Wat is je ziel?

Je ziel is wie je werkelijk bent. Je bent een ziel die geïncarneerd is in een menselijk lichaam. In dit lichaam kun je fysieke, mentale en emotionele pijn ervaren. Die pijn komt voort uit ons denken. Het denken zorgt namelijk voor emoties en voor fysieke klachten.
Je ziel is 100% bewustzijn en daarmee 100% energie. Ons verstand wil begrijpen wie we werkelijk zijn en daarom hebben we aan onze essentie een zelfstandig naamwoord toegekend "de ziel". Het lijkt hiermee iets tastbaars te zijn, iets wat een vaste vorm heeft. Dit is niet zo. De ziel is niet waar te nemen of vast te pakken. Het is onzichtbaar. Wil je er contact mee maken, dan is de meest logische ingang de zonnevlecht. Dit is je derde chakra. Je derde chakra ligt twee vingerbreedtes boven je navel.

Nu is de ziel redelijk concreet gemaakt, echter de complexiteit en intelligentie van de ziel is hiermee nog ver onderbelicht gebleven. Want hoewel je ziel in jouw lichaam geincarneerd is, staat deze in verbinding met alles wat leeft en wat niet leeft. Je ziel is energie en dat geldt ook voor al het andere in dit leven. Wil je hier meer over lezen, klik dan HIER. Al het andere houdt in alles wat je met je ogen kunt zien en alles wat je niet kunt zien. Alles wat tastbaar is en alles wat niet tastbaar is. Ons verstand wil ons doen geloven dat een tafel een vaste vorm heeft. Maar bekijk je deze tafel onder een zeer sterke microscoop dan zie je dat de tafel bestaat uit los van elkaar bewegende deeltjes. Deze losse deeltjes vibreren op een bepaalde frequentie waardoor het voor onze ogen een vaste vorm krijgt. Materie wat zeer hoog vibreert wordt transparant waardoor we dit niet meer kunnen waarnemen met onze fysieke ogen. Let wel: je ziet met je fysieke ogen slechts 5% van wat er werkelijk om je heen aanwezig is. Er is nog zoveel meer, ons leven is zoveel magischer dan wat we soms denken. 

De bewegende deeltjes zijn van invloed op elkaar en zo kun je dus stellen dat alles en iedereen met elkaar verbonden is. Wanneer ons ego aan staat dan willen we bovenstaande pas geloven en voor waar aannemen als we voldoende bewijs hebben gezien en gelezen. Wanneer je verbonden bent met je ziel, dan voel je van binnen of de tekst resoneert. Het is dan jouw essentie die bepaalt of iets voor waar wordt aangenomen of niet.

Het leven is vele malen magischer en complexer dan we denken. En daarom is het goed om in deze tekst stil te staan bij de vraag waarom en hoe we de verbinding met onze ziel kunnen versterken. Want alleen onze ziel kent de waarheid. Onze ziel vibreert op de hoogste frequentie die er is. Lukt het jou om deze verbinding sterker te maken, dan zal je gaan merken dat er vele deuren in jou gaan openen. Deuren die je brengen naar helderziendheid, heldervoelendheid, helderwetendheid en helderhorendheid. 

Wat is de essentie van het leven?

De essentie van het leven is om te sterven terwijl je leeft, zodat je nooit meer hoeft te sterven. Dit sterven is je ego, en wel datgene wat we "mens" noemen. Dit zijn onze gedachten, onze emoties en ons lichaam. Het zijn de daarbij horende patronen, verwachtingen, verlangens en overtuigingen die van jou een "mens" maken. 
Het sterven vindt stap voor stap plaats en leidt uiteindelijk tot een wedergeboorte. De wedergeboorte komt als een klap, als een ongelooflijk groot inzicht, als een ongelooflijk groot cadeau. 
Wat daarna over blijft is acceptatie, vrede en tevredenheid. Wat daarna overblijft is liefde voor alles en iedereen en zijn we in staat om ons over te geven aan dat waar onze ziel naar toe wordt getrokken, wordt geleid. Wil je meer informatie over het sterven van je ego, klik dan HIER

Je ziel is in een lichaam geincarneerd om ervaring op te doen. Deze ervaring levert je wijsheid op wat je weer mee neemt naar volgende levens. De lessen die je in het leven leert hebben tot doel om te groeien. Lessen gaan altijd over angst en pijn en zijn altijd terug te herleiden naar het gevoel van afgescheidenheid. Want dat is wat er in feite is gebeurt op het moment dat je incarneerde. Je werd afgescheiden van de bron door middel van een fysieke jas. Ineens was je niet meer onderdeel van alles en iedereen, maar kreeg je een naam, een geslacht, een rol en waren en regels en verwachtingen. Hierdoor kun je aannemen dat alle levenslessen te maken hebben met de angst om alleen te zijn of om alles te verliezen. Deze angst heeft ons vastgezet in ons "mens" zijn. De essentie in het leven is om te komen tot bevrijding. Jezelf bevrijden van "de mens" en te ervaren dat je alles bent, dat je liefde bent en dat je met alles en iedereen verbonden bent. Dat doe je door alles los te laten wat te maken heeft met overtuigingen, verwachtingen, oordelen en aannames. Alles? Ja werkelijk alles. 

