De contouren van de tweelingzielenreis zijn in bijna alle beschrijvingen over wat de reis inhoudt gelijk. Deze contouren, oftewel de dynamiek, wordt hetzelfde beschreven, omdat het gaat over een ervaring waar veel mensen al bekend mee zijn. Het is de dynamiek van de chaser en de runner, de dynamiek van de bubbelfase die leidt tot de separatiefase. Veel, heel veel tweelingzielen, hebben deze ervaring opgedaan en dus wordt hier ook veel over geschreven.

Met betrekking tot de contouren, oftewel de dynamiek, lijkt iedereen er over eens dat de tweelingzielenreis gaat over:

1.Twee mensen die dezelfde zielsenergie delen
2.Een runner en een chaser dynamiek
3.Mannelijke energie en vrouwelijke energie
4.Een disbalans in de energie die hersteld moet worden
5.Union als einddoel 
6.Het bereiken van een harmonieuze relatie die tot in de eeuwigheid zal duren

Wanneer we het hebben over de weg naar union, oftewel de route die je af legt vanaf de separatiefase tot aan union, dan kom je verschillende opvattingen tegen. Het zijn eigenlijk allemaal speculaties, omdat er nog geen union is. Er is nog geen ervaring opgebouwd. Iedereen is onderweg. 

Soms lijkt het dan ook alsof meerdere wegen naar Rome leiden. De vraag is ofdat dit klopt. In deze blog worden de drie belangrijkste invalshoeken van de tweelingzielenreis besproken. De verschillen tussen deze invalshoeken zijn bepalend voor de weg die je gaat en de acties die je onderneemt om in union te kunnen komen. 

Elke invalshoek is gebaseerd op een fundament en union gaat over dat fundament. Eigenlijk is het dus belangrijk dat je weet welke verschillen er zijn en ook dat je bij jezelf na gaat welke invalshoek het beste bij jou past. Op basis van die invalshoek kun je de activiteiten ondernemen die daarbij aansluiten. De stappen die je zet op dit toch al beweeglijke en moeizame pad die wil je graag doelgericht zetten, zonder verspilling van tijd. Daarnaast ervaar je dat welke keuze je ook maakt de weg gepaard gaat met hard werken. Je wordt regelmatig mentaal, emotioneel, soms ook fysiek en ook spiritueel uitgedaagd.    

De tweelingzielenreis kan vanuit drie invalshoeken benaderd worden

1.Union kun je zelf bepalen en gaat het over "zelf"
2.Union is divine timing en gaat over het "zelf"
3.Union is divine timing en gaat over de Bron

Deze drie invalshoeken kun je zien als het denkkader waar vanuit de reis wordt ingevuld. Het denkkader bepaalt de ingredienten van je reis. Het is minder handig om de ingredienten van de verschillende denkkaders met elkaar te mengen, want dan verspil je tijd en aandacht en op bepaalde vlakken kun je union dan ook saboteren of blokkeren. Het helpt je om voor jezelf vast te stellen vanuit welke invalshoek jij de reis wilt invullen.  

