Wat is de zin van het leven?

Mijn opvatting over de zin van het leven is terugkomen bij je ZELF. En dat is onvoorwaardelijke liefde. Het gaat over het activeren van het vertrouwen in een grotere macht of intelligentie en je daar aan over durven geven. Het gaat over zuiver leven, in waarheid met jezelf en anderen en leven in complete vrijheid. Het gaat over afscheid nemen van je hoofd en daarmee afscheid nemen van je ego en alle angsten die daarmee samenhangen. In de literatuur wordt veel gesproken over ontwaken of uit de matrix stappen en dat is wat mij betreft de weg naar de zin van het leven. 

De zin van het leven is om zielsgelukkig te worden.

Waarom is de zin van het leven zo belangrijk?

De manier waarop we zijn opgevoed en opgegroeid heeft ons gevormd. Het zijn de externe omstandigheden die ons tot "vorm" hebben gemaakt. Veel mensen hebben deze manier van leven geaccepteerd en voor waar aangenomen. Ze zijn zichzelf er mee gaan identificeren. Ze hebben zichzelf als het ware op een automatische piloot stand gezet en leven van daaruit hun leven. Niet wetende dat dit leven aan hen is opgedragen en dat het behalve comfort ook beperkingen met zich mee brengt. Dit leven wordt ook wel de wereld van dualiteit genoemd. Wat hiermee wordt bedoeld is dat in deze wereld er altijd sprake is van afgescheidenheid. Separatie dus. Namelijk, er heerst goed en er heerst kwaad. Of je bent voor politieke partij A of B. Een discussie gaat altijd over een winnaar en een verliezer. En er zijn oordelen in de wereld, want zonder oordeel heb je geen mening.  

Wanneer je leven verweven is in de wereld van dualiteit is het lastig om hier vanuit een ander perspectief naar te kijken. Het leven in deze wereld is een vanzelfsprekendheid en daar kun je geen verandering in aanbrengen. Tenminste niet op korte termijn. Zo denken veel mensen. Je kan wel jouw steentje bijdragen aan een betere wereld, maar uit deze wereld stappen en in een nieuwe wereld je leven gaan opbouwen, dat is ver gezocht. En toch is het mogelijk. 

In een wereld van tegenstellingen loop je het risico om te worden buitengesloten. Dit besef heb je als kind al gekregen toen je op school merkte dat mee kunnen doen met de rest belangrijk was om te kunnen overleven. Jezelf aanpassen aan de groep was een belangrijk inzicht. Jezelf aanpassen in het gezin en later in de maatschappij waren eveneens belangrijke bevindingen. In de wereld van tegenstellingen staat overleven centraal. Je ziet wat er om je heen gebeurt, je neemt er kennis van en je past je aan. Je voelsprieten waren van kinds af aan naar buiten gericht. Je vergat hierdoor jezelf. Je hoofd nam het over. Je hoofd kon goed analyseren, kon met kennis anderen overtreffen of kon oplossingen bedenken die nodig waren.
Overleven is een synoniem woord voor angst. In deze huidige tijd leven veel mensen in angst. Het opvallende hier aan is dat veel mensen niet weten dat ze in angst leven. Het is een onderdeel van het onderbewustzijn geworden. Ze hebben zich er mee geïdentificeerd en het geaccepteerd. In feite zijn deze mensen geprogrammeerd, zonder dat ze het door hebben. We hebben het ons laten overkomen, omdat we niet beter wisten. In het gezin was het heel normaal, op school ook en in de samenleving ook. Waarom zou je hier aan twijfelen?

Todat de angst zo groot wordt, dat het je leven gaat beheersen. Dat het je gaat beperken, nog meer dan je zou willen. Bijvoorbeeld doordat je slapeloze nachten ervaart, enorm veel uitslag, er een heftige ziekte wordt geconstateerd of dat je door een burn out thuis komt te zitten. Behalve gezondheid, zie je dat ook financiele- en relatie problemen hieraan ten grondslag kunnen liggen. 

Vaak ervaren mensen een heftige gebeurtenis voordat ze "wakker" worden. Op dat moment komt de vraag over de zin van het leven omhoog. In eerste instantie zorgt de gebeurtenis er voor dat het overlevingsinstinct geactiveerd wordt. Ons hoofd krijgt alle energie om een oplossing te vinden. In het geval van een baan wordt er druk gesolliciteerd, in het geval van een relatie worden er zoveel mogelijk pleisters op de wond geplakt of gaan we heel snel op zoek naar een nieuwe partner. In het geval van een ziekte wordt de weg van de medische wetenschap bewandeld. Sommigen slagen er in om uit de angst te kunnen blijven, omdat er een (tijdelijke) oplossing gevonden wordt. Een aantal besluiten om ook een alternatieve route te gaan bewandelen en hopen daar kennis en verlichting op te kunnen doen.