Bijvoorbeeld: Wanneer jij de overtuiging hebt dat je vriendschap in stand moet houden door er in te investeren. Door het regelmatig aandacht te geven. Dan beperk je jezelf hiermee. Vriendschap wordt dan een vorm van "moeten" terwijl onvoorwaardelijke liefde aan de basis zou mogen liggen van vriendschap. Onvoorwaardelijke liefde gaat over vrijheid en dus zou je kunnen zeggen dat iedereen in je leven bevriend met jou zou kunnen zijn. Het moment waarop je elkaar vindt en spreekt brengt verbinding tot leven. En al blijkt dat je elkaar 1x gesproken hebt en daarna nooit meer, dan nog kan je deze verbinding als vriendschap zien. Door elkaar vrij te laten en er vanuit te gaan dat je elkaar vindt wanneer beide hier voor open staan en het "als vanzelf" tot stand komt, dan kom je uit bij dat waar echte vriendschap over gaat. Vriendschap wordt nog te vaak als een "bezit" gezien, terwijl wij zielen ons met iedereen kunnen verbinden. Het loslaten van de verwachtingen die je hebt rondom vriendschap geeft ruimte en vrijheid. Je zet je ego dan buiten spel. 

Nog een voorbeeld: Het kan zijn dat je de overtuiging hebt dat je pas een praktijk of kantoor kunt beginnen als je de juiste diploma's in huis hebt. Alleen in bijvoorbeeld de medische- en financiele wereld gelden er wetten die zeggen dat bepaalde diploma's of titels aanwezig moeten zijn. Maar in 90% van de gevallen is het ons ego die bepaald heeft op basis van maatschappelijke programmeringen dat je een diploma nodig hebt om jezelf te kunnen bewijzen. Als we dit loslaten en we gaan kijken naar de wijsheid die je met je mee draagt, als we gaan kijken naar je talenten en je drijfveren, dan heeft de wereld alleen jou unieke jij nodig om geholpen te kunnen worden. Ons ego beperkt ons in dat wat we "denken" toe te kunnen voegen aan de wereld. Laten we deze overtuiging los en ben je bereidt om hard te werken voor dat wat je graag wilt neerzetten dan is er niets meer wat je in de weg staat. Als je voelt dat het je zielsmissie is en als je voelt dat je de mensheid hiermee gelukkiger kan maken, dan is dat wat jij kunt nodig op deze aarde. 

Om te komen tot de essentie, moet je door een paradox heen gaan en dus het tegenovergestelde doen van wat je altijd gedacht en gedaan hebt. Je springt dan als het ware in het diepe. Wil je weten wat een paradox inhoudt, klik dan HIER.

Niet alle zielen zijn in staat om in dit leven zichzelf te bevrijden. Zij zitten gevangen in de aardse matrix waarin ze de overtuiging hebben dat dit het leven is. Ze blijven steken in denken. Ze blijven hangen in de veiligheid en het comfort van geld, materialisme en sociale acceptatie. We noemen dit een leven van lijden, omdat het leven in de matrix altijd gaat over tegenstellingen, conflicten en tegenwerkingen. Mensen worden tegen elkaar opgezet, terwijl we allemaal één zijn. Dat levert stress op in het lichaam, omdat het confliceert met wie we zijn. En stress zorgt voor chronische klachten en ziekten. 

Waarom zou ik me verbinden met mijn ziel? 

Je ziel is wie je werkelijk bent. Het is je ware identiteit. Je ziel kent geen emoties. Je ziel "is". Je ziel is een "onbeschreven blad" altijd en overal. Je ziel vibreert op de frequentie van "vrede" en "tevredenheid". Met andere woorden: wanneer jij contact maakt met je gevoel en je ervaart een diepe vrede en tevredenheid in je zelf, dan ben je volledig verbonden met je ziel. 
Veel mensen vragen zich af of dit gevoel haalbaar is hier op aarde. Veel mensen denken dat dit een utopie is, dat je dan je leven inruilt voor dat van een non. En toch is het mogelijk. 

