De wereld van energie kun je verklaren aan de hand van de wetenschap enerzijds en spiritualiteit anderzijds. Het een vult het ander aan en andersom is dit ook zo. Daar waar wetenschap gericht is op de aantoonbare feiten door middel van onderzoek en analyse, is de spirituele wereld gericht op bovennatuurlijke kracht die niet voorspelbaar is. Daar kom je divine timing tegen en zijn het de wonderen die helpen om ook deze wereld serieus te nemen. Vaak worden wonderen geinterpreteerd als een momentopname. Hierdoor verliest het zijn kracht, omdat wonderen juist bedoeld zijn om je dichter naar de spirituele wereld toe te bewegen. De spirituele wereld bestaat dan ook uit verklaarbare en onverklaarbare verschijnselen. Beide aspecten werken met elkaar samen en willen jou leren dat je niet alles kunt beredeneren en controleren. Ze willen je leren een onderscheid te maken tussen donker en licht. Want alles wat een oorzaak heeft, kent ook een gevolg. Wie voor donker kiest, zal donker ontvangen. Wie voor licht kiest, wordt geholpen om lichter te worden. Op dit moment lijkt het alsof het niet veel uit maakt waar je voor kiest. Want de grootste machthebbers lijken alleen maar meer te krijgen. Het lijkt nu nog steeds alsof de zwaksten in de samenleving ook aan het kortste eind trekken. Dit gaat op korte termijn veranderen, maar het is geen vanzelfsprekendheid. De zwaksten zullen ook op zoek moeten gaan naar dé waarheid, naar zuiverheid en goedheid. Alleen dan worden er poorten geopend. De toekomst is voor mensen die bewust zijn en die willen leven vanuit goedheid. Goedheid gaat niet alleen over gedrag, maar vooral over je hart. De tijd waar we nu in leven vraagt van jou om na te gaan of je hart op de juiste manier klopt. Je hart klopt op de juiste manier wanneer je in overgave leeft. Je kunt pas in overgave leven, wanneer je de leiding over je leven uit handen hebt gegeven aan de onzichtbare wereld. Deze onzichtbare wereld wordt nu nog gedomineerd door donkere energie. De mensen die bewust kiezen voor een ander pad, dan dat wat domineert die kiezen voor leiding. Wanneer de wereld gaat kantelen zullen deze mensen mee gaan met de kanteling. 

Bewustzijn vormt de brug tussen wetenschap en spiritualiteit

We relateren bewustzijn vaak aan onze hersenen en dat is een verkeerde opvatting. Want ons brein kan slechts een deel van ons bewustzijn oppikken. Het is namelijk het brein dat ervoor zorgt dat de totale inhoud van het bewustzijn vernauwt en toe schrijft aan persoonlijkheid, oftewel het zelf. Het brein selecteert slechts een fractie uit alle mogelijke prikkels. Deze selectie is er altijd op gericht om te overleven. Hierdoor ontstaat er een "zelf", een persoonlijkheid, die gebaseerd is op een illusie. Alle overlevingsmechanismen tesamen vormen dus je "ik" en dat maakt dat veel mensen zich hier aan vast houden. Het is dé manier om controle te houden op het leven. Ons bewustzijn is groter dan het "zelf" en dus ook groter dan ons brein.   

We worden geboren als niets en gaan in het leven op zoek naar manieren om van niets "iets" te maken. Want wanneer je "iets" bent, dan heb je een identiteit. We leren dat het belangrijk is om gezien te worden door een ander persoon, door je omgeving, omdat je daardoor zelf bewustzijn gaat ontwikkelen. Het hoort bij het aardse leven, omdat je hierdoor intellectueel en sociaal mee kunt in de maatschappij. Dit "iets" wordt een last wanneer je merkt dat het je leven beheerst. Daarna zetten we vaak het proces in om er weer vanaf te komen, om te ontwikkelen van iets naar niets. 

