Wat is zelfliefde?

In de betekenis van zelfliefde wordt vaak aandacht besteed aan zelfacceptatie en zelfwaardering. Dit zijn mooie begrippen die belangrijk zijn als basis om de volledige zelfliefde in jou te kunnen integreren. Toch ervaren veel mensen dat daarmee het diepe gevoel van deze liefde nog niet bereikt wordt. Vaak hoor ik mensen zeggen dat iets hen nog blokkeert, maar wat is dat dan? 

Liefde is een prachtig begrip en omvat zoveel meer dan wat we met ons hoofd kunnen bedenken. Iedereen geeft zijn / haar eigen invulling aan het begrip liefde en iedereen is het er over eens dat het in ieder geval samenhangt met een fijn gevoel. In mijn leven ben ik altijd bezig geweest met de liefde. Als kind tekende ik al overal hartjes. Ik ben altijd op zoek geweest naar liefde. Ik zocht, maar er was niets wat mij kon vervullen. Ik bleef een leegte voelen, een onrust in mij waardoor mijn zoektoch door bleef gaan. Ergens zou ik toch vinden wat ik zoek?
In deze zoektocht heb ik alle kanten van de medaille gezien en ervaren. Ik van van links naar rechts gegaan en van boven naar beneden. De zoektocht bracht mij in eerste instantie bij mijn ego. Door vanuit mijn ego te gaan leven ontving ik erkenning, bevestiging en waardering en dat gaf mij een vorm van liefde waarmee ik dacht vervuld te kunnen zijn. Om dit te kunnen ontvangen was het belangrijk om op school te presteren, in mijn werk uit te blinken en aandacht te besteden aan mijn uiterlijk.  

Het leven vanuit mijn ego werkte goed, omdat ik hiermee mijn geluk kon controleren. Het zoeken van afleiding in sport of uitgaan maakte het voor mij ook mogelijk om een blij gevoel te creeren. Het was een wisselwerking, ik moest iets doen om er iets fijns voor terug te krijgen. Het gevoel van liefde en geluk kon dus alleen bereikt worden door iets te ondernemen. Hierdoor stapelde het aantal verplichtingen op. Verplicht presteren, verplicht studeren, verplicht naar verjaardagen, verplicht, verplicht, verplicht.

Tot het moment dat mijn moeder overleed en ik hier totaal geen controle op had en er ook niets was wat het verdriet en gemis kon vervangen. De rollercoaster werd daarna nog verder ingezet en dat had tot gevolg dat mijn relatie beeindigd werd en ik mijn baan kwijt raakte. Vaak zie je dat alles in één keer samen komt. Dat dit gebeurt is natuurlijk niet voor niets. Het universum wil je in beweging brengen. Lukt dat niet met subtiele aanwijzigingen, dan zal de mate van impact worden opgevoerd.  

Wat er daarna gebeurt is dat je van de ene kant, namelijk het ego, geslingerd wordt naar de andere kant: het gevoel.
Dit heeft als gevolg dat je door een diep donker stuk heen moet gaan. Immers, als je in je leven het gevoel hebt weggedrukt dan zal het in alle hevigheid naar je toe komen. De diepte van dat gevoel wordt ook wel de dark night of the soul genoemd. Het is vergelijkbaar met een eenzaamheid waar je niet uit lijkt te komen. Dit gevoel is ook nu weer niet met iets externs te bedekken. Het gevoel wil aangekeken worden en dwingt dit op deze manier af. Helaas zijn er mensen die in zo'n situatie grijpen naar drugs of anti depressiva. Omdat er geen uitweg lijkt te zijn. Wat deze middelen doen is je verdoven. Dit is tijdelijk, tenzij je het parment blijft gebruiken en dan leidt dit tot verslaving. Soms is drank ook een manier om je te verdoven. Ik schrijf hier "verdoven", omdat deze middelen je niet verder helpen. Sterke nog, de weg terug wordt alleen nog maar langer daarna.  

Pas na verloop van tijd, wanneer je door deze stukken heen bent gegaan, ga je inzien dat het nodig was. Ook dit is een proces, want het stopt niet in één keer. Je zal in fasen nog steeds door diepe stukken heen gaan. De fasen worden korter en zullen steeds minder vaak optreden. Dat ga je in het proces opmerken. Je ziet als het ware licht aan het einde van de tunnel. 

Dit pad van ego naar gevoel is een belangrijke fase in het creeren van zelfliefde. Soms heb je hier hulp bij nodig. Soms moet je het alleen doen. Omdat pijn altijd samenhangt met groei. 

