Wat is energie? 

In het kort is het antwoord op deze vraag: alles! Alles is energie, omdat alles een trilling, een vibratie heeft. Dat betekent dat alles beweegt, zonder dat we dat met ons blote oog kunnen zien. In de kwantumfysica wordt dit fenomeen onderzocht. Gebleken is dat alles om ons heen en wij zelf ook, voortdurend in beweging zijn. 

Wat is de kwantumfysica?

Mensen willen graag alles begrijpen. En vooral datgene wat we niet met onze ogen kunnen zien. De kwantumfysica helpt ons hierbij. Volgens Wikipedia is de kwantumfysica het deelgebied van de natuurkunde dat zich bezighoudt met verschijnselen die met de kwantummechanica kunnen worden beschreven. Het wordt doorgaans niet als zelfstandig vakgebied beoefend door onderzoekers, maar men vindt het wel vaak als vak in een universitaire opleiding. De kwantumfysica leert ons dat wetenschappelijke kennis zoals we die kennen beperkt is als het gaat om het universum en ons bestaan. De kwantumfysica staat nog in de kinderschoenen, echter wat er tot nu toe is opgeleverd heeft al een schok teweeg gebracht in de wereld van de wetenschap. In het onderzoek naar het gedrag van zeer kleine deeltjes, deeltjes die als trilling en energie te bestempelen zijn, is gebleken dat de gangbare Newtonse natuurkunde ontoereikend is. Vanuit de kwantumfysica zijn namelijk ontdekkingen gedaan, zoals:

“alles is trilling en energie” : dus ook de tafel waar jij aan zit en de voordeur die je dagelijks opent en sluit.  

"Intentie' blijkt invloed te hebben op materie" : met andere woorden, wij blijken onze eigen realiteit te creëren met onze gedachten Ook het begrip tijd en ruimte krijgen in de kwantumfysica een andere lading.

"Verleden, heden en toekomst zijn één": materie kan op meerdere plaatsen tegelijk zijn zonder enige vertraging kan het ene deeltje invloed uitoefenen op een ander deeltje wat zich duizenden kilometers verder bevindt. Er moet dus een communicatievorm zijn die sneller is dan het licht. 

Waarom is het werken met energie zo belangrijk in ons leven? 

Energie is er in verschillende frequenties. Hoe hoger de frequentie, hoe positiever het leven aan je presenteert. De mensen met wie je om gaat dragen energie bij zich. in de interactie met anderen neem je deze energie vaak als vanzelf over. Vervolgens kom je thuis en besef je dat je leeg gelopen bent, moe en dat je veel gaat piekeren. Dit zijn eerste signalen dat je energieveld verstoord is. Dit kun je gemakkelijk herstellen, maar je moet het wel weten. 

Doe je dit niet, dan kan het zijn dat je andere energie ook gaat aantrekken. Energie uit het collectief, bijvoorbeeld in de bibliotheek of supermarkt. Soms voelt het alsof je volledig uitgeput bent. Soms komt er geen geluk of plezier meer op je pad. Dan wordt het tijd om aan je energie te gaan werken.