Het gevolg van wakker worden is dat de angst realiteit lijkt te gaan worden. Het hoofd maakt overuren en er wordt een grote hoeveelheid stress geactiveerd in het lichaam. In feite vraagt angst van jou om helemaal niets te doen. Dat voelt heel onnatuurlijk, maar dat is de enige weg. De weg naar het "leven" is de weg naar niets doen en vanuit daar ontvangen. 

Wanneer we de verbinding met onszelf versterken ontstaat er een "weten". Iets diep in onszelf heeft het antwoord al lang gevonden. De vraag is of we er naar willen luisteren ofdat we door willen blijven gaan met analyseren. In het geval van een baan kan het zijn dat je al lang van binnen weet dat deze baan je geen geluk zal brengen. De baan kost je energie en de enige zekerheid die je hebt is dat er inkomen is. Het diepe weten vertelt je ook dat er een andere bestemming op je ligt te wachten. Als je hier nu al de zaadjes voor gaat planten kun je wellicht over een x periode de baan opzeggen en de stap zetten naar een gelukkiger leven.

Het diepe weten is onze ziel. Je ziel is het ZELF. Het ZELF is oneindig bestaat uit onvoorwaardelijke liefde. 

We worden geboren als een onbeschreven blad. De manier waarop een baby uit zijn ogen kijkt en de wereld aanschouwt is wie we in wezen zijn. Een baby is nog niet geprogrammeerd, heeft nog geen oordelen of overtuigingen. Een baby accepteert alles wat op zijn pad komt en bekijkt alles als een wonder. Het enige wat een baby wil en kan is ervaren. Een baby "is". 

De "programmering" duurt meestal tot ons dertigste levensjaar. Daarna gaan we ons afvragen wie we werkelijk zijn. Sommigen beginnen hier al heel vroeg mee, anderen moeten worden wakker geschud door bijvoorbeeld een tragische of heftige gebeurtenis. We gaan op dat moment inzien dat we vanalles dagelijks doen, uit routine. Maar ofdat het je werkelijk gelukkig maakt? En zo doorgaan tot we sterven, dat kan toch niet de bedoeling zijn? Wanneer iemand wakker wordt gaat hij/zij allerlei vragen stellen. Vaak komt hier een honger naar literatuur uit voort. Wat er dan gebeurt is dat je wilt weten wat we als mens hier op aarde komen doen. 

In deze periode is voor veel mensen het proces gestart waarin ze de zin van het leven verder gaan uitdiepen. Wat ze niet doorhebben is dat ze dan al onderweg naar "huis" zijn. De weg naar het ZELF is begonnen, de weg terug naar het onbeschreven blad. In feite is het de weg van je ego dood, het ego wat voor jou bepaalt hoe je je leven moet leiden en welke aspecten hierin belangrijk zijn. Het ZELF wil hele andere aspecten toevoegen. Aspecten die jou inspireren als mens, aspecten waarin jij als mens het gevoel hebt een wezenlijke bijdrage te kunnen leveren aan de wereld, aspecten van liefde.  

De zin van het leven brengt je terug bij de essentie waarom je geboren bent. Het proces van ontwaken zorgt ervoor dat je uit de vanzelfsprekendheid stapt van slapen, wakker worden, eten, werken en slapen. Er is een reden waarom je hier bent en het is belangrijk dat je hier kennis van neemt. Het leven gaat om zingeving en om inspiratie. Het is de bedoeling dat je als mens in verbinding staat met alles om je heen en dat je geniet van elk moment. 

Wat is een EGO dood?

Deze vraag zal gaandeweg je proces van ontwaken vaker naar voren komen. Je beseft je dat je hoofd niet je ziel is. En om hier afscheid van te kunnen nemen zal je een ego dood moeten gaan ervaren. Maar wat houdt dat dan in? Laat ik voorop stellen dat je ego dood ook hier weer een unieke ervaring is. Bij de een gaat het in stapjes en bij de ander zal het plotseling gebeuren. Denk aan een bijna dood ervaring. Wanneer je deze ervaring hebt, weet je dat er meer is dan het aardse leven. Het ego wordt daarmee ondergeschikt, omdat het ego beperkt. Bij een bijna dood ervaring weet je dat je alles bent en vrij. 

Wat is de betekenis van ego? Ik kwam een mooie definitie tegen die volledig met mijn waarheid resoneert: 

"Ik en alles waar ik mezelf mee identificeer, inclusief mijn herinneringen. Mijn ego is hoe ik denk te zijn, alles wat ik heb meegemaakt en alles wat ik denk te weten."

Je ego dood is het beste te vergelijken met een mystieke ervaring. Tijdens deze ervaring word je alles, ben je alles. Je lost op in het universum. Het is een gevoel van eenheid. Deze ervaring overkomt je en terwijl je er in zit ben je je er niet van bewust. Pas achteraf realiseer je wat er gebeurt is. De ervaring schijnt net iets anders te zijn als een lichaamsuittreding. Je ego dood is in feite je wedergeboorte. Je bent een ander mens wanneer je de ervaring achter de rug hebt. 

