Wat is een karmische relatie? 

In de basis kun je stellen dat een karmische relatie bestaat uit een verbinding tussen twee mensen waarin afspraken, taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot het samenleven de boventoon voeren. Waarin zorgen of uitdagingen aan tafel bediscussieerd worden, waarin verbale communicatie centraal staat. Waarin vanzelfsprekendheid een vast gegeven is. Veiligheid in de vorm van financiele stabiliteit en comfort vormen de basis van deze relatie. De relatie bestaat uit twee mensen die op elkaar zijn ingespeeld en die hun leven leiden zoals ze dat altijd gedaan hebben. Door de tekortkomen in hun jeugd en de teleurstellingen in hun leven hebben ze geleerd om de relatie verstandelijk te bekijken. Verstandelijk wil zeggen dat voor- en tegen argumenten bepalend zijn in alles wat ze doen. Alles wordt geanalyseerd en het ego is dusdanig sterk aanwezig dat hardnekkige overtuigingen ervoor zorgen dat ze vastzitten in deze relatie. 

Karmische partners zijn elkaar tegen gekomen in het leven op een moment dat ze elkaar nodig hadden. Veiligheid en steun liggen hier aan ten grondslag. Bij beide was toen en nu nog verlatingsangst aanwezig waardoor er in de mechaniek van de verbinding al snel vertrouwen ontstond. De leegte werd opgevuld door de ander, en na verloop van tijd was dit een vanzelfsprekendheid. Je voelde je op een bepaalde manier compleet, of eigenlijk eerder gerustgesteld. De verliefdheid die je daarbij voelde kwam doordat je iets moois van jezelf in de ander zag. Zoals Jan Geurtz dat zo mooi kan zeggen: Je werd verliefd op dat ene deel van jezelf. En, omdat er verlatingsangst aanwezig was, ontstonden er gaandeweg verwachtingen. Los van de verlatingsangst vulde je beide een leegte op, en voor beide was dit iets anders, waardoor de match even perfect lijkt. Karmische partners zijn afhankelijk van elkaar. Afhankelijk als het gaat om veiligheid. En deze veiligheid kan te maken hebben met geld, maar ook met emotionele veiligheid. 

Een karmische relatie bestaat uit patronen, veelal zijn dit rolpatronen. Rolpatronen zijn verwachtingen hoe de een zich te gedragen heeft. Dit kan sociaal wenselijk gedrag zijn en het kan ook gaan over vaste taken, over repeterende activiteiten die ervoor zorgen dat het aardse bestaan zonder al te veel zorgen voortgezet kan worden. Er is geen sprake van een romantische liefde, maar van collegialiteit. De intimiteit tussen karmische partners is meestal ver te zoeken. Het bed wordt met name gedeeld om te slapen en om af en toe gevoelens van lust kwijt te kunnen. Elkaar diep en lang in de ogen kijken voelt ongemakkelijk en werkt vaak niet. Elkaar fysiek liefhebben wordt door de een of de ander vaak afgewezen. Dat is logisch, omdat gevoel in deze relatie geen functie heeft. Het hart is compleet geblokkeerd.  

Karmische partners zijn opgegroeid in een gezin waarin ze hebben gezien dat de liefde tussen ouders eveneens bestond uit een prettige vorm van samenwerking. Ze hebben geleerd dat liefde bestaat uit een harmonieuze taakverdeling. Dat vader en moeder nooit of nauwelijks intiem waren, elkaar geen fysieke warmte gaven dat weten ze. Ze weten dat dit eigenlijk niet klopte, maar ondanks dat hebben ze deze constatering diep weg gestopt. Alsof het ook niet voor hen is weggelegd. Ook hebben ze gezien dat vader en moeder nooit echte lol met elkaar konden maken, zoals kinderen dit kunnen. Humor ontbreekt in een karmische relatie, speelse humor. Het lijkt ofdat karmische partners de kindertijd hebben geparkeerd en er niet meer aan terug kunnen denken. Veel karmische partners vinden het ook lastig om herinneringen uit hun jeugd naar boven te halen. 

