We hebben allemaal te maken met macht. Macht kan zowel functioneel als disfunctioneel zijn. Macht is functioneel wanneer deze zorgt voor rust en helderheid. De manier waarop macht dan wordt ingezet is om orde en structuur aan te brengen en te handhaven. Het brengt vrede in ons leven en daarmee ook harmonie.
Macht kan echter ook doorslaan en wordt ongezond waneer het ten koste gaat van je welzijn. Wanneer macht doorslaat ervaar je onrust en verwarring. Macht zorgt ervoor dat je uit balans raakt. Uit balans raak je wanneer het aantal gedachten toeneemt en je de verbinding met je gevoel en met het NU kwijt raakt. Wanneer macht doorslaat eist iemand anders de aandacht op. Je wordt dan als het ware gedwongen om die ander te aanbidden. Dat kan alleen wanneer die ander je emotioneel en psychisch afhankelijk maakt. Hieruit ontstaan dan symptomen als een minderwaardigheidscomplex, maar ook kun je last krijgen van schuldgevoelens en heb je het gevoel dat je op je tenen moet lopen. Mensen die depressief zijn, die geen levensvreugde ervaren, zijn dat niet zomaar. Dat ontstaat ergens en macht speelt hierin een belangrijke rol. In dit artikel wordt hier wat dieper op ingegaan. Je ontvangt inzichten en handvatten.

Er zijn namelijk opvallend veel mensen slachtoffer van ongezonde macht en een groot deel van deze mensen heeft niet door dat ze slachtoffer zijn. Ze zijn permanent uit balans en ervaren daardoor weinig tot geen rust en vrede in hun leven. Dit zijn de mensen die in de overlevingsstand staan. Ze hebben afleiding nodig om het hoofd even "on hold" te kunnen zetten. Afleiding helpt ze ook om alle onrust in hun leven en het gevoel van ongelukkig zijn te kunnen vergeten. Ze zijn slachtoffer, omdat ze hun hart gesloten hebben. Ze weten niet meer wie of wat ze nog kunnen vertrouwen. Ze ervaren dagelijks veel donkere en daarmee negatieve gedachten. Veel van deze mensen denken dat het allemaal aan zichzelf ligt. Zij zijn de schuld van alles.  

Mensen die slachtoffer zijn van ongezonde macht zijn volledig gericht op de buitenwereld. Aan de buitenkant kun je dan ook vaak niets aan deze mensen opmerken. Ze zijn doorgaans begripvol, empathisch en willen graag alles vanuit de beste intenties doen. Aan de binnenkant schijnt er weinig licht. Hierdoor teren ze vaak op reserves, omdat de eigen motor niet geolied wordt. Ongezonde macht gaat altijd op zoek naar slachtsoffers. Met als doel om ze uit te putten. Doorgaans spreken we bij ongezonde macht van narcisme. Iemand met nacistische kenmerken heeft een ander nodig om zichzelf gelukkig te kunnen voelen. Ze hebben een ander nodig, want door de ander te laten lijden ervaren ze voldoening en kracht. Het is een stoornis en dat houdt in dat het hardnekkig is. Iemand die narcistische kenmerken draagt zal er veel voor moeten doen en veel voor moeten laten, om de schil van narcisme los te kunnen laten. 

Een narcist past verschillende beinvloedingstechnieken waardoor iemand afhankelijk wordt. Ze manipuleren en liegen en gaan hierin gerafineerd te werk. Narcisten zijn intuitief zeer sterk en kunnen een ander feiloos doorgronden. Een narcist kan in je leven komen als leidinggevende, als ouder/verzorger, maar ook als partner en zelfs als vriend of vriendin. Een narcist heeft vaak twee gezichten. Meestal wordt één gezicht getoond aan de buitenwereld en het andere gezicht zien alleen de "insiders" die een narcist beter kennen en die er ook van afhankelijk zijn. De twee gezichten gaan pas gaandeweg opvallen. Je went er in feite stapje voor stapje aan waardoor je niet beter dan dat het "normaal" is. Een narcist weet wie hij/zij tot slachtoffer kan maken. In potentie zijn dit de mensen die empatisch zijn. Dit zijn de mensen die op zoek zijn naar liefde buiten zichzelf, omdat ze als zodanig geprogrammeerd zijn. Het slachtoffer van een narcist is opgevoed in een gezin waar ze emotioneel verwaarloosd zijn, waar weinig stabiliteit was. De narcist weet een afhankelijk iemand voor zich te winnen door die ander heel veel aandacht te geven. Op die manier wordt de "liefdestank" bij de ander gevuld, zodat in een latere fase alle negativiteit hen wordt vergeven. Het slachtoffer is dan als het ware verslaafd geraakt aan de narcist en zal de ander altijd blijven bekijken vanuit de ogen van liefde. Het is de kwaliteit van het grote hart die ze in zich dragen en tevens is dat in de relatie met de narcist hun grootste valkuil.

Ongezonde macht is in verschillende opzichten gevaarlijk en de belangrijkste reden is dat een slachtoffer meestal in een dark night of the soul terecht komt die soms zo zwaar en donker kan zijn dat een uitweg bijna onmogelijk lijkt. Iemand is dan de weg kwijt en weet niet meer hoe levensvreugde voelt. Iemand weet dan niet meer het verschil tussen goed en fout en kan dan alleen nog maar denken in angsten. Vaak zijn er meerdere healingen nodig om iemand uit het donkere proces te trekken, uit de drek waar ze in zijn weggezakt. Hoe dan ook: je kunt er altijd weer uit komen. Altijd.      

