Over twee dagen is het volle maan en meestal is het niet de dag zelf die impactvol is, maar zijn het de dagen die er aan vooraf gaan. De volle maan staat bekend om zijn hoge of intense energie. Deze energie begin je ongeveer zes dagen voor af al te voelen. Sommige mensen worden in die periode emotioneler, anderen slapen minder goed of dromen intenser en weer anderen hebben het gevoel dat ze tot een spirituele doorbraak komen. De volle maan energie kun je benutten om emotioneel- en/of spiritueel te groeien. Maar de maanenergie kan ook op een andere manier impact hebben op je leven. Tweelingzielen kunnen last hebben van de volle maan. In deze blog leg ik uit waarom. 

De maancyclus kent een aantal fasen

Iedere maancyclus bestaat uit een nieuwe maan fase en een volle maan fase. In elke maand kom je deze maanstanden tegen. De nieuwe maan en de volle maan staan qua energie tegenover elkaar en dat wil zeggen dat elke maanstand een andere uitwerking op ons heeft. Daar de nieuwe maan het begin van een nieuwe cyclus aankondigt, is de volle maan het teken dat een maancyclus wordt afgesloten / afgerond. Meestal dient de fase van de nieuwe maan om een nieuwe start mogelijk te maken. Het is tijd van actie en ontdekking. De nieuwe maan werkt activerend en dat voel je in de energie. De volle maan daarentegen staat voor loslaten en naar binnen keren. Die energie werkt eerder de-activerend en daarom is het goed om het in de energie van de volle maan juist wat rustiger aan te doen.   

So far so good toch? Beide manen lijken dus vooral kansen te bieden. Maar er is nog een andere kant en niet iedereen is zich daar van bewust. 

De volle maan kent een donkere kant

De functie van de volle maan is om donkere energie in het licht te zetten. Het licht van de volle maan is zo compleet en intens dat het donker er "last" van krijgt. Je zou kunnen zeggen dat de volle maan energie er voor zorgt dat donkere energie geactiveerd wordt. Donkere energie kan pas getransformeerd of verwijderd worden wanneer het zichtbaar gemaakt is. Denk bijvoorbeeld aan een leugen. Je weet pas wanneer er sprake is van een leugen, want je er zicht op hebt gekregen. Of denk aan agressiviteit: je kunt je agressieve gedrag pas de kop in drukken, wanneer je het gaat zien en je dit niet meer wilt. Donkere energie moet dus eerst naar de oppervlakte gebracht worden. In de periode van de volle maan zal je daarom zien dat er veel donkere energie zichtbaar en merkbaar is. De volle maan energie gaat niet voor niets over "loslaten", omdat de thema's of stukken die jou nog vasthouden zich als "vanzelf" in deze periode kunnen gaan aandienen. De stukken die naar boven drijven worden als het ware uit je geperst. Een kans dus om donkerte van jezelf los te laten. Dit doe je door rust te nemen en het er te laten zijn. Je bent je er dan bewust van. Bewustzijn draagt er dus aan bij dat je de volle maan energie functioneel kunt toepassen. Wanneer je bewust bent en bewust leeft, dan:

1.Leef je "in het moment" en "in het nu"
2.Observeer je je buitenwereld, zonder je daarmee te identificeren
3.Observeer je je binnenwereld, zonder daar gedachtes aan te koppelen

Tweelingzielen leren om bewust te leven en hierin zijn ze vaak al wat "verder" dan de rest van hun omgeving. Mensen die onbewust zijn en onbewust leven die hebben niet in de gaten wat donkere energie met je kan doen. Wat deze mensen ervaren rond de volle maan is: 

1.Ze hebben een korter lontje
2.Ze halen zich vanalles in hun hoofd wat bedreigend kan zijn voor zichzelf of voor anderen
3.Ze worden recalcitrant, gaan tegen de draad in. Het ego neemt het van ze over

In het verleden is er onderzoek gedaan naar de impact van de volle maan op de maatschappij. Uit dit onderzoek kwam onder meer naar voren dat in de zes dagen voorafgaande aan de volle maan het aantal incidenten bekend bij Politie, toe nam. Op alle fronten, zowel kleine- als grote criminaliteit, zijn er pieken in de periode van de volle maan energie. Uit dit onderzoek is ook gebleken dat in de twee weken ná de volle maan het aantal incidenten weer afneemt. 

Uit het onderzoek bleek verder ook nog: 

-Dat het aantal (auto) ongelukken toe neemt 

-Dat het aantal mensen dat in deze periode slaap wandelt toe neemt

-Dat er vaker en meer sprake is van agressie in de sportwereld 

-Dat er meer chaos is bij mensen thuis en ook dat de chaos in de wereld toe neemt

Een groot ego laat zich leiden door donkere energie

In de wereld van criminaliteit, in de wereld van conflicten, intimidatie en ook in de wereld van hebzucht en macht leven mensen niet bewust. Iemand met een groot ego, die leeft niet bewust. Dat klinkt misschien gek, maar niet wanneer je weet dat deze twee uitgangspunten gaan over bewustzijn:  

1.Hoe groter je bewustzijn, hoe meer je hart geopend is   

2.Hoe groter je bewustzijn, hoe minder je in je hoofd aanwezig bent

Iemand met een groot spiritueel ego, die lijkt misschien bewust. Echter, dit noemen we geen bewustzijn, maar mentale kracht. Er zijn op dit moment nog veel mensen met een spiritueel ego. Die leven voor de buitenkant. Die zien precies wat er om hen heen gebeurt en vaak hebben ze een sterke intuitie op basis waarvan ze snel kunnen manoevreren en schakelen. Daar staat tegenover dat iemand met een groot spiritueel ego plots uit zijn/haar plaat kan gaan als gevolg van de volle maan energie. Iemand die bewust is, zal nooit uit zijn/haar plaat gaan. 

