Tijdens een van de eerste ontmoetingen met je tweelingziel wordt de energie tussen jullie beide geactiveerd. Deze zorgt er voor dat jullie elkaar niet meer vergeten. Nu niet, nooit niet. De spirituele wereld gebruikt hiervoor verschillende wegen en verschillende kanalen. In de energie worden de vijf zintuigen beïnvloed, want die zorgen ervoor dat je gedachten gevuld worden. De vijf zintuigen zijn:

1.dat wat je ziet
2.dat wat je hoort
3.dat wat je voelt
4.dat wat je proeft
5.dat wat je ruikt 

In de bubbelfase (fase 1 van de tweelingzielenreis) wordt elke ontmoeting als een blauwdruk opgeslagen in je systeem. Deze momenten kun je daarna op elk gewenst moment terug oproepen en opnieuw herbeleven. Je kunt in die herinnering alles opnieuw zien, ruiken, horen, proeven, voelen. Ieder moment in de bubbelfase roept rust in je op. Je komt dan weer thuis. Het bijzondere is dat van alle herinneringen die je hebt, de herinneringen met je tweelingziel in die mate terug opgeroepen kunnen worden. Elke herinnering ontstaan in de bubbelfase kun je ook na tien jaar nog heel levendig op roepen en herbeleven. Vaak kun je zijn/haar huid nog ruiken, zijn/haar parfume, kun je opnieuw in zijn/haar ogen kijken alsof het de eerste keer was. Dit is de wonderlijke wereld van energie. Dit geeft aan hoe sterk de verbinding is. 

De herinnering of herinneringen werken verslavend, omdat je dit gevoel wilt vasthouden. Je was op dat moment zo blij, voelde je zo compleet, voelde bij die ander zoveel liefde. Je koestert de herinneringen, maar je mist ze ook. En daarom eindigen veel herinneringen in verdriet. Opnieuw vraag je jezelf dan af waarom het zo moest gaan en dat je het niet begrijpt. Want hoe mooi de bubbelfase ook is: bij tweelingzielen kent deze een einde. En soms is dit einde er na twee weken al en bij anderen na vijf jaar. Het einde van de bubbelfase houdt in dat je de ander kwijt raakt. Dat noemen we de separatiefase.   

Hoop is goed en vertrouwen ook, maar blokkeer je ongeduld

In de separatiefase ben je in het begin vooral verward, verdrietig en teleurgesteld. Het is een vorm van rouw waar je dan doorheen gaat. Wanneer jij degene bent die is achtergelaten, dan ervaar je ook momenten van wanhoop en zal je merken dat het je ook obsessief maakt. Dit obsessieve blijkt uit de momenten dat je je telefoon checkt op nieuwe berichten, de mate waarin je checkt of hij/zij op social media is en of hij/zij online is. Je wilt het liefste elke dag even naar zijn/haar foto kijken en ook checken of zijn/haar profielfoto nog steeds dezelfde is. Je past je eigen profielfoto aan in de hoop op de ander indruk te maken, je plaatst status berichten op whats app in de hoop dat hij/zij daar aandacht voor heeft. Je steekt meer tijd in het plaatsen van berichten op social media. Soms proberen we de ander te triggeren en te manipuleren door vooral berichten te plaatsen die duidelijk moeten maken dat je het zo leuk hebt zonder die ander. Soms het tegenovergestelde, door berichten te plaatsen die donker en neerslachtig zijn. Alles om de juiste aandacht te trekken, in de hoop dat die ander bij je terug komt. Het is allemaal obsessief gedrag, omdat het over die ander gaat. Je wilt die ander terug, maar die ander gaat daar niet op in. Die is op dat moment geblokkeerd in de energie. Dat doet hij/zij niet, dat wordt voor jullie gedaan. Daar gaat de reis over.
Dat je wat obsessief overkomt is allemaal heel normaal. Waarschijnlijk hoor je soms ook een wijs stemmetje die zegt "stop er mee, want hier bereik je niks mee. " Je hoort dit stemmetje, maar bent nog niet in staat om er naar te luisteren. Daarvoor is de magnetische aantrekkingskracht te sterk. 

