Blog

Blogberichten door Memorable

De volgende blogberichten bestaan uit dagelijkse inzichten die je kunnen helpen op het pad van je groei. De inzichten zijn er op gericht om je te inspireren en aan te moedigen. Ze helpen je om op de been te blijven en om te ervaren dat  je niet alleen bent. We leven in een bijzondere tijd waarin uitersten tegen elkaar aan gaan schuren. Door het lezen van de blogberichten ontvang je kracht, zodat je focus kunt houden op dat wat je wel wilt en dat is liefde en vrede. 

Trauma therapie houd je weg bij overgave

Leven in overgave houdt in dat je de moed hebt om je hele leven in handen te leggen van een hogere macht. Deze hogere macht leidt jou waardoor je het leven gaat leiden wat altijd al voor jou bestemd is geweest. Je kunt alleen geleid worden door een hogere...

Lees meer »

Wat is New Age?

New Age wordt ook wel occultisme genoemd of spiritisme. Volgens Wikipedia is New Age: 

"Een westerse spirituele beweging die ontstond in de 20e eeuw. De aanhangers van new age kijken sinds de jaren 1970 uit naar de komst van een 'nieuw tijdperk'...

Lees meer »

Hoeveel waarde hecht jij aan de mening van anderen?

Met "de mening" wordt in deze blog bedoeld: 
iemand zijn kijk op het leven
iemand zijn perspectief op de werkelijkheid
iemand zijn perspectief op ethiek
iemand zijn kijk op normen en waarden
iemand zijn oordeel over jouw gedrag
iemand...

Lees meer »

Hoe belangrijk is het om je verleden te verwerken?

Je verleden is niet uit te wisselen. Het is alsof het je achtervolgt, tot de dag van vandaag. 

Heel veel therapeuten besteden aandacht aan het verleden. En dit verleden gaat zelfs zover terug dat het ook over vorige levens gaat. ...

Lees meer »

Ik wil af van mijn negatieve denken

Hoe vaak op de dag denk jij iets wat je helemaal niet wilt denken?

Dat je slecht over iemand anders denkt?

Dat je slecht over jezelf denkt?

Dat je destructief denkt over het leven?

Dat je denkt in rampen en tragedie...

Lees meer »

Hoezo is God onvoorwaardelijke liefde?

Het beeld wat mensen van God hebben verschilt van persoon tot persoon. Dit beeld is veelal subjectief. Het is gevormd op basis van programmeringen en ervaringen uit het verleden. In heel veel gevallen is er een vertekend beeld, omdat het niet dé waarheid...

Lees meer »

Hoe kan ik het ego laten sterven?

Het ego heeft in de wereld van dualiteit de functie om je te verleiden tot hebzucht, aanzien en macht. Het ego staat in verbinding met diverse verdedigingsmechanismen en zal via negatieve gedachten en negatieve emoties jou proberen te beïnvloeden om jezelf...

Lees meer »

Hoe werkt de onzichtbare wereld?

Er is een Youtube audio geplaatst op het Youtube kanaal van Memorable met dezelfde titel als de blog van vandaag. De onzichtbare wereld zien we niet en kunnen we niet vastpakken, kunnen we niet opsluiten of verwijderen. De onzichtbare wereld is van invloed...

Lees meer »

Conspiracy theorieën houden je weg bij God

Conspiracy theorieën noemen ze ook wel samenzweringstheorieën of complottheorieën. Het gaat hier over geruchten en soms ook om feitelijke verslagen ontstaan uit onderzoekingen waarmee de dagelijkse wereld waarin we leven in een ander perspectief geplaatst...

Lees meer »

De zin en onzin van dualiteit

Het systeem waar we in zijn opgegroeid bestaat uit dualiteit. Dualiteit gaat over tegenstellingen. Tegenstellingen zijn een vanzelfsprekendheid in ons leven. Denk maar aan de tegenstelling arm en rijk of de tegenstelling recht en krom. Maar hoe vanzelfsprekend...

Lees meer »

Hoe kom ik af van mijn verlatingsangst?

Verlatingsangst houdt in dat je bang bent dat een dierbare je in de steek laat. De meeste mensen hebben dit bij hun partner, maar eigenlijk heeft verlatingsangst een uitwerking op alles in het leven. Verlatingsangst is de angst om te verliezen, om kwijt...

Lees meer »

Bijgeloof houdt je weg bij union

Onder bijgeloof verstaan we hoopgevende tekens, rituelen of uitspraken die je gerust stellen, veiligheid en bescherming geven.
In de wereld waarin we nu leven, in het systeem van dualiteit, zijn mensen aan het overleven in plaats van dat ze leven...

Lees meer »

Trots is de overtreffende trap van ego

De gezonde kant van trots heeft te maken met tevredenheid. Er gaat vrede vanuit. Er is tevredenheid over dat wat bereikt is met eigen inspanningen. Zo kun je trots zijn op jezef, omdat de appeltaart die je hebt gebakken goed gelukt is. Deze trots hangt...

Lees meer »

Onrust en leegte zijn gekoppeld aan een valse overtuiging

Wanneer je last hebt van negatieve gevoelens, gevoelens die onrust, leegte of buikpijn bij je oproepen. Dan betekent dit dat er ergens in jouw systeem een overtuiging aanwezig is die gebaseerd is op een leugen. De onrust, leegte of buikpijn die je voelt...