Wanneer je verbonden bent met je ziel dan vibreer je op de hoogste frequentie die er is. Er is een universele wet die heet "de Wet van aantrekkingskracht". Deze wet vertelt ons dat hoe hoger je frequentie is, hoe meer positiviteit je in het leven zal aantrekken. Dat wat je uitzendt, trek je aan. Helaas wordt de wet van de aantrekkingskracht tegenwoordig ingezet om ons mentaal sterker te maken. Want hoe positiever je denkt, hoe meer je in je leven kunt manifesteren wat je ego graag wil. Voor mijn gevoel zijn we hier wat in doorgeschoten. De ziel heeft namelijk geen "wil". De ziel "is" en in die hoedanigheid is er geen enkele gedachte of mentale kracht meer actief. Het is de meest natuurlijke staat die er is. Ben je verbonden met je ziel dan trek je een leven aan van overvloed en geluk. Overvloed in de zin van liefde, vrijheid en verbinding. Op dit punt zijn alle aardse verlangens losgelaten. Overvloed houdt dus niet in dat je rijk wordt of dat je veel aanzien gaat krijgen. Het gaat over zingeving, over een leven waarin inspiratie en liefde de boventoon voeren. 

Om hier te komen doorloop je een proces. Het laten sterven van je ego gebeurt niet zomaar. Dit vraagt om wilskracht en volharding. Je zal in dit proces namelijk wat lager is dan je zielsfrequentie moeten gaan loslaten en vermijden. Het proces gaat met vallen en opstaan. Ook dat heeft een functie, want alle momenten dat je weer even terug valt in het "menselijke" ego ontvang je inzichten die je weer verder helpen. Het proces gaat geleidelijk aan en vraagt van jou om compassie en geduld. Zo lang je bereid bent om hier elke dag aan te werken, door elk uur van de dag bewust te zijn, dan zal je merken dat bepaalde aspecten in je leven als vanzelf gaan transformeren. Wat ik graag wil benadrukken is dat je ontwikkeling niet part time plaats kan vinden. Het vraagt van jou om hier elke dag mee bezig te zijn. 

Jezelf verbinden met je ziel vraagt om een perspectief verschuiving. Zo is het belangrijk dat je gaat inzien dat jouw buitenwereld in verbinding staat met je binnenwereld. Zoals al eerder aangegeven bestaat alles uit energie en is alles met elkaar verbonden. Jouw realiteit is een manifestatie van jouw binnenwereld. Dit is een perspectief verschuiving, omdat jouw kijk op het aardse leven tot dusver daarmee in een ander daglicht wordt geplaatst. Misschien heb je hier nooit bij stilgestaan? Misschien ben je er altijd vanuit gegaan dat jouw realiteit er "gewoon" is. De perspectief verschuiving die in jou mag plaatsvinden gaat er dus over dat jouw realiteit een spiegel is van jouw binnenwereld. Hoe dan?
Ervaar je veel tegenslagen of tegenwerkingen in je leven op dit moment, dan is dit een signaal dat je niet het leven leidt wat bij je ziel hoort. Je houdt iets in stand op basis van ego overtuigingen. Hierdoor kan het leven in je realiteit niet gaan stromen, omdat je je ziel blokkeert.
Een andere manier waarop jouw realiteit als een spiegel werkt is dat toeval in je leven niet bestaat. Niks is toeval. En zo zijn getallen, dieren, natuurverschijnselen, gebeurtenissen altijd een boodschap. In alles zit een boodschap en het is aan jou om in het nu deze boodschappen te ontcijferen. Ontcijferen lukt niet met je hoofd, maar met je gevoel. Zie je een hert op nog geen 10 meter afstand van jou vandaan staan, dan roept dit een prachtig gevoel bij je op. Zie je een dubbele regenboog, dan weet je dat dit een prachtige boodschap is die gaat over bescherming en geluk. 

Deze perspectief verschuiving heeft alles te maken met het besef dat je ziel in verbinding staat met de bron. Bronenergie staat in verbinding met jouw essentie. Wanneer je bent uitgelijnd op deze energie, dan stroomt het in je leven. Het is dus belangrijk om je energie op die bron af te stemmen. Sommige noemen dit het universum, anderen noemen het God. 
Jezelf overgeven aan het leven, aan de hoogste scheppingsvorm die er is, zorgt ervoor dat je uit komt bij overvloed en geluk. Jezelf overgeven is eng, omdat je daarmee de controle los laat. Je legt je vertrouwen in handen van wie? Van iets wat je niet kunt zien of vastpakken. Die stap durven nemen is de laatste stap naar je wedergeboorte. 

