De wereld in 3D, ofwel de wereld van het Ego, gaat over strijd en verdeeldheid. Dat komt, omdat in de wereld van het ego geld, macht en aanzien belangrijke drijfveren zijn om te kunnen overleven. Je hebt een win-mentaliteit nodig om een zekere bestaansrecht te kunnen claimen. De win-mentaliteit komt voort uit slimheid en sluwheid. Om te kunnen voldoen aan de maatstaven van het ego moet je mentaal slim zijn. Slim, omdat je drie stappen vooruit moet kunnen denken en sluw, omdat je moet liegen en bedriegen om te kunnen winnen. Je moet in staat zijn om mensen te kunnen bespelen met je glimlach en je verbale kracht. Het ego stimuleert je om te manipuleren en te intimideren, omdat jij centraal staat en jij moet overleven ten koste van wie dan ook. 

Verdeeldheid ontstaat uit wantrouwen. Voor de meeste mensen geldt dat de basis van elke nieuwe verbinding start op het punt van wantrouwen. Dit wantrouwen kan door investering in elkaar worden omgezet in vertrouwen. Het vertrekpunt is altijd wantrouwen. 
Het bijzondere is daarentegen dat niemand graag wil leven vanuit wantrouwen. Iedereen hunkert naar een leven waar vertrouwen de basis is. Want vertrouwen geeft rust, vrijheid en brengt harmonie. En toch is het startpunt wantrouwen. Dit heeft met onze programmering te maken. In onze opvoeding in het gezin, op school en de maatschappij is alles er op gericht om angst te voeden. We leren om doelgericht in het leven te staan, want dan kun je controle houden op dat wat je wilt bereiken. We zijn daardoor gefocust op de toekomst in plaats van het hier en nu. Op school wordt bijvoorbeeld duidelijk dat hoe hoger je cijfers zijn, hoe beter je kansen zullen zijn op de arbeidsmarkt. In de maatschappij wordt duidelijk dat de hoogte van je diploma bepaalt wat je status en waarde op de markt is. In het bedrijfsleven word je gestimuleerd om promotie te maken. In de maatschappij word je gestimuleerd om verschillende verzekeringen af te sluiten, zodat een probleem in de toekomst nu al opgevangen wordt.
Het wantrouwen wordt daarnaast ook gevoed door het nieuws. Wanneer bepaalde doelgroepen regelmatig negatief in het nieuws komen, ontstaat er als vanzelf een oordeel over die doelgroep. Je bent dan als vanzelf al op je hoede.    

De programmering die we achter de rug hebben is hardnekkig. Het zorgt ervoor dat je de wereld in de eerste plaats vanuit wantrouwen benaderd. De strijd die hieruit voortkomt heeft te maken met overleven. Strijd gaat over verdedigen en over aanvallen. Het is net als in een sportwedstrijd. Slimheid en sluwheid bepalen naast doorzettingsvermogen en discipline dat je kunt winnen. En wie wint heeft aandacht en aanzien. Er kan maar één winnaar zijn en daar kikt het ego op. Mensen die vast zitten in hun ego leven van euforie. En een belangrijk onderdeel van euforie is materie. Hoe meer je kunt laten zien dat je geld hebt, hoe groter je status wordt. Met andere woorden: hoe groter de auto, hoe meer status. Hoe groter je huis, hoe meer status. Hoe meer je met champagne het leven viert, hoe meer status je hebt. Het ego geniet hier van, omdat je hierdoor meer en meer een slaaf wordt van de buitenwereld. Je raakt jezelf, je essentie, steeds meer kwijt.  

Want: Hoe kleiner je ego is, hoe meer je kunt genieten van het succes van een ander. En ook hoe meer je het "niets zijn" en "niets hebben" in het leven waardeert. Door niet meer te vechten, te strijden, ontstaat er rust. En dat geeft innerlijke vrede.   

Wantrouwend in het leven staan kost je energie. Het ego is altijd bezig om op zoek te gaan naar een bevestiging van dat wantrouwen. Je zoekt naar aanknopingspunten, waardoor je intuitie bevestigd wordt. Het is de strijd die permanent op "aan" staat. 

Word je gedreven door geld, macht of aanzien dan is je leven ingericht op strijd. Winnen is de enige manier om geld, macht en aanzien te kunnen vasthouden. Het ego wil altijd meer en meer en de toxische energie rondom geld, macht en aanzien zorgt ervoor dat er een self fullfilling prophecy wordt geactiveerd: 
Je eindigt uiteindelijk met niets, met niemand. De angst om te verliezen komt uit. Soms betekent dit dat je het leven verliest, omdat je de toxiciteit in je lijf nooit hebt aangekeken. Uiteindelijk val je van die berg en is er niets meer. En daar werkt het ego naar toe. Want het ego is nog altijd onderdeel van de donkere wereld. En de donkere wereld heeft maar één doel dat is jou uitputten en kapot maken.

Stap daarom uit de strijd. Zeg tegen jezelf: geld is voor mij niet belangrijk, aandacht ook niet en macht al helemaal niet. Ga aan de slag met stukken in jezelf die roepen dat dit allemaal wel heel belangrijk is. Want die stukken hangen aan het ego. Het is niet wie jij bent. Het is een programmering die je tegenhoudt om vrij te leven. Die programmering is niet van jou. Maak jezelf leeg. Leeg van alle hechtingen en verslavingen. Daaruit ontstaat vrijheid.
Hoe doe je dit nog meer? Kies in elke verbinding bewust voor gelijkheid en voor oprechtheid. Laat oordelen weg, verwachtingen ook en bemoedig de ander. Geniet van het moment en probeer om de ander met een positief gevoel te vullen. Kies voor positieve woorden, voor dankbare woorden en voor onderwerpen die los staan van geld, macht of materie.