De meeste karmische partners zijn de verbinding met zichzelf kwijtgeraakt. Ze leven vanuit een automatisme. Ze worden niet gezien voor wie ze werkelijk zijn en worden niet erkend voor wat betreft de potenties die ze in zich dragen. Het hoofd is alles gaan beredeneren en "goedpraten". Je hoort je te gedragen als een volwassene en dat betekent dat je moet voldoen aan een pakket aan verwachtingen. Ook al pas jij niet in een hokje, toch zal je jezelf in een hokje moeten wurmen. Groei is daardoor vrijwel onmogelijk, omdat groei vraagt om verkenning en verandering. De verwachtingen hebben de karmische partner geblokkeerd. De liefde is daarmee voorwaardelijk en dat wil zeggen dat partners van elkaar een aangepaste versie verwachten, anders werkt het niet. Ze gedogen als het ware de ander zo lang deze mee draait in het spel der verwachtingen. Deze verwachtingen nemen in de loop der jaren toe waardoor de tweede versie van jezelf, de versie met een masker, sterker op de voorgrond treedt.   
Het aangepaste gedrag wordt als het ware je nieuwe identiteit. Dit is een langzaam proces, het sluipt er in. Op een gegeven moment weet je niet beter. Het aangepaste gedrag wordt gestuurd door je ego. Je ziel, wie je in wezen bent, heeft geen toegang meer tot je dagelijkse leven en krimpt als het ware in elkaar. Je leeft in een illusie. Het leven wat voor jou bestemd is staat nog in de wacht. Het is het leven wat gaat over luisteren naar je gevoel en handelen naar je gevoel. 

De toxische karmische relatie

Een karmische relatie is toxisch wanneer één van de partners er op uit is om de ander zwakker te maken ten bate van zichzelf. Dit gebeurt via manipulatie en controle. De toxische partner doet er alles aan om zijn/haar partner volledig afhankelijk te maken. Dit komt, omdat de toxische partner een diepe wond in zich draagt waar zelfhaat aan ten grondslag ligt. Deze zelfhaat is een karma wat van familie op familie is doorgegeven. In ieder gezin is er een familielid of zijn er meerdere familieleden die dit karma met zich mee dragen. Bij iedereen wordt deze zelfhaat op een andere manier verbloemd. Je ziet het vaak terug in obsessief en neurotisch gedrag. Toxische partners proberen op elke manier in hun leven controle toe te passen. De een doet dit via de partner, zodat ze deze volledig onder controle hebben en de ander doet dit via een andere weg zoals via dwangmatigheden. 

Een toxische partner is niet in staat om de wond in zichzelf te aanvaarden en te helen. Hij/zij wil deze wond niet voelen en doet er alles aan om het gevoel te onderdrukken. Een van de manieren om dit te doen is om zijn/haar partner te pijnigen, zodat diegene de wond kan gaan dragen. Dit gebeurt door middel van cynische opmerkingen, door de partner bewust te negeren en door de partner bewust niet te steunen wanneer hij/zij dit nodig heeft. 

Een toxische partner geniet diep van binnen van de pijn van gezinsleden. Hij/zij zal dit nooit laten blijken, maar een buitenstaander met empatische vermogens prikt hier razendsnel doorheen. Een toxische partner is intuitief ontwikkeld en weet welke mensen in de omgeving hiertoe in staat zijn. Hij/zij zal deze mensen blokken, om zo te voorkomen dat hij/zij verraden wordt. 

Het leven met een toxische partner gaat altijd over chaos, over onzekerheden en over een bepaalde vorm van lijden. Het lijden bestaat uit de leegte die je in jezelf gaat ervaren gaandeweg de jaren. Het gevoel niet gesteund te worden, hoe zeer je ook je best doet. Het gevoel niet begrepen te worden, hoe zeer je ook je best doet. Het gevoel dat je partner niet in je geinteresseerd is, in je werk en waar je verlangens liggen, ook dit is een pijnlijke constatering. En toch blijf je bij hem/haar, omdat het gedrag van je partner laat zien dat het een goed mens is. Hij/zij doet goede dingen. Echter, dit is allemaal in scene gezet, omdat de buitenwereld voor deze toxische partner heel belangrijk is. Het gezicht naar buiten moet goed en harmonieus zijn en daar doet hij/zij veel voor. Het toxische vindt tussen de regels door plaats. Het is een vorm van verborgen narcisme en sadisme. Je kunt je vinger er net niet op leggen, maar er klopt ergens iets niet. 

Een toxische partner is niet in staat om je als een gelijke te behandelen. Hij/zij zal zijn/haar partner altijd op onbewaakte momenten naar beneden drukken. Even voelt het alsof hij/zij inderdaad gelijk heeft. Alsof het aan jouw kinderachtige gedrag ligt dat iets in huis of onderweg gebeurt. Je vergeet op die momenten dat het heel normaal is dat er in een relatie sprake is van gelijkwaardigheid. Altijd. Dat is echte liefde. Daar is nooit, maar dan ook nooit sprake van respectloos gedrag. Daar is nooit sprake van iemand in een groep belachelijk maken, uitlachen of een kleinerende opmerking maken. Dat doen alleen toxische partners. En door dat inzicht te krijgen, gaan je ogen open en zie je gaandeweg dat de relatie niet klopt. Dat er een ongezonde energie onder ligt die jou volledig uitput.

