Wat is een overtuiging? 

Een overtuiging is een hardnekkige gedachte die je gedrag bepaalt. Het is het referentiekader waarmee jij in het leven staat en probeert te (over)leven. Een overtuiging is een aanname over jezelf, over de wereld of over anderen en die overtuiging bepaalt de manier waarop je denkt, spreekt en handelt. Een overtuiging is het fundament van je leven, het is de basis van waaruit jij het leven benaderd. Vaak hangen er vele patronen en gewoonten samen met een overtuiging. Dit zijn allemaal hechtingen die een persoon gevangen houden. De hechtingen brengen je comfort en veiligheid. De meeste mensen willen hier geen afstand van nemen, want waarom zou je een hechting loslaten als dit goed voelt en goed werkt? Pas wanneer mensen verliezen, zijn ze in staat om in beweging te komen. Wanneer ze geld verliezen, gezondheid verliezen, dierbaren verliezen. In het lijden komen ze in beweging en zijn ze bereid om overtuigingen op te sporen.

Het ego speelt een belangrijke rol in het in stand houden van overtuigingen. Dat is ook niet zo gek, omdat overtuigingen in de basis altijd over jet "ik" gaan. Je "ik" moet beschermd worden. Je "ik" moet overleven. De "ik" in het leven is een identiteit die ontstaan is uit programmeringen. Met jouw "ik" hangen verwachtingen samen, omdat alleen je "ik" graag erkenning wil. Erkenning krijg je pas wanneer mensen je in een hokje kunnen plaatsen. Bijvoorbeeld "die vrouw is echt een goede moeder" of "die man is heel handig" of "dat kind is heel gehoorzaam". We hebben niet in de gaten, dat wanneer het "ik" erkent wordt, dat het dan direct in een hok geplaatst wordt. Vanaf dat moment heb  je er een hechting bij, omdat je de drang voelt om die erkenning in stand te houden. En zo zal "dat kind" er alles aan doen om het label "gehoorzaam" vast te kunnen houden. Dat kan hij alleen doen wanneer hij tegemoet komt aan de verwachtingen van de buitenwereld. Want zo lang de buitenwereld bepaalt dat je gehoorzaam bent, doe je het goed. 

Hechtingen ontstaan wanneer we iets buiten onszelf nodig hebben, om te kunnen blijven bestaan. 

Overtuigingen die positief zijn, kom je tegen in de wereld van onvoorwaardelijke liefde. 
Alle andere overuigingen zijn belemmerend en blokkeren je in het leven. Sterker nog: alle andere overtuigingen vormen een ingang voor de donkere wereld om je te misleiden en te verleiden. Want daar op die plek zit jouw zwakte en daar kan die wereld gebruik van maken. Het is de blinde vlek waar je maar niet vanaf lijkt te komen. 

Voorbeelden van overtuigingen zijn: 

"ik ben niet goed genoeg"

"iemand die met mij een relatie wilt, rent uiteindelijk toch weg"

"alles wat ik zeg komt er dom uit"

"als ik oogcontact maak, dan denkt iemand dat ik wat van ze wil"

"liefde is bezitterig"

"het leven heeft totaal geen zin"

"ik heb dit leven niks zinvols te brengen"  

Overtuigingen worden in stand gehouden door negatieve gedachten. Die gedachten worden door het ego geproduceerd en houden je koest. Ze zorgen er voor dat je negatief over jezelf denkt of om je bang te maken. Door angst gedachten blijf je waarzaam en naar buiten gericht. Overtuigingen zorgen er voor dat je gaat overleven in plaats van leven. 

Hoe komt een overtuiging tot stand? 

Overtuigingen ontstaan als gevolg van een situatie waarin je een vorm van angst, dreiging of spanning voelde. Op basis daarvan had je geen tijd om te voelen, maar moest je handelen. Het was de fight, flight or freeze situatie waar je in terecht kwam. Het gedrag wat je toen ging inzetten heeft je op dat moment op een bepaalde manier geholpen. De gedachten die toen door je heen gingen werden gekoppeld aan dit gedrag. In de situaties die hier na ontstonden, die vergelijkbaar waren, liet je hetzelfde gedrag zien. Ook toen weer hielp het je. En zo ontstond een patroon. De gedachten die met dit patroon samenhangen vormen de onderliggende overtuiging.   