Zelfliefde gaat over de union in jezelf. Wil je in staat gesteld worden om dit te bereiken, dan kan deze blog je misschien helpen. Ik breng een verdieping aan op het begrip. Komen tot zelfliefde is een proces, het gaat stapje voor stapje. De tussenliggende stapjes kun je niet overslaan, omdat er dan verwarring kan ontstaan. Je moet hier mentaal, emotioneel, fysiek en spiritueel in groeien. En al deze aspecten van mens-zijn zijn nodig om het volledig te belichamen. Het is aldus een geleidelijk proces dat in eerste instantie vraagt om volharding. 

In dit artikel bouw ik de betekenis van het begrip op. Precies zoals dit in jouw proces ook zal gebeuren.

Zelfliefde en het ego

De sleutel in zelfliefde zit in het voelen en niet in het denken. Daarmee wordt het ego direct buitengesloten. Het ego is namelijk je brein en wil jou beschermen. Het ego zal altijd zorgen voor comfort en veiligheid, zonder zich af te vragen of dit wel goed voor jouw wezen is. Het ego gaat voorbij aan je gevoel. Het is gebasseerd op ratio en gaat via een razendsnelle analyse altijd op zoek naar de kortste en meest effectieve route. Het ego heeft tot doel om te overleven, omdat het bang is voor de dood. 

Het ego gaat daarmee altijd voorbij aan liefde. Omdat het niet voedend is voor het hart, voor de liefde in jou. Zelfliefde en ego gaan absoluut niet hand in hand. Dit is een vast gegeven en het is het pad van ieder mens hier op aarde om hier op een gegevens moment achter te komen. Het pad naar jezelf is een andere pad dan het ego. Het is het tegenovergestelde pad. 

Het ego is een geprogrammeerde identiteit. Het is geen onderdeel van je persoonlijkheid. Het ego is je hoofd. Je gevoel zit in je lijf. Deze twee, hoofd en hart zijn daarom van elkaar gescheiden en als je beide aan elkaar gaat koppelen dan zal je zien dat het ego verdwijnt en daarmee ook heel veel fysieke klachten zoals hoofdpijn en rugpijn. 

Wanneer je er klaar voor bent om het proces van zelfliefde aan te gaan, vang je aan met stap 1. Namelijk het verminderen van je ego. Je geeft het minder tot geen podium meer. Er zijn verschillende activiteiten die je kunnen helpen om hier vorm aan te geven. Ik zal er een aantal bespreken. Voel zelf wat bij jou past.   

In stilte zitten
Probeer elke dag "even" te gaan zitten of liggen en focus je dan op je lichaam. Je kunt bijvoorbeeld je hartslag volgen of je buikademhaling. Net zo lang totdat je als vanzelf iets verder weg zakt. Probeer elke dag jezelf te trainen om "even" helemaal niets te denken. Je denken volledig uit te zetten. Dit kun je doen door te focussen op een lichaamsdeel, en nog beter is om in het "niets" weg te zakken. Begin met 5 minuten en probeer dit dan uit te breiden. Het vraagt om regelmatig oefenen om dit meester te worden. Dus heb geduld. 

In het hier en nu zijn
Probeer elke dag zoveel mogelijk aanwezig te zijn in het nu. Dat doe je door je te focussen op de plek waar je op dat moment bent. Je checkt als het ware in met je lichaam en geest door te voelen, ruiken en zien wat er aanwezig is. Doordat je in het nu bent, zet je als vanzelf je hoofd uit. 

Werken aan een positief zelfbeeld 
Probeer elke dag je gedachten te observeren en merk op wanneer deze negatief zijn. Buig de gedachten direct om naar iets positiefs. Ben allert wat je denkt en wanneer je denkt. 

Werken aan oordelen
Probeer elke dag jezelf te observeren in welke mate je oordeelt over jezelf of over anderen. Probeer elk oordeel, of deze nou waar is of niet, om te buigen naar een positieve gedachte. Bijvoorbeeld: "Ik hoop dat het universum haar zoveel liefde gaat geven dat haar beeld van de wereld verandert." of "ik hoop dat het universum hem gaat helpen om inzichten te ontvangen, zodat hij meer vrede gaat ervaren" of "ik ben dankbaar dat ze mij inzichten heeft gebracht, het helpt in mijn groet".   

Aandacht voor je lijf
Probeer elke dag aandacht te hebben voor je lijf. Dit kun je doen door er naar te kijken, door het te masseren, door het bewust te voeden met fruit en groente en door het zonlicht te geven. 

Aarden
Maak elke dag contact met de aarde, door je voeten bewust op de grond te zetten. Door te wandelen in de natuur of te werken in de tuin. Aarde, planten, bloemen en water versterken je aarding en helpen om je hoofd uit te schakelen. 