Het verschil tussen de eerste en de tweede invalshoek gaat met name over de controle die je zelf wel of niet kunt hebben om union voor elkaar te maken. Invalshoek 1 bepaalt dat je union zelf kunt controleren door je tweelingziel te manifesteren. De tweelingzielenreis gaat over energie en dus kun je je tweelingziel manifesteren. De vraag is of het verstandig is om je tweelingziel te manifesteren. Omdat het dan vrijwel onmogelijk is om te komen tot harmonische union. Harmonische union gaat over een complete transformatie waarin beide tweelingzielen als vanzelfsprekend met elkaar in liefde zijn. Je hebt dan geen mentale kracht meer nodig om de relatie goed te houden. 
Invalshoek 2 gaat over de ontwikkeling van het "zelf". En ook dat je gelooft dat het universum bepaalt wanneer je bij elkaar komt. Focus je op deze invalshoek, dan ligt de nadruk op het voelen en doorvoelen van triggers en gevoelens. Ook werk je dan aan gedachteloosheid, zodat je een staat van zijn bereikt van waaruit je in het nu kunt leven. Wanneer je in union bent met jezelf, dan ben je als vanzelf in alignment met het universum en dan zal union met je tweelingziel als vanzelf de volgende stap zijn. Wanneer je jezelf ontwikkelt, dan komt je als vanzelf dichter bij authenticiteit. Het sterfproces in deze invalshoek gaat met name over het sterven van het ego.  
Invalshoek 3 gaat over in union komen met de Bron. Wanneer je werkt aan de relatie met de Bron, dan kom je als vanzelf in alignment. Dat gebeurt in de energie. Pas daarna vindt union plaats met je tweelingziel. In alignment betekent dat de verbinding tussen jou en de Bron optimaal is. Er zijn dan geen donkere stukken meer die dit tegen kunnen houden. De Bron bepaalt wanneer je toe bent aan union. Deze invalshoek gaat er vanuit dat authenticiteit alleen bereikt wordt, wanneer je één bent met de Bron. Dan is er geen "ik" meer. Union met de Bron gaat óók over zuiverheid en leven naar dé waarheid. 

Er is een grijs gebied tussen invalshoek 2 en 3, omdat beide verklaren dat union gaat over het verbindingen van de ziel met de Bron. Alleen is het één voorwaardelijk voor het ander. Invalshoek 2 geeft namelijk aan dat éénwording met de Bron/het universum kan plaatsvinden wanneer je eerst werkt aan de ontwikkeling van het "zelf". Invalshoek 3 geeft aan dat éénwording met de Bron moet plaatsvinden om zo éénwording op zielsniveau te kunnen gaan ervaren. Een verdiepende uitleg:  

Invalshoek 2 stelt dat:

Wanneer de vrouwelijke energiedrager (dit is in 95% van de gevallen de vrouw) in balans is, dan is ze verbonden met haar ziel. Haar ziel is dan bevrijdt van dualiteit. Op dat moment kan het universum optimaal "communiceren" met haar ziel. Ze is dan in alignment met het universum. Ze staat dan volledig in haar kracht, heeft haar hart geopend en is één met haar ziel. Eén met haar ziel betekent ook één met haar tweelingziel. Ze neemt de leiding in de energie door deze balans vast te houden. Op het moment wanneer de vrouwelijke energiedrager in balans is, weet ze van nature wat goed voor haar is en welke weg ze kan bewandelen. Haar aandacht is naar binnen gericht. Ze volgt haar hart / haar intuitie / haar helderweten en heldervoelen. Wanneer ze in balans is geeft ze in de energie energie de man alle ruimte om ook in zijn kracht te komen. De mannelijke energiedrager neemt dan leiding in het aardse leven door te creeren en zijn partner te beschermen.  

Kanttekenning 1: Wanneer je in union komt met jezelf, dan "ben je". Dat wil zeggen dat je dan neutraal bent. Er zijn dan geen gedachten die je bij neutraliteit weg halen. De vraag is door wie of wat je je dan laat leiden. De ziel heeft namelijk sturing of een leidende energie nodig om keuzes te kunnen maken. Die leidende energie gaat over de derde - of de vijfde dimensie. Geef je de leiding aan de derde dimensie, dan is het ego of de buitenwereld die je leidt. Geef je de leiding aan de vijfde dimensie, dan is het de Bron die je leidt. 
Kanttekening 2: Wanneer je focust ligt op het herstellen van de verbinding met jezelf dan kun je heel veel loslaten en ook heel veel verwerken. Een onderdeel hiervan is het onthechtingsproces. Wanneer je gaat onthechten zal je gaan ervaren dat er in je diepste wezen gevoelens liggen die je heel oncomfortabel kunnen maken. Deze gevoelens labelen we soms als eenzaamheid of depressiviteit of leegte of onrust. Dit zijn onze diepste verwondingen en die hangen onder meer samen met de voorgaande generaties in je familie of met trauma's in je jeugd. Die diepste verwondingen gaan over lage energie / donkere energie. Dat zijn spirituele aspecten die je niet met je eigen "ik" kunt transformeren. Ook niet via therapie. Het "zelf" heeft daarom altijd hulp nodig van de Bron om bepaalde onzuiverheden of donkere plekken te kunnen transformeren. Daarom is het sterfproces ook zo belangrijk, omdat er iets in jou moet sterven om opnieuw geboren te kunnen worden.   

