Wanneer we los willen komen van alle oordelen en negatieve denkpatronen, dan kiezen we ervoor om het ego te laten sterven. Het ego bestaat uit de ongezonde en onvolwassen denkpatronen en die zorgen ervoor dat we verkeerde dingen doen. Het besturingscentrum van ons gedrag vind je in je hoofd. Vanuit daar wordt alles in ons leven bepaald. Het is dat besturingscentrum wat we moeten gaan resetten en dat kan alleen door het ego te laten sterven. Je gaat alles wat samenhangt met angst, gevaar, verdriet, schuld, schaamte, jaloezie en haat dan de rug toekeren. Het ego heeft zijn bestaan in de aardse wereld, de wereld die we om ons heen zien. Want in die aardse wereld worden we als vanzelf getrokken naar de slechte of ongezonde dingen. Het is de drang naar hebzucht, aanzien en macht die hiervoor zorgen. Het zit van nature in ieder mens. En deze aardse verlangens werken als een magneet waardoor het moeilijk is om ze te weerstaan. Het ego zal er alles aan doen om je te laten hechten aan deze verlangens. En zie dit gevecht maar eens te winnen. Dat lukt nooit, zo lang je nog vast zit aan het ego.

Dat komt ook, omdat het niet jouw initiatief is die er voor zorgt dat je kiest voor een ongezonde activiteit. Het is de kracht van de buitenwereld, daar waar misleiding ligt, waardoor je als vanzelf beinvloed wordt. Het zijn de mensen om je heen en de omstandigheden die de test elke keer in gang zetten. Dat gebeurt onbewust, omdat ook hun ego aan staat. En onbewust trap jij er in. 

Het doen van ongezonde en onvolwassen dingen zorgt ervoor dat je verder van je eigen gevoelsleven en verder van God verwijderd raakt. Je hart blijft dan gesloten en dat houdt in dat er gemakkelijk chronische ziektes kunnen ontstaan, depressies of andere mentale kwellingen. Je vergeet dan jezelf, je vergeet dan de liefde en gaat dan onbewust op zoek naar afleiding en sensatie. 

Maar wat als ik het ego heb laten sterven? Wie of wat ben ik dan nog? 

Wanneer je het ego hebt laten sterven, dan zijn alle negatieve denkpatronen, alle ongezonde en onvolwassen denkpatronen verleden tijd. Je leeft dan vanuit dienstbaarheid en toewijding. Je bent dan nederig. Dat houdt in dat je leven ingericht is op vrede en rust. 

In het sterfproces van het ego werkt God aan je karakter. Want reken maar dat het een hele klus is om daar te komen, om af te rekenen met het ego. Het is de grootste verslaving van de mensheid. Je hebt er veel offers voor moeten brengen, veel voor moeten lijden. Je bent de strijd aan gegaan met alle vormen van misleiding, maar ook met alle hechtingen en daarmee ook met alle oordelen en afwijzingen uit je omgeving. Het vormt je karakter, want geestelijk gezien word je in die periode opgebouwd. 
Wanneer je het ego hebt laten sterven, dan laat jij je leiden door God. Je leeft dan in overgave, omdat je Hem volledig vertrouwt. Wat jou dan uniek maakt zijn je talenten, je vaardigheden / competenties en je capaciteiten. Je talenten zijn je drijfveren, ofwel dat wat jou van binnen motiveert. Het bepaalt voor een groot deel hoe je in het leven staat, waar je interesses naar uit gaan. En op basis van deze drie (talenten, compenties en capaciteiten) ontvang je van God dan één of meer gaven. Die gaven zijn aan jou geschonken om daarmee de wereld te dienen en vaak zie je dat een gave aansluit bij de talenten die je al bezit. Een gave ontvang je pas wanneer je in union bent met God.  

Uiteindelijk is het de bedoeling dat iedereen de wereld dient met zijn/haar gave. Want op die manier helpen we elkaar precies op de manier zoals God het wil. De wereld van God kan dan tot stand worden gebracht. En die wereld bestaat uit liefde, onvoorwaardelijke liefde.