Zelfliefde volgens Yin en Yang

Wanneer we inzichten hebben ontvangen over ons ego kunnen we de volgende stap zetten in het proces. Deze stap gaat over zelfacceptatie. Met Yin en Yang bedoelen we de tegengestelden in jezelf. Het is de schaduwkant en de lichtkant van je zelf. En daar we in ons leven onze schaduwkant vaak moesten negeren uit schaamte of schuld wordt nu van jou gevraagd om deze juist te gaan aankijken en omarmen. 

Schaduwkanten zijn bijvoorbeeld jaloezie, boosheid, eenzaamheid, minderwaardigheid, depressiviteit, onhandigheid, koppigheid, impulsiviteit, enzovoort. Het zijn alle persoonlijkheidskenmerken waar jij je voor schaamt of die je bij voorkeur niet bij naam wilt noemen. Het kan zijn dat je er een reden aan wilt hangen, zodat deze schaduw in de betekenis blijft bestaan van "het is jou overkomen" of "iemand anders brengt dit in jou naar boven, dat ben je zelf niet". Deze ontkenning mag je in deze fase ook gaan loslaten. De schaduwkanten in jou zijn er nu of ooit geweest en daar is niks mis mee. De schaduwkant wilde jou iets leren, iets laten inzien. Het is een mooie kant van jou, want het houdt in dat je de lichte versie van deze schaduw ook in je hebt. 

Besef jezelf goed, dat in ieder wezen een moordenaar schuilt. Iedereen heeft het in zich. Het is alleen de vraagt welke keuzes je maakt in het leven. Kies je voor goed of voor slecht. Door te erkennen dat het in jou zit, zit er geen weerstand meer op en daarmee creeer je als vanzelf zelfliefde. De intentie waarmee je in het leven staat bepaalt welke persoonlijkheidskenmerken je toe laat en in zet. 

Zelfliefde volgens de Man- en Vrouw energie

Wanneer we willen komen tot volledige zelfacceptatie, dan helpt het je om in dit proces je mannelijke- en je vrouwelijke energie te omarmen waarbij je in eerste instantie de vrouwelijke energie mag gaan integreren. Daarna, wanneer dit tot stand is gekomen, is het zaak om jouw primaire energie in te zetten. 

Iedereen draagt zowel man- als vrouw energie in zich. De meeste mensen hebben in hun leven de mannelijke energie primair aanwezig laten zijn. Dit geldt ook voor vrouwen. Dat komt, omdat de maatschappij waarin we tot dan toe leefden gericht was op het hoofd, op de externe wereld. De mannelijke energie gaat primair over overleven en beschermen. Het is de energie die actiegericht is en graag leidt. In onze kindertijd hebben we geleerd om mannelijke energie in te zetten, omdat de omgeving hier om vroeg. Als kind had je snel genoeg door dat je liefde ontving wanneer je wenselijk gedrag liet zien. Als kind had je het ook snel hoe je je moest gedragen in een onveilige omgeving. Ons brein werd geactiveerd, omdat we genoodzaakt waren te overleven. Waren we in die tijd in onze vrouwelijke energie gaan staan, dan hadden we het niet overleefd. 

Deze mannelijke energie was dus heel functioneel, maar niet gezond. Gezonde mannelijke energie is creerend en beschermend. Zelfliefde gaat in de basis over gevoel en dat is 100% vrouwelijke energie. Wanneer dit geintegreerd is kan de gezonde mannelijke energie gedijen. Beide hebben elkaar nodig om te kunnen manifesteren. 

Zelfliefde en het ZELF

De meeste mensen denken dat zelfliefde gaat over een positief zelfbeeld, over goed voor jezelf zorgen en lief voor jezelf zijn. Allemaal waar, alleen vergeten we in essentie een belangrijk aspect hier. En daarom lopen veel mensen vast in het onderwerp. Vast in de zin van dat ze voelen dat er nog steeds iets ontbreekt. 

Zelfliefde gaat over de liefde voor het ZELF. Het ZELF is je hoger bewustzijn, je ziel. Zo lang we controle uitoefenen op ons leven wordt je hogere zelf niet gezien.  En dit hebben we veel te lang zo in stand gehouden. Je ziel wil nu graag ruimte krijgen en gezien worden. In stap 1 heb je ervaren hoeveel podium je ego heeft gekregen in je leven. Je hebt je gevoel al meer aandacht gegeven. Je ego en je gevoel zijn twee tegengestelden. Je ziel stuurt je gevoel aan. 

