Wat is een trauma?

Een trauma is emotie die vast zit in je lijf en het lukt je niet om deze emotie los te laten. De emotie is gekoppeld aan een negatief geladen ervaring die een grote indruk op jou gemaakt heeft. Zoveel indruk, dat je ademhaling even stokte en je op dat moment verstijfde. Wat voor de een een trauma is, is voor de ander een negatieve ervaring. Het is afhankelijk van verschillene factoren waardoor iets als trauma doorwerkt in je systeem. Een trauma overkomt je met als reden om hier van te groeien. Het dient een doel, het heeft een functie in je leven. Vaak kom je hier pas op latere leeftijd achter, wanneer je het trauma doorwerkt en doorleeft hebt. Doe je dit niet, dan zal je het trauma altijd als iets negatiefs blijven beschouwen waardoor het je verdere leven zal gaan hinderen. Het is de bedoeling dat je een trauma omzet in een zegening, dan heb je de les geleerd. 

Sommigen mensen kunnen zich een trauma herinneren, anderen weer niet. Het verstand wil er graag grip op krijgen, maar je zal merken dat dit niet lukt. Het loslaten van trauma vraagt om een andere weg, namelijk de weg van het gevoel en de weg van de geest. Het is een proces waardoor het trauma jou zal loslaten volgens divine timing. Het vraagt dus om geduld en wilskracht. En ook om compassie. Compassie voor jezelf, omdat het hard werken is.

In de loop van je leven heb je verschillende beschermingsmechanismen ingezet die er voor zorgen dat je niet bij de pijn kunt komen. Een van de beschermingsmechanismen is dat je zenuwstelsel op "aan" staat, dat er diverse spieren en spiergroepen onder spanning staan en dat je immuunsysteem niet goed functioneer. Een ander beschermingsmechanisme is dat je tweede chakra is gaan spinnen. Tot slot zijn er de patronen die je in je leven hebt ingebouwd waar je je niet van bewust bent. Iets in jou houdt dit alles in stand.

Wat veroorzaakt een onverwerkt trauma? 

Een onverwerkt trauma wordt door velen gemakkelijk achter een gordijn of schild gezet. Het "vergeten" is beter dan er constant aan herinnerd worden. En hoe doen we dit? Door vooral heel druk te zijn in ons leven. Door alle ballen hoog te houden en vooral veel te doen waar we blij van worden. 

Helaas is dit niet de oplossing. Een trauma wat niet verwerkt is, wat niet is losgelaten, gaat zich vastzetten op je organen. De beschadigde cellen woekeren door je lijf. Je lijf zal verschillende sigalen af gaan geven dat er iets is wat aangekeken moet worden. Dit begint met een subtiele pijn, zoals een ontsteking, migraine of een maagpijn. Maar als we dit telkens bevechten met medicijnen dan zal het lichaam grotere signalen af gaan geven. Net zo lang tot het lichaam niet meer in staat is om de cellen te helen, je uitgeput raakt en er onomkeerbare situaties ontstaan zoals een ernstige ziekte of hartfalen. 

Het is niet zo dat elk trauma tot een scenario als dit zal leiden, maar wel is het zo dat elk trauma lichamelijke klachten zal gaan opleveren die in de loop der tijd chronisch worden. We denken over het algemeen dat het vaak ouderdom verschijnselen zijn, maar dit is niet het geval. Wat er aan de hand is, is dat je weg rent van iets wezenlijks wat aangekeken wil worden. En ook al ben je 60, 70, 80 of 90 jaar, het maakt niet uit. 

Wat kun je doen? 

Een trauma ligt opgeslagen in je lijf, niet in je hoofd. Het is daarom belangrijk dat je het contact met je lijf gaat versterken. Door bijvoorbeeld meer tijd te besteden aan ontspanningsoefeningen, door meer tijd in de natuur door te brengen, massages te nemen en in stilte te zijn met jezelf. Je ziel heeft je aandacht nodig!

Het activeren van je lichaamsbewustzijn is hierin essentieel, omdat je dan je lichaam in staat stelt om zelf stukken op te lossen. Hoe je dit doet, vind je HIER

In feite is de kunst van het helen en loslaten van een trauma terug te brengen naar 5 stappen. Deze vijf stappen worden in de volgende subtitel verder toegelicht. 

stap 1: zie het, maak contact met de herinnering (1 seconde)

stap 2: voel het (15 minuten)

stap 3: herprogrammeer het (5 minuten)

stap 4: voel het (15 minuten)

stap 5: ben stil (30 minuten)

Traumaverwerking 5 stappenplan

De vijf stappen zijn een samenvatting van een proces waar soms weken of zelfs maanden voor nodig zijn. De stappen geven een indicatie wat je elke dag kunt doen, om het proces te versnellen

Stap 1 houdt in dat je het gevoel oproept waar het trauma mee samenhangt. Dit kan alleen als je de herinnering opnieuw voor je ziet. Het kan ook een trigger van buiten zijn, die het trauma in jou raakt. Als dat fijner voor je voelt, dan ga je aan de slag met deze trigger. Daarmee kun je de grootste lading al van het trauma afhalen. Een trigger is een prikkel van buiten die weerstand in jou oproept. Weerstand in de vorm van boosheid, haat, afgunst, onzekerheid of schuld.

Stap 2 houdt in dat je op een stoel zit en je gaat focussen op dit gevoel. Het gevoel wat je ten tijde van het trauma hebt ervaren of het gevoel wat de trigger in jou veroorzaakt. Voel, voel en doorvoel dat is de enige manier. Let wel: zonder te denken!

Stap 3 houdt in dat je een ander perspectief op de gebeurtenis gaat brengen. Welke les heeft het je gebracht, welk inzicht, welke groei? Welke kwaliteiten heb je hiermee ontwikkeld? Wat is er positief aan de gebeurtenis? Dankbaarheid is het resultaat van stap 3. Er moet in je systeem een vorm van dankbaarheid of opluchting voelbaar zijn, anders moet je deze stap opnieuw herhalen

Stap 4 houdt in dat je het gevoel van dankbaarheid door heel je lichaam laat gaan. Dankbaarheid voor wat het je gebracht heeft, dankbaarheid voor de personen die hier een rol in gespeeld hebben. 

Stap 5 brengt je terug naar jezelf. Door in stilte te gaan zitten ga je voelen wie je werkelijk bent. Namelijk bewustzijn. Het trauma is slechts een ervaring in dit leven, maar het is niet wie jij werkelijk bent. In stilte ga je jezelf terugvinden en daar ligt kracht. In de stilte is het de kunst om het denken tot stilstand te brengen. 

Traumaverwerking en dan?

Na de vijf stappen ben je er nog niet. Dat komt, omdat de herinnering je dan nog niet los laat. De herinnering is aan het aardse leven verbonden. Spiritueel gezien sta je los van alle aardse ervaringen. Dat komt, omdat je een ziel bent die geincarneerd is in een lichaam. Je ziet heeft geen referentiekader. Je ziel "is" en dat wil zeggen dat in de staat van "zijn" er niets is waar je ziel zich nog mee identificeert. Je ziel maakt onderdeel uit van de bron, daar waar perfecte liefde is. In dit leven mag je terugkeren naar die staat van "zijn" waarin je jezelf hebt onthecht van het aardse leven. Pas dan laat het trauma je volledig los.  

Ik wil graag hulp bij traumaverwerking kan dat? 

Je bent van harte welkom. Een spirituele healing helpt je. Voor het boeken van deze sessie, klik HIER.