Een belangrijke voorwaarde om jezelf voor eens en voor altijd uit de handen van macht te bevrijden is, door in te zien dat aardse macht samenhangt met spirituele macht. Het één hangt samen met het ander. Aardse macht is een gevolg van spirituele macht.    

Wat is aardse macht? 

Onder aardse macht verstaan we alle wetten en regels die aan ons als mens worden opgelegd en waar we ons aan moeten houden. Aardse macht is over het algemeen zichtbaar, maar wordt onzichtbaar wanneer er sprake is van psychologische- of emotionele macht. De meest zichtbare macht is die van de overheid, omdat bepaalde functionarissen vanuit hun rol / functie mogen ingrijpen wanneer de openbare orde verstoord wordt. Denk aan rechters, politie en leger Zij zien er op toe dat de wetten en regels nageleefd worden.  Ze hebben een bepaalde macht, een bepaalde autoriteit en wanneer ze deze inzetten kan dat gevolgen hebben voor een persoon of meerdere personen of zelfs voor een hele bevolking. In een democratie ziet de aardse macht er anders uit, dan wanneer je het hebt over een dictatuur. 

Macht draagt van zichzelf een ongelijkwaardigheid in zich. Iemand of iets staat op dat moment boven een ander en dat heeft alles te maken met bevoegdheden. Er zijn twee vormen van gezonde macht waarin sprake is van ongelijkwaardigheid: 
1.wanneer een functionaris vanuit zijn rol bevoegdheden heeft waarmee hij/zij regels mag handhaven door in te grijpen. Hij/zij mag dan oordelen over een ander op grond van datgene waartoe hij/zij bevoegd is.
2.wanneer je te maken hebt met een ouder of verzorger die de taak heeft om een minderjarige te op te voeden en te begeleiden. Hij/zij mag dan het gedrag van een kind veroordelen, zodat deze op kan groeien tot een gezond volwassen persoon. 

Gezonde macht wordt dus ingezet om orde en structuur te handhaven. Het zorgt voor rust en vrede en draagt bij aan een gezonde en liefdevolle leefomgeving. Gezonde macht werkt altijd bemoedigend, omdat het mensen helpt om te groeien naar de beste versie van zichzelf. Mensen die gezonde macht toepassen mogen oordelen en op basis daarvan ingrijpen. 
In de maatschappij zie je helaas dat mensen zich soms macht toe eigenen. Ze stellen zichzelf dan boven een ander, om er zelf beter van te worden. Deze macht draagt niet bij aan een gezonde en liefdevolle leefomgeving. Meestal eigenen ze zich macht toe, omdat ze daartoe ruimte voelen. Ze oordelen over een ander en veroordelen een ander. Dit alles gebeurt veelal onbewust, omdat ze gestuurd worden door hardnekkige overtuigingen. Ook hebben ze bepaalde overlevingsstrategieën aangelegd in hun jeugd waardoor ze als vanzelf kiezen voor een ongelijkwaardige relatie met wie dan ook.

Macht begint altijd met oordeelsvorming. Iemand die oordeelt die eigent zich bepaalde macht toe. Iemand die oordeelt stelt zichzelf boven een ander. Oordelen werken als een zaadje dat langzaam kan gaan ontkiemen tot nóg meer ongezonde macht. Daar waar ongezonde macht is, is geen hartsverbinding        

Narcistische macht

Wanneer mensen doorslaan in macht, dan overheerst de mannelijke energie. Mannelijke energie bestaat uit eigenschappen zoals leidingnemen, beschermen, overleven en analyseren. Wanneer macht ongezond wordt, dan slaan de mannelijke eigenschappen eveneens door. Eigenschappen zoals wantrouwen en ongeduld voeren dan de boventoon. Iemand die doorslaat in de mannelijke energie kan intimiderend overkomen en ook controlerend. Vaak zie je dan ook manipulatie en een psychologische vorm van straffen en belonen ontstaan. Macht slaat meestal geleidelijk door. De overgang van functionele- en dus gezonde macht naar ongezonde macht is niet altijd even duidelijk. Je hebt het niet altijd door wanneer deze doorschiet. Iemand die doorslaat in macht kan ineens over veel geld beschikken, krijgt ineens veel publiciteit of krijgt een uitzonderlijke promotie waardoor zijn beslissingsbevoegdheden extreem toenemen. En dan nog zal diegene niet ineens ander gedrag laten zien. Alles krijgt dan stap voor stap zijn uitwerking.
Als slachtoffer kan het zijn dat je ineens het besef hebt dat je in een ongezonde situatie bent beland. Door de afhankelijkheden die zijn opgebouwd weet je niet goed hoe je er nog uit kunt komen. Het is het geld of de veiligheid of het oorspronkelijke jeugdtrauma wat je dan vast zet. Je hoofd krijgt het dan niet meer helder, want het idee van er uit stappen maakt je benauwd en heel onzeker.  Macht wordt ongezond wanneer je ziet dat iemand overdreven graag in het middelpunt wil staan. Ze zien vaak alles als een competitie en willen de beste zijn of in ieder geval op bepaalde vlakken er met kop en schouders bovenuit steken. Ze leven van status, bezit en aandacht en kunnen dit alleen bereiken wanneer ze totale controle hebben over de situatie en de mensen die hier een rol in spelen. Hoe ongezonder de macht is, hoe meer de omgeving gezien wordt als een gebruiksmiddel.