Behalve dagelijkse signalen en boodschappen communiceert je ziel ook. Je ziel hanteert een eigen "woordenboek" en deze kun je pas gaan leren als je je gedachten en emoties tot siltstand hebt gebracht en wanneer je alle gevoelens hebt belichaamd. In de rust van je systeem kun je dit woordenboek dan als vanzelf gaan ontrafelen en ontdekken. Je ziel communiceert namelijk met jou in de vorm van vibraties, kippenvel, sensaties en tintelingen. Wanneer je het proces aan gaat om je te verbinden met je ziel zal je ziel ook op andere manieren gaan openen via het helder zien, helder horen, helder weten en helder voelen. 
Hoe meer en meer je de taal van de ziel begrijpt, hoe meer je in staat bent om te gaan leven vanuit overgave.

Nogmaals, het is een heel proces wat je doorloopt. Je komt er alleen via wilskracht en volharding. Het vraagt van jou om voor jezelf te kiezen en voor jezelf te zorgen. Jezelf de hoogste prioriteit geven nu en altijd, daar gaat het om. Jezelf = je ziel. 

Hoe verbind ik me met mijn ziel? 

De vragen "Hoe laat je je ego sterven?" en "Hoe verbind je jezelf met je ziel?" zijn synoniem aan elkaar. Waneer je ego sterft, dan ben je verbonden met je ziel. Ben je verbonden met je ziel, dan is je ego gestorven. 

Jezelf verbinden met je ziel is een proces. Je bent nooit in 1x verbonden met je ziel. Dit gaat stap voor stap. Hierdoor kun je het ene moment verbinding ervaren en het volgende moment weer uit deze verbinding zijn. Er zijn een aantal belangrijke stappen te nemen die je kunnen helpen om de verbinding te intensiveren en om deze verbinding zo lang mogelijk vast te houden. Dit zijn: 

In stilte zijn met jezelf
Het proces vraagt van jou om de stilte op te zoeken in jezelf. Dit kan alleen door op een stoel te zitten, op de bank te liggen of door te wandelen in de natuur. De stilte met name op een stoel en op de bank zorgt ervoor dat antwoorden tot je kunnen komen. Wanneer je zit of ligt open je alle zintuigen. Je bent op dat moment de waarnemer. Je hebt je ogen gesloten. Het is stil om je heen, er staat geen muziek oid op. In de stilte kan het zijn dat je gedachten actief worden. Het is belangrijk dat we onze gedachten zoveel mogelijk tot stilstand brengen. Het helpt op zo'n moment om je te focussen op je ademhaling. Voel dat je borstkas uit zet bij de inademing en voel dat deze in trekt bij de uitademing. 
Hoe langer je in stilte kunt zitten, hoe meer er kan gaan openen in jou. De gedachten die opkomen neem je waar als energie. Je doet er niets mee. Het komt en gaat. Zet er geen weerstand op in de zin van irritatie, want dan is je ego opnieuw aan het werk. Je ziel accepteert dat wat er is, je ziel is vrede. Probeer dat punt in de stilte te bereiken.

Een andere ontwikkeling die je gaat ervaren in stilte is dat energie in jou en om je heen meer en meer tot leven gaat komen. Misschien voel je een luchtstroom op gang komen, misschien ervaar je een expansie in je hartchakra. Misschien ga je patronen zien in je derde oog of ga je kleuren zien. Hoe vaker je in stilte zit, hoe meer je je ziel de kans geeft om van zich te laten horen.

In de stilte ervaar je wat bewustzijn is en hoe echte liefde voelt. Het in stilte zijn met je ZELF zorgt ervoor dat je jezelf en dus je ziel beter leert kennen. Een geleide meditatie of aanwezigheid van andere mensen leidt af. In stilte ben je echt één met je ziel. Het is een must voor mensen die de verbinding met hun ziel willen versterken.  

Leven in afzondering
Het proces vraagt van jou om tijd alleen door te brengen, zodat je onafhankelijk wordt van alles en iedereen. De mate waarin je ontwikkelt en groeit is afhankelijk van de tijd die je alleen door brengt. Een korte periode leven als kluizenaar kan dan ook heel effectief zijn. Hoe kort? Wetende dat je gemiddeld 21 dagen nodig hebt om een nieuwe gewoonte aan te leren is het mijn advies om dit dus minimaal één maand vol te houden. Bij voorkeur langer. Als kluizenaar onderhoud je (even) geen sociale contacten en zoek je geen afleidingen op. Je dagelijkse ritme bestaat dan uit slapen, eten, wandelen, in stilte zitten, rusten en geinspireerd actie ondernemen. Met geinspireerd actie ondernemen bedoel ik creatief bezig zijn of andere mensen gelukkiger maken. Door te leven als kluizenaar laat je in een versneld tempo alle hechtingen en controle los. Je kunt dan tijdelijk in een dark night of the soul komen, omdat de eenzaamheid en saaiheid van het leven je even naar de keel kan grijpen. Weet dat dit tijdelijk is en dat het leidt tot een groeispurt. Voor meer informatie over de dark night of the soul, klik HIER

