Wat is zelfliefde?

In de betekenis van zelfliefde wordt vaak verwezen naar zelfacceptatie en zelfwaardering, goed voor jezelf zorgen en positief over jezelf denken. Het zijn allemaal mooie begrippen en ze dienen als basis om de volledige zelfliefde te kunnen gaan ervaren. Toch bereik je daarmee het diepe gevoel van deze liefde nog niet. Vaak hoor ik mensen zeggen dat iets hen nog blokkeert, maar wat is dat dan? Hoe kom je tot zelfliefde? Wanneer weet je dat je er bent? 

In dit artikel geef ik uitleg aan het concept zelfliefde en ontvang je stap voor stap handvatten over hoe je zelfliefde kunt gaan belichamen. Een belangrijke vraag die je jezelf mag stellen in dit proces is: Wat heb jij er voor over?  

Zelfliefde houdt in dat je aanwezig bent in jezelf, dat je je verbonden voelt met je ZELF en daarmee met alles om je heen. Zelfliefde gaat over 100% bewustzijn en verbonden zijn met je ziel. Je ziel, dat wie jij in wezen bent. Je bent geincarneerd in een menselijk lichaam en hebt daarbij de beschikking gekregen over een geest. Zowel de geest als het lichaam zijn functioneel aan de ziel. De ziel stuurt beide aan, beide voeden de ziel.  
Zelfliefde gaat over een gevoel van bliss ervaren, elke dag opnieuw. Bliss noemen we zo, omdat het gevoel niet in woorden is uit te leggen. Velen omschrijven het als een lichtvonk of een overweldigend gevoel van extase waar je bij terecht komt wanneer je langere tijd bewust in verbinding staat met je ZELF. Dat komt, omdat je hart dan geopend is. Een geopend hartchakra is een voorwaarde voor zelfliefde.
Zelfliefde is de enige weg naar geluk. Elke andere weg is een doodlopende of een tijdelijke weg. In de maatschappij waar we nu (nog) in leven is dit voor veel mensen lastig te begrijpen. Het hoofd heeft ze overgenomen, waardoor de verbinding met wie ze in wezen zijn is geblokkeerd.    

Hoe voelt zelfliefde?

Zelfliefde voelt licht en comfortabel. Het is een staat van bliss, het gevoel van diep gelukkig zijn, op wolken lopen zonder dat je hier iemand voor nodig hebt en zonder dat je de behoefte voelt om dit met iemand te delen. Het voelt ook als vrede, harmonie en dankbaarheid. 

Welke aspecten dragen bij aan zelfliefde?

Je beschikt over een gezonde dosis aan zelfliefde wanneer je grenzen aan kunt geven, wanneer je weinig tot niet oordeelt over jezelf en over anderen, wanneer je in mogelijkheden denkt, wanneer je mild bent voor jezelf en wanneer je op jezelf kunt vertrouwen.

Waarom is zelfliefde ontwikkelen zo belangrijk? 

Zelfliefde gaat over de mate waarin je in verbinding staat met jezelf. De verbinding met jezelf bepaalt namelijk of je luistert naar je gevoel en handelt naar je gevoel. Het is de mate waarin je trouw bent aan je gevoel, de mate waarin je zuiver durft te zijn in het leven om jouw leven te leiden wat bij jou past. Hoe meer zelfliefde je ontwikkelt, hoe meer liefde je aan anderen kunt geven.

Het thema zelfliefde is de laatste jaren sterk toegenomen. Dat heeft twee redenen. De energie op aarde is aan het veranderen. Deze wordt hoger, waardoor er meer oude stukken in onszelf naar de oppervlakte komen. En daarnaast heeft de periode van Corona er voor gezorgd dat mensen meer dan ooit geconfronteerd werden met zichzelf vanwege alle beperkingen die er werden opgelegd.  

In de huidige samenleving zie je dat veel mensen naar buiten gericht zijn. Door je af te stemmen op buiten, vergeet je jezelf. Dit komt ook door de druk vanuit social media en het werkende leven.
Veel mensen zoeken naar afleiding. En afleiding zorgt voor een blokkade in je gevoelsleven. Wanneer jij ervaart dat je over je eigen grenzen gaat, dat je angsten hebt, je eenzaam voelt of last hebt van depressieve gevoelens, dan is zelfliefde het thema om vast te pakken.

Jouw zoektocht naar zelfliefde

Liefde is een prachtig begrip en omvat zoveel meer dan wat we met ons hoofd kunnen bedenken. Iedereen geeft zijn / haar eigen invulling aan het begrip liefde en iedereen is het er over eens dat het in ieder geval samenhangt met een fijn gevoel. In je leven ben je misschien onbewust op zoek gegaan naar de liefde. Je hebt ervaren dat er niets was wat je hierin kon vervullen. Je bleef een leegte voelen, een onrust waardoor mijn zoektocht door bleef gaan. In deze zoektocht kan het zijn dat je alle richtingen op bent gegaan. Dat je van links naar rechts ging en van boven naar beneden.