Bijvoorbeeld: Als kind heb je veel spanningen in huis ervaren. De momenten dat je spanning voelde kon je maar twee dingen doen. Dat was of de spanning weghalen of zelf wegrennen van de spanning. Wegrennen was in die tijd geen optie. Je kon maar één ding doen en dat was de clown uithangen. Je merkte dat dit werkte. Doordat jij gek deed, verdween de spanning en keerde de rust terug.  

Elke volgende situatie waarin je spanning ervaarde zette je hetzelfde gedrag in. Dit deed je verschillende keren en hierdoor werd het een patroon. Aan dit patroon waren gedachten gekoppeld als:

spanningen zijn niet goed
spanningen geven onrust
spanningen moeten weggehaald worden
ik ben de enige die spanningen weg kan halen
spanningen vragen altijd om afleiding
ik moet opletten, zodat er geen spanningen ontstaan
ik moet in actie komen wanneer er spanningen zijn

Twee overtuiging die als gevolg van deze gedachten en het patroon zijn ontstaan: 

"ik kan spanningen alleen weghalen door mezelf voor schut te zetten" 
"als ik spanningen niet wegneem, dan gaat het de verkeerde kant op"

Deze twee overtuigingen zorgen er voor dat je leven beperkt wordt. Spanningen gaan altijd gepaard met gevoelens van onrust. Je kunt je dus voorstellen dat wanneer iemand gevoelens van onrust ervaart, dat hij/zij dan in actie wilt komen. Omdat zijn/haar onbewuste overtuiging is dat met actie spanningen kunnen worden weggenomen. Iemand die spanningen niet kan wegnemen gaat gebukt onder gevoelens van schuld en schaamte.   

Iedereen weet dat bovenstaande een leugen is. Dat je in iets bent gaan geloven wat niet waar is. Er komt een moment dat degene die deze overtuigingen in zich draagt, dit ook te weten komt. Maar met "weten" alleen ben je er nog niet. De leugen moet compleet vernietigd worden, van top tot teen. Dat wil zeggen, dat je dit inzicht ook belichaamd en er zelfs afkeer bij voelt. 

Een overtuiging is ALTIJD een leugen

In de wereld van dualiteit, daar waar het ego de leiding neemt, zijn alle overtuigingen gebaseerd op een leugen. Dat komt, omdat de wereld van dualiteit een illusie is. Dit voelt gek, omdat je er met beide benen in staat en je niet beter weet. Pas wanneer je hier mee aan de slag gaat en je stapje voor stapje gaat onthechten zal je merken dat er een transformatie optreedt in jou. Deze transformatie is nodig om de wereld met andere ogen te kunnen gaan bekijken.

Een overtuiging bestaat uit gedachten die met angst of met oordelen te maken hebben. Angst en oordelen komen niet voor in de wereld van onvoorwaardelijke liefde. Angst en oordelen zijn ALTIJD een leugen. Dit voelt misschien nog even vreemd voor je, omdat de overtuiging of de gedachte toch echt wel voelt als dé waarheid.  Een negatieve overtuiging heeft tot doel om je te beperken, om je vast te zetten in een leven waar liefde voorwaardelijk is. 

Het is heel belangrijk om jezelf te bevrijden van overtuigingen. Dit lukt je niet zomaar. Om een overtuiging te kunnen loslaten moet je naar de wortel. En om daar te komen moet je eerst gaan inzien welke hechtingen in je leven in stand worden gehouden. De patronen en gewoonten die volgens jou niet losgelaten kunnen worden, omdat je anders......en dan volgt er een opsomming van woorden die veelal te maken hebben met angst, afwijzing, onrust en spanning. Soms is het netwerk van gedachten en overtuigingen zo complex dat het even duurt voordat je in de buurt begint te komen van de overtuiging. Soms heb je één overtuiging te pakken en krijg je direct daarna vijf andere overtuigingen in beeld die er mee samenhingen. Op dat moment lijkt het en voelt het even als een domino effect en kan het je ineens een boost aan energie geven. Dat komt, omdat je op dat moment bij de wortel komt waar veel overtuigingen mee samenhangen. Wanneer je de wortel er uit trekt ben je er voorgoed vanaf. Meer over onthechten, lees je HIER

De overtuiging "liefde is bezitterig" kun je dus verstandelijk gezien wel afwijzen. Dat wil zeggen: je weet dat het een leugen is. Maar daarmee is de overtuiging nog niet gestorven. De overtuiging sterft pas wanneer je dé waarheid rondom liefde kent. En om hier te komen ga je stappen zetten richting de wereld van onvoorwaardelijke liefde.  