Mensen met jonge kinderen vinden het lastig om momenten voor zichzelf te creeeren. Het is logisch dat dit niet altijd lukt. Toch hebben de meeste kinderen er baat bij als er rust in huis is, stilte ook. Als kinderen niet zoveel "moeten". Het leven als een kluizenaar gaat niet in een gezin met kinderen, maar je kunt je wel zoveel mogelijk terugbrengen naar eenvoud, rust en stilte. Ook hier zijn er overtuigingen die voor jou willen bepalen wat kinderen nodig hebben en welke schuldgevoelens je wilt vermijden. Welke offers wil je brengen om jezelf in vrede en liefde te brengen? Hoeveel mooier wordt het leven voor je kinderen wanneer jij compleet verbonden bent met liefde? Welk voorbeeld wil je ze geven? 
In deze fase gaat het er ook om dat geen bevestiging of advies zoekt bij anderen. Ook gaat het er om dat je je verhaal / de dingen die je mee maakt in het leven niet meer met anderen deelt. Je deelt alleen nog met jezelf en met de bron / God. 

In deze periode leer je jezelf kennen, omdat je gevoel zich gaat scheiden van je emoties. Omdat je energie van jezelf gaat herkennen ten opzichte van energie van anderen. Deze fase is essentieel, omdat je juist in deze fase de strijdt met je ego gaat ervaren. Je ego zal roepen dat je eenzaam bent, dat je vrienden gaat verliezen, dat je saai bent, dat je vanalles mist in het leven, enzovoort. 
De periode van onafhankelijkheid leidt tot een onthechting van alles en iedereen. Ook dit is essentieel, want hiermee kun je het ego laten sterven.  

Bewust aanwezig zijn
Het proces vraagt van jou om elk moment van de dag bewust aanwezig te zijn. Bewust aanwezig zijn wil zeggen dat je je zintuigen gebruikt om ieder moment in je op te nemen. Ben je aanwezig in het hier en nu dan zijn er geen gedachten. Gedachten die willen oordelen of gedachten die herinneringen willen oproepen halen je uit het moment. Lukt je dit en ben je in staat om alle gedachten uit te schakelen, dan word je de waarnemer. De waarnemer, ofwel observeerder, bekijkt alles vanuit de bril van neutraliteit. Neutraliteit betekent zonder oordeel, zonder referentiekader. Er zit geen enkele kleuring op datgene wat je ziet. Oftewel: alle programmeringen uit je verleden laat je los wanneer je in het hier en nu aanwezig bent.
Hoe je dit kunt doen? Een manier om te ervaren of je de positie van de waarnemer kunt vasthouden is door jezelf te verplaatsen in de wereld van een pasgeboren baby. Een pasgeboren baby heeft nog geen woordenschat, heeft nog geen ervaring opgedaan. Er is geen verleden wat de baby gevormd heeft. Een baby "is" en aanschouwt de wereld vanuit de ogen van bewondering. De baby ervaart nog geen enkele vorm van weerstand of afkeer. Een baby accepteert het leven zoals het komt, het is in overgave. Alles wordt waargenomen zoals het "is". Er is geen kleuring aanwezig, niets heeft een oordeel of referentiekader. Alles is als een wonder en heeft geen uitleg of verdieping nodig.Dat wat een baby ziet is genoeg. Een baby heeft nog geen "wil", dat betekent dat het ego nog niet aanwezig is. Een baby staat het dichtste bij wat wij "de ziel" noemen. Het is een onbeschreven blad. Wanneer je bewust aanwezig bent in het hier en nu dan ben je verbonden met je ziel. Het gevoel wat je dan ervaart is het gevoel van rust, vrede en tevredenheid. Net als een baby.

Wanneer jij je verplaatst in de leefwereld van een baby kun je elk moment van de dag het leven ontvangen zoals het bedoeld is. Je accepteert het leven zoals het is. Je bent dan in overgave. Er is geen oordeel in jou aanwezig, je verwacht niets. Wanneer je dit kunt, dan bestaat het verleden niet meer. Dan ben je bevrijdt van stress, van angst en van oordelen. Dan heb je iedereen vergeven, omdat elke ontmoeting voor jou een nieuwe ontmoeting is. Er zijn geen aannames en geen overtuigingen. Het leven kan dan naar je toe komen, zoals het de bedoeling is. 