Doorgeslagen ongezonde macht valt onder de term narcisme. Mensen met narcistische karaktertrekken dragen zoveel zelfhaat in zich dat ze een ander nodig hebben om hun eigen pijn niet te hoeven voelen. Ze hebben een ander nodig om hun pijn op te kunnen projecteren. Dit doen ze door een ander naar beneden te halen onder andere door kritische opmerkingen of door ze in het bijzijn van anderen voor gek te zetten. Een andere manier is om de ander in de wacht te zetten. Dat wil zeggen dat ze de ander bewust negeren. Net zo lang tot de ander er onzeker van gaat worden. Of ze kappen het gesprek af en weigeren om nog langer naar de ander te luisteren. Hiermee wijzen ze de ander bewust af. Dit gebeurt meestal in een partnerrelatie, waardoor de gelijkwaardigheid verdwijnt. Dit noemen ze ook wel gaslighting. 
Iemand met narcistische karaktertrekken kan niet goed alleen zijn en heeft doorgaans een ander nodig om zich gelukkig te kunnen voelen. Hij/zij zal een ander afhankelijk willen maken, omdat ze dan zeker weten dat die ander blijft, wat ze ook doen of zeggen. Wanneer ze iemand afhankelijk hebben gemaakt, dan hebben ze macht. Ze bereiken dit via aantrekken en afstoten. Dat wil zeggen dat ze eerst iemand de hemel in prijzen om die persoon daarna weer de grond in te boren. En wanneer dat is gedaan, dan trekken ze die ander weer omhoog en begint het weer van voren af aan. Hierdoor ontstaat er als vanzelf verwarring bij de ander. Het afhankelijk maken van de ander gebeurt ook door beloftes niet na te komen. Narcisten beloven veel, omdat beloften in de toekomst liggen. En de toekomst garandeert ze dat de ander tot die tijd zal blijven.   

Narcistische macht gaat gepaard met manipulatie. Door mooie woorden te gebruiken, woorden die liefde bevatten, kunnen ze anderen beinvloeden. Het is een psychologisch spel wat wordt toegepast en meestal is het slachtoffer iemand met een groot inlevingsvermogen en met een liefdevol hart. Wanneer je beinvloedbaar bent voor mensen met ongezonde macht, dan heb je meestal in je jeugd te maken gehad met een dominante of manipulatieve ouder. Deze hebben je via programmering geleerd om een ander nodig te hebben om je gelukkig te kunnen voelen. Je hebt dan geleerd dat afhankelijkheid de enige weg is naar geluk. Want in die afhankelijkheid geeft de ander je het gevoel dat je mag bestaan. Wanneer je beinvloedbaar bent voor ongezonde macht dan ben je vooral naar buiten gericht en wil je het graag goed doen in de ogen van een ander. Je hecht je dan graag aan mensen en/of aan groepen. En in die hechting weet je op een gegeven moment wel dat de relatie of verbinding met die ander niet gezond is, maar lukt het je niet meer om de verbinding te verbreken. Die ander heeft dan zoveel macht en controle over je, dat je verslaafd bent geraakt. Die ander heeft je als het ware gehypnotiseerd. Zonder die ander ben je niets meer, kun je nergens meer heen, ben je stuurloos. En dit is precies wat die ander wilde bereiken. Dat je te bang bent om nog te vluchten.  

Het hart is bij narcistische mensen zodanig verhard en gesloten, dat ze niet anders kunnen dan zichzelf altijd en overal op één te zetten. De weg die een narcist bewandelt is die van sluiproutes en binnendoor wegen. Ze kiezen altijd voor de weg van liegen en bedriegen. Ze kiezen altijd voor het pad van spanning, onzuiverheid en onrust. Dat komt, omdat narcisten niet willen voelen. Door in de sfeer van spanning en onrust te blijven, vermijden ze gevoel. Een narcist heeft de overtuiging dat spanning zorgt voor "leven". Ze hebben een hekel aan een sober en saai leven, omdat ze niet willen voelen.  

Iemand met narcistische gedragskenmerken zal altijd chaos en verwarring in je leven brengen. Chaos en verwarring hangen samen met onrust en met het neerhalen van jou en je omgeving. Een narcist zal je veel aan het denken zetten. Vaak doen ze dit door het stellen van vragen. Net zo lang tot je gaat twijfelen. Zij hebben de regie in handen. Hoe meer jij moet nadenken, hoe verder je van jezelf verwijderd wordt. 

Een narcist kent geen verbinding, alleen toneelspel. De meeste narcisten stappen gemakkelijk van de ene relatie naar de andere. Haat en liefde liggen voor narcisten heel dicht bij elkaar. 

