In een van de eerdere berichten kon je lezen dat lijden in je leven nodig is om te kunnen groeien. Lijden als in gevoelens ervaren van onzekerheid, somberheid, zorgen, boosheid, jaloezie, teleurstelling. De triggers in je leven zijn als een weerstand in je lijf en roepen om aandacht. Elke trigger, of elke vorm van lijden, brengt je op een kruispunt waarin jij de keus hebt om te gaan voor groei of voor vermijding. Vermijding houdt in dat je er tegenin gaat of dat je er van wegvlucht. In beide gevallen neemt het ego de leiding, waardoor het gevoel terug in zijn hokje vlucht en wacht op een volgende mogelijkheid om zich aan jou te openbaren. Contact maken met dat gevoel is belangrijk, maar nog belangrijker is in te zien dat de gedachten die er mee samenhangen niet van jou zijn. Het is de wereld van lage energie, van donkere energie, die deze gedachten bij jou veroorzaken. Door er bewust afstand van te nemen en het af te wijzen maak je duidelijk aan die wereld dat je er niet in mee gaat. Door het de rug toe te keren kun je uit het lijden stappen. Je stapt dan in vertrouwen en zet stappen in de richting van overgave en dus naar onvoorwaardelijke liefde.

Zelfbeheersing is naast het lijden eveneens een belangrijke voorwaarde voor groei. Wanneer je groeit naar de wereld van onvoorwaardelijke liefde dan zijn aspecten als harmonie, vrede, liefde, vertrouwen, eerlijkheid, vriendelijkheid, inspiratie, bescheidenheid, fatsoen, onbaatzuchtigheid, geduld een vanzelfsprekendheid. Hoe meer je toe groeit naar die wereld, hoe minder last je zal hebben van mentaal lijden, emotioneel lijden en fysiek lijden. De vorm van lijden die dan nog blijft bestaan vind je in misleiding. Misleiding gaat over de beinvloeding van de buitenwereld en de mate waarin je je zelf hierin kunt beheersen. Het is de strijd die dan in jou plaatsvindt en die gaat over het wel of niet toegeven aan een verlangen. Niet wetende dat het verlangen wat je voelt voortkomt uit de wereld van donkere energie.
In de basis zijn alle donkere verlangens terug te brengen naar vier aspecten: hebzucht, macht, aanzien en lust. Alles wat jou weg houdt bij liefde kun je linken aan één van deze vier. 

Hebzucht hangt samen met geld en materie. Geld sparen, geld apart leggen, geld bewonderen op je bankrekening, focussen op geld, je lekker voelen als je veel geld hebt. Het is jezelf verliezen in de wereld van materie. Geld is een belangrijke bron van verdeeldheid en chaos. Het verlangen naar geld brengt je altijd bij de wereld van donker en lijden. De dag dat je roept "geld is voor mij niet belangrijk, ik geef niks om geld" is de dag dat je genoeg hebt aan onderdak, eten, drinken en kleren. Alles wat je meer hebt op je bankrekening geef je weg of daar help je anderen mee. Op die manier is geld bedoeld. Je wisselt het verlangen naar geld dan in voor het verlangen naar eerlijkheid, liefde en geduld. 

Macht hangt samen met verdeeldheid. In de duale wereld waar we in leven is macht een manier om je bestaansrecht te kunnen claimen. Vaak is geld een vorm van macht, maar macht gaat ook over de mate waarin je beslissingsbevoegd bent in een bedrijf of instelling. Macht gaat ook over indoctrinatie en intimidatie. Wanneer mensen tegen je op gaan kijken, omdat ze je als een leider zien, dan zal de wereld van donkere energie proberen om macht tussen je oren te krijgen. Dit gebeurt heel geleidelijk. De wereld van misleiding is sluw. Hoe bewuster je in het leven staat, hoe sneller je kunt zien dat er misleiding plaatsvindt.  

Mensen met aanzien, verlangen er naar dat anderen hen aanbidden. Het is de vergrotende trap van aandacht. Aanzien heeft veel weg van macht. Omdat ze zichzelf niet kunnen zien, willen ze dat anderen mensen hen gaan zien. Het geeft ze het gevoel van bestaansrecht. 

Lust hangt samen met macht. Het is een vorm van misbruik waarbij je een ander gebruikt ten behoeve van je eigen verlangens. Lust heeft niets met liefde te maken. Het komt voort uit de donkere wereld. 
Lust in je eentje ervaren houdt in dat je gevoelens van lijden in jezelf wilt vermijden door een ander gevoel er voor in de plaats te brengen. Je denkt dat het onschuldig is, maar dat is niet zo. De meeste mensen kunnen namelijk lust nooit alleen ervaren, omdat ze een ander nodig hebben in hun beeldvorming / visualisatie om de lust op te kunnen wekken. Je bent dan alsnog een ander energetisch aan het gebruiken en misbruiken. Lust is een hele belangrijke ingang voor de donkere wereld. De gevoelens van lust zijn 100% demonisch en werken als een verslaving. 

Hebzucht, macht, aanzien en lust zijn verslavingen uit de donkere wereld. De wereld waarin de ziel slaaf is van de verlangens van het ego. Wil je jezelf hieruit bevrijden dan is zelfbeheersing een noodzakelijke eigenschap die je in je leven vaste voet aan de grond moet gaan geven. Zelfbeheersing is hard nodig wanneer er misleiding op je pad komt. Misleiding is sluw en zie je niet altijd aankomen. Het begint met een opmerking, met een gevoel, met een gesprek. Het begint met iets kleins waardoor het als een zaadje in jou tot leven komt. Dat zaadje moet je zien te voorkomen. Het is de hunkering van het verlangen waar verkeerde en ongezonde gedachten mee samenhangen. De gedachten worden gevoed door de wered van donkere energie. Die zorgen ervoor dat er mensen, gebeurtenissen en gedachten naar je toe komen die het verlangen aanwakkeren. Op een gegeven moment zit je er vol in en kun je niet meer terug. 
Omdat we het hier hebben over verslaving is zelfbeheersing noodzakelijk om elke vorm van misleiding te kunnen negeren en vermijden. Hoe sterker de verslaving, hoe zwakker, ongezonder je wordt.