Waarom hebben tweelingzielen last van de volle maan energie?

Tweelingzielen die al meer bewust leven kunnen innerlijk gezien last hebben van de volle maan energie. Ze kunnen ongeduld voelen, wantrouwen of jaloezie. Ze zullen er alles aan doen om deze last op hun omgeving te projecteren. Of ze corrigeren zichzelf snel en effectief wanneer het alsnog gebeurt. Er is nog een andere manier waarop ze worden lastig gevallen door de energie van de volle maan. Donkere energie wil er namelijk alles aan doen om licht te blokkeren. En aangezien tweelingzielen lichtdragers zijn, is het een ongewenste ontwikkeling als ze in hun kracht komen. Tweelingzielen dragen licht bij zich en het is de bedoeling dat dit licht volledig in zijn kracht komt te staan. Hiervoor schonen ze hun innerlijke wereld op, zodat het hart geopend wordt en liefde door de aders stroomt. Hiervoor onthechten ze en leren ze om negatieve- en ongezonde gedachten te blokkeren en om te buigen. Ze wijzen donkere energie af en dus kiezen ze ook vaker voor een gezonde omgeving en een gezonde levensstijl. 

In de wereld van energie is het licht van tweelingzielen zichtbaar. Ze zijn als het ware een lamp en vallen hierdoor op. Wij kunnen met onze menselijke ogen deze energie niet zien, maar de wezens die actief zijn in de wereld van energie die kunnen dat wel. Het licht van tweelingzielen valt op en daardoor vormen ze een bedreiging voor wezens die donkere energie bij zich dragen. In de spirituele wereld heb je namelijk te maken met twee grote machten die je het beste kunt onderscheiden in de wereld van donker en de wereld van licht. De donkere wereld wil tweelingzielen uit hun kracht halen. Want dat licht gaat hen uiteindelijk verblinden en dat willen ze voorkomen. Ze willen niet in de schijnwerpers staan en dat is wel wat er gebeurt wanneer tweelingzielen in hun kracht staan. Dus of je het nu wilt of niet, tweelingzielen zijn doelwit van aanvallen tijdens de volle maan energie. De donkere wereld zal in deze periode meer actie inzetten om tweelingzielen uit balans te halen.  

Hoe werken de aanvallen:

1.aanvallen vinden plaats via gedachten die naar jou toegestuurd worden
2.aanvallen vinden plaats via anderen, door die mensen te voorzien van gedachten en emoties
3.aanvallen vinden plaats via pech, via situaties waar je door van slag kunt raken

Tweelingzielen ervaren daarom tijdens de volle maan energie dat ze innerlijk werk te doen hebben, maar uiterlijk ook. Ze worden daarom op twee manieren onder druk gezet en dat kan demotiverend, frustrerend en ook deprimerend werken. Het is een periode waarop je daarom meer moe kunt zijn, meer uitputting kunt ervaren. 

De donkere wereld wil dat tweelingzielen niet in union komen. Daar doen ze alles voor. Al moeten ze je jeugdliefde weer op het toneel brengen of moeten ze een familielid hiervoor inzetten. Is dit vergezocht? Nee, helaas. In de wereld van tweelingzielen is alles mogelijk. Daarom is het meest voorkomende woord gebruikt door tweelingzielen: "bizar".

Hoe ga ik om met de volle maan energie? 

Er zijn een aantal activiteiten die je beter kunt vermijden of negeren tijdens de energie van de volle maan. Dit zijn:

1.Starten met iets nieuws / aan iets nieuws. Het beter om in deze periode iets af te sluiten dan met iets nieuws te beginnen. 

2.Het voeren van "moeilijke" gesprekken of het aan gaan van een discussie 

3.Het nemen van hallucinerende middelen of middelen die je suf maken en in een droomstaat brengen (drank, softdrugs, drugs, plantmedicijnen)

4.Vermijden van prikkels en triggers. Het is beter om in deze periode drukte en stress te vermijden. 

5.Prioriteit geven aan een goede nachtrust. Het nemen van rust is heel belangrijk, maar daarnaast kan het je helpen om te accepteren dat je tijdens de nachten minder snel in slaap komt en ook minder diep slaapt. Uit onderzoek is gebleken dat mensen gemiddeld 25 minuten minder slaap hebben tijdens een volle maan. 

Ik wil de stressvolle periode van volle maan graag overbruggen

Een spirituele healing helpt je om terug in balans te komen. Om zware energie bij je weg te halen en om in verbinding te kunnen blijven staan met je innerijke kracht. Voor het versturen van een aanvraag, klik HIER.