Het verschil tussen narcisme en onvoorwaardelijke liefde   

Een narcist heeft een ander nodig om gelukkig te kunnen zijn. Iemand die in onvoorwaardelijke liefde leeft heeft niemand nodig om gelukkig te kunnen zijn.
Een narcist heeft moeite om zich kwetsbaar op te stellen. Wanneer je in onvoorwaardelijke liefde geeft, dan ben je in staat om elke dag ongezond of onvolwassen gedrag toe te geven.
Een narcist leeft van spanning en onrust en onzuiverheid. Je leeft in onvoorwaardelijke liefde wanneer rust, zuiverheid en harmonie een vast gegeven zijn.
Een narcist leeft in de tweede en soms in de derde dimensie. Onvoorwaardelijke liefde vind je in de vijfde dimensie.
Een narcist is aan aarde gebonden en leeft van aardse verlangens. Iemand die in onvoorwaardelijke liefde is, is onthecht van alle aardse verlangens.
Een narcist identificeert zich met zijn/haar hoofd. Het denken is leidend. Iemand die in onvoorwaardelijke liefde is denkt alleen nog maar functioneel. Het hart is geopend en hij/zij leeft in overgave.
Een narcist wil chaos en verwarring brengen in iemand zijn/haar leven. Wanneer je in onvoorwaardelijke liefde leeft, dan inspireer je anderen en moedig je mensen aan om het beste uit zichzelf te halen.
Een narcist oordeelt en veroordeelt. Iemand die in onvoorwaardelijke liefde leeft die oordeelt niet. Ook niet over zichzelf.
Een narcist ziet zichzelf als god en goddelijk. Iemand die in onvoorwaardelijke liefde leeft ziet zichzelf als kanaal / instrument waar de liefde vanuit de bron doorheen kan werken. Op dat punt is er geen "ik" meer. Het ego is gestorven. 
Een narcist leeft in het verleden en in de toekomst. Iemand die in onvoorwaardelijke liefde is, leeft in het nu.

Dader - slachtoffer - dader

De meeste mensen gaan er vanuit dat een narcist de dader is en dat degene die hieronder lijdt het slachtoffer is. Maar wat nu als je het vanuit een ander perspectief bekijkt? Namelijk dat het slachtoffer de situatie in stand houdt. Dat het slachtoffer ergens op een dieper niveau de situatie saboteert? Want ook het slachtoffer heeft "skills" opgedaan in een narcistische omgeving. Niet bij zijn/haar partner, maar in het gezin waar hij/zij opgroeide. Die "skills" kunnen verboren blijven, maar wel slim worden ingezet. Hier komt de term "verborgen narcist" vandaan.
Het slachtoffer, degene die zich laat intimideren en negeren door de narcist, zorgt er namelijk voor dat een narcist niet groeit. Immers, wanneer het slachtoffer kiest voor onthechting van de narcist, dan zal dit iets met de narcist doen. Onthechting doet pijn, omdat ook de narcist afhankelijk is van liefde. In die pijn ligt groei. Zo lang een narcist niet wordt teruggeworpen op zichzelf, kan hij/zij alle pijn op een ander projecteren. Wanneer het slachtoffer er voor kiest om uit die omgeving te stappen en geen pijn meer te tolereren, moet de narcist er zelf doorheen. En daar ligt groei. Groeit een narcist niet, dan blijft zijn/haar hart gesloten. Het is daarom van groot belang dat een slachtoffer er voor kiest om het label slachtoffer los te laten en de regie in handen te nemen. Dan brengt hij/zij de narcist in beweging. 

Veel mensen hebben de neiging om in de hoek van slachtoffer te gaan staan en daar vervolgens ook in te blijven. Wat ze dan doen is de situatie in stand houden. En wanneer je over echte liefde spreekt, dan gun je je partner dat hij/zij groeit. Dat hij/zij de beste versie van zichzelf wordt. Door slachtoffer te blijven en mee te blijven rennen in dezelfde patronen, gebeurt er niets in groei. Dan blijft hij/zij hangen in een disbalans en die zorgt ervoor dat het hart gesloten blijft. Iemand leeft dan niet in union met de bron, waardoor de energie niet stroomt zoals het voor diegene bedoeld is.  

De mens is geboren om te groeien. Het is een vanzelfsprekendheid. Iets wat bij het leven hoort. Groei is een vast gegeven in ons leven. Mensen die niet groeien, houden vast aan het verleden. Door vast te houden, kan energie niet stromen in hun leven. Groei gaat over mee bewegen met de energie die je stap voor stap dichter bij de volmaakte liefde brengt. En daar waar de volmaakte liefde is vind je rust, inspiratie, dankbaarheid, vrede en geluk.  

Ben ik afhankelijk van anderen? 

Ongezonde macht resulteert in afhankelijkheid. Afhankelijk ontstaat meestal niet zomaar. Meestal is degene die afhankelijk wordt karma drager. Je bent karma drager, wanneer je het karma van één van je ouders hebt doorgekregen. Jij bent dan aangewezen om dit karma uit te gaan werken. Doe je dit niet, dan geef je het opnieuw door aan de generatie na jou.
Wanneer afhankelijkheid jouw karma is, dan noemen we dat een complex karma. Dat komt, omdat het karma afhankelijkheid niet zomaar is los te laten. Veelal gaat het gepaard met één of meerdere verslavingen of hechtingen waardoor het thema veel breder en dieper is dan je oorspronkelijk had gedacht. Vaak ook zie je dat iemand die afhankelijkheid als karma draagt aan zelfsabotage doet. Dat wil zeggen dat de ene hechting wordt ingeruild voor de andere. Een hechting kan gaan over relaties, maar ook over spullen en zelfs over patronen. Het kan ook over rituelen gaan en zelfs over patronen in het hoofd. Complex dus. Meer over hechtingen en onthechten lees je HIER

Waar het op neer komt is dat iemand die afhankelijk is, iets of iemand anders nodig heeft om het gevoel te hebben te mogen bestaan. Niet wetende dat de hoogste vorm van energie te vinden is in de wereld van onvoorwaardelijke liefde. En daar waar onvoorwaardelijke liefde is, daar is geen hechting meer aanwezig. De enige hechting die je daar tegenkomt is die met de onzichtbare wereld, ofwel de spirituele wereld. Dat komt, omdat je in de vijfde dimensie niet meer gebonden bent aan aardse verlangens. Je hebt dan de relatie met de bron hersteld, waardoor de energie tussen die bron en jouw essentie volledig kan stromen zoals het bedoeld is. Daar op dat punt ben je in staat om in overgave te leven.