Toxische partners willen de macht in handen houden. Om dit te bereiken manipuleren ze en chanteren ze. En dat alles op een zeer tactisch niveau, zodat de ander dit niet door heeft. Toneelspel zit in hun bloed. Dat betekent dat ze op commando kunnen huilen als een kind of zich hysterisch kunnen gedragen. In feite kunnen ze alle emoties op commando inzetten. De ander opzettelijk negeren maakt onderdeel uit van dit gedrag. Ondanks dat ze vaak wantrouwend zijn naar een ander, dragen ze zelf vaak één of meer geheimen met zich mee. In feite zijn ze zelf onbetrouwbaar. De geheimen helpen hen om een tweede leven te leiden. Hierdoor hebben ze altijd een escape mocht het mis gaan. Of dit nu een tweede geheime partner is of geld wat wordt achtergehouden. Het kan vanalles zijn. Controle is wat hen drijft. Zo lang alle negativiteit op de ander wordt geprojecteerd blijven zij buiten schot.

Toxische partners zoeken altijd een partner die loyaal is, die beschikt over inlevingsvermogen en die zichzelf wegcijferd omwille van het geluk van de ander. Dit kunnen ze op een afstand voelen. Ze zuigen de ander feitelijk helemaal leeg. Na verloop van tijd ontstaan er steeds meer psychische en/of fysieke problemen. Niet alleen bij de partner, maar ook bij de kinderen. Het sluipt er in. Alsof het normaal is. Hoofdpijn, migraine, burn out maar ook verkoudheid, bronchitis en diverse allergieen liggen hieraan ten grondslag. De ziel sputtert steeds meer tegen, de ziel voelt dat iemand zichzelf kwijt raakt en grijpt in. 

Een toxische partner is niet in staat om te groeien. De ontwrichting in deze persoon is dermate groot en de donkere energie is zo sterk dat de verbinding met hun ziel is verdwenen. Een toxische partner draagt een persoonlijkheidsstoornis zonder dat deze is vastgesteld. Zonder hulp van buiten is deze persoon niet te helen. Ze zullen er alles aan doen om te overleven ten koste van de ander. Wanneer een partner besluit om de toxische partner te verlaten, zie je meestal dat deze toxische partner binnen afzienbare tijd een nieuwe partner heeft. Toxische partners kunnen niet alleen zijn. Ze hebben iemand nodig. 

Uit een toxische relatie stappen is ontzettend moeilijk. Het voelt als een wespennest. Op verschillende vlakken ben je afhankelijk geworden van de ander. En toch is het niet voor niets dat je in deze relatie zit. Hier ligt groei. Wanneer je de moed hebt gevonden om er uit te stappen, dan sta je in je kracht en vind je je vrijheid terug. Het is verstandig om in dit proces mensen te vinden in je omgeving die geen contact hebben met de toxische partner. Mensen die alleen jouw verhaal aan horen en die bereid zijn om je te helpen. Of dit nu op financieel gebied is of op het gebied van huisvesting. Weg lopen uit een toxische relatie vraagt om wilskracht. Meestal heeft de toxische partner dit zien aankomen en er tot dan toe alles aan gedaan om je gevangen te houden. Dit doen ze door de omgeving tegen je op te zetten. Door familieleden voor zich te winnen, door kinderen tegen je op te zetten. In dit proces kom je alleen te staan. Je wordt hierdoor heel kwetsbaar. De invloed van de toxische partner is op dat moment heel groot. Besef jezelf dat jij alle kracht in je draagt om het rad te keren. Door er uit te stappen kan de toxische energie losgeweekt worden. Geef het enkele weken of maanden en je zal zien dat de toxische partner op zoek is gegaan naar een nieuwe partner. Op dat moment wordt de aandacht verlegd en dat biedt kansen voor jou. Jij kan rust nemen en jezelf terug vinden. De kinderen zullen gaandeweg de tijd meer en meer gaan inzien mbt zijn/haar vader / moeder. Geef ook dat de tijd, alles komt uiteindelijk goed. Stap 1 is het vinden van nieuwe contacten die los staan van je toxische relatie. Contacten die bereid zijn om jou te helpen.

Wat is het doel van een karmische relatie? 

Een karmische relatie heeft het doel om jezelf terug te vinden en los te breken uit de illusie. De illusie die gaat over aangepast gedrag om zo geaccepteerd en gewaardeerd te worden. Dat betekent loskomen van alle afhankelijkheden en contact maken met je gevoel. Vanuit daar ervaren wie je bent en voelen dat je het waard bent om ten volle te leven. Inzien dat deze relatie je beperkt in je groei, inzien dat er geen sprake is van onvoorwaardelijke liefde.
Jezelf terug vinden is bouwen aan eigenwaarde en luisteren naar je gevoel en handelen naar je gevoel. 

Wat is echte liefde?

