Union gaat over zelfliefde

Wanneer we willen werken aan zelfliefde, aan de verbinding met ons "zelf", dan ontkomen we er niet aan om het "zelf" vanuit een andere werkelijkheid te gaan beschouwen.  Het "zelf" is je ziel. Iedereen heeft een ziel en deze ziel is geincarneerd in een menselijk lichaam. Wanneer we overlijden verlaat deze ziel je lichaam en keert deze terug naar de bron. Ziel is een ander woord voor energie of bewustzijn. Ons verstand vind dit lastig te bevatten. Sterker nog, ons ego wil helemaal niet dat je dit begrijpt. Het zou het einde van het ego betekenen!
Veel mensen vragen zich af wat de reden is van ons bestaan op aarde. De zin van het leven is dat we worden uitgenodigd om terug te keren naar onze essentie. En deze uitnodiging ontvang je telkens via de levenslessen die op je pad komen. Onze essentie is onze ziel en als we daar naar terugkeren dan zijn we bewustzijn. Bewustzijn houdt in dat je "bent". Je neemt het leven waar zonder oordeel of interpretatie. Je observeert zonder te absorberen. Waarom? Omdat je dan pure liefde bent. Er is dan geen enkele weerstand meer in jou aanwezig, geen enkele afwijzing. Enkel nog overgave en acceptatie. Je leeft dan in harmonie met wat er is en je volgt het pad van liefde en positiviteit. 
Het gekke is dat de zin van het leven van jou vraagt om alle programmeringen los te laten die je tijdens je leven hebt geleerd. Het is alsof dat wat je geleerd hebt in je leven nu weer mag gaan afleren. En dat klopt! 
Om te komen tot je essentie mag je in feite alles gaan loslaten wat jou vanaf je baby-tijd tot aan nu is aangeleerd. Dat wil zeggen alle programmeringen, overtuigingen en gedachten. In dit proces zal je steeds meer bevestigd worden dat je essentie iets ander is dan je gedachten, emoties en je lichaam. 

Waarom heeft jou ziel voor deze ervaring of voor deze les gekozen? Er kunnen verschillende redenen zijn, maar vast staat dat jouw ziel juist in deze tijd geboren wilde worden. Omdat we in deze tijd de omslag gaan meemaken van een aarde gebaseerd op dualiteit naar een aarde waar harmonie en liefde is.

Ben je voor je gevoel teruggekeert naar je essentie, dan zal je het mens-zijn steeds meer gaan loslaten. Je zal ook steeds minder nodig hebben van alle aardse genuchten, omdat je ziel je dan van heel veel licht-voeding gaat voorzien. Voor velen klinkt dit nu nog misschien als een onbereikbare stip aan de horizon. De ontwikkelingen om ons heen gaan nu echter razendsnel en daardoor is het dichterbij dan je denkt en ook nog binnen handbereik voor jou. Het is een proces en door dit proces bewust te doorlopen worden je als vanzelf stap voor stap handvatten aangereikt. Je bewustzijn wordt meer en meer geopend waardoor je beseft dat alles energie is en dat alles met elkaar in verbinding staat. Je ziel komt uit de bron en keert na je leven op aarde ook weer terug naar de bron. 

De bron, ook God genoemd of het universum, is de bron waar we allemaal mee verbonden zijn. Deze bron zit ook in ons, alleen zijn we het contact met deze bron als gevolg van opvoeding en programmering kwijt geraakt. Als we opnieuw contact maken met dit deel in onszelf dan komt er een wisselwerking op gang die we vanuit 3D oogpunt magisch kunnen noemen. Het gaat voorbij het verstand. Het is dé manier om uit de illusie van het leven te stappen en te ervaren dat we altijd het tegenovergestelde hebben gedacht dan wat in werkelijkheid de bedoeling is van het leven. We laten op dit pad het mens-zijn steeds meer los.  

Wat is pure liefde? 

