Wanneer we los willen komen van alle oordelen en negatieve denkpatronen, dan kiezen we ervoor om het ego te laten sterven. Het ego bestaat uit de ongezonde en onvolwassen denkpatronen en de invloed van ons denken op ons gedrag is heel groot. Alle gedrag komt voort uit ons denken, ons denken bepaalt ons hele leven. Hoe we ons voelen en het gedrag wat we laten zien. Je hoofd is je besturingscentrum. Wanneer je dat besturingscentrum gaat resetten, kun je bevrijd worden van alle negativiteit in je leven. En het proces van resetten houdt in dat je het ego laat sterven. Sterven van het ego houdt in dat je alles wat samenhangt met angst, gevaar, verdriet, schuld, schaamte, jaloezie en haat de rug toe gaat keren. Dit lijkt gemakkelijker gezegd dan gedaan, omdat angst niet grijpbaar is. Je kunt angst niet zomaar laten sterven. Daarvoor zal je offers moeten brengen. En dat doet pijn. Pijn, omdat we gehecht zijn aan het aardse leven. Het ego heeft zijn bestaan in de aardse wereld, de wereld die we om ons heen zien. Want in die aardse wereld worden we als vanzelf getrokken naar de slechte of ongezonde dingen. Dat komt, omdat het ego altijd uit is op meer. Het is de wereld van verslavingen en hechtingen waar we allemaal op onze eigen manier last van hebben. Hechtingen zorgen er voor dat we een innerlijke drang voelen, een verlangen hebben, om iets vast te houden en om iets vaker te mogen ervaren. Uiteindelijk brengen al die hechtingen je bij een verlangen naar hebzucht, aanzien en macht. Het zit in de natuur van ieder mens. En deze aardse verlangens werken als een magneet waardoor het moeilijk is om ze te weerstaan. Het ego zal er alles aan doen om je te laten hechten aan deze verlangens. En zie dit gevecht maar eens te winnen. Dat lukt nooit, zo lang je nog vast zit aan het ego.

Dat komt ook, omdat het niet jouw initiatief is die er voor zorgt dat je kiest voor een ongezonde activiteit. Het is de kracht van de buitenwereld, daar waar misleiding ligt, waardoor je als vanzelf beinvloed wordt. Het zijn de mensen om je heen en de omstandigheden die de test elke keer in gang zetten. Dat gebeurt onbewust, omdat ook hun ego aan staat. En onbewust trap jij er in. 

Het doen van ongezonde en onvolwassen dingen zorgt ervoor dat je verder van je eigen gevoelsleven en verder van je essentie verwijderd raakt. Je hart blijft dan gesloten. Je bent dan niet meer in balans, waardoor je last kunt krijgen van mentale struggelingen of fysieke klachten. De disbalans heeft te maken met je focus. Je blikveld is dan gericht op je omgeving, terwijl jouw essentie in verbinding wil staan met jou. Je vergeet dan jezelf en dat levert onrust op. Je gaat dan onbewust op zoek naar afleiding en sensatie om de onrust te vermijden. Terwijl de onrust een signaal is.  

Maar wat als ik het ego heb laten sterven? Wie of wat ben ik dan nog? 

Wanneer je het ego hebt laten sterven, dan zijn alle negatieve denkpatronen, alle ongezonde en onvolwassen denkpatronen verleden tijd. Je leeft dan vanuit je hart, vanuit liefde. Je bent dan als het ware een kanaal voor de bron en daarmee ben je dienstbaar aan de mensheid. Je leven is dan ingericht op vrede en rust. 

In het sterfproces van het ego wordt er in jou karakter opgebouwd. Want reken maar dat het een hele klus is om daar te komen, om af te rekenen met het ego. Het is de grootste verslaving van de mensheid. Je hebt er veel offers voor moeten brengen en je zal ook weerstand hebben ervaren uit je buitenwereld. Je bent de strijd aan gegaan met alle vormen van misleiding, maar ook met alle hechtingen en daarmee ook met alle oordelen en afwijzingen uit je omgeving. Wanneer het ego sterft, dan ontstaat er in jou karakter. Met karakter wordt bedoeld wilskracht, doorzettingsvermogen, onafhankelijkheid, zekerheid, vertrouwen en stabiliteit. 
Wanneer het ego is gestorven, dan leef je in overgave. Wat jou dan uniek maakt. wat jou onderscheid ten opzichte van andere mensen, is je persoonlijkheid en dus je talenten, je vaardigheden / competenties en je capaciteiten. Je talenten zijn je drijfveren, ofwel dat wat jou van binnen motiveert. Het bepaalt voor een groot deel hoe je in het leven staat, waar je interesses naar uit gaan.