Tweelingzielen zijn twee personen die dezelfde zielsenergie delen. Over dit concept is inmiddels veel geschreven. Dat komt ook, omdat het aantal ontmoetingen sinds 2020 explosief is toegenomen. De vraag naar helderheid en hulp is daardoor ook toegenomen. Naar verwachting zal het aantal ontmoetingen dit jaar gaan afnemen. Want het vat met tweelingzielen is gevuld en nu is het afwachten welke tweelingzielen gaan "rijpen", zodat ze gebotteld kunnen worden. 

Tweelingzielen: Uitgangspunten bij Memorable  

Je kunt op internet en ook daarbuiten de tweelingzielenreis vanuit verschillende invalshoeken benaderen. Niet alle beschrijvingen, niet alle uitleg, is hetzelfde. Er zijn nuances en die nuances kunnen er voor zorgen dat er verwarring optreedt. Want tweelingzielen zijn zoekende. Vaak de zoektocht wanneer de energie tussen hen wordt geactiveerd. De magnetische aantrekkingskracht is dan ineens zo sterk dat je het zelf nauwelijks meer begrijpt. En als dan plots de term tweelingziel in beeld komt, wordt de onrust nog groter. En in die onrust word je ook nog geconfronteerd met de grote overgang tussen de bubbelfase en de separatiefase. In de separatiefase is er wanhoop en heel veel verdriet.
Tweelingzielen hebben vooral veel baat bij rust, helderheid en structuur. Memorable streeft er naar om in de wereld van spiritualiteit, in de wereld van energie, te komen met praktische handvatten en begrijpelijke inzichten. Zo lang tweelingzielen nog in de derde dimensie leven, in de energie van dualiteit, zijn ze op zoek naar hoofd-zaken. Ze willen graag controle en zoeken dan ook naar een uitleg die logisch is. Die ze wellicht ook zelf aan anderen kunnen doorgeven. Dit heeft ook met angst te maken, omdat het diepe gevoel wat ze voor die ander voelen nauwelijks met woorden is uit te leggen. Dit intensieve gevoel maakt ze van streek en het werkt verlammend. De omgeving begrijpt het niet en maakt zich zorgen.
De onrust die ontstaat in de verbinding, de verwarring in hun hoofd en de bemoeienis van de omgeving zorgt ervoor dat tweelingzielen op enig moment dreigen vast te lopen. Dit vastlopen vindt vooral plaats in hun hoofd. Gedachten blijven dan komen en gaan.  

Tweelingzielen hebben baat bij helderheid en structuur. Het helpt ze om de hoofdzaken te kunnen ordenen en om ze te laten inzien dat ze niet gek worden, maar dat er iets anders aan de hand is. Het gaat hier om energie. Er zijn een aantal uitgangspunten in de tweelingzielenreis die als basis dienen in de praktijk. Het is het fundament waarop alles gebouwd wordt. 

Bij Memorable staan de volgende uitgangspunten centraal:

1.De ontmoeting met je tweelingziel is een wake up call. Niet voor hem/haar, maar voor jou. 
2.In de tweelingzielenreis heb je te maken met mannelijke energie en met vrouwelijke energie. 
3.Tweelingzielen kom je zowel tegen in hetero- als in homo verbindingen.  
4.Tenminste één van beide tweelingzielen werkt aan union met de Bron. De ander volgt in de energie. In 95% van de gevallen is er één tweelingziel die in union komt met de Bron. Het komt zelden voor dat beide hiervoor geroepen worden.   
5.Niet iedereen komt samen en dus in union met zijn/haar tweelingziel. Dat komt, omdat ze dit niet kunnen, niet willen en/of niet mogen.
-Niet kunnen, omdat de situatie daarvoor te complex is. Complex, omdat factoren als bijvoorbeeld leeftijd en verstandelijk vermogen het onmogelijk maken.
-Niet willen, omdat het pad heel smal is. Heel smal houdt in dat je afscheid neemt van de energie van dualiteit. Deze energie is verweven in het aardse leven zoals we dit gewend zijn. Het pad kan als eenzaam voelen. 
-Niet mogen, omdat er iets anders voor jou is weggelegd. De wake up call was het begin van je reis die gaat over jou en jou alleen. Je wordt op dit pad geleid, zodat je je bestemming bereikt.
6.De separatiefase is een belangrijk onderdeel van de tweelingzielenreis. In vrijwel alle tweelingziel verbindingen is het de bedoeling dat je in separatie gaat.
7.Separatie houdt in dat er géén contact is.
8.Separatie kan ontstaan na twee weken en ook na vijf jaar. Divine bepaalt wanneer het tijd is voor separatie. 
9..Tweelingzielen die besluiten om op eigen initiatief toch samen te gaan leven, die komen altijd terecht in een duw- en trekfase. Oftwel in een fase van strijd en conflicten. Het is dan hard werken om de relatie in balans te houden.
10.Union met de Bron betekent dat je op dat moment bent opgenomen in de vijfde dimensie. Dan ben je de Matrix, de wereld van dualiteit, ontstegen.
11.Er zijn op dit moment nog geen tweelingzielen in union. 
12.Union gaat over spiritueel sterven, over komen tot onvoorwaardelijke liefde en leven vanuit overgave.
13.Wanneer de Bron je herenigt met je tweelingziel, dan is er sprake van harmonie en zal je tot in de eeuwigheid bij elkaar blijven en ook gelukkig zijn.
14.De tweelingzielenreis gaat niet over romantiek, alhoewel het daar wel mee begint. Het eindigt in onafhankelijkheid en een permanente focus op het uitdragen van liefde in de wereld.
15.Wanneer je in union komt met de Bron, dan is er sprake van een bovennatuurlijke ervaring. Het moment is divine timing en kun je niet zelf controleren.
16.Union is geen individuele ervaring, maar een collectieve. Er komen op dat moment meerdere tweelingzielen tegelijk in union met de Bron. Het is mogelijk dat de Bron meerdere collectieve momenten uitkiest om union plaats te laten vinden. 

