Echte liefde als in partnerliefde, is misschien wel het mooiste onderwerp om over te schrijven. Omdat de echte liefde tussen twee mensen voorbij het ik gaat. Echte liefde kan alleen ontstaan op het niveau van onvoorwaardelijke liefde. En daar op die plek is er geen "ik" meer, is er geen "wil" meer. Daar op die plek ben je in union. 

Aardse liefde is karmisch  

We zijn opgegroeid in een wereld waarin we geleerd hebben om het "ik" centraal te stellen. Want met een identiteit kun je jezelf positioneren in de wereld. Met een identiteit kun je jezelf onderscheiden. In de aardse wereld die we kennen stond en staat de man-energie centraal. Dat wil zeggen: de doorgeschoten mannelijke energie. Doorgeschoten mannelijke energie kent een gesloten hart en doet er alles aan om te overleven. Doorgeschoten mannelijke energie leeft vanuit het hoofd / het ego en stuurt vanuit daar alle acties aan. Zowel vrouwen als mannen zijn opgegroeid in deze energie, waardoor er een disbalans ontstond tussen tussen de man- en vrouw energie. En doordat deze disbalans overal aanwezig was, zijn we het als "normaal" gaan zien. 

In het gezin en in de maatschappij hebben we geleerd om ons aan te passen aan de buitenwereld. De angst om te falen in die buitenwereld zorgt ervoor dat we instinctief reageren op en acteren in situaties. Je zegt "ja" nog voordat je hebt kunnen voelen ofdat die "ja" wel past in je hart. Het hoofd heeft de leiding gekregen en de onbewuste programmeringen sturen het hoofd aan. Het hart, daar waar de liefde tot bloei komt, is gesloten. 

In het gezin hebben we allemaal op onze eigen mannier geleerd waar een goede partner aan moet voldoen. Het lijstje met criteria is ook hierin als vanzelf geprogrammeerd, omdat je vader en moeder dit lijstje als vanzelf door middel van voorbeeldgedrag zijn gaan vullen. De manier hoe ouders met elkaar om gingen vormde voor jou de handleiding hoe twee liefdespartners met elkaar om zouden moeten gaan.  In dit gezin hebben velen van ons de vrouw ervaren als een ware multitasker. We hebben haar gezien als een goede moeder, een hard werkende vrouw en ook nog als leider van het gezin. Een vrouw die communicatief sterker was dan haar partner en die altijd leefde vanuit een "to-do" lijst. Hierdoor was ze actiegericht en bestond het leven uit plannen en organiseren. Vaak ook was dit doorgeschoten en was ze alle vrouwelijkheid en zachtheid kwijtgeraakt en had ze deze eigenschappen ingeruild voor eigenschappen als manipulatie, controle en straffen en belonen. Het was de manier om het gezin bij elkaar te houden, om de fabriek werkende te houden. Maar vooral ook om zelf niets te verliezen, want alles draaide dan om het ego.  

Vrouwen hebben dus geleerd om initiatief te nemen, leiding te nemen, om zowel man- als vrouw energie te belichamen. Hierdoor hebben veel vrouwen ook een burn-out ervaren in hun leven, omdat het multitasken helemaal niet bij hun ware natuur hoort. De vrouw energie is van nature gericht op rust en vrede. Vrouwelijke energie gaat over voelen, verzorgen en over ontvangen. In de vrouwelijke energie kun je tot overgave komen. Zij beweegt mee met de stroming van het leven. Zij luistert en heeft geduld. De vrouwelijke energie is de ingang naar onvoorwaardelijke liefde. 

We zijn opegroeid in een wereld van dualiteit. Dualiteit wil zeggen dat de wereld bestaat uit goed en slecht en dat het ego voor jou bepaalt wat goed en wat slecht is. Het "ik" wil vanalles en binnen die "wil" zijn er aardse verlangens die je dichterbij hebzucht, macht en aanzien brengen. Het aardse leven is gericht op het vullen van de "ik" behoeften en het "ik" heeft nooit genoeg. Dat komt, omdat het "ik" een gecreerde identiteit is. De honger van het "ik" ligt dus buiten jezelf en daarmee is de onrust en leegte in jezelf nooit weg te halen. 