Mensen die afhankelijk zijn, zijn naar buiten gericht. Je kunt er niets aan doen, want je bent op die manier geprogrammeerd. In de derde dimensie leven we in een begrenzing en die begrenzing noemen we de Matrix. De Matrix doet ons geloven dat we mens zijn. Hierdoor identificeren we ons met datgene wat we denken. Terwijl onze essentie iets heel anders is, namelijk bewustzijn.

Het karma wat je hebt doorgekregen is gebonden aan het mens-zijn. Het is dus de kunst om het mens-zijn los te laten, zodat het karma jou los laat

De Matrix zorgt ervoor dat we afgesneden worden van ons gevoelsleven en dat we ons hart sluiten. We leren dat het "normaal" is om angsten te hebben en eenzaamheid te ervaren. De meeste mensen die gehecht zijn aan het aardse leven, zijn gehecht aan hun denken. Ze denken de hele dag door en zijn veelal bezig met het verleden en met de toekomst. Omdat ze afgesneden zijn van hun gevoel, lukt het ze niet goed om werkelijk te voelen. Hierdoor zoeken ze een partner die op basis van rationele overwegingen past in hun leven. Vanaf het moment wanneer ze in die relatie stappen, zijn ze afhankelijk. Ze hebben namelijk geleerd om zich te hechten aan die ander waardoor de afhankelijkheid steviger kan gaan worden. 

In de wereld van nu hebben mensen geleerd om zich in een relatie te hechten aan de ander. Of het nu om een karmische relatie gaat, om een toxische relatie of om een soulmate relatie. Bij allen is er sprake van een afhankelijkheid. We hebben geleerd om ons te identificeren met de ander en door de inbreng van verwachtingen en oordelen is dit nog eens versterkt. In de toxische relatie is de afhankelijkheid het sterkste ontwikkeld. De afhankelijkheid is dan zo hardnekkig, dat iemand professionele hulp nodig heeft om er van los te komen. Loskomen van zijn/haar toxische partner voelt in veel gevallen namelijk hetzelfde als een amputatie, als een zwaar afkickproces en levert dan ook meestal zweetaanvallen, paniekaanvallen en/of hallucinaties op.  Heb je last van een afhankelijkheidsstoornis, dan heb je het gevoel dat je niet zonder die ander kunt leven. Je bent dan overdreven veel emotioneel en vraagt jezelf voortdurend af wat je anders had kunnen of moeten doen. In het proces van onthechten worden de mensen met een afhankelijkheidsprobleem als vanzelf toegetrokken naar de partner. Ze begrijpen niet hoe het toch zo kan dat die partner als een magneet aan ze trekt. 

Heel veel mensen zitten vast in een relatie, omdat het loslaten van dit fundament enger voelt dan er in te blijven. Je bent dan afhankelijk geworden van die ander. Je leeft dan in een kooi en kiest er voor om in die kooi er het beste van te maken. Naar buiten vliegen en jezelf bevrijden uit die kooi komt overweldigend en eng bij je binnen. Echte vrijheid ligt buiten de kooi. Maar die vrijheid kennen de meeste mensen niet en iets houdt hen tegen om die stap te zetten. Ze realiseren zich niet dat het gevoel van comfort en veiligheid ook buiten die kooi aanwezig is.  

Echte vrijheid vind je in jezelf. Daar waar je bevrijd bent van negatieve gedachten, angstgedachten, gedachten die gaan over schuld of schaamte. Echte vrijheid gaat over rust in je hoofd.  

Tweelingzielen breken met afhankelijkheid

Veel tweelingzielen zijn afhankelijk van liefde en daar komen ze meestal pas achter wanneer de andere tweelingziel in hun leven komt. Dit voelt wat vreemd, omdat macht niet altijd de aanleiding vormt voor die afhankelijkheid. De afhankelijkheid ontstaat door iets anders, door een bepaalde energie die de afhankelijkheid als het ware activeert. Tweelingzielen merken namelijk dat ze als vanzelf naar die ander toe getrokken worden en velen merken ook op dat ze de ander maar niet uit hun hoofd kunnen zetten. De afhankelijkheid die ze voelen is de magnetische aantrekkingskracht. Hierdoor ervaren ze dat ze obsessief veel aan die ander moeten denken. Dit gebeurt via tekens, dromen en ook via gedachten. Wanneer tweelingzielen deze magnetische aantrekkingskracht niet meer willen voelen, kunnen ze veel frustratie gaan ervaren. Dat komt, omdat ze de ander dan verstandelijk graag willen loslaten, maar emotioneel en geestelijk gezien lukt het ze niet. Dat komt, omdat dit ook de bedoeling is. De frustratie zorgt er namelijk voor dat ze in beweging komen. Want het leven wil iets van tweelingzielen en dat is dat ze onafhankelijk worden van de liefde. Wanneer ze onafhankelijk zijn, dan zijn ze onthecht. Onthecht van alle aardse verlangens. Het brengt ze bij onvoorwaardelijke liefde.     