Echte liefde, in de zin van partner liefde heeft te maken met een zielsverbinding waarin je ervaart dat je op mentaal, emotioneel, fysiek en spiritueel niveau verbonden bent. Echte liefde gaat over wederzijds respect en vrijheid. Je bent als een vis in het water bij de ander en kan volledig jezelf zijn. De verbinding met de ander is liefdevol en intimiteit is een vast gegeven. Intimiteit op emotioneel vlak en ook op fysiek niveau. De ander mooi vinden, ook op minder mooie dagen. Het beste in de ander naar boven halen, altijd en overal. Er altijd voor de ander zijn, de ander willen beschermen en helpen. Er is sprake van gelijkwaardigheid. In de echte liefde vind je humor en ook dat is intimiteit. In de echte liefde durf je jezelf kwetsbaar op te stellen, durf je je gevoel te uiten. De echte liefde zorgt ervoor dat je het lef hebt om jou liefde aan de ander te tonen, omdat je diep van binnen voelt dat dit wederzijds is. In de echte liefde ontstaan er geen patronen en daarmee geen verwachtingen. Echte liefde gaat over vrijheid en groei. Groei is verandering en dat is in de relatie een vast gegeven. In overgave zijn en accepteren dat wat er is. Vertrouwen hebben in de ander en in jezelf. Je eigen leven leiden en samen met de ander. Elke dag opnieuw van elkaar genieten. Onvoorwaardelijk liefhebben. Echte liefde krijgt toegang wanneer je het aan durft om te springen. Te springen in het onbekende terwijl de ogen van de ander je thuisbrengen naar datgene wat je altijd hebt gezocht. 

Waarom is een karmische relatie altijd eindigend? 

In een karmische relatie is geen sprake van echte liefde. Er wordt een karma uitgewerkt en dat houdt in dat één van de partners zal gaan ontwaken. In het ontwakingsproces wordt hij/zij zich bewust van de illusie waarin hij/zij heeft geleefd. De illusie die voelde als een gezonde relatie, terwijl de relatie beperkend was. De illusie die voelde als een sprookje terwijl echte liefde over iets anders gaat. Een karmische relatie heeft altijd tot doel om te beeindigen. Dat gebeurt wanneer één van de partners zichzelf uit de illusie worstelt en zichzelf durft uit te spreken. Hij/zij luistert naar zijn/haar gevoel en handelt naar zijn/haar gevoel. Een karmische relatie is gebaseerd op aangepast gedrag, terwijl de verbinding op zielsniveau ontbreekt. Wanneer hij/zij constateert dat de karmische partner niet mee wilt groeien heeft hij/zij nog maar één keus. De vraag is wanneer hij/zij in staat is om daar naar te handelen. Want het handelen zelf kost veel moed. De karmische relatie is gebouwd op hardnekkige overtuigingen. Deze overtuigingen mogen meer en meer worden losgelaten. Pas wanneer de laatste overtuiging in het vuur is gegooid zal de partner voelen dat het tijd is om op te staan. Voorbeelden van deze overtuigingen zijn: 

Je bent opgegroeid met het idee dat een relatie een keuze is en dat je er hard voor moet werken om deze goed te houden. Dit is een hardnekkige overtuiging die maakt dat je alle scheurtjes en tekortkomingen in de relatie voor lief neemt. Je weet niet beter en waarschijnlijk is dit het beste. 

Je bent opgegroeid met het idee dat het leven bestaat uit huisje, boompje, beestje. Ook al voel je een diepe leegte in jezelf, dit is blijkbaar zoals het leven er uit hoort te zien en hier moeten we het mee doen. Bepaalde verslavingen dan wel obsessies kunnen helpen om af en toe de leegte wat te vergeten. Zoals alcohol, sexuele lust of overmatig hard werken. 

Je partner is in je ogen een goed persoon. Je hebt er moeite mee om diegene pijn te moeten doen door weg te gaan. En daarom blijf je maar zitten. Het schuldgevoel naar hem/haar en al helemaal naar je kinderen is te groot. En dus offer je jezelf op. Omdat je gelooft dat je kinderen het beste af zijn wanneer ouders bij elkaar blijven. 

Een karmische relatie komt op je pad om deze uiteindelijk ook weer te beeindigen. Een karmische relatie heeft dus de functie om te eindigen. Niet iedereen is in staat of bereid om te kiezen voor groei, vrijheid en zelfstandigheid. De vrijwe wil van de mens bepaalt of een karmische relatie uiteindelijk beeindigd wordt. Gebeurt dit niet, dan zullen deze partners in een volgend leven opnieuw dezelfde levenslessen gaan ontvangen. Net zo lang totdat ze deze lessen geleerd hebben en de angsten hebben aangekeken en losgelaten.    

Ik zit in een karmische relatie en wil graag ondersteuning, kan dat? 

Tuurlijk kan dat, je bent van harte welkom. Een spirituele healing helpt je om los te breken van overtuigingen. Om in je kracht te komen. Voor meer informatie, klik HIER