Pure liefde is de zuiverste vorm van leven die er is. Hoe ziet dit er uit? Waarmee kun je dit vergelijken?
Probeer jezelf te verplaatsen in de wereld van een pasgeboren baby. Een baby is pure liefde, omdat een baby "is". Hij/zij heeft geen enkel oordeel op wat of wie dan ook. Een baby is volledig in overgave en accepteert dat wat er is. Er is geen ego die sturing aan brengt, er is geen woord wat vertroebeling kan aanbrengen in de verbinding. Dit zie je ook terug bij dieren. Dieren zijn pure liefde. Ze "zijn" en leven in het nu. Dieren worden niet gestuurd door gedachten en juist daardoor zijn ze puur. Pure liefde is dus gedachteloosheid. Door gedachteloos te zijn kom je uit bij wie jij werkelijk bent. Want we dragen allemaal pure liefde in ons. Wanneer we het contact met onszelf en dus met de bron / God herstellen, dan komen we in union. Dan ben je vrij van oordelen, vrij van verwachtingen, vrij van aanpassingen: Dan ben je vrij. 
Wanneer je pure liefde hebt belichaamd, dan ervaar je een gevoel van vrede en tevredenheid. Het leven is als een wonder en in elk moment ben je onbevangen en blij. 

Is het mogelijk om in dit leven pure liefde te "zijn"? Ja dat is mogelijk. Je leeft dan niet meer in dualiteit. Voor meer informatie over dualiteit, klik HIER.  

Is pure liefde gevoel? 

Voordat ik hierop een antwoord kan geven, sta ik eerst even stil bij emoties en gevoel. Emoties worden gevoed door ons hoofd, dus onze gedachten. Emoties worden ook gevoed door ons hart. Emoties zijn dus niet van jou, maar horen thuis bij je ego. Wanneer je veel moet huilen en je weet ook waarom je huilt dan kun je er vanuit gaan dat je met een emotie te maken hebt. Emoties zorgen er altijd voor dat je lijdt. 

Dit geldt eigenlijk ook voor positieve emoties, zoals vrolijkheid en euforie. Deze emoties brengen namelijk een afhankelijkheid op gang. Het maakt dat mensen een patroon in hun leven bouwen, omdat ze datgene wat oorspronkelijk heeft geleid tot vrolijkheid en/of euforie in stand willen houden. De emotie heeft hierdoor een afhankelijkheid gecreert en dat is precies wat het ego wil. 

Gevoel is altijd abstract. Pas wanneer we er woorden aan geven, dan wordt het een emotie. Dit klinkt misschien gek, maar als je buikpijn hebt en de buikpijn wil alleen maar als energie benaderd worden. Dus in de zin van: waar zit de buikpijn, welke kleur heeft het, welke vorm en is het vloeibaar of vast? Wanneer je van deze buikpijn "eenzaamheid" maakt, dan label je het. En met dat label gaat je ego verder associeren, zoals "je doet er niet toe" en "het komt toch niet meer goed". De buikpijn zal dan veranderen in iets groters en iets tragischers waardoor het wordt omgezet in een emotie. Dit gebeurt allemaal in een paar seconden. 

Gevoel wordt waargenomen via je zonnevlecht. Is je ziel gevoel? Ja en nee. Je ziel is gevoel, maar op een andere manier dan dat we gewend zijn geweest. Wanneer je al je schaduwwerk hebt gedaan en daarmee alle gevoelens hebt belichaamd, dan zal je merken dat er geen enkele trigger meer is die bij je binnenkomt. Gevoel zal dan niet meer in ups en downs aanwezig zijn. Je hebt alles wat nog verwerkt moest worden terug gebracht naar neutraliteit. Dit is precies hoe een baby ter wereld komt, vanuit neutraliteit. Je bent dan een onbeschreven blad en dat houdt in dat je "bent". Je neemt waar en volgt het pad van je ziel. Dus het pad wat stroomt, zonder belemmeringen en conflicten. 