Tweelingzielen mogen zich realiseren dat zolang ze nog gehecht zijn aan het aardse leven, de magnetische aantrekkingskracht aanwezig blijft. Pas wanneer ze vanuit wilskracht uit de Matrix stappen en de weg afleggen naar de vijfde dimensie, zullen ze gaan ervaren dat ze de afhankelijkheid gaan overstijgen. Dit is geen gemakkelijk proces, omdat het voelt als sterven. Voor tweelingzielen is het essentieel dat ze kennis en wijsheid op doen met betrekking tot spirituele macht. Het lukt je namelijk niet om te onthechten, zonder dat je jezelf bevrijd uit spirituele macht. 

Onthechten valt onder de categorie transformatie. Het betekent dat je het "oude" leven los laat en een nieuw leven aan neemt. Je kunt het vergelijken met een dieet. Iemand die besluit om af te vallen zal een dieet volgen. Maar als ze na dit dieet het leven als vanouds weer oppakken, zullen ze in korte tijd weer op hun oude gewicht zitten. De kunst van dieten is om je eetpatroon aan te passen. En zo werkt het ook met onthechten. Onthechten werkt pas wanneer je een andere levensstijl, een andere manier van leven hebt geintegreerd.  

Hoe bevrijd ik mezelf uit macht?

Ongezonde macht is een vorm van ongezonde mannelijke energie. Je kunt het ook vergelijken met een doorgeslagen ego. Een doorgeslagen ego kan zichtbaar zijn, maar helaas komt het vaak voor dat deze onzichtbaar is. Onzichtbaar, omdat manipulatie soms heel gerafineerd plaatsvindt. Je hebt het niet altijd door. Ben jij slachtoffer van macht? Dan kun je volgende klachten ervaren:

je slaapt slecht 
je hebt last van nachtmerries
je hebt elke dag schuld gevoelens
je moet veel huilen
je twijfelt of je het allemaal zelf hebt veroorzaakt
je schaamt jezelf voor alle dingen die gebeurt zijn
je hebt last van paniekaanvallen
je kunt de "machthebber" nog steeds met de ogen van compassie bekijken. Het is alsof je verslaafd bent aan diegene
je bent in het contact met die ander langzaam al je vrienden en familieleden verloren 

Wil je jezelf bevrijden uit macht, dan heb je daar twee eigenschappen voor nodig: 

discipline
wilskracht  

Iedereen kan onafhankelijk worden en eigenlijk is de weg er naar toe heel simpel. Maar juist, omdat deze zo simpel is, hebben veel mensen hier moeite mee. Je komt op deze weg geen sluiproutes of ingewikkele kruispunten tegen. De weg is recht en dat houdt in dat er rust en helderheid is. Rust ontstaat door middel van ontspanning, zuiverheid, soberheid en regelmaat. In de rust help je je lichaam om te ontspannen en dat doe je door er aandacht voor te hebben. Je gaat bijvoorbeeld meer tijd doorbrengen op de bank of door te wandelen in het bos. Rust houdt ook in dat je kiest voor weinig prikkels. Prikkels activeren het hoofd en daar ligt de link naar afhankelijkheid. Iemand die afhankelijk is, heeft een overactief hoofd. Prikkels ontstaan door: 

woorden / gesprekken: Taal is iets van het hoofd. Probeer wat vaker taal te vermijden
verschillende indrukken: Vermijd drukke omgevingen en televisie / social media

Een rechte weg houdt als vanzelf in dat je meer gaat voelen en minder gaat denken. Je zorgt er op deze manier ook voor dat chaos en verwarring uit je leven verdwijnt. En op dat punt vinden veel mensen het lastig worden. Want we zijn het gewend om gedachten toe te laten wanneer we gaan voelen. Dat wat we voelen is energie. Energie komt en gaat en juist dan is het belangrijk om je aandacht en bewustzijn op je lichaam te houden. Wanneer je bewustzijn naar je hoofd gaat, nemen gedachten het van je over. Dat zijn de momenten waarop we "denken" dat we eenzaam zijn of ongelukkig zijn of dat we ons schuldig moeten voelen. Eenzaamheid, ongelukkigheid en schuldig voelen zijn termen die door gedachten ontstaan. Die staan los van dat wat je voelt. 

Veel mensen vinden het proces van onthechten daarom zo eng en moeilijk. De energie die om hun hoofd circuleert heeft ze in hun greep. Op dat punt helpt een spirituele healing, omdat gedachten vaak zo hardnekkig kunnen zijn dat je ze zelf niet meer tegen kunt houden.  

Soms zijn er zoveel gedachten aanwezig, dat je ze niet meer onder controle krijgt. Je ervaart dan ook veel donkere gedachten. Een spirituele healing helpt je om meer rust te ervaren in je hoofd. 

Kan een narcist nog groeien? 

In het kort gezegd is het antwoord: ja, dat kan. Niet iedereen is per definitie een narcist. Je kunt narcistische karaktertrekken hebben, omdat je bent opgegroeid in een omgeving waarin je geprogrammeerd bent met narcistisch gedrag. Je hebt dit gedrag aangenomen voor waar en bent dit gaan toepassen in je leven. Iemand met narcistische trekken is in staat om zich kwetsbaar op te stellen. Sterker nog, waarschijnlijk baal je er van dat je deze trekjes hebt. Waarschijnlijk vind je het idee vreselijk dat je op je vader of moeder lijkt als hij/zij degene was met het donkere karakter. Kwetsbaar opstellen is een belangrijke vereiste om te kunnen groeien. Kwetsbaar houdt in dat iemand toe durft te geven niet aardig, niet zuiver, niet eerlijk te hebben gehandeld. Iemand durft sorry te zeggen. Dit kun je niet afdwingen, die moet uit de narcist zelf komen. Dwing je het af, dan zal een narcist zijn masker optrekken en een toneelspel opvoeren. 