Tweelingzielen en misverstanden

De tweelingzielenreis gaat onder meer over het herstellen van de yin yang energie, oftewel over het herstellen van de man- en vrouw energie. Het gedachtegoed over man- en vrouw energie kan er toe leiden dat het je verward. Want ben jij nou de man-energie of de vrouw-energie? In de tweelingzielenreis is het heel belangrijk om weg te blijven van verwarring. Verwarring haalt je namelijk altijd weg van rust. Je gaat dan in je hoofd waardoor de verbinding met je hart verbroken wordt.

Er zijn een aantal misverstanden of onduidelijkheden rondom de man- en vrouw energie. Wellicht ook dat de tweelingzielentekst met titel "tweelingzielen horen bij elkaar" (klik HIER) hierin op een aantal punten aangescherpt mag worden. Hoe dan ook, het volgende kan je helpen om de verwarring wat bij je weg te nemen:

1.Tweelingzielen zijn twee personen waarbij je te maken hebt met een mannelijke energiedrager en een vrouwelijke energiedrager
2.Er wordt vaak vanuit gegaan dat de vrouwelijke energiedrager zowel een man als een vrouw kan zijn. Hetzelfde geldt voor de mannelijke energiedrager. Dit is een misverstand. In 95% van de gevallen heb je bij heteroverbindingen te maken met de man als mannelijke energiedrager en de vrouw als vrouwelijke energiedrager. Bij homoverbindingen is het beter om hier weinig aandacht aan te besteden. Die energie kan nog wel eens wisselen waardoor het verwarrend kan zijn als je hier een label op wilt plakken. 
3.Het is een misverstand dat beide tweelingzielen beide evenveel werken aan union. Er is bij tweelingzielen altijd één die de leiding neemt in de energie. Hij/zij is de primaire energiedrager.
4.De primaire energiedrager is degene die niet begrijpt waarom de verbinding beeindigd wordt. Dit is degene die de wake up call ontvangt. De primaire energiedrager is degene die op zoek gaat naar antwoorden en die zich gaat onthechten van zijn/haar omgeving. Vaak is het zo dat de primaire energiedrager de chaser is. En toch kan dit verwarrend zijn, omdat veel tweelingzielen op enig moment hierin een wisseling hebben ervaren. Eerst waren ze chaser en later runner. 
5.De "volger" oftewel de runner is degene die weg rent van de verbinding. Dit kan de vrouwelijke energiedrager zijn, maar ook de mannelijke. Soms zie je dat de volger wel activiteiten ontwikkelt om groei in beweging te zetten, maar in de basis zie je dat diegene vast zit. Als in een kooi. Er zijn teveel angsten aanwezig of misschien zelfs teveel trots en een te groot ego waardoor weg rennen de enige optie is. De angst om alleen achter te blijven, om opnieuw verlaten te worden, om helemaal niets meer te hebben durven ze niet aan te gaan. Daarvoor in de plaats kiezen ze er voor om de andere tweelingziel het beste te gunnen en herinneringen te koesteren. In de praktijk zie je dat de volger het ene moment ja roept en het andere moment nee. Ze worden geleid door de energie. Is de energie zwaar dan trekken ze zich terug. Is de energie goed, dan kunnen ze bergen verzetten. Soms kiest een volger voor zijn / haar eigen pad. Diegene lijkt dan heel bewust. Dit is niet zo, omdat de volger geleid wordt door de energie. Dit kun je zien als in "gek" gedrag of gedrag waarbij je het gevoel hebt dat die ander niet aanwezig is. Dit is in woorden lastig uit te leggen. Het is vergelijkbaar met een droomstaat of hypnose. 
6.De primaire energiedrager herstelt de verbinding met de Bron. De Bron is de vijfde dimensie, daar waar onze ziel mee verbonden is. Die verbinding wordt hersteld, door in je leven alle ingrediënten op te nemen die te maken hebben met de vijfde dimensie. Dat betekent dat liefde in hoofdletters geleefd en belichaamd gaat worden. Om dat mogelijk te maken laat je los en ga je je gevoelsleven openen. De primaire energiedrager zal het hartchakra verder gaan openen, omdat dit de verbinding naar liefde is. Tweelingzielen zijn met elkaar verbonden via het hartchakra. Daar waar de een werkt aan een geopend hartchakra, helpt hij/zij indirect de ander om in beweging te komen. Een geopend hartchakra gaat over zuiverheid, gezondheid en eerlijkheid Wanneer je hartchakra geopend is kun je de waarheid niet meer verbloemen. Kun je niet meer leven met een masker. Het lukt je dan gewoonweg niet meer.   

Ik wil graag hulp om mijn hartchakra verder te openen

Je bent van harte welkom. Tijdens een spirituele healing wordt het hartchakra verder geopend. Het helpt je om in de week / weken daarna om de juiste focus te houden, zodat het geopend blijft. Klik HIER voor het versturen van een aanvraag.