Wanneer je ontwikkelt van iets naar niets, dan kom je op een kruispunt waar je een keuze gaat maken. Je gaat linksaf wanneer je opnieuw wilt groeien naar "iets". Je laat je dan leiden door donkere energie. Rechtsaf ga je wanneer je "niets" wilt handhaven. Je laat je dan leiden door de Bron.      

Bewustzijn bestaat uit energie, liefde en licht en dat is wie we zijn. Het is onze ziel die geincarneerd is in een lichaam. De ziel die alles al weet en alles al kan. De wetenschap probeert energie en licht te verklaren en te koppelen aan bewustzijn. De wetenschap kijkt vooral naar de functionaliteit van bewustzijn, terwijl spiritualiteit gaat over de zin van het leven. 

Hoe werkt energie volgens de kwantummechanica?

In de kwantummechanica wordt energie gemeten aan de hand van atomen, fotonen en electronen. Deze wetenschap buigt zich over de werking van het electromagnetisch veld en houdt zich bezig met de vraag hoe licht zich gedraagt. Einstein heeft eerder al beweerd dat energie en materie onderling in elkaar kunnen overgaan. En ook is er een verband gelegd tussen bewustzijn en dat wat je werkelijk kunt zien. Daarnaast is het zo dat biologen hebben ontdekt dat de hersenen hun eigen elektromagnetische veld hebben en dat de electrische activiteit van de hersenzenuwen hierin bepalend zijn. Ze hebben onderzoek gedaan naar ons bewustzijn en kwamen tot de ontdekking dat we niet altijd kunnen zien wat er werkelijk is. Zo is gebleken dat wanneer je niet bewust bent, je dat ene object niet kunt waarnemen in de ruimte en het moment wanneer je wel bewust bent lukt je dit wel. Het ligt dus aan je bewustzijn of jij in staat bent om "het" te kunnen zien. "Het" kunnen zien gaat dus enerzijds over dat wat er werkelijk in materie is, maar ook gaat het over het kunnen zien van verbanden en inzichten, over de waarheid van het leven en over de zuiverheid van je eigen hart. 

Hoe werkt energie volgens spiritualiteit?

Het is mens-eigen om eerder te kiezen voor een wetenschappelijke verklaring dan voor een spirituele. Want spirituele verklaringen zijn niet gebaseerd op onderzoek, en dus begeef je jezelf dan op glad ijs. Wat ergens natuurlijk ook wel klopt, omdat je niet altijd weet wie de waarheid in huis heeft en vanuit welke waarheid iemand schrijft.

In de wereld van spiritualiteit leren we enerzijds dat alles energie is en dat alles met elkaar in verbinding staat. Hier kom je de universele wet van de aantrekkingskracht tegen. Dat wat je uitstraalt, dat trek je aan. Anderzijds zegt de wereld van spiritualiteit ook dat we leven in een wereld van dualiteit waardoor het een vast gegeven is dat donkere energie in- en om je heen beweegt. Pas wanneer je de donkere energie uit jezelf hebt gehaald, zal de donkere energie buiten jou ook geen effect meer op je hebben. Om alle donkere energie uit jou te halen onderga je een wedergeboorte. Een wedergeboorte is een bovennatuurlijke ervaring.  

De wereld van spiritualiteit leert je dat je én kennis moet nemen van de donkere wereld én focus moet houden op de wereld van licht. Dat spanningsveld tussen het één en het ander vinden we vaak lastig. Dat komt, omdat ons hart nog niet goed weet wat het verschil is tussen donker en licht. Daar waar het al wél bewustzijn heeft gekregen op specifieke donkere energie, heeft deze donkere energie geen vat meer op je. En daar waar je de donkere energie in je hart nog niet kunt zien, werkt de donkere energie buiten als een magneet op je leven. Je wordt er als vanzelf naar toe getrokken. Dit is niet fijn om te lezen, maar donkere energie zit helaas in onze natuur. We worden er mee geboren. Het is de genetica, het dna, het karma en de omgeving die ervoor zorgt dat je nulpunt al snel verstoord wordt. Het is de kunst om er in dit leven vanaf te komen, om jezelf volledig te bevrijden van deze donkere energie. Het is haalbaar, het is voor iedereen weggelegd mits je er naar verlangt. Want daar waar je hart ten diepste om schreeuwt, dat zal ook naar je toe komen.  