Er zijn helaas nog veel narcistische mensen die wél veel studies volgen, workshops en ook trainingen om zichzelf te kunnen ontwikkelen, maar die niet in staat zijn om oprecht sorry te zeggen. En hier ligt een belangrijk punt. Want wanneer we sorry zeggen tegen een ander, dan worden we nederig. Dan verlagen we onszelf en breken we het ego af. Wanneer je een training of workshop volgt gebeurt dit niet. Dan wordt het ego juist versterkt, omdat bij veel narcisten hun eigen opvoeding er bij wordt gehaald. En zo wordt een narcists in die omgeving als slachtoffer gezien, in plaats van als dader. 

Een narcist kan dus groeien wanneer hij/zij in staat is om het anders te gaan doen. Door in het dagelijkse leven zichzelf niet meer centraal te stellen, een ander niet meer te veroordelen en door alle mensen in hun leven en verleden op te zoeken die ze tekort hebben gedaan. Door tegen al deze mensen sorry te zeggen zal je gaan zien dat een narcist transformeert. Allemaal? Ja, de kracht van heling ligt in het toegeven van fouten. Van alle fouten, zelfs die uit je kindertijd. Dan pas kan het hart volledig gaan openen. 

Wanneer iemand met narcistische kenmerken wil groeien, is het ook voor diegene belangrijk om eerst te gaan onthechten. Eigenlijk zie je dat ook een narcist een afhankelijkheidsprobleem heeft, net als zijn/haar slachtoffer. Afhankelijkheid is ongezond voor je groei en de manier om jezelf hieruit te bevrijden is door te onthechten. En dit is voor een narcist een pittig proces, omdat de groei niet ligt in het besluit om te gaan onthechten, maar in het proces van volhouden. Wilskracht en discipline zijn hierin belangrijke sleutelbegrippen. Iedere narcist kan twee weken alleen doorbrengen. Maar wanneer de verveling toe slaat, wanneer ze naar aandacht verlangen, wanneer ze het gevoel hebben hun sterke netwerk te verliezen, daar op dat punt ligt groei. Dát is voor de narcist een bijzonder grote uitdaging. De werkelijke uitdaging vindt plaats in zijn/haar hoofd. Daar op dat punt ontmoet hij/zij de spirituele macht. Die is vele male sterker, dan welke aardse macht dan ook.     

Wat is spirituele macht?  

Spirituele macht gaat over de spirituele wereld. Dit is de onzichtbare wereld oftewel de wereld van energie. Spirituele macht gaat hand in hand met aardse macht, omdat energie in ons en om ons heen beweegt. Energie is wie we werkelijk zijn. Mensen die zich focussen op aardse macht en die op een aardse manier proberen zich te bevrijden uit deze macht, zullen ervaren dat dit niet lukt. Dat komt, omdat aardse macht wordt aangedreven door spirituele macht. Hoe werkt dit? 

De onzichtbare wereld bestaat uit donker en licht. Het is het een of het ander. Een grijs gebied bestaat er niet. We noemen het ook wel de wereld van liefde en de wereld van dualiteit. Het is de vijfde dimensie waar liefde is en het is de derde dimensie waar je te maken hebt met dualiteit. Dualiteit houdt in dat er donkere energie is. Wanneer je bent verbonden met je essentie, met je ziel, dan beweeg je in de energie van de vijfde dimensie. Daar op die plek is alleen maar liefde. Liefde bestaat dan uit inspiratie, dankbaarheid, acceptatie, harmonie, vrede, rust en positiviteit. Er zijn dan geen donkere gedachten meer aanwezig. Je bent dan beschermd en weet hoe je focus kunt houden om die bescherming te handhaven. De donkere energie zal er namelijk alles aan doen om die verbinding te verbreken. Om je terug te trekken naar de derde dimensie. Deze energie gaat slim te werk, omdat innerlijke rust verstoord kan worden door jou uit balans te brengen.

En hoe breng je een mens uit balans?
Door angstgedachten te sturen
Door beelden in je hoofd te creeren waar je door van slag raakt
Door je te verleiden aan het verleden te denken
Door mensen in je leven te brengen die je aanvallen of die je op een andere manier schokkeren
Door situaties in je leven te brengen die je van slag brengen

Bovenstaande kan vreemd bij je binnen komen, omdat mensen en situaties voor jou te maken hebben met iets anders dan met energie. Het tegendeel is waar. Alles draait op energie. De wereld waar we in leven is van nature aards en dat wil zeggen dat donkere energie overheerst. De mensen die in staat zijn om hieruit te stappen, door het de rug toe te keren, die kunnen de disbalans in zichzelf transformeren naar permanente balans. En daar waar permanente balans is, daar vind je rust en vrede. En daar sta je in verbinding met de bron, zodat je het leven kunt ontvangen zoals dit al voor je geboorte de bedoeling was.