In die wereld van dualiteit zoeken we naar een partner die de onrust en de leegte op kan vullen. Want een partner kun je bezitten, net als een mooie vaas en een flinke bankrekening. Bezit is één van de drijfveren van het ego. Deze partner kan ook je drang naar macht opvullen en ook je drang naar aanzien. Hoe meer dit matcht, hoe meer je onbewust je best gaat doen om deze partner voor je te winnen. En dat noemen we karmische liefde, want in die karmische liefde zul je altijd gaan ervaren dat dit niet dé geliefde is. Hoe bewuster iemand wordt, hoe meer diegene tot de conclusie komt. Vaak zie je dat partners dan alsnog bij elkaar blijven, want: 
alleen is ook maar alleen
ze zijn afhankelijk van het inkomen van de ander
er zijn kinderen en daar offeren ze zichzelf voor op 

Echte liefde gaat voorbij het IK

Echte liefde vindt plaats op het niveau van onvoorwaardelijke liefde. Op dat punt heb je het ik losgelaten, is het ego gestorven. Alle aardse verlangens heb je dan losgelaten. Je leeft dan in union. Dat wil zeggen dat je hart dan geopend is en dat je in staat bent om de aanwijzingen uit het universum op te volgen. Je geeft je dan over aan dat wat komt. Het is een bewuste keuze voor liefde, voor inspiratie en positviteit. Voor minder leef je niet meer. Onvoorwaardelijke liefde ontstijgt de Matrix en kent vrijheid. Je hoeft dan nergens meer aan te voldoen. Het enige wat je doet is zo zuiver mogelijk je waarheid leven. En dat vraagt discipline, omdat het voelt alsof je "het meest natuurlijke" in je leven de rug toekeert. Je kiest dan voor discomfort in plaats van comfort. 

Het ZELF

Het Zelf gaat over jou, maar dan in een andere staat van zijn. Anderen noemen het ook wel je hogere Zelf. Het Zelf is jouw Goddelijke vonk, die je altijd al in je hebt gedragen. Wanneer je jouw Goddelijke vonk voedt, dan ervaar je eenheid met alles en iedereen. Je komt als vanzelf bij die Goddelijke vonk uit, wanneer je het ego laat sterven.    

In de echte liefde, de onvoorwaardelijke liefde, brengt God jou bij de partner van je leven. In die ontmoeting voel je dat die ander hetzelfde ervaart als jij. In de omgang met die ander voel je gelijkwaardigheid en nog belangrijker: voel en zie je dat de ander evenveel om jou geeft als jij om die ander geeft. In de echte liefde geven partners evenveel om elkaar en zijn ze in staat om het beste in elkaar naar boven te halen. De relatie is dan onvoorwaardelijk, omdat beiden het ego hebben laten sterven. Ze zijn beide door een proces gegaan en hebben het denken onder de loep genomen. De relatie is dan onvoorwaardelijk, omdat de vrouw compleet in haar vrouwelijke energie staat en de man compleet in zijn mannelijke energie. De relatie is dan onvoorwaardelijk, omdat er geen aardse verlangens meer zijn die de aandacht krijgen. Geld, materie, aandacht, lust doet er allemaal niet meer toe. 

In de onvoorwaardelijke liefde kiezen partners bewust voor elkaar. De keuzes die ze dan maken staan los van hun omgeving. De familie die vroeger in staat was om invloed uit te oefenen, om te mogen oordelen en veroordelen, zijn er niet meer. Omdat in de echte liefde gekozen wordt voor een omgeving waar vrede en rust is. Dat familieleden dan op afstand komen te staan, is heel goed mogelijk. Dat partners kiezen voor een nieuwe familie die niet direct bloedverwant zijn, is ook heel goed mogelijk. 

De aardse omgeving zal altijd iets vinden van een onvoorwaardelijke liefdesrelatie. De aardse omgeving leeft van het ego dat wil oordelen en veroordelen. In de echte liefde is dat hoofdstuk afgesloten. De oude jij bestaat dan niet meer.