In de wereld van spiritualiteit leer je om donkere energie te observeren, te analyseren en te interpreteren, zonder dat het je gedachten of gemoedstoestand beïnvloedt. Je leert om vanuit wilskracht je te focussen op het absorberen van licht.

Ook zie je vaker gebeuren dat mensen weg willen blijven van teksten en berichten die gaan over een levende én onzichtbare wereld. Het begrip energie voelt in dat verband veiliger en meetbaarder, terwijl we het over precies hetzelfde hebben. Het is voor velen een eng idee te weten dat er leven om ons heen is, terwijl we ons niet beseffen dat het aardse leven door deze levende onzichtbare wereld geregeerd wordt. We vermijden het veelal uit zelfbescherming, want voor je het weet ga je er over dromen en dat wil je niet. 

Hoe doe je dat nou? Kennis nemen van een onzichtbare wereld, zonder jezelf hierin te verliezen? Hoe zorg je er voor dat je met beide benen op de grond blijft staan en ook dat je bewust bent van wat er om je heen gebeurt? 

In deze blog help ik je om feiten van fabels te onderscheiden. Daarnaast helpt de tekst je om je bewustzijn te vergroten voor deze wereld, zodat je beter voorbereid bent op de toekomst. Want of we nu willen of niet, deze onzichtbare wereld gaat een keer zichtbaar worden. 

Wat is de waarheid van (donkere) energie? 

Er gaan veel verhalen rond over energie en dan met name donkere energie. De volgende argumenten over donkere energie zijn waar:   

1.Donkere energie doet er alles aan om leiding te krijgen over je gedachten. 80% van wat je denkt is niet van jou, maar wordt naar jou toegestuurd.
2.Donkere energie komt en gaat. Energie is altijd in beweging. Donkere energie is daarom altijd een momentopname.
3.Een aanval van donkere energie verloopt altijd in een patroon. Wie bewust is kan het patroon gaan ontdekken. Meestal wordt een aanval ook aangekondigd. Ook deze kun je gaan zien, zodat je er op tijd actie op kunt ondernemen.
4.Dagelijks vind je de meeste donkere energie tussen 11 uur 's avonds en 3 uur 's nachts.
5.Rond de volle maan is er veel donkere energie.
6.Mensen die te vroeg gaan zweven en vliegen in het universum, bijvoorbeeld aan de hand van plantmedicijnen of transendente meditatie, die openen daarmee poorten in andere dimensies waardoor de wezens in die andere dimensie in je leven kunnen komen.
7.Donkere energie kan zichzelf op verschillende manieren manifesteren. Het kan elke vorm aannemen die wenselijk is. Je kan donkere energie waarnemen als een wind, je kunt een overledene zien (en denken dat hij/zij dit werkelijk is), je kunt een buitenaards wezen zien, je kunt objecten zien rondvliegen in de ruimte (als in een hallucinatie).
8.Donkere energie vind je om je heen, maar ook in jezelf. De mate waarin je geteisterd wordt door donkere energie (als in pech, conflicten, emoties, fysieke ongemakken en verslavingen) is afhankelijk van de mate waarin er donkere energie in jou aanwezig is.
9.Wanneer je stemmen hoort in je hoofd, dan heeft de donkere energie veel macht gekregen. Een spirituele healing helpt je om de donkere energie te verdrijven. Dit lukt je (meestal) niet op eigen kracht.
10.Donkere energie is alles, werkelijk alles wat afwijkt van zuiverheid, vrede, rust, eerlijkheid en inspiratie. Donkere energie kun je in het kort samenvatten als lichamelijke verlangens, de verlangens van status, aanzien en macht en de koppigheid van trots.
11.Toxische energie is de extreme leegte, extreme zielspijn, extreme haat, extreme trots, extreme jaloezie, extreme onrust die in jou aanwezig is. Wat je ook doet, dat extreme gevoel blijft je achtervolgen. Soms helpt het wanneer iemand uit je leven verdwijnt, maar dan nog blijft dat gevoel in jou aanwezig. Het wacht op het juiste moment om opnieuw toe te slaan. Toxische energie is niet van jou, het is tot je gekomen en je kunt er (meestal) vanaf komen door het ondergaan van meerdere spirituele healing sessies.
12.De momenten van pech of conflicten in je leven geven aan dat je nog donkere energie in je draagt. De energie in jou trekt deze energie van buiten aan. Het is als een magneet.
13.Donkere energie kun je zien als een les die je nog mag leren. Er ligt een inzicht verscholen in donkere energie, een inzicht die jij door je zoektocht mag gaan ontdekken. Je mag gaan ontdekken, dat iets in je leven nog niet verlicht is. Ergens is er een overtuiging aanwezig, waardoor je niet durft te vertrouwen op het licht in dit leven. De zoektocht naar dit inzicht kan er voor zorgen dat je hart openbreekt en dat is uiteindelijk ook de bedoeling.  
14.Daar waar macht is, is donkere energie. Een wereld zonder donkere energie kent geen macht. 
15.Wanneer je ontwikkelt van iets naar niets, vind je de lessen en uitdagingen in het leven van alledag. Meditatie of rust zijn nodig om je hoofd leeg te maken, maar het uiteindelijke "niets" is daar niet mee te bereiken. Dat merk je wanneer je uit een meditatie stapt en opnieuw deelneemt aan het dagelijkse leven. Het niets gaat over een toestand van rust, daar waar leegte en onrust niet meer bestaan. 
16.Donkere energie wordt geactiveerd wanneer je activiteiten onderneemt, plaatsen bezoekt, muziek luistert, films kijkt waar donkere energie in aanwezig is.    

