Hardnekkige gedachten zijn terugkerende gedachten die je helemaal niet wilt hebben. Ze maken je verdrietig, boos, angstig of onzeker. Hardnekkige gedachten zijn ook de gedachten die je verleiden om toe te geven aan iets waarvan je je had voorgenomen het niet meer te doen. Het is alsof de handeling een verslaving is geworden. Je bent niet sterk genoeg om het niet te doen. De enige momenten wanneer je sterk genoeg bent is wanneer je afleiding gaat zoeken. 

Het risico van afleiding

Het zoeken van afleiding helpt je om even niet bezig te hoeven zijn met verdriet, boosheid of angst. De afleiding zorgt ervoor dat er even iets anders voor in de plaats komt. Of het nu dansen is, een excursie of sport, het maakt niet uit wat je doet als je maar iets doet. Afleiding is nodig op het moment wanneer je dreigt weg te zakken. Wanneer je teveel of te lang in een emotie hebt gezeten en er zelf niet meer uit kunt komen. De soort afleiding en de bijbehorende omgevingsfactoren bepaalt of je in goede energie blijft bewegen ofdat je verder afdaalt naar lagere energie. Hoe lager de energie, hoe meer last je opnieuw gaat krijgen van emoties. Daar waar goede energie is spreken we van activiteiten die gezond voor je zijn. Gezond zijn voor je lichaam en voor je ziel. En ook van activiteiten die een ander niet schaden of waarmee je een ander tekort doet. Het kan gaan om de soort activiteit, maar ook om de omgeving. Wanneer je er bijvoorbeeld voor kiest om naar een concert te gaan dan is de muziek bepalend of je hoger dan wel lager in je energie gaat komen. Muziek waar lage tonen in naar voren komen, waar gespot wordt met de dood of wat gaat over verdriet noemen we ook wel demonische muziek. De lage energie wordt dan via je gehoor in je systeem gebracht. Je denkt dan op te laden en weet niet hoeveel donkere energie je weer mee naar huis neemt.
Een ander voorbeeld is sport. Helaas heb je niet altijd controle op je omgeving en zo kan het zijn dat je tijdens een activiteit plotseling getriggerd wordt en opnieuw terugzakt in je emotie. Dit gebeurt spontaan en onverwacht, je had dat niet verwacht. Dat noemen we dan een aanval. Een aanval, omdat in de energie iets tot stand wordt gebracht wat bijna geen toeval lijkt te zijn. En het brengt jou van slag, alsof het met opzet gebeurde.     

Afleidingen kunnen je dus zeker wel helpen om tijdelijk van hardnekkige gedachten af te komen. Om ervoor te zorgen dat je niet terugvalt in oude gewoonten. Ze zijn tijdelijk en dat houdt in dat je misschien wel heel vaak afleiding nodig hebt, omdat je heel vaak terugkerende gedachten hebt. En dan wordt de afleiding een obsessie. Daar op dat punt creeer je dan een hechting, omdat je niet weet hoe je anders uit de onrust van die gedachten kunt blijven. Een obsessie werkt als een verslaving. Er niet aan toegeven is heel moeilijk en dat komt, omdat wij mensen van nature zwak zijn. We zijn zwak voor alles wat als een magneet aan ons trekt. 

Een ander risico van afleiding is dat het meestal gaat om een activiteit. Een activiteit veronderstelt meestal dat je in beweging komt. Hoe meer we in beweging zijn als in het lichaam actief inzetten, hoe meer de verbinding met je ziel, je essentie verbroken wordt. Het zorgt ervoor dat we vast blijven zitten in ons hoofd, ook al zet je de stroom van gedachten even op stil tijdens de activiteit, je hoofd blijft nog steeds op zijn troon zitten. Afleiding zorgt er dus meestal voor dat je niet van je hardnekkige gedachten af komt. Je hebt dus altijd meer en meer nodig van die activiteit om je hoofd niet te hoeven ervaren. Niet alle activiteiten verbreken het contact met je gevoelsleven. Activiteiten zoals bijvoorbeeld schilderen, muziek maken, dansen, wandelen in de natuur of luisteren naar romantische / klassieke muziek kunnen enorm helend werken.   

Hoe kan ik hardnekkige gedachten verwijderen?  

