Rationele spiritualiteit blokkeert jezelf

Spiritualiteit is een containerbegrip geworden. We gebruiken het tegenwoordig voor van alles en nog wat. Iedereen heeft zo zijn eigen denkwijze over spiritualiteit. De een denkt bij de term aan zweverigheid. De ander denkt aan praktische uitwerkingen zoals meditatie en ceremonies. Mensen die vastzitten in hun hoofd vinden het lastig om zich te verbinden met dat wat betrekking heeft op gevoel.

Spiritualiteit gaat over bewustzijn en bewustzijn gaat over de onzichtbare wereld. Bewustzijn is wie we zijn, onze ziel is bewustzijn. Bewustzijn bestaat uit energie, licht en liefde. Het is een ander realiteit, dan de aardse realiteit die je gewend bent. Je leert dan dat de dagelijkse rollen in je leven van tijdelijke aard zijn. Deze rollen heb je, maar die ben je niet. Voorbeelden van deze rollen zijn vader, opa, buurman, vriend, werknemer, broer, enzovoort. We lijken ons er soms mee te identificeren, waardoor er verwachtingen over ontstaan. Op basis van die verwachtingen word je goedgekeurd of afgekeurd voor wie je bent.  Diep in jezelf ontwikkel je hierdoor een overtuiging die oordeelt over jouw identiteit. Het voelt van binnen alsof  je wel of niet mag bestaan op basis van de manier waarop je een rol bekleed. De verwachtingen ontstaan niet zomaar, deze zijn door de buitenwereld diep in jou geprogrammeerd.  Namelijk doordat je jarenlang hebt kunnen zien hoe je ouders het doen, hoe familie het doet, hoe je omgeving er mee om gaat enzovoort. De waarheid zijn we buiten onszelf gaan zoeken en elke vorm van afkeuring zijn we gaan vermijden.

Op het moment wanneer je een rol aanneemt en je er mee identificeert raak je er door bekneld in je leven. Het wordt een beperking van jouw zijn. Pas wanneer je de rol van je af schudt word je bevrijdt. Je realiseert je dat verwachtingen haaks staan op acceptatie en liefde. Wanneer we in staat zijn om de verwachtingen los te laten, dan voelen we de bevrijding. Let wel, dit moet je voelen en doorvoelen. Begrijpen is kennis, maar wijsheid is wat anders. En hier lopen veel mensen op vast.

Het proces  van loslaten, waarin je programmeringen en overtuigingen los laat, is een stervensproces. In eerste instantie voelt het alsof er een deel van jou afsterft. Daarna pas voel je dat er ruimte ontstaan en voel je vaak ook letterlijk meer lucht. De ervaring van dit stervensproces maakt je wijzer. Hier ontstaat groei. Blijf je hangen in weten en kennis, dan mis je het proces wat nodig is om de verbinding met jezelf te gaan verstevigen.

En dit geldt voor alles op spiritueel gebied. De weg naar jezelf is de weg van ervaren. Maar wat als je in dit proces wordt misleid door leraren, meesters, methoden die pretenderen dat hun stappenplan jouw stappenplan is. Een uitleg:

Wanneer spiritualiteit je weg houdt bij jezelf, dan spreken we hierover rationele spiritualiteit. Een ander woord voor rationele spiritualiteit is spirituele bypass of new age. Wat er bij rationele spiritualiteit gebeurt is dat je gestimuleerd wordt om je eigen schaduwstukken te vermijden. We vluchten als het ware in een aanbod waarin we niet ten diepste met onszelf geconfronteerd worden. Het zijn de feel good methoden zoals geleide meditaties en yoga oefeningen waar overigens niets mis mee is, alleen wel op het moment als dit jouw overtuiging wordt dat je daarmee bevrijd wordt. De schaduwstukken in jou die gaan over vorige levens, karma of trauma’s die blijven op deze manier ongezien en ongevoeld. Jezelf positief voelen heeft hierdoor de overhand gekregen. Je weet dat positiviteit leidt tot hogere energie. En je weet dat hogere energie zorgt voor manifestatiekracht. En wanneer we manifesteren trek je aan wat je uit zendt. Dus hoge energie is de weg naar geluk.

En dat is in dit geval dus een misplaatste en soms ook gevaarlijke gedachte. Want als we ons alleen maar focussen op positiviteit en niet óók te leren om te voelen en in stilte alleen met jezelf te zijn, dan zal je nooit ten diepste de verbinding met jezelf gaan ervaren. Je hart blijft dan deels geblokkeerd. In mijn praktijk richt ik me voortdurend op het onderscheid tussen hoofd en gevoel. Zolang we ons mentaal voeden met boeken, cursussen, social media en geleide meditaties, zo lang blijft de verbinding met onszelf geblokkeerd. Je blijft dan gevangen in de illusie van het bestaan. Dat is wat rationele spiritualiteit doet. Het doet je geloven dat je de weg naar bevrijding aan het bewandelen bent, terwijl je slechts van de ene lade in de andere bent gesprongen. Je ontwikkeld welliswaar de bovenste drie chakra's, maar vergeet de weg naar beneden af te leggen. Hierdoor heb je het gevoel dat er spirituele kwaliteiten tot ontwikkeling komen. Je kan bijvoorbeeld gaan ervaren dat je kunt manifesteren en je kan gaan ervaren dat je meer en meer kunt helderzien. Maar als de "rommel" in jou, de schaduwstukken, niet aangekeken en doorvoeld worden dan blijf je vastzitten in de illusie van het leven.  