Van links naar rechts zoeken naar zelfliefde

Met de zin "van links naar rechts" wordt bedoeld de zoektocht in het aardse, het leven van alledag. Deze zoektocht brengt de meeste mensen in eerste instantie dichter bij je ego. Door vanuit je ego te gaan leven ontving je erkenning, bevestiging en waardering en dat gaf je dan een vorm van liefde waar je op dat moment blij van werd. Op dat moment wist je niet beter, zo moest het zijn. Dat hield in dat je op school moest presteren, op je werk uit blinken en moest je aandacht schenken aan je uiterlijk. Alles wat een overlevingsmechanisme. Opvallen in de menigte was het toverwoord. Je was daardoor gericht op de buitenwereld in plaats van jouw binnenwereld. Hierdoor ontstond een voorwaardelijke vorm van liefde. Daarnaast was deze liefde ook altijd tijdelijk van aard. In dit proces had je niet in de gaten dat je steeds verder van jezelf af kwam te staan. Door liefde te geven kon je liefde terug ontvangen. Het gevoel van liefde en geluk kon dus alleen bereikt worden door iets te ondernemen. Wat je niet in de gaten had was dat alles steeds meer aanvoelde als een verplichting. Je leven werd steeds meer gevuld met alleen maar "moetjes". Verplicht presteren, verplicht studeren, verplicht naar verjaardagen, verplicht aardig zijn, verplicht grapjes maken, verplicht, verplicht, verplicht. 

Misschien besef je nu dat de momenten dat je dan alleen was, dat deze best onconfortabel voelde. Je werd er onrustig van. Hierdoor zocht je als vanzelf afleiding. Afleiding door naar buiten gaan, sporten, telefoneren, televisie, vanalles. Het was als een fuik waar je steeds verder in wegzakte. Het leven werd steeds moeilijker en zwaarder, maar die opbouw verliep zo geleidelijk dat je het niet in de gaten had. Alles voelde als heel normaal, je wist niet beter. En tegelijkertijd kon het zo maar zijn dat er veel fysieke problemen ontstonden. Of dit nu een spierblessure was of een ontsteking, ieder fysiek ongemak wil je iets vertellen. Je lichaam protesteert. Maar, omdat je niet beter wist accepteerde je de ongemakken volledig. Je werd compleet afhankelijk van anderen en andere omstandigheden om de liefde en dus het geluk in jezelf te kunnen voelen. 

Van boven naar beneden zoeken naar zelfliefde

Tijdens je zoektocht naar zelfliefde kwam je misschien ook terecht in de wereld van spiritualiteit. Dit noem ik de wereld "van boven naar beneden". Door verschillende workshops bij te wonen, trainingen te volgen, boeken te lezen en therapieën te ondergaan hoopte je misschien de rust te vinden. Je leerde dat er "boven" oneindig veel liefde was en dus was het je doel om boven te komen. Wat je jezelf toen niet realiseerde is dat je eerst de weg naar beneden moet afleggen, de weg door alle trauma's en blokkades heen. De weg naar beneden gaat over jezelf zuiveren, alles loslaten wat niet bij jou hoort. Dan sta je steviger op de aarde (=beneden) en kun je de keuzes maken die goed voor jou zijn. Sla je dat proces over, dan ontwikkel je spirituele vermogens zoals helderziendheid en helderwetendheid, maar zal je hoofd altijd bepalen welke keuzes goed voor jou zijn. En die keuzes zijn gebaseerd op angst en verwachtingen. 

De spirituele stromingen en workshops kunnen je teveel brengen, omdat de weg naar zelfliefde gaat over jou zelf. Alle spirituele stromingen of methoden die stellen dat je vaste handelingen moet uitvoeren of die eisen stellen aan kleding, voeding en routines, die houden je weg bij je zelf. Dit noemen we een spirituele bypass, omdat ook hier externe bronnen / leraren / systemen jou vertellen hoe je moet leven. Vaak zijn we hiervoor ontvankelijk, omdat de leraar zelf of de omstanders ons het gevoel geven dat ze gelukkig zijn. Terwijl deze mensen in werkelijkheid ook niet in verbinding staan met hun ziel. In de weg van zelfliefde ga je daarom onthechten en loslaten en dat kan heel bevrijdend zijn! 

Het universum grijpt in

Op een gegeven moment is het tijd en zal het universum ingrijpen. Dit kan resoluut gebeuren, het kan ook geleidelijk gaan. Je wordt dan terug geworpen op jezelf, terwijl je jezelf dan nog niet goed kent. Je gevoel was geblokkeerd en toch moest er iets gebeuren. Wanneer het universum ingrijpt, dan gebeurt dit buiten je invloed van controle. Dit zijn momenten waarop het tijd is om je leven te veranderen, in een andere richting te brengen. Dit wordt ook wel een wake up call genoemd. Sommigen ervaren een wake up call wanneer ze ziek worden, anderen wanneer een relatie verbroken wordt of wanneer je een nieuwe liefde ontmoet. Iedereen kan op zijn/haar eigen manier een wake up call ervaren. 

Loslaten is de sleutel naar zelfliefde

In het proces van zelfliefde staat loslaten centraal. Loslaten gaat over onthechten. Loslaten gaat over ruimte creeren voor jezelf. Loslaten zorgt ervoor dat je gaat voelen. Het is de weg van het hoofd naar het hart. 
Wanneer je besluit om te gaan werken aan zelfliefde, dan is daar wilskracht voor nodig. Het komt niet als vanzelf aanwaaien. Om je gevoel te openen zal je veranderingen moeten gaan aanbrengen. De volgende vragen hebben betrekking op deze veranderingen. Stel voor jezelf vast in welke mate jij in staat bent om de veranderingen te kunnen gaan inzetten.   