Omarmen van het innerlijk kind
Om je gevoel te erkennen is het belangrijk om het te doorvoelen. In wezen is je ziel licht en liefde, dus alle zwaardere gevoelens die hierin oppoppen hebben niets met je ziel te maken. De zware gevoelens kunnen te maken hebben met een innerlijk kind stuk. Een gevoel wat jij als kind niet wilde doorvoelen en daarmee negeerde. Door er kennis van te nemen en het gevoel te observeren zal je het gaan verwerken en komt het niet meer terug. De grootste valkuil die je hierbij in kunt stappen is dat je je hoofd aan zet terwijl je voelt. Je hoofd wil analyseren. "wanneer is dit gebeurt? ", "waarom voel ik dit nu?" enzovoort. Corrigeer jezelf en zet je hoofd uit. Je ego wil heel graag overheersen en het stokje overnemen. Sta dat niet toe. 

De zware gevoelens kunnen daarnaast ook te maken hebben met een ander. Misschien voel je iemand op afstand of iemand met wie je op dat moment in gesprek bent. Ook hier is het goed om kennis te nemen van het gevoel zonder er een reden aan te koppelen. Laat de gevoelswereld in jou groeien. 

Dankbaarheid
Wanneer we oprecht dankbaar zijn voor dat wat in ons leven aanwezig is, dan verhoog je je energie. Dankbaarheid is één van de hoogste vormen van energie. Het ego draagt een lage energie in zich, de ziel is de hoogste energie die aanwezig is. Dus op het moment dat je dankbaarheid activeert in je systeem, tril je mee in de richting van je ziel waardoor het makkelijker wordt om vanuit je gevoel te gaan leven. Je maakt het jezelf makkelijker om je hogere zelf te laten spreken. 

Overgave
Om je hogere zelf podium te geven zal je meer en meer vanuit overgave moeten gaan leven. Dit houdt concreet in dat je wat vaker besluit om geen actie te ondernemen. Laat het initiatief maar door anderen nemen, los dat ene probleem vandaag nog maar niet op en ga zo maar door. Overgave is een syoniem voor "go with the flow". Het houdt in dat je vertrouwen hebt in je ziel, dat deze aan jou het signaal geeft wanneer er iets moet gebeuren. Het is niet je hoofd die dit moment bepaald, maar je gevoel. Je hebt vertrouwen in een goede afloop, wat er zich ook in je leven af speelt. Uiteraard zijn noodsituaties of dreigende situaties er niet voor niets. Deze vragen om adequaat handelen en dan zal je wel in de actie moeten gaan staan. Maar als het goed is heeft je ziel dan ook al gesproken. 

- vertrouwen
wordt nog uitgewerkt

- devine timing
wordt nog uitgewerkt 

Hoe voelt zelfliefde?

Zelfliefde voelt licht en comfortabel. Het is het gevoel van gelukkig zijn, op wolken lopen zonder dat je hier iemand voor nodig hebt en zonder dat je de behoefte voelt om dit met iemand te delen.

Welke aspecten dragen bij aan zelfliefde?

Je beschikt over een gezonde dosis aan zelfliefde wanneer je grenzen aan kunt geven, wanneer je weinig tot niet oordeelt over jezelf en over anderen, wanneer je in mogelijkheden denkt, wanneer je mild bent voor jezelf en wanneer je op jezelf kunt vertrouwen.

Hoe bereik je zelfliefde?

Door hard te werken aan - en met jezelf. Hard werken door iedere dag opnieuw bewust te zijn, iedere dag opnieuw te kiezen voor jezelf. Een aantal uitgangspunten hiervoor zijn:
- in het hier en nu leven
- leven in waarheid
- geduld hebben
- soms een stapje terug doen om daarna weer een stap vooruit te kunnen zetten
- rustmomenten in bouwen en prikkels vermijden
- regelmatig gronden
- luisteren naar je innerlijke stem
- sociale contacten opzoeken wanneer je voelt dat dit nodig is. In het contact met anderen leren wel. Zij zijn altijd een spiegel. Zie deze contacten dus vooral als functioneel in plaats van als een afleiding

Wanneer schiet ik door in zelfliefde?

Zelfliefde is zelfcompassie en dat houdt dus in dat je rekening mag houden met jezelf. Je schiet hier in door wanneer je jezelf voortdurend fantastisch en talentvol vindt. Dan ben je blind van liefde en voor zelfliefde gaat dat niet op. Iemand met een gezonde dosis zelfliefde weet wat zijn/haar zwakke kanten zijn. Je kent je mooie karaktereigenschappen en je kent ook je gebreken en beperkingen. Je houdt hierin rekening met jezelf, je accepteert jezelf. Dat is iets anders dan wanneer je jezelf geweldig vindt, want wanneer je de overtreffende trap van jezelf waarderen kiest dan is het nog steeds het ego wat aan zet is in jou. 

Ik wil graag groeien in zelfliefde, kan dat? 

Tuurlijk kan dat. Ik help je er graag bij. Tijdens de Transformatie Reis komt dit onderwerp ook aan bod. Klik HIER om meer te lezen over de Transformatie Reis.