Wat zijn fabels over (donkere) energie? 

1.Er zijn mensen die zeggen dat je goede energie kunt claimen. Deze mensen zeggen dat ze opdracht geven aan het universum om alleen nog maar licht te sturen. Op die manier kun je dat niet claimen. Het gaat om de les die je nog te leren hebt. Zo lang je die les niet ziet, zal die energie in je leven blijven
2.Je bent nooit te oud om donkere energie uit je leven te verwijderen. Soms moeten mensen eerst bepaalde spirituele lessen ervaren, voordat de doorbraak wordt "toegekend". Niet alles in het leven is te controleren of af te dwingen. Sommige levenslessen staan al vanaf je geboorte gepland. En zo kan het dus zijn dat totale bevrijding en verlichting voor jou pas is weggelegd op je 80e. Dit is onderdeel van jouw lot. 
3.De Bron is onvoorwaardelijke liefde, maar dat houdt niet in dat iedereen zomaar in die dimensie wordt opgenomen. Je hart moet eerst gezuiverd worden, lessen moeten eerst geleerd zijn voordat je in de vijfde dimensie terecht komt. 
4.Donkere energie kent gradaties, dimensies en bestaat uit lagen. Dat wil zeggen dat je niet in één keer van donkere energie af kunt komen. Het gaat altijd laagje voor laagje. Je gaat van inzicht naar inzicht. 
5.Met straf kun je donkere energie nooit oplossen of voorkomen. Straf versterkt juist de donkere energie. Kinderen die veel straf krijgen worden bestookt met donkere energie. 
6.Niet álle donkere energie kun je weghalen door goed gedrag of door liefdevolle woorden en goede intenties. Het gaat om het mysterie van het hart. Het mysterie van het hart is niet uit te leggen. Het mysterie gaat over leven in overgave en 100% vertrouwen op de Bron.     
7.De meeste tekens die je ontvangt zijn verbonden met donkere energie. Wanneer je een teken ontvangt van de Bron, dan ervaar je altijd rust en helderheid. Ervaar je chaos en/of verwarring, dan is er sprake van donkere energie.  

Ik wil graag een spirituele healing

Je bent van harte welkom. Voor het versturen van een aanvraag, klik HIER