Heb jij het er voor over om: 

- afscheid te nemen van spullen die je dierbaar zijn / die belangrijk zijn?
- alle patronen in je leven te doorbreken? 
- alle sociale contacten voor bepaalde tijd (maanden / jaren) on hold te zetten? 
- nooit meer verwachtingen te hebben, van niemand niet? 
- nooit meer te oordelen in je leven?
- minder vlees en vis te gaan eten?
- je televisie uit te zetten voor de komende maanden / jaren? 
- de computer en de telefoon alleen nog te gebruiken voor zaken die belangrijk zijn? 
- het komende jaar geen geld meer uit te geven aan spullen en kleding? (muv noodzakelijke spullen / kleding) 
- de komende maanden / jaren meer tijd op de bank door te brengen dan dat je ooit hebt gedaan? 
- de komende maanden / jaren meer tijd in de natuur door te brengen dan dat je ooit hebt gedaan? 
- elke vorm van verslaving in je leven te stoppen? denk aan sporten, snoepen, kopen, alcohol, roken, drugs, poetsen, verzamelen

Bewustzijn is de sleutel naar zelfliefde

De weg naar zelfliefde gaat over bewust ZIJN. Bewust zijn is hetzelfde als aanwezig zijn. Het houdt in dat je elk moment van de dag realiseert waar je bent en wat je aan het doen bent. Je checkt als het ware in, waar je ook bent. Wanneer je dit kunt, dan ervaart je lichaam rust en ontspanning. En alleen in rust en ontspanning is je lichaam in staat om te kunnen voelen. Voelen is de basis van zelfliefde. 

Bewustzijn is iets anders dan je denken. Je denken is hoofdzakelijk bezig met het verleden en met de toekomst. Het zet je lijf onder spanning. Je hoofd is bezig met andere factoren, dan met het hier en nu. 

Om ervoor te zorgen dat je vaker op de dag bewust aanwezig bent kun je beginnen een wekker te zetten. Programmeer je telefoon elke dag 6x op een ander tijdstip. Op het moment wanneer je telefoon af gaat stel je voor jezelf vast waar je met de aandacht op dat moment bent. Was je in het verleden, in de toekomst of was je aanwezig in het nu? Was je verzonken in oordelen of andere negatieve gedachten of dacht je eigenlijk helemaal niets? 
Wanneer je vaker op de dag constateert dat gedachten in het nu zijn en dat je aan helemaal niets denkt, dan ga je de goede kant op. Dan ben je bewust aanwezig.   

Ontspanning is de sleutel naar zelfliefde

Een ander belangrijk aspect in het bereiken van zelfliefde is ontspanning. Niet alle vormen van ontspanning zijn hier even effectief. De vormen van ontspanning die helpen om te groeien in zelfliefde zijn: 

- in de natuur wandelen
- op de bank liggen zonder externe prikkels
- op een stoel zitten zonder externe prikkels 
- dansen in de vrije ruimte
- zingen in de vrije ruimte
- tekenen / schilderen zonder externe prikkels
- in de zon liggen zonder externe prikkels
- in bad liggen of douchen
- slapen 
- met dieren knuffelen / zijn

Vormen van ontspanning die in het proces van zelfliefde kunnen tegenwerken zijn:
- uitgaan
- televisie kijken
- boeken lezen (muv inspiratie / esoterische boeken)
- bellen / praten
- afspreken met vrienden

Wanneer je het lichaam ruimte geeft om te ontspannen dan open je daarmee deuren in jezelf. Het lichaam is intelligent en is in staat om "afval" opgeslagen in cellen op te ruimen.  Door bewust te ontspannen zorg je ervoor dat alle opgeslagen spanningen in je leven afgevoerd kunnen gaan worden. In dit proces is het verstandig om extra water te drinken, omdat je daarmee je nieren helpt om alles sneller af te voeren. 

Wanneer je meer tijd besteedt aan ontspanning zal je gaan merken dat je gevoelswereld langzaam verder gaat openen. In eerste instantie ga je daardoor meer onrust ervaren. Deze onrust is een voorbode van veel meer gevoel wat er nog achter ligt. Veel mensen gaan in de fase van onrust meer afleiding zoeken, meer eten, meer sporten, meer afspreken met anderen. Alsof de onrust een signaal is dat je meer moet gaan doen. Terwijl het tegenovergestelde de bedoeling is. De onrust wil namelijk gevoeld gaan worden. Meer niet. 

Het lijkt heel simpel, maar voor veel mensen blijkt dat dit punt heel lastig is. Met het gevoel van onrust zijn en helemaal niks extra's doen, dat is de bedoeling. Dus ook niet gaan denken: waar komt dit vandaan? Wat moet ik er mee? Dit is je hoofd en je hoofd leid je af van je gevoel. 