Wanneer je neutraliteit bent in gevoel en wanneer je geen emoties meer ervaart, dan ben je in union met je ziel. Op dat moment leef je in overgave en ben je liefde. Liefde is een trilling en de meeste mensen zullen in dit proces gaan ervaren dat deze trilling in de zonnevlecht is waar te nemen. Je zonnevlecht vind je twee vingerbreedtes boven je navel. Je ziel kent verschillende manieren om met jou te communiceren, alleen is dit een geheel nieuw woordenboek waar alleen jij de sleutel van krijgt. Je kunt het woordenboek dus niet met iemand delen of aan een ander om betekenis vragen. Hoe meer je bewust aanwezig bent in het nu, hoe meer je het woordenboek gaat vullen. Dit wordt je nieuwe communicatiemiddel met de mensen die eveneens de transformatie doormaken naar een zielsbewust leven. Wanneer je in union bent met je ziel zal je gevoel veel meer gaan ervaren als een tinteling, kippenvel of bliss. Je neemt het waar als energie. De energie trilt en vibreert. 

In de praktijk zal je zien dat dit proces langzaam ingebed wordt. Je hoeft jezelf nu dus geen vragen te stellen over hoe dit dan gaat werken met een beroep of met een omgeving die hier niet in thuis is. Alle wijst vanzelf de weg. Het enige wat je hoeft te doen is zoveel mogelijk in het nu te zijn, de waarnemer te zijn en altijd vanuit de focus van liefde in het leven te staan. 

Wat levert union mij op? 

Wanneer je in union bent met jezelf, dan heb je door volharding en discipline geleerd om alle obstakels in jou en om je heen los te laten. Dan heb je geleerd dat het aardse leven zoals we dit gewend zijn een illusie is. Je leeft dan op de hoogste frequentie waardoor je vrij bent van alle negativiteit. Je bent de dualiteit ontstegen en ervaart overvloed en geluk. Je bent hierdoor in staat om in overgave te leven. Je leeft vanuit bewustzijn. Je hoofd is slechts nog functioneel aanwezig, maar bepaalt niets meer als het gaat om richting of emoties. Je leeft in het nu en bent de waarnemer van jouw levenspad.  

Union is een manier van leven waar je door aangetrokken wordt. Er is een intrinsieke behoefte in jou aanwezig om het Goddelijke in jou te ontmoeten en te voeden. Deze intrinsieke behoefte wordt groter naarmate je gaat ervaren dat je leven op alle vlakken positief wordt. 

Hoe kan ik werken aan union?

Wil jij werken aan zelfliefde, dan wil je graag in union komen met jezelf. 

Hoe kun je gedurende de dag focus houden? 

begin en eindig de dag altijd met dankbaar te zijn voor wat je geleerd hebt, voor de ontmoetingen en voor de kleine dingen die je leven fijn maken
ben dienstbaar aan anderen. Dat wil zeggen als iemand jou om hulp vraagt vanuit de juiste intenties, geef die ander dan jouw hulp
deel je zorgen en overdenkingen niet met anderen. 
ben zoveel mogelijk met je aandacht in het nu aanwezig. Dat wil zeggen: kijk om je heen en neem de omgeving in je op alsof het een wonder is
probeer zoveel mogelijk waar te nemen, zodat je gedachten geen kans krijgen. En als je denkt zorg er dan altijd voor dat het positieve gedachten zijn
laat liefde door je heen werken. Ontken het ego 
neem regelmatig rust, ook tijdens een gesprek. Rust en vertraging zijn de sleutels naar de ziel
geef zorgen en problemen geen aandacht. Focus jezelf op liefde

Er zijn een aantal kenmerken te noemen die aangeven of je in verbinding staat met je ziel. Sta je niet in verbinding met je ziel, dan noemen we dit ook wel separatie. Je bent dan afgesneden van zelfliefde en staat op de overlevingsstand. Union vraagt van velen om een 180 graden verandering in je leven. Je leven draait dan niet meer om afleiding, materialisme en geld maar gaat dan veel meer over inspiratie, rust en verbinding.  