In de tweede fase van rouw klim je uit het dal. Dit gaat stapje voor stapje. Soms willen we dit te snel doen en gaan dan daten of veel afleiding zoeken. Welke aanpak je ook kiest, het is oke en je mag ook begrip hebben voor de situatie waar je in zit.

En dan daarna kom je terecht in een fase waarvan je niet zo goed weet hoe je die moet interpreteren. Laten we het onthechten noemen of de volwassen fase. In de volwassen fase lukt het je wel om naar dat wijze stemmetje te luisteren en kun je jezelf meestal beheersen in het checken en volgen van die ander. En als er dan toch weer een moment van zwakte is, dan ervaar je ook meteeen weer een disbalans. De momenten van zwakte zijn van heel veel factoren afhankelijk. Je kunt denken aan hormonale factoren, zijn/haar verjaardag, de stand van de volle maan, de intensiteit van de zon, enzovoort.  

Je leest in die periode mogelijk meer over tweelingzielen en je leest dus ook dat union een optie is. Er is dus nog een kans dat je samen kunt komen! Dat nieuws is voor velen een ongelooflijk groot geschenk. Je leest dan ook dat union gaat over spiritueel sterven en ook dat klinkt nog steeds als interessant. Ergens voedt het je ego, want dat sterven betekent dus dat jij een bijzonder pad bewandelt. Het verhoogt je even, alsof je meer bent dan de rest. Later kom je er achter dat spiritueel sterven gaat over het verlagen van jezelf, net zo lang tot je "ik" verdwenen is. 
Veel tweelingzielen beginnen met vol goede moed aan dit pad. Ze gaan er voor, maar weten dan nog niet precies wat het werkelijk inhoudt. Want ondanks dat links en rechts tips gegeven worden hoe je union zelf kunt controleren en manifesteren, lees je ook dat union gaat over onvoorwaardelijke liefde. En op dat punt "ben" je. Dan leef je in overgave. Dus zo lang je nog controle hebt op je pad, is er nog geen overgave. En dat kan soms behoorlijk frustrerend werken. Want hoe kom je er dan wel? 

Het pad kent dus ook verschillende omwegen en op verschillende plekken is het heel mistig en ook zanderig en modderig. Eigenlijk zie je niet goed waar je loopt en weet je dus ook niet zo goed of je het wel goed doet. Het belangrijkste ingredient wat je in deze fase op de been houdt is hoop en vertrouwen. Als er diep in jou een weten is en dat weten zegt dat jullie samen komen, dan maakt je dat sterker. Dan helpt je dat om overeind te blijven. Die kracht heb je nodig. En om dit vast te houden is het belangrijk om ongeduld te blokkeren. Tweelingzielen kunnen namelijk nog wel eens doorschieten in ongeduld. Het is een vorm van controle en dat houd je weg bij union. Ongeduld maakt je zwakker en het verlaagt je energie. Blijf dus vasthouden aan hoop en vertrouwen en blokkeer de energie van ongeduld.    

Wat is overgave?

Je leeft in overgave wanneer je stopt met "willen" en met "eigenwijs zijn". Je laat op dat punt je hoofd hangen en laat je leiden door de Bron / het universum. Je leeft in overgave wanneer je in staat bent om die leiding te ontvangen. Overgave is een ingewikkeld begrip. Misschien wel, omdat woorden hierin tekort schieten. Er zijn een aantal misverstanden die gaan over overgave. Deze kunnen je helpen om er een beter beeld bij te krijgen:
-Er zijn namelijk tweelingzielen die beweren dat ze in overgave leven, terwijl er geen spiritueel sterven aan vooraf is gegaan. Deze tweelingzielen hebben bijvoorbeeld geleerd om lang te kunnen mediteren. Die kunnen het hoofd gemakkelijk leeg maken. Het is een misverstand om een leeg hoofd te vergelijken met overgave. 

-Er zijn ook tweelingzielen die beweren dat ze in overgave leven, terwijl ze nog steeds obsessief bezig zijn met de andere tweelingziel. Wanneer je in overgave leeft, dan ben je onthecht van je tweelingziel.