Het loslaten van een overtuiging vraagt om het brengen van offers

Een overtuiging heeft invloed op je hele leven en beheerst je hele leven. 
Een overtuiging is ALTIJD negatief. Het is of gericht op destructie of op angst.

Wanneer je een overtuiging loslaat dan neemt je innerlijke kracht toe en ervaar je meer vrijheid in je leven. 

Het brengen van offers zorgt ervoor dat de overtuiging los kan weken. Hoe werkt dit? 
In de wereld van overtuigingen heb je te maken met hechtingen. Alle hechtingen komen voort uit een overtuiging. Bijvoorbeeld:
Ben je bang om alleen achter te blijven, dan zal je er alles aan doen om zoveel mogelijk mensen tevreden te houden.
Vind je jezelf niet mooi genoeg, dan ben je elke dag met eten bezig en /of gebruik je make up om jezelf te camoufleren
Ben je bang om afgewezen te worden, dan heb je geen mening en doe je wat de ander zegt
Ben je bang dat God je straft, dan bouw je dwanggedachten in die controle op  je leven kunnen houden 

Om bij de overtuiging te kunnen komen is het dus belangrijk dat je hechtingen gaat loslaten. Hechtingen, ofwel verslavingen, zijn patronen en mensen en dingen in je leven die je comfort bieden. Je hebt iets buiten jezelf nodig om je goed te kunnen blijven voelen. Zo zijn bepaalde spullen met een emotionele lading een hechting, spullen waar bijgeloof aan hangt ook en ook patronen die een zekere uitkomst bieden. Door deze spullen weg te gooien en met de patronen te breken ga je onrust openen in je lijf. Dat is nodig, want discomfort brengt je bij vrijheid. Je gaat in die fase zoveel voelen dat je er ongemakkelijk van wordt. Het is de kunst om in dat voelen te blijven bij het gevoel en het ego geen kans te geven.  

Hechtingen kom je overal tegen. Hechtingen ontstaan bijvoorbeeld wanneer je iets nodig hebt om je beter te kunnen voelen. Of het nu shoppen is of eten, er zijn nog heel veel meer vormen van hechting die maken dat je weg rent voor je gevoel. Heel veel mensen vinden het eng om te voelen. En, omdat het eng is vermijden ze het. En zo blijft de hechting in stand. Dat we het eng vinden om te voelen komt, omdat het ego geen gevoel heeft. Het ego kent alleen maar emoties. Het ego zorgt ervoor dat je geblokkeerd raakt van je gevoel. En dat is wat we vanaf de geboorte geleerd hebben. Want je bent opgegroeid in een ego-maatschappij en dus is voelen nog steeds not-done. 

We hebben in de ego-maatschappij geleerd dat we iets nodig hebben buiten onszelf om ons fijn te kunnen voelen. Daarom is een leven in eenvoud en soberheid voor veel mensen ondenkbaar, omdat ze teveel hechtingen hebben in het leven wat ze nu nog leiden. Er wordt wel eens gezegd dat het pad van onvoorwaardelijke liefde het meest complex is voor mensen die heel rijk zijn. Omdat rijkdom gepaard gaat met uiterlijke schijn, met spullen en met afleiding. Want om rijk te kunnen worden moet je een netwerk hebben, hebben velen een groot huis wat onderhouden moet worden en zijn de maandelijkse vaste kosten hoog waardoor er veel op het spel staat. De inkomsten vanuit werk moeten daarom door gaan. Deze mensen vinden het ingewikkeld om te moeten onthechten. Ze verliezen dan teveel. Aanzien, macht, spullen, mensen, enzovoort. Rijke mensen die vastzitten aan materie, macht en aanzien zijn een gevangene van hun eigen leven en het ego smult hier van. Via negatieve gedachten worden ze misleid en verleid om slechtere en ongezondere dingen te doen.   

