De wereld waar we nu in leven noemen we de derde dimensie. Het is de energie van die dimensie die overheerst. Het is het aardse leven wat verbonden is met de derde dimensie. Oftewel: iedereen heeft er mee te maken. In de derde dimensie is het heel "normaal" om tegenstellingen te ervaren. Het is de dimensie van dualiteit. Wanneer we ons identificeren met het aardse leven, dan leven we in de overtuiging dat dualiteit volkomen normaal is. We vinden het dan heel normaal dat we zowel donker en negativiteit ervaren als licht en positiviteit. We vinden het dan heel normaal dat de één meer luxe heeft dan de ander en ook vinden we heel normaal dat bepaalde mensen meer aanzien en macht hebben dan andere. De wereld van tegenstellingen zorgt ervoor dat ieder mens weg wil blijven uit de negativiteit en dat we daar dan ook met name op gefocust zijn. De focust ligt dus op overleven in plaats van op leven. De wereld van dualiteit, de derde dimensie, is gericht op overleven. 

Het lichaam is sterfelijk, onze ziel is onsterfelijk

In essentie zijn we allemaal onsterfelijk. En toch hebben we in het leven geleerd dat we sterfelijk zijn: "We gaan dood en dan houdt het leven op." We vinden het lastig om dit anders te bekijken en dat komt, omdat we zo gehecht zijn aan het aardse leven. De hechtingen zorgen ervoor dat we hier willen blijven, dat we dit niet willen kwijtraken. 
Maar in de wereld van energie bestaat de dood niet. Energie is altijd in beweging. We zijn in essentie energie, want onze ziel is energie. En door onze dagelijkse beslommeringen kunnen we en willen we hier geen aandacht aan besteden. De drukte van het leven maakt dat we er aan voorbij gaan, omdat we nog zoveel moeten en willen.

Wanneer je je identificeert met je ziel, wie je in wezen bent, dan betreedt je een andere werkelijkheid. In die werkelijkheid laat je het mens-zijn los. In die wereld is er sprake van eenheid en harmonie. We noemen dat de vijfde dimensie. Wanneer jij je gaat onthechten van het aardse leven, omdat je meer in verbinding wilt staan met je ziel, dan zijn het de "mensen" om je heen die kunnen roepen "Prima wat je doet, maar blijf wel met beide benen op de aarde staan!" Voor hen is er namelijk geen andere werkelijkheid dan de aardse werkelijkheid. 

Je kunt het ze niet kwalijk nemen, want iedereen is na zijn/haar geboorte beinvloed en heeft geleerd dat het aardse leven belangrijk is voor je bestaansrecht. Je bent je als vanzelf gaan identificeren met je lichaam, oftewel je bent er een hechting op gaan plaatsen. En je lichaam is aards, aan aarde gebonden. Hierdoor is het sterfelijk, omdat je lichaam een onderdeel is van de dualiteit. De dualiteit waar je lichaam zich in begeeft is leven enerzijds en sterven anderzijds. Alles wat aan aarde gebonden is, van aarde afhankelijk is, draagt dualiteit in zich. Alle aardse dingen dragen een donkere en een lichte kant in zich waarbij de donkere kant altijd te maken heeft met overleven of destructie.    

Het principe van leven en sterven is door typisch aards. En wanneer jij je daarmee identificeert, dan leef je dus in de derde dimensie. Wanneer je je identificeert met je ziel, met je essentie, dan is er sprake van onsterfelijkheid. Wanneer je je identificeert met je ziel, dan ervaar je eenheid en harmonie. Je bent dan één met iedereen. Je leeft dan in de vijfde dimensie. 

De derde dimensie wordt gevoed door je lichaam, ofwel via voeding en via gedachten. De vijfde dimensie wordt gevoed door bewustzijn, door energie, liefde en licht.

Wanneer je de hechting met het aardse leven in stand houdt, dan ontkom je er niet aan dat gedachten jouw waarheid bepalen. Dat angsten centraal staan en ook dat eten, drinken en het zoeken van afleiding centraal staan. Je ontkomt er dan ook niet aan dat je beinvloed wordt door gedachten. En gedachten, die dus onderdeel uitmaken van het duale leven, zullen je altijd proberen te beinvloeden om te gaan focussen op overleven of destructie/sterven.  

