie dus. Er is altijd sprake van een winnaar en een verliezer.   

Wanneer je leven verweven is in de wereld van dualiteit is het lastig om hier vanuit een ander perspectief naar te kijken. Het leven in deze wereld is een vanzelfsprekendheid en daar kun je geen verandering in aanbrengen. Tenminste niet op korte termijn. Zo denken veel mensen. Je kan wel jouw steentje bijdragen aan een betere wereld, maar uit deze wereld stappen en in een nieuwe wereld je leven gaan opbouwen, dat is ver gezocht. En toch is het mogelijk. 

In een wereld van tegenstellingen loop je het risico om te worden buitengesloten. Dit besef heb je als kind al gekregen toen je op school merkte dat mee kunnen doen met de rest belangrijk was om te kunnen overleven. Jezelf aanpassen aan de groep was een belangrijk inzicht. Jezelf aanpassen in het gezin en later in de maatschappij waren eveneens belangrijke bevindingen. In de wereld van tegenstellingen staat overleven centraal. Je ziet wat er om je heen gebeurt, je neemt er kennis van en je past je aan. Je voelsprieten waren van kinds af aan naar buiten gericht. Je vergat hierdoor jezelf. Je hoofd nam het over. Je hoofd kon goed analyseren, kon met kennis anderen overtreffen of kon oplossingen bedenken die nodig waren.
Overleven is een synoniem woord voor angst. In deze huidige tijd leven veel mensen in angst. Het opvallende hier aan is dat veel mensen niet weten dat ze in angst leven. Het is een onderdeel van het onderbewustzijn geworden. Ze hebben zich er mee geïdentificeerd en het geaccepteerd. In feite zijn deze mensen geprogrammeerd, zonder dat ze het door hebben. We hebben het ons laten overkomen, omdat we niet beter wisten. In het gezin was het heel normaal, op school ook en in de samenleving ook. Waarom zou je hier aan twijfelen?

Todat de angst zo groot wordt, dat het je leven gaat beheersen. Dat het je gaat beperken, nog meer dan je zou willen. Bijvoorbeeld doordat je slapeloze nachten ervaart, enorm veel uitslag, er een heftige ziekte wordt geconstateerd of dat je door een burn out thuis komt te zitten. Behalve gezondheid, zie je dat ook financiele- en relatie problemen hieraan ten grondslag kunnen liggen. 

Vaak ervaren mensen een heftige gebeurtenis voordat ze "wakker" worden. Op dat moment komt de vraag over de zin van het leven omhoog. In eerste instantie zorgt de gebeurtenis er voor dat het overlevingsinstinct geactiveerd wordt. Ons hoofd krijgt alle energie om een oplossing te vinden. In het geval van een baan wordt er druk gesolliciteerd, in het geval van een relatie worden er zoveel mogelijk pleisters op de wond geplakt of gaan we heel snel op zoek naar een nieuwe partner. In het geval van een ziekte wordt de weg van de medische wetenschap bewandeld. Sommigen slagen er in om uit de angst te kunnen blijven, omdat er een (tijdelijke) oplossing gevonden wordt. Een aantal besluiten om ook een alternatieve route te gaan bewandelen en hopen daar kennis en verlichting op te kunnen doen.

Wat is een EGO dood?

Deze vraag zal gaandeweg je proces van ontwaken vaker naar voren komen. Je beseft je dat het ego een illusie in stand houdt. De illusie van angst. Om afscheid te nemen van het ego ga je laagje voor laagje alles loslaten wat het ego oorspronkelijk in jou heeft geprogrammeerd. Het zijn de hechtingen die jou vasthouden. De hechtingen ten aanzien van personen, van spullen, van patronen en van rollen. Er liggen overtuigingen onder en die zijn hardnekkig. Ze voelen als "de waarheid", maar het is een leugen.  

Het ego is het "ik" die zich met vanalles identificeert. Met vorige levens, met herinneringen, met andere mensen, met bezittingen. Het "ik" leeft van hechtingen, want daarmee wordt het "ik" gevormd. Het ego kan hierdoor blijven leven, want het heeft een kader waarmee hij kan vechten en overschreeuwen. Het ego is altijd uit op strijdt, omdat het ego de drijfveer heeft te overleven. 

Het ego wil niet sterven. En daardoor legt het allerlei hechtingen aan. Hoe meer hechtingen je hebt, hoe meer trapleuningen er zijn om je aan vast te houden. De angst voor de dood maakt dat we rennen en ploeteren om maar te kunnen blijven bestaan. 
Wanneer je alle trapleuningen weghaalt, dan val je in het diepe en daar in het diepe zal je merken dat je wordt opgevangen. Op dat moment verdwijnt de angst voor de dood. 

Perspectief verschuiving

Wanneer je zoektocht begonnen is ga je met een andere blik naar jouw wereld kijken. 

Dit kan bijvoorbeeld tot uiting komen wanneer je oude wonden uit je jeugd wilt gaan verwerken en loslaten. Om iemand te kunnen vergeven is er vaak een perspectief verschuiving nodig. Wanneer je anders naar de "dader" kijkt, anders naar de omstandigheden en anders naar jezelf kun je gemakkelijker tot vergeving komen. Vergeving is belangrijk om jezelf van een last te bevrijden. 

Het kan bijvoorbeeld ook tot uiting komen wanneer je een artikel leest over de wereld waar we nu in leven. Dit artikel bevat een andere waarheid en iets in jou zegt dat deze waarheid klopt. Hierdoor zal je op onderzoek gaan en dan zullen er meer artikelen, ook van een andere orde, op je afkomen die dit vermoeden verder bevestigen. 

Tot slot is het belangrijk dat terug kunt blikken op je eigen leven vanuit een kracht in plaats van vanuit slachtofferschap. Veel mensen lijden nog steeds naar aanleiding wat hen is overkomen. Echter wanneer je in ziet dat hetgeen wat jou is overkomen jou heeft gebracht bij je grootste kwaliteit ga je beseffen dat je de wereld wellicht kunt helpen te helen met dat wat jouw ware kwaliteit is. 

Ontwaken gaat altijd samen met perspectief verschuivingen. Perspectief verschuivingen komen niet allemaal tegelijk, maar in fasen. Je komt uit op het punt dat je beseft dat jouw waarheid vanuit jouw perspectief gezien de enige waarheid is. Een ander waarmee je in verbinding staat kan een andere waarheid hebben en dat is ook de enige juiste voor die persoon. Daarom heeft het geen zin om te oordelen, omdat iedereen vanuit zijn / haar bewustzijn in het leven staat. 

Ik wil graag geholpen worden om de zin van het leven te ontdekken

Je bent van harte welkom. Een spirituele healing helpt je. Wil je hier meer over lezen of wil je een sessie boeken, klik dan HIER