Iemand die in separatie is met zich ZELF:  

oordeelt en doet aannames over zichzelf en over anderen
heeft verwachtingen van zichzelf en van anderen
zoekt bevestiging bij anderen
wil graag zijn/haar zorgen en problemen met anderen delen / bespreken
zoekt advies buiten zichzelf
denkt veel in termen van schuld, schaamte, onzekerheid en eenzaamheid
is veel bezig met het verleden
wil de toekomst graag controleren, onder controle krijgen
heeft routines en patronen waar hij/zij veiligheid in zoekt
schiet regelmatig in slachtoffergedrag 
huilt regelmatig 
denkt in termen van onmogelijkheden en problemen
wil er graag bij horen en onderneemt hiervoor actie
is bezig met overleven
vind het belangrijk om een rijk sociaal leven te hebben
vind het belangrijk om regelmatig op pad te zijn met anderen
vind het belangrijk om op de hoogte te zijn van maatschappelijke ontwikkelingen
besteed veel tijd en aandacht aan social media  
vlucht voor de pijn en leegte die hij/zij van binnen voelt 
word geleid door angsten, zoals schuld, geldgebrek of onzekerheid

Iemand die in union is: 

leeft in het moment van "nu"
kiest elke dag voor een moment van rust en stilte 
is 100% van de dag bewust aanwezig
zorgt in de eerste plaats goed voor zichzelf dmv rust, reinheid en regelmaat
helpt anderen die om hulp vragen onbaatzuchtig 
accepteert het leven zoals het is en zoals het komt
besteed aandacht en tijd aan dankbaarheid
behandelt en denkt over anderen zoals hij/zij over zichzelf denkt / zichzelf behandelt
neemt geïnspireert actie in het leven
accepteert ieder mens zoals hij/zij is
laat iedereen vrij
is regelmatig in solitude, om de verbinding met zichzelf en daarmee met de kosmos te intensiveren
vertrouwt er op dat alles in het leven hem/haar verder brengt 
ziet het leven als een groeipad naar een hogere vorm van bewustzijn
heeft geduld en geniet van wat er is 
is in staat iedereen en zichzelf te vergeven
heeft de behoefte om in de ontmoeting met ieder mens de ander een fijn gevoel te geven
gaat discussies uit de weg
geeft prioriteit aan voelen in plaats van reageren
is in vrede met alles en iedereen 
gaan bewust om met de natuur 
is de "waarnemer" in het leven en daarmee emotioneel onthecht van alles en iedereen

Union werkt van binnenuit

In union betekent dat er een verlangen in jou aanwezig is om je binnenste wereld steeds meer te voeden. Net zo lang, totdat je hele binnenwereld Goddelijk is. Er is dan geen wil meer, je leeft dan in overgave. Je bent dan in woorden, daden, in uiterlijk en gevoel compleet getransformeerd naar liefde. 

Je geeft prioriteit aan zelfzorg. Dat houdt in dat je de verbinding met je innerlijke wereld op nummer 1 staat. Deze wereld moet daarom altijd in vrede en tevredenheid, rust en vertrouwen zijn. Wijkt dit in negatieve zin af, dan heb je innerlijk werk te doen. Wijkt het in positieve zin af, dan ben je je daarvan bewust. Deze positieve afwijking kan dan resulteren in een blije emotie. Dat is niet erg en je kunt daar ook van genieten, zo lang je er bewustzijn op hebt. 

Je doet er dus alles aan om je binnenwereld prioriteit te geven en je hoofd het niet voor je te laten bepalen. Je hoofd wil zeggen: negatief denken, denken in oordelen en denken in verwachtingen. Je geeft grenzen aan op het moment wanneer een ander je uit de tent probeert te lokken. Grenzen door het gesprek te beëindigen of door er niet op in te gaan. Wanneer je reageert heeft dit namelijk altijd tot gevolg dat je de verbinding met jezelf verbreekt. Het gevoel van vrede wordt dan ingeruild voor irritatie, opwinding en/of onzekerheid. Wil je meer lezen over hoe je de verbinding met jezelf in stand kunt houden, klik dan HIER.  