Alles wat we denken kun je onderverdelen in spontane gedachten en bewuste gedachten. Spontane gedachten komen en gaan. Gemiddeld bestaat 80% van al ons denken uit spontane gedachten. Spontane gedachten worden geleid en gestuurd door de Matrix. Door de wereld van dualiteit en met als doel om jou uit balans te brengen. Want wanneer jij piekert of in angst leeft, bevries je en sluit je hart. Op dat punt kan de bron niet meer met jou communiceren en word je stuurloos. Spontane gedachten hangen ook altijd samen met het karma wat je bij je draagt, omdat 90% van alles wat je denkt in patronen voorbij komt. Die patronen gaan over je karma. 
Bewuste gedachten zijn manifesterende gedachten. Omdat je denkt vanuit wilskracht en focus. Op dat punt ben jij degene die bepaalt wat denkt.

De meeste mensen hebben niet eens door dat ze worden aangevallen door gedachten. Ze gaan er vanuit dat ze zelf alles denken. Ze identificeren zich met deze gedachten met als gevolg dat ze de gedachte vastpakken en er verder op associeren. De energie die ze dan aantrekken en naar binnen halen is dan donker en dat houdt in dat het hart sluit en dat de energie stopt met stromen. Er is dan sprake van een disbalans wat op fysiek-, emotioneel-, mentaal- en spiritueel niveau verder door werkt. 

Wanneer je energie naar je toe trekt, omdat je de aanval accepteert en omarmt, dan zorgt je er voor dat deze energie aan je gaat binden. En wanneer we deze gedachte keer op keer aannemen, wordt het een patroon en zal de energie dikker, compacter en ook hardnekkiger worden. Iemand die waardeloos over zichzelf denkt, die lijdt aan een minderwaardigheidscomplex, heeft de gedachtepatroon vele jaren achter elkaar aangenomen en geabsorbeerd. De energie zwermt als vanzelf om die persoon heen. Daar waar mensen roepen "ga anders denken en pas je denkpatroon aan", zal dit voor iemand die al jarenlang op dezelfde manier denkt zeer moeilijk worden. Hier komt bij dat wanneer de gedachtepatroon afkomstig is uit de familielijn, dat we hier te maken hebben met karma. Karma is zeer hardnekkig en dat wil zeggen dat de wereld van donkere energie, van dualiteit, weet waar jij gevoelig voor bent. Want waar jij gevoelig voor bent, daar was je vader of moeder en opa of oma ook gevoelig voor. De energie is van generatie op generatie doorgegeven. Het is als een dichte mist die om je hoofd heen circuleert. 

De dichte mist om je hoofd kun je niet via aardse tools en aardse methoden oplossen en kwijtraken. Het loslaten van karma is een proces waar wilskracht en discipline voor nodig is. Een spirituele healing zorgt ervoor dat de dichte mist om je hoofd als het ware losgemaakt wordt. Het zorgt ervoor dat je kansen gaat voelen, kansen gaat zien om het patroon te gaan doorbreken. 

Memorable is een spirituele praktijk. De expertise van deze praktijk gaat over energie. Veel mensen hebben niet in de gaten hoe hardnekkig energie is, met name wanneer het om karma gaat.

De donkere energie kan om je heen blijven circuleren en er is geen workshop of training die dit bij je weg kan nemen. Tijdens een spirituele healing wordt donkere energie bij je weggehaald en worden blokkades opgeheven. Na de healing ben je in staat om de draad verder op te pakken. Wanneer jij wilt transformeren en wanneer je wilt dat donkere gedachten uit je leven verdwijnen, dan is een spirituele healing de manier om hier beweging in aan te brengen. 

Wat kun je er zelf aan doen? Er zijn drie belangrijke manieren om uit de wereld van dualiteit te stappen. Door:

100% van de dag bewust te zijn  
Alle gedachten die ongezond en/of negatief zijn af te wijzen
Je te focussen op de relatie met de Bron / het universum / God

De wereld van donkere energie, van dualiteit, maakt onderdeel uit van de Matrix. We zijn in deze wereld opgegroeid, omdat de Matrix ons wereldbeeld bepaalt. We weten niet beter. Het is deze wereld die als vanzelf macht toe-eigent. Deze macht komt tot stand door:
Je via spontane gedachten uit balans te brengen
Je via het contact met anderen uit balans te brengen
je via situaties uit balans te brengen

En zo kan het dus zijn dat een narcist in je leven komt, omdat de energie die door hem/haar heen werkt er voor zorgt dat jij uit balans raakt. Is die energie echt op jou gericht? Jazeker. De spirituele wereld is intelligenter dan de aardse mens. De spirituele wereld kan zorgen voor bovennatuurlijke situaties en bovennatuurlijke ontmoetingen die geen toeval zijn. En aangezien we leven onder heerschappij van de Matrix is het "normaal" om uit balans gebracht te worden door gedachten, mensen en/of situaties. Vecht je niet terug, dan accepteer je de macht van deze dimensie, met als gevolg dat je leven niet stroomt zoals het voor jou bedoeld is. De manier om terug te vechten is dus door gedachten af te wijzen en personen te vermijden die je uit balans halen. En ook door situaties te vermijden die negatieve of ongezonde gedachten bij je oproepen. Daarnaast door vanuit wilskracht en disciplinie te kiezen voor liefde. En dat doe  je door in het nu te zijn. In het nu ben je bewust en kun je gedachten gericht houden op inspiratie en liefde. 

Ik wil me graag bevrijden uit macht. Ik ben op zoek naar extra hulp

Je bent van harte welkom. Een spirituele healing helpt je om jezelf hieruit te bevrijden. Via onderstaand contactformulier kun je een sessie aanvragen. 

Contact opnemen