Hier is de zin van toepassing die de Duitse Poëet Johan von Goethe in de 19e eeuw schreef: “Als je niet sterft voordat je sterft, sterf je wanneer je sterft”. 

In het Christusbewustzijn wordt hier eveneens naar verwezen. Gelet op de symboliek van Pasen waarin gevierd wordt dat Jezus uit de dood is opgestaan. Deze wederopstanding houdt precies hetzelfde in. Jezus was bang om te sterven (= zijn ego), maar aanvaarde zijn lot en liet hiermee zijn ego los. Hij werd herenigd met zijn Goddelijke essentie en daarmee met zijn ware ZELF. Lees HIER meer over het Christusbewustzijn. 

Perspectief verschuiving

Wanneer je zoektocht begonnen is naar je ZELF, naar je zielenpad, naar je missie in dit leven of misschien wel naar het antwoord op de vraag wat jij hier komt doen, dan begin je te ontwaken. Deze spirituele term houdt in dat je ogen open gaan, symbolisch gezien. Je gaat met een andere blik naar jouw wereld kijken. 

Dit kan bijvoorbeeld tot uiting komen wanneer je oude wonden uit je jeugd wilt gaan verwerken en loslaten. Om iemand te kunnen vergeven is er vaak een perspectief verschuiving nodig. Wanneer je anders naar de "dader" kijkt, anders naar de omstandigheden en anders naar jezelf kun je gemakkelijker tot vergeving komen. Vergeving is belangrijk om jezelf van een last te bevrijden. 

Het kan bijvoorbeeld ook tot uiting komen wanneer je een artikel leest over de wereld waar we nu in leven. Dit artikel bevat een andere waarheid en iets in jou zegt dat deze waarheid klopt. Hierdoor zal je op onderzoek gaan en dan zullen er meer artikelen, ook van een andere orde, op je afkomen die dit vermoeden verder bevestigen. 

Tot slot is het belangrijk dat terug kunt blikken op je eigen leven vanuit een kracht in plaats van vanuit slachtofferschap. Veel mensen lijden nog steeds naar aanleiding wat hen is overkomen. Echter wanneer je in ziet dat hetgeen wat jou is overkomen jou heeft gebracht bij je grootste kwaliteit ga je beseffen dat je de wereld wellicht kunt helpen te helen met dat wat jouw ware kwaliteit is. 

Ontwaken gaat altijd samen met perspectief verschuivingen. Perspectief verschuivingen komen niet allemaal tegelijk, maar in fasen. Je komt uit op het punt dat je beseft dat jouw waarheid vanuit jouw perspectief gezien de enige waarheid is. Een ander waarmee je in verbinding staat kan een andere waarheid hebben en dat is ook de enige juiste voor die persoon. Daarom heeft het geen zin om te oordelen, omdat iedereen vanuit zijn / haar bewustzijn in het leven staat. Er zijn verschillene lagen van bewustzijn en voor jouw groei is het belangrijk dat je mensen om je heen hebt die vibreren op jouw bewustzijnslaag. Dat betekent dat je mag gaan voelen. Alles en iedereen wat jouw energie kost of niet in je kracht zet vibreert niet op jouw bewustzijnslaag. Deze tijd vraagt om zuiver en eerlijk te zijn naar je ZELF. Je ziel is al lang genoeg genegeerd. Het is tijd dat we opkomen voor onze ziel en dus dat we afscheid nemen of afstand nemen van iedereen en alles wat daar niet mee vibreert. 

Wat kan ik doen om de zin van het leven te ontdekken? 

Alles begint en eindigt in dit proces met zelfliefde. Voor sommigen kan dit misschien allergie oproepen, omdat het aanvoelt als "soft" en "zwak". Het begrip zelf wordt op verschillende manieren toegepast in diverse literatuur. Voor mij betekent het de weg terug naar het ZELF en je leven gaan leiden zoals het ZELF jou hierin stuurt. Hiervoor moet je een nieuwe taal gaan leren. Want je gevoel is totaal iets anders dan je hoofd. Je gevoel komt tot je via tintelingen, kleuren, symbolen en energieverschuivingen in jezelf. Je ZELF communiceert via gevoel. De weg naar deze taal is taai en kost tijd. Maar wanneer je daarmee contact krijgt en je begint de eerste woorden te verstaan dan wordt het leuk. Sterker nog, dan ontstaat er een kracht in je die jij alleen kunt ervaren. Deze is zo groots en omvattend. Het raakt licht en liefde en ook deze woorden krijgen dan steeds meer betekenis voor je. Meer informatie hierover lees je HIER.