Regelmatig ontvang ik de vraag ofdat het ook mogelijk is om chakra's terug in balans te brengen. Jazeker, dat kan! Ik zal je in het kort uitleggen op welke manier dit gebeurt.

Chakra's zijn kruispunten in het lichaam waarlangs energiebanen hun weg vinden. Deze kruispunten worden gemarkeerd door een wiel waarmee de energie in het lichaam wordt getransporteerd. Deze chakra's zijn voor ons heel belangrijk, omdat wij de energie nodig hebben voor onze fysieke, emotionele, mentale en spirituele processen. De chakra's nemen energie op en geven energie af en hebben een belangrijke functie voor zowel het fysieke lichaam als de geest. Iedere chakra is gelegen op een andere plek in het lichaam en kent zijn eigen functie binnen dat gebied. Daarnaast werken chakra's altijd samen, waarbij het doel is alles in balans te brengen en te houden. Je kunt je dan dus ook voorstellen dat wanneer een chakra geblokkeerd is, een ander chakra het overneem en dan overactief wordt.

Chakra's zijn energetische punten in het lichaam die niet met het fysieke oog zijn waar te nemen. Deze punten kunnen wel met de geest of met energetische handen waargenomen worden. Het afstemmen en in balans brengen van de chakra's kan jou helpen om meer inzicht te krijgen in je eigen levenspad, om fysiek bepaalde klachten te kunnen oplossen en ook om je bewustzijn te vergroten.

Ons lichaam bestaat uit veel chakra's, echter in de meeste praktijken zal je horen dat er zeven basis chakra's zijn. Meestal wordt bij deze basis chakra's stilgestaan om na te gaan waar eventuele blokkades kunnen zitten. Die blokkades kunnen tot emotionele of fysieke klachten leiden. De 7 basis chakra's zijn:

1. Het wortelchakra

2. Het geslachtschakra

3. De zonnevlechtchakra

4. Het hartchakra

4. Het keelchakra

5. Het voorhoofdchakra

6. Het kruinchakra

Wat houdt het in balans brengen van een chakra in?

Wanneer je een spirituele healing ontvangt worden je chakra's geopend en schoongemaakt en op elkaar afgestemd. De hoge frequenties brengen een herstelproces in beweging waardoor de chakra's in een normale positie worden gebracht. Normaal is optimaal. Hierdoor zal je merken dat je levensenergie weer stroomt en dat ervaar je als innerlijke rust, inspiratie en liefde. 

Chakra's worden altijd gecontroleerd tijdens een spirituele healing. De spirituele healing is erop gericht om je te verbinden met je ziel, je blauwdruk. De energiebanen en zenuwpunten worden als vanzelf hierin meegenomen. 

Alles is energie. Om je heen, alles wat tastbaar is en wat niet tastbaar is, is energie. In feite vibreert / beweegt alles om je heen, alleen nemen we dit niet als zodanig waar met ons fysieke oog. Wanneer een chakra healing is uitgevoerd worden er eveneens afvalstoffen afgevoerd. Om te voorkomen dat deze afvalstoffen in bepaalde organenen gaan indalen is het belangrijk om na een sessie veel water te drinken. Misselijkheid of duizeligheid kunnen hier ook mee samenvallen. Maar ook momenten van veel energie en opluchting.

Wil je graag meer informatie wat een chakra behandeling voor jou kan betekenen, neem dan contact op met Memorable, klik HIER