-Er zijn ook tweelingzielen die beweren dat ze in overgave leven, omdat ze hier een overtuiging in hebben. Vaak dragen ze een vorm van trots bij zich. Tijdens een spirituele healing kan ik voelen of je hartchakra geopend is. Tweelingzielen die belast zijn met trots hebben meestal een geblokkeerd hartchakra.

-Er zijn ook tweelingzielen die zeggen dat ze in overgave leven, omdat ze hun hart volgen. Deze tweelingzielen zijn zich vaak niet bewust van een blinde vlek. Deze blinde vlek geeft aan dat het hart  nog gevuld is met donkere energie.

Overgave kun je niet in één keer bereiken of toepassen. Wanneer je in overgave leeft, dan leef je permanent in de vijfde dimensie. Dan ben je in staat om lage energie te onderscheiden van hoge energie. Dan is je hart gereinigd en zit er geen lage energie meer in. Dan ben je door diepe dalen gegaan en heb je gezien hoe sterk je ego al die tijd is geweest. In de vijfde dimensie kun je in één oogopslag zien of iemand een zuiver hart draagt of niet. Dit onderscheidingsvermogen is noodzakelijk, omdat de wereld momenteel bestaat uit mensen die ja zeggen en nee denken. Of die mooi praten en kwaad willen. 

Overgave bereik je stap voor stap. Het gaat hand in hand met spiritueel sterven. 

Geef prioriteit aan plan B  

Tweelingzielen kunnen soms zo gefocust zijn op union dat ze vergeten waar het werkelijk om gaat, namelijk om plan B. 

Plan B is noodzakelijk om in union te kunnen komen

Plan B hoort bij union, plan B is nodig om plan A tot voltooiing te brengen. Plan A is een leven samen met je tweelingziel.  Plan B gaat over jouw leven, over een leven los van je tweelingziel. We spreken van plan B wanneer:

1.Je in staat bent om je gedachten te controleren. Je zorgt ervoor dat je er weinig gedachten over hem/haar gaan

2.Je roeping centraal staat / wanneer het helpen van de aarde / andere mensen centraal staat. Tweelingzielen zijn kruisbestuivers en dus gaat het er om dat we de liefde of goedheid in het leven doorgeven aan anderen. Iedereen doet dit op zijn/haar eigen manier. Jouw manier is jouw kwaliteit. 

3.Je een leven hebt ingericht waar je tweelingziel niet in voorkomt en waar je ook geen rekening hebt gehouden met zijn/haar terugkomst. Wanneer plan B gereed is, is je leven op orde. Dit houdt in dat je leven dan (tenminste) bestaat uit de volgende basis elementen: rust, reinheid, regelmaat. Het punt van regelmaat gaat over het ontwikkelen van gezonde gewoonten. Wanneer jouw leven op orde is ben je onthecht van je tweelingziel en dat is (mede) het moment dat je toe bent aan union.

Plan B is in alle gevallen de beste oplossing, want mocht nu blijken dat jullie niet in union komen, dan helpt plan B je om je leven zonder al te veel kwellingen voort te kunnen zetten.

Ik wil graag hulp om te komen tot overgave

Je bent van harte welkom. Een spirituele healing helpt je hart te openen en je bewustzijn te vergroten. Beide aspecten zijn nodig om te groeien naar overgave. Ik help je daarnaast graag tussen de sessies door met tips en adviezen om overgave meer en meer in je leven te integreren. Overgave en spiritueel sterven gaan hand in hand. Veel tweelingzielen hebben (net als zoveel mensen) een blinde vlek die ze zelf niet zien, maar die ze wel saboteert in het zetten van vervolgstappen. Het helpt wanneer er iemand je op de achtergrond af en toe adviseert of inspireert over de stappen die je beter wel en beter niet kunt zetten. Het ontvangen van hulp en adviezen tussen de sessies door is kostenloos. Voor het versturen van een aanvraag, klik HIER

Om te komen tot overgave is het advies om tenminste drie sessies te boeken met telkens één week als integratieweek. Het is geen garantie dat je daarna in overgave leeft, maar de frequenties in en om je lichaam zijn dan wel zo gunstig toegenomen dat je inzicht op inzicht gaat ontvangen die je helpen om de juiste vervolgstappen te kunnen gaan zetten.