De wereld waar we nu in leven zet mensen vast in hun hoofd. En dit gebeurt door het ego. Het ego dat ongezonde-, onvolwassen- en negatieve gedachten produceert. We hebben geleerd dat de wereld oneerlijk verdeeld is en dat je op je hoede moet zijn. We hebben geleerd om slim te zijn, sluw ook, zodat we kunnen blijven overleven. Wat je ziet in deze wereld is dat alle mensen in angst leven. We zijn bang om te verliezen en bang om te sterven. En dat hoeft niet. Dat is dus een illusie. Alleen moet je bereid zijn om daarvoor je leven te keren. En dat vinden veel mensen nog te moeilijk. 

Het hoofd en het hart staan in deze wereld los van elkaar. Staat het hoofd aan, dan is het hart gesloten. Is het hart geopend, dan is het ego stil. In de wereld van onvoorwaardelijke liefde is deze wisselwerking niet meer aanwezig. Dan is het hart permanent geopend waardoor het ego permanent stil is. Dat komt onder meer door de keuzes die je maakt en door typische ego dingen te vermijden. Alles staat of valt met wilskracht en verstandig handelen. 

In de wereld van het ego halen we ons vertrouwen uit de buitenwereld. Wanneer we de buitenwereld onder controle hebben, dan is er vertrouwen. Of eigenlijk is er dan veiligheid, maar dat interpreteren we als vertrouwen. Vertrouwen heeft dus een hele andere functie gekregen dan zoals het bedoeld is.
Wanneer je tegen iemand in deze wereld zegt: "ik vertrouw jou", dan bedoel je dat:

je gehecht bent aan die persoon en dus van diegene afhankelijk bent. Die ander is dan jouw leider geworden. Het zegt niets over de betrouwbaarheid van die ander. 
die ander voorspelbaar- en daarmee controleerbaar gedrag laat zien waardoor je veiligheid ervaart bij die ander. Dit voelt hetzelfde als vertrouwen.

Vertrouwen in de wereld van nu is een illusie, omdat het ego nooit te vertrouwen is. Het ego streeft namelijk naar verwarring en chaos. Pas wanneer je één bent met onvoorwaardelijke liefde weet je welke geest mensen dragen. Een aardse geest of een hemelse geest. Dan weet je wie je kunt vertrouwen. Het belangrijkste is dat je vertrouwen hebt in God. Wanneer dat er nog niet is, dan blijf je afhankelijkheden creeren in je buitenleven. Je zoekt dan naar mensen bij wie jij je veilig kunt voelen. Je blijft dan rondjes rennen in de wereld van het ego.    

Vertrouwen is nodig om te komen tot overgave

Vertrouwen in de wereld van onvoorwaardelijke liefde ontstaat uit een gevoel en uit een weten. Het ego blokkeert de verbinding naar je gevoel en zorgt ervoor dat je dus eigenlijk nooit iemand echt helemaal kunt vertrouwen. Wanneer je wilt groeien naar onvoorwaardelijke liefde dan is het de bedoeling dat je je gevoelsleven gaat openen. En dat lukt je alleen wanneer je gaat onthechten. Dat wil zeggen: wanneer je er voor kiest om bepaalde afleidingen even niet meer op te zoeken, om bepaalde patronen te doorbreken en om je even niet meer te focussen op die buitenwereld. 

Vertrouwen kan pas ontstaan wanneer je keer op keer op keer hebt gezien, hebt ervaren, hebt gelezen, hebt gehoord dat het klopt. Dat hetzelfde wordt beweerd, dat hetzelfde wordt gevoeld, dat hetzelfde wordt gelezen. Vertrouwen gaat over het nakomen van beloftes. Vertrouwen gaat over congruentie in handelen, spraak en in denken. Doe wat je zegt en zeg wat je doet. 

Ze zeggen ook wel "vertrouwen komt te voet en gaat te paard". Vertrouwen is een proces.

Voelen gaat over energie

Om de weg naar vertrouwen af te leggen zal je je gevoelsleven moeten gaan openenen. En dat is eng. Maar wanneer je het stap voor stap aanpakt, dan wen je er langzaam aan. Je doet dit door te onthechten. Je begint dan eerst bij de meest eenvoudige hechtingen en eindigt bij de meest ingewikkelde en hardnekkige. Wanneer je gaat onthechten zal je een weerstand in jezelf gaan voelen. Die weerstand kun je ook interpreteren als een trigger. Je kunt het ook interpreteren als een manier om je te misleiden. Triggers helpen je om je gevoelsleven te openen. Wat een trigger namelijk doet is een pijn in jezelf activeren die je ergens hebt weggestopt. De meeste mensen rennen weg voor triggers, gaan in de aanval of verstijven. Dat is de misleiding waar je dan in trapt. Doe je dit niet, dan kun je gaan voelen.   

Vertrouwen houdt in dat je alle beschermingsmechanismen in jezelf losmaakt. Je opent dan je hart voor wat komen gaat. Groeien naar vertrouwen, groeien naar overgave, begint bij voelen. Want ons bewustzijn kan alleen werken wanneer we alles durven te voelen. 

Je kunt dus pas in overgave leven wanneer je alle gesloten deuren in je leven hebt geopend. Daarom is het komen tot overgave ook zo'n intens proces, omdat alle hokjes die je dicht hebt gehouden dan geopend mogen gaan worden. Om te kunnen vertrouwen, moet je eerst vertrouwd raken met je gevoelsleven. En dat kan alleen wanneer je alle schaduwkanten naar de oppervlakte hebt gebracht. Schaduwkanten zijn altijd pijnlijke gevoelens. Deze gevoelens hebben we vermeden, omdat niemand ons vertelde dat het heel normaal is om pijn te voelen. Dat wat je voelt is energie en als je het ook als energie accepteert en interpreteert, dan raak je er mee bekend. Pas wanneer we het hoofd toestaan om zich er mee te bemoeien, dan wordt er een label aan gehangen. En daar op dat punt word je dan opnieuw misleid door het ego. Gevoel is energie in beweging. Het kent geen woorden, woorden zijn beperkt voor dat wat je voelt. Het is abstract.