Om hardnekkige gedachten te kunnen stoppen is het belangrijk om twee principes ter harte te nemen:
hardnekkige gedachten ontstaan als gevolg van familiekarma
hardnekkige gedachten ontstaan als gevolg van hoofd-voeding

Familiekarma

De manier waarop je voorouders dachten, dat is de de manier waarop jij denkt. Of beter gezegd: jij bent karmadrager. En dat wil zeggen dat jij het mag oplossen. Wat mag jij oplossen? Dat wat jou weghoudt bij een rustig, vredig, liefdevol en gezond leven. Alles wat daar van af wijkt is karma. Het is een disbalans en zorgt ervoor dat de verbinding met je essentie verbroken wordt. Wat is dan karma? Alle gedachten die gaan over boosheid, verwijt, gemis, jaloezie, haat, onzekerheid, eenzaamheid, enzovoort. Deze gedachten komen uit een patroon waar je familie ook in vast zat en nog steeds vast zit. Het zijn de patronen die hardnekkig zijn en die jij niet zelf lijkt te kunnen doorbreken. De patronen van zelfafwijzing, slachtofferschap of minachting. De patronen van lust of van vergelding. Deze patronen wil je niet in je hoofd hebben en toch gebeurt het. 

Hoofd-voeding

Kijk je regelmatig naar spannende films, thrillers, lees je regelmatig het nieuws en ben je betrokken bij het leed van anderen op Facebook? Dan is dat de primaire voeding voor het hoofd. Dat is lage energie en die lage energie zorgt ervoor dat het hoofd geactiveerd wordt. Hoge energie gaat over het hart. Wanneer je teksten leest over de liefde, wanneer je podcasts luistert of documentaires die gaan over positiviteit en inspiratie, die voeden je hard. Hoge energie is altijd energie waarmee het hart en dus de verbinding met je essentie geactiveerd blijft. Lage energie gaat over strijd, dualiteit, oorlog en weerstand. Dat is voeding voor het hoofd, omdat het hoofd de verbinding met je ziel verbreekt. Het zorgt ervoor dat hardnekkige gedachten actief blijven rondcirculeren in je hoofd. 

Hardnekkige gedachten kun je op vier manieren verwijderen

1.Door de juiste programmering toe te passen en dan niet 5% van je dag maar de hele dag door. Dus in alles wat je kijkt en luistert ben je selectief op zoek naar hoge energie. Is het er niet, dan vermijd je het. Resoluut. Alleen met wilskracht en toewijding kun je jezelf herprogrammeren en dus je hart activeren. Het programmeren van je hart omwille van het vernietigen van hardnekkige gedachten, kost tijd. Je zal hier gemiddeld een half jaar voor moeten nemen, wil je resultaat gaan ervaren.

2.Door hardnekkige gedachten af te wijzen. Afwijzen betekent dat je hardop zegt "deze gedachte is niet van mij, ik neem deze gedachte niet aan. Ik wijs je af, ga weg van mij.". Het afwijzen van gedachten heeft een andere lading en andere functie, dan het vermijden van deze gedachten. Door ze met je ogen aan te kijken en ze toe te spreken zullen deze gedachten minder snel weer terugkeren.

3.Hardnekkige gedachten zijn een gevolg van lage energie die om je heen circuleert. Die lage energie kan soms zo taai zijn, dat je dit niet zelf kunt doorbreken. Het karma van je familie kan heel sterk zijn. Je hebt dan hulp nodig. Een spirituele healing helpt om deze lage energie bij je weg te halen. Meestal heb je meerdere sessies nodig om jezelf er van te bevrijden en om zelf los te breken. Ik zie het grootste resultaat bij mensen die drie sessies hebben ondergaan en die daarnaast actief aan de slag zijn gegaan met het doorbreken van hechtingen en patronen. Dit gaat meestal gepaard met wat klankbord momenten tussendoor via whats app. Door de juiste focus te houden op je proces, kun je afleidingen en misleidingen weerstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Ik weet waar je doorheen gaat en hoeveel kracht het kost om hardnekkige gedachten te kunnen gaan doorbreken.    
4.Leef volgens het principe van rust-reinheid-regelmaat. Dat wil zeggen dat je kiest voor een omgeving met weinig prikkels, met veel spirituele voeding, met gezond eten, voldoende slaap en een evenwichtig leven. Dat je leeft vanuit de intenties van liefde en dat je probeert om zo zuiver mogelijk te leven. 

Ik wil graag een healing boeken om meer rust te krijgen in mijn hoofd

Je bent van harte welkom. Wil je graag meer lezen over wat een spirituele healing inhoudt, klik dan HIER

Voor het rechtstreeks aanvragen van een sessie, klik op de volgende blauwe button: 

Contact opnemen