Triggers voelen
Het proces vraagt van jou om te voelen. Zo vaak mogelijk op de dag. Met voelen bedoel ik waarnemen wat er in je lijf gebeurt. Waarnemen en op de plek blijven waar gevoel aanwezig is. Gevoel is energie en zo wil het ook benaderd worden. Door er op een abstracte manier contact mee te maken, kom je tot bevrijding. Hoe dan? Door er mee te zijn, door te erkennen dat het er is en door er aandacht en tijd aan te geven. De vragen "waar voel je", "wat voor vorm heeft het", "welke kleur heeft het" en "is het vloeibaar of vast", helpen je om gevoel voor jezelf te duiden. 

Om in union te komen met je ziel, oftewel om de verbinding met je ziel te kunnen realiseren, is schaduwwerk heel belangrijk. Echter, de meeste mensen hebben in mijn beleving schaduwwerk op een "verkeerde" manier ingevuld. Schaduwwerk is wat mij betreft nooit het herhalen van situaties uit het verleden door ze op te rakelen of te herinneren. Juist niet. Schaduwwerk gaat over het waarnemen van gevoelens die zijn te verdelen in licht en in donker. Aangezien licht niet zonder donker kan bestaan en donker niet zonder licht kun je als ziel alleen in union komen als beide in jou aanwezig kunnen zijn. Spreken we van licht gevoel dan ervaren de meeste mensen dit als een tinteling, een kriebel en wellicht ook als een blizz-achtige sensatie. Het zijn kleine bubbeltjes in je buik die sprankelen en die zich verplaatsen van beneden naar boven. Dit kan een waarnemen zijn van licht gevoel. Het is abstract beschreven en dat is ook precies wat de bedoeling is. Donker gevoel gaat over gevoel wat zwaar voelt, wat drukt en wat pijnscheuten kan opleveren. Donker gevoel is vaker massief en voelt als een klomp in je buik. Ook dit is een specifieke waarneming van donker gevoel. Dit kan voor iedereen verschillend zijn. Belangrijkste gegeven hierin is dat je inziet dat donker niet minder is dan licht en andersom ook niet. 

Waar we vaker de "fout" in gaan is dat we gevoel koppelen aan een label. Een label is een etiket geproduceert door het hoofd. Het is een oordeel en hier kom je niet zomaar meer vanaf. Een label is in mijn beleving een illusie. Het is iets van de matrix en waarmee we ons aardse bestaan in stand proberen te houden. Een label werkt stigmatiserend en dat is nergens voor nodig. 
Een voorbeeld van een label is de term eenzaamheid. Eenzaamheid bestaat in mijn beleving niet. Het is een illusie. Eenzaamheid is een donker gevoel en het is de bedoeling dat je hier contact mee maakt, zonder dat je je hoofd hierin laat intervenieren. Wanneer je dit doet dan kan je interpretatie zijn dat het "een drukkend gevoel in je bovenbuik is. Een leegte waar het ook wat mistig is". 
Een ander voorbeeld van een label is "onzekerheid". Onzekerheid bestaat niet. Ook dat is een illusie. Het gevoel wat hiermee samenhangt is donker en kun je ook ervaren als misselijkheid of pijn. Hoe dan ook: het moet hier abstract worden waargenomen. Niet één keer, maar zo vaak mogelijk. 

Bevrijding ontstaat wanneer we regelmatig contact maken met ons gevoel. Abstract contact. Elke keer wanneer je dit doet en je besteedt er 5 tot 10 minuten aan, dan help je je ziel om dat gevoel te integreren. Hierdoor bespoedig je de union. Bevrijding betekent dat het gevoel niet meer de kop op steekt. Het is een onderdeel geworden van je ziel en kan vanaf dan als normaal en neutraal bestaan in je leven. Om hier een beter begrip van te krijgen is het goed om in te gaan op het onderwerp "triggers".   