Dark night of the soul

De gevoelens van onrust kunnen je in een donker stuk brengen. Een stuk waarvan jij  denkt dat dit diepe eenzaamheid of een depressie is. Echter, dat ticket hebben we er zelf op geplakt. Als ik je vertel dat dit diepe gevoel juist liefde is, dan ga je er misschien met andere ogen naar kijken. 
Hoe dan ook: wanneer we in ons leven onszelf veel hebben weggecijferd. Wanneer we onszelf anders hebben voorgedaan. Wanneer we veel patronen in ons leven hebben ingebouwd, veel vanzelfsprekendheden. Dan zal er ook veel gevoel los gaan komen. En dit kan best beangstigend voelen. Je gaat dan door een zogeheten dark night of the soul heen. Meer over dit onderwerp lees je HIER

In deze fase wil het gevoel aangekeken worden. Helaas zijn er mensen die in zo'n situatie grijpen naar drugs of anti depressiva. Omdat er geen uitweg lijkt te zijn. Er komt een zenuwachtig gevoel naar boven. Maar wat deze middelen doen is je verdoven. Het verdoven is een bestrijding van het moment. De verdoving is tijdelijk, gevoel wil gevoeld worden. Je kan het niet blijven ontvluchten. Sterker nog, als je er doorheen gaat dan kom je uit bij jezelf. Bij dat waar je altijd naar verlangd hebt. Zelfliefde.
Wanneer je zoekt naar afleiding in dit proces dan zal je gevoel even staken. Uiteindelijk komt het weer terug, omdat het maar 1 ding wil, dat is dat je het omarmt. Vind je het te eng, dan kun je in je proces begeleiding zoeken. Je bent hoe dan ook niet alleen. 

Zelfliefde gaat over de union in jezelf. Het is een proces. Alles wil geintegreerd worden, iedere stap. Geef jezelf dus tijd en ben mild voor jezelf. Het is een proces dat vraagt om volharding. Hou vol, wat er ook gebeurt en hoe je je ook voelt. 

Wilskracht is de sleutel naar zelfliefde

Zelfliefde komt niet aanwaaien. De jaren dat je geen aandacht kon geven aan jezelf, de jaren dat je jezelf vergeten bent, die jaren kun je niet 1,2,3 inhalen. Dit kost tijd. Zelfliefde kost tijd. Het is een proces van vallen en opstaan. Het is een proces van volharding en discipline. Je leven moet op sommige punten 180 graden worden gedraaid en dat is voor veel mensen heel moeilijk. Mogelijk heb je veel in je leven onder controle. Dat is een manier om veiligheid te ervaren. Deze controle mag je helemaal gaan loslaten. En ook hier komen mensen zichzelf tegen, omdat ze de wilskracht zeker wel in huis hebben alleen zetten ze deze op de verkeerde punten in. Namelijk door middel van lijstjes afwerken en perfectionistisch zijn. De wilskracht die in het verlengde van zelfliefde bedoeld wordt is die van loslaten, geduld en niets doen. Geen initatief nemen, geen activiteiten ondernemen. Niets doen en je hoofd tot stilstand brengen. 

Je hoofd gaat protesteren

Wanneer je besluit om je gevoelsleven te gaan openen en te gaan luisteren naar je ziel ga je je onthechten van je hoofd. Je hoofd kun je zien als een verslaving die je vanaf de geboorte in stand hebt gehouden. Het is een vanzelfsprekendheid geworden, maar je wordt er niet gezonder op. Je hoofd is in dit geval hetzelfde als je ego. Het is een gecreerde persoonlijkheid. Gecreerd door je omgeving, door gebeurtenissen, door school en andere systemen, door televisie en social media. Je hoofd bestaat uit denken. Je denken staat de hele dag aan en analyseert voor jou constant welke activiteiten je moet gaan ondernemen om aan het einde van de rit een voldaan gevoel te ervaren. 
Je hoofd zal altijd willen zorgen voor comfort en veiligheid, zonder dat het zich afvraagt of dit wel goed voor jou is.  

 

Wie kijkt er door je ogen? Ben jij dat? En wie is "jij" in dit geval? Is dit je ego die kijkt of iets groters, iets wat niet in woorden te vatten is? Is het je ziel?

 

Je gedachtenpatronen zullen altijd groei, vrijheid en verbinding ontwijken. Groei, vrijheid en verbinding is namelijk alleen mogelijk wanneer we de controle loslaten. Je hoofd is 100% controle en zal altijd willen blijven hangen in comfort. Daarom gaat het hoofd ook altijd op zoek naar de kortste en meest effectieve route voor de korte termijn. In de praktijk zie je dan dat mensen kiezen voor vechten, vluchten of verdoven. Vechten houdt in dat ze de strijdt aan gaan. Winnen in welke vorm dan ook geeft ze een gevoel van bestaansrecht. Vluchten zie je vaak terug in de vorm van kopen, eten, gamen of perfectionisme. Perfectionisme is errgens extreem goed in worden. Dit alles zorgt voor een houvast waarmee we ons bestaan kunnen managen. Verschillende vormen van dwang hebben hier ook betrekking op. In het laatste geval, verdoven, kiezen mensen voor een pilletje, drugs, alcohol, sex of eten. De een kan hier extremer in acteren als de ander. Uiteindelijk zijn alle vormen van controle een vorm van een overbelast hoofd. Controle zorgt uiteindelijk altijd voor een gestrest lichaam en dit uit zich gaandeweg meestal in verschillende fysieke klachten. 

Wanneer we onze gedachten tot stilstand willen gaan brengen, dan gaan we in de eerste fase merken dat het een taai proces is. Pas dan komen we er vaak achter hoeveel we op een dag denken. Deze constatering kan eerst even gevoelens oproepen van onrust, omdat je je afvraagt of het je ooit gaat lukken om het hoofd tot stilte te brengen. In de fasen die daarna komen zal het hoofd gaan protesteren. Protesteren wil zeggen, dat je wordt uitgetest door situaties in het leven die je als vanzelf terug in je hoofd proberen te brengen. Deze uitdagende fase kun je meester worden door 100% bewust te zijn. Iedere gedachte die op komt negeer je of buig je om. Iedere gedachte die op komt kun je met compassie aan, omdat je in ziet dat je gecreeerde persoonlijkheid bezig is om je terug te halen. 