Lees meer »

Overgave is meer dan een staat van "zijn"

Je leeft in overgave wanneer je aardse wil aan de kant geschoven is en je de leiding uit handen hebt gegeven aan een hogere macht. Om op dit punt te komen doorloop je een onthechtingsproces en kies je voor rust. Rust en traagheid zijn belangrijk om de...

Lees meer »

Hoe kan ik iemand vergeven?

Wil je alle negativiteit uit je leven los kunnen laten, dan is het belangrijk dat je ieder ander mens (en ook jezelf) in je leven kunt vergeven. 

Wat houdt vergeven in? 

Vergeven houdt in dat er geen enkele emotie meer kleeft...

Lees meer »

Echte liefde vind je voorbij het IK

Echte liefde als in partnerliefde, is misschien wel het mooiste onderwerp om over te schrijven. Omdat de echte liefde tussen twee mensen voorbij het ik gaat. Echte liefde kan alleen ontstaan op het niveau van onvoorwaardelijke liefde. En daar op die plek...

Lees meer »

Hoe kom ik van die onrust en leegte af?

In de wereld waar we nu in leven, zijn mensen slaaf van het systeem. We ontkomen er niet aan. Sterker nog: het zit in onze natuur. We zijn er mee grootgebracht en dus weten we niet beter dan dat dit "normaal" is. Met het systeem wordt de maatschappij...

Lees meer »

Kan ik vertrouwen op mijn spirituele vermogens?

Met spirituele vermogens worden alle aspecten bedoeld die met het bovennatuurlijke te maken hebben. Iedereen beschikt over bovennatuurlijke gaven. We zijn spirituele wezens, omdat we in essentie bestaan uit bewustzijn. Bewustzijn gaat over energie, liefde...

Lees meer »

Mentale kwellingen beheersen je leven

Mentale kwellingen vinden plaats in je hoofd. In de onzichtbare wereld weet de vijand dat mensen te beinvloeden zijn via het hoofd. Als ze het hoofd onder controle hebben, dan hebben ze de hele mens in hun macht. Daarom doet de vijand er alles aan om...

Lees meer »

Aan welke wereld geef jij jouw aandacht?

In de wereld van God, van onvoorwaardelijke liefde is er één God en wanneer je aan je relatie met Hem gaat werken wordt Zijn waarheid, jouw waarheid. In de wereld van God, van onvoorwaardelijke liefde, vind je structuur en kun je gezonde grenzen stellen...

Lees meer »

Offers brengen hoort bij het leven

Het doen van slechte dingen en het doen van goede dingen vraagt om het brengen van offers. Hoezo? 

Wanneer je slechte dingen doet, dingen die niet goed zijn voor je (liefdes)hart of je geest, dan offer je daarmee een stuk vrijheid op. Want...

Lees meer »

Wie was jij als kind?

Weet je dat nog? Wat je dacht of voelde? Hoe je naar de wereld keek?
Vaak hebben we het met elkaar over wat we in de kindertijd hebben meegemaakt. De gebeurtenissen die impact op je hadden of dat wat je dagelijks deed. Activiteiten die je leuk vond...

Lees meer »

Wat zijn aardse verlangens?

Met aardse verlangens worden alle "vleselijke" verlangens bedoeld. Het zijn de verlangens die voortkomen uit de onderste lagen van je mens-zijn. De dierlijke lagen. Wanneer je over chakra's praat, dan komen aardse verlangens voort uit de onderste 3 chakra's. ...

Lees meer »

Staat jouw IK centraal of ben je in overgave?

Je kunt het leven vanuit twee perspectieven beleven en ondergaan, namelijk door je IK centraal te stellen en vanuit je IK alles te doen wat jij denkt dat bijdraagt aan een zinvol en gelukkig leven of je IK weg te cijferen en dienstbaar te zijn aan dat...

Lees meer »

Overtuigingen zijn gebaseerd op een leugen

Overtuigingen liggen opgeslagen in je onderbewustzijn. Om overtuigingen te kunnen afbreken doorloop je een proces. In dat proces ga je onthechten en kom je tot nieuwe inzichten die de overtuiging in een ander perspectief plaatsen. De meeste mensen hebben...

Lees meer »

Ik ben in gevecht met mezelf

Mensen die in gevecht zijn met zichzelf, hebben last van neerslachtige of destructieve gedachten. Neerslachtige of destructieve gedachten zijn negatief geladen en zitten vol met oordelen. De gedachten zorgen ervoor dat ze zich minderwaardig voelen en...

Lees meer »

Hoe ontstaat een hechting?

We spreken van een hechting wanneer je iets of iemand buiten jezelf nodig hebt om je beter te voelen. De hechting kan zijn ontstaan in een situatie waarin je je onveilig voelde of waarin je emotioneel was en mogelijk ook door een donkere nacht van de...

Lees meer »

In het nu leven geeft je innerlijke kracht en innerlijke rust

Wil je in je kracht staan? In balans en innerlijke rust ervaren? Dan is het belangrijk dat je zo veel mogelijk en zo vaak mogelijk op de dag in het nu leeft. 

In het nu leven houdt in dat je met je volle aandacht aanwezig bent, hier op dit...

Lees meer »

Ik voel me niet thuis in deze wereld

De wereld waar we in geboren zijn en waar we nu nog in leven noemen we de wereld van:

dualiteit
verdeeldheid
het ego
de vleselijke verlangens
entertainment
eten en drinken
angst
schuld en schaamte
macht, aanzien en hebzucht...

Lees meer »