Invalshoek 3 stelt dat: 

"Wanneer de vrouwelijke energiedrager in balans is, dan stroomt de energie tussen haar en de Bron precies zoals het bedoeld is. Wanneer ze verbonden is met de Bron, dan is ze in alignment en zijn er geen donkere stukken meer in haar en om haar heen die de verbinding tussen haar ziel en de Bron blokkeren of saboteren. Ze staat dan volledig in haar kracht en dat houdt in dat haar hart geopend is en dat haar zielsenergie kan "zijn" precies zoals het de bedoeling is. Ze wordt dan geleid door de Bron en is in staat om leiding te ontvangen door elke dag te blijven werken aan de relatie met de Bron. De leiding van de Bron staat centraal in haar leven, haar "ik" is dan ondergeschikt / is dan gestorven. Wanneer er union plaatsvindt met de Bron, dan kom je daarna in union met je tweelingziel. 
De kracht van invalshoek 3 is dat wanneer je focus ligt op de relatie met de Bron, dat donkere energie dan in jou en om je heen getransformeerd wordt. De Bron gaat over de vijfde dimensie, daar waar je de hoogste energie vindt. Deze energie gaat over liefde, zuiverheid, positiviteit, dankbaarheid, vertrouwen. Ja, het klopt dat wanneer je ziel in union is dat deze hoogste energie dan ook daar stroomt. De ziel vibreert van nature op de frequentie van de vijfde dimensie. Maar focus je je op de ziel, dan kun je de hoge energie die bereikbaar is buiten jou niet in jou krijgen. Dat lukt je wel wanneer je alles van je "ik" weg cijfert en je leven laat leiden door de Bron. 
Het komt er op neer dat alleen de Bron weet waar jij nog een blinde vlek hebt zitten wat jou weg houdt bij union. Het "zelf" weet dit niet. 
Let op: dit betekent niet dat er geen aandacht is voor je innerlijke leven, want het voelen en doorvoelen hoort bij union. Het geeft aan waar je focus ligt. 

Memorable helpt je om in union te komen met de Bron

Tijdens een spirituele healing worden je ziel en je lichaam geholpen om te verhogen in energie. De lage energie in- en om je heen wordt dan bij je weggehaald, zodat je de ruimte krijgt om zonder al te veel tegenwerkingen hoge energie op te zoeken. Een spirituele healing zorgt er eveneens voor dat je als vanzelf kiest voor gezondere dingen en een zuiver leven. Union met de Bron zorgt ervoor dat je in union komt met je ziel. Het "zelf" wordt hierin achterwege gelaten, omdat het "zelf" in heel veel theorieën het "ik-je" sterker maakt, terwijl union gaat over een sterfproces. Het proces van union gaat over het kwijtraken van het hardnekkige ego dat gezien wil worden, dat goedkeuring zoekt en op zoek is naar macht. Het ego dat hele dagen bezig is met het zoeken naar afleiding, omdat het niet wil voelen. Wanneer je jezelf richt op de Bron en je gaat werken aan die relatie, dan leer je jezelf weg te cijferen. Wil je aan die relatie werken dan maak je andere keuzes om aan die energie tegemoet te kunnen komen.  