Wanneer je ervoor kiest om te gaan leven vanuit je ziel dan zal je leven 180 graden gaan draaien. En in dit geval zal je gaan ervaren dat het meestal "all the way" is of niet. Je wordt je namelijk steeds meer bewust van energie. Naarmate de energie lager wordt, zal je hoofd weer gaan opspelen. Naarmate de energie hoger wordt, zal je gevoel meer van zich laten horen. Energie hangt samen met de keuzes die jij maakt. Kies je ervoor om met vrienden uit te gaan die oordelen en waar cynisme en klagende gesprekken de boventoon voeren, dan verlaag je daarmee jouw energie. Kies je ervoor om dagenlang om social media actief te zijn en de verhalen van anderen te lezen die iets heftigs meemaken of klagen, dan verlaag je daarmee je energie. 

Je hoofd is een geprogrammeerde identiteit. Jij bent een ziel die geincardeerd is in een menselijk lichaam. Er is een wezenlijk verschil tussen het een of het ander. Kies je voor je ziel, dan kies je voor een ander leven dan wanneer je kiest voor je gedachten.   

Stappenplan om tot zelfliefde te komen

Wanneer je op basis van bovenstaande tekst er klaar voor bent om met jouw zelfliefde aan de slag te gaan, dan kun je de volgende stappen als leidraad / houvast gebruiken. Het geeft je een overzicht van dat wat er gebeuren mag, om weer opnieuw in verbinding met jezelf te staan.  

Rust 
Om je gevoelswereld te openen is het belangrijk dat je lichaam gezien en gevoeld wordt. Je lichaam is er om je gevoelswereld te kunnen duiden. Om je gevoelswereld te activeren is het belangrijk dat je alle spieren en gedachten tot rust brengt. Dit kan alleen gebeuren wanneer je ligt of zit en wanneer er weinig tot geen prikkels om je heen zijn (prikkels zijn o.a. multimedia, mensen, omstandigheden). Mijn advies is om elke dag tenminste tien minuten te gaan liggen en je te focussen op ontspanning. Geef je lichaam de gelegenheid om te leren te ontspannen. Voel je lijf en zet je denken uit. 

Om de ontspanning te stimuleren kunnen de volgende tips helpen: 
adem in en uit via de buik. Zorg ervoor dat je buik zichtbaar uitzet bij de inademing en zichtbaar intrekt bij de uitademing
zorg dat wanneer je uit ademt, dat deze twee keer zo lang is dan wanneer je in ademt
wrijf de eerste paar minuten over je beide handpalmen. De buitenkant van je handen geven het signaal af aan je hersenen dat je wilt ontspannen
stem je bij iedere uitademing af op je lichaam, voel op dat moment dat de zwaartekracht toeneemt. Check of alle spieren in je lichaam loslaten 

Voed je ziel met inspiratie en/of creativiteit
Probeer elke dag geinspireerd actie te ondernemen. Geinspireerd wil zeggen dat je datgene doet met de intentie om de aarde, dieren en /of de mensheid verder te helpen. Dat wat je doet, onderneem je vanuit liefde. Actie ondernemen om geld te verdienen, status te verwerven of bevestiging te krijgen is geen liefde. 
Om je ziel te voeden kun je bijvoorbeeld gaan wandelen in de natuur, dansen, zingen, een instrument bespelen, schilderen, tekenen of in de tuin gaan werken. Alle elementen van de natuur kunnen je helpen om de verbinding met jezelf te herstellen: het strand, de zee, het gras, vuur, bomen. 

In het hier en nu zijn
Probeer elke dag zoveel mogelijk aanwezig te zijn in het nu. Dat doe je door je te focussen op de plek waar je op dat moment bent. Je checkt als het ware in met je lichaam door te voelen, ruiken en zien wat er aanwezig is. Doordat je in het nu bent, zet je als vanzelf je hoofd uit. 

Alleen het nu is belangrijk, alles wat niet in het nu plaats vindt leid je af van wie je in wezen bent.

Onthechten
In het proces van loslaten ga je je gevoelswereld activeren. Er zijn routines, patronen, mensen en gedachten waaruit een ongezonde hechting kan ontstaan. Je kunt er in feite niet meer zonder. Je bent afhankelijk geworden van de verbinding. Een ongezonde hechting houdt jou weg bij wie je in wezen bent. Er is een stappenplan waarmee je het proces van onthechten kunt gaan gaan. Meer hierover lees je HIER

Triggers voelen en doorvoelen
Om je gevoel te erkennen is het belangrijk om dit te doorvoelen. Je ziel bestaat uit licht en liefde. Alle zwaardere gevoelens hebben niets met je ziel te maken. De zware gevoelens kunnen te maken hebben met een gebeurtenis uit het verleden of uit een vorig leven. In dit leven kan het zijn dat je een gevoel genegeerd hebt, omdat je aan het overleven was. Door het gevoel te observeren zal je het gaan verwerken en komt het niet meer terug. De grootste valkuil hierin is dat je je hoofd aan zet terwijl je voelt. Je hoofd wil analyseren. "wanneer is dit gebeurt? ", "waarom voel ik dit nu?" enzovoort. Corrigeer jezelf en zet je hoofd uit. Voelen vraagt om observeren zonder te labelen. 

