De onrust in de wereld zorgt ervoor dat er ook een onrust voelbaar is in jou. Die onrust verklaren veel mensen als een leegte of een eenzaamheid. Vaak komen er gedachten op die gelinkt zijn aan het verleden. Het lijkt wel of de onrust en de leegte die je voelt met dat verleden te maken heeft. En dat is dus niet zo. Je wordt misleid door de gedachten die bij je binnenkomen. Deze gedachten zijn niet van jou. Ze worden bij je opgedrongen in de hoop dat jij ze aan neemt en dat het een eigen leven gaat leiden in jou. 

De vraag is: hoe ga je om met dit gevoel? 

Mensen die onbewust leven, die worden geleid door hun gedachten. Die worden bestuurd door hun gedachten. Gedachten komen van de onzichtbare wereld. Gedachten zijn niet van jou, tenzij jij er mee aan de haal gaat. De onzichtbare wereld test je uit om te zien of ze je in hun macht kunnen krijgen en houden. Hoezo? Wanneer je beseft dat je een ziel bent, dat dát jouw identiteit is, dan begrijp je ook dat gedachten géén onderdeel uit maken van wie je bent. Dat is een externe bron en de vraag is welke gedachtestromen jij aan neemt.

Wanneer je onbewust leeft, dan kunnen gedachten drie kanten op gaan:
of je denkt in termen van zelfdestructie. De gedachten gaan dan over eenzaamheid, over je niet thuis voelen hier op aarde, over de zin van het leven en over jezelf niet goed genoeg voelen
of je denkt in termen van macht. De gedachten die gaan dan over bezit en over aandacht. Het denken zet je dan aan tot actie. En die actie zorgt ervoor dat je een populair bericht gaat plaatsen op social media of dat je gaat kijken hoe je meer bezit kunt gaan krijgen. Er ontstaat dan in jou een drang om geld uit te gaan geven of om geld te gaan maken.
of je denkt in termen van haat jegens anderen, omdat de gedachten gaan over het leed wat anderen jou hebben aangedaan. Deze mensen worden volledig beheerst door zogeheten demonische energie. Ze laten vaak obsessief gedrag zien en hebben zichzelf niet in de hand. De onrust in hun lijf zorgt ervoor dat ze een kort lontje hebben. Dit korte lontje zorgt ervoor dat ze sneller in de weerstand zullen schieten. Meestal willen deze mensen hun eigen pijn en onrust projecteren op een ander. Door een ander pijn te doen, voelen ze hun eigen pijn niet meer. 

Mensen die bewust leven, die laten zich niet leiden door hun gedachten. Die houden gedachten haarscherp in de gaten. Wanneer gedachten afwijken van liefde en harmonie, van vrede en rust weten ze dat ze met wilskracht deze gedachten kunnen stoppen. Om je gedachten in de gaten te kunnen houden is het belangrijk dat je een leven leidt met weinig prikkels. Rust, reinheid, regelmaat zijn hierin sleutelbegrippen. Is je leven druk, gevuld met veel activiteiten en veel mensen dan gaat het je niet lukken om de stroom van gedachten te kunnen managen. Mensen die roepen dat ze weinig gedachten hebben, leven niet bewust. Want iedereen wordt "aangevallen" met gedachten die ofwel ongezond, onvolwasssen of negatief zijn. 

Hoe kan ik negatieve gedachten stop zetten? 

Er zijn verschillende manieren om een stroom aan negatieve gedachten te kunnen stoppen. De belangrijkste is door de gedachten fel af te wijzen. Door uit te spreken dat ze niet van jou zijn, dat je er niets mee te maken wilt hebben en dat je er ook niets mee gaat doen. 
Een andere manier is door alle informatie die tot je komt vanaf heden te screenen. Dat doe je door de stroom aan informatie terug te brengen naar heel weinig of zeer beperkt. Dit zorgt ervoor dat het aantal gedachten in ieder geval niet toe gaat nemen de komende tijd. 
Ervaar je een stroom van gedachten die je niet leuk vindt, stap er dan uit door naar een andere ruimte te gaan of door te gaan zingen / dansen. Maak een nieuwe stroom van gedachten aan die je wel wilt hebben. Het meezingen van een nummer kan daar bij helpen. Een spirituele healing helpt je om de stroom aan gedachten te minderen, zodat je vanaf dan de wilskracht kunt vasthouden om geen nieuwe stroom meer toe te laten. 

Deze week is er veel onrust 

Deze week is de energie onrustig. Mogelijk dat dit volgende week opnieuw het geval is en die week daarop ook. Maar de onrust van deze week wordt met name gevoed door de zonsverduistering die zaterdag staat te gebeuren. We weten nooit precies wat de impact van een zon- of maans verduistering is, maar dat deze van invloed is op ons lichaam is een vast gegeven. De onrust deze week is voelbaar. Iedereen heeft hier "last" van. Mensen die onbewust leven rennen er van weg en mensen die bewust leven observeren wat er in hen gebeurt. Ze blijven alert en bewaken de rust en de vrede.