Union gaat over een sterfproces. Wat tweelingzielen nog wel eens door elkaar halen is dat het "gemis" aan die ander hetzelfde voelt als sterven en dus dat ze denken dat dít het sterfproces is. Het is wel degelijk een vorm van sterven, maar hoort bij het voorportaal van union. Het uiteindelijke sterven wat gaat over de wedergeboorte gaat over het kwijtraken van je "ïk" van je "wil" en van je (ongezonde) aardse verlangens. 

Het sterfproces doet pijn, is moeilijk, kent dieptepunten. Sterven brengt je bij donker en daarna bij licht. Sterven gebeurt in jou en dat kun je in beweging brengen door het leven buiten los te laten. 

Hoe meer je in union komt met de Bron, hoe meer de Bron in de energie met jou verbinding kan gaan zoeken. Jij zet telkens de eerste stap. Wanneer de Bron naar jou toe kan komen dan zal er op enig moment een kantelpunt ontstaan. Dat kantelpunt zal dan omgezet worden in een bovennatuurlijke ervaring waardoor union een feit is. Deze bovennatuurlijke ervaring die zullen beide tweelingzielen gaan krijgen waarbij de mannelijke energiedrager de bevestiging krijgt dat hij in union is met zijn tweelingziel.

Union is een bevestiging voor beide dat ze bij elkaar horen. Er is dan geen enkele twijfel meer, geen angst meer, geen onzekerheid meer. Alle omgevingsfactoren die ooit van invloed waren zijn dan niet meer belangrijk. Vanaf dan is er sprake van een harmonieuze relatie die tot in de eeuwigheid duurt. 

Tweelingzielen denk up, up, up

In de separatie werk je actief aan de relatie met de Bron. Je kunt de Bron zien als een vriendschap waarvan je de band graag warm wilt houden. Eigenlijk gaat de relatie nog een stapje verder: Union houdt in dat je de Bron prioriteit geeft. De Bron komt altijd eerst en de rest daarna. Hoe werkt dit?

Ga bij elke activiteit die je onderneemt na of de Bron hierin betrokken is. Je kunt de Bron betrekken door dankbaar te zijn, door positieve gedachten te hebben, door hulp te vragen, door de positie van de Bron te erkennen (complimenten te geven die bijvoorbeeld gaan over de aanwezigheid van kracht en liefde). Door éérst de Bron te betrekken, stijg je namelijk als vanzelf direct in energie. De vijfde dimensie gaat over dankbaarheid, liefde, eenheid en vertrouwen. Het zijn allemaal vormen van hoge energie. Met andere woorden: Alles wat hoog en mooi is, alles wat zuiver is en inspirerend vind je in die dimensie.  

Wanneer je eerst begint met de Bron, voordat je aan een activiteit deelneemt, dan is je energie als vanzelf al hoog én geef je prioriteit aan deze relatie. Het vraagt van de meeste mensen om een verandering in bewustzijn en een verandering van je handelen om dit voor elkaar te maken. Dit is een onderdeel van je transformatieproces.

Wanneer je denkt in de energie van de vijfde dimensie, dan denk je verticaal. Je kijkt dan als het ware omhoog, je hebt je aandacht dan gericht op boven. Wanneer je denkt aan mensen, kopzorgen, het verleden of de toekomst, dan denk je horizontaal. Daarmee blokkeer je de energie met de Bron én haal je je eigen energie ook naar beneden.     

Meer over dit onderwerp lees je HIER en HIER

Ik wil graag hulp om union de Bron mogelijk te maken

Je bent van harte welkom. Tijdens een spirituele healing wordt je hartchakra geopend en wordt donkere energie bij je verwijdert. Hierdoor wordt je energie verhoogd en zal je als vanzelf nieuwe inzichten ontvangen waarmee je alle belemmeringen tussen jou en de Bron kunt loslaten / opheffen. Klik HIER voor het versturen van een aanvraag.