Je energie zo hoog mogelijk houden
Zelfliefde kan alleen ontstaan in een omgeving waar hoge energie aanwezig is. Liefde is de hoogste vorm van energie, net als compassie, dankbaarheid en inspiratie. Door elke dag opnieuw te kiezen voor de hoogste vorm van energie kom je als vanzelf in zelfliefde terecht. Er zijn een aantal tips te geven om de energie zo hoog mogelijk te houden:

wekker instellen
in de beginfase van het proces is het mogelijk dat je gedachten onbewust door je hoofd heen schieten. Om hier grip op te krijgen is het verstandig om je wekker in te stellen. Laat deze op 6 momenten van de dag af gaan. Als dit gebeurt ga je na wat je op dat moment dacht. Alles wat op dat moment negatief is buig je onmiddelijk om in een positieve gedachte. Train jezelf om elk moment van de dag je gedachten te "vangen". Alles wat negatief is mag getransformeerd worden. Jij bent niet je gedachten, deze gedachten komen vanuit een trauma of wond. Denk je "wat dom dat ik zo doe" en "zie je wel, ik doe er niet toe" en "mislukking!" dan corrigeer je jezelf onmiddelijk. Maar ook gedachten die betrekking hebben op anderen, zoals "wat een dom iemand" of "ik hoop dat ze er last van krijgt" zijn gedachten die niet positief en dus gericht zijn op liefde. Ook deze corrigeer je dan. 

maak keuzes
Mensen, omgevingen en situaties kunnen je energie verlagen. Daar waar veel geoordeeld wordt, waar veel boosheid is, waar veel klagers rondlopen, waar veel leed is geweest in vroegere tijden, daar is de energie laag. Door bewust te kiezen voor een andere omgeving waar deze situaties niet ontstaan of aanwezig zijn kies je voor zelfliefde. 

word bewust wakker
Wanneer je iedere ochtend wakker wordt met de zin: "vandaag wordt de mooiste dag van mijn leven", dan zet je daarmee de energie hoog in

dankbaarheid
Het universum helpt jou elke dag opnieuw om de beste versie van jezelf te worden. Dankbaarheid tonen is het minste wat je kunt doen. Ben zoveel mogelijk dankbaar op de dag. Vertel de bron / God / het universum hoe blij je bent met de natuur, met de mensen, met je leven, met de omgeving. Het is een hoge energie die je op dat moment uit zent en deze komt ook weer naar je terug

vergeef mensen
een belangrijke sleutel naar zelfbevrijding is vergeving. Vergeten kunnen we niet, maar vergeven wel. Sterker nog, vergeven is heel belangrijk in het proces van zelfliefde. We zijn namelijk allemaal met elkaar verbonden. Je bent geincarneerd in een menselijk lichaam, maar verbonden met de bron. Daar ligt je oorsprong. In de bron is alles bewustzijn, alles energie. Deze verbinding maakt dat wanneer je iemand afwijst in je omgeving, jij een deel in jezelf af wijst. Een tip in dit proces is om je altijd te realiseren dat iedereen een uniek pad bewandelt. Iedereen heeft een les te leren op aarde. Als iemand jou iets heeft aangedaan, dan kan het zijn dat dit in jouw zielscontract geschreven stond. Als iemand jou iets heeft aangedaan, dan kan het zijn dat diegene nog niet bewust is. Bewustzijn overkomt je. Dat heb je zelf niet in de hand. Heb compassie voor deze mensen en kies voor een andere richting, zodat je afscheid neemt van hem / haar. 

zonlicht
Zoek zoveel mogelijk zonlicht op. Ook in de winter. Buiten zijn, met name in de natuur, helpt je om jezelf te verhogen in energie. 

jezelf reinigen
Ieder gevoelig wezen pikt energie op van het collectief. Dit kan onbewust gebeuren, omdat je in een supermarkt loopt en niet weet dat mensen om je heen zware energie aan je afgeven. Dit kan bewust gebeuren, omdat je intensief hebt geluisterd naar het levensverhaal van een bekende. De energie van andere mensen kan jouw energie verlagen. Vaak zeggen we dan dat we overprikkeld zijn. We voelen aan ons systeem dat we sneller geirriteerd raken of dat je ineens last van hoofdpijn hebt gekregen. Om weer terug te komen in de hoge energie kun je jezelf douchen. Elke dag douchen, zonder zeep, helpt je om alle negatieve energie van je af te spoelen. 
Kleding, met name katoen, neemt energie over van anderen. Wanneer je thuis komt en schone kleding aan trekt helpt dit eveneens. Ook helpt het om een wierook stokje, salie of palo santo hout aan te steken.   

Werken aan oordelen
Probeer elke dag jezelf te observeren in welke mate je oordeelt over jezelf of over anderen. Probeer elk oordeel, of deze nou waar is of niet, om te buigen naar een positieve gedachte. Bijvoorbeeld: "Ik hoop dat het universum haar zoveel liefde gaat geven dat haar beeld van de wereld verandert." of "ik hoop dat het universum hem gaat helpen om inzichten te ontvangen, zodat hij meer vrede gaat ervaren" of "ik ben dankbaar dat ze mij inzichten heeft gebracht, het helpt in mijn groet".   