Triggers zijn opmerkingen, situaties of gedachten die in jou een vorm van weerstand oproepen. Hierdoor raak je uit balans. Uit balans wil zeggen, dat het gevoel van rust en vrede verdwijnt en dat je daarmee dus uit verbinding met je ziel wordt gehaald. Een trigger is gevoel wat niet belichaamd is. Een trigger is een leegte / een tekort in je ziel. Een trigger is een roep van je ziel om aandacht te hebben voor dit gevoel, zodat het geintegreerd kan worden. Hoe ontstaat een trigger? Voor de meeste mensen geldt dat ze als kind geleerd hebben om te overleven. Dat "overleven" ontstond bijvoorbeeld door spanningen in het gezin of door veeleisende ouders. Hierdoor mochten bepaalde gevoelens niet bestaan en werd van jou verwacht dat je in actie kwam. Of mochten bepaalde gevoelens niet bestaan, omdat je de situatie eerst onder controle moest krijgen. Doordat dit zich vaker herhaalde werd het gaandeweg een patroon. Een patroon wil zeggen dat het gevoel bij jou op een gegeven moment een reactie op riep. Het werd een conditionering en je had het niet in de gaten. Het gevoel werd dus volledig genegeerd en het lukte je om dit in stand te houden. Je ziel heeft al vaker signalen afgegeven dat dit gevoel ontbreekt, maar telkens opnieuw negeerde je het. Tot nu. Je ziel wil graag compleet worden en dat betekent dat je actief triggers mag gaan opzoeken. Actief wil zeggen door je bewust te zijn van triggers. Triggers komen dus altijd van buitenaf (of via gedachten) en zorgen voor een beknelling / weerstand / pijnlijke opwelling in je lijf. Meestal slaan we het gevoel over en gaat ons hoofd direct aan. Als we er een label aan hangen dan kan een trigger dus schuldgevoel veroorzaken, boosheid, irritatie of belediging. Het roept hoe dan ook een negatieve gedachte op en het is de kunst om in deze fase het hoofd uit te zetten. 

Een trigger wil opgemerkt worden en gevoeld worden. Dit lukt je alleen als je elk moment van de dag bewust aanwezig bent. Dan overkomt een trigger je niet meer, sterker nog dan ga je een trigger ervaren als een groot cadeau. Het is namelijk altijd een kans om te groeien, om in union te komen met jezelf. In deze fase is het goed om te weten dat triggers die ontstaan in dialoog met iemand anders het meest lastig zijn. De ander met wie je spreekt maakt een opmerking die je raakt. Op dat moment maak je contact met dat gevoel en zou je daar prioriteit aan moeten geven. Wat je niet moet doen is reageren. Reageren is namelijk altijd een vorm van dualiteit en dus iets van je hoofd. Op dat moment verbreek je de verbinding met jezelf. Dat is dan een gemiste kans. Wat je beter kunt doen is zo snel mogelijk het gesprek beeindigen en kiezen voor jezelf. Je kunt er ook voor kiezen om eerst contact te maken met je gevoel en daarna te vragen of hij/zij even wil herhalen wat hij/zij zei. Let op: het gaat om jou in dit proces, niet om de ander. Door prioriteit te leggen bij wat je voelt, kom je sneller in union. De ander is een boodschapper. Door dankbaar te zijn voor de trigger die de ander bij jou veroorzaakte, hou je energie hoog. 

Triggers kunnen ook op andere manieren tot je komen. Denk bijvoorbeeld aan iemand op de snelweg waar van je geirriteerd kunt raken. De irritatie is een trigger. Of denk aan de kassamedewerkster in de supermarkt die net even te lang aan het kletsen is met een collega. Ook dat is een trigger. Je staat er van te kijken hoe vaak je een trigger ervaart in je leven. En elke keer opnieuw is het een kans om te groeien. Elke keer is het een cadeau.   

Triggers houden op te bestaan wanneer je ze vaker hebt doorvoeld. Ze laten je dan los. Dit loslaten overkomt je. Hier heb je zelf geen controle op. Er komt een dag dat je ervaart dat het je niets uit maakt wat er gebeurt en dat je dan weet dat het gevoel belichaamd is. Het mooie is dat wanneer we alle triggers hebben belichaamd, dat gevoel dan een andere functie krijgt. Je ziel krijgt dan namelijk de kans om met jou te communiceren. Daar waar voorheen triggers nog teveel de boventoon voerde, moest je eerst in union komen. Ben je in union dan kan de ziel gaan spreken. Je krijgt dan de kans om een nieuw woordenboek te gaan leren. Het woordenboek van de ziel. De ziel communiceert met ons via vibraties, tintelingen, kippenvel en andere sensaties. Je leven gaat dan een nieuwe fase in. 