De functie van mediteren en bidden  

Wil je in union komen dan is mediteren essentieel. Mediteren als in de zin van stilte meditaties. Stilte meditaties hebben een wezenlijk andere functie dan geleide meditaties. Bij geleide meditaties word je begeleid door een stem van buiten. De stem neemt je mee op reis en via visualisaties kom je dan in verbinding te staan met gevoel. Geleide meditaties stimuleren je om in je hoofd te blijven, terwijl het in dit proces ongelooflijk belangrijk is om je hoofd stil te krijgen. Ze hebben tot doel om je gedachten te centreren en om je een goed gevoel te geven. Zit je veel in je hoofd en ervaar je veel angsten, dan kan een geleide meditatie je helpen om minder stress te ervaren. Het is echter niet de sleutel naar bevrijding.  

Een stilte meditatie heeft tot doel om je bewustzijn te vergroten. Je dimt je ego en je vergroot je innerlijke kracht. 
Tijdens een stilte meditatie zit je op een kussen of een stoel en focus je jezelf op je ademhaling. Deze probeer je meer en meer te vertragen, zodat er meer en meer rust in je systeem komt. Je bent eerst de waarnemer van je lichaam. Hierdoor observeer je wat er in je lichaam gebeurt en ook wat er buiten je lichaam gebeurt. Op een bepaald moment focus je alleen nog maar op het "zijn" en valt de functie van waarnemer weg. Je zakt dan dieper weg in je bewustzijn en kan dan in een soort trance terecht komen. 

Het is mijn advies om altijd te beginnen met bidden voordat je mediteert. Bidden kun je op je eigen manier doen, maar in feite komt het er op neer dat je dankbaarheid toont voor dat wat je die dag hebt ontvangen, ervaren en geleerd. Daarna vraag je om hulp voor mensen, dieren en omstandigheden in je leven. Je focust eerst op het welzijn van de ander. Je benoemt niet de problemen, maar vraagt om de oplossing. Je kunt dit vergelijken met de Law of Attraction of met manifesteren. Het enige verschil is dat je dit voor een ander doet. 

Tot slot kun je ook hulp vragen voor jezelf. Ook hier vraag je hulp in de vorm van een oplossing. Je benoemt dus niet het probleem, maar de oplossing. Wanneer je als afsluiting dank je wel zegt, dan voel je de kracht van de bron en weet je dat je vraag gehoord is en dat deze ook beantwoord zal worden. Waarom ik het bidden noem in plaats van manifesteren? Dat komt, omdat bidden gaat over nederigheid. Je vraagt pas om hulp als je dit echt nodig vindt. Als het een wezenlijke hulpvraag is. Manifesteren tegenwoordig gaat veel meer over geld en bezittingen. Geld en bezittingen voeden het ego en dat is nu net niet de weg die we hier willen bewandelen. 

Hoe weet ik welk pad voor mij bedoeld is? 

Het universum werkt vanuit de wet "zo binnen, zo buiten". Dat betekent dat wanneer je liefde, vrede, vreugde en dankbaarheid hebt belichaamd, dat je uiterlijke wereld als vanzelf ook op deze manier naar jou toe komt. In dit proces waarin je de liefde belichaamd, zullen er uitdagingen op je pad komen. Je kunt namelijk niet in één keer transformeren. Het is een proces en het gaat stap voor stap. 