Gevoel wil in het momentum gevoeld worden. Alleen dan kan het je loslaten en vult het je ziel op met wijsheid. Je kunt het concept van liefde pas begrijpen als je in staat bent om elk moment van de dag te accepteren wat je voelt en er mee kunt zijn. Zonder afleiding, zonder gedachten. Daar kun je geen cursus voor volgen of een stappenplan voor af leggen. Gevoel komt wanneer de timing juist is. Dit proces noemen we het ontwikkelen van zelfliefde. Het hangt samen met geduld en overgave. Met acceptatie dat het gaat zoals het gaat. De weg van zelfliefde brengt je naar de diepte van je ziel. Je laat je ego dan achter je en neemt emotioneel afstand van alles en iedereen. Wat over blijft ben jij, vanuit een aanwezigheid waarin het gevoel van vrede de boventoon voert.

Vind je het lastig om te voelen zonder te denken dan kan het zijn dat er teveel negatieve energie om je heen hangt. Dit is lage energie ontstaan als gevolg van negatieve gedachten. De negatieve gedachten blijven hierdoor hardnekkig terugkomen en het lukt je dan niet om deze uit je systeem te filteren wanneer je in stilte zit. Er vanaf komen is een taai en lastig proces. De meeste mensen kiezen er voor om een andere vorm van verslaving op te pakken, zodat ze deze negatieve gedachten een beetje kunnen ontwijken. Ze vluchten dan en raken dan nog verder van zichzelf verwijderd.  Want wat ze zich niet realiseren is dat alcohol en drugs je energie verder naar beneden haalt. Je komt daarmee nog verder open te staan voor negatieve invloeden.

Vaak kan een healing sessie helpen, zodat het teveel aan lage energie dan uit je aura / energieveld gehaald wordt. Voor het boeken van een healing sessie klik HIER.

In verschillende spirituele bronnen wordt op dit moment gesproken over een spirituele oorlog. De spirituele oorlog gaat over de oorlog in onszelf waarin het hoofd het al dan niet wint van ons gevoel. Waarin het ego ons vast houdt en vast zet. Waarin we onszelf blokkeren op zielsniveau en daardoor voortdurend zoekende zijn naar onszelf.
Alles in de maatschappij is nu nog ingericht op het activeren van je gedachten / geheugen / mentale vermogens. Of het nu televisie “programma’s” zijn of politieke debatten. Ga zelf maar eens na hoe vaak je op een dag moet lezen of luisteren en hoe onbewust dit plaatsvindt. Misschien dat je je dan kunt voorstellen dat de meeste mensen afhankelijk zijn geworden van hun hoofd. In wezen is er sprake van een vorm van verslaving. Misschien wel de grootste verslaving van de mensheid. Veel mensen hebben dit niet door. Het hoort er nu eenmaal bij. Wat ze wel door hebben is dat ze veel vaker en sneller uitgeput raken, moe zijn, emotioneel of dat ze chronische fysieke problemen ervaren. Er woedt een oorlog in onszelf. Het is de ziel die wil ontwaken en het ego wat daar tegen vecht. Niet iedereen zal deze oorlog winnen. Iedere ziel heeft gekozen voor een pad. We kunnen het dus niet forceren, we kunnen mensen niet dwingen. Wat je wel kunt doen is de beste versie van jezelf worden, zodat jouw licht een ander bereikt. Daarmee plant je wellicht een zaadje bij die ander voor in de nabije toekomst. 

Het is aldus mijn waarheid dat de mensheid lijdt aan een hardnekkige vorm van verslaving waarin het ego ofwel onze gedachten de hoofdrol spelen. Deze verslaving heeft in de loop van je leven steeds meer grip op je gekregen. Afkicken gaat gepaard met ontwenningsverschijnselen. Het kost daarom ook in dit geval tijd en geduld om er vanaf te komen. En net als bij elke andere vorm van verslaving geldt ook hier dat je de rest van je leven verslaafd bent. Het is dus elke dag opnieuw werken om niet opnieuw terug te vallen in oude patronen. Wil je meer lezen over de verslaving van het ego, klik dan HIER

De weg naar bevrijding gaat over voelen, over “zijn” en je over durven te geven aan het leven. De weg van je hoofd is die van de matrix, waarin het lijden centraal staat. Zit je vast in de matrix dan begrijp je mogelijk weinig van wat hierboven wordt beschreven. Het kan zelfs zijn dat het weerstand bij je oproept. Dat komt, omdat je hoofd altijd iets anders wil dan je ziel. Je hoofd is uit op veiligheid en comfort. Je ziel verlangt naar vrijheid en groei. De onrust die je dagelijks in je systeem voelt is een indicatie dat je ziel iets anders van je wil. 

Ik wil dat mijn hoofd ophoudt met denken 

Afscheid nemen van je hoofd is een proces en kan alleen, net als bij elke andere vorm van verslaving, tot succes leiden als je afscheid neemt van alles wat in negatieve zin het hoofd voedt. Daarnaast helpt een spirituele healing je om je te bevrijden van negatieve energie. Na de sessie voel je je lichter en kun je het proces van denken naar voelen voortzetten. Klik HIER voor het boeken van een sessie.