Daar waar oorlog is, is strijd. Oorlog gaat over een gevecht tussen twee of meer partijen. Die partijen staan op dat moment tegenover elkaar en zien maar één oplossing en dat is elkaar kapot maken. Oorlog hoort bij de maatschappij waar we in leven. Dat komt, omdat het ego de leiding heeft in deze maatschappij. Het is de maatschappij van dualiteit, van oordelen, van veroordelingen. Het is het ego dat streeft naar oorlog of strijd, omdat het ego ALTIJD uit is op:
macht
aanzien
hebzucht

Het ego wil altijd meer en meer. Is nooit verzadigd. Bijvoorbeeld: Heb je vandaag 500 euro gewonnen in het casino, dan kom je over een maand weer terug. Je wilt dat gevoel nog een keer beleven. Heb je vandaag een nieuwe jurk gekocht, dan wil je volgende week weer iets nieuws kopen, omdat je dat gevoel opnieuw wilt beleven. Gebruik je vandaag drugs, dan wil je dat morgen weer, omdat je dat gevoel wilt vasthouden. Krijg je vandaag promotie en ervaar je daardoor veel aanzien en ontzag, dan streef je naar nog meer promotie. Het ego heeft nooit genoeg en de fysieke oorlog is daar een gevolg van. Zo lang we waarde blijven hechten aan allerlei uiterlijkheden, zal het ego je blijven leiden. Oorlog is de meest "ideale" manier om nog meer verdeeldheid te zaaien en chaos aan te brengen in het leven van mensen.

Oorlog kost je altijd energie. Oorlog, in welke vorm dan ook, zorgt ervoor dat mensen uitgeput raken. Het vernietigd rust en vrede en het is onze ziel die van nature rust en vrede is.   

Oorlog in de wereld, oorlog in je hoofd 

De fysieke oorlog laat ons zien hoe strijd werkt. Legers gaan elkaar te lijf en waarom? Om de macht te krijgen, om gelijk te krijgen. En zo werkt het ook in ons hoofd. De spirituele oorlog kost ons op dit moment meer slachtoffers dan dat we ons realiseren. De spirituele oorlog is bij heel veel mensen aan het pieken en dat wil zeggen dat ze of wegglijden in destructief gedrag of dat ze plotseling geconfronteerd worden met fysieke klachten. 

De fysieke oorlog is het resultaat van de oorlog in je hoofd. Want wanneer mensen zijn gehersenspoeld zullen ze ook het gedrag laten zien wat daarbij past. De fysieke oorlog laat ons zien dat gevoelens van haat aanwezig moeten zijn wanneer je iemand anders uit de weg wilt ruimen. Het laat ons zien dat mensen gedachten moeten hebben die gaan over wantrouwen, angst en haat. Anders kun je een ander niet uit de weg ruimen. Het hart moet compleet geblokkeerd zijn in de wereld van oorlog, anders werkt het niet. Terwijl het hart ons gezond maakt en gezond houdt.  

De fysieke oorlog die nu speelt in de wereld zal als zaad werken voor de spirituele oorlog in ons hoofd. Wanneer je niet bewust bent en je dus laat leiden door het nieuws, zal je als vanzelf daar gedachten bij gaan produceren. Die gedachten zullen afkomstig zijn uit de wereld van het ego en dus altijd boosheid, teleurstelling en verdeeldheid veroorzaken. 

Blijf weg van de gedachten die gaan over boosheid en verdeeldheid. Blijf weg van oordelen. Wijs deze gedachten af en focus je op vrede en liefde. Het is de enige manier om deze oorlog in je hoofd te winnen. Elke gedachte die je aanneemt van het ego is als voeding voor die onzichtbare wereld en zal in veelvoud op jou worden afgevuurd. Dat komt, omdat jij het signaal af geeft dat je er voor open staat. 

En hoe ontvlucht je een fysieke oorlog? Allereerst, door er niet aan mee te doen. Dat betekent niet dat je niets doet en dat je alles maar over je heen laat komen. Het betekent dat je er alles aan doet om je hoofd op vrede en liefde te houden. Je verstand helpt je om de juiste keuzes te maken ten tijde van oorlog, zo lang je gedachten maar geen oorlog in zich dragen. 

Word je meegezogen in de psychische oorlog? Dat wil zeggen: word je meegetrokken door nieuwsberichten en doordat mensen er over praten? Dan doe je er goed aan om discussies te vermijden. Het is goed om op de hoogte te zijn wat er speelt in de wereld, maar blijf het observeren en niet absorberen. Zorg er voor dat de oorlog geen plek in je hoofd krijgt. Kies op alle momenten voor vrede in je hoofd. Daarmee bedoel ik dat je wel betrokken kunt zijn bij de oorlog, maar dan op een manier die constructief is en die in jou de vrede waarborgt. Die betrokkenheid kun je tonen door bijvoorbeeld de over slachtoffers en nabestaanden mee te nemen in je gedachten. Je kunt er bijvoorbeeld ook voor kiezen om een luisterend oor te zijn voor de mensen die familie of vrienden hebben die onderdeel zijn van de fysieke oorlog. Je kiest er dan voor om mensen te helpen op emotioneel niveau.