Ze zeggen wel eens dat je met geld vrijheid kunt kopen. Tot op zekere hoogte is dit zo. Je kunt huishoudelijke hulp inschakelen, je kunt verre reizen maken, enzovoort. Maar toch, er is een plafond aan de mate waarin vrijheid ervaren kan worden middels geld. Echte vrijheid vind je in jezelf. Want innerlijke rust en vrede brengt je bij plezier en liefde. En daar kan geen geld tegenop.

De offers die je brengen naar vrijheid gaan onder meer over het loslaten van houvast. Zo lang je aardse verlangens hebt en aardse hechtingen, ben je nog niet in onvoorwaardelijke liefde en ben je dus nog niet onthecht. Om te onthechten zoek je de stilte op, de natuur en creatieve werkvormen. Daar is geen enkele hechting voor nodig. In het onthechten van mensen, dingen en patronen voel je dat je meer en meer teruggeworpen wordt op jezelf. Daar ligt de bevrijding. In het begin voelt het als een paradox (meer hierover lees je HIER), later begrijp je dat die paradox juist jouw ogen heeft geopend. Want je geloofde in een leugen en de waarheid lag daar recht tegenover.  

Perspectief verschuivingen kunnen een overtuiging afbreken

Een overtuiging is een leugen. Dat betekent dat je bij vrijwel alle negatieve gedachten die een oordeel of angst in zich dragen, je tegen jezelf mag zeggen dat je hier met een leugen te maken hebt. Om de leugen te kunnen achterhalen en te vernietigen is het belangrijk om te gaan onthechten. Want hoe minder je hebt en hoe minder mensen je raadpleegt, hoe meer je het kanaal bent waar het universum vrij doorheen kan bewegen. 
Een perspectief verschuiving kan heel vaak helpen om een overtuiging af te brengen. Je bekijkt de leugen dan dus vanuit een ander referentiekader. 
De overtuiging "ik doe er niet toe" kan je bijvoorbeeld omzetten in "het ego doet er niet toe"
De overtuiging "ik heb geen eigen mening" kan je bijvoorbeeld omzetten in "pas wanneer ik stop met advies vragen, leer ik een eigen mening te vormen"
De overtuiging "ik voel me niet thuis in deze wereld" kan je bijvoorbeeld omzetten in "ik ben niet het zwarte-, maar het witte schaap van de familie. Het is juist de bedoeling dat ik anders bent, zodat ik het goede voorbeeld kan geven. Alles is altijd al zo bedoeld geweest."

Een perspectief verschuiving plaatst de situatie of ervaring in een ander daglicht. Het gevoel van slachtoffer zijn en er niet toe doen verander je in kracht en in wijsheid. 

Spijt betuigen is een voorwaarde voor het loslaten van overtuigingen 

Zo lang er nog hechtingen in je leven zijn en het ego de leiding neemt over je leven, zijn je overtuigingen altijd gebaseerd op een leugen. Dit maakt dus dat je met elke negatieve gedachte die over jezelf of over een ander gaat, aan de slag kunt gaan om de leugen te achterhalen. 

In heel veel gevallen kun je overtuigingen afbreken wanneer je inziet dat het leven niet om jou gaat. Het ego die alle aardse verlangens in stand wil houden, zorgt ervoor dat de leugen aan blijft staan. Pas wanneer je jezelf als instrument kunt gaan inzetten en kunt gaan leven vanuit overgave, dan ben je in staat om heel veel overtuigingen af te breken. 

Ik wil graag hulp bij het loslaten van overtuigingen

Het loslaten van overtuigingen gaat vaak samen met gevoelens van onrust, spanning en angst. Dat komt, omdat de negatieve energie die om je heen circuleert graag aan je vast blijft zitten. Tijdens een spirituele healing word je bevrijd van negatieve energie waardoor je het proces met meer vastberadenheid voort kunt zetten. Voor het boeken van een sessie, klik HIER