Liefde belichamen
Zuiverheid is de belangrijkste ingang naar liefde. Hoe zuiver sta jij in het leven als het om liefde gaat? Ben jij zuiver, dus echt eerlijk naar je ziel? Handel je 100% zuiver? Spreek je 100% zuiver? Denk je 100% zuiver? 

We kunnen wel zeggen dat we aan zelfliefde doen, maar is dit werkelijk zo? De bron is altijd om ons heen en doorziet de waarheid achter alles. Kun jij jezelf in de spiegel aankijken en zeggen dat je alles vanuit liefde doet? Daar gaat het bij zelfliefde om. 

De liefde belichamen wil zeggen dat je alleen nog maar vanuit liefde denkt, handelt en spreekt. Elk moment van de dag. De intentie is liefde. Compassie, dankbaarheid en inspiratie zijn synoniem aan liefde. 

Door 100% bewust te zijn kun je alle gedachten onderscheppen die jou naar beneden halen. Het geeft je de mogelijkheid om deze direct te corrigeren. 
Door 100% bewust te zijn kun je alle activiteiten onderwerpen aan de toets van liefde.
Door 100% bewust te zijn kun je alles wat je zegt toetsen aan liefde. 

Wanneer je de liefde belichaamd dan zal je merken dat er meer rust in je systeem komt. Je praten zal trager gaan, je acties zullen in een trager tempo ondernomen worden. Vertraging maakt het namelijk mogelijk om te zien, te horen en te voelen of dat wat je doet conform liefde is. Zelfzorg maakt liefde belichamen mogelijk. Dus voel jij je overprikkeld, dan heb je eerst nog even tijd alleen nodig om je op te laden. Pas wanneer de verbinding met jezelf hersteld is ben je in staat om in verbinding met een ander te komen. 

Zuiver zijn in de liefde heeft te maken met welke intenties jij iet doet, denkt of zegt. Vaak komen de ware intenties vanuit je onderbewust. In het begin kun je dan ook ervaren dat de werkelijke reden voor je handelen een hele andere is dan wat je vooraf dacht. 

 

Nieuwsgierigheid is meestal een vorm van controle. Controle staat haaks op liefde.

 

Bijvoorbeeld: 

Je stuurt een whats app bericht naar een vriendin. Is de werkelijke intentie dat je het leuk vindt om haar iets te sturen? Of is de intentie, dat je graag aandacht terug wilt? Mijn advies is om dan geen bericht te sturen, tenzij je letterlijk benoemt dat je graag aandacht terug wilt. 

Je weet dat een goede vriend in een relatiecrisis zit. Je belt hem om te vragen hoe het gaat. Bel je werkelijk vanuit de intentie dat je om hem geeft en er voor hem wil zijn? Of bel je uit nieuwsgierigheid, omdat je behoefte hebt aan nieuws en het lijden van iemand anders jou wellicht gaat helpen om je beter te voelen? In het tweede geval is mijn advies om hem dan niet te bellen, tenzij je de werkelijke reden noemt. 

Je moeder geeft aan dat ze zaterdag even langs wil komen. Je gevoel zegt dat je dit niet fijn vindt. Je wordt overrompelt door haar en zegt "dat is goed". Dit is geen zuivere liefde, mijn advies is om haar te zeggen dat je het even wil laten bezinken. Dat je nog niet weet ofdat je daar zaterdag zin in hebt. 

De buren vieren hun verjaardag en hebben je uitgenodigd. Je hebt geen zin, maar voelt je verplicht om te gaan en dus ga je. Mijn advies is om niet te gaan

Bedenk jezelf altijd wat jij graag zou willen als het jou zou overkomen. 
Zou jij mensen op je verjaardag willen hebben die er liever niet bij willen zijn?
Zou jij willen dat je kinderen met tegenzin jou thuis ontvangen?
Zou jij willen dat een vriendin je belt om je lijdensverhaal te willen aanhoren, zodat zij zich er beter bij gaat voelen?
Zou jij willen dat een vriendin je een bericht stuurt, terwijl ze niet op zoek is naar jou verhaal maar op zoek is naar aandacht voor haar zelf? 

Echte liefde gaat over zuiverheid. Een hele moeilijke stap in dit proces is om zuiver te zijn naar de mensen die het dichtste bij je staan. Omdat je loyaliteit hierin gaat triggeren. Echt eerlijk zijn naar jezelf is daarmee misschien wel de meest moeilijkste stap. Omdat echt eerlijk zijn ook samenhangt met of je dan ook handelt naar je gevoel. 
Wanneer je de mensen die dichtbij je staan uit legt in welk proces je zit en waarom je de dingen doet zoals je ze doet kun je misschien begrip ontvangen. Echter, wanneer mensen laag in energie zitten, zal hun ego gaan reageren en meestal reageert het ego vanuit afwijzing en dus angst. De reactie die je dan bij hun op roept is boosheid of teleurstelling. Er zijn uitzonderingen, natuurlijk zijn deze er. Maar probeer je intentie dan aan te passen. Dus ga je naar een tante in het ziekenhuis en voel je in eerste instantie weerstand. Ga dan daarna op zoek naar de energie van dankbaarheid of compassie. Bijvoorbeeld: Je bent dankbaar dat je dit nog voor haar mag doen. En daarmee schiet je meteen in een hogere energie. 