Spirituele Healing
Er zijn veel situaties op te noemen waarin iemand er zelf niet in lijkt te slagen om het hoofd tot stilstand te brengen. Er is dan zoveel negatieve energie actief, dat het ego te sterk lijkt te zijn. De enige manier om dit dan te doorbreken is door een spirituele healing te boeken. Er wordt dan negatieve energie, demonische energie, bij je weggehaald waardoor je verlichting gaat ervaren. Ben je op zoek of dit ook op jou van toepassing is, dan zijn dit voorbeelden waarbij een healing kan helpen:

Wanneer het karma door ouders niet wordt opgelost, dan geven ze dit altijd door aan hun kinderen. Karma bestaat uit hardnekkige overtuigingen waarmee "de mens" beperkt wordt in het leven. Karma voelt als "het lot" wat je met je mee draagt. Bijvoorbeeld "vrouwen mogen geen carriere maken" of "over gevoel praat je niet" of "kinderen horen altijd klaar te staan voor hun ouders". Karma is negatieve energie en zorgt er voor dat mensen uit hun kracht worden gehaald. Het ego is dan zo sterk dat mensen dit op eigen kracht moeilijk kunnen doorbreken.
Daarnaast komt het ook voor dat mensen onverwerkt verdriet met zich mee dragen, waardoor het leven als een lijden ervaren wordt. Het lukt ons dan niet om een persoon los te laten. De emotionele band of de energetische koorden die dan nog aanwezig zijn tussen jou en de ander zijn zo sterk dat je niet toe komt aan een moment stilte voor jezelf.
Ook zijn er mensen die uit een zware toxische relatie komen, waardoor de zin van het leven niet meer begrepen wordt. Ze zijn zo getroffen door de negativiteit van de toxische partner dat zelfvertrouwen ver te zoeken is.
Ook zijn er mensen die een vloek met zich meedragen of waar zwarte magie op is toegepast. Deze moet eerst verbroken worden wil je verder kunnen op je pad.
Ook zijn er mensen die een entititeit bij zich dragen of heel veel demonische energie. Ze zitten mentaal zo vast, dat hun ziel plaats heeft gemaakt voor andere energie.
Tot slot zijn er mensen die zoekende zijn, slapeloze nachten ervaren en er zelf niet uit komen. Ze dragen een diep trauma met zich mee of worden lastig gevallen door energie die niet van hen is. 
Het kan je dan enorm helpen om een spirituele healing te ontvangen. Tijdens een sessie haal ik zware energie bij je weg en vergroot ik je bewustzijn. Er gebeurt dan nog veel meer. De energie van dat moment bepaalt wat er mag gebeuren. De healing wordt gedragen door de bron / God waarmee we verbonden zijn. Ik heb de gave ontvangen om je hierbij te mogen helpen. Iedereen is welkom. Een spirituele healing geeft je een belangrijke duw in de goede richting. Het levert je innerlijke rust op en positieve energie om door te pakken. Voor het boeken van een sessie, klik HIER.  

Stappen durven zetten
Je ziel wil graag dat je het pad van inspiratie volgt. Het pad waar het stroomt, waar het leven je toe lacht. Alles wat weerstand oproept, wat conflicten oplevert is in feite een pad waar je ziel niet graag wil zijn. Bijvoorbeeld: Heb je een sollicitatie en sta je vooraf in een file, kun je niet parkeren en kom je te laat, dan is dat een belangrijk signaal. 
In het proces van onthechten gaat het er ook om dat je kritisch kijkt naar de aspecten in je leven die je "gevangen" houden, omdat je er veiligheid aan ontleent. Heb je een baan vanwege financiele redenen dan is het belangrijk dat je na gaat of het werk je voldoende inspiratie geeft. Kun je daar je hart laten spreken? Kun je daar je talenten inzetten? Zo nee, dan is het in deze fase belangrijk dat je stappen durft te gaan zetten. Je kunt het ook in fasen doen. Bijvoorbeeld door je droom baan eerst part time of in de avonduren te gaan verwezenlijken. Je ziel wil wel dat je stappen gaat zetten. Je moet in deze fase daarom wel die duik gaan nemen in het diepe. 
In dit proces wil je ziel ook dat je mensen helpt en dat je deelt met anderen. Mensen helpen kun je zichtbaar doen wanneer ze om je hulp vragen. Onzichtbare hulp is nog krachtiger, omdat elke vorm van ego daarmee wordt uitgeschakeld. De sterkste vorm van onzichtbare hulp is door voor anderen te bidden. Delen met anderen gaat over je kennis, geld, bezittingen delen vanuit onbaatzuchtigheid. Het gaat hier niet over schenken aan een goed doel, maar wanneer een situatie zich voordoet dat je iemand kunt helpen dat je dat dan doet. 

Ik wil graag hulp om de verbinding met mijn ziel te versterken

Je bent van harte welkom. Stuur een email of what's app bericht met je vraag. Je ontvangt van mij dan een bericht. Voor de contactgegevens klik HIER