De keuzes die je in dit proces maakt zullen bepalend zijn of je uiterlijke wereld met je mee gaat veranderen. In dit proces zal je namelijk gaan ervaren dat je veel mensen, routines en overtuigingen gaat loslaten. Dat moet ook wel, omdat er een "nieuwe" jij mag gaan ontstaan. En deze nieuwe jij heeft nu eenmaal een andere levenshouding en andere gedragingen dan de buitenwereld van jou gewend is geweest. Je ontkomt er dus niet aan dat je op dit pad weerstand gaat ervaren. Je bent een pionier van de nieuwe aarde en anderen in je omgeving vinden dat lastig te volgen. Het komt ook op dit punt neer of je vastberaden genoeg bent om door te zetten. 

Wil je weten of je linksaf of rechtsaf af moet slaan? Met andere woorden: welke keuze is goed voor jou? Het pad wat NIET bij je past wordt heel duidelijk aangegeven door middel van signalen. Deze signalen zie en ervaar je door middel van tegenwerkingen, blokkades, moeilijkheden, discussies en conflicten. Het stroomt niet, je leven lijkt telkens vast te lopen, je komt er maar niet uit met de mensen om je heen, je ervaart veel pech in het leven.  

Het universum is subtieler wanneer het aan komt op "ja". Is een pad goed voor jou, dan ervaar je op dat pad geen belemmeringen, blokkades of tegenwerkingen. Voel jij dat dit pad jou eveneens inspireert en van binnen blij maakt, dan ben je helemaal op het pad van jou bestemming.

Wil je weten of iets goed voor je is en heb je er nog geen ervaring mee op kunnen doen, dan mag je contact maken met je innerlijke wereld. Voel je dat je blij wordt van de keuze, word je geinspireerd, word je er creatief van en ben je er veel over aan het dagdromen dan is dit de juiste keuze voor jou.  

Wat als ik er voor kies om niet in union te komen? 

Dat is een keuze en je hebt in dit leven een vrije wil. Waar je dan in feite voor kiest is dualiteit in alles. En dualiteit leidt altijd tot strijdt, tot conflicten en chaos. Waarom? Omdat je dan leeft vanuit je gedachten. Je bent dan afgesneden van je ziel, waardoor de verleidingen in het leven het altijd zullen winnen van jou. Je zal dan een drang voelen naar meer en meer, omdat je nooit voldaan bent. Of het nu meer status is, meer geld, meer sex, meer spullen. Het moet altijd meer zijn, omdat het ego nooit voldaan is. 

Je hoofd leert je dan dat je mag blijven hangen in een gevoel van schuld en afwijzing. Alles wat je doet is jouw schuld en dus moet je hiervoor boeten. Dat is de gedachte die veel mensen met zich mee dragen. Een andere gedachte die hierin vaker terug komt is "je doet het toch niet goed" en "je bent het niet waard". Zoals al eerder aangegeven ben je niet je gedachten. Het is je ego die dit doet. Je omgeving voedt dit nog eens extra door middel van kritiek en oordelen en zo blijf je hangen in een wereld van dualiteit. Je vecht voor erkenning, bevestiging en om gezien te worden. Van binnen ben je teer, moe en neerslachtig. Je ziel wil hoe dan ook iets anders en probeert dit aan je duidelijk te maken door middel van signalen op je pad 

Kies je er voor om niet in union te komen, dan blijf je de wonden die je met je mee draagt projecteren op anderen in de vorm van oordelen en verwachtingen. Wat je dan doet is op je tenen lopen, jezelf aanpassen en nergens echt ten volle van kunnen genieten. Je leven bestaat dan uit pieken en dalen en zodra een dal zich aan dient zoek jij afleiding op. Want door afleiding hoef je in ieder geval niet te voelen en kan het leven worden voortgezet zoals je het altijd gewend was. Word je dan toch afgewezen door iemand, dan blijft er maar één oplossing over en dat is de ander de schuld geven, een ander veroordelen om zo voor jezelf een acceptabel gevoel te creeren. Het is een vicueuze cirkel waar gelukkig steeds meer mensen uit willen stappen. 