Bewust consumeren
Wordt nog verder uitgewerkt

Zelfliefde volgens Yin en Yang

Wanneer we inzichten hebben ontvangen over ons ego kunnen we de volgende stap zetten in het proces. Deze stap gaat over zelfacceptatie. Met Yin en Yang bedoelen we de tegengestelden in jezelf. Het is de schaduwkant en de lichtkant van je zelf. En daar we in ons leven onze schaduwkant vaak moesten negeren uit schaamte of schuld wordt nu van jou gevraagd om deze juist te gaan aankijken en omarmen. 

Schaduwkanten zijn bijvoorbeeld jaloezie, boosheid, eenzaamheid, minderwaardigheid, depressiviteit, onhandigheid, koppigheid, impulsiviteit, enzovoort. Het zijn alle persoonlijkheidskenmerken waar jij je voor schaamt of die je bij voorkeur niet bij naam wilt noemen. Het kan zijn dat je er een reden aan wilt hangen, zodat deze schaduw in de betekenis blijft bestaan van "het is jou overkomen" of "iemand anders brengt dit in jou naar boven, dat ben je zelf niet". Deze ontkenning mag je in deze fase ook gaan loslaten. De schaduwkanten in jou zijn er nu of ooit geweest en daar is niks mis mee. De schaduwkant wilde jou iets leren, iets laten inzien. Het is een mooie kant van jou, want het houdt in dat je de lichte versie van deze schaduw ook in je hebt. 

Besef jezelf goed, dat in ieder wezen een moordenaar schuilt. Iedereen heeft het in zich. Het is alleen de vraagt welke keuzes je maakt in het leven. Kies je voor goed of voor slecht. Door te erkennen dat het in jou zit, zit er geen weerstand meer op en daarmee creeer je als vanzelf zelfliefde. De intentie waarmee je in het leven staat bepaalt welke persoonlijkheidskenmerken je toe laat en in zet. 

Zelfliefde volgens de Man- en Vrouw energie

Wanneer we willen komen tot volledige zelfacceptatie, dan helpt het je om in dit proces je mannelijke- en je vrouwelijke energie te omarmen waarbij je in eerste instantie de vrouwelijke energie mag gaan integreren. Daarna, wanneer dit tot stand is gekomen, is het zaak om jouw primaire energie in te zetten. 

Iedereen draagt zowel man- als vrouw energie in zich. De meeste mensen hebben in hun leven de mannelijke energie primair aanwezig laten zijn. Dit geldt ook voor vrouwen. Dat komt, omdat de maatschappij waarin we tot dan toe leefden gericht was op het hoofd, op de externe wereld. De mannelijke energie gaat primair over overleven en beschermen. Het is de energie die actiegericht is en graag leidt. In onze kindertijd hebben we geleerd om mannelijke energie in te zetten, omdat de omgeving hier om vroeg. Als kind had je snel genoeg door dat je liefde ontving wanneer je wenselijk gedrag liet zien. Als kind had je het ook snel hoe je je moest gedragen in een onveilige omgeving. Ons brein werd geactiveerd, omdat we genoodzaakt waren te overleven. Waren we in die tijd in onze vrouwelijke energie gaan staan, dan hadden we het niet overleefd. 

Deze mannelijke energie was dus heel functioneel, maar niet gezond. Gezonde mannelijke energie is creerend en beschermend. Zelfliefde gaat in de basis over gevoel en dat is 100% vrouwelijke energie. Wanneer dit geintegreerd is kan de gezonde mannelijke energie gedijen. Beide hebben elkaar nodig om te kunnen manifesteren. 

Om je hogere zelf podium te geven zal je meer en meer vanuit overgave moeten gaan leven. Dit houdt concreet in dat je wat vaker besluit om geen actie te ondernemen. Laat het initiatief maar door anderen nemen, los dat ene probleem vandaag nog maar niet op en ga zo maar door. Overgave is een syoniem voor "go with the flow". Het houdt in dat je vertrouwen hebt in je ziel, dat deze aan jou het signaal geeft wanneer er iets moet gebeuren. Het is niet je hoofd die dit moment bepaald, maar je gevoel. Je hebt vertrouwen in een goede afloop, wat er zich ook in je leven af speelt. Uiteraard zijn noodsituaties of dreigende situaties er niet voor niets. Deze vragen om adequaat handelen en dan zal je wel in de actie moeten gaan staan. Maar als het goed is heeft je ziel dan ook al gesproken.   

Wanneer schiet ik door in zelfliefde?

Zelfliefde is zelfcompassie en dat houdt dus in dat je rekening mag houden met jezelf. Je schiet hier in door wanneer je jezelf voortdurend fantastisch en talentvol vindt. Wanneer je jezelf op een voetstuk zet en hier ook erkenning voor wilt hebben. Zelfliefde gaat over nederigheid en onbaarzuchtigheid. Je bent hier met een roeping en wilt de wereld beter maken door mensen te helpen, door de aarde te helpen, door dieren te helpen.
Zelfliefde schiet door wanneer je ten koste van anderen jezelf wilt neerzetten. Wanneer erkenning, geldt en macht het overnemen. Dan is het nog steeds het ego wat aan zet is in jou. 

Ik wil graag groeien in zelfliefde, kan dat? 

Je bent van harte welkom. Een spirituele healing sessie gaat je helpen. Voor het boeken van een sessie, klik HIER.