Overtuigingen liggen opgeslagen in je onderbewustzijn. Om overtuigingen te kunnen afbreken doorloop je een proces. In dat proces ga je onthechten en kom je tot nieuwe inzichten die de overtuiging in een ander perspectief plaatsen. De meeste mensen hebben vele overtuigingen waarvan de meest voorkomende is "ik ben het niet waard om te leven". Vaak weten we wel dat zo'n overtuiging niet klopt en toch blijkt elke keer weer dat ons handelen, denken en praten hierop gericht is. 

Om een overtuiging vanaf de wortel te kunnen vernietigen is het belangrijk dat je in ieder geval weet dat elke overtuiging gebaseerd is op een leugen. De overtuiging is namelijk ontstaan in je leven toen je nog geleid werd door het ego. Het ego dat er op uit is om bij jou angst te zaaien. Want uit angst ontstaat de drang naar hebzucht, aanzien en macht. Deze aardse verlangens zorgen ervoor dat het ego overwint. 

Een overtuiging is een leugen. Dus wanneer jij oordeelt, schuldgevoelens hebt, jezelf schaamt of wanneer je bezorgd bent of boosheid ervaart, dan is dat een leugen. Vaak komen deze gedachten voort uit een overtuiging. Daarom ga je eerst aan de slag met deze gedachten en met alle hechtingen waarmee je nu nog comfort ervaart. 

Een overtuiging is een leugen. Dus wandel je buiten en word je verdrietig op basis van een gedachte. Weet dan dat dit het moment is om er mee aan de slag te gaan. De negatieve gedachte is een leugen en mag voor eens en voor altijd de prullenbak in. Ontrafel de leugen. Zet er een ander perspectief op en voel dat het niet klopt. 

Wil je hier meer over lezen? Klik HIER.