Wil je niet in union komen dan kun je met niemand, werkelijk met niemand een wezenlijke verbinding ervaren. Alles waar je van denkt te genieten is gebaseerd op een verlangen van het ego. Het heeft niets met een diep innerlijk geluk te maken. Er is een leegte in jou die je probeert te voeden via de externe wereld.   

Niet streven naar union wil zeggen dat je onbewust wilt blijven. Het leven is toch goed zo, waarom zou ik dit veranderen? Zo lang het goed gaat is er geen reden om te veranderen. De signalen op je pad die vragen om bewustwording negeer je net zo lang totdat je deze niet meer kunt negeren.

Niet streven naar union wil zeggen dat je jezelf af wijst. Ergens vind je jezelf niet waard om in liefde te zijn. Je ego is op dat moment zodanig groot dat het je ziel heeft geblokkeerd. In deze fase hebben demonen en entiteiten meer en meer kans om bij je te komen en je persoonlijkheid verder in te vullen. Het zijn de "gemene" en "destructieve" gedachten die dan af en toe bij je opkomen. Het zijn de plotselinge woede aanvallen die je dan kunt ervaren. Het leven bestaat uit meer dan slapen en werken. In ons mensenleven speelt energie een hele grote rol.    

Inspirerende Quotes

"Ik ben = je ziel"

"Geloof in onvoorwaardelijke liefde = geloof in jezelf"

"Focus je niet op problemen, maar focus je op liefde"

"Om je ziel te kunnen ontdekken, zal je jezelf moeten ontkennen"

"Wil je in union komen, keer je leven dan 180 graden. Doe het tegenovergestelde van wat je altijd gedaan hebt"

"Union houdt in dat je afwijkt van het "normaal". Er zullen mensen zijn die je niet begrijpen. Voel je blij als dit gebeurt, want dit is de bedoeling"

"Geef aan anderen en deel met anderen, maar doe dit geruisloos en zo veel mogelijk anoniem"

"Oordeel niet over anderen"

"Behandel anderen zoals je zelf graag behandeld zou willen worden als je in dezelfde situatie zou zitten"

"Union gaat niet over korte routes en binnendoorwegen. Het is een proces, het gaat stap voor stap"

"Union gaat over geduld, volharding en geloof"

"Wijsheid staat los van weerstand. Ervaar je weerstand, toon dan wijsheid"

"Houd van je vijanden: Ben goed voor de mensen die je haten, vergeef de mensen die je vervloeken, vraag om hulp voor de mensen die je gebruiken"

Ik wil graag hulp om in union te komen

Het kan zijn dat je gedachten, je ego, inmiddels zo sterk zijn dat het voor jou als een verloren gevecht voelt. Wat je kunt doen is in ieder geval beginnen met bewustzijn te krijgen op dat wat je denkt. Ook kun je in je acties naar anderen in ieder geval de intentie zetten dat je een ander altijd wilt helpen. En je kan gaan beginnen met mediteren.

Om in union te komen zal je een proces van healing gaan doorlopen. Jezelf helen van overtuigingen en programmeringen die diepgeworteld in jou aanwezig zijn. Maar je kan mogelijk ook ervaren dat je door zelfafwijzing veel negatieve energie om je heen hebt verzameld. Deze lage energie kun je zelf niet weghalen. Hier heb je hulp bij nodig. 

Je kunt er dan voor kiezen om een spirituele healing sessie te boeken, zodat deze negatieve energie bij je wordt weggehaald. Demonische energie en ook entiteiten kunnen ervoor zorgen dat chakra's geblokkeerd worden waardoor je levensenergie niet meer goed door stroomt. Tijdens een spirituele healing wordt dit hersteld. Het zal je helpen om je weg verder voort te zetten. Er is maar één weg naar bevrijding en dat is die van liefde. Ieder mens heeft hier recht op, jij ook. 

"Een mens ziet 5% van wat er echt aanwezig is. Het leven is daarom een groot wonder wat je verstand nooit kan begrijpen."

Voor het boeken van een spirituele healingsessie, klik HIER