De wildernis is een overgangsperiode

Het aardse leven is een illusie, omdat je gedachten je doen geloven dat het leven gaat over de gedachten die jij hebt. Het is een illusie, omdat onze gedachten ons doen geloven dat wij zelf deze gedachten hebben gecreerd.  We houden ons vast aan wat we denken en dat is dus een aardse manier van leven. 
De vijfde dimensie daarentegen bestaat uit liefde, positviteit en inspiratie. Het is de plek waar alleen maar hoge energie is. Je vindt er geen enkele vorm van dualiteit die de onsterfelijkheid van de ziel in twijfel brengt. De vijfde dimensie brengt leven. Dat wil zeggen dat elke vorm van ongemak of pech vanuit groei bekeken wordt. Dat elk afscheid tevens het begin is van iets nieuws. Dat elke slechte nacht er voor zorgt dat je de nacht daarna extra diep slaapt. Elk nadeel wordt omgezet naar een voordeel. Elk tekort wordt gezien als een test of les die je dichter bij je bestemming brengt. De vijfde dimensie brengt leven en daar op die plek zijn er geen negatieve -gedachten.
Je kunt niet via een vingerknop kiezen voor de vijfde dimensie, omdat de voorwaarde om daar te komen is dat je geen negatieve gedachten meer hebt. Om hier te komen kom je eerst terecht in een overgangsfase. Die fase noemen we de wildernis. Je bent jezelf dan vrij aan het vechten uit de derde dimensie. Uit alle hechtingen en voorwaarden. Je gaat dan alle negativiteit in je leven als een test zien en alle tegenslagen als een kans en een les. Je beseft je hoe hardnekkig gedachten zijn en dat alle gedachten die gericht zijn op overleven en sterven niet van jou komen, maar van het ego. En dan, na verloop van tijd, merk je dat iets in jou veranderd is. Je bent sterker geworden. Meer vastberaden om de derde dimensie achter je te laten.  

In de wildernis kun je niet rennen. Daar loop je stap voor stap. Je observeert en focust om de weg te kunnen blijven volgen. De wildernis is een tijd van zoeken en gevoelens ervaren van verdwaaldheid. Je weet even niet meer welke kant je op moet en het huidige aardse leven lijkt je steeds minder te kunnen boeien en inspireren. Je zondert jezelf wat vaker af en kiest voor meer stilte momenten. Je kiest er dan voor om je ziel te voeden, door aandacht te hebben voor het gevoel van eenheid, vrede en verbondenheid. En daar op dat punt voed je de zelfliefde. 

Wanneer je jezelf niet meer identificeert met het aardse leven, dan kun je het aardse leven gaan observeren. Je bent dan niet meer van de aarde, maar beweegt je in de aarde. Dan zie je dat mensen die zich identificeren met het aardse leven bezig zijn met overleven of met sterven/destructie. Je ziet dan dat mensen er onder gebukt gaan, omdat ze niet in verbinding staan met hun ware essentie. Wanneer je de overgangsfase door bent, dan kun je nog steeds inkomen genereren en wonen in een prima huis. Het is niet zo dat je dan niet meer kunt functioneren in de wereld. Het is zo dat je er dan voor kiest om jezelf er niet meer mee te identificeren. Geld verdienen wordt dan een bijzaak, om te kunnen rondkomen. De inhoud van je werk wordt dan belangrijker en misschien ook wel anders, omdat je via de inhoud van je werk je ziel kunt voeden.
Onze ware essentie is onze ziel en die is al vrij. Die hoeft niet te overleven. Want als je de principes van het leven gaat doorzien, dan zie je dat in elk aspect van je leven een les is ondergebracht. Door de lessen aan te gaan, door er recht doorheen te gaan net als in de wildernis, geef je je over.
De wildernis gaat over hard werken. Je kunt door de emoties en/of pijn die je ervaart van het onthechten het gevoel hebben dat je lamgeslagen bent. Het kan dan zijn dat je lijf het signaal af geeft dat je moet wegduiken of verstoppen. Dat is iets anders dan rusten en voelen. De wildernis gaat over hard werken, omdat je enerzijds geconfronteerd wordt met emoties en kwellingen en anderzijds wordt juist in deze periode van jou verwacht dat je in actie komt. Dat je initiatieven neemt om je leven vorm te geven in de richting die past bij de vijfde dimensie.

Volg de vibraties van je hartchakra

In de vijfde dimensie leef je in overgave. Niet een beetje, maar altijd. Je laat dan alle controle los. Je eigen "wil" is er dan niet meer. Je leeft dan vanuit liefde, want liefde is wat jou voedt en voortbeweegt. Je volgt dan de vibraties van je hartchakra, omdat je hartchakra je vertelt wat bij jou past en waar je heen mag. Je hartchakra geeft andere vibraties af dan de verlangens van je lichaam/ je ego. De vibraties van je hartchakra leer je kennen door in stilte te zijn, door te wandelen in de natuur of via creatieve werkvormen. Wanneer je hartchakra verder opent kan het zijn dat ook dit even verwarring geeft. Dat komt, omdat het lichaam nog steeds zijn best zal doen om je aan hem te binden. Het kan dan zijn dat de liefde die je voelt zo intens is, dat je niet meer weet welke keuzes goed voor je zijn. Wanneer je vaker er voor kiest om momenten alleen door te brengen kun je de intensiteit van je hartchakra even tot rust brengen. Daar op die plek zullen de keuzes dan meer helder worden. In stilte kun je ook boodschappen ontvangen die je verder helpen. Het hartchakra is verbonden met vrouwelijke energie. Dat is de energie van geduld en vertrouwen. Zo lang een keuze voor jou nog niet duidelijk is, mag je wachten en accepteren dat het zich als vanzelf aan dient.  
De vijfde dimensie gaat over spirituele groei. Als ziel ben je nooit uitgeleerd. De spirituele groei gaat altijd door, ook in de periode wanneer je het lichaam hebt verlaten.